การหาปริมาตร

อยากได้ความรู้จากท่านๆกูรูทั้งหลายหนอ่ยครับ เกี่ยวกับการหาปริมาตรนํ้าในถังสี่เหลี่ยมถ้าถังเอียงจะหายังไงคับ เหมือนถังอยู่บนเรือเอียงไปเอียงมา จะมีวิธีคำนวณยังไงคับ


ความคิดเห็นที่ 1

นิรันดร์
11 มี.ค. 2556 13:10
 1. ตอนที่มันตั้งตรงปริมาตรเท่าใด เวลาเอียง หากมันไม่หกไปก็ปริมาตรเท่าเดิมครับ


ความคิดเห็นที่ 2

ครูไผ่
11 มี.ค. 2556 20:32
 1. อาจารย์นิรันดร์ตอบได้ดีัมาก  ใช้สามัญสำนึกค่ะ  

  แต่ถ้าถามความสูงของระดับน้ำในถัง น้ำปริมาตรเท่ากันวางตรงกับวางเอียง ระดับน้ำสูงไม่เท่ากันค่ะ


ความคิดเห็นที่ 3

ศานติ
11 มี.ค. 2556 21:18
 1. อ่านคำถามแล้วสงสัยว่าถังที่เอียงนั้นอยู่กับที่หรือเอียงไปเอียงมาแบบอยู่บนเรือถ้าอยู่กับที่ไม่เอียงไปเอียงมา ก็วัดว่าเอียงจากแนวราบกี่องศา รู้ขนาดถัง (กว้าง สูง ยาว) วัดระดับของเหลวในแนวดิ่ง เอามาวาดรูป คำนวนหาพื้นที่หน้าตัดของของเหลวได้ แล้วคูณด้วยความยาวถังถ้าถังเอียงไปเอียงมา วัดความลึกของของเหลวไม่ได้ก็อาจต้องใช้ Dilution Method (ในแง่ปฎิบัติอาจทำไม่ได้) โดยเติมสารที่ทราบความเข้มข้นกับทราบปริมาณลงในถัง คนให้ทั่วแล้วเอาส่วนหนึ่งของของเหลวในถังมาทดสอบหาความเข้มข้น คำนวนหาปริมาตรของเหลวในถังได้สารที่เติมลงไปจะต้อง ๑) ไม่มีปฎิกริยากับของเหลว ๒) ไม่ทำให้ของเหลวใช้ไม่ได้ ๓) ต้องละลายในของเหลว  สารที่เติมลงไปอาจเป็น สีที่ละลายในของเหลวนั้น (dye) สารเคมีที่ inert หรือ ใช้สารที่มีกัมมันตภาพ


ความคิดเห็นที่ 4

11 มี.ค. 2556 22:15
 1. ขอบคุณคับ คือผมทำโปรเจคการวัดระดับนํ้ามันในถังบนเรือ โดยการใช้เลเซอร์ยิงลงไปแล้วสะท้อนกลับมา เป็นปริมาตรที่ว่าง ลบด้วยปริมาตรของถัง เมื่อเติมนํ้ามันลงไป วัดว่าใช้ไปเท่าไหร่ในแต่ละวัน ผมต้องใช้สูตรไหนในการคำนวณคับ เพื่อได้ค่าที่ใกล้เคียงมากที่สุดคับคับ เพราะเรือมันโครงไปโครงมา ทำให้นํ้ามันไม่อยู่นิ่งกับที่ในถัง มันต้องใช้ค่าอะไรในการคำนวณคับ

ความคิดเห็นที่ 5

ศานติ
12 มี.ค. 2556 21:10
 1. ถ้าใช้เลเซ่อร์ยิงวัดระยะจากรูเปิดของถังไปถึงผิวน้ำมันได้ก็ง่ายขึ้น ผมเข้าใจว่าการวัดด้วยเลเซ่อร์นั้นทันทีทันใด (instantaneous) กดไกก็ได้ตัวเลขเลย ไม่เหมือนเอาไม้วัด การเอนไปเอนมาของเรือไม่สำคัญเท่ากับเวลาใช้ไม้วัด รอให้เรือโคลงกลับเข้าแนวราบโดยใช้สายดิ่งหรือคานดิ่ง (level) ก่อน  พอได้ที่ก็กดไกปืนเลเซ่อร์ได้ระยะจากปากถังถึงผิวน้ำมันออกมาเป็นตัวเลขถังรูปสี่เหลี่ยมวัดปริมาตรของถังได้ง่าย  กว้าง x ยาว x สูง = ปริมาตร (ถ้าสามตัวแรกเป็นเมตร ปริมาตรก็เป็น ลบ.เมตร  -  ถ้าสามตัวแรกเป็น ซม. ค่าที่ได้ก็เป็น ลบ.ซม. เอา 1000 หารก็ได้ผลเป็นลิตร)   ---- (1)ใช้เลเซอร์วัดระดับจากปากถังถึงผิวน้ำมันก็คำนวนหาส่วนของถังที่ไม่มีน้ำมันได้ โดยใช้สูตรเดียวกับที่แล้ว --- (2)เอา (2) ไปลบจาก (1) ก็ได้ปริมาตรน้ำมัน


ความคิดเห็นที่ 6

Ankkarn
14 มี.ค. 2556 10:18
 1. ปัญหาที่ต้องคำนึงถึงก็คือขณะที่ถังน้ำมันเคลื่อนกลับเข้าสู่แนวระนาบ น้ำมันภายในถังยังคงเกิดการกระเพื่อม เนื่องจากน้ำมันมีการเคลื่อนที่ถ่ายเทไปมาขณะที่เรือโคลง เหมือนกับกรณีหมุนไข่ดิบ เมื่อเอามือไปแตะให้ไข่หยุดหมุน แล้วปล่อยมือออก ไข่จะเริ่มหมุนไปได้ด้วยความเฉื่อย

  กรณีนี้อ้างแล้วใน ความเข้าใจผิดที่พบได้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ ๑๑๘ ของอาจารย์ แขชนะ ครับ

  กรณีถังน้ำมันนี้ก็เหมือนกัน ดังนั้นแม้ว่าเลเซอร์จะวัดค่าได้ทันทีทันใด ค่าที่วัดได้ก็อาจเป็นยอดคลื่นหรือท้องคลื่นของน้ำมันโอกาสที่จะวัดระดับจริงๆน่าจะมีไม่มากครับ


ความคิดเห็นที่ 7

ศานติ
14 มี.ค. 2556 21:09
 1. จะวัดได้ถี่ถ้วนเท่าใดก็ขึ้นกับการโครงเคลงของเรือว่าช้าหรือเร็วแค่ไหน มากน้อยแค่ไหน ถ้าช้าก็ผิดไม่เท่าไหร่ ถ้ากระฉอกไม่มากก็ผิดไม่เท่าไหร่ อย่างน้อยก็ได้ตัวเลขคร่าวๆ ถ้าวัดซ้ำกันหลายๆทีผมคิดว่าจะได้ตัวเลขที่ใกล้ความจริงมากขึ้น   ในกรณีที่เป็นโปรเจคอย่างที่เจ้าของกระทู้ว่า ก็ลองประดิษฐ์เครื่องวัดที่วัดระดับน้ำมันติดต่อกันทุก ๕ วินาทีเอาไปพ่วง (correlate) กับมุมของถังทีมีต่อแนวราบ เริ่มวัดตั้งแต่ก่อนได้ดิ่งจนเลยได้ดิ่ง +- ข้างละ 5 หรือ 10 องศา เอาค่าที่ได้มาคำนวนหา meanถ้าเป็นโปรเจค ผมว่าจะต้องพิศูจน์ด้วยว่าตัวเลขที่ได้นั้นใกล้เคียงกับความจริงโดยสร้าง model อีกค่าที่ผมคิดว่าต้องเอามาคำนึงถึงในเรื่องลูกคลื่นหรือการกระฉอกก็คือ viscosity ของของเหลวในถัง คิดว่ายิ่งข้น คลื่นยิ่งน้อยดูๆก็เป็นโปรเจคที่น่าสนใจอยู่


ความคิดเห็นที่ 8

Ankkarn
17 มี.ค. 2556 09:46
 1. เจ้าของกระทู้ไปไหนเสียแล้ว ทั้งที่โปรเจ็กนี้น่าสนใจไม่น้อยครับ smiley


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น