ช่วยขึ้นกลอนแปดเรื่องมหัศจรรย์ประเทศไทยให้หน่อยค่ะ

ขึ้นให้อย่างเดียวก็พอค่ะ ที่เหลือจะเอาไปแต่งเอง
เรื่องมหัศจรรย์ประเทศไทยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะ


ความคิดเห็นที่ 1 

นิรันดร์ vcharkarn vteam
22 พ.ค. 2556 00:27

 1.    o  มหัศจรรย์ประเทศไทยมีหลายหลาก ....
ความคิดเห็นที่ 2

noo-numping@hotmail.com (Guest)
12 มิ.ย. 2556 15:52
 1. ประเทศไทยแสนอูดมณ์สมบูรณ์ยิ่ง
  มีทุกสิ่ง๓มิปัญญาและอาหารความคิดเห็นที่ 3

noo-numping@hotmail.com (Guest)
12 มิ.ย. 2556 15:54
 1. ถิ่นเมืองทองของคนไทยใจงามยิ่ง
  มีทุกสิ่งจริงมากมายเกินกล่าวขาน
  เจ็ดร้อยปีเกินกว่านั้นมาเนิ่นนาน
  ใจชื่นบานผ่านทุกภาคในแดนดิน
  งามที่หนึ่งในภาษาคุณค่าล้ำ
  รสเลิศคำฉ่ำแววหวานปานเอกศิลป์
  ประดิษฐ์โดยพ่อขุนรามนามระบิล
  ทั่วท้องถิ่นนำไปใช้ทั้งใกล้ไกล
  งามที่สองพุทธธรรมนำชีวิต
  มากมวลมิตรจิตสืบสานกล่าวขานไข
  ประเพณีมีทุกเดือนเตือนทำไป
  ไทยสุขใจในบุญกรรมที่ทำดี
  งามที่สามเรารักชาติศาสน์กษัตริย์
  ร่วมกันจัดงานมงคลเสริมศักดิ์ศรี
  หลอมพุทธคริสต์อิสลามสามัคคี
  พูดทำดีมีสุขทั่วทุกตัวคน
  งามที่สี่มีเกาะแก่งแหล่งท่องเที่ยว
  ไทยเทศเดียวเที่ยวไปได้ให้สมผล
  ออกเหนือใต้กลางอีสานล้วนน่ายล
  เหมือนมีมนต์มุ่งมัดใจให้หวนมา
  งามที่ห้าของท้องถิ่นล้วนมีชื่อ
  คนเขาลือซื้อชวนชมสมใจหนา
  ศิลปะแลลวดลายตระกรานตา
  ล้ำเลอค่าคุณท้องถิ่นแผ่นดินเรา
  งามที่หกเก้ากษัตริย์จักรีวงศ์
  ธ ธรรมรงค์ชนชาติไทยไกลอับเฉา
  ธ ทรงเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยเรา
  ยามหมองเศร้า ธ ดับทุกข์สารพลัน
  ขอผองเพื่อนหลอมรวมใจไทยทั้งชาติ
  อย่าให้ขาดสามัคคีมีสร้างสรรค์
  พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน
  รักผูกพันกันมั่นคงชาวไทย..เอย.ความคิดเห็นที่ 4

สุดาทิย์ เหลืองสุนทร (Guest)
7 ม.ค. 2557 15:22
 1. ดีค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น