วิชาการดอทคอม ptt logo

อยากเป็น อาจารย์ 3 ระดับ 8 ช่วยแนะนำด้วยครับ

โพสต์เมื่อ: 12:14 วันที่ 3 ก.ค. 2547         ชมแล้ว: 42,059 ตอบแล้ว: 197
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ผมเป็น อาจารย์ 2 ระดับ 7 อยากปรับเลื่อนเป็น อาจารย์ 3 ระดับ 8 ยังไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มที่ไหน อย่างไร ขอรบกวนท่านอาจารย์ ผู้รู้ ช่วยแนะนำ หรือ ช่วยแนะนำ/แจ้ง แหล่งในการหาข้อมูล ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ
อาจารย์ 2 ระดับ 7


อาจารย์ 2 ระดับ 7(202.176.169.221,,)

จำนวน 180 ความเห็น, หน้าที่ | 1| -2-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 7 พ.ย. 2547 (07:14)
ความเห็นของคุณ 79 ผมคิดว่าไม่น่าเป็นความเห็นของคนที่เป็นครูนะครับ ถ้าเป็นควรใช้สมองคิดแบบมีเหตุมีผล รู้จักแยกแยะ สงสารประเทศไทยถ้าที่มีครูที่มีความคิดแบบ...ง่ๆ และคิดว่าตนเองเก่งคนเดียว
ครูคนหนึ่ง (IP:203.150.217.118,203.113.61.71,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 7 พ.ย. 2547 (18:42)
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เคารพผมเป็นคนหนึ่งที่ทำผลงานอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ตอนแรกที่เริ่มจะทำ ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วย สิริกร มณีรินทร์ ท่านบอกว่าไม่ต้องทำอะไรมาก ให้ใช้ผลงานที่เราเคยสอนเคยปฏิบัติในโรงเรียนที่เราทำหรือปฏิบัติจริง นั่นแหละมาส่ง ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ก็ได้ให้ใช้วิธีเขียนด้วยลายมือตนเองก็ได้ แต่ขอให้เกิดผลการพัฒนาต่อตัวนักเรียนเป็นสำคัญ ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าการทำผลงานเชิงประจักษ์นี้จะเหมาะสมกับข้าราชการครูที่ตั้งใจปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ไม่เหมือนกับการขอกำหนดอาจารย์ 3 แบบเกณฑ์ปกติ ที่ใช้เวลาส่วนมากไปจัดทำเอกสารทางวิชาการที่สร้างขึ้นมา บางครั้งไม่เคยนำมาสอนนักเรียนเลยก็มี กระผมได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ทุกอย่างตลอดปีการศึกษา ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อคณะกรรมการชุด 1 - 2 ประเมิน ก็ยังมีความหวังว่าน่าจะผ่านการประเมิน และเมื่อมีข่าวว่าการตั้งกรรมการประเมินชุดที่ 3 จะแต่งตั้งกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ก็ยังพอเชื่อว่าน่าจะผ่านการประเมิน เพราะคะแนนกรรมการชุดที่ 3 เพียง 80 คะแนน เท่านั้นคงไม่มีปัญหา ผลงานวิชาการที่ผมทำ ก็ทำแบบง่าย ๆ ที่ไม่ต้องอิงเกณฑ์การทำวิจัยแบบเต็มรูปแบบมากนัก แต่เมื่อมีการตั้งกรรมการชุดที่ 3 ขึ้นจริง ปรากฎว่ามีคณาจารย์ส่วนใหญ่มาจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนมาก เมื่อท่านตรวจรายงานผลงานวิชาการท่านได้ใช้หลักเกณฑ์งานวิจัยทุกอย่างทำให้ข้าราชการครูที่ทำผลงานส่วนมากประสบปัญหาการค้นหาข้อมูลอ้างอิง คือเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องครูส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ตามเขตชนบท หรือ ตาม ป่า เขา ทำให้ขาดแหล่งค้นคว้า จึงต้องอาศัยห้องสมุดของโรงเรียนที่มีหนังสือ แจกจากกระทรวง หรือหน่วยงานต้นสังกัดและหนังสือห้องสมุดซึ่งส่วนมากเป็นหนังสือให้เด็กค้นคว้า จึงทำให้การทำเอกสารทางวิชาการประสบปัญหา ตลอดจนผมมีความรู้ด้านงานวิจัยไม่เพียงพอมากนักที่จะทำให้ได้สมบูรณ์แบบตามหลักเกณฑ์งานวิจัยทุกอย่างได้จึงทำให้รายงานผลงานวิชาการมีปัญหา ดังนั้นกระผมจึงอยากจะเรียนท่านรัฐมนตรี ช่วยแจ้งกรรมการชุดที่ 3 ได้โปรดตรวจรายงานวิชาการอย่าใช้หลักเกณฑ์งานวิจัยแบบ 100 % มาเป็นหลักในการตรวจรายงานผลงานทางวิชาการ เลย ขอท่านได้ดูความตั้งใจ ความอุตสาหะ ความเอาใจใส่อย่างจริงจัง โดยท่านได้โปรดดูนวัตกรรมที่ครูได้จัดทำ เพราะกระผมได้จัดทำนวัตกรรม ที่หลากหลายและเกิดผลกับนักเรียนป็นอย่างยิ่ง เช่น แบบฝึกทักษะนักเรียน แบบเรียนสำเร็จรูป หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดการสอน และสิ่งที่ผมได้ทำ ได้แสดงและเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเรียนมีผลการเรียนที่พัฒนาสูงขึ้นอย่างเป็นระบบ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านรัฐมาตรี และท่านเลขา สพฐ. คงจะช่วยครูที่ตั้งใจ ในการพัฒนาวิชาชีพเพื่ออนาคตเด็กในท้องนาป่าเขา ให้มีกำลังใจในการทำงานยิ่งขึ้นไปครูบ้านนอนจากภาคเหนือ
ครูบ้านนอก (IP:202.57.183.195,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 8 พ.ย. 2547 (22:14)
ขอแสดงความเห็นไปยังคุณ dnarong ที่ท่านกล่าวมานั้นไม่น่าจะออกมาเลย ท่านมีอคติต่อคนที่มีอาชีพเหมือนท่าน จริงอยู่คนอย่างทีท่านกล่าวก็มีอยู่บ้าง แต่ครูที่รักความก้าวหน้าก็มีอยู่ไม่น้อย ท่านคิดหรือบ้างไหมว่าใครที่ทำให้ครูต้องเป็นเช่นนี้ ท่านดูอาชีพอื่น ๆ บ้างก็ได้ เขาก็มีการพัฒนาตนเองทั้งนั้น ตัวท่านเป็นแบบองุ่นเปรี้ยว มะนาวหวานหรือเปล่า ท่านต้องดูไปถึงระบบโครงสร้าง กฎหมาย อีกหลาย ๆ อย่าง ถึงแม้ครูที่ส่งผลงานจะปล่อยเด็กเป็นบางครั้ง แต่เขาก็ยังนำผลงานที่เขาคิด เขาทำ มาใช้ในการเรียนการสอน ผู้เขียนเองก็ถูกกรรมการชุดที่ ๒ มานั่งดูการสอน ต้องเตรียมอุปกรณ์การสอน เพื่อให้กรรมการดู ถ้าเป็นเพียงการจัดฉาก กรรมการชุดที่ ๒ ท่านเป็นถึง อ. 3 ผอ. ต่างโรงเรียน ศน. ท่านคงจะไม่ปล่อยให้ผ่านอย่างง่าย ๆ เหมือนอย่างที่ท่านคิด แต่ที่ไม่ผ่านอ. 3 นั้น ก็แล้วแต่บุญกรรม ขอให้ท่าคิดใหม่ทำใหม่ เหมือน...... นะ ขอบคุณ จากครูนอกบ้าน
ครูนอกบ้าน (IP:202.129.4.163,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 14 พ.ย. 2547 (22:54)
นาย 79 นี่คงไม่ใช่ครูหรอกครับ แต่คงเป็นคนในวงการครูที่เหยียบคอครูมาโดยตลอด คุณ 79 ลองตรองดูซิครับช่องทางการก้าวหน้าในวิชาชีพครูทำได้อย่างไร ถ้าไม่ทำตามที่ไอ้ครูที่ไม่สอนกำหนด(หมกเม็ด) ครูผู้สอนไม่เคยมีโอกาสกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ จะให้ครูสอนไปเรื่อยๆจนเกษียณอายุงั้นหรือ หากไม่มีการก้าวหน้าพัฒนาในวิชาชีพ เราจะหวังให้คนเก่ง คนดี มาประกอบอาชีพครูได้อย่างไร หรือคนดี คนเก่งจะทำอยู่ได้นานเพียงใด
ครูใต้ (IP:61.91.37.120,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 85 14 พ.ย. 2547 (23:18)
ผมเป็นครูตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 อายุราชการ 33 ปีเงินเดือนใกล้จะชนเพดานแล้วแต่ไม่คิดว่าจะทำผลงานอาจารย์ 3 คนที่ทำผลงานเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวที่สุดทำตัวน่าเกียจที่สุดไม่น่าจะมาเป็นครูสอนนักเรียนเลยวันๆแทบไม่ได้สอนนักเรียนทำแต่งานตัวเองนักเรียนไม่สนใจผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าถ้าทำผลงานแล้วไม่ได้เงินประจำตำแหน่งเขาจะทำหรือเปล่าส่งสารพ่อ-แม่นักเรียนที่ลูกเจอครูพวกนี้ท่าที่เห็นไม่ได้สร้างนวตกรรมใหม่ๆเลยคัดลอก จ้างทำ ห้องเรียนก็จ้างเขาทำให้เวลากรรมการมาตรวจ ครูที่ไม่ทำผลงานไม่ได้หมายถึงเขาไม่พัฒนาเขาทำหน้าที่เต็มความสามารถและพอใจกับเงินค่าจ้าง.............
ครู...มุมหนึ่งของประเทศไทย (IP:203.150.217.111,203.113.61.71,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 86 17 พ.ย. 2547 (18:44)
ดีแล้วที่เจ้าของความคิดเห็นที่ 85 เป็นอาจารย์ 2 ระดับ 7 และไม่คิดจะทำผลงานอาจารย์ 3 หวังว่าคุณคงจะอยู่ในตำแหน่งนี้จนเกษียณ เพราะคุณไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมีวิทยฐานะที่สูงกว่านี้ได้ พิจารณาจากความคิดอ่านของคุณสวนทางกับคนส่วนใหญ่ในสังคม และคงจะไม่ศรัทธาในวิชาชีพของคุณเท่าไรนัก คุณมีอคติกับการทำผลงานอาจารย์ 3 ระดับ 8 คงจะเป็นเพราะคุณรู้ตัวดีว่าไม่มีทางจะเป็นอาจารย์ 3 กับใครเขาได้ เพียงแค่คุณแสดงความคิดเห็น 4-5 บรรทัดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณไม่เหมาะสมแม้แต่จะเป็นครู คุณใช้ภาษาไทยผิดพลาดหลายแห่ง เช่น คำว่า น่าเกลียด กับ น่ารังเกียจ นั้นเขียนต่างกัน (คุณคงไม่ทราบ แต่อย่าเขียนให้นักเรียนของคุณอ่าน เขาจะเสื่อมศรัทธาคุณ) คำว่า สงสาร ไม่ต้องเติมไม้เอก คุณใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้อง คำว่า นวัตกรรม นั้นแปลว่าของใหม่อยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเติมว่า ใหม่ ๆ ลงไปอีก เป็นการใช้คำซ้ำซ้อน (เรื่องนี้คุณก็คงไม่รู้อีกเช่นกัน) ความคิดเห็นที่คุณพิมพ์ไว้ไม่มีวรรคตอน ทำให้ผู้อ่านสับสน ทั้งสับสนกับการพิมพ์ และสับสนกับการแสดงออกทางความคิดของคุณที่ถ่ายทอดมากับตัวอักษร อย่าลืมว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีการพัฒนาไม่เว้นแม้แต่วิชาชีพของคุณและตัวคุณเอง
คนที่ไม่ได้เป็นครู (IP:202.29.77.2,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 87 17 พ.ย. 2547 (19:43)
นาย79 คงไม่ได้เป็นครูจริงๆด้วย ที่พูดไปรู้หรือเปล่าว่า ดูถูกและทำลายจิตใจของคนที่ตั้งใจสอนนักเรียนมากๆ คุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่ทำอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์เขาเตรียมงานสอนมาจากบ้าน เขียนแผนการสอนล่วงหน้าส่ง ผอ.ตรวจก่อนแล้วจึงนำมาทดลองสอนนักเรียนในห้องจริงๆ เขาบันทึกผลหลังสอน สรุปผลการสอน และมีวิธีแก้ปัญหาในการสอนมากมายหลายวิธี คุณคงคิดไม่ถึงว่าอาจารย์ 3เชิงประจักษ์ เขามีวิธีสอนนักเรียนที่ไม่ต้องซ้ือตำราจากร้านขายหนังสือมาสอน แต่เขาแต่งตำราสอนเองก็ได้ด้วยนะ แถมมีนวัตกรรมใหม่ๆสอนเด็กได้ด้วย เขาทำได้จริงๆ อาจารย์ 3เชิงประจักษ์รุ่นนี้ถ้าเขาไม่พร้อมจริงๆเขาคงขอระงับการตรวจจากกรรมการชุดที่ 2 ไปแล้ว คงเข้าใจนะนาย 79 ครูโง่
ครูสงขลา 15 พ.ย. 47 (IP:203.150.217.118,203.113.76.8,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 17 พ.ย. 2547 (19:50)
นาย79

โรงเรียนไหนหรือที่เอากระดาษ นำ้หมึก ของโรงเรียน ใช้เครื่องคอม เครื่องพริ้นเตอร์ทำผลงานอาจารย์ 3 คงเป็นโรงเรียนของคุณแน่นอน ที่สงขลาไม่มีนะ เพราะผลงานอาจารย์ 3 ไม่ใช่ ทำกัน 10 หน้า 20 หน้า แล้วจบ นะคุณ เขาทำกันเป็นเล่มๆ แล้วจะใช้สมบัติของโรงเรียนได้พอหรือ ดูถูกคนอื่นเขามากไปหรือเปล่า่ คนมีการศึกษาสูงๆเขาไม่พูดดูถูกใครเขา่ง่ายๆอย่างนี้หรอกนะ คิดใหม่ พูดใหม่ได้นะ
ครูสงขลา 57 (IP:203.150.217.118,203.113.76.8,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 17 พ.ย. 2547 (19:57)
นาย 79

อยากเจอจังคุณเก่งจังที่พูดชมเชยว่าอาจารย์ 2 สอนเก่งกว่าอาจารย์ 3 ดิฉันก็เป็นอาจารย์ 2 คนหนึ่งที่ใครๆ เขาบอกว่าสอนเก่ง จึงได้คิดทำอาจารย์ 3 กับเขาบ้าง เห็นว่าลงทุนน้อย

ใช้ผลงานที่สอนนักเรียนเป็นการีนตีให้ผ่านอาจารย์ 3 คุณ นาย 79 ถ้าคิดว่าเก่งแล้วทำไมไม่ลองทำผลงานอาจารย์ 3ดูบ้าง ไม่ดีหรือ ดีกว่าอิจฉาคนที่ทำ แต่ตัวเองไมทำแล้วดูถูกคนอื่นอย่างนี้

เก่งจริงลองสิ รุ่น 2 กำลังรออยู่ อิจฉาคนอื่นเขาอยู่ทำไม
อาจารย์ 2 รอ อาจารย์ 3 (IP:203.150.217.118,203.113.76.8,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 17 พ.ย. 2547 (20:03)
ดิฉันอายุใกล้เกษียณ เงินเดือนกำลังชน คิดว่าการทำผลงานอาจารย์ 3 กับการพัฒนาตนเองของดิฉันที่ตั้งใจนำนวัตกรรมต่างๆมาใช้กับนักเรียน เพียงหวังว่าการได้เลื่อนตำแหน่งครั้งนี้ทำให้เงินเดือนไม่ชนฝาเท่านั้น และเป็นผลตอบแทนกับการเหนื่อยยากในการทำงานที่ผ่านมาด้วยความตั้งใจหากได้รับการพิจารณาคงได้กำลังใจคุ้มกับค่าเหนื่อยบ้างมากกว่าอย่างอื่น ดีกว่าไม่ได้พัฒนาตนเอง หรือไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วว่าคนอื่นที่เขาตั้งใจทำงาน อย่างนาย 79
ครูใกล้เกษียณ (IP:203.150.217.118,203.113.76.8,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 91 19 พ.ย. 2547 (14:46)
ิดิฉันคิดว่าการที่อาจารย์ มาทำอ.3กันเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้มีการพัฒนากันในวงการอ. ไม่นั้นหากมัวแต่ให้อ.มาแต่สอนเด็กอย่าพวกเราก็ไม่สมควร เพราะเงินเดือนครูก็น่าจะรู้กันอยู่ว่ามันน้อยแค่ไหน แต่ละเดือนครูแต่ละคนที่เงินเดือน เดือนละ10000กว่าบาทก็ไม่เหลือไปถึงปากลูกแล้วเพราะ ค่าการอยู่ในสังคมเช่น งาน ค่าดอกเบี้ยที่กู้ให้ลูกเรียนอีกละ พอขียนมาตรงนี้หนูขอบอกว่าหนู่ม่ใช้ครูแต่หนูเป็นอนาคตของชาติที่ต้องการเห็น
ืnoinatrmo@yahoo.com (IP:203.170.244.227,192.168.0.208,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 21 พ.ย. 2547 (14:43)
ปัจจุบันนี้การศึกษาของไทยไม่พัฒนาหรือบอกว่าปฏิรูปการศึกษาเป็นเพียงแต่การลอกลวง จากผู้บริหารตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของรัฐถึงระดับรากหญ้า วาดฝันตั้งแต่วาดฝันให้นักเรียนวาดฝันให้ครู สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเกมส์การเมืองทั้งสิ้น ท่านกล่าวอย่างหนึ่งท่านก็ปฎิบัติอย่างหนึ่งท้ายท่สุดสิ่งท่ท่านจะสร้างให้เด็กไทยก็เพียงเทียบเท่ากับสุภาษิตจีนท่ว่า"เกาไม่ถูกที่คัน" เมื่อเป็นเช่นนี้งานอาจารย์ 3 ที่เราท่านทำกันก็มิใช่เกณฑ์ใหม่อย่างท่บอกกันมา เอาอะไรมาบอกว่าพัฒนานักเรียนทำไมไม่มาดูเช่นเดียวกับคณะกรรมการชุดท่ 1 และ 2 เพราะท่านก็เป็นนักวิชาการนั่งเทียนนั่นเอง
tew-taw@yahoo.com (IP:203.172.118.212,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 93 28 พ.ย. 2547 (10:57)
ใช่เลย....เห็นเด็กยุคใหม่....ส่วนใหญ่นะ...เสียคนเยอะ...ที่ได้ดีน่ะมี...แต่น้อยนะ....คุณครูต่างๆก็ได้ยกย่องให้ได้ดี..สอนดี...มีวิธีการ..มีนวัตกรรม..ได้ตำแหน่ง ได้ค่าตอบแทน..ได้อะไรต่อมิอะไรเยอะแยะ...แต่มองดูเด็กแล้ว....แย่กว่าเด็กสมัยก่อนนะ..ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ตลอดจนด้านความประพฤติคุณธรรมจริยธรรม เด็กส่วนใหญ่ที่พบเห็น พ่อแม่จะบ่นมาก..ทั้งการเรียนและความประพฤติ....ก็ยัง งงๆ อยู่ว่า...มีครูพัฒนาเต็มบ้านสอนดีมีผลงาน....แล้วทำไมคุณภาพของเด็กไทยส่วนใหญ่...ทำอะไรไม่เป็น?..............งง..งง...งง...
คนที่ไม่ได้เป็นครูขอแจมด้วย (IP:203.150.217.114,203.113.45.5,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 28 พ.ย. 2547 (11:57)
การจัดทำผลงานอาจารย์ 3 เป็นงานที่ยากมาก ต้องวางแผนระยะยาว ถ้าเราได้สอนจริงแล้วสามารถใช้กระบวนการต่างๆในการแก้ปัญหาของผู้เรียนแล้วประสบผลสำเร็จ และเก็บผล-งานอย่างเป็นระบบ รู้จักปรึกษาผู้ที่รู้จริง ศึกษางานของผู้ที่ประสบผลสำเร็จ ไม่ลอกเลียนแบบใคร อ่านผลงานที่เขาทำแล้วประสบผลสำเร็จนำมารวมรวมเรียงเรียงใหม่เป็นความคิดเห็นใหม่ของตนเองไม่ซําใคร และสร้างนวัตกรรมขึ้นมากี่เล่มก้ได้

แต่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้เรียนและวิชาที่ตนองขอ ก่อนส่งต้องตรวจทานให้ละเอียดและถูกต้อง ไม่ทำอย่างสุกเอาเผากิน สอนไปเขียนผลงานไปลอกเขาบ้าง ใช้เวลา 1-2ปีก็ส่งแล้ว เมื่อไม่ได้ก็มาโวยวายหาแนวร่วมล้มหลักเกณฑ์ต่างๆ ผลงานทางวิชาการทีมีคุณภาพนั้นต้องนำไปทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่ ปรับปรุงและทดลองกับกลุ่มทดลอง รายงานผล ประเมินผล แล้วท่านก็จะประสบผลสำเร็จ ผู้เรียนได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดี

การทำผลงานวิชาการนั้นไม่ควรเอาเวลาในการสอนมาทำควรทำในช่วงเลิกเรียนแล้ว ยกเว้นการทดลองนวัตกรรมซึ่งต้องใช้นัก-เรียน จึงขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่มีความมานะอดทน ขอให้ท่านประสบผลสำเร็จ
kharawa@thaimail.com (IP:203.150.217.114,203.113.80.142,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 29 พ.ย. 2547 (22:27)
การทำอาจารย์ 3 ถ้าอยากให้ผ่านก็ลองทำด้วยใจจริงๆ ทำด้วยใจที่หวังให้เกิดผลดีกับเด็ก ทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ ให้คุ้มค่ากับคำว่าครู ก็มีโอกาสผ่านแล้ว (ที่สำคัญอย่าคิดเข้าข้างตัวเอง อย่าคิดว่าตัวเองทำมากแล้ว ทำเกินคนอื่นแล้ว)
อ.3/2545 (IP:202.129.6.53,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 11 ม.ค. 2548 (15:30)
ครูบรรณารักษ์ อยากทำอาจารย์ 3 แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ปัจจุบันสอนภาษาอังกฤษ ป.1 และสอนวิชาการใช้ห้องสมุดป.5-6 ขอความกรุณาผู้ที่รู้ช่วยตอบให้หน่อยได้ไม่
ครู (IP:202.176.112.22,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 97 23 ม.ค. 2548 (12:16)
ใครจะรู้หรือไม่ว่าการสอนภาษาไทยกับเด็กชั้น ป.1 ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก จากการสอน

ชั้น ป.1 มาเป็นเวลา 26 ปี ทำให้สามารถรู้และเข้าใจปัญหาได้ดี

จึงได้คิดค้นนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรได้ และได้นำนวัตกรรมดังกล่าวมาจัดทำผลงานอาจารย์ 3 ซึ่งต้องใช้เวลามากโดยคิดเอง ทำเองทุก

อย่าง พ.ร.บ.เงินเดืือนบุคลากรทางการศึกษาผ่านสภาฯแล้ว อ.2 ระดับ 6-7 จะได้เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท สำหรับคนที่ส่งผลงานอ.3 ท่านจะไม่พิจารณาให้เข้าแท่งชำนาญการพิเศษหรือ สงสารคนที่ตั้งใจทำงาน ส่งทันเวลา ด้วยความจริงใจ
ครูผสอนเด็กสองภาษา (IP:203.150.217.112,203.113.77.132,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 98 23 ม.ค. 2548 (21:23)
ขอเป็นกำลังใจให้ครู-อาจารย์ทุกท่านที่กำลังรอผลอาจารย์ 3

และอยากเห็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกท่าน เพราะส่งผลต่อนักเรียนอยู่แล้ว ส่วนครูน้อยก็จะทำงานเก็บสะสมประสบการณ์ต่อไป เพื่ออนาคตเช่นท่านในวันนี้ครับ
ครูเคมีตัวน้อย (IP:203.150.217.115,203.113.61.201,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 24 ม.ค. 2548 (19:08)
การทำผลงานอาจารย์ ๓ เชิงประจักษ์ เท่าที่ผ่านมา ผลงาน

บางวิชายังไม่ไปถึงไหน ยังคงค้างอยู่ทีเขต จนเกือบจะครบปี

อยู่แล้ว หากผลงานเสียหาย ใครจะรับผิดชอบ และกฎเกณฑ์

ต่างๆ จะทำอย่างไรกันแน่ ครูต่างก็รอคอยผล นักการเมือง

ก็ให้ความหวัง(คำหวาน ก่อนเลือกตั้ง) ไม่ทราบว่าหาก ไม่ได้

เป็นรัฐบาลผลจะเป็นอย่างไร น่าสงสารครูผู้ทำผลงาน ที่รอคอย

ผู้ตรวจตำหนิติติงผลงานของครูบ้านนอก อยากรู้ว่าถ้าท่านมาเป็นครูสอนเด็กบ้านนอกท่านจะทำได้ตามที่เขียนหรือไม่

อย่างไรก็ขอให้เห็นใจคนที่ตั้งใจทำจริงๆและผลเกิดกับเด็กจริงๆ แต่เขียนไม่เก่งบ้าง - จากครูบ้านนอก-แพร่
ครู บ้านนอก -แพร่ (IP:203.150.217.120,203.113.51.137,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 25 ม.ค. 2548 (10:58)
พวกนักการเมือง (เมืองไทย) ไม่คอยจะสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของครูในประเทศซักเท่าไหร่ จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าครูเป็นหนี้เป็นสินกันคนละเท่าไหร่ และที่สำคัญเมื่อไหร่ที่พวกเจะเข้าใจระบบการศึกษากันบ้างว่ามันไม่เหมือนกัน ว่าในเมืองกับบ้านนอกมันแตกต่างกัน ผมคิดว่าควรให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้างคนควรที่จะเข้าใจข้อนี้ด้วย
เด็กที่เรียนครู 5 ปี (IP:202.29.4.251,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 4 ก.พ. 2548 (15:06)
ท่านที่ส่งผลงานทุกท่าน อย่าเพิ่งดีใจ เพราะเลือกตั้งเสร็จ นักการเมืองเจ้ากระทรวงฯจะบอกว่า"ทุกอย่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ เพือคัดครูืท่ีมีคุณภาพ สมกับตำแหน่งอ.3"

พวกเราๆท่านๆก็จ๋อยหละครับ

ครู100%
ครู 100 % (IP:203.150.217.114,203.113.60.76,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 4 ก.พ. 2548 (15:12)
อ. 3 เป็นยาหอมของครูที่รอความหวัง สักหน่อยคงจางหาย เมื่อเลือกตั้งผ่านไป ฝันสลาย...ยาคลายความหอม

คุณอดิศัย โพธารามิก จะมาเป็นรมว.ศธ.อีกหรือเปล่า ยังไม่รู้ หรือใครจะดูแลครู อ.3 คงรอความหวังที่แทบไมามีต่อไป

อยากให้ทุกท่านผ่านการประเมิน กำลังใจคงมีอีกโข
ครูสีชมพู ขอนแก่น (IP:203.150.217.114,203.113.60.76,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 5 ก.พ. 2548 (20:21)
*-* อยากทำผลงานอาจารย์ 3 ระดับ 9 จะปรึกษาได้ที่ไหน

-_-a
T_T (IP:203.209.97.25,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 5 ก.พ. 2548 (23:50)
อะไรเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์มาตั้งขนาดนี้แล้ว เรื่องแค่นี้ยังต้องมาถามในเน็ตอีกเหรอ มันมีคุณภาพไหมละเนี่ย

สมควรจะทำอาจารย์สามไหมละครับ เรื่องแค่นี้ยังศึกษาเองไม่ได้ ในโรงเรียนก้อน่าจะมีคนรู้ ถ้าแค่นี้นะยังหาเองไม่ได้ก้อไม่สมควรเป็นอาจารย์สามหรอกครับ

ครูสมัยนี้ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ส่วนใหญืไม่ต่างกันรุ่นเก่าอก้อขี้เกียจ รุ่นใหม่ก้อไม่เก่งจริง

คือคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์กันส่วนใหญ่ ระบบการศึกษาก้อบ้าๆบอๆ ให้เด็กแม่งนั่งเรียนเทอมนึงสิบกว่าวิชา

บ้าไปแล้ว เอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือละ

โดยเฉพาะเด็กกทม หนีไม่พ้นโรงเรียนกวดวิชาหรือไม่ก้อเรียนพิเศษ เด็ส่วนใหญ่กก้อไม่รู้จักขนขวายด้วยตัวเอง

แค่ไปซื้อหนังสือเล่มนึงไม่กี่ร้อยวิชานึงไม่ถึงสามสี่ร้อย มานั่งอ่านเอง กลับดันไปเรียนพิเศษเสียเงินชั่วโมงไม่ต่ำกว่าร้อย

เป็นพันก้อมี บ้าไปแล้ว
เจน (IP:161.200.255.163,161.200.170.173,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 6 ก.พ. 2548 (05:38)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อุดมศักดิ์ มีสุข วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 เป็นรางวัลของคนดี คนเก่ง คนขยัน แถมยังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ป.โท) สาขา บริการการศึกษา ในวันที่ 25 ก.พ. นี้อีกด้วย และอีกไม่นานน่าจะมีข่าวดีว่าเป็นมหาบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์อีกสาขาหนึ่ง ระวังนะคะ ปริญญาโท 3 ใบจะเหมือนชาย 3 โบสถ์ (แซวเล่นนะ)
เพื่อน ป. โท บริหารฯ (IP:203.150.217.112,203.113.41.36,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 11 ก.พ. 2548 (22:38)
จากผลของ ครู ได้ทุ่มเทกำลังกายและทุนทรัพย์ ทั่วประเทศ

ในการทำผลงาน อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ มีครู จำนวน 3,7000 คน สิ้นงบประมาณโดยเฉลี่ย คนละ 40,000 บาท /คน เป็นเงิน 1480,000,000 บาท
ครูทางอีสาน (IP:203.147.27.33,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 107 12 ก.พ. 2548 (12:08)
ช่วยตรวจผลงานอ.3 วิชาภาษาไทยด้วยนะคะ กองไว้นานแล้วค่ะ สงสารคนคอยหน่อยนะคะ การรอคอยมีค่าในการได้เจอก็จริง แต่ทำให้คนอื่นรอนานไปก็อาจเป็นการทำบาปอีกอย่างหนึ่งนะคะ
i am (IP:202.5.88.158,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 16 ก.พ. 2548 (11:16)
ในการเข้าสู่คส2ได้รีบเงินประจำตำปหน่ง3500บาทครูที่ส่งผลงานเชิงประจักษ์น่าที่จะได้รับการพิจารณาได้โดยไม่ต้องประเมินเพราะว่ามีความมานะพยายามเดิมท่านสิริกรเคยให้ความหวังเอาไว้ถ้าไม้ได้5600บาทก็ได้3500บาท พยายามยกระดับตนเองแทบเป็นแทบตายให้กรรมการชุดที่3ประเมิน80คะแนนก็ตัดสินได้ตกไม่ยอมเอาคะแนนกรรมการชุดที่1-2มารวมสงสารตัวเองกับพวกที่ทำผลงานอาจารย์3เชิงประจักษ์พวกเราถูกหลอกจาก

กค.วึ่งตอนนี้มาเป็น กคศ. อีกก็ยังไม่มีความเห็นใจเพื่อนครู

อาจารย์3เชิงประจักษ์รับรองว่าจับต้องได้ทุกวันนี้ก็ยังดำเนินการเรียนการสอนแบบที่ทำผลงานอยู่
กู้ศักดิ์ (ทับสะแก) (IP:203.150.217.114,203.113.67.165,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 109 16 ก.พ. 2548 (14:58)
อ.3 ได้จริงๆหรือเปล่า 3500 บาทเช่นเดียวกับคนท่ีไม่ได้ทำอะไรเลยรึ.... สงสาร คนท่ีทำผลงานแทบเป็นแทบตายได้เท่ากันกับคนที่เคยนั่งเย้ยหยันว่าพวกทำผลงานนั้นบ้า

คนที่ทำผลงานต้องได้ 11200 บาทเท่าผผอ.คุณภาพสิครับ จึงจะเหมาะสม

และเมื่อไหร่จะตรวจเสร็จเสียที ท่านนายกฯช่วยพิจารณาด้วยสมัยหน้าไทยรักไทย เอาไปเลย 350 เสียงไม่รวมปาร์ตีลิส ครับเจ้านาย!!
จอมผีดิบมันตรัย แห่งนิทรานคร (IP:203.150.217.114,203.113.60.73,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 110 3 มี.ค. 2548 (07:17)
ผลงาน อาจารย์ 3 กองอยูท่ี เขตการศึกษา เห็นนักการ

ช่วยกันขนย้ายท่ีเก็บทั้งวันจนเหนื่อย ตอนหลังเห็นโยนกันไม่รู้ของใครหลุดกระเด็นหายบ้างหรือเปล่า ตกลงจะได้ตรวจหรือไม่

ว่าท่ีอาจารย์ 3 ลพบุรี
อาจารย์ 3 (IP:203.155.226.157,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 111 7 มี.ค. 2548 (23:07)
เตือนอย่าเป็นเหยื่อรีดเงินอบรมเลื่อนซี

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า หลังจาก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลใช้บังคับ ข้าราชการครูตื่นตัวที่จะได้รับความก้าวหน้า ทั้งการ ประเมินตนเองให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น และการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ตนได้รับหนังสือร้องเรียน จากเพื่อนข้าราชการครูในหลายจังหวัดว่า ขณะนี้มีบริษัทสมาคม กลุ่มชมรมต่างๆ และ กลุ่มบุคคลได้ประกาศให้ครูสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยเก็บเงิน จากครู รายละ 500-1,000 บาท เพื่อเข้าสู่กระบวนการหลักเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่ โดยอ้างว่า หลักเกณฑ์ที่นำมาอบรมเป็นหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่จะนำมาใช้ในอนาคตทำให้ครูเสียเงินเสียทอง เป็นจำนวนมาก ตนขอเตือนไปยังเพื่อนครูว่าอย่าไปหลงเชื่อการแอบอ้างใดๆ ที่จะทำให้ครูเสียเงิน เพราะขณะนี้ ก.ค.ศ.ยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการเลื่อนวิทยฐานะหรือหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งใดๆให้สูงขึ้น และสำนักงาน ก.ค.ศ.เองก็อยู่ระหว่างเตรียมการยกร่างหลักเกณฑ์เท่านั้น จึงยังไม่มีใครรู้ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินในอนาคตเป็นอย่างไรเลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงาน ก.ค.ศ.จะเร่งจัดทำร่างหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จ และเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาโดยเร็ว คาดว่าจะใช้เวลาไม่ นาน แต่หลักเกณฑ์ใหม่นี้แม้ครูจะไปอบรมสัมมนา หรือ เตรียมเอกสารอย่างไรก็ไม่ถูกต้องแน่นอน เพราะในอนาคตเราต้องการให้ครูอยู่ในห้องเรียนสอนให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ พัฒนาเด็กให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของหลักสูตร เอาจิตวิญญาณของครูกลับมาทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ การทำผลงานไม่ใช่เรื่องใหญ่ และการทำผลงานจะไม่เป็นลักษณะเหมือนเดิม ที่จะต้องส่งเอกสารมามากมาย ฉะนั้นครูคนใดที่อยู่ในห้องเรียนเพื่อสร้างคุณภาพให้เด็ก ครูคนนั้นก็จะประสบความ สำเร็จ จึงอย่าไปหลงเชื่อเข้ารับการอบรมกับผู้ที่มาแอบอ้าง ไม่ว่าจะเป็นคนนอกหรือที่เป็นครูด้วยกัน ที่ควรจะทำคือการเตรียมแผนการสอนเด็กในปีการศึกษา 2548 ที่จะถึงนี้ดีกว่า หากจะมีการอบรมหรือพัฒนาใดๆ ควรจะรอหน่วยงานต้นสังกัด หรือจากสำนักงาน ก.ค.ศ.(คัดลอกมาจาก นสพ.ไทรัฐ หน้าการศึกษา ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2548 )
์np (IP:210.86.214.144,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 8 มี.ค. 2548 (16:51)
อยากเป็นอาจารย์ 3 แต่ตอนนี้เพิ่งจะเป็นเป็นอาจารย์ 2 ระดับ 6

อยากรู้วิธีการจัดทำอย่างละเอียด และขั้นตอนต่างๆที่พอเป็นแนวทางในการเริ่มทำงานอาจารย์ 3 จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับครูรุ่นใหม่(เก่า ๆ) ที่มีแต่ใจเท่านั้นที่โตแต่ตัวเล็กนิดเดียว

ดิฉันเพิ่งจบปริญญาโท (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปลายปี 47 ค่ะ)

สำหรับงานการสอนถ้าจะพูดถึงมันกว้างและเยอะมากถ้าเราเป็นครูที่ตั้งใจทำงาน ดังนั้นจึงไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหน ปัจจุบันก็กำลังพยายามเริ่มที่แผนการสอน บันทึกหลังการสอน และผลงานที่เกิดกับเด็กบ้างเล็กๆน้อย ๆ
Ucholl.com (IP:203.151.140.111,203.113.61.103,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 113 9 มี.ค. 2548 (14:04)
อ.3โรงเรียนของข้าพเจ้า ขี้เกียจ ไม่ชอบสอนเด็ก ขอบละทิ้งเด็ก งานไม่ตรวจ เอาแต่คุย เสียดายเงิยประจำตำแหน่งซึ่งเป็นเงินภาษาของพวกเราหลับหูหลับตาให้ได้อย่างไร มีมีพรสวรรค์ด้านทักษะการเขียนเมคเอกสาร ไม่เคยเอาแบบวัดผล ประเมินผลของนวัตกรรมมาใช้กับเด็กเลยแต่ทำไมนวัตกรรมผ่าน รู้ได้อย่างไรว่าเด็กก้าวหน้า แล้วรายงานเป็นตุเป็นตะเล่มเล่มมหึมาให้คณะกรรมการตรวจงงมาก แต่ได้อาจารย์ 3 เฮ้อ พวกคุณไม่เชื่อเหรอว่ามีจริง 1000000%
poop (IP:203.151.140.118,203.113.46.4,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 114 22 มี.ค. 2548 (04:26)
ตามความเห็น 113 ไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่ากรณีดังกล่าวจะไม่มีเสียเลย แต่ไม่ใช่ทุกคน และเป็นเพียงส่วนน้อย

แต่การขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 เป็นเส้นทางเดียวของความก้าวหน้าในวิชาชีพครู(ผู้สอน) ที่กลุ่มคนในห้องแอร์ และครูที่ไม่สอนกำหนดให้มาตลอด หากไม่ให้ครูขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 ตามที่เขากำหนดให้ แล้วจะพอมีทางให้ครูได้งอกงามก้าวหน้าในวิชาชีพ บ้างละครับ
ครูบ้านเหนือ (IP:61.91.37.178,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 115 22 มี.ค. 2548 (18:56)
ท่านอดิสัยขา ตอนนี้ท่านก็ยังคงได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา เหมือนเดิม ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท่านเคยให้ความหวัง ครูผู้ทำผลงานอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ว่าจะมีเกณฑ์ใหม่ คณะกรรมการชุดใหม่ มาช่วยครู เพื่อให้ผ่านการประเมินมากขึ้นนั้น มันเป็นแค่ยาหอมก่อนการเลือกตั้งหรืออย่างไร สัญญาลูกผู้ชายชื่ออดิศัย ไปอยู่ที่ไหน ท่านนายกขาช่วยลงมาดูแลหน่อย เห็นใจคนที่พยายามจะยกวิทยฐานะหน่อย คนเป็นครูไม่มีหนทางรวยแต่จะหาทางทำให้ตนเองมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีเงินมีทองพอเลี้ยงดูครอบครัวก็ด้วยวิธีเดียวนี้แหละค่ะ ช่วยกรุณาเร่งฝันของครูให้เป็นจริงเร็วๆด้วยนะคะ จากครูบ้านนอกแพร่แห่ระเบิด
ครู บ้านนอก -แพร่ คนเดิม (IP:203.151.140.120,203.113.51.137,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 118 1 เม.ย. 2548 (12:08)
อ่านแล้วเหนื่อยกายเหนื่อยใจกับอนาคตตัวเอง อนาคตวิชาชีพครู จะไปรอดไหมนี่วุ่นวายจังชีวิตข้าราชการ

คุณครูขาคุณครูฟังหนูหน่อย

แล้วค่อยค่อยใคร่ครวญชวนกันฝัน

หนูนั่งคิดนั่งเขียนเรียนทั้งวัน

หนูก็ฝันถึงคืนวันอันแสนไกล

อย่าเลยนะอย่าลงตรงที่หนู

เพื่อเชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีดีแค่ไหน

เหลีวยแลหลังสักนิดบ้างเป็นไรไป

รู้บ้างไหมใครที่ใช้เป็น....เครื่องมือ
ครูใหม่ไฟยังแรง (IP:203.151.140.120,203.113.62.4,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 119 9 เม.ย. 2548 (08:35)
ส่งผลงานปรับปรุงอ.3 เชิงประจักษ์วิชาภาษาไทยไปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 แต่ยังไม่ทราบผล ไม่ทราบว่าจะมีใครมาตรวจให้ รอคอยด้วยความหวังเพราะเท่ากับทำผลงานไป 2 ครั้งแล้ว คนที่ทำผลงานเพื่อขอ 3,500 บาทกลับมีความหวังมากกว่า เพราะจะมีผู้ไปประเมินที่โรงเรียนและเป็นคนในพื้นที่

หวังว่าท่านผู้เกี่ยวข้องคงเมตตาครูที่เงินเดือนจะเต็มเพดานและมุ่งมั่นทำผลงานอ.3เชิงประจักษ์มาจนถึงขั้นได้ปรับปรุงแล้ว อย่าให้เป็นความหวังที่เลื่อนลอยเลย เพราะทุกวันนี้ก็เครียดเรื่องค่าครองชีพ เรื่องปัญหาครอบครัว เรื่องผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้ง ฯลฯอยู่แล้วพวกเรารับภาระหนักสมกับคำว่าครู(ครุ)จริง ๆ ขอความเมตตากับท่านผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
lakcailai@.com (IP:203.172.115.129,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 120 9 เม.ย. 2548 (09:09)
"ขยะที่มีราคาแพง"

พวกเราตั้งจิตตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงเงิน มาตลอดปีการศึกษา ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการมา 2 ชุด ส่งผลงานมาเพื่อขอรับการประเมินเป็น อ.3 เชิงประจักษ์ แต่ผลงานของพวกเราเปรียบเสมือนกองขยะที่ถูกทิ้งเป็นแรมปี พวกคุณไม่ทราบหรอกครับว่าขนาดพิมพ์เอง จัดทำสำเนาเองเหนื่อยสายตัวแทบขาดอย่างน้อยก็ลงทุนไม่ต่ำกว่าประมาณคนละ 4-5 หมื่นบาทเพราะค่าหมึก ค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม เอกสารที่ให้นักเรียนทำ ฯลฯ แต่บัดนี้ผ่านไปปีกว่าแล้วมันเป็น "ขยะราคาแพง" ของพวกเราเพราะตอนนี้กำลังจะให้ทำตามเกณฑ์ใหม่อีกแล้ว ไม่รู้ว่าจะหลอกให้ลงทุนอีกคนละเท่าไหร่ครับ ก็คงเป็นขยะเหมือนเดิมอีก ทุกวันนี้พวกเราเป็นหนี้ต่าง ๆ มากมาย ค่าครองชีพแสนจะแพง น้ำมันก็แพง มีแต่ความเครียด เงินเดือนก็จะเต็มเพดาน บัญชีติดลบ ดีที่มีสหกรณ์ครูมาพอให้อยู่รอดไปวัน วัน ขอความเห็นใจพวกครูที่รับภาระหนักด้วย
lopburi (IP:203.172.115.129,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 121 9 เม.ย. 2548 (09:20)
"ขยะที่มีราคาแพง"

พวกเราตั้งจิตตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงเงิน มาตลอดปีการศึกษา ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการมา 2 ชุด ส่งผลงานมาเพื่อขอรับการประเมินเป็น อ.3 เชิงประจักษ์ แต่ผลงานของพวกเราเปรียบเสมือนกองขยะที่ถูกทิ้งเป็นแรมปี พวกคุณไม่ทราบหรอกครับว่าขนาดพิมพ์เอง จัดทำสำเนาเองเหนื่อยสายตัวแทบขาดอย่างน้อยก็ลงทุนไม่ต่ำกว่าประมาณคนละ 4-5 หมื่นบาทเพราะค่าหมึก ค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม เอกสารที่ให้นักเรียนทำ ฯลฯ แต่บัดนี้ผ่านไปปีกว่าแล้วมันเป็น "ขยะราคาแพง" ของพวกเราเพราะตอนนี้กำลังจะให้ทำตามเกณฑ์ใหม่อีกแล้ว ไม่รู้ว่าจะหลอกให้ลงทุนอีกคนละเท่าไหร่ครับ ก็คงเป็นขยะเหมือนเดิมอีก ทุกวันนี้พวกเราเป็นหนี้ต่าง ๆ มากมาย ค่าครองชีพแสนจะแพง น้ำมันก็แพง มีแต่ความเครียด เงินเดือนก็จะเต็มเพดาน บัญชีติดลบ ดีที่มีสหกรณ์ครูมาพอให้อยู่รอดไปวัน วัน ขอความเห็นใจพวกครูที่รับภาระหนักด้วย
lopburi (IP:203.172.115.129,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 122 21 เม.ย. 2548 (08:01)
อ.3 ส่งนานเเล้วตรวจชักที่ ทำงานล่าช้า คนไทย นะเหมือนกันหมด ไม่เจริญ
www.vongang@.com (IP:203.151.140.112,203.113.61.104,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 123 23 เม.ย. 2548 (16:51)
คุณครูครับอย่ามัวเถียงกันเลยว่า ใครสอนดี ใครสอนเก่ง ผมไม่รู้ ผมรู้แต่ว่าผมต้องรับผิดชอบงานหนัก เพราะโรงเรียนผมมีครูอยู่ 5 เด็ก 84 ห้องเรียน 8 แม้แต่ละชั้นจะมีเด็กไม่มากน้อย แต่ก็รับผิดชอบคนละ 2 ชั้น แต่ละชั้นก็ต้องสอนทุกกลุ่มสาระ เอกสารงานธุรการในห้องทุกสาระก็ต้องทำก็ต้องทำ แต่ที่ปวดใจนัก เพราะผมต้องรับภาระงานบริหารทุกอย่างในโรงเรียน ก็ท่านผู้บริหาร ท่านเป็นผู้นั่งบริหารจริงๆ สั่งให้ผมทำนั่น ทำนี่ทุกอย่าง รอเพียงแค่กระดิกปลายปากกาเซ็นต์ ที่จริงแม้ท่านไม่สั่ง ผมก็ทำ เพราะผมทำมาจนชิน ไม่มีท่านบริหารผมก็ทำได้ งานผมคืองานสารบรรณ รับ- โต้ตอบหนังสือ งานข้อมูล งานโครงการ งานทะเบียนนักเรียน งานการพัสดุ จัดทำเอกสารต่างๆให้คณะครู หรือเอกสารของโรงเรียน ตั้งแต่ ธรรมนูญ โรงเรียน แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้งบประมาณ การควบคุมภายใน การรายงานผลงานประจำปี ฯลฯ พูดง่ายๆทุกๆงานในโรงเรียนแม้แบ่งหน้าที่กันแล้ว แต่ที่จริงนั้น ผมนั่นแหละเป็นคนทำ เพราะผมพิมพ์คอมฯ เป็น เข้าเน็ตได้เพียงคนเดียว แต่เงินเดือนขั้นพิเศษต้องไปตามคิว เพราะเพื่อนห้ามลัดคิว งานมากไม่เกี่ยวเพราะท่านอยากทำคนเดียว ที่จริงใครว่าผมอยากทำคนเดียว แต่ที่ต้องทำเพราะงานต้องส่งให้ทันตามกำหนด ปิดภาคเรียนนี่ ยังไม่มีใครมาแวะดูโรงเรียนเลย มีแต่ผมนี้แหละมาทุกวัน เพราะบ้านผมอยู่ในหมู่บ้าน เฮ้อ! ผมเหนื่อยอยากเออรี่เหลือเกิน แต่ลูกผมยังเล็ก ภรรยาก็เป็นแค่ชาวบ้าน ยังมีหนี้สหกรณ์และธนาคาร อยู่เป็นล้าน อยากจะทำผลงานอาจารย์ 3 ก็ทำได้ไม่ถึงครึ่งทาง คงไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง มีใครบ้างเป็นอย่างผม
ครูจะเออรี่ (IP:203.172.201.46,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 124 24 เม.ย. 2548 (08:19)
เรื่องอาจารย์ 3 พูดกันมามาก เถียงกัน ความเห็นแตกต่างกัน อิจฉากัน ต่างคนต่างมีความเห็น เป็นเรื่องธรรมดา หลายคนหลานความคิด ข้าพเจ้าก็มีความคิดดังนี้

จากการปฏรูประบบราชการ การปฏรูปการศึกษา รู้สึกว่าระบบราชการของไทยเรายังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผลงานอาจารย์ 3 เขาส่งไปตั้งนานแล้ว น่าจะตรวจเสร็จแล้วคนจะได้ไม่เถียงกัน ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายก็สบายดีกันทุกคน ว่าการกระทรวงศึกษา ช่วยรมต. เลขา สพฐ. คณะทำงานต่าง ๆ รับเงินเดือนเดือนละหลายหมื่น แต่ผลงานอาจารย์ ไม่สามารถตรวจได้ บ่งบอกถึงคุณภาพในระดับสูงอยู่ในเกณฑ์ตำ อีก 10 ปี ก็ตามประเทศเพื่อนบ้านไม่ทัน ในด้านการศึกษา น่าสงสารประเทศไทย
ครูเก่า (IP:61.19.212.132,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 125 30 เม.ย. 2548 (22:42)
ครูจะเออรีที่ 123 เก่งจังเลยอย่าคิดที่จะเออรีเลยค๊ะครูเก่งงานแบบนี้ควรที่จะอยู่คู่โรงเรียนไปนาน ๆ เป็นที่พึ่งพาอาศัยของครูในโรงเรียนและของผู้บริหาร
dhawat_c@hotmail.com (IP:203.113.70.74,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 126 12 มิ.ย. 2548 (16:31)
การเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ควรเน้นเอกสาร ดูจากการปฏิบัติงาน

ครูใน ร.ร.ประเมิน ผู้บริหารประเมิน โดยเป็นรูปคณะกรรมการ

ไม่ควรให้กระทรวงประเมิน เพราะเท่าที่ผ่านมา

1. ผู้ใด อ.3 ส่วนใหญ่ งานใน ร.รงไม่เอา สอนก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขียนแผนไว้

2. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่

3. อยากสอนน้อย แต่ตอนส่งผลงานอยากมีชั่วโมงมาก ๆ

ข้อเสนอ ควรมีการประเมินทุกปี ไม่สมควรได้ค่าตอบแทนเพิ่มอีก คนที่ตั้งใจทำงานแต่ไม่มีเวลามีอีกมากๆๆๆๆๆๆๆ

ถ้าไม่เชื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งแบบประเมินไปร.ร.ที่มี อ.3 แต่ก็มีส่วนน้อยที่ทำได้อย่างที่ส่งผลงาน (10 %)

4. การประเมินเพื่อรับเงินค่าวิชาชีพ 3,500 ควรทำแบบฟอร์มและเขียนรายงานส่งเล็กน้อยไม่ควรบ้าทำเอกสารเหมือนจะส่งอาจารย์ 3 เพราะครูมีภาระมาก และมีหนี้สินเยอะ จะไปสร้างภาระในการจ้างพิมพ์ ค่าเย็บเล่มเอกสาร ขอฝากไว้ด้วยนะคะ
ดอกมะเขือ (IP:202.28.21.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 127 19 มิ.ย. 2548 (17:02)
รอคอยผลการตรวจอารารย์ 3ด้วยใจจดจ่อ ลูกก็ถามว่า แม่ แม่ได้อาจารย์ 3 หรือยัง แม่ก็ตอบว่า ยังเลยลูก อ่านเรื่องคนอื่นแล้วเห็นใจทุกคนค่ะ เหนื่อยด้วยกันทั้งนั้น ขอให้ทุกท่านที่รอคอยจงประสบความสำเร้จด้วยเถิด สาธุ สาธุ :-)
พรประภา (IP:203.156.150.244,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 128 21 มิ.ย. 2548 (08:29)
อยากทราบหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ อาจารย์ 2 ระดับ 7 ว่ามีอย่างไร
ครูพัด (IP:203.172.200.210,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 129 21 มิ.ย. 2548 (11:15)
เมื่อไหร่.....วันที่รอคอยจะมาถึงอ่านเสียทีผลงานวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต......รอนานแล้วครูชนบท
yunyong20042004@yahoo.com (IP:203.172.200.210,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 131 21 มิ.ย. 2548 (22:33)
นักวิชาการ8 ว จากสพฐ.จะโอนมาเป็นอจ.ราชภัฎ เทีบยเป็น อจ. 3 ระดับ8 ได้อย่างไร ใครเป็นกรรมการประเมิน ประเมินเทียบแทนกันอย่างไร ผลงานควรมีจำนวนเท่ากับอจ.3 ระดับ 8 หรือไม่......ขอบคุณครับ.........นนท์
s_chaiya03@hotmail.com (IP:202.28.82.27,172.16.16.88,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 132 21 มิ.ย. 2548 (22:35)
นักวิชาการ8 ว จากสพฐ.จะโอนมาเป็นอจ.ราชภัฎ เทีบยเป็น อจ. 3 ระดับ8 ได้อย่างไร ใครเป็นกรรมการประเมิน ประเมินเทียบแทนกันอย่างไร ผลงานควรมีจำนวนเท่ากับอจ.3 ระดับ 8 หรือไม่......ขอบคุณครับ.........นนท์
s_chaiya03@hotmail.com (IP:202.28.82.27,172.16.16.88,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 133 1 ก.ค. 2548 (11:55)
ครูไทยเก่ง ๆ ทั้งนั้นเลยครับ ผมก็ทำครับ(อาจารย์ 3) ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ผมทำเรื่องเทคนิคการใช้ชุดรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา ถ้าเพื่อนครูอยากให้ช่วย...ยินดีครับ อย่าเถียงอย่าทะเลาะกันนะครับ...ทำเพื่อตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน เป้าหมายสำคัญ เงินครับ..ใครก็อยากได้..ฮิ..ฮิ..
pumee-lay@thaimail.com (IP:202.143.160.129,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 134 2 ก.ค. 2548 (10:07)
ผมได้แล้วครับ ดีใจจัง
อาจารย์ 3 ระดับ 8 (IP:203.151.140.114,203.113.45.101,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 135 7 ก.ค. 2548 (19:52)
โอ๊ย ! ทุ่มตังไปแค่ไหนแล้วแต่กรรมการที่ตรวจทำเหมือนเฉยข่าวคาก็ไม่บอกให้ชื่นใจบ้างเครียดรู้มั้ยเนี่ย
ครูกาญดาร์ (IP:203.113.76.74,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 137 10 ก.ค. 2548 (17:00)
ทำไมต้องหลอกกันด้วย เมื่อไม่มีเงินให้ก็บอกกันตรง ๆ เรื่องการประเมินอาจารย์ 3 ระดับ 8 ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกหลอกให้ทำ ตอนนี้มาหลอกให้ทำเข้าแท่งอีก ถ้าได้จะให้ 3,500 สั่งให้เขียนโครงการสอนบ้าง วิจัยบ้าง แผนการสอน(แผนการจัดการเรียนรู้) ซึ่งดูแล้วก็คล้ายกับทำอาจารย์ 3 นั่นแหละ เมื่อไม่ให้แล้วอย่าหลอกกันดีกว่า เสียความรู้สึก
แดง (IP:203.151.140.120,203.113.41.134,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 138 5 ส.ค. 2548 (15:38)
ส่งกำลังใจพี่น้องครูและประชาชนทุกคนทางภาคใต้ ขอให้ทุกคนปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน วอนคนที่มุ่งทำร้ายคนไทย เราเป็นคนไทย เกิดบนแผ่นดินไทย ขอให้รักกันไว้ หยุดการกระทำที่เลวร้ายนั้นเสีย ตั้งหน้าตั้งตาหาเลี้ยงครอบครัว เพื่อสันติสุขเถิดนะ สงสารเด็กๆที่ต้องขาดครูขาดคนดูแล
ครูกันดาร (IP:203.172.200.210,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 139 9 ส.ค. 2548 (19:55)
ทุกอย่างบางครั้งดูเหมือนหลอกกันนะ ทำน่ะตั้งใจทำเอาจริงเอาจังนะแต่ไอ้คนที่จ้างหรือใช้เงินทำมักจะได้สิ่งที่ดีๆก่อนเสมอ คิดดูแล้วมันหมดกำลังใจนะ จะให้พยายามไปถึงใหนคนที่ดีๆจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนคืนมา
หัวใจคูรคนหนึ่ง (IP:203.172.72.94,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 140 25 ก.ย. 2548 (15:18)
รอคอยคำตอบปีกว่าแล้ว ไม่เห็นแจ้งผลการตรวจผลงานสักที.
ครูที่รอคอยคนหนึ่ง (IP:203.151.140.123,203.113.57.71,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 141 20 ธ.ค. 2548 (18:09)
ต่างคนต่างจิตต่างใจ ทำไปตามหน้าที่ อดทน ขยัน ประหยัด และพอดี เท่านี้พอ อาจารย์ 3 ไปไม่ถึง ก็อย่าท้อใจ จงพอใจในความสามารถและศักยภาพของตน
อ้วนตุบ (IP:203.151.140.123,203.113.57.132,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 142 29 ธ.ค. 2548 (09:48)
เถียงกันอยู่ทำไม ที่จริงมันก็อยากได้เหมือนกันทั้งหมดน่ะแหละและก็เป็นความจริงที่ว่าพวกทำอาจารย์ 3 ไม่ค่อยสนใจเด็กนักเรียน (จริงสุดๆ) ส่วนอาจารย์ 2 ระดับ 7 ก็น้อยมากที่จะทำงานของตัวเองให้เต็มที่ เพราะมัวแต่ตั้งตาเลียผู้บริหารขอ 2 ขั้น เพื่อให้เงินเดือนขึ้นจะเหยียบหัวใครบ้างก็ไม่สนใจ สรุปแล้ว พอกันทั้งคู่ คนที่ช้ำคือเด็กนักเรียน ปัจจุบันคุณลองสำรวจนักเรียนดูซิว่ามีความรู้มากแค่ไหน (คุณภาพต่ำมาก) โดยเฉพาะภาษาไทยแย่..ขนาดภาษาพ่อแม่ตัวเองยังไม่ได้เลย ส่วนผู้บริหารยิ่งหนักใหญ่มีหูไว้ฟังพวกประจบสอพลอต้องหาหินถ่วงไว้บ้าง คอยแต่กลั่นแกล้งครูผู้น้อย แต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยรอผลงานจากครูผู้ร้อยเพื่อไปเป็นผลงานตัวเอง แล้วตกหนักที่ใครมากที่สุดรู้มั๊ยครูอัตราจ้างเก่งกว่าครูประจำการเสียอีกทั้งพิมพ์ ทั้งสอน ฯลฯ ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน๊อต สากกระเบือยันเรือรบต้องเป็นให้หมดทุกอย่าง เพราะครูประจำการทั้งหลายมัวแต่ห่วงใยผลประโยชน์ของตัวเองทั้งน้าน ....เบื่อ.....เซ็ง.....
วงการครูเหมือนกัน (IP:125.25.7.45,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 143 31 ธ.ค. 2548 (21:35)
ความคืบหน้าหรือผลการตรวจดูได้ที่

" http://www.moe.go.th/webtcs/KM1/HKM1.html "

เห็นทะยอยออกมาเรื่อย ๆ ครับ
พิทยา
ร่วมแบ่งปัน281 ครั้ง - ดาว 153 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 144 31 ธ.ค. 2548 (21:39)
ส่วนคนที่เคยผิดหวังมาแล้วมีโอกาสใหม่(หมายถึงส่งไปแล้วแต่ไม่ผ่าน หรือคนที่เป็นครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูดีในดวงใจ ครูที่ผ่านการประเมินระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป ดูที่

"http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law26/law26.htm " ครับ

คนที่กำลังจะเสนอใหม่ ดูที่ " http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law25/law25.htm "
พิทยา
ร่วมแบ่งปัน281 ครั้ง - ดาว 153 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 145 6 ม.ค. 2549 (10:38)
อยากได้อ. 3 ก็จ้างเขาทำซิชัวร์ หรือไม่ก็เอาเวลาสอนไปนั่งเมคเอกสารกองโตๆส่งซิ เจ้าพวกกรรมการประเมินมันก็ติงต๊องดูแต่เอกสาร แทนที่จะประเมินที่ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนประกอบกับการสัมภาษณ์โดยใช้พลอทโฟลิโอเป็นเค้าโครง แต่ขอร้อง เวลาสัมภาษณ์เขากรรมการอย่าแกล้งโง่
ครู (IP:203.172.184.2,192.168.1.110,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 146 7 ม.ค. 2549 (21:27)
คุณ"ครู"ครับ

คุณไม่มองโลกในแล่ร้ายไปหน่อยหรือครับ

คนที่ผ่านการประเมินคงไม่ได้จ้างตนอื่นทำทุกคนหรอกครับ (ไม่ได้สรุปว่าไม่มีคนจ้างทำเลยนะครับ)

ควรจะมีจิตมุทิตาต่อกัน

ผมว่าการที่พวกครูเราเองต่อว่า ทับถมหรือดูถูกกันเองนี้แหละทำให้ จาดความเชื่อถือ การเข้าสู่ตำแหน่งวิทฐานะต่าง ๆ จึงถูกกำหนดให้มีการประเมินก่อนแทนที่จะได้โดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามได้มีแนวการขอรับการประเมินออกมาใหม่ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับ ถ้ามีคุณสมบัติครสามารถยื่นขอรับการประเมินได้ภายใน 31 มค.49 นี้ โดนเขียนบรรยายการปฏิบัติงานเพียง 3 - 5 หน้าครับ ลองเข้าไปดูได้ที่เวบของ สำนักงาน ก.ค.ศ. คือ ที่

" http://www.moe.go.th/webtcs/ " ครับ
พิทยา
ร่วมแบ่งปัน281 ครั้ง - ดาว 153 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 147 23 ม.ค. 2549 (19:35)
เมื่อไหร่จะรู้ผลค่ะ
ครูคนเมือง (IP:203.155.194.210,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 148 23 ม.ค. 2549 (19:46)
เมื่อไหร่จะรู้ผลสักที.......รอใจจะขาดอยู่แล้วคนรอก็เซ็งมากม๊าก
คนที่อยากเป็นอาจารย์3ระดับ8 (IP:203.155.194.210,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 149 25 ม.ค. 2549 (14:30)
ทำผลงานอาจารย์ 3 ระดับ 8 มา 3 ครั้งแล้ว แต่ไม่ผ่านสักครั้งก็แก้ไขตามที่นักวิชาการเขาวงกลมมาให้ แล้วส่งไปใช้เวลารอตั้ง 1 ปีตอนนี้ยังไม่ทราบว่าผ่านหรือไม่ ตั้งใจทำเองไม่เคยที่จะลอกของใครส่ง ตอนนี้น้อยใจมากเลยครูเมืองแพร่
ครูน้อยเมืองแพร่ (IP:202.143.133.178,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 150 24 ก.พ. 2549 (21:05)
อยากให้ได้ทุกคน
วุฒิวัฒน์ wutiwat@thaimail.com (IP:203.113.67.40,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 151 5 พ.ค. 2549 (23:37)
ผมนายอุบล นกดารา จบการศึกษาปริญญาโท เป็นครูดีเด่น

ครูต้นแบบ รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจนไม่มีที่จะเก็บ ผลงานนักเรียนรับรางวัลระดับชาติ ประสบการณ์การสอนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำนักเรียนไปสแดงดนตรี นาฏศิลป์ในต่างประเทศหลายครั้ง คนขี่สามล้อยังชื่นชมผลงาน ทุกวันนี้ นำนักเรียนหารายได้จากการแสดง ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท

จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้กับจังหวัดมากมาย ทุกหน่วยงานรู้จัก และผมคนนี้ ไม่ได้รับการอนุมัติ เป็น อ. 3 เชิงประจักษ์ ตัวจริงเสียงจริง สนใจติดต่อดูงาน ได้ที่ โรงเรียนวัดลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไม่โทษใคร โทษตัวเอง ที่เป็นครูมาตั้ง 25 ปี ให้ใครที่ไหนไม่รู้ มาพิพากษา ว่า ผลงานที่ทำแย่มาก ขอบคุณกรรมการชุด 3 ทุกท่าน ที่ร่วมกันทำลายขวัญกำลังใจ
อุบล นกดารา (IP:203.113.16.241,203.113.67.70,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 152 5 พ.ค. 2549 (23:50)
ผมนายอุบล นกดารา จบการศึกษาปริญญาโท เป็นครูดีเด่น

ครูต้นแบบ รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจนไม่มีที่จะเก็บ ผลงานนักเรียนรับรางวัลระดับชาติ ประสบการณ์การสอนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำนักเรียนไปแสดงดนตรี นาฏศิลป์ในต่างประเทศหลายครั้ง คนขี่สามล้อยังชื่นชมผลงาน ทุกวันนี้ นำนักเรียนหารายได้จากการแสดง ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท

จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้กับจังหวัดมากมาย ทุกหน่วยงานรู้จัก และผมคนนี้ ไม่ได้รับการอนุมัติ เป็น อ. 3 เชิงประจักษ์ ตัวจริงเสียงจริง สนใจติดต่อดูงาน ได้ที่ โรงเรียนวัดลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไม่โทษใคร โทษตัวเอง ที่เป็นครูมาตั้ง 25 ปี ให้ใครที่ไหนไม่รู้ มาพิพากษา ว่า ผลงานที่ทำแย่มาก ขอบคุณกรรมการชุด 3 ทุกท่าน ที่ร่วมกันทำลายขวัญกำลังใจ
อุบล นกดารา (IP:203.113.16.241,203.113.67.70,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 153 19 พ.ค. 2549 (21:46)
อยากรู้ผลอ.3

วิชาศิลปะ

โรงเรียนสมุทรพิทยาคมเขต2

สมุทรปราการ
jejee_ka@hotmail.com (IP:203.156.25.162,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 155 5 ส.ค. 2549 (12:52)
เมื่อไหร่จะเริ่มให้มีการประชุมครู อาจารย์ ที่ไม่ผ่านการประเมินประจักษ์เสียทีคะ รอจนเกิดความเครียดมากที่สุดแล้ว อดทนและทนอดมานานมากๆแล้ว เห็นใจผู้รอคอยและมีความหวังบ้าเถิดค่ะ อย่าเร่งทำแต่ผู้ชำนาญการ ซี 9 มากนักเลยค่ะ บางคนดูแล้วไม่เข้าท่าเลยขอบคุณค่ะ
ครูผู้ยมีความหวังและกำลังรอคอย (IP:203.156.45.127,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 156 5 ส.ค. 2549 (12:56)
กรุณาช่วยดำเนินการเยียวยาครู อาจารย์ ที่ไม่ผ่านการประเมินอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ให้เร็วด้วยเถิดค่ะ ก่อนที่พวกเราจะหมดขวัญ และกำลังใจไปมากกว่านี้ พวกเรากำลังรอคอยอยุ่ด้วยความหวังอย่างเต็มปรี่ค่ะขอบคุณค่ะ
มีการเยียวยาผ้ไม่ผ่านอ3เมื่อใด (IP:203.156.45.127,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 157 18 ธ.ค. 2549 (22:19)
ขอให้กำลังใจความเห็นที่ 10 ครับ พี่ที่โรงเรียนผมอายุ 57 ปี เพิ่งได้เป็นอาจารย์ 3 เมื่อต้นปี 49 เองครับ (ส่งตั้งแต่ ปี 45 โน่น) อย่าท้อนะครับเอาใจช่วยพี่ ๆ ทุกคนครับ*-*
changloh@korat1.info (IP:125.24.154.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 158 9 ม.ค. 2550 (18:42)
พอเพียง ครับพอเพียง
.......พิษณุโลก (IP:125.24.196.135)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 161 11 ก.พ. 2550 (20:30)
พวกคุณอยากได้อาจารย์ 3 ถามว่าทุกวันนี้ทำความดีอะไรบ้าง? มัวแต่ทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง จนละเลยหน้าที่การสอนซึ่งเป็นหัวใจหลักของอาชีพครู จนเด็กทุกวันนี้เด็กใน ร.ร.ขยายโอกาส ขาดคุณภาพกันหมดแล้วบางคนเขียนหนังสือยังไม่ออกเลย สุดท้ายก็.....
ครูหรือ........ (IP:124.157.149.128)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 162 12 ก.พ. 2550 (06:13)
เด็กขาดคุณภาพเกี่ยวกะครูไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์นะครับท่าน ข้อความที่ 161 ถ้าเป็นเหมือนเมื่อเรายังเด็กเรียนไปตกไป คนไม่เรียนสอบตกได้ เด็กเขาก้อรู้รับผิดชอบตัวเอง สมัยนี้ไม่มีครูทำเหรอ ป่าวเลยใครทำล่ะ ตอบได้ป่ะ การทำโทษเด็กที่เกเร และไม่รับผิดชอบงาน นี่ยิ่งเป็นปัญหาหนักสำหรับครู ทำได้ตองขออนุญาตหลายขั้นตอน กว่าถั่วจะสุกงาก้อไหม้ซะแล่ว อย่าโทษครูอย่างไม่มีวิจารณญาณเลยครับ สงสารครูบ้างโดนหลอกมาตลอด หลงทางเรื่อยมา ดูหลักสูตรใหม่สิครับ ครูที่สอนม่ายเกี่ยวเลย เขาสั่งมา
ถามคืนบ้างดิ (IP:203.113.61.232)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 167 30 มี.ค. 2550 (19:28)
ผมสอบไม่ได้อาจาย์ 3 เพราะไม่มีเส้นสายไม่มี ก.ค.ศ.มาดูแล กรรมการผู้ตรวจไม่ยุติธรรม หวงคะแนน หวงไปทำไมกินได้เหรอ ข้อสอบก็ยาก เรื่องข้อสอบผมไม่กลัว แต่น่าจะให้ครูได้รู้ล่วงหน้าก่อนว่าจะสอบอะไร สัก 1 เดือน จะได้เตือนตัวทัน
ครูจนๆ (IP:203.113.61.69)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 168 30 มี.ค. 2550 (20:40)
เรียนท่านความเห็นที่ 167โปรดอ่านความเห็นที่ 164 โดยครูจริง ๆ นะคะ แล้วลองติดต่อกลับไป มีวิธีการทำไม่ยากทีละขั้นตอนแบบง่าย ๆ ไม่ต้องกังวล
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 171 16 เม.ย. 2550 (21:05)
เห็นด้วยกับ 79(dnarong) โรงเรียนคลองชะโดมี อ.3เพียบ แต่เด็กไม่รู้เรื่องถูกทิ้ง

สุดท้ายเด็กย้ายหนี โรงรียนก็ต้องยุบไป
dang@yahoo.com/ (IP:125.26.28.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 172 18 เม.ย. 2550 (09:58)
อยากทราบว่าเด็กที่คุณครูหรือสอน อ่านออกเขียนได้หมดทุกคนหรือเปล่า ช่วยตอบด้วยนะ ถ้าอ่านออกเขียนได้หมดทุกคน จะให้อาจารย์ 3
ตอบคุณครูหรือ (IP:222.123.101.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 173 24 เม.ย. 2550 (23:06)
อ.3 (อาจารย์ 3 เชิงประจบ)“ อ.3 นี้ท่านได้แต่ใดมา ....วานบอก

เจ้ากระทรวงศึกษาฯ ....ท่านให้

มึงทำชอบสิ่งใดมา ....ช่วยบอก

กูแต่งผลงานหลอกไซร์ ....ท่านให้รางวัล”
ผ่านมา (IP:222.123.113.60)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 174 7 พ.ค. 2550 (20:14)
อาจารย์ 3 ของดิฉันที่ได้มา

ทรงคุณค่า ทรงเกียรติอย่าเดียดฉัน

ได้มาด้วยการใฝ่คว้าและฝ่าฟัน

สมมุ่งมั่นสมค่าอาจารย์ 3
อ.3 ปฐมวัย (IP:124.157.217.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 175 8 พ.ค. 2550 (14:04)
ฉันนี้หรือคือครูคอศอสาม

ครูคนงามตามปัญญาสง่าศรี

มีความรู้เลิศล้นท้นทวี

สอนสิ่งดีเด็กเป็นสุขรักผูกพันมีผลงานจากการสอนขั้นตอนเด่น

ชี้ให้เห็นแก้ปัญหาพาสร้างสรรค์

พบหนทางมรรคาค่าอนันต์

ร่วมแบ่งปันวิธีการแก่เพื่อนครูเชิญซิคะคอศอสามทำตามขั้น

ตอนแรกนั้นวิเคราะห์หลักยังไม่หรู

ขั้นต่อไปวิเคราะห์เด็กนะโฉมตรู

แล้วมาดูใจเราว่าเอางานเตรียมตำราเอกสารงานเกี่ยวข้อง

จากพี่น้องผู้ผ่านพบประสบสานต์

หาเวลาศึกษาที่วิธีการ

รวมเป็นฐานข้อมูลการจัดทำเขียนโครงร่างสามบทอย่างจดจ้อง

ให้สอดคล้องปัญหานะงามขำ

สะกดถูกภาษาถ้อยร้อยเรียงคำ

ส่งขอความนุเคราะห์ต่อเชี่ยวชาญวางกระบวนพัฒนาสาระหลัก

ว่าควรจักทำแบบใดให้ผสาน

ตรงต่อเด็กตามหลักวิชาการ

การชำนาญเกิดผลที่ทดลองวิเคราะห์ผลการลองใช้ให้ประจักษ์

ว่าเด็กเด็กรักเรียนรู้กันทั้งผอง

มีความสุขรักใคร่และปองดอง

เผยแพร่พ้องพวกเห็นเป็นผลดีผลงานฉันพัฒนาห้าปีกว่า

สู้ฟันฝ่าเพื่อเด็กและศักดิ์ศรี

วิชาชีพเลิศหรูเพราะครูมี

จรรยาดีวงการครูน่าบูชา
ครูพฤษภา (IP:203.172.201.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 176 12 พ.ค. 2550 (15:29)
ดิฉันก็เคยเจอค่ะ
เอม (IP:125.26.80.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 177 12 พ.ค. 2550 (15:34)
อยากทำอาจารย์ 3 แต่มันวุ่นวาย โกหกไม่เป็น ห่วงเด็กมาก ทำจริงจังเกินไป ไม่กล้าโกหก

ไม่กล้าเขียนงาน ถ้าเขียนงานจะไม่มีเวลาดูเด็ก เพราะสอน ป.1 อยากให้ทางราชการ

หาวิธีการ ที่จะได้อาจารย์ 3 ให้มีข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น

1. ดูจากการสอน ผลงาน ที่ได้จากเด็ก

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนของเด็ก แต่ละปี

3. ดูประวัติของครูที่ทำงาน ที่รับราชการมาหลายปี

4. อยากให้ผู้บริหารดูการทำงานของครูสาย ป.1

ถ้าหากครูมีอายุราชการมากๆ ทางการควรจะหาวิธีการดูจากผลงานเหล่านี้ เพื่อให้ครูเป็นอาจารย์ 3 เพราะครูที่ตั้งใจสอนห่วงเด็กมาก จะไม่สามารถทำอาจารย์ 3 ได้ แต่ครูที่ไม่สนใจการสอน คุยเก่ง ลอกผลงานเพื่อน เมกงานขึ้นทุกอย่าง จะสามารถทำอาจารย์ 3
แมว (IP:125.26.80.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 178 22 มิ.ย. 2550 (15:00)
โอ้โห คนไทยรักกันใว้ไม่ได้หรือ

คนไหนได้ดี เพราะทำดีจิงๆเป็นกำลังใจให้นะคะ

เพราะแม่นู๋ก้อเพิ่งจะทำเหมือนกัน อย่ามัวแต่ว่ากันเลย คนไทยด้วยกันรักกันใว้นะคะ
Un_uN (IP:58.8.85.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 179 23 มิ.ย. 2550 (21:53)
สิ่งที่คุณครูควรรู้ backward design โปรดติดตามค่ะเป็นประโยชน์มากที่สุด
ครูคิม
ร่วมแบ่งปัน483 ครั้ง - ดาว 247 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 181 30 มิ.ย. 2550 (18:58)
ทำซี3 แล้วให้อะไรกับนักเรียนบ้าง ครูบางคนเงินเดือนห้า - หกหมื่น สอนหนังสือไม่เคยลุกขึ้นจากเก้าอี้ ให้พิมพ์อะไรก็บอกว่าไม่เป็น แต่ตอนทำผลงานทำกันได้เป็นเล่มๆ อนาจรใจจัง
krupoo (IP:61.91.205.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 184 4 ก.ค. 2550 (17:13)
ชอบความเห็นที่ 158 และเห็นด้วยกับความเห็นที่ 181พอกิน พอใช้ พออยู่ สอนลูกสอนตนให้ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อตามสังคม เตือนตนว่าอย่าประมาทในการดำเนินชีวิต ได้เท่านี้ก็ดีกว่าก่อนมากมายนัก ทำงานให้แผ่นดินอย่างเต็มที่ วัน

ข้างหน้าแผ่นดินจะตอบแทนให้เอง อย่าคิดแต่จะกอบโกย อย่ามัวนั่งทำแต่ผลงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน ทิ้งนักเรียนไปฟังอบรมที่นั่นที่นี่ แล้วกลับมาเอานักเรียนเป็นตัวทดลองดังเช่น อาจารย์ 3ที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมินบางท่าน สงสารประเทศชาติทำงานไม่คุ้มเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนเลย หยุดให้เถอะค่าตอบแทน เมื่อไหร่ที่ทำงานมากขึ้นกว่าเดิม รับผิดชอบงานมากกว่าครูที่วิทยฐานะต่ำกว่าก็ควรพิจารณาเป็นรายๆไป เก็บเงินไปจ้างครูอัตราจ้างมาสอนยังได้ชั่วโมงการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและประเทศชาติมากกว่า ที่เขียนมิได้อิจฉาด้วยว่าเท่านี้เราก็มีความสุขตามประสาครูพอเพียง

และไม่เคยมีความคิดว่าจะเพิ่มวิทยฐานะของตนอีกทั้งที่เวลาของเราก็ยังเหลืออีกยาวนาน

วันนี้ขอสอนลูกศิษย์ด้วยความรู้สึกใสๆด้วยใจของครู ทำงานให้เต็มความสามารถเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน สร้างเยาวชนที่ดีให้ชาตืบ้านเมือง ให้ลูกศิษย์พูดถึงเราด้วยความรักความผูกพันดังเช่นที่เรารักและศรัทธาในของครูของเราแม้ครุจะไม่ได้เป็นครูดีเด่นหรืออาจารย์3ก็ตาม
ครูพอเพียง (IP:125.26.106.127)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 185 5 ก.ค. 2550 (23:20)
น่าเห็นใจครูมี่สอนเก่งสอนดืแต่เขียนผลงานไม่เป็นไม่สามารถร้อยเรียงผลงานของตนเองให้ผู้ตรวจสอบอ่านและเข้าใจได้ และก็เห๊นใจคณะกรรมการผู้ประเมินด้วยเพราะลำพังการไปดูครูสาธิตการสอนนั้นคงไม่เพียงพอในการตัดสินใจคงต้องมานั่งอ่านผลงานเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าครูคนที่ส่งผลงานมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรเพราะอะไรจึงทำแบบนี้และผลที่ได้กับเด็กคิออะไรซึ่งดูแล้วมันไม่ยากเลย ดิฉันเชื่อว่าถ้าครูมีความพยายามในการเรียนรู้การเขียนผลงานของตนเองโดยไม่ต้องไปลอกใครมา มันน่าจะภาคภูมิใจมากก่วา เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ต่อไป
ภรรยาอาจารย์ 3 (IP:125.26.166.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 186 3 มิ.ย. 2551 (12:24)
95426

อย่าห่วงเรื่องอาจารย์ 3 มากนักเลย มันหลงทางเสียตั้งแต่เริ่มควร ...1. ห่วงการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน(ใช้คำว่าจัดการเรียนรู้นะ ไม่ใช่การสอน เพราะการสอนผิดกฎเกณฑ์ของการประเมินอาจารย์ 3 แต่ในเกณฑ์บางครั้งก็ใช้คำว่า "การสอน" ด้วย ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไร?)ให้มากที่สุด เพื่อให้การทำงานครบเวลา ครบหน้าที่ และครบงาน(ไม่ใช่ ครบหลักสูตรนะ)2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ทั้งจัดการเรียนรู้และงานที่มอบหมายให้ดีที่สุด คือ ก) มีแผนงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ข) ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด การใช้สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ที่ถูกติองตามหลักเกณฑ์และตรงการแผนที่วางไว้ การประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนสภาพจริงของนักเรียนตามที่กำหนดในจุดประสงค์ พร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน งานจัดกาเรียนรู้: ต้องบันทึกการพัฒนาหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของการใช้หลักสูตรแต่ละครั้ง และปัญหาการเรียนรู้ งานที่มอบหมาย: ต้องมีแผนงานที่จะดำเนินโครงการ หากเขียนโครงการไม่ชัดเจน(เขียนตามแบบที่ใช้อยู่ขณะนี้) ให้ชัดเจน แล้วดำเนินงานตามที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ทุกประการ3. หาทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการทำงานที่มอบหมาย พฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นปัญหา ให้ได้ผลดี/สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมบันทึกทุกอย่างที่คิด ที่ทำ ที่เห็น และข้อสงสัย4. ทำอะไร? ทึ่คิดว่าดี เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และน่าจะมีผลดีต่อการประเมินอาจารย์3 ตามที่ฝัน ควรหาแนวร่วม เสนอแนวคิดต่อคนอื่น ขอความร่วมมือจากคนอื่น โดยเฉพาะคนที่คาดว่าจะเป็นผู้ตรวจชุดหนึ่ง พลาดไม่ได้ คือ ขอการยอมรับให้ทำงานจาก ผอ. เพื่อให้เขาเห็นผลงานของเราโดยไม่ต้องไปนำเสนอให้เขาหมั่นใส้ "ขอให้เขาช่วยเราดีกว่า ทำให้เขาเห็นว่าเราเหนือเขา" จริงมะ และที่ขาดไม่ได้ คือ การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นโดยความเคารพ ถ้านำมาประยุกต์ใช้ในงานได้ก็เอามาพร้อมคำขอบคุณในคำนำด้วยจะดีมากทำได้มะ ทำได้ อาจารย์ 3 มาเอง เชื่อหัวไอ้เรืองเถอะ และอย่าคิดอย่างคนทั่วๆ ไปว่า ชุดหนึ่งชุดสอง ต้องผ่านอยู่แล้ว  ใช่ อาจจะจริง เพราะความไร้ศักยภาพของผู้ตรวจ หรือผู้ถูกตรวจ หรือทั้งสองเอง แต่ความสอดคล้องกับผลงานที่จะให้ชุดที่สามตรวจมันไม่มีแล้วจะผ่านได้อย่างไรนอกจากนโยบาย ปล่อย ... ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ และสงสารการศึกษาไทยอย่างยิ่ง ถ้ายังงั้นก็รอนักการเมืองที่งี่เง่าหาเสียงกับครู ให้เป็นอาจารย์3 เลยโดยไม่ต้องทำผลงาน เหมือน 2/7 ในอดีตก็แล้วกัน ง่ายดี 


j_sawat
ร่วมแบ่งปัน42 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 187 3 มิ.ย. 2551 (12:31)
95427

"ไม่มีความดี หรือความสำเร็จใด ที่ไม่ลำบากยากเย็น และเจ็บปวด"นอกจาก "ความดี ความสำเร็จจอมปลอมเท่านั้นที่ได้มาโดยง่าย"เชื่อมั่นในตนเอง ในการทำงานของตนเอง ความขยันหมั่นเพียรของตนเอง และความคิดที่ดีที่ตนเองมีอยู่ + ความตั้งใจจริงในการทำงาน ...รับรอง พบความสำเร็จทุกคนนอกจากท่านมีวิบากกรรม จะได้อยู่แล้วดันถูกคนเลวรังแก ก็คงต้องยอมให้เป็นเรื่องของเวรกรรมเถอะ อโหสิให้เขา และอธิษฐานกรวดน้ำให้เขา ขออย่าให้พบกันอีกเลยในอนาคต อาจจะดีขึ้นหมั่นทำบุญสุนทรทานไว้บ้างก็ดีนะ จิตใจจะได้โปร่งใส ทำอะไรก็สำเร็จ


j_sawat
ร่วมแบ่งปัน42 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 188 3 มิ.ย. 2551 (12:38)

ตวามเห็น 162 เป็นครูนะ เข้าข้างตนเองหรือเปล่า จะว่าไม่ถึง 10% ได้ยังงัย?พ่อแม่เขาเอามาฝาก เขาต้องการ 100% เด็กเขาไม่ดี เขาด่าครูยับเลยละ คิดผิดคิดใหม่ได้นะครูรับเต็มร้อยเลย โดยเฉพาะตามหลักสูตรที่มีเห็นใจส่วนหนึ่งก็มีกรอบมากเหลือเกิน แต่น่าแปลก ครูบางคนก็สอนเด็กได้มีมาก ทั้งที่อยู่ในกรอบเดียวกัน ไม่ลองไปถามเขาบ้างล่ะ ดีกว่ามาแก้ตัวให้ชาวบ้านเขาหัวเราะเยาะครูอยู่เลยตั้งใจเข้ามาเป็นครูแล้วต้องทำให้ได้ซี ตรงนี้แหละ คือ "อาจารย์3" ละแต่ตรงบ่นนั้น ได้อาจารย์อะไรก็อยากให้เขาริบคืนเสีย และเป็นครูก็ควรลาออกดีกว่า อยู่ให้หนักใจ และสะกัดกั้นความก้าวหน้าของตนเอง หากได้ทำงานที่ตรงกับความรู้สึก ความสามารถอาจจะได้ดีกว่าเป็นครูไม่ได้ว่านะ แต่พูดให้ได้คิด ตามหน้าที่ของมนุษย์ เท่านั้น ส่วนได้คิดหรือไม่เป็นสิทธิของท่าน


j_sawat
ร่วมแบ่งปัน42 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 189 21 ส.ค. 2551 (01:33)
สวัสดีค่ะ อย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ เพราะนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นของคนๆนึงที่อยากให้ทุกท่านเก็บไปคิด

- การที่เราทำอ.3แล้วไม่ผ่านแสดงว่าเรายังทำไม่ดีพอ เราต้องยอมรับความจริง ไม่คิดเข้าข้างตนเอง ผู้ที่มาประเมิณเราเขาก็ประเมิณตามหลักความจริงเพราะเขาต้องการให้เด็กในอนาคตข้างหน้ามีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ไม่ใช่ว่าเขากดคะแนนเรานะคะ

- และก็ไม่อยากให้เราคิดเช่นกันว่าที่เราไม่ผ่านเพราะไม่มีเส้นสาย ใช่ว่าทั้งประเทศที่ผ่านกันจะมีเส้นสายนะคะ มีออกมากไปที่เขาไมเพราะความสามารถและเขาก็ภาคภูมิใจในความสามารถของเขา แล้วคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นหรือคะ ถ้าครั้งนี้ไม่ได้ก็ลองทำใหม่ ทำอีกๆ ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ สุภาษิตว่า 'ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ'

- และสำหรับผู้ที่คิดว่าคนที่ทำอ.3แล้วไม่สนใจนักเรียน นใจแต่การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง โดยไม่แม้จะสนใจว่านักเรียนจะเป็นอย่างไร เราลองเปลี่ยนแง่มุมดูสิคะ ว่าถ้าคนที่ทำอ.3เหล่านั้นทำงานเพื่อส่งลูกเรียนแต่เกิดเงินไม่พอไม่ต้องการเป็นหนี้เป็นสินจึงใช้ความสามารถที่มีอยู่ทำงานนี้ให้ดีที่สุด แล้วเขาก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นทำให้เขามีเงินเลี้ยงครอบครัวคุ้มค่ากับที่เขาตรากตรำมา และเรื่องที่นักเรียนจะเกได้นั้นไม่อยู่ที่ครูเสียทุกอย่างหรอกค่ะ อยู่ที่สภาพทางบ้านและสภาพเพื่อนที่เขาคบหาสมาคมด้วย รวมถึงจิตใต้สำนึก นิสัย และความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ด้วยนะคะ ครูหลายคนพยายามที่จะช่วยอย่างเต็มที่ลองคิดดูนะคะมันก็เหมือนกับมีเด็กคนนึงหิวข้าว ครูจึงมาสอนวิธีทานข้าวให้แต่ตัวเด็กไม่สมัครใจที่จะทานไม่ให้ความร่วมมือมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อให้เราจับข้าวกรอกปากเขาเขาก็จะต่อต้านด้วยการคายทิ้งอยู่ดีค่ะ

- ด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มิได้เจตนาที่จะคัดค้าน แต่ต้องการแสดงให้เห็นเพียงอีกแง่มุมหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้คนเราทุกคนมองโลกในแง่ดี คิดดีๆต่อผู้อื่นเรามักจะได้สิ่งดีๆตอบแทนค่ะ

- สุดท้ายและท้ายสด หวังว่าคงจะไม่มีใครว่าว่าหนูแก่แดดเกินเด็ก เพราะทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความคิดเห็นเล็กๆของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนึงที่อยู่ม.2อายุแค่14คนหนึ่ง ที่มารดาก็เป็นครูเช่นกัน และเด็กหญิงคนนี้ก็เชื่อว่าไม่ว่าใครอาชีพไหนก็ต้องมีการคิดในแง่ร้าย แต่ยังไม่สายจนเกินไปนะคะที่เราจะเปลี่ยนมุมองใหม่ และหนูยังเชื่ออีกว่าครูทุกคนนั้นจะมีจรรยาบรรณและจิตใจอันดีงาม จิตใตเอื้อเฟื้อ พร้อมที่จะมอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความรัก ความผูกพันธ์ ให้แก่นักเรียหรือแม้แต่คนทั่วๆไปทุกคนค่ะ
แง่มๆ
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 190 23 ส.ค. 2551 (21:29)

อาชีพกินเงินเดือนประจำอย่างครูถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างก็คงเดือนร้อน ยิ่งตอนนี้เงินเฟ้อทั่วไป ปาเข้าไป 9.2% แต่ครูก็ยังเงินเดือนเท่าเดิม ให้โอกาสครูได้ทำอาจารย์ 3 ได้ลืมตาอ้าปาก ส่งลูกเรียนด้วยเหอะ 
ปล. ถ้าครูเงินเดือนน้อยแล้วคนเก่งๆที่ไหนจะอยากมาเป็นครู  ปัจจุบันส่วนใหญ่มีแต่คนที่สอบ ไม่ติด อะไร แล้ว  จึงเลือกครูเป็นอาชีพท้ายๆ  แล้วคิดดูคนแบบนี้มาสอนแล้ว เด็กรุ่นหลังคงจะเก่งขึ้น


kakaball
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 191 11 ก.ย. 2553 (17:05)
ผมเขียนมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ผ่านเลย จะพยายามทำให้ได้เพื่อลูก พ่อ-แม่ และครอบครัว สู้สู้ สู้ตายคับ
ครูดอย (IP:61.7.134.125)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 192 9 ต.ค. 2553 (19:07)
ผม อาจารย์ 3 ไม่ใช่ หรือ 5 ไม่แน่ใจ แต่ผมตั้งใจสอนเด็กรักเด็กทุกคนเหมือนลูก....หรือเป็นอาจารใหญ่
hhh-k@hotmail.com (IP:124.120.252.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 193 6 ธ.ค. 2553 (20:22)
เห็นอาจารย์ทั้งหลายทำอาจารย์ 3 แล้วอ่อนใจ บางท่านอยากได้เงินประจำตำแหน่งก็จ้างเขาทำ คำนวนดูแล้วว่าค่าตอนแทนจะคุ้มทุนได้ภายใน 1 ปี น่าขำ อนาคตเด็กไทยจะอยู่ที่ไหน คนเป็นอาจารย์ยังไม่ซื่อสัตย์ เฮ้อ
ชาวกรุง (IP:118.175.64.170)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 194 21 ม.ค. 2556 (13:52)
คุณครูดอย
น่าเห็นใจนะ การทำอาจารย์3 ดิฉันทำมาแล้ว ครั้งที่ 1 ตก อบรมแล้วทำใหม่ ผ่านฉลุย ทั้ง นวัตกรรม และแผนการสอน
แก้ไขนิดหน่อย 5 บท เพิ่งจะได้เมื่อ เมษายนที่ผ่านมานี่เอง ประมาณ 10 เดือนมาแล้ว สนใจไหมคะ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
นวัตกรรมก็ง่ายๆเด็กๆเข้าใจง่ายใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย รับรองทำแล้วน่าจะผ่านได้บ้างนะ
maekhun1@hotmail.com (IP:118.172.83.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 195 12 มิ.ย. 2556 (20:22)
ขอถามตอบข้อสงสัยหน่อยจ๊ะ
ดิฉันเป็นครูคนหนึ่งค่ะเป็นครูอนุบาล มีเรื่องอยากถามค่ะ มีน้องคนหนึ่งเค้าวิสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป๔-๖ น้องเค้าสอนดีนะค่ะ เค้าสนใจเด็ก มีงานให้เด็กทำเพื่อเป็นคะแนนเก็บเยอะ ๆ เผื่อบางคนทำปลายภาคคะแนนไม่เยอะ แต่มีเด็กบางคนที่พยายามจะช่วยให้มีคะแนนเก็บเยอะ ก็เข็นไม่ขึ้น เกรดออกมาเลยได้น้อยค่ะ พอถึงเวลาส่งเกรดปลายภาค มีอยู่ ๔-๕ คน มีได้เกรด ๑ -๒ ประมาณนี้ พอส่งเกรดไป ครูประจำชั้นป.๕ กลับบอกว่า น้องให้เกรดเด็กพี่ไม่ได้นะ เพราะมีกำลังจะทำผลงาน แก้ให้พี่ด้วยให้ได้สูงกว่านี้ เห็นใจพี่เถอะ ด้วยความที่น้องเค้ามาปรึกษา เราคิดว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องมาก ๆ เพราะว่าเราอยู่ที่ รร นี้มานานเราก็รู้ว่าเด็กคนนี้นิสัยใจคอเป็นอย่างไร ครูก็มีงานให้ส่งให้ทำเยอะเพื่อเป็นคะแนนเก้บแต่บางคนก็เข็นไม่ขึ้นจริง ๆ แต่พอเกรดออกมากลับมาให้แก้ น้องเค้าก็เลยบอกพี่คนนั้นไปว่า พี่แก้เอาเองก็แล้วกันพี่อยากได้เท่าไร ถึงจะทำผลงานได้ ด้วยความเคารพและรำคาญ ประเทศไทย เป็นอย่างนี้เรอะค่ะ ครูอยากถอนหายใจยาวววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
a ama (IP:180.180.67.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 196 13 มิ.ย. 2556 (01:05)


น่าพูมใจที่ยังมีคนตรงแบบน้องคุณอยู่ นับวันจะน้อยลง


ศานติ
ร่วมแบ่งปัน5945 ครั้ง - ดาว 592 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม