biodesel(ไบโอดีเซล)

ต้องการวิธีการผลิตไบโอดิเซล

ใครมีส่งให้หน่อยนะครับความคิดเห็นที่ 607


21 ก.ย. 2549 07:23
 1. ขอถามผู้รู้ทั้งหลาย ว่า โซดาไฟที่ใช้ในถังปฎิกริยา เท่าที่

  ทราบใช้ตั้งแต่ 0.5% ถึง 1% ของปริมาณน้ำมันพืชใช้แล้ว

  ในทางปฎิบัติจริงจะทราบได้อย่างไรว่า โซดาไฟที่ใช้ในการทำ

  ปฎิกริยา จะต้องใช้เท่าไร เพราะช่วงของการใช้โซดาไฟกว้าง

  มากคือตั้งแต่ 0.5 ถึง 1% ของน้ำมันพืชใช้แล้ว

  และถ้าเป็นน้ำมันปาล์มดิบ ควรใช้โซดาไฟเท่าไร และต้องทำ

  การกำจัดยางเหนียวออกก่อนหรือไม่ครับความคิดเห็นที่ 649

25 ก.ย. 2549 10:02
 1. ถามความเห็นที่ 645

  วิธีขจัดกรัมในน้ำมันดิบนั้นใช้ กรดฟอสฟอริกและการลดกรด
  ถามว่าการลดกรดทำอย่างไรครับ เหมือนกับการลดกรดในน้ำมัน

  ใช้แล้วที่นำมาทำไบโอดีเซลหรือไม่ครับ
  แล้วการไตเตรทในน้ำมันปาล์มดิบยุ่งยากกว่าอย่างไรครับ และต้องแก้ไขอย่างไรบ้างความคิดเห็นที่ 615

21 ก.ย. 2549 23:57
 1. ตอบความเห็นที่ 610
  โดยทฤษฎีแล้วจะได้กลีเซอรีน ออกมา 1 โมล ซึ่งกลีเซอรีน

  1 โมล มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 92 ฉะนั้น ถ้าไตรกลีเซอไรด์
  1 กก จะได้กลีเซอรีนประมาณ 108.62กรัม เท่ากับ 10.86%

  แต่ในความเป็นจริงกลีเซอรีน ที่ได้อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำปฎิกิริยาได้สมบูรณ์ดีแค่ไหน และคุณ

  แยกกลีเซอรีนออกจากเมทิลเอสเทอร์ได้หมดหรือไม่ และถ้าคุณทำปฎิกิริยาได้สมดุลดี กลีเซอรีนที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับ

  ปริมาณที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นความคิดเห็นที่ 558

15 ก.ย. 2549 11:56
 1. การทำไตเตรชั่นในการคำนวณหาจุดยุติของสารละลายโซเดียม

  ไฮดรอกไซด์ เข้มช้น 0.1% ไตเตรทกับน้ำมันใช้แล้วนั้น

  ต้องใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลล์ 10 ซีซี ละลานน้ำมันใช้แล้ว

  ถามว่าสามารถใช้ เมธานอล แทนไอโซโพรพิลแอลกอฮอลล์

  ได้หรือไม่ เพราะว่าไอโซโพรพิลแอลกอฮอลล์ราคาแพงมาก ถ้า

  ต้องไตเตรดหลายๆครั้ง จะสิ้นเปลืองไอโซโพรพิลแอลกอ

  ฮอลล์มาก ใครมีความรู้ช่วยแนะนำวิธีที่ประหยัดหน่อยครับความคิดเห็นที่ 641

24 ก.ย. 2549 19:51
 1. ถึงความเห็นที่ 638
  เท่าทีรู้ ต้องเข้าใจก่อนว่า ความหนืด กับกัมเป็นคนละอย่างกัน ความหนืด มีหน่วยเป็นเซนติพอยส์ แสดงถึงความสามารถใน

  การไหลของของเหลว ในเวลาหนึ่ง ของเหลวแต่ละชนิดมีค่าความหนืดไม่เท่ากัน อุณหภูมิสูงความหนืดจะต่ำ คือเหลวมาก

  ขึ้นไหลได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น น้ำมันปาล์มความหนืดจะลดลงเมื่อ อุณหภูมสูงขึ้น นี่คือเหตุผลที่ว่าควรจะต้องมีการอุ่น

  น้ำมันพืชให้ร้อนเสียก่อนจะเป็นการดี ทำให้หัวฉีด ฉีดน้ำมันเป็นฝอยได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนกัม คือ ยางเหนียวที่มีอยู่ในน้ำมันพืช

  ดิบที่ยังไม่ได้แปรรูปเเป็นน้ำมันบริสุทธ์ เช่น กัม ในน้ำมันถั่วเหลืองดิบจะมี มากกว่ากัมในน้ำมันปาล์มดิบ จึงต้องมีการ

  กำจัด ยางเหนียวออกก่อน เรียกการดีกัม (degumming) โดยใช้กรดฟอสฟอริก และน้ำ ความร้อนเป็นองค์ประกอบในการทำดีกัม รายละเอียดในการ

  ดีกัม มีผู้รู้ได้กล่าวไว้ในนี้แล้ว ได้โปรดอ่านดูด้วยเถิด
  ส่วนเรื่องโครงสร้างหรือการทำงานในระดับโมเลกุลนั้น ข้าพเจ้า

  มิอาจทราบในขณะนี้ได้ ต้องอาศัยผู้รู้ท่านอื่นช่วยอธิบายหรือให้ความเห็นในขั้นต่อไปความคิดเห็นที่ 657

26 ก.ย. 2549 12:34
 1. ถามความเห็นที่ 654
  ช่วนอธิบายเพิ่มเติมข้อความข้างล่างนี้หน่อยครับ

  ส่วนวิธีลดกรดใช้นำโซดา 7 ลิตรไฟความเข้มข้น30โมเม่ถ้าจำไม่ผิด)ต้องผสมโซดาไฟกับน้ำแล้วใช้ที่วัดความถ่วงวัดดูต้มน้ำมันดิน80องศา

  ผมยังไม่ค่อยเข้าใจ ที่ว่าความเข้มข้น 30โมเม คืออะไรครับ
  และช่วยอธิบายวิธีไตเตรทน้ำมันปาล์มดิบ เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับความคิดเห็นที่ 121

29 เม.ย. 2549 22:08
 1. ท่านใดขยันช่วยส่งรายละเอียดให้ทีความคิดเห็นที่ 601

20 ก.ย. 2549 00:32
 1. ขั้นตอนที่คุณทองมา ทำการไล่ความชื้นโดยการใช้ปั้มฉีดน้ำมัน

  เข้าท่อพีวีซีแล้วผ่านหัวฉีดให้เป็นฝอยออกมานั้น น้ำมันต้องทำ

  ให้ร้อนประมาณกี่องศาครับ แล้วที่ว่าให้เฉีดเป็นฝอยไป

  เรื่อยๆ หมายความว่าความชื้นจะฟุ้งกระจายหายไปเองอย่างนั้นใช่ไหมครับ จึงทำให้น้ำมันใส

  สงสัยต่ออีกหน่อยครับ การปั้ม ปั้มน้ำมันจากถังที่มีน้ำปนอยู่ในน้ำมัน ไปสู่อีกถังหนึ่งที่มีหัวฉีดฝอย หรือปั้มใส่ถังเดียวกันเลยครับความคิดเห็นที่ 240

15 ก.ค. 2549 08:38
 1. อยากตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ไบโอดีเซล
  จะตรวจได้ที่ไหนความคิดเห็นที่ 241

15 ก.ค. 2549 09:01
 1. อยากตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ไบโอดีเซล
  จะตรวจได้ที่ไหนความคิดเห็นที่ 487

6 ก.ย. 2549 19:20
 1. ถังกวน จะใช้ Carbon Steel ดีหรือ ป่าว ครับ
  สแตนเลส แพงมากเลยความคิดเห็นที่ 410

18 ส.ค. 2549 23:10
 1. อยากรู้องค์ประกอบ ก็ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ ที่ ปตท. สิครับตัวอย่างละ 40,000 บาท

  หรือไม่ก็เอา ตัวอย่างมาให้ ผมฉีดด้วย GC ที่ห้อง Lab มีเพื่อน เรียน ป.เอก อยู่ สามารถไปใช้เครื่องได้ มีแต่เครื่อง GC นะครับ แต่ต้องรวมกลุ่มกัน ซื้อ Capillary Column ผม Check ราคาแล้ว Column นี้ ราคาประมาณ 25,500 บาท ไม่รวม vat

  เคย วิเคราะห์ หาองค์ประกอบของสาร BTX (Benzene, Toluene, Xylene) สมัยเรียน ยากมากๆ ตรงที่ หา condition ในการแยก Peak ของแต่ละสารความคิดเห็นที่ 444

23 ส.ค. 2549 02:23
 1. บอกก่อนว่า การวิเคราะห์คุณภาพ อะไรสักอย่าง ก้อ เหมือนกับการไปง้อ เค้า ยิ่งหน่วยงานราชการ ไม่ต้องพูดถึงเลย เพราะราคาวิเคราะห์ถูก (คิดเองนะว่าถูก) ตัวอย่างเลยเยอะ ต้องต่อคิวยาวมาก จะมาเอาเร็วๆ แบบวัยรุ่นน่ะ ไม่ได้หรอก ต้องทำใจ

  จากข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล จากกรมธุรกิจพลังงาน ปี 2548 มีทั้งหมด 24 รายการด้วยกัน

  ถ้าคิดคร่าวๆอย่างง่ายๆ 500 บาทต่อรายการ รวมเป็นเงิน 12000 บาท

  การ วิเคราะห์ ทาง Physical Property อย่างเช่น Flash point, Density หรือ แม้แต่ Viscosity และ อีกหลายๆ ค่า ทำไม่ยากหรอกครับ อ้างอิงตามหลัก ASTM D93 ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น Flash point (จุดวาบไฟ)

  ถ้าจำไม่ผิด สมัยเรียนตอน ทำ Lab เชื้อเพลิง เอาตัวอย่างที่จะทดสอบ มาใส่ถ้วยที่ทนความร้อน เอาเทอร์โมมิเตอร์จุ่ม แล้วให้ความร้อนด้วยตะเกียงบุนเซน ดูอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ จะมีอยู่จุดนึง ที่สารตัวอย่าง เกิดเปลวไฟ แค่ 5 วินาที แล้วดับ ให้นึกถึง ตอนจุด แก๊สหุงต้ม นั่นหล่ะ เค้าเรียกว่า จุดวาบไฟ

  จุดนี้หล่ะ ให้อ่าน ค่าอุณหภูมิ จากเทอร์โมมิเตอร์ เลย
  แต่ถ้าเรา ปล่อยให้ความร้อนต่อไป อีกกับสารตัวอย่าง จะเกิด ไฟลุก แล้วไม่ดับ เราเรียกว่า Fire point

  แค่นี้หล่ะครับ 500 บาทต่อครั้ง !! แต่ถ้า จ่ายเงินแล้วแลกกับ กระดาษ ที่มีสถาบันมารับรองก็ OK จ่ายไปเถอะ แต่ผม คิดว่าแพงเกินไปสำหรับชาวบ้านที่จะเอามาวิเคราะห์

  แต่ ถ้า พี่น้องคนไหน ไม่อยากเสียตัง บอกผมได้ ผมหาจุด Flash Point ให้ฟรี แต่ต้องมาทดลองด้วยกันที่ จุฬาฯ เฉพาะวันเสาร์ นะครับความคิดเห็นที่ 591

18 ก.ย. 2549 19:48
 1. ข่าวล่าสุดเลยครับ น้ำมันดีเซล ที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ปรับลดราคาลง เหลือ 25.34 บาทต่อลิตร

  ลดลงมาตลอดทั้งอาทิตย์ และมีแนวโน้วที่จะลดลงอีก ส่งผลกระทบกับ คนที่ผลิตและจำหน่าย ไบโอดีเซล อย่างแน่นอน

  อยากทราบว่า ผลต่างของ ราคา ดีเซล กับ ไบโอดีเซล ควรจะต่างกัน เท่าไหร่ ผู้บริโภคถึงจะเลือกซื้อ ไบโอดีเซลความคิดเห็นที่ 512

10 ก.ย. 2549 08:25
 1. # 511

  คุณ ไปอยู่ไหน มา.......ถ้า คุณ อยาก รู้มากกว่า ก้อ ไป อ่าน กระทู้ เก่าๆ ของเค้า สิ .... ว่าเค้า ทำกันยังไงบ้าง .... ใครเค้าจะโทรไปบอกคุณ ให้เสีย ค่าโทรเล่นๆ ..... เขียนกระทู้ น่ะ คิด บ้างหรือ ป่าวความคิดเห็นที่ 628

22 ก.ย. 2549 21:38
 1. #627

  คิดแล้ว เมทานอล 20 บาท/ลิตร แพงมาก ครับ

  ถามคุณ นีโอดีเซล กับ คุณ ทองมา ว่า
  เราใช้ ถัง Carbon steel สำหรับ

  ถังกวนน้ำมัน+เมทานอล+โซดาไฟ
  ถังล้างน้ำ

  ดีหรือ ป่าว ครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบ ก้อ Stainless Steel ดีกว่าน่ะ ไช่ แต่ก็แพงเหลือหลาย

  ผมว่าถ้าใช้ Carbon steel ได้แต่ น้ำมันจะแดง เพราะ สนิม หรือป่าว ช่วยแนะนำ ทีครับ

  พรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะลดลง 40 สตางค์ แข็งแรงเอาไว้ ชุมชน ชาวไบโอความคิดเห็นที่ 295

30 ก.ค. 2549 00:42
 1. ทำสัมมนาเรื่อง
  Effects of water on biodiesel fuel production
  by supercritical methanol treatment
  ส่วนเน้อหาข้างในก็เกี่ยวกับ
  1. Effect of water on the yield of methyl esters in
  transesterification of triglycerides

  2. Effect of water on the yield of methyl esters in methyl
  esterification of fatty acids

  3. Effect of free fatty acids on the yield of methyl esters
  in biodiesel fuel production

  4. Water-added supercritical methanol method
  ถ้ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมส่งmailมาให้ได้เลยนะค่ะ
  ช่วยหน่อยค่ะ
  อยากได้ข้อมูลเพิ่มมากๆเลยค่ะ

  สัมมนาวันศุกร์ที่4นี้แล้วค่ะ

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

  หนูน่าจะเจอกระทู้นี้เร็วกว่านี้จะได้ถามที่สงสัยๆเต็มไปหมดเลยความคิดเห็นที่ 290

28 ก.ค. 2549 10:53
 1. ผมอยากทราบว่าหลักการทำงานหลักๆของเครื่องผลิตไบโอแบบต่อเนื่องมีทำงานยังงัย มีอะไรส่วนไหนที่ต่างกันและเหมือนกันกับระบบกะความคิดเห็นที่ 411

19 ส.ค. 2549 06:34
 1. ตอบคุณอำนวย ตาชั่งดิจิตอล ของเทสโก้โลตัส ก็ดีนะครับ ชั่งได้เป็นจุดกรัมเถึงกิโล แต่ราคาก็อยู่ตัวละ 800-900 บาท สะดวกตกดูตัวเลขนี้แหละความคิดเห็นที่ 493

8 ก.ย. 2549 05:28
 1. แต่มีข้อสังเกตุอีกนิดนะครับ การลดปริมาณของโซดาไฟ บ้างครั้งเราลดแล้ว และกลีเซอรีนก็ไม่แข็งแล้ว ให้ทำซ้ำจากจุดนั้นขึ้น-ลง อีกซะครั้งเช่น 300 กรัม กลีเซอรีนแข้ง ลดลงมา 280 ไม่แข็ง และรองเพิ่มเป็น 290 กรัม ดู หากไม่แข้ง ให้ใช้ 290 กรัม ดีกว่า เพราะอะไรหรือครับ หากการลดปริมาณโซดาไฟทำให้กลีเซอรีนไม่แข็งจริง แต่จะทำให้ปฎิกริยาไม่สมบูรณ์เต็มที เหมือนก้น ทำให้มีกลีเซอรีนตกค้างในน้ำมัน ทำให้การล้างอยาก และเกิดสบู่ได้มาก แต่การที่กลีเซอรีนแข็งก็มีข้อดีเหมือนกันครับ จะทำให้ล้างน้ำได้ง่าย ไม่นาน และสะอาดเร็ว เพราะกลีเซอรีนมันกลายเป็นสบู่ไปหมดแล้ว (ความเห็นส่วนตัว) ตอนครั้งแรกๆที่ผมทำก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน และสังเกตุขั้นตอนล้างมันด้วย มันมีทั้งข้อดีและเสียครับ ข้อเสียอาจจะใหญ่สักหน่อยเพราะมันทำให้ท่อตัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น