ช่วยหน่อยค่ะ ข้อสอบประวัติศาสตร์

1.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิวัติเกษตรกรรม
ก. การทำเกษตรกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ข. การทำเกษตรกรรมโดยคำนึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์
ค. การำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในเกษตรกรรม
ง. การริเริ่มทำพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อทางด้านเกษตรกรรม

2.สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789 คือข้อใด
ก.เศรษฐกิจตกต่ำ
ข. เกิดปัญหาสังคม
ค. ชาวนาไม่มีที่ดินทำกิน
ง. พระมหากษัตริย์อ่อนแอ

3.ปัจจัยสำคัฐทางภูมิศาสตร์ข้อใดส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา
ก. ภูมิอากาศ
ข. จำนวนประชากร
ค. ลักษณะภูมิประเทศ
ง. ทรัพยากรธรรมชาติ

4.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศิลปะบารอก
ก. การแสดงอารมณ์ที่พรุ่งพล่านดิ้นรน
ข. การแสดงอารมณ์สงบนิ่งแฝงปรัญชา
ค. การแสดงเหตุผลและคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ง. การแสดงความยุ่งเหยิงของจิตใจเป็นลักษณะนามธรรม

5.ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่อังกฤษเข้ามายึดครองแอฟริกาเป็นอาณานิคม
ก. เพื่อหาตลาดจำหน่ายสินค่า
ข. เพื่อหาพื้นที่ปลูกเครื่องเทศ
ค. เพื่อหาพื้นที่สำหรับปลูกฝ้าย
ง. เพื่อนำชาวอาณานิคมมาเสริมกำลังทหาร

6.ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญของจักรวรรดินิยมตะวันตกที่ต้องการประเทศในแถบเอเชียเป็นอาณานิคม
ก. ใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหาร
ข. ใช้เป็นสนามซ้อมรบ
ค. ใช้เป็นเมืองท่าสำหรับส่งสินค้าไปภูมิภาคต่าง ๆ
ง. ใช้เป็นแหล่งวัตถุดินสำหรับอุตสาหกรรมของโลกตะวันตก

7.ข้อใดเป็นผลกระทบของการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกในเอเชีย
ก. เกิดความรู้สึกชาตินิยม
ข. เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ค. เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต
ง. ถูกทุกข้อ

8.หลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพ สิ่งประดิษฐ์ในข้อใดที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม
ก. เรือกลไฟ
ข. โทรศัพท์
ค. หลอดไฟ
ง. ถูกทุกข้อ

9.ปัจจัยใด ไม่ใช่ เหตุผลที่ทำให้เกิดรัฐชาติในยุโรปสมัยใหม่
ก. ความเสื่อมของขุนนาง
ข. ความสำนึกในความเป็นชาติ
ค. การเกิดระบอบประชาธิปไตย
ง. การขยายตัวทางเศรษฐกิจกาคค้า

10.ปัญหาการเหยียดสีผิวในทวีปยุโรปและอเมริกาสืบเนื่องมาจากสาเหตุใด
ก. ความแตกต่างทางภาษา
ข. ความแตกต่างทางความเชื่อ
ค. การค้าทาสในสมัยล่าอาณานิคม
ง. การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นแบบตะวันตก

11. เพราะเหตุใดชาวอาณานิคมในอเมริกาจึงประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ


12.เป้าหมายสำคัญของจักรวรรดินิยมตะวันตกที่ต้องการประเทศแถบเอเชียเป็นอาณานิคมคืออะไร
5 ม.ค. 2557 15:25
1 ความเห็น
8701 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย นกแสก

1.  ค. การนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในเกษตรกรรม


2. ก.เศรษฐกิจตกต่ำ


 

5 ม.ค. 2557 21:07

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น