ต้องการทราบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ

ตอนนี้ผมสอนที่ ร.รมัธยมแห่งหนึ่งมีปัญหาเด็กบางส่วนยังอ่านไม่ได้ เขียนไม่ถูก คำศัพย์พื้นฐานยังบอกไม่ได้ มีความรู้ความสามารถที่ไตรงกับช่วงชั้น คร้นที่จะไปเริ่มใหม่คนที่รู้แล้วก็เกิดอาการเบื่อ พอที่จะไปสอนตามคนที่รู้แล้ว คนที่ไม่รู้ก็งง เรื่องที่จะให้เด็กมาเรียนเพิ่มเติมกับครูเองไม่มีทาง ทั้ง ๆที่จะสอนให้ฟรี ๆ เรื่องที่จะแยกเด็กออกเป็นสองส่วนทำไม่ได้หรอกเพราะยุ่งยากเกิน อยากได้วิธีการที่จะให้เด็กทั้งสองส่วนนีมาเรียนด้วยกันได้ ผมจบการบริหารธุรกิจ เอกการโรงแรมแต่ได้มาสอนวิชาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่เด็กไม่ค่อยชอบบางคนถึงกับเกลียดไปเลยอยากรบกวนผู้จารย์ที่สอนภาษาอังกฤษที่มีเทคนิควิธีการต่างๆที่สนุก กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าออกเสียง ขอบคุณล่วงหน้าครับ


ความคิดเห็นที่ 1 

สงวน(นาม) (Guest)
26 ก.ค. 2547 13:53
 1. เมื่อมีข้อจำกัดเยอะ ทางแก้มันก็น้อย

  มันไม่ใช่เรื่องการสอนภาษาอักงกฤษอย่างเดียว

  วิชาอื่นๆก็คล้ายๆกันอย่างนี้แหละ

  วิธีแก้ ก็คือจัดกลุ่มตามแนวตั้ง คือให้สมาชิกในกลุ่มมีทั้งเด็กเก่ง และเด็กไม่เก่ง

  ครูสอนไปพร้อมๆกัน(เหมือนกันทั้งชั้น) แล้วให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ฝึกทักษะ สอนกันเอง ซักซ้อมกันเอง ประเมินผลแบบกลุ่ม(คะแนนรวมของกลุ่ม) ถ้ากลุ่มใดมีเด็กไม่เก่ง เด็กเก่งก็จะติวให้ มิฉะนั้นแล้วคะแนนของเด็กเก่งก็จะตกตำไปด้วย

  สำหรับครูก็ต้องมีคะแนนวัดผลประเมินผลเป็นรายบุคคลไว้เป็นการส่วนตัว  ไม่ต้องเป็นห่วงว่า การให้คะแนนเป็นกลุ่ม จะไม่เป็นการยุติธรรมสำหรับเด็กเก่ง  ทุกสังคม ทุกวงการ สนับสนุนให้คนทำงานเป็นทีมอยู่แล้วความคิดเห็นที่ 2

p (Guest)
27 ก.ค. 2547 09:23
 1. เพื่อนช่วยเพื่อน

  อยากให้ใช้วิธีให้เพื่อนช่วยเพื่อน ครับ

  ที่อาจารย์บอกว่า " คนที่รู้แล้ว " นั่นแหละครับ

  ให้ " คนที่รู้แล้ว " ไปคู่กับ " คนที่ไม่รู้ " (pair work)

  ให้ " คนที่รู้แล้ว " ไปอยู่ในกลุ่มของ " คนที่ไม่รู้ " (group work)

  เพื่อนๆเขาจะคอยช่วยกันเองครับ

  เพราะวัฒนธรรมของเราเอื้ออำนวยเรื่องนี้อยู้แล้ว

  ครูก็คอยให้คำแนะนำตามที่เห็นสมควร

  ค่อยเป็นค่อยไปครับ

  อย่าไปหวังผลเลิศเกินไปนะครับ

  แค่มีพัฒนาการขึ้นมาบ้าง

  แค่เด็กสนใจที่จะทำงานกับเพื่อน

  ก็ประสบผลสำเร็จแล้ว ครับความคิดเห็นที่ 3

coper (Guest)
28 ก.ค. 2547 09:26
 1. คือ ผมสอนอังกฤษเสริมครับ(ฟัง-พูด) วิธีการสอนของผมนั้นจะให้ประโยคหรือข้อความหรือวลีสั้นๆง่าย ๆตามความเหมาะสมกับพวกเขา( ม.2 ครับ)ไม่เน้นเรื่องไวยากรณ์ แค่ให้พวกเขาจำไปเลยว่าถ้าเราจะพูดว่าจะไปไหนก็แค่พูดว่า Where 're you going ?เท่านั้นเอง ผมจะกำหนดเป้นเรื่อง เช่น การทักทาย การบอกเวลา ect..สอนวิธีการพูด หัดออกเสียง ฝึกพูดกับเพื่อนในชั้นเรียนโดยกำหนดสถานการณ์สมมติขึ้นมา นักเรียนคนใดที่พูดคุยกับครูกับเพื่อนนอกห้องเรียนโดยใช้สิ่งที่เรียนมาหรือที่ค้นคว้ามาเองจะมีคะแนนให้ แต่เด็กไม่กล้าพูด ไม่ทราบว่าวิธีการของถูกต้องแก้ไขจุดใดบ้างหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม thanksความคิดเห็นที่ 4

สงวน (Guest)
28 ก.ค. 2547 10:02
 1. ลองทำอย่างนี้ดูซิ

  รวบรวมคำพูดที่เด็กมักจะใช้พูดกับเพื่อน กับครู แล้วแปลคำพูดเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ แบบสำนวนอังกฤษ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบไทยๆ

  นอกจากนี้แล้ว คำพูดในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ถูกเหยียบเท้า นักฟุตบอลเลี้ยงลูกกำลังจะยิงประตู ยิงพลาด ยิงเข้าประตูได้ ครูให้การบ้านมากและยากเกินไป ขออนุญาตไปห้องน้ำ ฯลฯ  คำพูดเหล่านี้จำเป็นต้องใช้และพูดออกมาเลยโดยไม่ต้องคิดคำแปล คำต่อคำความคิดเห็นที่ 5

p (Guest)
28 ก.ค. 2547 11:06
 1. Coper ครับ

  " สอนวิธีการพูด หัดออกเสียง ฝึกพูดกับเพื่อนในชั้นเรียนโดยกำหนดสถานการณ์สมมติขึ้นมา"

  ดีแล้วครับที่ทำแบบนั้น  แต่ปัญหาอยู่ตรงที่การวัดและประเมินผลครับ

  " นักเรียนคนใดที่พูดคุยกับครูกับเพื่อนนอกห้องเรียนโดยใช้สิ่งที่เรียนมาหรือที่ค้นคว้ามาเองจะมีคะแนนให้ แต่เด็กไม่กล้าพูด "

  จริงอยู่ มันเป็นการประเมินผลหลังการสอนครับ

  แต่มันอยู่นอกห้องเรียน

  ซึ่งมีตัวแปรมากมายที่ทำให้เด็กไม่กล้าทำในสิ่งที่ครูหวัง

  แล้วที่อยู่ในห้องเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับ

  เด็กกล้าพูด กล้าฝึกโต้ตอบกับเพื่อนๆและครูบ้างไหมครับ

  ถ้ามีบ้าง ก็เกินคุ้มแล้วครับ

  ไม่ต้องหวังความถูกต้อง (accuarcy) มากนัก

  เอาแค่พอสื่อสาร (communicative)ได้ก็พอแล้วครับ

  ให้เขาฝึกไปเรื่อยๆ

  ให้เกิดความคล่องแคล่ว (fluency)ในการใช้ศัพท์ สำนวนต่างๆ

  วันหนึ่งข้างหน้า เมื่อเขาแก่กล้าขึ้น

  เขาก็จะพัฒนาความถูกต้อง (accuarcy) ให้มากขึ้นเรื่อยๆ

  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมันต้องอาศัยเวลาและปัจจัยอื่นๆอีกมากครับ  ขอเอาใจช่วยครับ

  :)-ความคิดเห็นที่ 6

copter (Guest)
13 ส.ค. 2547 10:15
 1. ขอบคุณมากครับ สำหรับทุก ๆ คำแนะนำความคิดเห็นที่ 7

จริยาพร (Guest)
18 มี.ค. 2548 17:12
 1. สำนวนอิสานความคิดเห็นที่ 8

สวยพริ้ง (Guest)
19 มี.ค. 2548 00:51
 1. ตอนสวยเรียนมัธยม ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากและน่าเบื่อมากสำหรับสวยเลยค่ะ อาจารย์ก็ให้แบบฝึกหัดไปทำมาก่อนล่วงหน้า และก็มาเฉลยในห้อง แล้วก็อธิบายขยายยืดยาวออกไปว่าทำไมข้อนี้ตอบแบบนี้ พูดง่ายๆก็คือเรียนจากโจทย์นี่แหละค่ะ grammar นั้นเป๊ะๆ ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่มีการเขียนหรือการพูดเลยค่ะ นักเรียนบางคนที่เก่งๆก็ตอบได้ทุกข้อ แต่นักเรียนโง่อย่างสวยก็นั่งนิ่ง พูดอะไรไม่ออก เพราะไม่รู้จะตอบอะไร เผลอๆนั่งหลับด้วยค่ะ  เท่านี้แหละค่ะ สวยแค่อยากนำเสนอวิธีการสอนที่สวยเจอมาความคิดเห็นที่ 9

SR (Guest)
19 มี.ค. 2548 06:15
 1. Simple Songs; simple stories - books, video, ...  Simple games like 'I spy with my little eyes, something red/long/round/tall/....', crosswords, picture+words (pairs of picture+word cards, face down on a table - find as many pairs), word schnapp (cards, each with a word, deal face up, if a card reads like the previous card, schnapp! By reads like I mean sounds the same eg. more-fore but not do-go).ความคิดเห็นที่ 10

SR (Guest)
19 มี.ค. 2548 06:23
 1. Oop! Let the kids play in English.  If possible talk to them in English too. Simple, slow and with ACTIONS (gestures, hand signs, body movements, ...) and EMOTIONS (sad, happy, pain, ...)  I think we can do more of these ourselvesความคิดเห็นที่ 11

copter/nongnil@se-ed.net (Guest)
26 มิ.ย. 2548 18:08
 1. วันนี้ว่างครับเลยเข้าเช็คดูมีคำแนะนำเยอะมาก ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านมากครับได้กำลังใจและแนวคิดมากมายตอนนี้ผมก็เข้าไปเซิร์จข้อมูลแนวคิดการสอนภาษาอ.จากเวปต่างๆมากำลังศึกษาอยู่ ถ้าใครว่างๆ ก้อเข้าฝากความเห็นในเมลล์แล้วกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น