ช่วยแสดงวิธีทำโจทย์(เลข)หน่อยค่ะ

1,ในจำนวน เรียนชายที่มาสมัครสอบเข้าชั้น ม.4 กลุ่มหนึ่งพบว่ามี 7 คน ไว้ผมสั้นตามระเบียบ มี 9 คน เป็นนักเรียนที่สายตาสั้น ถ้าหากนัก เรียนชายที่ไว้ผมสั้นหรือสายตาสั้นรวมได้ 12 คน แล้วเลือกนัก เรียนออกมา 1 คน อย่างสุ่ม ความน่าจะเป็นที่เลือกได้นักเรียนชายผมสั้นไม่ใส่แว่นเป็นเท่าไร

2.สุชาติเขียนจดหมายถึงเพื่อน4คน แต่เมื่อนำจดหมายใส่ซองปิดผนึกและส่งไปแล้ว จึงนึกขึ้นได้ว่า ก่อนนำจดหมายใส่ซอง ลืมดูว่าชื่อในจดหมายกับชื่อที่จ่าหน้าซอง ตรงกันหรือไม่ ความน่าจะเป็นที่จะมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับจดหมายถูกต้องตามที่จ่าหน้าซองเป็นเท่าใด

25 ต.ค. 2557 05:04
0 ความเห็น
3836 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย ครูไผ่

ข้อ 1 ถ้านักเรียนชายที่ไว้ผมสั้น ไม่มีใครสวมแว่นสายตาสั้นเลย ผลรวมของนักเรียนชายผมสั้นกับนักเรียนชายใส่แว่นต้องเป็น 7+9 = 16 คน  แต่นี่รวมกันได้เพียง 12 คน  แสดงว่าต้องมีนักเรียนชายผมสั้นบางคนสวมแว่นสายตาสั้นด้วย 

ก. หาให้ได้ก่อนว่า 

นักเรียนชายที่ผมสั้นและสวมแว่นสายตาสั้นด้วย มีกี่คน

นักเรียนชายที่ผมสั้นไม่สวมแว่นสายตาสั้น มีกี่คน

นักเรียนชายที่สวมแว่นสายตาสั้นผมไม่สั้น มีกี่คน

ข. แล้วจึงหาความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้นักเรียนชายผมสั้นไม่ใส่แว่น 1 คน

25 ต.ค. 2557 11:55


ความคิดเห็นที่ 2 โดย ครูไผ่

ถ้าทำได้แล้วส่งวิธีทำและคำตอบมาดูกันนะคะ

26 ต.ค. 2557 05:48


ความคิดเห็นที่ 3 โดย ครูไผ่

ต่อจากความคิดเห็นที่ 2

27 ต.ค. 2557 17:41


ความคิดเห็นที่ 4 โดย ศานติ

ครูไผ่ครับ สมัยผมเรียน ๖๐ ปีก่อน ดูเหมือนไม่ได้เรียน Probability / Statistics ตอนชั้นมัธยมหรือเตรียมเลย หลักสูตร์เปลี่ยนไปมากตามกาล ขอถามสักสองสามข้อครับ

๑) โจทย์สองข้อข้างต้นเรียนชั้นไหน

๒) AUB (U คว่ำ) อ่านว่ายังไง ความหมาย?

๓)  mean = มัธยฐาน? แล้ว mode, median (average) กับ range ภาษาไทยใช้อะไรครับ

27 ต.ค. 2557 20:57


ความคิดเห็นที่ 5 โดย ครูไผ่

๑) เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.๓ และมัธยมศึกษาตอนปลายชั้น ม.๔-๖ ค่ะ

๒) 

AUB อ่านว่า ยูเนียน (union) ของ เซต A และ ฺฺเซต B หมายถึง เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งอยู่ใน เซต A หรือ เซต ฺB

เช่น A = {1, 2, 3, 4} ฺอ่านว่า เซต A ประกอบด้วยสมาชิก 1, 2, 3, 4

       B = { 2, 4, 6} ฺอ่านว่า เซต B ประกอบด้วยสมาชิก 2, 4, 6

  1. AUB = {1, 2, 3, 4, 6} อ่านว่า ยููเนียนของเซต A และ เซต B
  2.            ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในเซต A หรือ เซต B ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6

       = {2, 4} อ่านว่า อินเตอร์เซกชัน (intersection) ของ เซต A และ เซตB

                               ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในเซต A และ เซต ฺB ได้แก่ 2, 4

๓) 

mean ภาษาไทยใช้ ค่าเฉลี่ย

mode ภาษาไทยใช้ ฐานนิยม

median ภาษาไทยใช้ มัธยฐาน

average ภาษาไทยใช้ ค่าเฉลี่ย

range ภาษาไทยใช้ พิสัย

28 ต.ค. 2557 02:12


ความคิดเห็นที่ 6 โดย ศานติ

ขอบคุณมากครับ

28 ต.ค. 2557 03:20


ความคิดเห็นที่ 7 โดย นิรันดร์

สมัยผมเป็นนักเรียนมัธยม ได้เรียนแต่สถิติ
เรื่องเซต เรียนตอนอยู่ปี 1 เทอมต้น
ผมเห็นว่า เซต เกี่ยวข้องกับทุกอาชีพ ให้เด็กได้เรียนแต่เริ่มต้นก็ดี
แต่อยากให้เรียนเข้ากับชีวิตประจำวันมากกว่านี้หน่อย
เช่นเครื่องครัว เครื่องครัวมีคม ภาชนะ ฯลฯ
หรือ ยา ยาระงับอาการ ยากดประสาท ยาปฏิชีวนะ
ไม่ใช A B C หรือ 1 2 3 แบบนี้
เรียนแล้วเด็กก็ไม่เห็นประโยชน์อะไร

การศึกษาน่าจะได้ปฏิรูปนะครับ

28 ต.ค. 2557 09:40


ความคิดเห็นที่ 8 โดย ครูไผ่

A, B, C, ... คือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาใช้แทนสิ่งต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเขียนให้อยูในรูปทั่วไป หรือในการสรุปสูตร ฯลฯ

การเรียนการสอนจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมก่อน เช่น กลุ่มของนักเรียนชายที่ไว้ผมสั้น  กลุ่มของนักเรียนชายที่สวมแว่นตา  ชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์มีวันอะไรบ้าง  ชื่อเดือนใน 1 ปี  ชื่อจังหวัดในประเทศไทย  ฯลฯ และอีกมากมายก่ายกอง จาระไนไม่หมด

ความเห็นที่ 5 ตอบตามคำถามของคุณหมอศานติค่ะ  คุณหมอถามว่า  อ่านว่าอย่างไร หมายความว่าอย่างไร ก็เลยอ่านให้ฟัง และยกตัวอย่าง เซตที่เป็นอินเตอร์เซกชันของเซตของจำนวนเต็มบวก 4 จำนวนแรก กับ เซตของจำนวนคู่บวก 3 จำนวนแรก  ส่วนตัวอย่างอื่นๆ คุณหมอก็ได้เห็นจากสิ่งที่อยู่ในโจทย์ที่่เด็กถามมาแล้วค่ะ  ถ้าคุณหมอเชื่อมโยงไม่ได้ คุณหมอคงจะถามเพิ่มมาแล้วค่ะ 

ขอบคุณคุณหมอศานติ และอาจารย์นิรันดร์ ที่เข้ามาร่วมพูดคุยค่ะ ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้คุยอยู่คนเดียว

28 ต.ค. 2557 11:15


ความคิดเห็นที่ 9 โดย ครูไผ่

ต่อจากความคิดเห็นที่ 3

นักเรียนชายที่ไว้ผมสั้นไม่สวมแว่นสายตาสั้นมีอยู่ 3 คน จากนักเรียนชายทั้งกลุ่มซึ่งมี 12 คน

ดังนั้น ถ้าสุ่มนักเรียนชายมา 1 คน 

ความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้นักเรียนชายไว้ผมสั้นไม่สวมแว่นสายตาาสั้น 

                                        = จำนวนนักเรียนชายที่ไว้ผมสั้นไม่สวมแว่น / จำนวนนักเรียนชายทั้งกลุ่ม

                                        = 3/12         = 1/4

28 ต.ค. 2557 16:37


ความคิดเห็นที่ 10 โดย toshare

สวัสดีครับ

ขอร่วมแบ่งปัน


มีนักเรียนถามมาว่า

A = {hen, cow}

B = {hen, cow, pig}

AUB = {hen, cow, pig}

ทำไม ไม่เป็น {hen, hen, cow, cow, pig }

เขาขอคำอธิบายแบบ "ห้าม" บอกว่า "กฎ หลักการ กำหนดไว้เช่นนั้น"


ผมเห็นว่า คำถามนี้ดีมาก ๆ

เอาไปถาม นิสิตนักศึกษา อึ้งเป็นแถวเลย ตอบกันไม่ได้ 

29 ต.ค. 2557 10:21


ความคิดเห็นที่ 11 โดย ครูไผ่

ขอบคุณ คุณ toshare ที่เข้ามาร่วมพูดคุยค่ะ

ให้ A={ไก่, วัว} แทน สัตว์ที่อยู่ในฟาร์ม A มี 2 ชนิด คือ ไก่ และ วัว

B={ไก่, วัว, หมู} แทน สัตว์ที่อยู่ในฟาร์ม ฺB มี 3 ชนิด คือ ไก่ วัว และ หมู

ดังนั้น AUB ={ไก่, วัว, หมู} แทน สัตว์ที่อยู่ในฟาร์ม A หรือ ฟาร์ม B มีทั้งหมด 3 ชนิด คือ ไก่ วัว และหมู

คนพูดติดอ่างอาจจะพูดว่า มี ไก่ ไก่ วัว วัว และหมู รวมแล้วก็เป็น 3 ชนิด นั่นเอง คือ ไก่ วัว และหมู

คนพูดติดอ่าง เวลาเขียนไม่ต้องเขียนติดอ่างเหมือนอย่างที่พูดค่ะ

หรือแสดงด้วยแผนภาพได้ดังนี้

29 ต.ค. 2557 19:04


ความคิดเห็นที่ 12 โดย ครูไผ่

โจทย์ข้อ 2.สุชาติเขียนจดหมายถึงเพื่อน 4 คน แต่เมื่อนำจดหมายใส่ซองปิดผนึกและส่งไปแล้ว จึงนึกขึ้นได้ว่า ก่อนนำจดหมายใส่ซอง ลืมดูว่าชื่อในจดหมายกับชื่อที่จ่าหน้าซอง ตรงกันหรือไม่ ความน่าจะเป็นที่จะมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับจดหมายถูกต้องตามที่จ่าหน้าซองเป็นเท่าใด

จากภาพจะเห็นว่า ความน่าจะเป็นที่จะมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับจดหมายถูกต้องตามที่จ่าหน้าซองเป็น 1/4

30 ต.ค. 2557 00:27

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น