การสังเคราะห์แสง

ขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือผู้ที่มีความรู้ ช่วยอธิบายเรื่อง การสังเคราะห์แสง ด้วยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 1


3 ส.ค. 2547 20:51
 1. การสังเคราะห์แสงคือการเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็นพลังงานเคมี หรือกระบวนการสร้างอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตของพืช โดยมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวเร่งปฏิกริยา(catalyst) 6Co2+6h2o ---แสง+คลอโรฟิลล์---> c6h12o6+6o2 พืชจะเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้เป็นแป้งเพราะถ้ามีน้ำตาลสะสมอยู่นานๆจะทำใหความเข้มข้นของโปรโตปลาซึมเปลี่ยนไป การสังเคราะห์แสงจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดที่แสงสีมว่ง และสีแดง จะมีประสิทธิภาพต่ำสุดที่แสงสีเขียว ที่อุณหภูมิประมาณ 30-35*c

ความคิดเห็นที่ 2

3 ส.ค. 2547 21:08
 1. ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์แสงจะมีแบบใช้แสงกะไม่ใช้แสง แบบที่ใช้แสงจะเกิดขึ้นที่กรานา (grana)แล้วแบบไม่ใช้แสงจะเกิดที่ สโตรมา(stroma) -->แบบใช้แสง จะเกิดขึ้นต้องมีพลังงานแสง น้ำ ตัวรับอิเล็คตรอน แล้วก้อคลอโรฟิลล์ พอได้รับพลังงานในช่วงคลื่นที่เหมาะสม อะตอมของคลอโรฟิลล์ก้อจะเกิดการตื่นตัวจนหลุดออกมา แล้วก้อจะมีตัวรับมารับแล้วก้อส่งต่อไปเรื่อยๆ (electron transfer) เวลาส่งต่อๆไปก้อจะปลดปล่อยพลังงานออกมา และพลังงานของอิเล็คตรอนก็จะลดลง และถูกนำไปสร้างสารประกอบ ATP และ NADPH + H+ -->ไม่ใช้แสง เอาผลผลิตจากกระบวนการที่ใช้แสงมาเปลี่ยนเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรต โดยใช้Co2 หรือเรียกว่าการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ มานเป็นวัฏจักรเรียกว่าวัฏจักรเคลวิน มานไม่ค่อยละเอียดอ่านะ ถ้าจาเอาแบบละเอียดลองหาอ่านในหนังสือชีวะดูนะ

ความคิดเห็นที่ 3

24 ส.ค. 2547 15:12
 1. จากการที่หนูอ่านต้องการให้มันเพิ่มความละเอียดเกี่ยวกับงานมากกว่านี้เพื่อให้งานของคุณดูน่าสนใจมากขึ้น

ความคิดเห็นที่ 4

24 ส.ค. 2547 15:27
 1. การสังเคราะเเสงมีความสำคัญต่อพืชเพราะการสังเคราะเเสงช่วยในการปรุงอาหารเพื่อใช้ในการล่อเลี้ยงพืชชนิเดนั้นทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แต่ถ้าเป็นพืชผักต่างๆก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่หารายได้มากการสังเครเะห์แสงจึงมีความสำคัญสำหรับพืชเเละมนุษย์ตลอดมา เราหวังว่าคงจะให้ความรู้เเก่ท่านไม่มากก็น้อย คะ จามเทวี รัตนวงค์ประชานุปกร

ความคิดเห็นที่ 5

26 ส.ค. 2547 21:04
 1. เราก็อยากรู้เหมือนกัน เรื่องปฏิกริยาที่ใช้กับไม่ใช้แสง อธิบายเป็นภาษาง่ายๆหน่อยนะ (อย่างละเอียดที่สุด) ขอบุญบารมีจงมีแด่ท่านที่ช่วยเหลือ

ความคิดเห็นที่ 7

29 ส.ค. 2547 15:35
 1. ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจมั้ยนะ...... ปฎิกิริยาใช้และไม่ใช้แสง - ปฎิกิริยที่ใช้แสงคือ ปฎิกิริยาการสังเคราะแสงที่เกิดขึ้นที่ไทลาคอยในเม็ดคลอโรพลาสมี ถ่ายทอดได้ 2 ทางคือ . 1.แบบเป็นวัฎจักร .2.ไม่เป็นวัฎจักร -ปฎิกิริยาไม่ใช้แสงเกิดขึ้นที่ สโตมาที่อยู่ในเม็ดคลอโร พลาสเเป็นการนำผลิตภัณที่เกิดจากช่วงใช้แสงมาสังเคราะนำ้ตาลโดยมีขั้นตอน 4 ขั้น เรียกว่าวัฎจักคัลวิน ถ้ามีอะไรเมลหาเราได้นะจะตอบทุกคำถามถ้ารู้

ความคิดเห็นที่ 8

2 ก.ย. 2547 21:10
 1. ขอต่อเพิ่มเติมจากจากคุณ thaikarn ครับ แบบไม่ใช่แสง นอกจาก Calvin cycle แล้วยังมีอีก 2 วิธีคือ วิธีของพืช C4 คือการสร้าง OAA และ CO 2จากสารที่เรียกว่า PEP และอีกวิธีคือ CAM (Cassulacean acid Metabolism) เกิดขึ้นกับพืชอวบน้ำพวกในทะเลทรายครับ

ความคิดเห็นที่ 9

3 ก.ย. 2547 12:12
 1. อ่านทำความเข้าใจที่ http://www.samakkhi.ac.th/DEPART/SCI/BIO/b/

ความคิดเห็นที่ 12

30 ก.ย. 2547 09:06
 1. oh thank you so much for your helps, i couldn't study at all without these thai documents.

ความคิดเห็นที่ 13

5 ต.ค. 2547 12:34
 1. เหตุใดชาวสวนนิยมเก็บดอกมะลิในตอนเช้ามากกว่าตอนกลางวัน ก. ดอกไม้ตูมแมกลิ่นหอม ข. มีน้ำตาลในดอกปริมาณมาก ค. อากาศไม่ร้อนและส่งขายทันเวลา ง.อากาศเย็น ดอกไม้มีความสดดี

ความคิดเห็นที่ 14

6 ต.ค. 2547 16:26
 1. เหตุที่ชาวสวนนิยมเก็บดอกมะลิในตอนเช้า ตอบ ข้อ ข ครับ เพราะว่าในดอกมะลิมีน้ำอยู่มากทำให้ไม่บานง่าย ดอกแข็ง ครับ

ความคิดเห็นที่ 15

4 พ.ย. 2547 15:49
 1. การสังเคราะห์แสงของพืชมีประสิทธิภาพต่ำมากได้เพียง10%จากแสง100%เองพืชจะดูดน้ำและอาหารจากดินผ่านไซเลมสู่ใบแล้วเซลล์คุมจะนำco2เข้ามาสู่ใบผ่านไปยัง สปันจีเซลล์และผ่านสู่พาลิเสดเซลล์การสังเคราะห์แสงส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ และจะใช้นำจากไซเลมด้วยในการสังเคราะห์แสง จากนั้นจะได้น้ำตาลแล้วเก็บสะสมไว้ในรูปแป้งจากนั้นส่งเข้าไปใน โฟเอมแล้วนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้น..อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านหนังสือ"ชีววิทยา"เป็นหนังสือแปลของนานมีบุ๊คส์มี3เล่มคือชีววิทยา เคมี ฟิกส์ แต่คาดว่าพวกท่านคงมีแล้วถ้าไม่มีก็ควรไปซื้อประดับบารมีบ้างนะครับ..ขอบคุณครับ....55555555555...55

ความคิดเห็นที่ 16

4 พ.ย. 2547 16:42
 1. การสังเคราะห์แสงเกิดได้ทั้งเซลล์ชนิดโปรคาริโอตและเซลล์ชนิดยูคาริโอต 1. สิ่งมีชีวิตพวกโปรคาริโอตที่สังเคราะห์แสงได้ ได้แก่ แบคทีเรียสีเขียว แบคทีเรียสีม่วง สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน(ไซยาโนแบคทีเรีย) สิ่งมีชีวิตพวกนี้จะใช้เยื่อสังเคราะห์แสง หรือ Photosynthetic membrane ในปฏิกิริยาใช้แสง และมีการสร้างนำตาลในไซโทพลาสซึม 2. สิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอตที่สังเคราะห์แสงได้ ได้แก่ โปรโตซัวที่สังเคราะห์แสงได้ เช่น ยูกลีนา สาหร่ายทุกชนิด และ พืช การสังเคราะห์แสงของยูคาริโอตจะเกิดในคลอโรพลาสต์ โดย --> ปฏิกิริยาใช้แสงเกิดที่เยื่อไทลาคอยด์ --> ปฏิกิริยาไม่ใช้แสง หรือ วัฎจักรคัลวินเกิดที่สโตรมาของ คลอโรพลาสต์ @ ปฏิกิริยาใช้แสง มีอยู่ 2 แบบ 1. ปฏิกิริยาใช้แสงที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอย่างเป็นวัฏจักร (cyclic electron transport ) --> มีการใช้ระบบแสงหนึ่งที่มีคลอโรฟิลล์เอโมเลกุลพิเศษ หรือ P700 ทำหน้าที่เป็นศุนย์ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัล (photochemical reaction centers) --> มีการสร้าง ATP --> ไม่มีการแยกน้ำ (photolysis) เลยไม่มีการสร้างออกซิเจน เดี๋ยวมาบอกต่อวันหน้านะ

ความคิดเห็นที่ 19

5 พ.ย. 2547 18:14
 1. ต่อจากความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 2. ปฏิกิริยาใข้แสงแบบที่ถ่ายทอดอิเล็กตอนอย่างไม่เป็นวัฏจักร non-cyclic electron transport chain --> มีการใช้ระบบแสงหนึ่งที่มีคลอโรฟิลล์เอโมเลกุลพิเศษ หรือ P700 ทำหน้าที่เป็นศุนย์ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัล (photochemical reaction centers) และใช้ระบบแสงสองที่มีคลอโรฟิลล์ เอโมเลกุลพิเศษ หรือ P680 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัล --> มีการสร้าง ATP และ NADPH --> มีการแยกน้ำ (photolysis) เลยได้ก๊าซออกซิเจน H2O -------> 2H+ + 2e- + 1/2 O2 ส่วนปฏิกิริยาไม่ใช้แสง หรือ วัฏจักรคัลวิน พี่จะพูดแค่การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชซี่ สามนะ 1.มีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ RuBP เป็นสารตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีเอนไซม์รูบิสโค เร่งปฏิกิริยา 6 RuBP + 6 CO2 -----> 12 PGA PGA= กรดฟอสโฟกลีเซอริก 2.มีการรีดิวซ์ด้วย NADPH และเติม ATP ให้กับ PGA 12 PGA +12 ATP ------> 12 BPGA BPGA= กรดบิสฟอสโฟกลีเซอริก 12 BPGA + 12 NADPH ------> 12 PGAL + 12 Pi PGAL = น้ำตาลตัวแรกของการสังเคราะห์ด้วยแสง มีชื่อว่า phosphoglyceral dehyde 12 PGAL แบ่งออกเป็น 2 PGAL , 10 PGAL 2 PGAL นำไปสร้างเป็นนำตาลโมเลกุลคู่ ซ้อน เซลลูโลส เป็นต้น 10 PGAL นำไปสังเคราะห์เป็น RuBP ใหม่ 10PGAL +6 ATP ------- > 6RuBP + 4Pi จบ ขอให้น้องขยันอ่านมาก ๆนะคะ

ความคิดเห็นที่ 23

10 ก.ย. 2548 11:02
 1. เอาอีกอยากรู้อีก

ความคิดเห็นที่ 25

24 ก.ย. 2548 21:55
 1. ถ้า ไม่เกิด ปฏิกิริยา แสงแบบ เป็นวัฏจักร จะสามารถเกิดแบบไม่เป็นวัฏจักรได้หรือไม่

ความคิดเห็นที่ 26

chay_swu@yahoo.com
26 ก.ย. 2548 17:43
 1. ได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 29

27 ก.ค. 2549 18:24
 1. อยากรู้ประวัติของซามวล รูเบนคับ ด่วนๆๆๆๆๆๆ ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นที่ 38

LizzO
9 ก.พ. 2551 17:19
 1. โอ้ววโน้ววว  เรียนเรื่องนี้อยู่ พอดี

  thanks จ๊ะ


ความคิดเห็นที่ 39

จิงไจ
9 ก.พ. 2551 18:12
 1. เเล้วจารุ้ไหมว่า เพ่น้อง  "งง" ตรงไหนของกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยเเสง ...

ความคิดเห็นที่ 40

จิงไจ
9 ก.พ. 2551 18:13
 1. http://nd-biology.tripod.com/mysite/nd_biology_15.html

ความคิดเห็นที่ 42

จิงไจ
9 ก.พ. 2551 18:15
 1. สรุปสมการเคมีในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสีเขียวเป็นดังนี้ :

  nCO2 + 2nH2O + พลังงานแสง → (CH2O) n + nO2 + nH2O

  เฮกโซส น้ำตาล และ แป้ง เป็นผลผลิตขั้นต้นดังสมการดังต่อไปนี้:

  6CO2 + 12H2O + พลังงานแสง → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

ความคิดเห็นที่ 43

Darh
8 ก.ค. 2551 13:57
 1. การสังเคราะห์ด้วยแสง คือ การสร้างของพืชใบสีเขียว โดยมีปัจจัย คือ H2O CO2 คลอโรฟิลล์ แสงสว่าง สมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เป็นดังนี้ H2O+CO2 โดยมีแสงและคลอโรฟิลล์เป็นพลังงานได้ C6H12O6+H2O+O2 วัตถุดิบ คือ H2O CO2 และผลผลิตที่ได้ คือ C6H12O6+H2O+O2

ความคิดเห็นที่ 45

10 ก.ค. 2553 15:21
 1. ป.4 เรียนสมการสังเคราะห์แสงแล้วอะ

ความคิดเห็นที่ 46

23 ต.ค. 2553 21:09
 1. สมการการสังเคราะห์ด้วยแสง เท่าที่เรียนมานี่ครูก็บอกว่า 6 CO2+12 H2O--------------->C6H12O6+6O2+6H2O ตรงลูกศร ก็มีแสงและคลอโรฟิลล์อยู่ข้างบนของลูกศร แล้วครูก็บอกว่า นำที่เหลือจากการสังเคราะห์แสง ส่วนนึงก็ปล่อยออก อีกส่วนก็เก็บไว้ใช้เอง ส่วนเลขทั้งหมด ยกเว้นเลขที่ใช้ดุลสมการจะห้อยอยู่ข้างล่าง เท่าที่รู้ก็แค่นี้แหละค่ะ

ความคิดเห็นที่ 47

19 ม.ค. 2554 06:44
 1. ---->ช่วยเปรียบเทียบวัฏจักรคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชC3กับพืชCAM? ---->ช่วยอธิบายการถ่วยทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรในปฏิกิริยาแสง? ---->ช่วยอธิบายการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรในปฏิกิริยาแสง? ---->ช่วยอธิบายปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไวด์ของพืชC3? ---->ช่วยอธิบายโฟโตเรสไพเรชัน? ---->ช่วยอธิบายวัฏจักรคารืบอนไดออกไซดืของพืชC4? +++อธิบายอย่างละเอียด+++

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น