การสังเคราะห์แสง

ขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือผู้ที่มีความรู้ ช่วยอธิบายเรื่อง การสังเคราะห์แสง ด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 39

จิงไจ
9 ก.พ. 2551 18:12
 1. เเล้วจารุ้ไหมว่า เพ่น้อง  "งง" ตรงไหนของกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยเเสง ...ความคิดเห็นที่ 40

จิงไจ
9 ก.พ. 2551 18:13ความคิดเห็นที่ 41

จิงไจ
9 ก.พ. 2551 18:14
 1. [url=http://www.kr.ac.th/ebook/ratana/t7.html]เเบบฝึก[/url]ความคิดเห็นที่ 42

จิงไจ
9 ก.พ. 2551 18:15
 1. สรุปสมการเคมีในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสีเขียวเป็นดังนี้ :  nCO2 + 2nH2O + พลังงานแสง → (CH2O) n + nO2 + nH2O

  เฮกโซส น้ำตาล และ แป้ง เป็นผลผลิตขั้นต้นดังสมการดังต่อไปนี้:  6CO2 + 12H2O + พลังงานแสง → C6H12O6 + 6O2 + 6H2Oความคิดเห็นที่ 34

24 พ.ค. 2550 19:30
 1. อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับนำตาลโมเลกุลคู่ความคิดเห็นที่ 33

jumo
22 มี.ค. 2550 19:04
 1. สมการเคมีในการการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียวเป็นดังนี้ :

  nCO2 + 2nH2O + พลังงานแสง → (CH2O)n + nO2 + nH2O
  เฮกโซส น้ำตาล และ แป้ง เป็นผลผลิตขั้นต้นดังสมการดังต่อไปนี้:

  6CO2 + 12H2O + พลังงานแสง → C6H12O6 + 6O2 + 6H2Oความคิดเห็นที่ 47

19 ม.ค. 2554 06:44
 1. ---->ช่วยเปรียบเทียบวัฏจักรคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชC3กับพืชCAM? ---->ช่วยอธิบายการถ่วยทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรในปฏิกิริยาแสง? ---->ช่วยอธิบายการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรในปฏิกิริยาแสง? ---->ช่วยอธิบายปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไวด์ของพืชC3? ---->ช่วยอธิบายโฟโตเรสไพเรชัน? ---->ช่วยอธิบายวัฏจักรคารืบอนไดออกไซดืของพืชC4? +++อธิบายอย่างละเอียด+++ความคิดเห็นที่ 37

jinjao
24 ต.ค. 2550 21:45
 1. ตอนนี้กำลังแบบฝึกหัดเรื่องพืช"__"ความคิดเห็นที่ 36

10 ก.ค. 2550 18:15


 1. ประการที่ 1 กระบวนการสังเคราะด้วยแสงไม่ใช่กระบวนการสังเคราะแสง
  สังเคราะ=รวม,สร้าง
  เขาเปลี่ยนให้ กระบวนการสังเคราะแสงเป็นกระบวนการสังเคราะด้วยแสงแล้ว

  ประการที่ 2 กระบวนการสังเคราะด้วยแสง(พืช) คือ การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี
  โดยมีน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบ ได้ผลผลิตคือน้ำตาลกลูโคส และได้
  ผลพลอยได้คือน้ำเเละก๊าสออกซิเจน ซึ่งกระบวนการนี้เกิดในรงควัตถุที่ชื่อว่าครอโรฟีลล์
  ซึ่งอยู่ในครอโรพลาส และเมื่อได้ผลผลิตแล้วจะเก็บในรูปของแป้ง

  .............................ตามสมการ...........................(ความรู้ ป.2 )....................................

  สมการ ................
  12H2O+6CO2---Eแสง/คลอโรฟีลล์---C6H12O6+6H2O+6O2ความคิดเห็นที่ 21

15 พ.ย. 2547 15:27
 1. ทำไมถึงชื่อ เป่าความคิดเห็นที่ 22

15 พ.ย. 2547 15:29
 1. แย่จังอยากฆ่าเป่าที่สุดความคิดเห็นที่ 20

15 พ.ย. 2547 15:18
 1. ใช้ไม่ได้เรื่องเลยชีแบลความคิดเห็นที่ 16

4 พ.ย. 2547 16:42
 1. การสังเคราะห์แสงเกิดได้ทั้งเซลล์ชนิดโปรคาริโอตและเซลล์ชนิดยูคาริโอต
  1. สิ่งมีชีวิตพวกโปรคาริโอตที่สังเคราะห์แสงได้ ได้แก่
  แบคทีเรียสีเขียว แบคทีเรียสีม่วง สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน(ไซยาโนแบคทีเรีย) สิ่งมีชีวิตพวกนี้จะใช้เยื่อสังเคราะห์แสง หรือ Photosynthetic membrane ในปฏิกิริยาใช้แสง และมีการสร้างนำตาลในไซโทพลาสซึม
  2. สิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอตที่สังเคราะห์แสงได้ ได้แก่ โปรโตซัวที่สังเคราะห์แสงได้ เช่น ยูกลีนา สาหร่ายทุกชนิด และ พืช การสังเคราะห์แสงของยูคาริโอตจะเกิดในคลอโรพลาสต์ โดย
  --> ปฏิกิริยาใช้แสงเกิดที่เยื่อไทลาคอยด์
  --> ปฏิกิริยาไม่ใช้แสง หรือ วัฎจักรคัลวินเกิดที่สโตรมาของ
  คลอโรพลาสต์
  @ ปฏิกิริยาใช้แสง มีอยู่ 2 แบบ
  1. ปฏิกิริยาใช้แสงที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอย่างเป็นวัฏจักร
  (cyclic electron transport )
  --> มีการใช้ระบบแสงหนึ่งที่มีคลอโรฟิลล์เอโมเลกุลพิเศษ หรือ
  P700 ทำหน้าที่เป็นศุนย์ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัล (photochemical reaction centers)
  --> มีการสร้าง ATP
  --> ไม่มีการแยกน้ำ (photolysis) เลยไม่มีการสร้างออกซิเจน
  เดี๋ยวมาบอกต่อวันหน้านะความคิดเห็นที่ 19

5 พ.ย. 2547 18:14
 1. ต่อจากความเห็นเพิ่มเติมที่ 16
  2. ปฏิกิริยาใข้แสงแบบที่ถ่ายทอดอิเล็กตอนอย่างไม่เป็นวัฏจักร non-cyclic electron transport chain
  --> มีการใช้ระบบแสงหนึ่งที่มีคลอโรฟิลล์เอโมเลกุลพิเศษ หรือ
  P700 ทำหน้าที่เป็นศุนย์ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัล (photochemical reaction centers) และใช้ระบบแสงสองที่มีคลอโรฟิลล์ เอโมเลกุลพิเศษ หรือ P680 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัล
  --> มีการสร้าง ATP และ NADPH
  --> มีการแยกน้ำ (photolysis) เลยได้ก๊าซออกซิเจน
  H2O -------> 2H+ + 2e- + 1/2 O2

  ส่วนปฏิกิริยาไม่ใช้แสง หรือ วัฏจักรคัลวิน พี่จะพูดแค่การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชซี่ สามนะ
  1.มีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ RuBP เป็นสารตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีเอนไซม์รูบิสโค เร่งปฏิกิริยา
  6 RuBP + 6 CO2 -----> 12 PGA
  PGA= กรดฟอสโฟกลีเซอริก
  2.มีการรีดิวซ์ด้วย NADPH และเติม ATP ให้กับ PGA

  12 PGA +12 ATP ------> 12 BPGA
  BPGA= กรดบิสฟอสโฟกลีเซอริก

  12 BPGA + 12 NADPH ------> 12 PGAL + 12 Pi
  PGAL = น้ำตาลตัวแรกของการสังเคราะห์ด้วยแสง มีชื่อว่า phosphoglyceral dehyde

  12 PGAL แบ่งออกเป็น 2 PGAL , 10 PGAL
  2 PGAL นำไปสร้างเป็นนำตาลโมเลกุลคู่ ซ้อน เซลลูโลส เป็นต้น
  10 PGAL นำไปสังเคราะห์เป็น RuBP ใหม่

  10PGAL +6 ATP ------- > 6RuBP + 4Pi
  จบ ขอให้น้องขยันอ่านมาก ๆนะคะความคิดเห็นที่ 26

chay_swu@yahoo.com
26 ก.ย. 2548 17:43
 1. ได้ครับความคิดเห็นที่ 23

10 ก.ย. 2548 11:02
 1. เอาอีกอยากรู้อีกความคิดเห็นที่ 30

29 ก.ย. 2549 16:28
 1. กระบวนการเมทบอลิซึม ของแบคทีเรียพวกphotosynthesis bacteria ถ้าไม่มีแสงแบคทีเรียดังกล่าวสามารถสังเคราะห์สารอาหารและพลังงานได้หรือไม่ จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างความคิดเห็นที่ 10

24 ก.ย. 2547 21:03
 1. อยากทราบประวัติพระนางจามเทวีค่ะ ทำไมหามาได้หน้านี้ก็ไม่รุ้ ถ้าอยากรู้ก็ไปหาหนังสืออ่านดิ น่ารำคาญความคิดเห็นที่ 11

24 ก.ย. 2547 21:04
 1. เกลียดโว้ยความคิดเห็นที่ 9

3 ก.ย. 2547 12:12
 1. อ่านทำความเข้าใจที่ http://www.samakkhi.ac.th/DEPART/SCI/BIO/b/

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น