ชีววิทยา ( มิวเทชัน )

ช่วยบอกประโยชน์และโทษของมิวเทชันด่วนมากๆเลยนะค่ะหนูจำเป็นต้องใช้ด่วนมากๆค่ะ ขอบคุณมากๆนะค่ะที่ช่วยตอบให้


ความคิดเห็นที่ 25 

ฝ้าย (Guest)
21 ก.ค. 2549 18:58
 1. มิวเทชันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในระดับยีนหรือโครโมโซม ซึ่งเป็นผมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอ โดยมิวเทชันที่เกิดในเซลล์สืบพันธุ์จะถ่ายทอดไปสู้รุ้นหลานได้ การที่มิวเทชันทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะบางอย่างแตกต่างไปจากรุ้นพ่อแม่นั้น เป็นเพราะดีเอ็นเอมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยที่โปรตีนบางชนิดทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ บางชนิดเป็นเอนไซม์ควบคุมเมแทบอลิซึม การเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเออาจทำให้โปรตีนที่สังเคราะห์ได้ต่างไปจากเดิม ซึ่งส่งผมต่อเมแทบอลิซึมของร่างกาย หรือทำให้โครงสร้างและการทำงานของอวัยวะต่างๆเปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ลักษณะที่ปรากฎเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยความคิดเห็นที่ 22

tawatchai971@hotmail.com (Guest)
3 มิ.ย. 2549 10:58
 1. อยากรู้จังการเกิดมิวเทชันเกิดอย่างไรความคิดเห็นที่ 27

suwannee_2549@hotmail.com (Guest)
22 ก.ค. 2549 14:22
 1. ถัหากว่าโลกของเราขาดชีววิทยาโลกของเราจะเป็นอย่างไรความคิดเห็นที่ 11

jeejeepower@.thaimail.com (Guest)
8 พ.ย. 2547 18:42
 1. ช่วยหาการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายนอกเซลล์มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างไรคะ

  บอกทั้งประโยชน์และโทษความคิดเห็นที่ 15

นักเรียน (Guest)
22 พ.ย. 2548 11:39
 1. มิวเทชันคืออะไรความคิดเห็นที่ 12

nuch_ka_like@thaimail.com (Guest)
13 ก.ย. 2548 14:42
 1. ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้เรื่องมิวเทชันความคิดเห็นที่ 10

zephyr_chaser@hotmail.com (Guest)
31 ต.ค. 2547 20:54
 1. หลงทางมาอ่าน ได้ความรู้ดีแฮะ เราอยู่ม.4อ่า ><"ความคิดเห็นที่ 13

Ocorner (Guest)
14 ก.ย. 2548 23:51
 1. ++..........การ ผ่าเหล่า..........++ โอ ป่ะ.....ความคิดเห็นที่ 18

ปปปปปป (Guest)
19 ธ.ค. 2548 15:56
 1. มิวเทชันนั้นหรือความคิดเห็นที่ 9

KiT / Pragit_3@hotmail.com (Guest)
14 ต.ค. 2547 14:23
 1. Mutation อาจกล่าวง่ายๆว่าเป็นการกลายพันธุื ... ซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดี ธรรมชาติจะเป็นผู้ตัดสิน ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่รอดได้ก็แสดงว่าการเกิดมิวเตชันนั้นดี และนำไปสู่สิ่งมีชีวิตชนิดหรือสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่สิ่งแวดล้อม ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพนั้น เป็นการที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิด เน้นที่ชนิดนะไม่ใช่จำนวน (ถ้าพื้นที่ 1มีสัตว์ 1 ชนิด 1000 ตัว กับพื้นที่ 2 มีสัตว์ 20 ชนิดรวมกันทะ้งหมด 500 ตัว พื้นที่ที่ 2 จะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกว่าพื้นที่ที่ 1 )

  ตัวอย่างแนวคิด Mutation กับความความหลากหลายทางชีวภาพนะ ถ้าพืชต้นกลุ่มหนึ่งโดนรังสี ซึ่งความเข้มต่างกัน แล้ว ทำให้ สีของดอกเปลี่ยนไปเป็นสีแดง (จากเดิมขาว)ถ้า

  กรณีที่ 1 นะ ดอกแดงนี้ไม่มีกลิ่มไม่ล่อแมลง หรือ เกสรเจริญไม่ดีกลีบดอกกันระหว่างเกศรตัวผู้และเมีย ลักษณะนี้ไม่ดี ทำให้พืชขยายพันธุ์ไม่ได้ ในที่สุดพืชที่กลายพันธุ์เป็นดอกแดงก็จะหายไป ... (ธรรมชาติไม่คัดเลือกไว้)

  กรณีที่ 2 พืชนี้เกิดมีเกสรปกติ (ผสมกันได้ปกติ) ทำให้ประชากรนี้ ได้พืชเพิ่มมาอีก 1 พันธุ์คือดอกสีแดง หากดอกแดงและขาวผสมกันได้ก็จะเกิดเป็นดอกสีชมพู(กรณีข่มไม่สมบูรณ์น๊ะ) ดังนั้น ประชากรพืชบริเวณนี้ก็เพิ่มมาอีกจากเดิมมีขาว ก็เป็ย ขาว แดง ชมพุ เป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นมา ...

  พอเข้าใจไหมครับ . . . ผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยนะ (ความคิดเห็นที่ 28

moo.co.th@hotmail.com (Guest)
19 ส.ค. 2549 18:29
 1. มิวเทชันหมายถึงอะไรความคิดเห็นที่ 26

jan (Guest)
21 ก.ค. 2549 19:25
 1. จำง่ายๆว่าถ้าเกิดขึ้นกับพืชจะเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเกิดขึ้นกับคนจะทำให้เกิดความผิดปกติความคิดเห็นที่ 7

brid.pany. (Guest)
27 ก.ย. 2547 15:26ความคิดเห็นที่ 8

pany@chaiyo.com (Guest)
27 ก.ย. 2547 15:33
 1. 1.มิวเทชันและความหลากหลายทางชีวภาพแตกต่างกันอย่างไร

  2.มิวเทชันและความหลากหลายทางชีวภาพ คือ

  3.ความหลากหลายทางชีวภาพ คือความคิดเห็นที่ 23

nu1254@hotmail.com (Guest)
28 มิ.ย. 2549 19:27
 1. อาจารย์ให้ ว่ามัวเทชันนี้นเกิดอย่างไรใครรู้ช่วยตอบแบบละเอียดที่นะครับ อิ อิ...................ความคิดเห็นที่ 2

ครูตี๋
4 ก.ย. 2547 00:36
 1. ทำให้สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลาย

  และเมื่อมีความหลากหลาย  1. ระบบนิเวศน์มั่นคง

  เพราะระบบสายใยอาหารซับซ้อน มีทางเลือกมากขึ้น  2. เกิดวิวัฒนาการ

  ทำให้มีโอกาสที่จะผ่านการทดสอบ

  ที่เรียกว่า การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ได้  3. ยีนพูลไม่เล็กเกินไป

  ทำให้ลักษณะเสียปรากฏน้อย (ข้อนี้คิดเอง ไม่แน่ใจนะ)ความคิดเห็นที่ 16

Nut (Guest)
22 พ.ย. 2548 19:58
 1. เอาง่ายๆนะครับ ก้อคือการผ่าเหล่า ความหายก้อคงตรงตัวแหละ ผ่าเหล่า ก้อประมาณว่า แตกต่างออกไป ฉะนั้นmutationก้อคือการที่สิ่งมีชีวิตมีลักษณะใหม่ที่แตกต่างจากลักษณะเดิมจนสามารถแยกออกได้ชัดเจนอะไรประมาณนี้อ่าครับความคิดเห็นที่ 19

yahoo.com (Guest)
11 ก.พ. 2549 11:31
 1. ช่วยบอกความหมาย และการเกิดมิวเทชันความคิดเห็นที่ 24

Bankkysang
28 มิ.ย. 2549 22:52
 1. เราว่า มิวเตชั่น มานก็คือมาจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอ่า เพราะว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ มานจะทามให้สิ่งมีชีวิตเกิดลักษณะใหม่ๆ แระจะถูกธรรมชาติคัดเลือกว่า มนาดีหรือไม่ดี อ่า-*- มะรุว่าถูกป่าวอ่า แต่น่าจะช่ายงะ = ="ความคิดเห็นที่ 21

เบลเล็ตติ (Guest)
24 ก.พ. 2549 17:26
 1. มิวเทชันที่เกิดในมนุษย์เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้าง

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น