โครงงานคณิตศาสตร์

คือว่า ผมต้องทำโครงงานคณิตศาสตร์ กะจะนำเสนอด้วย Power Point น่ะครับ แต่ไม่รู้จะทำเรื่องอาไรอ่ะคับ (ของระดับ มัธยมต้น) ช่วยบอกทีนะคับ ว่าทำเรื่องไรดี และไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กทั่วไปน่ะคับ


ความคิดเห็นที่ 330 

nutchapol
23 ต.ค. 2551 10:37
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาคับ ตอนต้นหรือตอนปลายก็ได้คับ
  ขอบคุณล่วงหน้าเลยละกันนะคับ

  โครงงานง่ายๆก็ได้นะคับ
ความคิดเห็นที่ 331

nutchapol
23 ต.ค. 2551 11:31
 1. nutchapol12@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 250

เสาวคนธ์ (Guest)
26 ส.ค. 2549 13:57
 1. อยากได้ตัวอย่างโครงงาน บอกได้ไหมความคิดเห็นที่ 245

leechunmoo@hotmail.com (Guest)
26 ก.ค. 2549 19:36
 1. มีให้ครับแต่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าในระดับ ม.ต้น เพราะไม่รู้ความเข้มข้นแต่ลอง mail มาได้แล้วบอกรายละเอียดด้วยจะพยายามหาให้ความคิดเห็นที่ 240

ศุ (Guest)
18 ก.ค. 2549 17:43
 1. ใครมีโครงานที่ดี ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กรุณาแนนนำด้วยความคิดเห็นที่ 233

นิ้งน่อง (Guest)
2 มิ.ย. 2549 13:52
 1. คณิตศาสสนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 234

พริ้งกี้ (Guest)
2 มิ.ย. 2549 13:58
 1. ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคะความคิดเห็นที่ 219

Nampech_20@hotmail.com (Guest)
13 ก.พ. 2549 14:34
 1. อยากได้โครงงานคณิตศาสตร์ แบบด่วนจี๋ความคิดเห็นที่ 206

xxx (Guest)
15 ม.ค. 2549 14:32
 1. สมาการความคิดเห็นที่ 329

nod32
23 พ.ค. 2551 16:50
 1. โครงงานคณิตศาสตร์

  ชื่อโครงงาน หลายเหลี่ยม หลายมุม

  ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

  ชื่อผู้ทำโครงงาน

  เด็กหญิงอุบลวรรณ แสงสุวรรณ

  เด็กหญิงปรภาว์ ประเสริฐทิพย์ชัย

  เด็กชายศุภฤกษ์ ปั้นคุ้ม

  วันเดือนปีที่จัดทำ 26 พฤศจิกายน 2544 – 15 มกราคม 2545

  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

  คุณครูพวงเพ็ญ วัฒนสุนทร

  คุณครูเพชราพร พันธ์สุวรรณ

  คุณครูสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ  โรงเรียนนีรชาศึกษา

  59/80-81 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

  โทร. 02- 5182202 – 3 โทรสาร 02- 5182204  บทคัดย่อ

  ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 180 องศา และรูปเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 360 องศา จึงเกิดข้อสงสัยว่าถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปเจ็ดเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม รูปเก้าเหลี่ยม และรูปสิบเหลี่ยม มุมภายในของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 180 องศาหรือไม่ จึงได้ทำการทดลองออกแบบสร้างรูปเหลี่ยมต่าง ๆ แล้ววัดมุมภายในของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ ผลจากการทดลองปรากฏว่า รูปห้าเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 720 องศา รูปเจ็ดเหลี่ยม มีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 900 องศา รูปหกเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 1,080 องศา รูปเก้าเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 1,260 องศา และรูปสิบเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกัน เท่ากับ 1,440 องศา

  จากการทดลองทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องหลายเหลี่ยม หลายมุม ทำให้ได้ข้อสรุปว่า รูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้น 1 ด้าน จะมีขนาดของมุมภายในเพิ่มขึ้นครั้งละ 180 องศา และความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับขนาดของมุมภายในของรูปเหลี่ยมนั้น ๆ หาได้จาก ( n-2) x 180 องศา  ที่มาของโครงงาน

  โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “หลายเหลี่ยม หลายมุม” เกิดขึ้นเนื่องจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมต่างๆ รวมกันจะเท่ากับ 180 องศา และมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ รวมกันจะเท่ากับ 360 องศา จากการตั้งข้อสังเกตว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมมีขนาดต่างกัน เท่ากับ 180 องศา ถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมจะมีภายในต่างจากรูปสี่เหลี่ยม 180 องศา หรือไม่ คือจะมีมุมภายในเท่ากับมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นอีก 180 องศา รวมเป็น 540 องศา หรือไม่ และรูปหกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม แปดเหลี่ยม เก้าเหลี่ยม และสิบเหลี่ยม จะมีมุมภายในรวมกันเพิ่มขึ้นครั้งละ 180 องศา ต่อการเพิ่มด้านของรูปเหลี่ยม 1 ด้าน ทุกครั้งจริงหรือไม่ จึงเป็นแรงกระตุ้นให้คณะผู้จัดทำโครงงานทั้งสามคนสนใจ ใคร่ศึกษาทดลองเพื่อหาข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับมุมภายในของรูปเหลี่ยมนั้นๆ  จุดประสงค์การทำโครงงาน

  เพื่อทดลองออกแบบสร้างรูปเหลี่ยมชนิดต่างๆ และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับขนาดของมุมภายในของรูปเหลี่ยมนั้น ๆ  เนื้อหาคณิตศาสตร์

  1. รูปสามเหลี่ยม

  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม รวมกันได้สองมุมฉากหรือเท่ากับ 180 องศา

  2. รูปสี่เหลี่ยม

  มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม รวมกันได้เท่ากับ 360 องศา

  3. รูปหลายเหลี่ยม

  การหาขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมหาได้โดย แบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมหลาย ๆ รูป  ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. หามุมภายในรูปสามเหลี่ยม โดยวิธีทดลอง

  2. หามุมภายในรูปสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม แปดเหลี่ยม เก้าเหลี่ยม สิบเหลี่ยม โดยอาศัยรูปสามเหลี่ยม

  3. สังเกตผลจากข้อ 2 และสรุปผล  ผลการดำเนินงาน

  สรุปการหาผลรวมของมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่างๆ  จำนวนเหลี่ยม จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งได้ ผลรวมของมุมภายใน

  สามเหลี่ยม

  สี่เหลี่ยม

  ห้าเหลี่ยม

  หกเหลี่ยม

  เจ็ดเหลี่ยม

  แปดเหลี่ยม

  เก้าเหลี่ยม

  สิบเหลี่ยม 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1 x 180 ๐ = 180๐

  2 x 180 ๐ = 360๐

  3 x 180 ๐ = 540๐

  4 x 180 ๐ = 720๐

  5 x 180 ๐ = 900๐

  6 x 180 ๐ = 1,080๐

  7 x 180 ๐ = 1,260๐

  8 x 180 ๐ = 1,440๐

  จากการสังเกตพบว่า จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งได้จะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเหลี่ยมอยู่ 2 ดังนั้นมุมภายในรูป n เหลี่ยม

  จะได้ ( n – 2 ) x 180๐  สรุปและอภิปรายผล

  การทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “หลายเหลี่ยม หลายมุม” ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรูปเหลี่ยมชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการสร้างแบบ pattern ต่างๆ ได้ และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับมุมภายในของรูปเหลี่ยมว่า รูปใด ๆ ก็ตามสามารถแบ่งเป็นสามเหลี่ยมย่อย ๆ ได้ ซึ่งก็จะได้ผลรวมของมุมภายในเท่ากับจำนวนสามเหลี่ยมที่แบ่งได้ นอกจากนี้ยังทำให้ทราบว่ารูปเหลี่ยมใด ๆ ก็ตาม เมื่อแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมจะได้จำนวนของรูปสามเหลี่ยมน้อยกว่าจำนวนเหลี่ยมของรูปนั้นอยู่ 2 เสมอ ซึ่งสามรถทำให้สรุปเป็นสูตรในการคำนวณหามุมภายในของรูปเหลี่ยมใด ๆ ได้ คือ  สรุปมุมภายในรูป n เหลี่ยม = ( n-2) x 180๐ความคิดเห็นที่ 11

MathGuy (Guest)
23 ต.ค. 2547 08:20
 1. โครงงานจะช่วยให้เราเป็นคนรู้จริง  ซึ่งเริ่มต้น เราต้องรู้จักตัวเราเอง  ว่าเราถนัด หรือสนใจอะไร

  อาจจะเริ่มจากความที่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยก็ได้  แต่ถามว่า เราอยากจะรู้มั้ยล่ะ

  และเราจะทำยังงัย

  ความเก่ง หรือไม่เก่ง ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ  คณิตศาสตร์ ถ้าพูดกันจริงๆ เราจะบอกว่าใครเก่งไม่เก่ง

  ได้ไม่ชัดเจนหรอก

  โดยเฉพาะในขั้นเบื้องต้นอย่างนี้  หลายๆ คนอาจจะยังไม่ได้ลองทำอะไร

  ไม่ได้สนใจ หรือ ฮึด ที่จะทำอะไรจริงจัง  กว่าที่เราจะค้นพบตัวเราเอง

  อย่าพึ่งด่วนสุปว่า เราไม่เก่ง  แต่ต้องพูดคุย ถามกับตัวเราเอง

  ว่า ทำไม ตอนนี้เราเป็นแบบนี้  และต่อไปเราจะทำยังงัย

  เริ่มง่ายๆ ก็ได้  1) ทำไมเรารู้สึกไม่ค่อยดี กับคณิตศาสตร์

  2) ทำไมเราคิดว่า เราไม่เก่งคณิตศาสตร์

  3) เราจะทำยังงัย

  4) จะลองช่วยตัวเอง จะลองสู้กับมันซักตั้งดีมั้ย

  5) จะให้ใครช่วยมั้ย

  6) ... จะลงมือทำมั้ย ?ความคิดเห็นที่ 14

MathGuy (Guest)
1 พ.ย. 2547 17:32
 1. การ หา คือ การไปคัดลอก มาทำรายงาน  โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นอะไรที่มากกว่านั้นมากครับความคิดเห็นที่ 17

MathGuy (Guest)
4 พ.ย. 2547 16:28
 1. น่าจะเลิกถามกันได้แล้วนะ ว่า หาได้จากไหน?  ตอบคำถามเราเองให้ได้ก่อนว่่า  สนใจอะไร อยากทำเรื่องอะไร  และจะทำอย่างไรความคิดเห็นที่ 20

MathGuy (Guest)
6 พ.ย. 2547 16:40
 1. ลองตอบคำถามต่อไปนี้  1) วันนี้เราจะดูทีวีรายการอะไร

  2) วันนี้เราจะทำอะไรกับเพื่อนๆ

  3) วันนี้เราอยากทำอะไร

  4) เสาร์ อาทิตย์นี้ เราจะทำอะไร

  5) เราชอบเพลงของใคร

  ุ6) ถ้ามีเงินอยู่ 500 บาท เราอยากจะซื้ออะไร

  ึ7) อื่นๆ ... ที่เป็นคำถามทั่วไปในชีวิตประจำวัน

  แล้วมันต่างจาก

  คำถามที่ว่า  เราจะทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างไร?  ... แตกต่างกันอย่างไร

  ทำไมเราทำเรื่อง ธรรมดา เรื่องง่ายๆ ในชีวิตเราได้  แล้วมันจะต่างกับ เรื่องนี้ยังงัย

  มีอะไรที่เราทำได้เอง ด้วยตังของเราเอง

  และถ้าเราจะทำสิ่งนี้ ด้วยตัวของเราเอง

  จะทำไม่ได้เชียวหรือ?ความคิดเห็นที่ 23

MathGuy (Guest)
9 พ.ย. 2547 12:27
 1. เรื่องการนำเสนอข้อมูล  เริ่ทต้อนก็ต้องลงมือ อ่าน ศึกษาดูว่า

  มีเนื้อหาสาระอะไรอยู่ในนั้น  แล้วเราจะทำอะไร ใส่แนวคิดอะไรของเราเข้าไป

  เพื่อทำให้เป็นโครงงาน  แต่อันดับแรก ต้องรู้ว่า เรื่องนี้เป็นอย่างไร

  อ่าน ศึกษา ดูก่อนนะครับความคิดเห็นที่ 24

MathGuy (Guest)
9 พ.ย. 2547 12:30
 1. "ม่ายรู้จะหาไอเดียที่หนายอ่ะคะ "  ไปหาอะไรมาแล้วครับ  หาที่ไหน  หาอย่างไร  แล้วเจออะไรบ้าง  ต้องลงมือทำนะครับ  ศึกษา ค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลต่างๆความคิดเห็นที่ 27

MathGuy (Guest)
15 พ.ย. 2547 14:58
 1. "ไม่รู้จะทำเรื่องอะไร เลยทำไม่ได้ "

  ตรงนี้แค่บ่งบอกว่า ยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไร ?  ต้องลงมือทำก่อน  ไม่ใช่ด่วนสรุปว่า ทำไม่ได้  ผมไม่รู้ว่า จะดูหนังเรื่องอะไรดี  ผมก็ไปที่โรงหนัง

  ดูว่า มีเรื่องอะไร  ถ้าสนใจ ผมก็ซื้อตั๋วเข้าไปดู

  ผมอยากฟังเพลง

  ไม่รู้ว่าจะฟังเพลงของใคร

  ผมก็ไปที่แผงขายเทป

  อาจจะลองถามคนขาย

  อาจจะลองฟังจากตัวอย่าง  ถ้าฟังดูดี

  ผมก็ลองซื้อมาฟังดู

  ก็แค่นั้นเองครับ

  ปัญหาคือ เราเดินเข้าไปหา

  ไปทำความรู้จักกับมันหรือยังความคิดเห็นที่ 2

MathGuy (Guest)
25 ส.ค. 2547 13:07
 1. ลองตอบคำถามตัวเองในประเด็นต่อไปนี้นะครับ  (1) เราสนใจเรื่องอะไร

  (2) เราถนัดอะไร มีพื้นความรู้เรื่องอะไร

  (3) เคยสงสัย หรือตั้งคำถามอะไรบ้างมั้ย เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

  (4) ลองตั้งคำถามซักอันนึงดูซิครับ

  (5) วิเคราะห์คำถามดังกล่าว

  (6) มันน่าสนใจยังงัย เราจะทำอะไรได้บ้าง อย่างไร

  (7) ถ้าปัญหาดูดี ... เราได้หัวข้อโครงงานแล้วครับ

  (8) ถ้าดูแล้วไม่เข้าท่า คงยากไป หรือไม่น่าสนใจ หรือเราคงทำไม่ได้ ก็วนกลับไปที่ข้อ (1) ใหม่

  ลองทำดูนะครับ

  ฝึกสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่ดี

  นี่คือชีวิต

  นี่คือสังคมของเรา

  ช่วยๆ กันทำให้เกิดสิ่งที่ดี

  กล้าๆ หน่อนนะ

  ที่จะเริ่มจริงจัง ทำอะไรด้วยตัวเอง  มีคนช่วยมากมายครับ

  แต่เราต้องช่วยตัวเราเองก่อน

  OK นะครับความคิดเห็นที่ 203

เบเบ้ (Guest)
11 ม.ค. 2549 21:41
 1. อยาดได้แบบที่มีต้นแบบอย่างไม่มีหรึอความคิดเห็นที่ 112

รุ่งรารัตน์ (Guest)
1 ก.ค. 2548 16:01
 1. ครูเพิ่งสั่งให้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ ยังคิดหัวข้อไม่ออกเลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น