บัฟเฟอร์คืออะไร

ผมเรียนมา ไม่เข้าใจว่าทำไปมันต้องเป็นกรดอ่อนกับเกลือเบสอ่อน แล้วจำเป็นไหมครับว่า ไอออนจากเกลือนั้นต้องเป็นคู่เบสกับกรดที่ใช้ แล้วมันช่วยบัฟเฟอร์อย่างไรครับความคิดเห็นที่ 7


15 ธ.ค. 2553 13:06
 1. สารผสมCH3CooH+NaOH เป็นบัฟเฟอร์ไหมตอบให้หน่อยความคิดเห็นที่ 8

15 ธ.ค. 2553 13:15
 1. สารผสมNH4OH+NH4Cl, HCl+NaCl,HCOOH+CH3COONa, NH4Cl+CH3CooNa, 1 M CH3COOH 20cm3+0.1 M NaOH, 0.1 M HCl 100 cm3+1 M NH4OH 15 cm3 เป็นบัฟเฟอร์ไหมตอบให้หน่อย เพราะอะไร ท่านใดตอบได้ตอบให้หน่อย ขอบคุณความคิดเห็นที่ 3

8 ก.ย. 2549 15:54
 1. สารละลายบัฟเฟอร์
  สารละลายบัฟเฟอร์(buffer solution)หมายถึงสารละลายของกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน
  หรือคู่เบสของกรดอ่อน หรือหมายถึงสารละลายของเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อน
  หรือคู่กรดของเบสอ่อนนั้น สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์ คือ รักษาสภาพ PH ของสารละลายเอาไว้โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเติมกรดแก่หรือเบสแก่
  จำนวนเล็กน้อยลงไปการเตรียม ทำได้โดยการเติมกรดอ่อนลง
  ในสารละลายเกลือของกรดอ่อน หรือการเติมเบสอ่อนลงในสารละลายเกลือของเบสอ่อน
  ตัวอย่างสารละลายบัฟเฟอร์ เช่น
  1.บัฟเฟอร์ของกรดอ่อนกับคู่เบสของกรดอ่อน(เกลือ)
  เช่น CH3COOH/CH3COONa มี PH <7
  2.บัฟเฟอร์ของเบสอ่อนกับคู่กรดของเบสอ่อน(เกลือ)
  เช่น NH3OH/NH4Cl มี PH >7ความคิดเห็นที่ 4

8 ก.ย. 2549 15:56
 1. การคำนวณเกี่ยวกับบัฟเฟอร์
  1. PH = Pka + log [salt]/[Acid]
  2. POH=PKb +log[salt]/[Base]
  Ex 29.a. จงคำนวณหา PH ของสารละลาย 1.00M CH3COOH และ
  1.00M CH3COONa(Ka ของ CH3COOH=1.8x10-5ที่ 25OC)
  วิธีทำ CH3COONa(s)— CH3COO- (aq) + Na+(aq)
  CH3COOH + H2O= CH3COO- + H3O+
  ความเข้มข้นเริ่มต้น 1.00 1.00 -
  ขณะเปลี่ยนแปลง -x +x +x
  ที่สมดุล 1.00-x 1.00+x +x
  Ka =[ CH3COO- ][ H3O+]/[ CH3COOH ]
  1.8x10-5 = x(1.00)/1.00
  x =[ H3O+] =1.8x10-5
  PH =-log[ H3O+]
  =-log(1.8x10-5) = 4.74
  b. เมื่อเติม 0.02M OH- ลงในสารละลาย a. PH จะเป็นเท่าใด
  วิธีทำ CH3COOH + OH- =CH3COO- + H2O
  เมื่อเริ่มต้น 1.00M 1.00M
  เติมเบส 0.02M
  ขณะเปลี่ยนแปลง -0.02 M -0.02M +0.02M
  หลังจากปฏิกิริยา 0.98M ~0M 1.02M
  PH = Pka + log [ CH3COO- ]/[ CH3COOH ]
  =-log(1.8x10-5) +log(1.02/0.98)
  = 4.77
  c.เมื่อเติม 0.02M H3O+ ลงในสารละลาย a. PH จะเป็นเท่าใด
  CH3COO- + H3O+ =CH3COOH + H2O
  เมื่อเริ่มต้น 1.00M 1.00M
  เติมกรด 0.02M
  ขณะเปลี่ยนแปลง-0.02M -0.02M +0.02M
  หลังจากปฏิกิริยา 0.98M ~0M 1.02M
  PH = Pka + log [ CH3COO- ]/[ CH3COOH ]
  =-log(1.8x10-5) +log(0.98/1.02)
  = 4.72ความคิดเห็นที่ 1

Plasmid
6 ก.ย. 2547 23:57
 1. สารละลายบัฟเฟอร์ คือ สารละลายผสมของกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน (คู่เบส) หรือเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อน (คู่กรด) ซึ่งเมื่อเติมเบสแก่ลงไป กรดในสารละลายบัฟเฟอร์ก็จะทำปฏิกิริยากับเบสแก่นั้น หรือเมื่อเติมกรดแก่ลงไปเบสในสารละลายก็จะทำปฏิกิริยากับกรดแก่นั้น สารละลายบัฟเฟอร์จึงสามารถทปฏิกิริยาได้ทั้ง OH- และ H3O+ ดังนั้นสารละลายบัพเฟอร์จึงมีคุณสมบัติในการต้านการเปลี่ยนแปลงค่า pH ทำให้ pH ของสารละลายเปลี่ยนแปลงน้อยมากความคิดเห็นที่ 2

10 พ.ย. 2547 22:18
 1. ถาม อ.อุ๊ความคิดเห็นที่ 5

25 ส.ค. 2553 23:19
 1. อยากถามคับว่า บัฟเฟอร์แต่ละชนิดมีคุณลักษณะในการใช้อย่างไร ครับ อยากเช่น การสกัด การไดอะไลซิส และควรเลือกใช้บัฟเฟอร์กับงานที่ทำอย่างไร ขอบคุณคับความคิดเห็นที่ 6

6 ต.ค. 2553 21:34
 1. ขอบคุณค่ะ เข้าใจมากขึ้นเยอะเลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น