การนับทศวรรษและศรรตวรรษ นับอย่างไร

ผมเคยดูทีวี ฟังวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์ มีการเล่าเรื่องโดยบอกเวลาเป็นทศวรรษที่เท่านั้น ศรรตวรรษที่เท่านี้ ผมเองความรู้น้อย เลยฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ ท่านที่นับเวลาแบบนี้ได้กรุณาบอกผมหน่อยครับว่าเค้านับกันยังไง


ความคิดเห็นที่ 1 

x man แฟนหุ่งเอ็กซ์ (Guest)
9 ต.ค. 2547 16:36
 1. ก็ทศวรรษเขาก็นับทุกๆสิบปีอ่ะนะคับ

  ส่วรศตวรรษเขาก็นับทุกๆๆ100ปีอ่ะคับความคิดเห็นที่ 2

123456 (Guest)
17 ต.ค. 2547 09:21
 1. ยกตัวอย่างให้ดูซักหน่อยสิครับ อธิบายแค่นี้ผมยังไม่เข้าใจความคิดเห็นที่ 3

fuk_thong1@thaimail.com (Guest)
31 ต.ค. 2547 09:37
 1. ทศวรรษ (10 ปี) จะนับตั้งแต่ 0 - 9 เช่น บอกว่าทศวรรษที่ 5 ก็คืออยู่ระหว่าง ปี 40-49 ไม่เกิน ปี 50 และศตวรรษ (100 ปี) ก็จะนับตั้งแต่ ปี 00-99 เช่น บอกว่า ศตวรรษที่ 15 คือ ปี 1400 - 1499 ไม่เกิน ปี 1500 และสหัสวรรษ (1000 ปี) ก็นับแบบเดียวกันนั่นแหล่ะครับผมความคิดเห็นที่ 4

Hotacunus
6 มี.ค. 2548 12:34
 1. ทศวรรษ คือ 10 ปี เป็นการนับจาก ศูนย์ ถึง เก้า ถูกต้องแล้วครับ เช่น

  ทศวรรษที่ 70 ของคาบปี 1900 ซึ่งบางที่เขียนว่า 70s ก็จะหมายถึงปี

  1970 - 1979  80s = 1980 - 1989  แต่ว่าศตวรรษที่นับไม่เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ต้องระวัง  ศตวรรษ นับเริ่มจาก "หนึ่ง" ไปหา "ร้อย" ครับ เช่น  ศตวรรษที่ 19 ก็จะหมายถึง

  ค.ศ. 1801 - 1900  หรือ อาณาจักรทวารวดีรุ่งเรืองสูงสุดอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ก็จะหมายความว่า อาณาจักรนี้ รุ่งเรืองอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 1101 - 1300 ครับ  หรือ ปัจจุบันเราอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 26 (พ.ศ.2501 - 2600)  ทศ คือ สิบ เรายืมมาจากบาลี-สันกฤตว่า ดะศะ (Dasha) ตรงกับละตินว่า เดเค็ม (Decem) [ฝรั่งเศสคือ ดีส Dix] จะเห็น คำพวกนี้มีรากเดียวกัน

  Da - Sha

  De - Cem

  Di - x  ในทำนองเดียวกัน

  ศต คือ ร้อย เรายืมาจากบาลี-สันกฤตว่า ศะตะ (Shata) ตรงกับละตินว่า เค็นตุม (Centum) [ฝรั่งเศสคือ ซ็องต์ Cent]  Sha - ta

  Cen - tum

  Cen - tความคิดเห็นที่ 5

bab (Guest)
16 พ.ย. 2548 05:25ความคิดเห็นที่ 8

ณัฎฐนิช ชนินทร์โชดึก (Guest)
14 ก.ย. 2554 19:36
 1. ช่วยยกตัวอย่าง ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษอย่างละ 3 ข้อให้หน่อยค่ะความคิดเห็นที่ 9

patcharanut_3@hotmail.com (Guest)
12 พ.ค. 2555 20:39
 1. การแบ่งช่วงเวลาเป็น ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

  11
  ก.พ.
  การที่วัน เวลาผ่านไปทุกวันและมนุษย์ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้เวลายาวนานกว่าหนึ่งปี เมื่อพูดถึงอดีตหรืออนาคตที่ห่างจากช่วงเวลาปัจจุบันมาก ทำให้มนุษย์ต้องมีการกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้สามารถกล่าวถึงช่วงเวลากว้าง ๆ ได้ การแบ่งช่วงเวลาของมนุษย์มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การแบ่งช่วงเวลาเป็น วัน เดือน ปี วินาที นาที ชั่วโมง พุทธศักราช (พ.ศ.) คริสต์ศักราช (ค.ศ.) เป็นต้น

  เมื่อกล่าวถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้ว หรือช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงเป็นเวลานาน ๆ เช่น 10 ปีก่อน 10 ปีข้างหน้า 100 ปีก่อน 100 ปีข้างหน้า 1000 ปีก่อน 1000 ปีข้างหน้า ได้มีการกำหนดคำขึ้นมาเพื่อกล่าวถึงช่วงเวลากว้าง ๆ ในรอบ 10 ปี รอบ 100 ปี และรอบ 1000 ปี ให้เข้าใจง่ายและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ได้แก่ คำว่า “ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสสวรรษ”

  ทศวรรษ หมายถึง ช่วงเวลาในรอบ 10 ปี เริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 เป็นปีแรกของทศวรรษ และนับไปสิ้นสุดที่เลข 9 เรานิยมใช้ทศวรรษในการบอกช่วงเวลาทางคริสต์ศักราช แม้ว่าการใช้พุทธศักราชจะไม่นิยมพูดถึงช่วงเวลาเป็นทศวรรษ แต่เราสามารถใช้ทศวรรษในการกล่าวถึงช่วงเวลา 10 ปีได้ เช่น

  ทศวรรษที่ 40 ทางพุทธศักราช หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2549

  ตัวอย่างการใช้ทศวรรษ เช่น – ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หมายถึง ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา – มีการคาดการณ์ว่า ในทศวรรษหน้าทุกครัวเรือนจะมีคอมพิวเตอร์ใช้ หมายถึง ในช่วง 10 ปีข้างหน้า

  ศตวรรษ หมายถึง ช่วงเวลาในรอบ 100 ปี เริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 เป็นปีแรกของศตวรรษ จนถึง 100 เช่น

  พุทธศตวรรษที่ 1 หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1 – พ.ศ. 100

  พุทธศตวรรษที่ 2 หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 101 – พ.ศ. 200

  คริสต์ศตวรรษที่ 18 หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1701 – ค.ศ. 1800

  คริสต์ศตวรรษที่ 20 หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1901 – ค.ศ. 2000

  เรานิยมกล่างถึงช่วงเวลาเป็นศตวรรษทั้งแบบพุทธศักราชและคริสต์ศักราช ตัวอย่างเช่น – ปัจจุบันพระพุทธศาสนามีอายุเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 26 หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2600 – ปัจจุบัน โลกเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 แล้ว หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100

  สหัสวรรษ หมายถึง ช่วงเวลาในรอบ 1000 ปี เริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นด้วยเลข 1 เป็นปีแรกของสหัสวรรษ จนถึงปีที่ลงท้ายด้วยหลัก 1000 ตัวอย่างเช่น

  สหัสวรรษที่ 1 หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.1 – ค.ศ.1000

  สหัสวรรษที่ 2 หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.1001 – ค.ศ.2000

  สหัสวรรษที่ 3 หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.2001 – ค.ศ.3000

  พุทธสหัสวรรษที่ 3 หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.2001 – พ.ศ.3000ความคิดเห็นที่ 10

bovon399@gmail.com (Guest)
15 มิ.ย. 2555 20:53
 1. การค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทำไมต้องนับจาก1000มาถึง100ปีแล้วทำไมเค้าไม่นับจาก100ไป1000ปีล่ะครับความคิดเห็นที่ 11

cream (Guest)
30 ก.ย. 2555 20:51
 1. อ่านไม่รู้เรื่องเลยไอกาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น