วิชาการดอทคอม ptt logo

ช่วยหาคำไวพจน์ให้หน่อยค่ะ

โพสต์เมื่อ: 18:08 วันที่ 9 ก.ย. 2547         ชมแล้ว: 170,962 ตอบแล้ว: 67
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
อยากให้ช่วยหาค่ะ จะส่งพรุ่งนี้ ขอร้องน่ะค่ะมันเป็นงานห้องน่ะค่ะ


golf_mukee@hotmail.com(203.156.44.65,,)

จำนวน 62 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 26 ก.ย. 2547 (11:42)
ก้อไวพจน์ เพชรสุพรรณไงหนู
sio@chaiyo.com (IP:202.47.247.130,202.29.20.43,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 23 ก.ค. 2549 (20:13)
sio หมายถึงอะไรใช้ทำอะไรและ oisหมายถึงอะไร ช่วยตอบด้วย
loveju_97@hotmail.com (IP:125.25.142.55,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 17 มิ.ย. 2550 (08:43)
คำไวพจน์ที่มีความหมายว่า แผ่นดิน มีอะไรบ้างคะ (อยากได้มคำเยอะค่ะ ให้มีคำเยอะๆนะ)
อออิอิ (IP:125.27.232.87)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 17 มิ.ย. 2550 (21:22)
แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
spiciiz (IP:125.27.137.187)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 20 มิ.ย. 2550 (18:11)
โกรธ
seagame_jai@hotmail.com (IP:202.69.140.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 23 มิ.ย. 2550 (20:25)
คำไวพจน์

๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร

๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา

๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร

๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา

๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง

๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู

๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา

๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล

๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์

๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์

๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา

๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก

๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช

๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา

๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์

๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร

๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ

๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา

๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร

๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร

๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี

๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ

๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม

๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ

๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ

๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา

๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร

๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี

๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์

๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด
กุล (IP:222.123.225.104)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 24 มิ.ย. 2550 (16:18)
บดินทร์ นโรดม ภูบดินทร์ ธรารักษ์ นฤดี จอมราช ภูบาล ขัตติยวงษ์ ธรณีศวร ราเชนทร์
กดาดานดอ (IP:61.19.65.122)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 24 มิ.ย. 2550 (16:40)
๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด
เอาปายทามไรอ่ะเค้าให้ (IP:203.113.50.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 26 มิ.ย. 2550 (18:47)
คำว่า แออัด มีคำไวพจน์คำไหนบ้างคะ
panthamon@yahoo.co.th (IP:58.64.67.116)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 2 ก.ค. 2550 (20:33)
คำไวพจน์ของคำว่า สวย มีไรบ้างอ่าช่วยหน่อยจินา คนน่ารัก
maprang@hotmail.com (IP:203.155.172.102)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 4 ก.ค. 2550 (18:49)
คำไวพจน์ของคำว่าโยคี
oop7@hotmail.com (IP:203.113.61.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 4 ก.ค. 2550 (21:12)
มีคำว่า ดวงดาวไหมครับบบบ ตอบด่วนเลยนะอิอิ
hateu2time@hotmail.com (IP:61.19.65.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 5 ก.ค. 2550 (19:13)
ขอคำว่า ดวงดาว หน่อยคับ ใครรู้ตอบทีนะส่งเมลมาเรย

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีน้ำใจ
X_zaxdragon@hotmail.com (IP:222.123.234.128)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 11 ก.ค. 2550 (21:35)
ช่วยหาคำไวพจน์นะคะมีคำว่า นำกับพระเจ้าแผ่นดิน
kanjana_yan@hotmail.com (IP:203.118.107.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 11 ก.ค. 2550 (21:36)
ช่วยหาคำไวพจน์ของคำว่าพระราชาได้ไหมคะ
love_love_aem@hotmail.com (IP:203.118.113.170)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 28 พ.ย. 2550 (21:07)
น้ำ=วารี/ชล/คงคา/โสต/อาโป/อุทก/รัตนากร/อัมพุ/ชลาลัย/สินธุ์
jutarat_chat
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 28 พ.ย. 2550 (21:09)
พระเจ้าแผ่นดิน=จุฑาธิปไตย/จักรี/จักริน/จักพรรดิ/พระราชา/นฤบดี/ภูมิ/นราธิป/ราชา/นฤบาล
jutarat_chat
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 22 ม.ค. 2551 (19:30)
ช่วยหา คำไวพจน์คำนี่หน่อยนะครับ ถ้าพอหาให้ได้ ผมได้จะขอบคุณมากพระนารายณ์ พระลักษณ์
jeff34194
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 120 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 29 มิ.ย. 2552 (22:09)

ขอขอบคุJทุกคนมากน้าง้าบที่ช่วยบอกคำไวพจน์ไห้ได้ต้างเยอะโจนนับม่ายถ้วนเรยงิ{#emotions_dlg.q2}


nintapvl2
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 13 ก.ค. 2552 (19:10)

ช่วยหาคำไวพจน์ให้หน่อยดิ น้าาาาาาาา  ต้องส่งในวันมรืนแล้วยังหาไม่ได้เลย
ช่วยหาให้หน่อยน้า{#emotions_dlg.a8}{#emotions_dlg.d8}


fasai17
ร่วมแบ่งปัน8 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 27 ส.ค. 2552 (17:27)

ขอบคุณนะคะ
เอาไปทำงานน่ะค่ะ

ช่วยได้เยอะเลย :')


LESSORA
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 20 ธ.ค. 2552 (02:36)

ขอบคุณมากๆเยยค่ะ


mook_sarocha
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 23 มิ.ย. 2553 (11:07)
ช่วยหาคำไวพจน์เอาแบบยากๆแปลกๆ หน่อยนะคะ จากคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเหงาใจ
ตติยาภรณ์ LUKKAD_231036@hotmail.com (IP:118.173.219.37)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 23 มิ.ย. 2553 (17:15)
ช่วยหาคำว่า เศรษฐี ให้หน่อยน้า
CTW BG (IP:124.122.161.69)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 23 มิ.ย. 2553 (17:21)
ช่วยหาคำไวพจน์ของคำว่า ดอกไม้ นก ภูเขา ดวงจันทร์ให้หน่อยค่ะ ขอเยอะๆนะคะ อาจารย์เก็บคะแนน ว่าใครได้เยอะจะได้คะแนนเยอะ

ช่วยหาให้หน่อยนะ
คนน่ารัก 555+ (IP:118.174.24.237)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 25 มิ.ย. 2553 (22:07)
ช่วยหาคำไวพจน์ของคำว่า มาก หน่อยนะค่ะ อย่างน้อย 5 คำอ่ะค่ะ ^^"

ช่วยหน่อยนะค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากเลยค่ะ ~~
CZkarn (IP:180.180.74.160)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 4 ก.ค. 2553 (17:47)

ขอบคุนคะ


ยัยแก้มป่อง157
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 20 ก.ค. 2553 (17:16)
ดวงดาว - ดารา ดารก(ดา - ระ - กะ) นักขัต นักษัตร ผกาย
โจกิ (IP:118.173.128.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 30 ก.ค. 2553 (18:41)
ช่วยหาคำไวพจน์คำว่า ดวงาดาว แม่น้ำ ป่าไม้ หญิงสาว ให้ด้วยคะ่ะ
kee (IP:125.27.104.214)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 15 ส.ค. 2553 (14:12)
คำไวพจน์หนูทำไม่ถูก
น้องปุ้ย (IP:119.31.126.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 15 ส.ค. 2553 (14:35)
ขอขอบคุงมั๊กๆสามหราบคามไวพจน์(หามาหลายเว็บกว่าจะเจอ)>_
makarm_dekdee@hotmail.com (IP:180.180.148.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 2 ก.ย. 2553 (17:30)
ดารา
คน (IP:119.42.64.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 2 ก.ย. 2553 (19:45)
ขตจขจจววชยเรนจนมสขจชวกน

เยาวยจ (IP:125.26.254.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 5 ก.ย. 2553 (20:47)
ช่วยหาคำว่าฝนหน่อยจิ
anna_garon@hotmail.com (IP:124.121.68.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 17 ก.ย. 2553 (14:02)
หาคำว่าแมวให้ด้วยค่ะ
- (IP:182.93.200.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 7 ต.ค. 2553 (16:30)
คำไวพจน์คนหน้าตาดีมีป่าวค่ะ
amen_nahkab@hotmail.com (IP:110.164.224.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 8 ต.ค. 2553 (15:20)
ช่วยหาคำไวพจน์คำว่า ราชินี ให้หน่อยนะ ด่วน!
- (IP:203.155.29.220)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 18 ต.ค. 2553 (21:32)
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆ
ป๊อป (IP:182.53.132.121)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 2 พ.ย. 2553 (18:24)
[ภาษาไทย] คำไวพจน์คำไวพจน์
คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่มีรูปต่างกันและอาจมีที่มาจากภาษาต่างๆ

1. พระพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.........พระสัพพัญญู..........พระโลกนาถ...........พระสุคต
พระผู้มีพระภาคเจ้า.............พระสมณโคดม........พระศากยมุนี..........พระธรรมราช
พระชินสีห์...........................พระทศญาณ............มารชิต.....................โลกชิต
พระทศพลญาณ...................พระตถาคต...............พระชินวร...............ชินศรี

2. สวรรค์
ไตรทิพย์..............................สรวง........................ไตรทศาลัย...............สุราลัย
สุริยโลก...............................ศิวโลก.......................สุขาวดี.....................สุคติ
เทวโลก


3. เทวดา
เทพ.....................................เทวินทร์......................อมร..........................สุรารักษ์
แมน....................................เทว..............................เทวัญ.......................นิรชรา
เทวา....................................ไตรทศ.........................ปรวาณ.....................สุร

4. พระอิศวร
ตรีโลกนาถ.........................บิดามห.........................ศิวะ..........................ศุลี
มหาเทพ.............................ปศุบดี...........................มเหศวร...................จันทรเศขร
ภูเตศวร...............................ศังกร............................ภูเตศ........................ทรงอินทรชฎา5. พระพรหม
จัตุพักตร์..............นิรทรุหิณ..............พระทรงหงส์................วิธาดา
ธาดา....................กมลาสน์................สรษดา..........................สรษดา
ปรชาบดี

6. พระวิษณุ
กฤษณะ...............ไวกุณฐ์..................ไกษพ.....................มาธพ
สวภู.....................พระจักรี................ศางดี.......................ไตรวิกรม
จักรปาณี..............พระกฤษณ์............พระนารายณ์7. พระเจ้าแผ่นดิน
บดินทร์...........นโรดม..........นฤเบศน์..........เจ้าหล้า
ภูมินทร์..........ภูบาล.............ภูบดินทร์..........ธรารักษ์
นรินทร์..........นฤบดี.............จอมราช...........ท่านไท้ธรณี
ขัตติยวงศ์.......ธรณีศวร........ราเชนทร์..........ท้าวธรณิศ
ไท้ธาษตรี.......ปิ่นเกล้าธาษตรี

8. พระอินทร์
โกสีย์.................โกษี...............อินทรา............มรุตวาน
เทพาธิบดี..........อมรินทร์........วชิราวุธ...........อมเรศร
วัชรินทร์............ตรีเนตร.........สหัสโยนี.........วชิรปาณี
สหัสนัยน์.........เพชรปราณี....ท้าวพันตา........สักกะ
โกสินทร์...........พันเนตร........มัฆวาน

9. ครุฑ
กาศยป.................ไวนเตยะ...............สุวรรณกาย..............นาคานตกะ
ปันนคนาสน์.......เวนไตย.................ขเดศวร...................สุบรรณ
วิษณุรถ................นาคานดก.............ขนบคาศน์

10. พระอาทิตย์
ทิพากร.............ทิวากร................ทินกร..................ภาสกร
รวิ....................รวี.......................รพิ.......................ระพี
ไถง..................ตะวัน.................อาภากร................อังศุมาลี
สุริยะ...............สุริยา..................สุริยัน...................สุริยน
สุริยง................ภาณุ..................ภาณุมาศ...............อุษณรศมัย
ทยุมณี..............อหัสกร.............พรมัน..................ประภากร


11.พระจันทร์
เดือน.............ศศิ...............ศศิธร................บุหลัน
โสม..............นิศากร.........แข....................กัษษากร
นิศาบดี.........รัชนีกร.........ศิวเศขร

12. นางอุมา
กาตยายนี............เคารี...............ไหมวดี..............ภวาณี
รุทธานี................จัณฑี..............นางกาลี


13. คำพูด
วาจา..............วจี.................วัจนะ..............พจนา
พากย์.............ถ้อย..............วัจนา

14. งู
นาคราช..............อุรค..............ภุชงค์...............อสรพิษ
อหิ.....................เงี้ยว


15. นรก
นิรย...................ทุคติ นารก..................นรก

16. น้ำ
คงคา...................นที..................สินธุ์....................สาคร
สมุทร.................ชลาลัย.............อุทก....................ชโลทร
อาโป..................หรรณพ...........ชลธาร.................ชลาศัย
ชลธี....................ธาร..................ธารา....................สลิล
อรรณพ..............สินธุ................รัตนากร...............สาคเรศ
อุทกธารา............อุทก.................อัมพุ


17. ปลา
มัจฉา................มัสยา................มัจฉาชาติ.................มิต
ชลจร................วารีชาติ.............อัมพุชา.....................มีน
มีนา.................ปุถุโลม

18. เมือง
บุรี..................ธานินทร์.................ราชธานี................ธานี
นคร...............นครินทร์.................นคเรศ..................สถานิย
ประเทศ.........บุรินทร์....................พารา....................กรุง
นครา


19. คน
มนุษย์..............มรรตย.................นร..................นคร
มานพ..............ชน.......................บุรุษ

20. ลูกชาย
บุตร...............ปรัตยา................ตนุช................โอรส
เอารส............กูน


21. ลูกหญิง
บุตรี................ธิดา.................ธิตา...................สุดา
ทุหิตา

22. ผู้หญิง
อรไท...............แก้วตา................ดวงสมร................นงคราญ
นงพะงา..........บังอร..................ร้อยชั่ง...................สตรี
สายสมร..........อนงค์..................อิสตรี....................กัญญา
กันยา..............กัลยาณี.................กานดา..................ดรุณี
นงเยาว์...........นงลักษณ์............นารี.......................มารศรี
ยุพเยาว์...........ยพุเรศ.................ยุพดี.....................ยุพา
ยุพิน................ยุวดี.....................เยาวเรศ................เยาวลักษณ์
วนิดา...............สมร.....................สุดา......................อิตถี
เพาโพท..........พธู........................สัตรี......................พนิดา
นงราม


: ด.ญ23. นก
ทวิช.................บุหรง..................สกุณ................สกุณี
วิหค.................สกุณา.................ปักษี.................ทิชากร
ปักษิณ.............ทวิชาชาติ.............ปักษา

24. ช้าง
หัสดี..................กุญชร................คช................กรี
ดำริ....................คชินทร์..............คชาธาร........หัตถี
คเชนทร์............หัสดินทร์...........กรินทร์.........ไอยรา
สาร....................วารณ.................คชา25. ม้า
พาชี.................สินธพ.................อาชาไนย..............ไหย
อัศว.................แสะ.....................ดุรงค์.....................มโนมัย
อาชา................อัศวะ

26. ราชสีห์
ไกรสีห์...............ไกรสร................นฤเคนทร์.................สีหราช
สีห์


27. ลม
วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย

28. ไฟ
อัคคี................อัคนี.................เดช................เพลิง
ปราพก

29. งาม
โสภณ................เสาวภาคย์.................รุจิเรข...............บวร
พะงา..................วิศิษฏ์........................อะเคื้อ..............อันแถ้ง
สิงคลิ้ง


30. ใหญ่ กว้าง
มหันต์.................มหา..................มหิมา...............พิบูลย์
ไพศาล................มโหฬาร

31. ไป
เต้า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา

32. ขาว
ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร
ธวัล


33. ตาย
ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม์
วายชีพ...............ดับจิต

34. ใจ
กมล.................มโน.................มน.................ดวงใจ
ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี
หฤทัย

35. นักปราชญ์
ธีร์..................ธีระ...................ปราชญ์................เธียร
บัณฑิต..........เมธ....................เมธี......................เมธา


36. ดอกไม้
บุษบา..................บุปผา.................บุปผชาติ.................บุหงา
บุษบง..................บุษบัน...............ผกา.........................มาลา
ผกามาศ...............มาลี...................สุมาลี......................สุคันธชาติ

37. ฟ้า
อัมพร.................หาว....................เวหา.................โพยม
นภ.....................ทิฆัมพร..............คคนางค์............คคนานค์
นภดล.................นภา...................นภาลัย..............เวหาศ
อากาศ


38. ยักษ์
ยักษา...................อสูร...................อสุรา.................กุมภัณฑ์
รามสูร.................ราพณาสูร.........รากษส...............ยักษิณี
ยักษี....................ราพณ์

39. ทองคำ
สุพรรณ..................สุวรรณ.................กนก...............กาณจน์
กาญจนา................มาศ.......................เหม................ชมพูนุท

40. เงิน
รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ


41. ดอกบัว
อุบล..............บงกช.............นิลุบล................นิโลตบล
ปทุม.............สัตตบรรณ.....ปัทมา.................บุษกร
สัตตบงกช.....จงกล.............บุณฑริก.............ปทุมา
อุทุมพร.........สาโรช

42. แผ่นดิน
หล้า................เมธินี..............ภูมิ.................ภพ
พสุธา.............ธาษตรี............ด้าว.................โลกธาตุ
ภูวดล.............พิภพ...............พสุธาดล.........ปัถพี
ปฐวี...............ปฐพี................ธราดล.............ธรณี
ภูตลา.............พสุนทรา.........มหิ..................พสุมดี

43. เสือ
พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ์
ขาล

44. วัว
คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู

45. ควาย
มหิงสา.............มหิงส์...............กาสร.............กระบือ


46.ป่า
ชัฏ..................เถื่อน.................พนัส.................พนา
พงพนา...........ไพรวัน.............พงพี..................พงไพร
ไพรสัณฑ์.......พนาดร..............พนาลี...............พนาวัน
อรัญญิก

47. ภูเขา
บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล
ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน
คีรี

48. ลิง
วอก................วานร...............กระบี่...............พานร
กบิล...............กบินทร์...........วานรินทร์.........พานรินทร์

49. นางอันเป็นที่รัก
แก้วกับอก.................แก้วกับตน.................เยาวมาลย์.................สมร
ขวัญอ่อน..................ขวัญตา......................ทรามสงวน...............ทรามสวาท

50.คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
ลีลา..............ยุรยาตร...............เยื้องย่าง...............ไคลคลา................ประพาส

51. ศัตรู
ปรปักษ์.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร
ริปู.....................อริ................ดัสกร
waranid ฝ้าย (IP:58.9.240.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 4 ธ.ค. 2553 (16:34)
ช่วยหา พวก " ของใช้ " ให้หน่อยสิ ๆ
ioi (IP:117.47.84.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 7 ธ.ค. 2553 (22:29)
หาคำว่ากองทัพให้เราหน่อยจิ
aoocv_123@hotmail.com (IP:124.120.251.144)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 14 ธ.ค. 2553 (19:15)
ช่วยหาคำว่า (นักรบ) หน่อย
may (IP:58.9.215.214)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 28 ธ.ค. 2553 (10:11)
คำไวพจน์ที่มีความหมายว่า "ฝน" คืออะไร
Gg (IP:119.31.121.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 10 ม.ค. 2554 (20:03)
คำว่าดาว คำไวพจน์คือคำว่าอะไรตอบด่วนๆ
view_nalug@hotmail.com (IP:223.205.241.55)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 21 ม.ค. 2554 (19:42)
ผ้า มีคำไวพจน์อะไรบ้างอ่ะ

บอกหน่อยน้า
หนิง (IP:113.53.35.138)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 6 ก.พ. 2554 (10:23)
อยากได้คำไวพจน์ที่แปลว่าฆ่าหน่อยอะค่ะ...รบกวนด้วยนะคะ
เพลง (IP:183.89.89.48)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 30 พ.ค. 2554 (16:22)
มีคำว่า ดวงดาว ไหมค่ะ
คนไทยค่ะ (IP:110.168.68.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 16 มิ.ย. 2554 (18:28)
ให้เยอะกว่านี้หน่อยน้อยเกินไป
มิ้นท์ (IP:223.206.20.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 22 มิ.ย. 2554 (21:29)
รบกวนหาคำว่า กราฟ ด้วยนะครับ
/ \
/ \
/ \
yoshiman@windowslive.com (IP:125.24.62.31)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 30 มิ.ย. 2554 (23:24)
ขอบคุลม๊ากช่วยดั้ยเยอะเยย
ขอบคุลจิงๆ พรุ่งนี้มีงานส่งเร๊วล่ะ
การ์ตูนคลน่ารัก (IP:49.229.92.110)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 10 ก.ค. 2554 (11:18)
๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด
teamzaza1@hotmail.com (IP:118.173.89.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 16 ก.ค. 2554 (22:01)
คำว่านกฮูกหรือนกเค้าแมวเนี่ยมีคำไวพจน์ มั้ยคะ แล้วใช้รวมๆๆกับคำว่านกได้มั้ยคะ
minklovejb_pb@msn.com (IP:58.8.191.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 19 ก.ค. 2554 (16:23)
ขอคำว่าแม่น้ำหน่อยค้าาาาาาาาาา
catty (IP:180.210.216.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 6 ส.ค. 2554 (13:50)
พระพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า พระบรมศาสดาจารย์ พระโลกุตมาจารย์
กระสรรเพชร พระสุคต พระโลกนาถ พระมหามุนินทร์ พระชินวร พระชินสีห์
พระนรสีห์ พระสัพพัญญู พระบรมครู พระธรรมสามัสร์ พระศากยมุณี พระจอมไตร
พระทศญาณ พระทศพลญาณ พระพิชิตมาร พระสมณโคดม พระมหาสมณะ

พระเจ้าแผ่นดิน
กษัตริย์ ขัตติยะ เจ้าชีวิต บพิตร ปิ่นเกล้า ผ่านเผ้า พระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูบาล ภูบดี ภูธร ภูธเรศร์ ไท ไท้ นรินทร์ นเรนทร์ นโรดม
เจษฎา ฤาสาย วิภู ราช ราชัน ราชินทร์ ราเชนทร์ ทรงธรรม ชนินทร์ ธเรศ
จักรพรรดิ์ ทรงภพ นเรศวร นเรศูร นเรนทรสูร มหิธร มหิบาล มเหศวร ธรณิศ
ภูเบศ ภูมี ภูวนาถ ภูวเนตร ภูวไนย ภูวดล ภูมิบาล ธรณิศ ธรณิศร ธรณิศวร์
ธรณินทร์ มนุษยเทพ ภูมีศวร ภูมินทร์ ภูมิบดี อธิราช จักรี จักริน นาราธิป อธิป
นฤบาล นฤนารถ นฤเบศร์ นฤบดี นฤบดินทร์ มหิดล นโรดม มหิศวร ราชา
ราชาธิราช สมมติเทวราช อดิศร นริศ นราธิเบศร์ อดิศวร

ใจ
กมล แด ทรวง ทรวงใน มโน มน มาน รติ ฤทัย ฤดี หฤทัย อก อุระเด็กหญิงอินธุอร อุระ น้องโอ๊ะหนองเอี่ยนดงค่ะกล คล้าย ครุวนา เฉก ฉัน เช่น ดั่ง ดุจ เทียบ เที้ยน เทียม ประดุจ ประเล่ห์
ประหนึ่ง พ่าง เพี้ยง เหมือน ราว ราวกับ เล่ห์ เสมือน อุปมา อย่าง ปาน เปรียบด้วย

นักปราชญ์
กวี โกวิท โกศล ธีร ธีมา เธียร บัณฑิต ปัญวา ปราชญ์ ปริญญา เปรียญ
พยัตตะ มนู มุนี มุนินทร์ เมธี เมธาวี วิทุร สุธี

ผู้หญิง
กนิษฐ์ กนิษฐา กระลาพิน กระลาศรี กัญญา กันยา กัลยาณี กานดา กามินี เกน
กลอยใจ แก้วตา ขนิษฐา ดรุณี ดวงสมร ถี นง นงคราญ นงราม นงนุช นงนาฏ
นงเยาว์ นงลักษณ์ นงโพธ นงพาล นงพะงา นรี นารี นฤมล นาเรศ นิรมล นุช
เนียง แน่ง แน่งน้อย บังอร โผอน พธู พนิดา พะงา พังงา ภคินี ภาคินี
มาณวิกา มารศรี ยอดสร้อย ยาหยี ยุพยง ยุพเรศ ยุพดี ยุพา ยุพาน
ยุพิน ยุพาพาล ยุพาพิน ยุวดี เยาวมาลย์ เยาวเรศ เยาว์ลักษณ์ เยาวพา รมณี
ร้อยชั่ง วธู วนิดา วรดนู วรางคณา วิมล ศรี สดี สตี สตรี สมร สะคราญ
สายสมร สายสวาท สุดา เสาวภาคย์ สุนทรี อนงค์ อร อรไท อ่อนไท อ่อนไท้
อรนุช อังคณา อัมพา อิตถี อิสัตรี

ดอกไม้
กรรณิกา กุสุม โกสุม กุสุมาลย์ จราว จาว บุปผ บุปผา บุปผชาติ บุษบะ บุษบา
บุษบง บุษบัน บุหงัน บุหงา ผกา พบู พเยีย พวงมาลา มาลย์ มาลัย มาลา
มาลี สุมน สุมนา สุมาลี สุคันธชาติ สะบู ปสพ พันลอก กะบัง

ท้องฟ้า
คคนัมพร คคนางค์ คคนานต์ ทิฆัมพร นภ นภดล นภมณฑล นภา นภาลัย โพยม
โพยมาน เวหะ เวหา เวหาส เวหน เวหายส หาว อฆ อนิลบถ อัมพร ดาราบถ

น้ำ
กระสินธ์ กาสาร กุนที เกียน คงคา จาว ชทึง ฉทึง ชรทึง ชร ชล ชลชาติ
ชลธาร ชลธี ชลธิศ ชลาธาร ชลัมพุ ชลาลัย ชลาศัย ชเล ชโลทร โดย โตย ตระพัง
ตะพัง กระพัง ทก ธาร ธารา นที มหรณพ มหรรณพ ยมนา รหัท ละหาน
วหา วาปี วริ สาริน วารี วาหินี ศิรา สมุทร สริต สลิล สาคร สาคเรศ สินธุ
โสทก อรรณพ อุมพุ อุทก อุทกธาร อุทกธารา โอฆชล เนียร

พระจันทร์
แข โค จันทร์ จันทร จันทรพิมพ์ จันทรมณฑล เดือน ตโมนุท ตโมทร แถง
โทษากร โทษรมณ์ นิศากร นิศานาถ นิศาบดี นิศามณี นิศารัตน์ บุหลัน ปักษาธร
พิธุ มา มาส รชนีกร รัชนีกร วิธู ศศธร ศศพินทุ ศศลักษณ์ ศศิ ศศิน ศศี
ศศิธร ศศิมณฑล สวรรคบดี สุมา โสม อินทุ อุทุราชา สุมะ รัตติกร กลา กลาพิมพ์
กลาแถง มนทกานติ พิธุ สิตางศุ์

พระอาทิตย์
ตโมนุท ตะวัน ไถง ทินกร ทิพากร ทิวากร ประภากร พันแสง ภากร ภาณุ
ภาณุมาศ ภาสกร รพิ รพี รวิ รวี รังสิมันต์ รังสิมา รำไพ วรุณ สหัสรังสี สุริยะ
สุริยากร สุริยง สุริยา สุริเยนทร์ สุริเยศ สุริโย สุริยน สุริยัน สูร สูรยะ อักกะ
อังศุธร อังศุมาลี อาภากร อุษณรัศมี อุษณรูจี อุษณกร

เมือง
ธานิน ธานี ธานินทร์ นคร นครินทร์ นคเรศ บุระ ปุร บุรินทร์ บุรี บูรี ประเทศ
พารา กรุงไกร สรุก

โลก
โกกุ ฉมา ด้าว ธรณี ธรา ธราดล ธริษตรี ธาษตรี ธาตรี ปฐพี ปฐวี ปถพี
ปัถพี ปัถวี ผงอน ผไท ไผทโกรม พสุธา พสุธาดล พสุนธรา พสุมดี พิภพ ภพ
ภู ภูดล ภูมิ ภูริ ภูวะ ภูวดล ภูวนะ มหิ มหิดล เมทนี เมทินี นิมา โลกธาตุ
โลกย โลกัย วสุธา วสุนธรา วสุมดี หล้า อจลา อุรพี โกษ

นก
เขจร ทวิช บุหรง ปักษา ปักษี สกุณ สกุณี สุโนก ศาพก โศลาฏ วิหค วิหงค์
ทวิชาติ ทิช ทิชากร ปักษิณ พิหเคนทร์ ปักษวาหน ปักษคม พิหค

ช้าง
คชินทร์ คเชนทร์ หัสดี ดำรี ดำไร ดมไร ทนดี หัสดี หัสดินทร์ กรี กรินทร์
กเรนทร์ กุญชร คช คชา คชาธาร โคบุตร พลาย พัง นาค นาคินทร์ นาเคนทร์
มาตงค์ นรการ สาร หัตถี หัสดินทร์ ไอยรา ไอยราพต คชสาร สาง นาคศวร
ทันตี ทันติน พารณ พารณะ วารณ หัตถินี กรินี พังคา นาเคศ

ม้า
ตุรงค์ ตุรคะ มโนมัย สินธพ แสะ หัย อาชา อาชาไนย อัสสะ อัศวะ อัศวิน
อัสดร พาชี ดุรค ดุรงค์ ดุรงคี

เสือ
ขาล ตะโก ทวีปี พยัคฆ์ พยัคฆา พยัคฆี พยัคฆิน อชินี พาฬ ศารทูล ขลา

วัว
วสภ พฤษภ พลิพัท ฤษภ วัตสดร อุสภ อุสุภ คาวี เคา ฉลู

ควาย
มหิงส์ มหิษ ลุลาย กาสร กระบือ มหิงสา

ลิง
ทุโมน พลีมุข ชรโมล วานร พานร วานรินทร์ พานรินทร์ พานเรศ กระบี่ กบินทร์
กเบนทร์ กบิล มักฏะ วอก สวา ปลวังค (อ่านปะละวังคะ)

สวรรค์
สรวง สันรวง สุคติ สุรบถ สุราลัย สุรโลก สัค สัคคะ ไกวัล ไกพัล ทิพ ไตรทิพ
จาตุมหาราชิก ดางดึงส์ ยามะ ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี วยัมหะ โสฬส
กระยาหงัน ลางงิด ไทวะ สุขาวดี ศักรภพน์

พระนารายณ์
พระวิษณุ ตรีโลเกศ จัตุรภุช จักรปราณี สังขกร หริ หริรักษ์ พระทรงครุธ พระทรงสุบรรณ
พระทรงสังข์ รามราช วาสุเทพ พระกฤษณ์ วิณหุ

พระอินทร์
มัฆวา มัฆวาน มฆวัน ตรีเนตร มหินท์ มเหนท์ วชิร วิชราวุธ วชิรปราณี
วชิรหัตถ์ วัชรี วัชรินทร์ วัชรเรนทร์ วาสพ ศักร ศักรินทร์ ศักเรนทร์ สักกะ
สุชัมบดี สุรบดี สหัสนัยน์ สหัสเนตร สุรินทร์ สุเรนทร์ โกสีย์ โกสินทร์ อมรบดี
อมรราช อมรินทร์ อมเรศ เทพบดี เพชรายุธ พันตา พันเนตร วัชรพาหะ

พระอิศวร
ศุลี ศูลี ศูลิน ศังกร ปรเมศวร์ สยมภู จอมไตร ศิวะ มหาเทพ เทพาธิบดี
ตรีโลกนารถ ตรีโลจน์ มเหศ มเหศวร ภูตบดี ภูเตศวร ธราธร ธราธาร พระทรงโค
หร (อ่าน หะระ)

พระพรหม
ธาดา จัตรุพักตร์ ปรเมษฐ์ ประชานาถ กมลาสน์ กมเลศ กัมลาศ สหัมบดี สุรเชษฐ์
หงสรถ กำมลาศน์ ขุนแผน พระทรงหงส์

เทวดา
เทพ เทว เทวัญ เทเวศร์ เทพบุตร เทพยดา เทพยุดา เทพาดิเทพ เทวินทร์
เทพินทร์ สุรารักษ์ อดิเทพ สุร อมร อมรา อำมร แมน สุธาสินี สุธาสี
อสัญแดหวา แถน มรุ นิรชร (อ่านนิระชอน)

นางฟ้า
เทวี เทพธิดา สุรางค์ สุรางคนางค์ สุรางคนา รัมภา อัปสร อัจฉรา นิรชรา

ยักษ์
ยักษา ยักษี ยักษิณี ยักข์ ยักขินี รักขสะ รากษส รากโษส อสุร อสูร อสุรา
อสุรินทร์ อสุรี อสุเรนทร์ อสุเรศ ราพณ์ ราพณาสูร รามสูร แทตย์ กุมภัณฑ์

ทองคำ
โสม เหม จารุ อุไร กาญจน กาญจนา สุพรรณ สุวรรณ สุวรรณา สุวรรณี
จามีกร หิรัณย์ หาดก หาตก มาศ ริน ชาตรูป ชมพูนุท ชามพูนุท กนก ไร สิงคี
โสณ มหาธาตุ

เงิน
หิรัญ ไหรณ ปรัก รชตะ สัชฌะ สัชฌุ งึน เงือน

ดอกบัว
บุณฑริก ปทุม สัตตบุษย์ บุษบัน นิลุบล นิลปัทม์ จงกล ประวาลปัทม์ สัตตบงกช
โกมุท โกกนุท ไกรพ บุษกร ปัทม ปัทมา อินทีวร อัมพุช บงกช อรพินท์
สัตตบรรณ อุบล จงกลนี กมล โกเมศ โกมล กรกช สโรช สาโรช นลิน นลินี
กช กมุท กระมุช วาริช ชาตบุษย์ ตาราไต วารีช ลินจง โบกขร สฤก อุปบล
นีรช (อ่าน นีระชะ)

ป่า
อรัญ อารัญ อารัณย์ อรัณย์ อรัญญิก ชระงม วนวัน พนา พนาวัน พนาลี
พนาลัย พนาวา พนาเวศน์ พนาราม พนาดร พนันดร พนัส พนัสบดี พนาสณฑ์
พนาสัณฑ์ ไพรสณฑ์ ไพรสัณฑ์ พงไพร พงพี ไพรศรี พนาศรี ไพรวัณ ไพรระหง
พนอง เถื่อน กานน ครึมครุ ดงดาน ชัฏ อฏวี (อ่าน อะตะวี)

ภูเขา
พนม พนอม ภู ภูผา คิริ คีรี กันทรากร บรรพต บรรพตา บรรพตชาล
บรรพตมาลา มหิธร มเหยงค์ ศิขร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ไศล สิขรี สิขเรศ
สิงขร สิงค์ เสล เสสา

ปลา
มีน มัจฉะ มัจฉา มัจฉาชาติ มัตสยะ มัตสยา มัศยา วาริช วลัช นีรจร กะรัง
คำไวพจน์ (IP:113.53.154.38)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 18 ก.ย. 2554 (12:40)
คำว่าเรือกับร้องไห้ครับ
tungzaza_007@hotmail.com (IP:113.53.105.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 14 ก.ย. 2555 (19:23)
หาคำว่า น่ารัก ให้หน่อยนะคะ ด่วนนะคะ
Sunisa_Sunita@hotmail.com (IP:115.67.193.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 13 ก.ย. 2556 (14:22)
ช่วยบอกคำไวพจน์คำว่า พระราม และ หนุมาน หน่อยได้ไหมคะ
saiy_may@hotmail.com (IP:182.93.182.33)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 13 ต.ค. 2556 (16:26)
มอง ช่วยหาให้หน่อยค้า
nanlove2252@hotmail.co.th (IP:85.229.226.175)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 2 มิ.ย. 2557 (20:19)
คำว่า แหวน คำไวยพจน์เรียกว่าอะไร
ice789pp@hotmail.com (IP:171.5.178.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 2 มิ.ย. 2557 (22:06)


ประวิช


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27117 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 6 ก.ค. 2557 (11:46)
ช่วยหาคำว่า''มอง''ให้ทีสิ
mindmi_kunyarat@hotmail.co.th (IP:114.109.236.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 18 ส.ค. 2557 (19:24)
ช่วยหาคำไวพจน์ คำว่ารัองไห้ ไห้หน่อยครับ
nontanan_002@outlook.co.th (IP:223.204.15.242)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม