หินงอกเกิดขึ้นได้อย่างไร

รออยู่ !เปรี้ยงเปรี้ยงเลย


ความคิดเห็นที่ 1 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Guest)
20 ก.ย. 2547 04:59
  1. เกิดจากน้ำภายในถ้ำที่มีส่วนผสมของหินปูนหรือตะกอนต่างๆหยดลงมาซ้ำๆกันที่เดิมตลอดเวลาจนเกิดการสะสมของหินปูนจึงทำให้เกิดหินงอกขึ้นมาซึ่งระยะเวลาในการสะสมหินปูนนั้นใช้เวลานานอยู่ความคิดเห็นที่ 2

... (Guest)
2 ต.ค. 2547 14:35
  1. การเกิดหินงอก หินย้อย มันเกิดจากน้ำกระด้างด้วย ใช่มั้ยค่ะความคิดเห็นที่ 3

15 (Guest)
9 พ.ย. 2547 20:30
  1. 548554ความคิดเห็นที่ 5

wan_i@yahoo.com (Guest)
23 ส.ค. 2548 17:56
  1. หินงอกหินย้อยเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะความคิดเห็นที่ 7

ขวัญนภา พูนแก้ว (Guest)
8 เม.ย. 2549 21:55
  1. เรารู้ มันเกิดจากที่ น้ำมาเจอกับคาร์บอน แล้วกลายเปนกรดไฮโดรเจนคาร์บอเน็ต แล้วไหลลงมาเจอกับหินปูนซึ่งคือ แคลเซียมคาร์บอเน็ต กลายเปนสารแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอร์เนต ถ้าไหลไปตามเพดานถำจะกลายเปนหินย้อย ถ้าไหลไปตามพื้นถ้ำจะกลายเปน หินงอก ฟันธงความคิดเห็นที่ 8

วนิดา (Guest)
27 มิ.ย. 2549 10:47
  1. ใครเป็นคนเจอ ถำ้้ผาไทก่อนค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น