คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า รับนักเรียนที่จบ ม.ปลาย ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า และ ปวช.ทุกสาขาวิชา

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ รับนักเรียนที่จบ ม.ปลาย ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า และ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รับนักเรียนที่จบ ม.ปลาย ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า และ ปวช.ทุกสาขาวิชา 

สมัครได้ด้วยตนเองที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในเวลาราชการ

http://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/

19 มิ.ย. 2560 22:13
0 ความเห็น
759 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น