น้ำสิงห์ กับรางวัล และสถาบันที่ได้รับรองคุณภาพ จากมาตรฐานระดับสากล

น้ำดื่มสิงห์มาตรฐานน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค หลายๆคนอาจจะรู้ว่าน้ำดื่มสิงห์นั้น ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักสถาบันที่น้ำดื่มสิงห์ได้รับการรับรองมาฝากกัน

1.NSFน้ำดื่มสิงห์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสถาบัน NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา " The National Sanitation Foundation" ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับรองระบบมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มระดับสากล

2. ISOด้วยเกียรติบัตรที่น้ำดื่มสิงห์ได้รับจาก International Organization for Standardization หรือ ISO ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศสำหรับออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มสิงห์สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานทุกขวด

3. HACCP Certified เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มสิงห์จากมาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP Certified ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ

4. GMP Certifiedหรือ Good Manufacturing Practice หรือ GMP Certified หนึ่งในมาตรฐานที่น้ำดื่มสิงห์ได้รับจากหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) โดยเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตควบคุมขั้นตอนการผลิตอาหารให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

5. HALAL น้ำดื่มสิงห์ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้ผู้ที่เป็นมุสลิมสามารบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

6. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เป็นองค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน มีหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม นี่คืออีกหนึ่งมาตรฐานที่น้ำดื่มสิงห์ได้รับ เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

     นอกจากนี้น้ำดื่มสิงห์ ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยกรรมวิธีต่างๆ ที่สามารถแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำ แต่ยังคงเหลือซึ่งแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย นอกจากน้ำดื่มสิงห์ จะสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพแล้ว ยังได้ได้รับประโยชน์อีกด้วย

11 ส.ค. 2560 11:18
0 ความเห็น
281 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น