"ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง" Connext ED

โครงการสานพลังประชารัฐ ”Connext ED" ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ให้มีสัมฤทธิผลและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  มีความเชื่อมั่นว่าการศึกษานับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ และถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืน


ดังนั้น CONNEXT ED โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education)  ซึ่งริเริ่มและก่อตั้งขึ้นโดย บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ 12 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

โดยหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทยได้

14 ก.ย. 2560 14:02
0 ความเห็น
329 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น