แรงลัพธ์

หนูสงสัยว่าแรงลัพธ์คือผลรวมของแรงตั้งแต่ 2 แรงขึ้นไป หรือ คือผลต่างของแรงใช่หรือไม่คะ ขอความกรุณาพี่ ๆ ช่วยตอบด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
น.ร.ป.5ความคิดเห็นที่ 127


12 ม.ค. 2557 20:25
 1. ขอบคุณนะคะ ตัวเองก็กำลังหาอยู่ได้+

ความคิดเห็นที่ 126

นกแสก
26 พ.ย. 2555 15:41
 1. นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ. ความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี

  ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

  ความรักอันใด แม้รักแค่ไหน ท่านว่าย่อมไม่ยั่งยืน ไม่ถาวร มั่นคงเหมือนความรักตัวของตัวเราเอง คนที่ไม่รักตัวเอง มักจะเป็นคนสร้างความผิดหวัง หรือสร้างความล้าหลังให้กับตนเอง ทำสิ่งใดหรือทำอะไร มักทำแบบประชดตัวเอง ตรงกันข้ามกับคนที่รักตนเอง เขาจะต้องสร้างต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตนเอง เมื่อวัยเด็กต้องเป็นคนว่านอนสอนง่ายของมารดาบิดา เมื่อเข้าสู่วัยเรียน ต้องขยันหมั่นเพียรหาวิชาความรู้ไว้ เมื่อวัยหนุ่มสาว ต้องแสวงหาอาชีพ หารายได้มาเพื่อเลี้ยงตัวเองและเก็บออมไว้ หรือต้องตอบแทนคุณมารดาบิดาเมื่อท่านแก่เฒ่าโดยช่วยเรื่องเงินทองของใช้แก่ ท่าน เมื่อถึงวัยพอจะมีคู่ครองก็แสวงหาภรรยาหรือสามีที่มีความรู้ ความดีมีศีลธรรม เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดตลอดจนมีลูกหลานที่ดี มีคุณภาพ สิ่งดังกล่าวมาแล้วนี้ ล้วนแต่เกิดมาจากความรักตนเองก่อนทั้งสิ้น ตรงกันข้าม หากไม่มีความรักตนเอง ย่อมจะไม่คิดขวนขวายหรือใส่ใจในเรื่องการเรียน การประกอบอาชีพ และการตอบแทนผู้มีพระคุณ คือต่อมารดาบิดา ท่านจึงกล่าวแนะนำว่า ความรักอื่น เสมอด้วยรักตนไม่มีฯ ที่มา : http://www.baanmaha.com/community/thread46087.html


ความคิดเห็นที่ 125

26 พ.ย. 2555 13:55
 1. เจ๋ง

ความคิดเห็นที่ 124

26 พ.ย. 2555 13:52
 1. รักแรก คือ สบตา รักต่อมา คือ ยิ้มให้ รักแท้ คือ หัวใจ รักต่อไป เข้าห้องนอน

ความคิดเห็นที่ 123

26 พ.ย. 2555 13:47
 1. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตังค์ อิอิ55+

ความคิดเห็นที่ 122

นิรันดร์
4 พ.ย. 2555 11:30
 1. ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ในลักษณะต่างๆตามแรงลัพธ์นั้น


ความคิดเห็นที่ 121

4 พ.ย. 2555 10:45
 1. แล้วประโยชน์ของแรงลัพธ์มีอะไรบ้างเหรอคะ

ความคิดเห็นที่ 120

16 ส.ค. 2555 14:35
 1. เรียนฟิสิกสืแล้วปวดหัวมากเลย ยากเอาเรื่องสุดๆ

ความคิดเห็นที่ 116

29 ธ.ค. 2553 16:49
 1. อยากรู้ประโยชน์ของแรงลัพธ์ และแรงลอยตัว

ความคิดเห็นที่ 115

นิรันดร์
21 ธ.ค. 2553 19:48
 1. สะกดผิดหรือไม่ ผมไม่เคยได้ยิน"ไอโดรมิเตอร์"เคยแต่ได้ยิน "ไฮโดรมิเตอร" กับ "ไฮโกรมิเตอร์" ครับ


ความคิดเห็นที่ 113

NpEdu
6 ธ.ค. 2553 10:34
 1. เรื่องแรงลัพธ์ ยังไม่จบนะครับ  ก่อนที่จะว่ากันต่อไป ให้คุณตอบคำถามข้อ 1-3 ให้ได้เสียก่อนถ้าคุณตอบได้  ก็แสดงว่าคุณเข้าใจเรื่องแรงลัพธ์(โดยไม่รู้ตัว)

  นอกจากเราจะหาแรงลัพธ์ด้วยวิธีดังกล่าวแล้วเรายังสามารถหาโดยวิธีเขียนรูป(ลูกศร) ได้  ตัวอย่างที่ 3  แรง A มีขนาด 5 นิวตันไปทางทิศตะวันออก แรง B มีขนาด 9 นิวตัน ไปทางทิศตะวันตกแรง C มีขนาด 3 นิวตันไปทางทิศตะวันตก จงหาแรงลัพธ์ของแรงต่อไปนี้1. B+C2. A+B3. B+Aลองหาเองดูก่อนนะครับหรือท่านใดจะร่วมแจมก็ได้นะครับ(ถ้าไม่มีการโต้ตอบใดๆ จะยุติแค่นี้)

   


ความคิดเห็นที่ 112

Davidply
6 ธ.ค. 2553 09:29
 1. แรงลัพธ์คืออะไร ไม่ทราบว่าพวกเราเคยเห็นคนช่วยกันเข็นรถยนต์ที่เสียบนถนนโดยการดันท้ายรถยนต์ไหม ถ้าดันท้ายคนเดียว บางครั้งรถก็ไม่เคลื่อนที่หรือไม่ก็หนักเกินไป ต้องช่วยกันดันท้ายหลายๆคน แรงที่หลายๆคนช่วยกันดันนั่นแหละคือแรงลัพธ์ละ ถ้าเข้าใจแล้วก็ค่อยทำค่อยทำโจทย์ของความเห็นที่ 111ของคุณNPEdu


ความคิดเห็นที่ 111

NpEdu
6 ธ.ค. 2553 01:13
 1. แรงลัพธ์  คือผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไป(ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อน)โดยที่...ถ้าแรงสองแรงมีทิศทางเดียวกัน  แรงลัพธ์จะเท่ากับผลบวกของแรงสองแรงถ้าแรงสองแรงมีทิศทางตรงข้าม แรงลัพธ์จะเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสองตัวอย่างที่ 1 แรง A มีขนาด 10 นิวตันไปทางทิศเหนือ แรง B มีขนาด 7 นิวตัน ไปทางทิศเหนือจงหาแรงลัพธ์วิธีทำ  แรงลัพธ์ =  แรง A  + แรง B                  =  10 + 7                  =  17  นิวตัน ไปทางทิศเหนือ(คิด : ถ้าคนสองคนออกแรง 10 นิวตัวและ 7 นิวตันใช้เชือกผู้ขอนไม้ลากไปทางทิศเหนือ ขอนไม้จะเคลื่อนที่ไปทางทิศใด)ตัวอย่างที่ 2 แรง A มีขนาด 10 นิวตันไปทางทิศเหนือ แรง B มีขนาด 7 นิวตัน ไปทางทิศใต้จงหาแรงลัพธ์วิธีทำ  แรงลัพธ์ =  แรง A  + แรง B                  =  10 + (-7)                  =  10 - 7                  =  3  นิวตัน ไปทางทิศเหนือ(คิด : ถ้าคนคนหนึ่งออกแรง 10 นิวตัวลากขอนไม้ไปทางทิศเหนือ อีกคนหนึ่งออกแรงลากขอนไม้ไปทางทิศใต้ ขอนไม้จะเคลื่อนที่ไปทางทิศใด เพราะเหตใด)ข้อสังเกต  10+(-7) ใช้เครื่องหมายบวกเพื่อแสดงถึงการรวมแรงสองแรง(-7) เพื่อแสดงว่าแรงที่สองมีทิศทางตรงข้ามกับแรงแรกเมื่อหาผลลัพธ์ก็ต้องนำแรงทั้งสองมาลบกัน  เพราะ10+(-7) =10-7 = 3------------------------------------------ทดสอบความเข้าใจแรง A มีขนาด 4 นิวตันไปทางทิศตะวันออก แรง B มีขนาด 9 นิวตัน ไปทางทิศตะวันตกแรง C มีขนาด 11 นิวตันไปทางทิศตะวันตก จงหาแรงลัพธ์ของแรง...1. A+B2. B+C3. A+B+C4. A-B5. B-A6. B-C7. C-B8. A+B-C9. A+C ที่ไปทางทิศตะวันออก มีค่าเท่าใด====================== 


ความคิดเห็นที่ 110

5 ธ.ค. 2553 22:11
 1. ช่วยฟังFM 87.75 ด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 109

12 พ.ย. 2553 15:57
 1. แรงลัพธ์มีประโยชน์ไงอ่ะ คือ ความหมายของแรงลัพธ์นี่ก้อคือการที่นำรายละเอียดจากโจทย์มา เช่น แรง30นิวตันไปทางขวาแรง20นิวตันไปทางขวาและแรง20นิวตันไปทางซ้ายเราก้อทำดังนี้ วิธีทำ ซิกม่าF=F1+F2-(f3) F1+F2-F3=30+20-20**[ แรง30นิวตันไปทางขวาแรง20นิวตันไปทางขวาและแรง20นิวตันไปทางซ้าย]จากโจทย์นะครับ F1+F2=50N F3 =20N ดังนั้น F1+F2-F3=50-20 ตอบ 30นิวตันไปทางขวาเด็กอาจไม่เข้าใจคำว่า " ลัพธ์ " ว่าหมายความว่าอะไร จะลองอธิบายดูนะ แรงลัพธ์ ไม่ใช่แรงวิเศษ อันใดหรอก มันมาจากคำว่า แรง บวกกับคำว่า ลัพธ์ คำว่าแรง หมายถึง แรงอะไรก็ตาม อันนี้คงพอเข้าใจกันอยู่แล้ว ส่วนคำว่า ลัพธ์ หมายถึงผลรวมท้ายที่สุด ดังนั้น แรงลัพธ์ก็คือ " แรงที่เหลืออยู่ หลังจากหักลบ กับแรงอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว " ขออธิบายคำว่า " ลัพธ์ " เพิ่มเติมอีกซักหน่อย อย่างเช่นคำว่า รายได้ลัพธ์ เช่น ถ้าเราได้รับเงินมาจำนวนหนึ่ง แต่เราก็มีหนี้อยู่ รายได้ที่ได้มา ก็ต้องหักล้างกับหนี้ หรือรายจ่ายที่เรามีก่อน จึงจะเรียกได้ว่า รายได้ลัพธ์ เช่น เมื่อวานนี้ได้เงินมา 100 บาท แต่ต้องเสียค่านั่งรถ 25 บาท กับค่าอาหาร 35 บาท ดังนั้น เมื่อวานนี้ เราก็จะมีเงินเหลืออยู่จริงๆ 40 บาท ( 100-25-35 = 40 ) เงิน 40 บาท ที่เหลืออยู่ ก็คือ ผลของเงินที่หักลบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ หมดเรียบร้อยแล้ว เงินจำนวนนี้ อาจเรียกได้ว่า เป็นรายได้ลัพธ์ ของเมื่อวานนี้ แต่ลองพิจารณาใหม่ว่า ถ้าวันนี้ เราได้รับเงิน มาอีก 100 บาท แต่เรามีรายจ่าย มากกว่าเดิม คือ ค่ารถ 25 บาท ค่ากิน 35 บาท แล้วซื้อหนังสือ 40 บาท รายได้ลัพธ์ ของเราในวันนี้ ก็จะกลายเป็น 0 บาท ( ศูนย์บาท ) เพราะได้มา 100 บาท แต่ใช้ไปซะหมดเกลี้ยง ( 100 -25 -35 -40 = 0 ) แต่ถ้ารวมรายได้ลัพธ์ ของทั้งสองวัน ก็จะค้องคำนวนอย่างนี้ ( 100 -25 -35 ) + ( 100 -25 -35 -40 ) = 40 บาท เอาล่ะ ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างเรื่องแรงลัพธ์ ( ซึ่งหมายถึงผลรวมของแรงในท้ายที่สุด ) ลองนึกภาพตามนะ สมมติถ้ามี พี่น้องอยู่สองคนกำลังแย่งหมอนข้างกันอยู่ เราจะมาลองพิจารณาแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่หมอนข้างกันดู จากเหตุการณ์ดังกล่าว ก็จะมีแรงมากระทำต่อหมอนข้างถึง 2 แรงก็คือ 1. แรงจากน้อง ที่ดึงหมอนข้างอยู่ 2.แรงจากพี่ ที่ก็ดึงหมอนข้างอยู่เช่นกัน เรามาลองพิจารณาดูว่า ถ้า พี่ ดึงหมอนข้างจนชนะน้อง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ หมอนข้างเคลื่อนที่ช้าๆ เข้ามาหาคนที่เป็นพี่ เนื่องจาก แรงของพี่ที่กระทำต่อหมอน เอาชนะ แรงของน้อง ที่กระทำต่อหมอนได้ ที่หมอนเคลื่อนที่ช้าๆ เพราะ แรงของพี่ จะต้องหักลบกับแรงของน้องที่ดึงหมอนอยู่ด้วย พี่ดึงหมอนชนะน้องก็จริง แต่ชนะไม่มากนัก หมอนจึงเคลื่อนที่ช้าๆ ไปหาพี่ แต่ลองนึกภาพตามดูอีกว่า ถ้าไม่มีแรงของน้องมาสู้กับแรงของพี่ " ผล ลัพธ์ " จะเป็นอย่างไร ในขณะที่กำลังดึงหมอนสู้กันอยู่ อยู่ๆ คนน้องก็ปล่อยมือเลิกดึงหมอน เราจะพบว่า ทั้งคนพี่ ทั้งหมอนที่ดึงอยู่ ก็จะร่วงตุ้บ ลงไปกองกับพื้นอย่างรวดเร็ว เพราะในตอนนั้น แรงที่กระทำต่อหมอน จะเหลือเฉพาะแรงของพี่อย่างเดียว แรงนี้ ก็จะส่งผลให้หมอนเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ไปทางคนพี่ อย่างนี้หมายความว่า แรงลัพธ์ ที่กระทำต่อหมอน จะมีแรงเดียว ก็คือแรงของคนพี่ แค่เท่านี้ก็เสร็จแล้วได้แรงลัพธ์แล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 105

18 ต.ค. 2553 12:27
 1. แรงลัพธ์มี2วิธีใช้ไหมค่ะและอยากทราบมีอะไรบ้าง

ความคิดเห็นที่ 104

20 ก.ย. 2553 17:29
 1. แรงลัพธ์ การออกแรงกระทำนั้นถ้ามีแรงมากจะสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำได้เร็วIคิดว่าแรงลัพธ์ คือ ผลต่างของแรงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 103

13 ก.ย. 2553 18:30
 1. แรงลัพธ์มีประโยชน์ไงอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 102

12 ก.ย. 2553 22:26
 1. ครูให่ตั้งถามตอบเรื่องลอยจม และแรง30ข้อ หาไม่เจอเลยในหนังสือก้อเนื้อหาน้อยมากค่ะ เลยต้องมาดูในเน็ตค่ะ

ความคิดเห็นที่ 101

idihdiwhior
14 ธ.ค. 2552 19:50
 1. ไม่เข้าใจแอดมาที  new_za_kaka@hotmail.comนะครับ


ความคิดเห็นที่ 100

idihdiwhior
14 ธ.ค. 2552 19:47
 1.  คือ ความหมายของแรงลัพธ์นี่ก้อคือการที่นำรายละเอียดจากโจทย์มา เช่น แรง30นิวตันไปทางขวาแรง20นิวตันไปทางขวาและแรง20นิวตันไปทางซ้ายเราก้อทำดังนี้วิธีทำ  ซิกม่าF=F1+F2-(f3)                   F1+F2-F3=30+20-20**[ แรง30นิวตันไปทางขวาแรง20นิวตันไปทางขวาและแรง20นิวตันไปทางซ้าย]จากโจทย์นะครับ                   F1+F2=50N                   F3      =20N                   ดังนั้น F1+F2-F3=50-20                   ตอบ 30นิวตันไปทางขวาแค่เท่านี้ก็เสร็จแล้วได้แรงลัพธ์แล้วครับ 


ความคิดเห็นที่ 71

28 ส.ค. 2549 15:22
 1. ไม่เข้าใจในการที่จะต่อหัวลูกศรอ่ะค่ะ ใครมีลิงค์ที่สอนเข้าใจง่ายๆบ้างหรือป่าวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 70

28 ส.ค. 2549 12:01
 1. แรงลัพธ์ คืออะไรค่ะ คุณครูสั่งให้หาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 68

19 ส.ค. 2549 14:47
 1. คีออารายคือเเรงลัพธ์

ความคิดเห็นที่ 67

20 ก.พ. 2549 14:54
 1. อยากได้ชื่อเวปเกมที่เกี่ยวกับฟิสิกส์(เรื่องแรง)ใครรู้บอกทีคับ

ความคิดเห็นที่ 65

25 ม.ค. 2549 06:58
 1. อยากจะถามว่าสูตรของแรงลัพธ์คืออะไร และแรงลัพธ์คืออะไร ใครทราบกรุณาตอบด่วน

ความคิดเห็นที่ 62

7 ม.ค. 2549 21:35
 1. อยากรู้เรื่องแรงลัพธ์แบบระเอียดกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 61

25 ธ.ค. 2548 12:31
 1. ที่มาและประโยชน์ต่างๆของที่ได้จากการกระทำของแรง ช่วยบอกหน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 60

16 ธ.ค. 2548 06:22
 1. เดี๋ยวโตขึ้นก็รู้เองแหละ

ความคิดเห็นที่ 59

11 ธ.ค. 2548 13:10
 1. ยังไงผมก็ไม่เข้าใจมากนักแต่ก็ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 58

9 ธ.ค. 2548 10:31
 1. เเรงลัพธ์ คือเเรงลัพธ์

ความคิดเห็นที่ 57

5 ธ.ค. 2548 20:25
 1. อยากได้ประโยชน์ของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตั้งในชีวิตประจำวันอ่ะค่ะ เอาทั้งสามข้อเลยนะคะ ช่วยส่งมาในเมลล์tanseikoala_kawaiipanda@hotmail.com หน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 56

deathspirit
2 ธ.ค. 2548 23:36
 1. ควรจะทำความเข้าใจเรื่อง "เวกเตอร์" ก่อน ซึ่งจะทำให้เข้าใจในการหาแรงลัพธ์ (เพราะว่า แรง เป็น เวกเตอร์)

ความคิดเห็นที่ 55

30 พ.ย. 2548 19:18
 1. ยังม่ายได้เรียนเรยค่ะ ช่วยอธิบายกฎข้อที่2 ของนิวตันหน่อยนะคะ และบอกโทดด้วยอีกค่ะ

ความคิดเห็นที่ 54

pro_mm
30 พ.ย. 2548 14:53
 1. ประโยชน์ของแรงลัพธ์ก้อคือ ทำให้วัตถุมีความเร่งไง ตามกฎข้อที่ 2 ของนิวตันอ่ะ เด็กป.5เรียน Newton's law อ๊ะยังล่ะ

ความคิดเห็นที่ 53

28 พ.ย. 2548 21:06
 1. พอดีว่า ต้องทำรายางนส่งครูอ่า เกี่ยวกับ แรงลัพธ์ ประโยชน์ - โทษ ของแรงลัพธ์ เหมือนกับ ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 เด็ก ยอ. (คือว่าเพื่อนกันหน่ะ อยู่กลุ่มเดียวกัน) ยังไง ถ้าใครรู้เกี่ยวกับ แรงลัพธ์ ก้อ บอกๆกันหน่อยลักัน ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 52

28 พ.ย. 2548 20:26
 1. อยากไดข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของแรงลัพธ์ และโทษของแรงลัพธ์อ่ะ ขอเยอะหน่อยนะคะ พอดีว่าต้องทำรายงานส่งครู

ความคิดเห็นที่ 51

28 พ.ย. 2548 11:48
 1. สมมติว่ามีวัตถุก้อนหนึ่งถูกกระทำด้วยแรงหลายแรง สมมติต่อว่าชื่อแรง A B C (เอาแค่ 3 แรงก็แล้วกัน) แรงลัพธ์ของ 3 แรงนี้ คืออะไร แรงลัพธ์ก็คือ เราต้องไปหาแรงใหม่มาแรงหนึ่ง แค่แรงเดียว ที่มีผลต่อวัตถุก้อนดังกล่าวเหมือนกับถูกกระทำด้วย 3 แรงข้างต้น

ความคิดเห็นที่ 50

28 พ.ย. 2548 10:14
 1. ไม่รู้

ความคิดเห็นที่ 48

24 พ.ย. 2548 17:48
 1. หนูก็เช่นกันกับปูเป้

ความคิดเห็นที่ 47

24 พ.ย. 2548 17:45
 1. แต่หนูไม่รู้จักแรงลัพธ์

ความคิดเห็นที่ 46

14 พ.ย. 2548 20:48
 1. แรงลัพธ์มีประโยชน์อะไรบ้าง

ความคิดเห็นที่ 45

9 พ.ย. 2548 18:47
 1. ขอบคุณคนที่เขียนข้อความเกี่ยวกับแรงลัพธน่ะค่ะทำให้ดิฉันเสร็จงานค่ะ

ความคิดเห็นที่ 44

9 พ.ย. 2548 18:43
 1. ขอบคุณมากนะ

ความคิดเห็นที่ 42

4 พ.ย. 2548 03:31
 1. อ่านข้อความอื่นๆก็พอจะเริ่มเข้าใจนะ แต่พอมาเจอข้อความที่ 27 กลับงงหนักกว่าเดิมอีก อธิบายได้กำกวม วกวน มากเลย งงสิครับคราวนี้

ความคิดเห็นที่ 41

3 พ.ย. 2548 11:56
 1. แรงลัพธ์คืออะไร จาก ป 5/2 พระกุมารศึกษา

ความคิดเห็นที่ 39

28 ต.ค. 2548 09:37
 1. หรือความเร็วคงที่..

ความคิดเห็นที่ 38

28 ต.ค. 2548 09:16
 1. แรง คือ ปริมาณทางฟิสิกส์ที่กระทำต่อวัตถุ และทำให้วัตถุนั้น เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

ความคิดเห็นที่ 37

28 ต.ค. 2548 09:10
 1. แรงลัพธ์ คือผล รวมตั้แต่ 2 แรงขึ้นไป ซึ่งมีทิศทางในแนวเดียวกัน

ความคิดเห็นที่ 36

29 ก.ย. 2548 08:23
 1. อ้าว ป. 5 หรือ..... ขอเปลี่ยนนิยามใหม่ แรงลัพธ์ คือ ผลสัพธ์ (Sum)ของแรงที่มากกว่าสองแรงที่เข้ามาชนกัน คำว่า Sumation หรือ ลัพธ์ นักคณิตจะใช้กันบ่อย เพราะบางที่ เราไม่รู้ว่าเลขที่เข้ามารวมกันจะเป็นบวกหรือลบ แต่ภาษาไทยใช้หยาบๆ ก็หยวนๆ เรียก อาการSumของฟรั่งเป็น รวมบ้าง คนก็เลยนึกว่ามีแต่บวกกันอย่างเดียว (ปัญญหาวิชาการเกิดจากภาษาที่อ่อนด้อย และมากด้วยวลี นิยาม แต่ไม่เข้าใจ)

ความคิดเห็นที่ 35

invisible_TJ
28 ก.ย. 2548 13:26
 1. -_-! เด็ก ป. 5 ป. 6 เรียนเรื่องแรง?? เวกเตอร์ของแรงกันแล้วเหรอ?

ความคิดเห็นที่ 34

27 ก.ย. 2548 14:20
 1. ผลลัพธ์ คือ 7-4 = 3 แรงลักพธ์ คือ 7N - 4N = 3N แสดงว่าผลลัพธ์ของแรงที่ประสานกัน = 3 N ....,มีทางเดียวกับ 7 N แต่ตรงข้ามกับ 3 N แรงลัพธ์ = 7N + 4N = 11N แสดงว่าผลลัพธ์ของแรง = 11N และมีทิศทางเดียวกันหมดเลย สรุป แรงลัพธ์ คือ ผลลัพธ์ของแรงที่มากกว่าสองแรงเข้ามาทำกริยาต่อกันและมีเวคเตอร์ตามที่โจทก์อยากจะถาม ไม่ตายตัว

ความคิดเห็นที่ 33

27 ก.ย. 2548 14:18
 1. แรงลัพธ์ คือ แรงรวมทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุ และจะมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ที่มีค่ามากที่สุด (เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในแนวเดียวกัน) **********มีต่ออีกนะ ไว้ว่างๆเดี๋ยวมาเขียนอีก สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32

27 ก.ย. 2548 12:22
 1. วิธีการคำนวณ เป็นแบบไหนคะ

ความคิดเห็นที่ 31

[-Constantine-]
25 ก.ย. 2548 21:54
 1. สมมติว่าวัตถุก้อนหนึ่งมีแรงมากระทำตั้งแต่ 2 แรงขึ้นไป แม้ว่าวัตถุนั้นจะมีแรงกระทำหลาย แต่วัตถุจะมีการเคลื่อนที่ได้ทิศทางเดียวเท่านั้น เสมือนกับว่ามีแรงเพียงแรงเดียวมากระทำ ซึ่งแรงที่ว่านี้คือแรงลัพธ์ครับ แรงลัพธ์หาได้จากการนำแรงย่อยๆมารวมกัน ถ้าทิศเดียวกันแรงจะเพิ่มขึ้น ถ้าทิศตรงข้ามแรงจะลดลง

ความคิดเห็นที่ 29

10 ก.ย. 2548 17:04
 1. อยากจะบอกว่าคุณครูยังสอนไม่จบเลยแต่จะออกข้อสอบแล้ว ไม่ราบว่าคิดได้ยังไง มีความรู้สึกว่าแย่มาก

ความคิดเห็นที่ 28

20 ส.ค. 2548 11:28
 1. อยากให้พี่ๆอธิบายความหมายของ "แรงลัพธ์ "ให้ด้วยคะ เด็กแจงร้อน

ความคิดเห็นที่ 27

4 ส.ค. 2548 19:15
 1. แรงลัพธ์เหรอ จะเล่าให้ฟังนะ คือที่บ้านมีหมา 3 ตัว แต่ละตัวก็แรงดีๆทั้งน๊านนน มีวันนึง ต้องพาหมาออกไปฉี่ที่สนามเด็กเล่นอ่ะ แรงของหมาพวกนี้ 3 ตัวรวมกันนะ พ่อคุณเอ๊ย ยังกะรถคูโบต้าแน่ะ เอาไปผูกแอกไถนาได้เลย เรากลัวมันจะวิ่งไปคนละทาง ก็เลยเอาเชือกของมันมาผูกรวมกัน แล้วก็ถือปมเชือกไว้ พอเปิดประตูบ้านเท้านั้นแหละ โอว...พระเจ้า จอร์จ...เรางี้แทบจะกลิ้งไปสนามเด็กเล่นเลย ไอ้เราก็กำปมเชือกแน่น ถูลู่ถูกังไปตลอดทาง จนถึงสนามเด็กเล่น หมา 3 ตัว มี 3 แรง มีคนออกแรงดึงเย่อกะพวกมัน แต่เราแพ้พวกมัน ทีนี้แรงลัพธ์มันอยู่ที่ไหนล่ะ ? สงสัยไม๊ สรุป.... แรงลัพธ์ มันก็อยู่ที่ปมเชือกนั่นไง ดูนะ แรงดึงของหมา 3 ตัว นี้ เทียบเท่ากับ เราดึงควายซนๆตัวนึงทีเดียว แรงลัพธ์ ที่ปมเชือก = แรงของหมา 3ตัว ( ซึ่งวิ่งไปทิศเดียวกัน ) - แรงคนคนเดียว ( ออกแรงดึงในทิศตรงข้ามกะที่พวกมันดึง ) ผลก็คือ ทั้งคน...ทั้งหมา...ทั้งปมเชือก ( จุดรวมแรงลัพธ์ ) กำลังมุ่งหน้าไปสนามหญ้า พูดให้เข้าท่าก็คือ เมื่อพิจารณาที่ปมเชือก ( ที่มีทั้งคนทั้งหมา ช่วยกันดึงอยู่ ) เกิดแรงลัพธ์ พาปมเชือก( ซึ่งเป็นจุดที่แรงคนและแรงหมา มากระทำ ) ให้มุ่งหน้า ไปสนามหญ้า ต่อนะ...พอเราไปถึงสนามหญ้าแล้ว เชือกก็เกิดหลุดมือ ทีนี้หมาสามตัว ก็เลย วิ่งกันไปคนละทิศละทาง แต่เชือก 3 อันมันผูกกันอยู่ไง มันก็เลยไปตามใจตัวเองไม่ได้ ทีนี้พวกมันก็เลยดึงกันเองสนุกไปเลย ตอนนี้ ถ้าเราเอาผ้าแดง ไปผูกที่ปมเชือก เราจะเห็นการเคลื่อนที่ของแรงลัพธ์ชัดเจน ถ้าหมาตัวไหนแรงเยอะกว่า อีกสองตัวที่เหลือ มันก็จะลากเพื่อนมันอีกสองตัวไปในทิศทางที่มันต้องการได้ ผ้าแดงที่ปมเชือกก็จะเคลื่อนที่ตามมันไป แต่เมื่อไหร่มันอ่อนแรง มันก็จะถูกเพื่อนของมันลากกลับไป ผ้าแดงที่ปมเชือกก็จะถูกลากกลับไป ที่ยกตัวอย่างมานี้ ถ้าเอา ตอนที่มีคนดึงอยู่ด้วย จะมีแรงกระทำ ต่อปมเชือก 4 แรง แต่ตอนคนปล่อยให้หมาดึงกันเอง ก็จะมีแรงกระทำต่อปมเชือก 3 แรง ตามจำนวนหมา 3 ตัว แต่ถ้าอยากจะดูแบบ สองแรง ก็ต้องไปดูการแข่ง ชักเย่อ สองฝ่ายต่างก็ออกแรงดึง แต่ปมเชือกไม่เขยื้อนเลย อย่างนี้ ก็คือแรงสองฝั่งอยู่ทิศทางตรงข้ามกัน หักล้างกันพอดี ปมเชือกเลยหยุดนิ่ง แรงลัพธ์ = 0 แต่เมื่อฝ่ายไหนอ่อนแรง อีกฝ่ายนึงก็ดึงปมเชือกที่ผูกผ้าแดงเข้าไปในเขตตัวเองได้ ฝ่ายนั้นก็ชนะ นี่ก็หมายความว่า เมื่อแรงสองแรงมาจ๊ะเอ๋กัน ฝ่ายที่แรงมากกว่า ก็จะชนะ แล้วก็จะเกิดแรงลัพธ์พาปมเชือกไปในทิศทางเดียวกับที่ตัวเองดึง เข้าใจป่าวจ๊ะหนูๆ

ความคิดเห็นที่ 26

4 ส.ค. 2548 17:38
 1. แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ 10 N -----> 10 N -----> ก็คือมีเด็ก 2 คนออกแรง คนละ 10 N ก็เป็น 20 N ทิศทางไปทางขวา การหาแรงลัพธ์ต้องดูทิศทางด้วย อ่านะ - -"

ความคิดเห็นที่ 25

4 ส.ค. 2548 17:35
 1. แรงลัพธ์ ก็คือผลรวมของแรง เช่นๆ ขณะเดียวกันคนคนแรกก็ผลักของไปทางขวาด้วยแรง 10 N ขณะเดียวกันคนที่สองก็ผลักวัตถุชิ้นเดียวกันไปทางซ้ายด้วยแรง 10 N เพราะฉะนั้นแรงลัพธ์ก็จะเท่ากับ 0 10 N -----> <----- 10 N

ความคิดเห็นที่ 24

3 ส.ค. 2548 22:03
 1. อยากให้ทุกคนแยก ประโยชน์ของแรงลัพธ์ให้หน่อยว่ามีประโยชน์อย่างไร (-.-)a จาก ด.ช.อรรถพล ตอนป.6/4ปี2548

ความคิดเห็นที่ 23

3 ส.ค. 2548 21:51
 1. จากเรื่องแรงลัพธ์ ผมรู้ว่า แรงที่เราสามารถยกของแล้วแรงลัพธ์ของพื้นที่เราเหยียบจะบุบลง ถ้าของเข็งจะอยู่ในสะภาพเดือม จาก อุ้ย ป.6/4 อยากจะคุย paeandpor_9555@hotmail.com แอทมานะครับ

ความคิดเห็นที่ 22

3 ส.ค. 2548 21:41
 1. คนที่ส่งใช่ด.ช.ธาวินตอนป.5/1 ใช่ไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 21

21 ก.พ. 2548 21:42
 1. อยากรู้ว่าแรงลัพธ์คืออะไร ไม่บอกจะไม่เข้าเว็ปนี้อีกนะ รู้ไว้เสียด้วย(กรุณาอธิบายให้กระจ่างแจ้ง)

ความคิดเห็นที่ 20

22 ม.ค. 2548 11:51
 1. อยากรู้ประโยชน์ของแรงลัพธ์มีข้อสอบออก

ความคิดเห็นที่ 19

30 ธ.ค. 2547 16:32
 1. หนูอยากรู้ว่าแรงลัพธ์หมายถึงอะไรคะหนูไม่เข้าใจค่ะ ช่วยตอบหนูด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 18

28 ธ.ค. 2547 20:22
 1. ทำไงดีดูความคิดเห็นของทุกคนแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเลย *สอบเรื่องนี้ด้วยอีก*จะสอบได้ไหมนี่

ความคิดเห็นที่ 17

26 ธ.ค. 2547 21:36
 1. พูดให้ง่ายๆคือ แรงลัพธ์คือผลรวมของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุ ซึ่งทิศทางของแรงลัพธ์จะมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วย การที่ต้องหาแรงลัพธ์เพราะเราต้องยึดแรงเพียงแรงเดียวว่ามีแรงมากระทำต่อวัตถุเท่าใด ทิศใด ถ้ามีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุ เราจึงต้องหาแรงลัพธ์เพื่อจะได้ทราบว่า แรงทั้งหมดที่มากระทำต่อวัตถุนี้มีค่าเท่าใด และในกรณีที่แรงที่กระทำต่อวัตถุก้อนเดียวกันมีทิศตรงข้ามกัน การหาแรงลัพธ์ก็จะเสมือนเป็นการหาผลต่าง แต่จริงๆแล้ว แรงลัพธ์เป็นผลรวมนะคะ ลองดูเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16

21 ธ.ค. 2547 11:59
 1. รักทุกทุกคนมากเลย

ความคิดเห็นที่ 14

20 ธ.ค. 2547 18:11
 1. หนูอยากรู้ว่าแรงลัพธ์คืออะไร เป็นอย่างไรค่ะ พี่ๆช่วยตอบหน่อยได้มั้ยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12

14 ธ.ค. 2547 23:33
 1. แรงลัพธ์ คือ แรงสุทธิ ที่กระทำต่อวัตถุ เช่น ก้อนมวล ก้อนหนึ่ง มีแรงทั้งหมด มากระทำ 10 แรง เราก็จัดการรวมแรง ทั้ง 10 นั้นเข้าด้วยกัน ซึ่งผลรวมของแรง 10 แรงนั้น ก็คือ แรงลัพธ์ แต่เนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ คือปริมาณที่ จะระบุทิศทาง เพราะได้ไม่ระบุทิศทางแล้ว คน 2 คนที่สังเกตุ คนล่ะที่กันจะเห็นทิศของแรงที่กระทำไม่เหมือนกัน เพราะเหตุนี้ เวลาเราจะรวมแรง เราจึงต้องรวมแรงแบบเวกเตอร์ คือกำหนดทิศทางให้ กับแรงนั้น เช่น ในกรณีที่พิจารณาแกนเดียว คนแรก อาจจะกำหนดว่า แรงที่ไปทางขวาเป็นบวก ส่วนไปด้านซ้ายเป็นลบ คนที่สอง อาจจะกำหนดว่า แรงที่ไปทางขวาเป็นลบ ส่วนไปทางด้านซ้ายเป็นบวก แล้วจับแรงที่เรากำหนดทิศแล้วมา รวมกัน จะได้แรงลัพธ์ ในทิศทางที่เรากำหนด ปล. มือใหม่ครับ ผิดพลาดอะไร ต้องขออภัยด้วย มีใครอธิบายได้ดีกว่า แย้งได้ครับ (^.^)v

ความคิดเห็นที่ 11

14 ธ.ค. 2547 21:04
 1. อยากให้อธิบายมากกว่านี้ว่าแรงลัพธ์คืออะไร มันจะดีมากเลย

ความคิดเห็นที่ 10

7 ธ.ค. 2547 16:09
 1. แรงลัพธ์ เขียนได้ว่า ซิกม่าF ซึ่งตัวซิกม่านี่แหละที่เป็นตัวบอกว่าแรงลัพธ์คือ ผลรวมของแรง ไม่ใช่ผลต่างของแรง ( ถ้าผลต่างจะเป็นเดลต้า ) แต่ในการคำนวณ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ต้องมีทั้งขนาดและทิศทาง ดังนั้นการคำนวณหาแรงลัพธ์ จึงต้องคิดเครื่องหมายด้วย จึงทำให้มีทั้งบวกและลบ ดูง่ายๆจากกราฟ แกน x ทางขวา 0 จะเป็น + ซ้าย 0 จะเป็น - แกน y ก็คล้ายๆแกน x คือบน 0 + ล่าง 0 - เช่น แรงในแกน x มี 10 N ไปทางซ้าย และ 5 N ไปทางขวา จะได้ แรงลัพธ์แกน x = 5 N - 10N จะได้แรงลัพธ์แกน x = -5N ซึ่งตัวเครื่องหมายลบ จะเป็นตัวบอกทิศทางของแรงลัพธ์ และ 5 คือขนาดของแรงลัพธ์ จากที่ยกตัวอย่างจึงเสมือนเป็นการหาผลต่างซึ่งจริงๆแล้วเป็นการหาผลรวม ถ้ามองในรูป 5N + ( -10N ) จะเห็นว่าเป็นผลรวมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9

2 ธ.ค. 2547 18:23
 1. mail:jutamas.dexthala@thaimail.com

ความคิดเห็นที่ 8

2 ธ.ค. 2547 18:22
 1. แรงลัพท์คือ แรง2แรงขึ้นไปถ้าแรงมีทิศทางเดียวกันจะมีผลรวมกัน(ถ้าออกแรงคนละ 5N และดึงวัตถุไปทางขวามือแรงลัพท์คือ 10N)และแรง2แรงขึ้นไปที่มีทิศทางคนละทางจะหักล้างกันและจะได้แรงลัพท์เป็น0(ต่อเมื่อแรงที่ดึงนั้นมีค่าเท่ากันเช่นAออกแรงดึง5Nไปทางขวาส่วนBออกแรงดึง5Nไปทางซ้ายแรงลัพท์คือ0)และแรง2แรงขึ้นไปที่มีทิศทางคนละทางจะหักล้างกันและจะได้แรงลัพท์เป็นที่เหลือจากแรงที่มีค่ามากกว่า เด็กนครศรีฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 7

29 พ.ย. 2547 17:34
 1. แรงลัพธ์คือ แรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น เมื่อเวลาเราดันโต๊ะถ้าดัน2คนก็จะไม่ต้องออกแรงเยอะหรือไม่ค่อยใช้แรงลัพธ์ ถ้าใช้แรงคนเดียวก็จะออกแรงมากหรือใช้แรงลัพธ์เยอะ ประโยชน์ เช่น 1.ถ้าขี่จักรยานลงเนินก็จะออกแรงน้อย 2.ทําให้รถแล่นได้ จาก เด็กป.5/1 ชาย โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)

ความคิดเห็นที่ 6

23 พ.ย. 2547 19:23
 1. ถ้าถามงี้สงสัยจะต้องตอบยาวแล้วมั้งครับเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 5

23 พ.ย. 2547 18:55
 1. อยากทราบว่าแรงลัพธ์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง บอกหน่อยนะคะ... ช่วยหน่อย..

ความคิดเห็นที่ 4

23 พ.ย. 2547 18:49
 1. อยากทราบว่าแรงลัพธ์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ความคิดเห็นที่ 3

9 พ.ย. 2547 18:20
 1. ผมเรียนอยู่ม.3อ่ะครับ ผมเรียนเรื่องแรงและไฟฟ้า ตอนนี้เรียนเรื่องแรง อยากทราบว่าแรงและเวกเตอร์ของแรงแตกต่างกันอย่างไรคับ

ความคิดเห็นที่ 1

4 พ.ย. 2547 11:45
 1. แรงลัพธ์คือแรงสุดท้ายที่ปรากฎออกมาหลังจากที่ของชิ้นนั้นถูกแรงต่างๆมากระทำ นั้นคือ ถ้าแรงที่กระทำของชิ้นนี้มีทิศเดียวกัน(เช่นเราผลักท้ายรถด้วยกัน2คน) แรงลัพธ์ก็คือแรงของทั้งสองรวมกัน(รถก็เคลื่อนไปข้างหน้าเร็วขึ้น) แต่ถ้าแรงสวนทางกัน(คนนึงวิ่งไปดันหน้ารถ(ในทิศที่ทำให้รถถอยหลัง)) แรงลัพธ์คือแรงทั้งสองหักล้างกัน(รถวิ่งช้าลง) ซึ่งกรณีนี้ทิศทางที่รถจะไปก็ขึ้นอยู่แรงใครจะมากกว่ากัน โดยปกติแล้วแรงลัพธ์ไม่จำเป็นจะต้องมีแค่สองแรง จะมีกี่แรงก็ได้ แต่การที่จะนำแรงมากบวกกัน หรือ ลบกัน นั้น ให้ดูที่ทิศของแรง นะจ๊ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น