ไรโบโซมคืออะไร

....



ความคิดเห็นที่ 2


5 พ.ย. 2547 14:37
  1. organelle ที่พบภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ลักษณะสำคัญคือเป็น organelle ที่ไม่มีเยื่อหุ้มประกอบขึ้นจาก Riboprotein (โปรตีนที่มี RNA ชนิด rRNA ประกอบอยู่) 2 หน่วยย่อยที่มีน้ำหนักแตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตที่เป็น prokaryote ไรโบโซมจะมีน้ำหนัก 70S โดยส่วนที่เป็น large subunit หนัก 50S และ small subunit หนัก 30S ส่วน eukaryote ไรโบโซมจะมีน้ำหนัก 80S โดยส่วนที่เป็น large subunit หนัก 60S และ small subunit หนัก 40S
    ribosome ทำหน้าที่เป็นเสมือนจุดพบเจอระหว่าง codon บนสาย mRNA และ tRNA แต่ละตัวที่เป็นตัวพากรดอะมิโนมาเชื่อมต่อเป็นสาย polypeptide (ribosome เป็น organelle ที่ใช้ในกระบวนการ translation --การสร้างโปรตีนของสิ่งมีชีวิต--)
    ribosome อาจทำงานอย่างอิสระใน cytoplasm เรียกว่าเป็น free ribosome หรืออาจจับอยู่ที่ endoplasmic recticulum (ER) ทำให้ผิวของ ER นั้นมีลักษณะขรุขระ จึงเรียก ER นั้นว่า rough ER หรือ rER



ความคิดเห็นที่ 1

4 พ.ย. 2547 20:14
  1. ส่วนประกอบของเซลล์มีหน้าที่สร้างโปรตีนค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น