หย่อนวัตถุมวล 10 กิโลกรัม จากหยุดนิ่งลงมาในแนวดิ่งด้วย ความเร่งคงที่ 3 เมตร/วินาที2 เป็นเวลานาน 2 วินาที จงหางานที่กระทำ ในการหย่อนวัตถุนี้ลงมา

หย่อนวัตถุมวล 10 กิโลกรัม จากหยุดนิ่งลงมาในแนวดิ่งด้วย

ความเร่งคงที่ 3 เมตร/วินาที2

เป็นเวลานาน 2 วินาที จงหางานที่กระทำ

ในการหย่อนวัตถุนี้ลงมา

8 พ.ค. 2561 12:52
0 ความเห็น
2161 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย คนเหล็ก

ใช้สูตร      งาน  =  แรง x ระยะทาง

                        =  (มวล x ความเร่งโน้มถ่วง) x ระยะทางที่มวลเคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่ง

                        =  (10 กิโลกรัม x 9,8 เมตร ต่อ วินาที กำลัง สอง) x (ut + 1/2 gt ยกกำลัง 2)

                        =   (10 กิโลกรัม x 9,8 เมตร ต่อ วินาที กำลัง สอง) x (0 + 1/2 x 9.8 เมตร ต่อ วินาที กำลัง สอง x (2 วินาที ยกกำลัง 2) 

                        =  98 นิวตัน x 19.6 เมตร

                        =  1920.8 จูล

8 พ.ค. 2561 14:08


ความคิดเห็นที่ 2 โดย คนเหล็ก

ใช้สูตร 

งาน = แรง x ระยะทาง

       = (มวล x ความเร่งโน้มถ่วง) x ระยะทางที่มวลเคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่ง

       = (10 กิโลกรัม x 9,8 เมตร ต่อ วินาที กำลัง สอง) x (ut + 1/2 at ยกกำลัง 2)

       = (10 กิโลกรัม x 9,8 เมตร ต่อ วินาที กำลัง สอง) x (0 + 1/2 x 3 เมตร ต่อ วินาที กำลัง สอง x (2 วินาที ยกกำลัง 2)

       = 98 นิวตัน x 6 เมตร

       =  588 จูล

8 พ.ค. 2561 14:14


ความคิดเห็นที่ 3 โดย คนเหล็ก

ใช้สูตร      

งาน = แรง x ระยะทาง

      = (มวล x ความเร่งโน้มถ่วง) x ระยะทางที่มวลเคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่ง

      = (10 กิโลกรัม x 9.8 เมตร ต่อ วินาที กำลัง สอง) x (ut + 1/2 at ยกกำลัง 2)

      = (10 กิโลกรัม x 9.8 เมตร ต่อ วินาที กำลัง สอง) x (0 + 1/2 x 3 เมตร ต่อ วินาที กำลัง สอง x (2 วินาที ยกกำลัง 2)

      = 98 นิวตัน x 6 เมตร

      = 588 จูล

8 พ.ค. 2561 14:15


ความคิดเห็นที่ 4 โดย คนเหล็ก

งานที่กระทำในการหย่อนวัตถุนี้ลงมา = 588 จูล

8 พ.ค. 2561 14:18

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น