จากกระทู้ "อย่าเริ่ม ประเดิมยาก"

สืบเนื่องจากกระทู้

"อย่าเริ่ม ประเดิมยาก"

"ช่วยเเต่งกลอนเรื่อง
เเรงดันไอกับจุดเดือดของของเหลว ทีครับ

@ ระบบปิด ของเหลว พลังมาก (closed system)
โมเลกุล จึงแยกจาก เรียก“ระเหย” (ไอ vapour)
ไอบ้างกลับ เหลวอีก “ควบแน่น”เลย (condensed)
แต่หาเคย เกินส่วนไอ ไปได้นา

@ ด้วยไอนั้น มีความดัน จึงกดทับ
จับ”ระเหย” ให้หยุด สุดฤทธิ์หนา
เกิด”สมดุล- ไดนามิค” คือที่มา (thermodynamic equilibrium)
ชื่อเรียกหา “ความดันไอ(ของ)ของเหลว”เอย (vapor pressure)

Vapor pressure or equilibrium vapor pressure is defined as
the pressure exerted by a vapor in thermodynamic equilibrium
with its condensed phases (solid or liquid) at a given temperature
in a closed system.

…..ให้ความร้อน เพิ่มอีก แรงยึดเกาะ (โมเลกุล)
เกิดใจเสาะ (ของเหลว)แตกเป็นฟอง ผุดไอเผย
ความดันไอ เกิน(ความดัน)บรรยากาศ ปรากฏเลย
เราผู้เคย- พบ,เรียก“เดือด” ทั่วหน้ากัน

With any incremental increase in that temperature,
the vapor pressure becomes sufficient to overcome atmospheric pressure
and lift the liquid to form vapor bubbles inside the bulk of the substance.

25 มิ.ย. 2561 14:51
0 ความเห็น
563 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น