"ห.ร.ม., ค.ร.น. และเลขสองจำนวน?"... มาสร้าง "พื้นคณิต" ไปด้วยกันครับ

ที่ผ่านมา....ผมได้แนะนำให้รู้จัก วิธีหา "ห.ร.ม." และ “ค.ร.น. กันไปแล้ว...เชื่อว่า น่าจะพอทำให้ใครสักคนเข้าใจเรื่องดังกล่าวมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ... วันนี้! ถึงเวลาใช้ความเข้าใจดังกล่าว มาลองทำรูปแบบที่คุณครูส่วนใหญ่นิยมออกข้อสอบในชั้นเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นกันครับ นั่นคือ

เรื่อง “ผลคูณของห.ร.ม.และค.ร.น.” ครับ ซึ่งมีหลักการง่ายๆ คือ

"ห.ร.ม คูณ ค.ร.น. = ผลคูณของเลขสองจำนวนนั้น"

ในตอนนี้ มีตัวอย่างโจทย์ 3 ข้อ มาให้ฝึกทำกัน...มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. เลขสองจำนวนคูณกันได้ 630 ถ้า ห.ร.ม. เป็น 7 แล้ว ค.ร.น. ของเลขสองจำนวนนี้คือเท่าไร

ข้อ 2. ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 2 จำนวนนับเป็น 108 และ 18 ตามลำดับ ถ้าจำนวนแรกคือ 36 อีกจำนวนหนึ่งมีค่าเท่าไร

ข้อ 3. ผลคูณของเลข 2 จำนวนมีค่าเท่ากับ 1,440 ถ้า ห.ร.ม. คือ 6 แล้ว ค.ร.น. มีค่าเท่ากับเท่าไร

ทำยังไง คิดแบบไหน ลองรับชมกันดูนะครับ ^-^

กฎแจ่มๆ ข้อที่ 4 (ข้อสุดท้าย) "ผลคูณของ ห.ร.ม.กับ ค.ร.น."

ผมเชื่อว่าถ้าดูคลิปทั้งหมดจบแล้ว น่าจะทำให้คุณเข้าใจเรื่องดังกล่าวได้มากขึ้น สู้ๆ นะครับ ^-^

สุดท้าย ... ถ้าคุณลืมวิธีการดังกล่าว หรือต้องการสอนใครต่อ...ผมเชื่อว่าคลิปดังกล่าวข้างต้น น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจและสละเวลาเข้ามาดูไม่มากก็น้อย ... ถึงแม้วิธีการหาดังกล่าวที่ผมนำเสนอ อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด หรือเร็วที่สุด... แต่ผมเชื่อว่ามีประโยชน์และสร้าง “พื้นคณิต” ที่ดี ต่อใครสักคนที่ไม่เข้าใจที่สุดแน่ .... ขอบคุณครับ ^__^


หมายเหตุ

เนื่องจากมีคำแนะนำว่า โจทย์ในข้อ 1 ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก "โดยปกติค่า ค.ร.น.ที่ได้ควรหารด้วย ห.ร.ม. ลงตัวครับ" ดังนั้น ผมต้องขออภัยทุกท่านที่ตั้งโจทย์ผิดนะครับ

จึงขอแก้ไขโจทย์ในข้อ 1 ดังนี้

"เดิม"....ข้อ 1. เลขสองจำนวนคูณกันได้ 630 ถ้า ห.ร.ม. เป็น 7 แล้ว ค.ร.น. ของเลขสองจำนวนนี้คือเท่าไร

"แก้ไขใหม่" ....ข้อ 1. เลขสองจำนวนคูณกันได้ 630 ถ้า ห.ร.ม. เป็น 3 แล้ว ค.ร.น. ของเลขสองจำนวนนี้คือเท่าไร

การหาคำตอบค.ร.น. ดังกล่าวยังคงใช้หลักการ "ห.ร.ม.xค.ร.น. = ผลคูณของเลขสองจำนวนนั้น" ได้ครับ

ทั้งนี้ คำตอบที่ได้ .... ค.ร.น. มีค่าเท่ากับ 210 ครับ ขอขอบคุณคำแนะนำที่มีค่าไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ^-^

26 มิ.ย. 2561 19:24
0 ความเห็น
514 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น