"ใครอยากรู้ว่า นายช่างสำรวจ กรมธนารักษ์ เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

- ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ

- ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโยยีสมัยใหม่

- แนวสอบสอบการสำรวจวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนยีสมัยใหม่

- ถาม-ตอบ ความรู้เรื่อง การเขียน ย่อ ขยาย รูป แผนที่

- หลังการสำรวจและทำแผนที่

- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปงแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD

- แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

11 ก.ค. 2561 15:20
0 ความเห็น
94 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น