แคลคูลัสมันคืออะไรกันแน่ครับ

คืออยากหาคำจำกัดความอะคับ เอาแบบภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะคับความคิดเห็นที่ 39


1 พ.ค. 2550 23:08
 1. calculus สุดยอดเมื่อใช้กับเศรษฐศาสตร์ สามารถคำนวน กราฟอุปสงค์อุปทาน ได้อะ
  แจ่มมั้ยหละ


  ส่วนฟิสิกส์ ผมว่าเป็นวิชาที่ตายแล้วคือ ถึงจุดสูงสุดแล้ว แต่ก็เห็นแต่เหลือเรื่อง อะตอม นิวเคลียส
  ที่ยังสามารถค้นพบต่อไปได้อีก ส่วนบทอื่นๆก็นาจะตายตัวแล้วความคิดเห็นที่ 42

pachelbel
10 พ.ค. 2550 13:20
 1. แคลคูลัสคือการดำเนินการกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน้อยมาก
  อนุพันธ์คือการหาการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
  ปริพันธ์คือการรวมของขนาดเล็กมาก
  ลิมิตคือหาค่าของสิ่งที่ใกล้มากแต่ไมใช่สิ่งนั้น
  ผมคิดว่างั้นนะครับความคิดเห็นที่ 37

5 ม.ค. 2550 11:09
 1. แคลฯ คือ การประยุกต์ ใช้ คณิตศาตร์ เพื่อการคำนวณ ที่ซับซ้อน มากขึ้น
  ฟิสีกส์ ก็ใช้ แคลฯ ในการคำนวณคับ แต่ว่าที่มัน ยาก ไม่ใช่เพราะมันสูงหรอกคับ

  "มันประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย" ใช้งานได้ หลายด้าน เราก็เลยเรียนเยอะ
  ที่จริงแล้ว สูตรดั่งเดิมของ แคลฯไม่ได้มีมากมาย แต่เรา ประยุกต์ใช้คับ มันเลย ยากความคิดเห็นที่ 41

อยากเรียนแพทย์
3 พ.ค. 2550 15:58
 1. อาจารย์เค้าบอกว่าเป็นคณตศาสตร์ชั้นสูง แต่เรียนๆไปมันก็เหมือนอันที่ผ่านมาแหละ ตอนนี้เราก็ diff อยู่ความคิดเห็นที่ 17

สร
8 มี.ค. 2548 05:45
 1. การใช้แคลคูลัส หาพี้นที่ เป็น การใช้(application)อย่างหนึ่งเท่านั้น หาปริมาตร ก็ได้ หาปริมาณอื่นๆก็ได้
  กว้าง x ยาว -> พื้นที่, แรง x ระยะทาง -> โมเมนตัม, ความเร็ว x เวลา -> ระยะทาง, ตวามกดดัน x พื้นที่ -> แรง ฯลฯ

  ทำไม เราไม่ใช้สูตร A x B -> C? ถ้า Aและ/หรือ B ไม่คงที่? ไล้นิท และนิวตัน บอกว่า เราจะ ประมาณ C ด้วยการ แบ่ง A, B เป็นส่วนเล็กๆ dA, dB ใช้สูตร dA x dB -> dC แล้วรวมกัน เป็น C.

  จะแสดงความคิดทางแคลคูลัส ในการหาพื้นที่ ที่ล้อมรอบต้วยเส้นคดเคี้ยว ลองวาดรูป อะมีบ้า บนกระดาษกราฟ แล้วนับตารางเอา

  จะหาปริมาตร ของก้อนดินเหนียว ก็ตัดก้อนดิน ให้เป็นลุกบาศเล็กๆเท่าๆกัน แล้วนับลูกบาศเอา

  ผลรับเป็น ค่าประมาณ จะใกล้ปริมาณแท้จริงแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ การแบ่งเป็นส่วนย่อย

  เราจะประมาณค่า เหล่านี้ด้วยวิธีอื่นๆ ก็ได้ เช่น หาพื้นที่บนกระดาษด้วยการชั่ง หาปริมาตรของดินแทนที่น้ำ(อาคีมิดีส - ยูเรก้า) หาระยะทางระหว่าง ๒ จุด บนโลกด้วย เงาแดด ฯลฯ

  เรื่องทางแคลคูลัส คือ เป็นเครื่องมือ ช่วยคิด อย่างหนึ่ง มีเครื่องมืออีกมากมาย ให้ใช้เหมาะสมกับงาน สูตร เหมาะกับงาน ที่มี จำนวนคงที่ แคลคูลัสเหมาะกันงาน ที่มี ความสัมพันธ์คงที่ หรือเขียนเป็นสูตรได้ - การประมาณ เป็นรากฐาน ของวิชาการความคิดเห็นที่ 9

สร
7 มี.ค. 2548 08:18
 1. ความสูงต่ำของวิชาการ อืม น่าจะมีคนให้นิยาม ให้วิธีการวัด

  วิชานี้เก่า (เขาว่า)ตั้งแต่สมัย ไอแซค นิวตัน ท่านหาวิธีบอกตำแหน่งของโลก นั่นคือสิ่งที่เคลื่อนไหว แบบคงเส้นคงวา มีตำแหน่ง ที่ขึ้นกับ เวลา โลกเราเคลื่อนไหวคงเส้นคงวา (ภายในการควบคุม ของแรงดึงดูด (ที่ นิวตันสมมติขึ้นมา แล้วภายหลัง คนเห็นว่า มันสอดคล้องกับความเป็นจริง - โดยทั่วไป) ความคงเส้นคงวานี้ เขียนเป็น สูตรคำนวณ และกระบวนการคำนวณ ใหม่(สำหรับคนสมัยนิวตัน) ทีให้ประโยชน็ได้เยอะแยะ มา 350 ปีแล้ว (หมายความว่า วิชานี้เจ็ง)ความคิดเห็นที่ 35

13 ก.พ. 2549 12:25
 1. แคลคูลัสเป็นวิชาที่ทำให้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ด้วยกันเองก้าวหน้าไปมากจนกระทั่งทุกวันนี้ ความจริงแล้วผู้ที่จะเรียนฟิสิกส์ ควรเรียนแคลคูลัสมาก่อนเพราะจะทำให้เข้าใจฟิสิกส์มากขึ้น จึงไม่น่าแปลกถ้าในปัจจุบันมีนักเรียนบางระดับได้เรียนแคลคูลัสก่อนแล้ว แต่ตัวเนื้อหาของแคลคูลัสจริงนั้นแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
  1.แคลคูลัสตัวแปรเดียว (นักเรียน ม.6, คณะวิศวะ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ ต้องเรียนเพื่อการนำไปประยุกต์ในวิชาอื่นๆ เช่น ฟิสิกส์)
  2.แคลคูลัสหลายตัวแปร
  3.แคลคูลัสขั้นสูง (พูดถึงฟังก์ชันที่ต้องนิยามโดยใช้อินทิเกรต อนุกรมฟูเรียร์ การพิสูจน์ทฤษฎีทางแคลคูลัส และเนื้อหาขั้นสูงอื่นๆ ของแคลคูลัส มีเฉพาะนักคณิตศาสตร์เท่านั้นที่จะได้ศึกษา)ความคิดเห็นที่ 19

16 มี.ค. 2548 15:24
 1. โอ้แคลคลัสทำไมยากจังนะความคิดเห็นที่ 5

26 ก.พ. 2548 21:30
 1. เป็นวิชา คณิตศาสตร์ แขนงหนึ่งครับ ไม่ได้สูงส่งอย่างที่ว่าๆกันเลยความคิดเห็นที่ 8

5 มี.ค. 2548 20:49
 1. โทโพโลยี่ ชั้นสูงความคิดเห็นที่ 11

7 มี.ค. 2548 11:28
 1. เยอะแยะไป แต่ต้องลองมาศึกษาดู
  นี่แหละนะระบบโรงเรียนมันสอนให้เราเชื่อๆๆๆทุกอย่างๆไม่มีความสงสัย นักเรียนเลยเชื่อว่าทุกอย่างค้นพบหมดแล้วความคิดเห็นที่ 12

7 มี.ค. 2548 11:31
 1. แคลคูลัสไม่ใช่ชั้นสูงแต่เป็นพื้นฐานของระดับสูง หรือ เป็นระดับสูงของคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐาน ถ้าคุณว่ามันเป็นระดับสูงแสดงว่าคุณเคยเรียนแต่ระดับพื้นฐาน(มัธยม)ความคิดเห็นที่ 13

7 มี.ค. 2548 12:18
 1. ตอนที่นิวตันนำเสนอกฏเกณฑ์ทางฟิสิกส์นั้น ยุคนั้นยังไม่มีคณิตศาสตร์ที่ลึกซึ้งเพียงพอจะอธิบายความคิดของท่าน

  ท่านจึงคิดวิชาแคลคูลัสขึ้นเพื่อใช้อธิบายกฏเกณฑ์ทางฟิสิกส์ ดังนั้นนิวตันจึงเป็น 2 สุดยอด ฟิสิกส์และคณิตความคิดเห็นที่ 14

7 มี.ค. 2548 13:48
 1. แคลคูลัส (calculus) ก็คือ calculation แปลว่า เครื่องคิดเลขไง
  เป็นการใช้สมองให้ทำงานเหมือนเครื่องคิดเลข
  โดย ทำการ + - * / ไปพร้อมๆกันแต่พอเขียนเป็นสูตรก็ยุ่งหน่อย
  แต่ก็มีประโยชน์ที่ช่วยลดการคิดที่ซ้ำๆลงไปได้มากจากที่ต้องคิดกันนานนับปีก็เหลือเพียงไม่กี่นาที่ความคิดเห็นที่ 22

9 เม.ย. 2548 13:11
 1. ใครรู้วันเกิดอาคีมีดิสความคิดเห็นที่ 7

5 มี.ค. 2548 16:55
 1. ทฤษฎีจำนวนความคิดเห็นที่ 10

7 มี.ค. 2548 11:26
 1. ไอซบลิซหรือนิวตันเป็นค้นคิดขึ้นกันแน่คะ บางข่าวบอกว่าพร้อมกัน บางข่าวบอกว่านิวตัน ???? แล้วตอนนี้คณิตศาสตร์ยังเหลืออารายให้ค้นพบอีกคะเนี่ย?ความคิดเห็นที่ 16

7 มี.ค. 2548 23:16
 1. ก้อนหินครับ
  ถูกนำมาใช้เรียกชื่อโรคนิ่วความคิดเห็นที่ 6

HyBRiD
1 มี.ค. 2548 22:27
 1. แล้วคุณ X ว่า อะไรสูงล่ะครับความคิดเห็นที่ 31

16 ต.ค. 2548 14:20
 1. ใครก็ได้ช่วยอุ๊หน่อย ช่วยหาสูตรดิฟทั้งหมดให้หน่อยนะคะ ต้องส่งพรุ่งนี้แล้ว ขอบคุณล่วงหน้าน่ะคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น