ขอความหมายของ การให้เหตุผลแบบนิรนัย และแบบอุปนัย

ต้องทำงานเรื่องนี้ เลยอยากได้ข้อมูลเยอะ ๆ อ่ะคับ ใครรู้ช่วยทีนะ


ความคิดเห็นที่ 1 

Passportblue (Guest)
6 ม.ค. 2548 03:51
 1. นิรนัย= general cases ==> specific cases

  อุปนัย= specific cases ==> general casesความคิดเห็นที่ 2

galz_n_guyz@hotmail.com (Guest)
29 มิ.ย. 2549 16:35
 1. อยากรู้ความหมายของการให้เหตุผลของอุปนัยและนิรนัย

  ตัวอย่างการทำ . โจทย์ของอุปนัยและนิรนัย .อยากได้แบบฝึกหัด ง่ายๆเลยคืออยากได้ข้อมูลรายละเอียดความคิดเห็นที่ 3

bravery_001@hotmail.com (Guest)
29 มิ.ย. 2549 17:37
 1. การให้เหตุผลแบบนิรนัย(Deduction)คือการนำข้อสรุปที่ได้แล้วไปใช้ในการหาข้อมูลย่อยๆ

  การให้เหตุผลแบบอุปนัย(Induction)คือการหาข้อมูลจากข้อมูลย่อยๆ แล้วนำไปสรุปเป้นกฎเพื่อนำไปใช้ต่อไป

  สรุปก็คือ

  นิรนัย คือ ใหญ่ไปย่อย

  อุปนัย คือ ย่อยไปใหญ่

  ...................นะจ๊ะความคิดเห็นที่ 4

maY_faZn@hotmail.com (Guest)
3 ก.ค. 2549 20:30
 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย(induction) หมายถึง วิธีการสรุปในการค้นคว้าความจริงจากการสังเกตหรือทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อยๆแล้วนำมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป เป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับประชากรส่วนย่อย เพื่อไปสรุปเป็นข้อสรุปของประชากรส่วนใหญ่

  การให้เหตุผลแบบนิรนัย(deduction) เป็นการนำความรู้พื้นฐาน ความเชื่อ ข้อตกลง กฏ บทนิยามซึ่งเป็นสิ่งที่รู้มาก่อนและยอมรับเป็นจริง เพื่อหาเหตุนำไปสุ่ข้อสรุปความคิดเห็นที่ 5

anong kosa. (Guest)
2 ส.ค. 2549 12:13
 1. อยากรู้ความหมายของคำว่านิรนัยและอุปนัยความคิดเห็นที่ 6

anong kosa (Guest)
2 ส.ค. 2549 12:17
 1. อุปนัยและนิรนัยเป็นการให้เหตุผลใช่หรือไม่ความคิดเห็นที่ 7

yao_k.n.w @hotmail.com (Guest)
20 ส.ค. 2549 10:59
 1. เราอยากได้ความหมาย อุปนัยและนิรนัย เยอะๆ กับ ตัวอย่าง

  ที่สำคัญอยากได้แบบละเอียด อ. ให้ทามตั้ง 40 หน้าเราหาได้นิดเดียว ใครก็ได้ช่วยเราทีความคิดเห็นที่ 8

ครูไผ่ vcharkarn vteam
21 ส.ค. 2549 09:49
 1. หลักการมันมีอยู่นิดเดียว

  แต่ตัวอย่างสิเยอะ

  ที่อาจารย์ให้ทำ 40 หน้า เพราะอยากจะตรวจสอบดูว่าเราเข้าใจหลักการได้ดีแค่ไหน

  ถ้าเข้าใจหลักการดี จะสามารถยกตัวอย่างได้มากมายหลายร้อยหน้า

  40 หน้าไม่พอมือหรอกค่ะ

  เพราะเราแต่ละคนเรียนคณิตศาสตร์กันมาคนละเยอะแยะมากมาย

  ถ้าเข้าใจแล้วสามารถยกตัวอย่างได้เป็นร้อย ๆ หน้าเลยค่ะ

  แต่ถ้าไม่ยกเอง จะมาคอยลอกจากที่คนอื่นยกให้ ก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจไงคะ

  เอ้า สงสารลูกนกลูกกา จะยกให้ดูสักตัวอย่างหนึ่ง  ตัวอย่างอุปนัย เช่น

  วาดรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ขึ้นมาหลาย ๆ รูป ให้มีขนาดของแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านหรือมุมต่าง ๆ กัน

  วัดมุมภายในทุกมุมของรูปสามเหลี่ยมทุกรูป

  เอาขนาดของมุมภายในที่วัดได้ของแต่ละรูปมารวมกัน

  มุมภายในของ รูปไหนก็รวมเฉพาะรูปนั้นนะคะ อย่าปนกับรูปอื่น

  พบว่า มุมภายในทั้งสามมุมของแต่ละรูปรวมกันได้ 180 องศาเท่ากันหมด

  ยังไม่เชื่อ ก็วาดเพิ่มอีก ให้มีขนาดของส่วนต่าง ๆ แตกต่างไปจากที่มีอยู่

  วัดมุมภายในทั้งสาม แล้วเอามารวมกัน ก็ได้ 180 องศาอีกนั่นแหละ

  ไม่เชื่อมือตัวเอง ให้เพื่อนลองทำดูบ้าง ก็ได้ผลเหมือนกัน

  ไม่เชื่อตัวเองและเพื่อนคนนี้ ก็เอาไปขอให้เพื่อนคนอื่นลองทำดู ก็ได้ผลเหมือนกันอีก

  พยายามจะหาคนที่ทำออกมาแล้วไม่ได้ผลแบบเดียวกัน ก็หาไม่ได้เลย

  จึงต้องยอมรับว่า

  ผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันย่อมเท่ากับ 180 องศา  ตัวอย่างการนิรนัย

  เมื่อยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า

  ผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ 180 องศา

  ก็เอาความรู้อันนี้ไปใช้ในการให้เหตุผลกับรูปสามเหลี่ยมเฉพาะรูปใดรูปหนึ่งได้

  เช่น ไปพบ รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมที่หนึ่งกาง 70 องศา มุมที่สองกาง 35 องศา

  เราบอกได้เลยว่ามุมที่สามต้องกาง 180-70-35=75 องศา แน่ ๆ เลย ไม่ต้องไปวัดให้เมื่อยลูกตา

  เหตุผล เพราะ ผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ 180 องศา ไงล่ะ  การอุปนัย คือการนำข้อค้นพบจากตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอข่างมาสรุปเป็นความรู้ทั่วไปหรือกฎหรือสูตรหรือหลักการ  การนิรนัยคือการนำความรู้ทั่วไปหรือกฎหรือสูตรหรือหลักการมาใช้ในการหาคำตอบหรืออธิบายหรือให้เหตุผลกับกรณีเฉพาะอันหนึ่งความคิดเห็นที่ 9

phailome@hotmail.com (Guest)
23 ส.ค. 2549 13:16
 1. อาจารย์สั่งให้ทำโครงงานก็เลยมาหาที่นี่แหละความคิดเห็นที่ 10

เเคพะถดคึ (Guest)
1 ก.ย. 2549 08:33
 1. ทำอย่างนี้ไม่ต้องทำความคิดเห็นที่ 21

K.A.B.
27 ก.พ. 2551 13:39
 1. อยากได้แบบฝึกหัดเยอะๆ
ความคิดเห็นที่ 22

nattylovely
18 ก.ค. 2552 17:04
 1. เรื่องการให้เหตุผลแบบนิรนัย
  มันยัง งง ยุอ่า
ความคิดเห็นที่ 24

lovekiw@hotmail.com (Guest)
10 ก.ค. 2553 12:31
 1. ง่ายจังความคิดเห็นที่ 25

ae_study-in_hv62@hotmail.com (Guest)
14 ก.ค. 2553 18:27
 1. อยากได้แบบ ว่าเราได้โจทย์มา แปลไงอ่า..ความคิดเห็นที่ 26

ae_study-in_hv62@hotmail.com (Guest)
5 ส.ค. 2553 18:14
 1. ไม่มีใครเข้าใจที่ถามเลยหรอ ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วแหละความคิดเห็นที่ 27

ฟาง (Guest)
14 ส.ค. 2553 12:08
 1. ไม่เข้าใจความคิดเห็นที่ 29

big_mmm_@hotmail.com (Guest)
22 ก.ย. 2553 15:24
 1. ขอขอ้มูลนี้ด้วยฃิ มีแค่นี้นะ ขออีกหน่อยนิดได้ใหมความคิดเห็นที่ 30

poommy (Guest)
13 ธ.ค. 2553 20:27
 1. สุดยอดความคิดเห็นที่ 31

PoOAuT (Guest)
7 มี.ค. 2554 09:23
 1. ได้ทำ E-book เรื่องนี้จะหาแบบทดสอบได้จากที่ไหนความคิดเห็นที่ 38

draf-drucky@hotmail.com (Guest)
19 มี.ค. 2555 23:29
 1. การอ้างเหตุผลอุปนัยที่บกพร่อง คือยังไงคับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น