ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

ใครเป็นกษัตริย์องค์แรกของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะจ๊ะ


ความคิดเห็นที่ 1


17 ม.ค. 2548 17:17
 1. พระเจ้าอู่ทองไงจ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 3

27 ม.ค. 2548 12:13
 1. พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนา และเป็นกษัตริย์องค์แรกของกรุงศรีอยุธยา.

ความคิดเห็นที่ 4

7 ก.พ. 2548 09:18
 1. อยากรู้ประวัติกนุศรีอยุธยา

ความคิดเห็นที่ 5

7 ก.พ. 2548 10:17
 1. ใครรู้ประวัติกรุงศรีอยุธยา

ความคิดเห็นที่ 6

Hotacunus
6 มี.ค. 2548 12:46
 1. ชื่อที่ถูกต้องจริงตามพระราชพงศาวดารคือ สมเด็จพระรามาธิบดี ครับ พระเจ้าอู่ทอง หรือ ท้าวอู่ทอง เป็นชื่อทางนิทาน และตำนาน ในประวัติศาสตร์อาจะมีหลายองค์ก็ได้ เพราะเป็นการนำเอาชื่อเมืองมาเรียกตัวบุคคล นั่นคือ หมายถึง ผู้ปกครองเมืองอู่ทอง ตัวอย่างมีครับ เช่น พระเจ้ากรุงจีน หรือ พระร่วง เป็นต้น ชื่อพระร่วงก็เช่นกัน อาจมีเงื่อนงำที่ใช้เรียกผู้ครองเมืองสุโขทัยมาแต่เดิม ซึ่งสุโขทัย เดิมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นคำบาลีก็อาจชื่อเมืองร่วงมาก่อน อันที่จริงในเบื้องลึกแล้ว กรุงศรีอยุธยาไม่ได้อยู่ๆ เกิดขึ้นมาในรัชสมัยของพระองค์นะครับ ก่อนอยุธยา เมื่อนี้ชื่อว่า อโยธยา เป็นเมืองสำคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลพบุรี กับ สุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) สมเด็จพระรามาธิบดีเพียงแต่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่เมืองนี้เท่านั้น ส่วนที่กล่าวถึง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ นั้น ตัวเลขนี้มาเติมโดยนักวิชาการสมัยเรานี้เองครับ ในสมัยโบราณจริงๆ นั้นไม่มีการลำดับ ที่นักวิชาการมาเติมก็เพื่อความสะดวกในการศึกษาประวัติศาสตร์เท่านั้นเอง

ความคิดเห็นที่ 7

8 เม.ย. 2548 10:51
 1. ขออภัยทีไม่เก่งประวัติศาสตร์มากนัก แต่ก็พอจะอธิบายพอสังเขปได้ว่า การก่อสร้างกรุงศรีอยุธยามาแต่เดิมนั้นเป็นอย่างไร เดิมทีกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงแค่เมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ตั้ง ณ เกาะกลางน้ำในปัจจุบันแต่เป็นชุมชนเมืองที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แต่บังเอิญเมืองอยุธยาอยู่ระหว่างเมืองใหญ่สองมืองคือ เมืองสุพรรณบุรี(สุพรรณภูมิ) และเมืองลพบุรี(ละโว้) ซึ่งเจ้าครองเมืองทั้งสองเกิดแต่งงานกันขึ้นจึงเกิดความผูกพันซึ่งกันและกัน และในช่วงนั้นเองราชธานีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเห็นจะเป็นกรุงสุโขทัยที่เป็นศูนย์รวมความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองได้เกิดเสื่อมอำนาจลงทำให้พระเจ้าอู่ทองที่เคยอยู่เมืองลพบุรีได้ตั้งเมืองใหม่โดยไม่เลือกสุพรรณบุรีและลพบุรีเป็นราชธานี แต่กลับเลือกเมืองอยุธยาที่เห็นว่ามีชัยภูมิที่ดี และเป็นชื่อใหม่จากอยุธยาเป็น อโยธนาศรีรามเทพนคร และได้ย้ายผู้คนมาตั้งเมืองในปี พ.ศ.1893 นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ความคิดเห็นที่ 8

8 เม.ย. 2548 13:17
 1. แล้วกษัตริย์ของสุโขทัยองค์ต่อจากองค์สุดท้ายชื่ออะไรมีประวัติหรือไม่ ผมไม่รู้ว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยชื่ออะไรแล้วต่อมาเมืองสุโขทัยมีผู้ครองนครหรือเป็นเมืองขึ้นของอยุทธยาหรือเปล่า ผมอยากรู้ประวัติศาสตร์ช่วงรอยต่อของสุโขทัยกับอยุทธยา ไม่ทราบว่าจะหาอ่านได้ที่ไหน เพราะตอนเรียนประวัติศาสตร์ช่วงนี้คลุมเครือเหลือเกิน

ความคิดเห็นที่ 9

9 เม.ย. 2548 19:09
 1. พ่อขุนศรีอิทราทิตย์(กรุงสุโขทัย) พระเจ้าอู้ทอง(กรุงศรีอยุธยา) พระเจ้าตากสิน (กรุงธนบุรี) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(กรุงรัตนโกสิน) อยากรู้อะไรถามเราเพิ่มเติมได้ที่เมลน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10

9 เม.ย. 2548 19:12
 1. หรือจะเรียก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ก็ได้ค่ะ ลืมบอกไป

ความคิดเห็นที่ 11

11 เม.ย. 2548 15:05
 1. ขอเรียบเรียงข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ ความเห็นที่ 8 เพื่อความเข้าใจต่อเนื่องดังนี้ ประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย การก่อตั้งกรุงสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 1780 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงพระนามเดิมว่า พ่อขุนบางกลางหาว ทรงสถาปนาสุโขทัยขึ้นมาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทย โดยขยายเขตการปกครองออกไปอย่างกว้างขวาง สุโขทัยเป็นราชอาณาจักรของชาติไทย อยู่ประมาณ 200 ปี จึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1981 กษัตริย์ของกรุงสุโขทัย 1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 2. พ่อขุนบานเมือง 3. พ่อขุนรามคำแหง 4. พระยาเลอไทย 5. พระยางั่วนำถม 6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 7. พระมหาธรรมราชาที่ 2 8. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลือไทย) 9. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) ความเสื่อมของกรุงสุโขทัย 1. การแย่งชิงราชสมบัติระหว่างเชื้อพระวงศ์ของสุโขทัยทำให้อำนาจการปกครองอ่อนแอลง 2. พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยสมัยต่อมา ทรงสนพระทัยทางด้านศาสนามากกว่าการป้องกันประเทศ 3. อาณาจักรอยุธยา สถาปนาขึ้นทางตอนใต้ มีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงผนวกอาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาเขตเดียวกัน ความเสื่อมของกรุงสุโขทัยจนกลายมาเป็นยุคอยูธยาในปี พ.ศ.1893 ตามข้อความที่ 7

ความคิดเห็นที่ 17

10 มิ.ย. 2548 19:26
 1. ถ้จะกล่าวให้ถูกต้องที่สุดทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1ครับ

ความคิดเห็นที่ 18

22 มิ.ย. 2548 22:17
 1. สมเด็จพระเจ้าอู่ทองหร์อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ถ้าอยากทราบพระนามตามพระสุพรรณบัตร ก็ต้องไปที่จดหมายหอสมุดเเห่งชาติเพราะผมเองก็ไม่เเน่ใจ

ความคิดเห็นที่ 19

5 ก.ค. 2548 20:44
 1. คนตั้งกระทู้ใช่เพื่อนเราป่าวเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 20

11 ก.ค. 2548 11:07
 1. การก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนั้น พระเจ้าอู่ทองได้หนีโรคห่า ไปตั้งเมือง ที่ตำบลหนองโสนและสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าอู่ทอง ( สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 )

ความคิดเห็นที่ 21

11 ก.ค. 2548 12:36
 1. อยากเอ่ยถึงเหคุการสำคัญ ในสมัยของกรุงศรีอยุธยาบางตอนในสมัยสมเด็จของพระนเรศวรมหาราช ราชการที่ 18 แห่งกรุงศรีอยุธยาคือตอนที่สมเด็จพระนเรศวรไปตีเมืองคัง ครั้งนั้นได้ยกกองทัพไปช่วยทางฝ่ายพม่าไปดีเมื่องดัง (เมืองคังแข็งเมือง)ได้ยกกองทัพไป 3 กองทัพตามคำสังของ บุเรงนอง (คร้งนั้นไทยยังเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่) พม่า 2 กองทัพ และฝ่ายไทย 1 กองทัพ โดยตกลงกันว่า ให้ฝ่ายกองทัพของ สมเด็จพระมหาอุปราช (ลูกของบุเรงนอง)เป้นทัพแรกที่ขึ้นไปตีเมือง เมืองคังเป็นเมืองเล็ก ๆแต่อยู่บนหน้าผาที่สูงชันยากต่อการเข้าตีเป็นอย่างมาก ปรากฏว่าทัพของสมเด็จพระมหาอุปราชเข้าตีไม่สำเร็จ วันที่ 2 ให้กองทัพพม่าเข้าตีอีกทัพหนึ่งเพื่อเป็นการแก้หน้าให้พระมหาอุปราชแต่กระทำการไม่สำเร็จเช่นเดิม วันที่ 3 ในช่วงที่ทางฝ่ายพม่าเข้าตีเมืองคังทั้งสองวันอยู่นี้น สมเด็จพราะนเรศวรได้ออกไปดูช่องทางปรากฏว่าท่านเเห็นทางลับเส้นทางหนึ่ง พอถึงวันที่สามให้ทางฝ่ายทัพไทยเข้าตี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ทหารส่วนน้อยเข้าตีด้านหน้าทางเดิมที่สมเด็จพระมหาอุปราชเข้าตี แต่ทำให้เป้นเหมือนเป็นคนหมู่มากเข้าตี โดยส่งเสียงร้องตีกลอง ทำให้เมืองคังเข้าใจผิดว่าได้เข้าตีทางเดียวแต่หารู้ไม่ว่ามีทหารไทยของเราส่วนมากเข้าตีทางด้านหลังทำให้เมืองคังแตกในเวลา ประมาณหกโมงเช้าหลังจากเข้าตีตอนประมาณตีสี่ ทำให้ชื่อเสียงของพระนเรศวรโด่งดังเป็นที่เลื่องลือไปทั้วสารทิศแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่โกรธเคืองของทางฝ่ายพม่าเพราะต้องเสียหน้าในการสู้รบ แต่บุเรงนองจำเป้นต้องให้รางวัลตามราชประเพณี

ความคิดเห็นที่ 22

11 ก.ค. 2548 12:41
 1. สมาชิกท่านใดผ่านมาทางทางนี้และอยากจะรู้เรื่องกรุงศรีอยุธยาตอนใดกระทู้ถามได้เลยนะครับ รับอาสาค้นหาคำตอบได้เพราะได้ศึกษาและสนใจมานานพอสมควร

ความคิดเห็นที่ 23

12 ก.ค. 2548 14:15
 1. อยากรู้ประเพณีของสุโขทัย

ความคิดเห็นที่ 27

13 ก.ค. 2548 20:13
 1. กรุงรัตนโกสินก่อตั้งเมื่อใด

ความคิดเห็นที่ 30

15 ก.ค. 2548 20:17
 1. ก็ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ไง เป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในตอนแรกมาสร้างเมืองที่บริเวณบึงพระราม และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ทาง........(..ขอโทษทีจำไม่ได้..) โอกาสหน้าจะมาบอกต่อนะ

ความคิดเห็นที่ 32

หยดน้ำ
25 ก.ค. 2548 17:42
 1. กรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 ครับ ส่วนกรุงศรีอยุธยานั้นมีผู้สันนิษฐานว่า แต่เดิมตั้งอยู่บริเวณนอกเกาะเมือง ต่อมาในสมัยพระเจ้าอู่ทองเกิดอหิวาตกโรคระบาด จึงได้ย้ายเมืองมาอยู่บริเวณหนองโสนครับ

ความคิดเห็นที่ 33

28 ก.ค. 2548 10:11
 1. อยากทราบประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

ความคิดเห็นที่ 35

1 ส.ค. 2548 18:50
 1. อยากทราบช่วงเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกระทำการยุธหัตถี(ชนช้าง)กับพระมหาอุปราชเกิดขึ้นตอนไหน ที่ใด แล้วในสมัยสุโขทัยถึงสมัยของกรุงรัตนโกสินมีกษัติรย์พระองค์ไหนบ้างที่ถูกยกย่องให้เป็นมหาราช

ความคิดเห็นที่ 37

2 ส.ค. 2548 08:30
 1. รายพระนามมหาราช(เท่าที่จำได้) ตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ กรุงสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แห่งราชวงศ์สุโขทัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แ่ห่งราชวงศ์ปราสาททอง กรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งราชวงศ์กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ (ราชวงศ์จักรี) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ความคิดเห็นที่ 42

Olympus
12 ส.ค. 2548 16:22
 1. แต่ที่ผมได้อ่านมาพระเจ้าอู่ทองมาจากที่ไหนไม่ทราบแน่ชัดไม่ใช่หรือครับ เพราะที่โรงเรียนสอนว่ายังไม่มีใครฟันธงว่ามาจากไหน แต่คาดว่าน่าจะมีเชื้อจากทางสุพรรณภูมิและละโว้

ความคิดเห็นที่ 44

15 ส.ค. 2548 12:14
 1. กษัตริย์องค์แรกของของกรุงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48

18 ส.ค. 2548 18:25
 1. กรุงศรีอยุธยาของเรามีชื่อเดิมอยู่ ๒ ชื่อ คือ ๑.อโยธยาศรีรามเทพนคร ๒.กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๙๐ โดยพระเจ้าอู่ทอง เมื่อสร้างกรุงและสถาปนากรุงศรีอยุธยาสำเร็จ พระองค์ก็ได้สถานปตนเองขึ้นเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑

ความคิดเห็นที่ 49

18 ส.ค. 2548 19:54
 1. มีตำนานอันนึง ว่ากันว่าพระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจาก ท้าวแสนปม เคยได้ยินกันบ้างมั้ยอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 52

19 ส.ค. 2548 14:14
 1. อยากรู้ประวัติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ใครรู้ช่วยที

ความคิดเห็นที่ 53

25 ส.ค. 2548 18:08
 1. โนบิตะไงไม้รู้หลอ

ความคิดเห็นที่ 54

27 ส.ค. 2548 11:42
 1. พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธบดีที่ 1 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์เเห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะ ส่วนพระราชประวัติเป็นมายังไงยังไม่ทราบเเน่ชัดค่ะ ส่วนที่ว่าพระเจ้าอู่ทองทรงสืบเชื้อสายมาจากท้าวเเสนปมนั้นก็เป็นตำนานที่เล่ากันมาดิฉันเคยได้ยินค่ะ ชื่อของกรุงศรีอยุธยานั้นดิฉันเคยอ่านพบว่าเดิมชื่ออโยธยามานานเเล้วก่อนพระเจ้าอู่ทองมาตั้งเป็นราชธานีเสียอีก เเละมาเปลี่ยนเป็นอยุธยาเพื่อเเก้เคล็ดหรืออะไรสักอย่างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังทรงชนะยุธหัตถีในพ.ศ.๒๑๓๕ ซึ่งอยุธยาเเปลว่าเอาชนะไม่ได้ เเต่พม่าก็มักจะเรียกเป็นการเเก้เคล็ดว่าโยธยาหรือโยเดียค่ะ

ความคิดเห็นที่ 55

พาฝัน
27 ส.ค. 2548 17:09
 1. ตอบคุณคนที่ 35 ช่วงเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกระทำการยุธหัตถีกับพระมหาอุปราชเเห่งหงสาวดีประมาณวันที่ 18 มกราคม 2135 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 56

31 ส.ค. 2548 15:30
 1. อยากทราบว่า เพลงนกกาเหว่า มีมาตั้งแต่สมัยใหนคะ ช่วยตอบดิฉันที

ความคิดเห็นที่ 57

2 ก.ย. 2548 12:10
 1. 1 อยากทราบประวัติศาสตร์ช่วงที่ชาวฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาท ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2 อยากทราบเหตุการณ์ ตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ว่าทำไมจึงเกิดการเปลี่ยน จาก ราชวงศ์ ปราสาททอง เป็นราชวงศ์ บ้านพลูหลวง 3 อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของ กรุงศรีอยุธยา หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2

ความคิดเห็นที่ 58

พาฝัน
4 ก.ย. 2548 17:41
 1. เอไม่ค่อยเเน่ใจนะคะ เเต่ก็จะตอบเท่าที่ทราบเเล้วกันค่ะ 1.คือ ฝรั่งเศษเข้ามามีอิทธิพลในสมัยนั้นมาก เราได้มีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ฝรั่งเศษเเละได้รับการตอบรับเป็อย่างดีเพราะความสามารถของราชทูตเราคือพระวิสูตรสุนทรหรือพระยาโกษาปาน การติดต่อกับฝรั่งเศษเพื่อเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆจากเขามาพัฒนาบ้านเมือง ในขณะที่เขาก็ต้องการเผยเเผ่ศาสนาคริสต์เเละพยายามทำให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเข้ารีดให้ได้ เเต่ไม่สำเร็จค่ะ 2. ไม่มั่นใจไว้จะมาตอบวันหลังนะคะ เเต่รู้สึกว่าจะยุ่งเหยิงมากๆเลย สงสารพระนารายณ์ค่ะทรงทราบว่าเกิดกบฏเมื่อลมหายพระทัยสุดท้ายเลย 3.พระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัดรู้สึกจะถูกกวาดต้อนไปพม่าด้วยเเต่พระเจ้าเอกทัศน์หรือขุนหลวงขี้เรื้อนหนีออกจากวังมาได้โดยความช่วยเหลือของมหาดเล็ก 2 คน เเละพาไปซ่อนไว้ที่พุ่มไม้เเห่งหนึ่งเเล้วหนีไป พระเจ้าเอกทัศน์อยู่ได้ 10 วัน ก็สวรรคตที่พุ่มไม้นั้น คาดว่ามหาดเล็กที่พาหนีอาจเบื่อดูเเลพระองค์เเล้วพากันหนีหรืออาจเจอกับพม่าระหว่าที่ออกไปหาอาหารมาถวายเเล้วถูกฆ่าหรือถูกกวาดต้อนไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 60

8 ก.ย. 2548 08:06
 1. การที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสได้รับการส่งเสริมมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ สมุหนายก ซึ่งเป็นคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์ในขณะนั้นคอยสนับสนุนอยู่ เหตุการณ์ตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ถ้าพูดกันง่ายๆ ก็คือพระเพทราชา หลวงสรศักดิ์ และขุนนางกลุ่มหนึ่งไม่พอใจต่อการปกครองของสมเด็จพระนารายณ์ เมื่อสบโอกาสในระหว่างที่สมเด็จพระนารายณ์พระประชวร พระเพทราชาและพวกจึงได้ก่อรัฐประหารจับเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ และเจ้านายบางพระองค์ประหารชีวิต พร้อมกับยกกำลังทหารไปจุกช่องล้อมวงที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมื่อสมเด็จพระนารายณ์สวรรคต พระเพทราชาจึงยกทัพกลับกรุงสรอยุธยา ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลุหลวง

ความคิดเห็นที่ 65

12 ก.ย. 2548 18:03
 1. สมเด็จพระเจ้ารามาธิบดีที่ ๑ หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ทรงสร้างพระนครขึ้นในบริเวณ บึงพระราม ถ้าคำนวณไม่ผิด หน้าจะตรงกับวันที่ ๓ เมษายน ๑๘๙๓ มีกษัตรีย์ปกครองทั้งหมด ๓๓ พระองค์ ไม่นับขุนวรวงศา ทำสงครามกับพม่าทั้งหมด ๒๔ ครั้ง

ความคิดเห็นที่ 71

16 ก.ย. 2548 14:14
 1. อยากไปเที่ยวกรุงรัตนโกสินจังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 73

19 ก.ย. 2548 16:25
 1. พระอู่ทองค่ะ...................

ความคิดเห็นที่ 74

22 ก.ย. 2548 23:46
 1. อยากได้ประวัติที่แท้จริง!.............ค่า...............

ความคิดเห็นที่ 75

4 ต.ค. 2548 16:25
 1. สมัยอยุธยา ด้านการปกครอง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อู่ทองได้สถาปนาอยุธยาขึ้นราว พ.ศ. 1893 ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง มีดิน และน้ำอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเล สะดวก เนื่องจากตัวเมืองมีสภาพเป็นเกาะ และมีแม่น้ำล้อมรอบ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) มีการปกครองแบบจตุสดมภ์ พระมหากษัตริย์ได้รับยกย่องเสมือนสมมติเทพหรือเทวราชา สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ทรงจัดระเบียบการปกครองกลางด้านแยกหน้าที่ราชการฝ่ายบริหารกับผ่านพลเรือน ฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกเป็นหัวหน้า ฝ่ายทหารมีสมุหกลาโหมเป็นหัวหน้า ด้านสังคม สมัยอยุธยา มีการแบ่งชนชั้นในสังคม เป็น 4 ชนชั้น ได้แก่ เจ้านาย ขุนนาง ไพร่ และทาส ด้านเศรษฐกิจ ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับอาชีพเกษตรกรรม และการค้าต่างประเทศ กรมพระคลังสินค้า ดูแลรับผิดชอบ และผูกขาดการค้ากับต่างประเทศ แต่งเรือสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศ ทำรายได้แก่รัฐเป็นจำนวนมาก ด้านศิลปวัฒนธรรม สมัยอยุธยารับอิทธิพลการปกครองจากขอม การใช้คำราชาศัพท์พระราชพิธีราชาภิเษก มีการสร้างวัด เจดีย์ พระปรางค์ ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ได้มีการรับวิทยาการจากตะวันตกเข้ามาหลายอย่าง เช่น การทำปืนไฟ การสร้างป้อมปราการ พระราชวัง ในสมัยพระนารายณ์ เป็นยุคทองแห่งกาพย์กลอน เป็นต้น ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในสมัยอยุธยาไทยได้ติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ มีหมอสอนศาสนาเข้ามาเผยแผ่ศาสนาเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ไทยได้รับศิลปวัฒนธรรม และความเจริญต่าง ๆ เช่น การทหาร ดาราศาสตร์ เป็นต้น ประเทศที่เข้ามาติดต่อกับไทย คือ โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศล จีน ชวา มลายู

ความคิดเห็นที่ 77

8 ต.ค. 2548 16:45
 1. ราชธานีเก่าคือกรุงศรีอยูธยาหรือกรุงอโยธยามีกษัตริย์33พระองค์มี5ราชวงศ์

ความคิดเห็นที่ 78

8 ต.ค. 2548 18:09
 1. อยากรู้เว็บประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี

ความคิดเห็นที่ 79

10 ต.ค. 2548 03:13
 1. 1. อยากทราบประวัติการก่อตั้งกรุงธนบุรี หรือไม่ก็แหล่งข้อมูลที่สามารถจะหาเนื้อหาได้ทางอินเตอร์เน็ตเว็บอะไร 2. อยากทราบสภาพสังคมในสมัยกรุงธนบุรี ***ขอคุณค่ะที่ตอบคำถามของหนู ป.ล. หนูขอแบบละเอียดได้ไหม คือ มันเป็นข้อมูลทำรายงานของหนู หนูพยายามหาแล้วแต่ก็หาไม่เจออยู่เรื่องเดี่ยว ( แต่ถ้าอธิบายไม่ได้ ก็ช่วยบอกชื่อเว็บหน่อยได้ไหมค่ะ) ***

ความคิดเห็นที่ 80

10 ต.ค. 2548 14:05
 1. อยากทราบประวัติกรุงรัตนโกสินทร์โดยละเอียดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 81

12 ต.ค. 2548 17:39
 1. ที่บอกว่าสมัยสุโขทัยเป็นพระเจ้าอู่ทองและอยุธยาเป็นพระเจ้าตากสินไม้รู้ว่าเกิดพม่าหรือเปล่าว ที่จริงก็คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยา ส่วนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นคนกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอทัศน์ เมื่อปี 2310 และสถาปนากรุงธนบุรี

ความคิดเห็นที่ 82

16 ต.ค. 2548 20:34
 1. ประวัติมีน้อยจัง

ความคิดเห็นที่ 83

20 ต.ค. 2548 13:47
 1. พระเจ้าอู่ทองค่ะ(คิดว่าน่าจะใช่นน่า......)

ความคิดเห็นที่ 84

20 ต.ค. 2548 13:49
 1. พระเจ้าอู่ทองจ้า

ความคิดเห็นที่ 85

24 ต.ค. 2548 14:00
 1. อยากรู้ประวัติกรุงรัตนโกสินทร์2325-ปัจจุบัน

ความคิดเห็นที่ 86

24 ต.ค. 2548 20:33
 1. 2325เป็นรัชสมัยของร.1 การค้นคว้าแบบที่ง่ายที่สุดคือการดูพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในรัชสมัยต่างๆ สามารถ ค้นหาได้ที่เว็บ google หรือตามหนังสือเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ต่างๆ

ความคิดเห็นที่ 87

24 ต.ค. 2548 20:38
 1. พระเจ้าอู่ทองเสวย เหล็กตะไบผสมข้าวทุกวัน เพราะอสูรได้มาทูลว่าผู้ที่จะปกครองแผ่นดินนี้(หนองโสน)ต้องเป็นผู้ที่สามารถกินเหล็กได้เท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 89

25 ต.ค. 2548 19:02
 1. ........เค้าอย่างรู่ง่ะ............. เหล็กตะไบคืออะไร

ความคิดเห็นที่ 90

26 ต.ค. 2548 13:12
 1. กรุงศรีอยุธยามันมีมานานพอพอกับสุโขทัยแต่ตอนยังไม่มีบทบาทมากมาย ต่อมา พระเจ้าอู่ทองแห่งอาณาจักรอู่ทองได่เมืองอยุธยาเป็นเมืงของตัวเองแล้วประกาศให้เป็นเมืองใหญ่แล้วทำการล้มอาณาจักรสุโขทัยในขณะนั้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 4(บรมปาล) ทรงสนใจแต่เรื่องทางศาสนา ไม่สนใจการเมืองและการทหารซึ่งพระองก็ทรงรู้ว่าอยุธยามีการซ้องสุมกำลังพลแล้วอยุธยาก็ทำการยึดสุโทเป็นเมืองน่าด้านแล้วตั้งตนเป็นเมองใหญ่โดยตั้งชื่อตามชื่อเมืองของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์โดยยังยึดการปกครองเหมือนสุโขทัยในตอนต้น จากกล่าวมาเราจึงถือว่ากษัตริย์องแรกของอยุธยาคือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง

ความคิดเห็นที่ 91

27 ต.ค. 2548 14:44
 1. เหล็กตะไบนั้นตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากใหนที่ให้พระเจ้าอู่ทองท่นเสวยเหล็กคงจะเป็นเรื่องเล่ากันมา แต่ที่รู้ ๆ คือราชธานีศรีอยุธยานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยทีเดียวผู้ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าอู่ทองที่เราเข้าใจกันนั่นแหละครับ โดยมีพระมหากษัตริย์ปกครองถึง 33 พระองค์ด้วยกัน 5 ราชวงค์ 1. ราชวงค์อู่ทอง 2. ราชวงค์สุพรรณภูมิ 3.ราชวงค์สุโขทัย 4.ราชวงค์ปราสาททอง 5.ราชวงค์บ้านพลูหลวง ทั้งหมด 5 ราชวงค์ด้วยกัน กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถ้าผมจำไม่ผิด รู้สึกว่ากำแพงเมืองนั้นยาวตั้ง 15 กิโลเมตรเลยทีเดียวมีป้อมปราการรายรอบพระนครไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามปราสาทราชวังล้วนแล้วจะงดงามเหมือนยกสวรรณ์ลงมาอยู่บนดินพระพุทธรูปรูปปั้นต่าง ๆ ยอดปราสาทเจดีย์พระปรางล้วนแล้วแต่ฉาบไปด้วยทองคำทั้งหมด คือสรุปได้ว่าอยุธยานั้นเป้นเมืองทองทั้งเมือง มองไปทางใหนก็เห็นแต่ทองเต็มไปหมดดังที่ฟรั่งได้เขียนบันทึกไว้ว่าไม่มีเมืองใหนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สะสวยและงดงามเท่ากับกรุงศรีอยุธยาอีกแล้วแต่ทุกอย่างที่สังสมมาตั้ง 417 ปีทั้งศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุตได้สร้างไว้ต้องมลายไปในคืนเดียวเพราะไอ้พวกศัตรูมันได้ทำลายพินาทย่อยยับไปบ้านเมืองวัดวาอารามปราสาทราชวังต้องมอดไหม้ไปกับกองเพลิงอยุธยานั้นไม้อยู้ตั้ง 15 วัน 15 คืนเลยทีเดียว ไว้คราวหน้าผมจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมใหม่นะครับเราจะย้อยรอยอยุธยากัน

ความคิดเห็นที่ 92

28 ต.ค. 2548 15:56
 1. ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามารับราชการในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถชื่ออะไรครับพี่และได้รับพระราชทานบรรดาศัดิ์เป็นอะไรครับ

ความคิดเห็นที่ 93

28 ต.ค. 2548 16:02
 1. วรรณคดีชิ้นแรกที่ทำให้ทราบเรื่องราวและสังคมในสมัยสุโขทัยคืออะไรครับ

ความคิดเห็นที่ 94

28 ต.ค. 2548 16:08
 1. สิ่งที่แสดงถึงวัฒธรรมที่ลำค่ายิ่งใหญ่ในสมัยสุโขทัยคืออะไรครับ

ความคิดเห็นที่ 95

28 ต.ค. 2548 16:11
 1. เตาเผาเครื่องสังคโลกที่สุโขทัยเรียกว่าอะไรครับพี่

ความคิดเห็นที่ 96

28 ต.ค. 2548 16:14
 1. เศรษฐกิจการค้าขายอย่างเสรีในสมัยสุโขทัยหมายถึงอะไรครัย

ความคิดเห็นที่ 97

28 ต.ค. 2548 16:19
 1. กษัตริย์ในสมัยสุโททัยที่ทรงศรัทธาออกผนวชเป็นองค์แรกคือใครครับ

ความคิดเห็นที่ 98

28 ต.ค. 2548 16:33
 1. ใครทราบประวัติของบึงพระรามบ้างคะ

ความคิดเห็นที่ 99

28 ต.ค. 2548 22:38
 1. เมื่อมีการสร้างกรุงศรีอยุธยา คงจะมีการขุดเอาดินในหนองมาถมพื้นที่วังและวัด พื้นที่ที่ขุดเอาดินมาได้กลายเป็นบึงใหญ่ บึงมีชื่อปรากฎในกฎมณเฑียรบาลว่า “บึงชีขัน” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “บึงพระราม” ปัจจุบันคือ “สวนสาธารณะบึงพระราม” ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 07.30–18.30 น. บึงนี้อยู่ภายในวัดพระรามอยู่นอกเขตพระราชวังไปทางด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตร สมเด็จพระราเมศวรทรงสร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอู่ทอง)พระราชบิดา จากเว็บการทองเที่ยวจ้า

ความคิดเห็นที่ 100

29 ต.ค. 2548 13:29
 1. 1. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 เริ่ม เมื่อวันที่เท่าไร พ.ศ. อะไร ค่ะ แล้วใครเป็นกษัตริย์อยู่ในขณะนั้นค่ะ 2. แล้วพระนเรศวรเป็นผู้กอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ใช่หรือไม่ค่ะ 3. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 นั้น เป็นการเสียแบบอลุ่มอล่วยใช่ไหมค่ะ คือ พม่าไม่ได้ยกทัพมาตี แต่ให้ไทยเราเป็นเมืองขึ้นของพม่าใช่หรือไม่ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 101

29 ต.ค. 2548 15:42
 1. ยุคสมัยเริ่มแรกของไทยคืออะไรครับ

ความคิดเห็นที่ 102

29 ต.ค. 2548 15:50
 1. ชาติไทยที่เป็นใหญ่และมีอำนาจในแหลมอินโดจีนก่อนที่ชนชาติไทยจะตั้งมั่นคืออะไรครับ

ความคิดเห็นที่ 103

29 ต.ค. 2548 15:56
 1. การแบ่งยุคสมัยของชาติไทยที่ชัดเจนเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่เท่าไรครับ

ความคิดเห็นที่ 104

29 ต.ค. 2548 16:01
 1. กฎหมายเกี่ยวกับทหารของกรุงสุโขทัยคืออะไรครับพี่

ความคิดเห็นที่ 105

29 ต.ค. 2548 18:13
 1. ช่วยบอกประวัติศาตร์เกี่ยวกับกรุงธนบุรีให้หน่อย

ความคิดเห็นที่ 106

29 ต.ค. 2548 18:13
 1. ตอบคำถามของคุณ kwirat@thai.com นะครับ ๑.ชาติที่มีอำนาจในแหลมอินโดจีนแต่ดั่งเดิมนั้นเป็นชนชาติที่มีดั่งเดิม และอพยพมาจากจีนตอนใต้อยู่ทางเหนือและตะวันออก ส่วนที่ติดทะเลเรื่อยมาจนถึงส่วนกลางนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอินเดียทางเรือ และได้เข้าปกครองดินแดนแถบนี้ โดยทางตะวันออกหรือเวียดนามมีอาณาจักรจำปา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออาณาจักรฟูนัน ทางตะวันตก(พม่า มอญ)เป็นอาณาจักรศรีเกษตร และสุธรรมวดี ภาคกลางเป็นอาณาจักรทวารวดี ภาคใต้ตลอดถึงอินโดนิเซีย เป็นอาณาจักรศรีวิชัยโดยอาณาจักรเหล่านี้อยู่ระหว่างปี พ.ศ.๕๐๐-๑๘๐๐นับถือศาสนาพราหมณ์ ฮินดูและพุทธนิกายมหายาน โดยช่วงปลายทวารวดีนั้น(เป็นยุคคาบเกี่ยวกับสุโขทัย)เกิดโรคระบาดพระเจ้าอู่ทองผู้เป็นกษัตริย์ทวารวดีจึงได้อพยพผู้คนผ่านทุ่งอันร้อนแรงและแห้งเกราะมาสร่างเมืองที่ลุ่มแม่นำเจ้าพระยาตะวันออก เมืองแห่งนี้ก็คือ "กรุงศรีอยุธยานั่นเอง" ๒.การแบ่งยุคของชาติไทยแบ่งคร่าวๆได้เป็น ๑.ยุคหินตั้งแต่เมื่อ๔๐๐๐๐๐ปีก่อน ๒.ยุคสำริดคือเมื่อ ๔๐๐๐-๒๕๐๐ปีก่อนยุคนี้เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวของอาณาจักรจามปาในทางตอนใต้ของจีน และชาวไท ในมณฑลยูนนานตรงกับสมัยราชวงศ์ซังของจีน ๓.ยุคเหล็กคือเมื่อ๒๕๐๐-๑๕๐๐ปีก่อนเริ่มมีอาณาจักรต่างๆข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ๑เป็นสมัยแห่งปรัชญาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เกิดลัทธิต่างๆในจีนและอินเดียเช่นเต๋า ขงจื้อ ชินะเป็นต้นซึ่งดินแดนแถบอินโดจีนรับวัฒนธรรมจากจีนโดยการค้า และการศึก ได้รับวัฒนธรรมอินเดียจากการค้า และการอพยพของผุ้คน สามข้อข้างตนนี้เรียกรวมๆกันว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคโรณและหลังจากนี้ไม่นานสุโขทัยก็ถือกำเนิดขึ้นอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจลง ๔.ยุคกลาง สุโขทัยถือกำเนิดนครวัดถูกไทยยึดครองได้หลังจากนั้นเกือบ๒๐๐ปีอยุธยาก็ครอบครองสุวรรณภูมิแทนเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดในแถบนี้ช่วงปลายของยุคไทยเสียกรุงครั้งที่๑ ตรงกับช่วงราชวงศ์หมิงของจีนและเป็นช่วงสถาปัตยกรรมกอธิคและเรอเนซองส์ของยุโรป ๕.ยุคศตวรรษที่ ๑๖ อยุธยาติดต่อกับยุโรปมากมายพม่าเรืองอำนาจหลังจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาแล้ว ขุนนางกษัตริย์ไทยย่ำแย่บ้านเมืองระส่ำระส่ายอยุธยาปิดประเทศช่วงนี้ตรงกับยุคของพระนางเจ้าอลิซาเบธแห่งอังกฤษเป็นช่วงรุ่งเรืองของราชวงศ์โมกุลในอินเดีย ๖.ยุคศตวรรษที่ ๑๗ เป็นช่วงปลายอยุธยา เมืองย่ำแย่ถึงขีดสุดเป็ยช่วงราชวงศ์บ้านพลูหลวง ราชวงศ์ชิงของจีนรุ่งเรือง นิวตันค้นพบกฎแรงโน้มถ่วง ตระกูลโตกุกาว่ามีอำนาจในญี่ปุ่น ๗.ยุคศตวรรษที่ ๑๘ เสียกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชเกิดกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์สยามเปิดประเทศเป็นช่วงที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกตะวันตกและเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส ๘.ยุคศตวรรษที่ ๑๙.เป็นยุคล่าอณานิคมโดยสยามเป็นประเทศเดียวในอินโดจีนที่รอดพ้นจากการยึดครองด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ หอไอเฟล และเทพีเสรีภาพสร้างเสร็จ ๙.ยุคศตวรรษที่ ๒๐ เกิดการปฏิรูปการปกครองเป็นประชาธิปไตยในไทย เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ มีเสรีไทย เป็นช่วงของระบบจอมพลในไทยในตอนต้น ในท้ายๆของยุคประชาชนมีประชาธิไตยเต็มใบมากขึ้น ๑๐ ยุคปัจจุบัน(ค.ศ.๒๐๐๐เป็นต้นมา) ก็อย่างที่เห็นกันนี่แหละจ้า ประเทศไทยเรารอดพ้นและอยู่อย่างมีความสุขได้นั้นก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของบรรพชนและพระบารมีปกเกล้าของบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์.....ขอจงทรงพระเจริญ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 108

30 ต.ค. 2548 10:21
 1. อยากทราบเกี่ยวกับสงครามและรายละเอียดสงครามในสมัยอยุธยา ส่งมาที่เมลล์ทีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 110

31 ต.ค. 2548 10:11
 1. ...

ความคิดเห็นที่ 111

31 ต.ค. 2548 18:17
 1. ขุนศรีอินทราทิตย์ไง

ความคิดเห็นที่ 112

31 ต.ค. 2548 18:52
 1. อยากทราบว่าใครเป็นคนปลงพระชนม์พระเจ้าตากสิน

ความคิดเห็นที่ 113

31 ต.ค. 2548 20:14
 1. อยากทราบเกี่ยวกับประวัติของการสถาปนาสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างละเอียดและโดยด่วนนะครับบ พอดีว่าจาต้องทามรายงานเรื่องนี้นะคร้าบบ ช่วยทีเถอะคร้าบ ปวดหัวจาแย่แว้ว T_T

ความคิดเห็นที่ 114

31 ต.ค. 2548 21:53
 1. ตอบคำถามความเห็นที่ 113 การสถาปนากรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอู่ทอง)เป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เดิมพระเจ้าอู่ทองประทับที่เมืองอโยธยา ต่อมาก็พาคนอพยพมาสร้างเมืองใหม่ที่หนองโสน แล้วสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พ.ศ.1893 หลักฐานแหล่งที่อยู่ของพระเจ้ารามาธิบดีที่1ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสืบเชื่อสายมาจากราชวงศ์ใด และมีถิ่นกำเนิดที่ใด ส่วนใหญ่เป็นข้อสันนิษฐาน หลักฐานต่างๆมีข้อขัดแย้งมากมาย แต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ระบุว่า พระองค์สืบเชื้อสายมาจากทางเหนือ คือ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ก่อนหน้าที่จะมาสร้างกรุงศรีอยุธยา อีกประการหนึ่ง กล่าวว่า พระเจ้าอู่ทองทรงประทับอยู่ที่เมืองอโยธยา และอพยพคนหนีอหิวาตกโรค โดยข้ามฟากแม่น้ำมาสร้างกรุงศรีอยุธยา อีกประการหนึ่งกล่าวว่า พระเจ้าอู่ทองทรงอพยพมาจากเมืองในแถบสุพรรณบุรี และพระองค์คงเป็นราชบุตรของเจ้าเมืองนั่น นอกจากนี้พระเจ้าอู่ทองน่าจะเป็นพระราชสมภพาว พ.ศ.1857 ในแค้วนละโว้ ซึ่งในขณะนั้นพระราชบิดาของพระองค์คงจะเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากต่อมาได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงสูงศักดิ์ในแคว้นละโว้และพระราชธิดาของกษัตริย์สุโขทัย รวมทั้งพระราชธิดาของแคว้นสุพรรณภูมิ คงเป็นไปเพื่อจุดหมายทางการเมืองในการผูกไมตรีกับอาณาจักรใกล้เคียง ทำให้มีความมั่นคงทางการเมือง ในระหว่างที่พระราชบิดาครองราชย์สมบัติ ณ แค้วนละโว้ พระเจ้าอุ่ทองได้เสด็จไปเมืองเพชรบุรี โดยยกฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว พระองค์ก็เสด็จมาครองราชย์สมบัติในแคว้นละโว้ ต่อมาพระองค์ได้เสด็จมาแถบเมืองอโยธยาระยะหนึ่ง เนื่องจากเมืองอโยธยาตั้งอยู่ระหว่างแคว้นละโว้และสุพรรณภูมิ ประกอบกับเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสมทั้งทางยุทธศาสตร์ ทำเลการค้าขายกับต่างประเทศและมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม พระเจ้าอู่ทองจึงได้ตั้งเป็นเมืองราชธานีอาณาจักรอยุธยา จึงได้ตั้งเป็นเมืองราชธานีอาณาจักรอยุธยา

ความคิดเห็นที่ 116

31 ต.ค. 2548 22:43
 1. ตอบคำถามความเห็นที่ 108 ถ้าเกิดผิดพลาดต้องขออภัยด้วย กรุงศรีอยุธยาได้พัฒนาในทุก ๆ ด้านมาโดยลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงจัดระบบการปกครอง ให้เป็นปึกแผ่น เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นรากฐาน ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาได้พัฒนาต่อไปตามลำดับ มาถึงรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงปรับปรุงด้านการทหาร รวบรวมหัวเมืองอิสสระน้อยใหญ่มาอยู่ในอำนาจของ อาณาจักรอยุธยา ทำสงครามกับลานนายึดเมืองเชียงใหม่ได้ ในห้วงเวลาเดียวกันมอญ ได้ถูกพม่ารุกรานจนต้องตกอยู่ในอำนาจของพม่า ซึ่งกำลังทำสงคราม แผ่อาณาจักรอยู่ มีมอญส่วนหนึ่งจากเมืองเชียงกราน หนีพม่าเข้ามาพึ่งไทย พม่าจึงยกกองทัพเข้ายึดเมืองเชียงกรานไว้ได้ สมเด็จพระชัยราชาธิราช จึงทรงยกกองทัพไปตีเมืองเชียงกรานกลับคืนมาได้ เป็นการเปิดฉากการสงครามระหว่างไทยกับพม่านับแต่นั้นมา พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาสมัยพระมหาจักรพรรดิ์ ได้มีการต่อสู้กันที่ทุ่งภูเขาทองจนสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ต้องสิ้นพระชนม์บนคอช้าง ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๑๑๒ แต่อีก ๑๕ ปีต่อมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงสามารถ กอบกู้เอกราชกลับมาได้ โดยทรงประกาศอิสสรภาพที่เมืองแครง เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๒๗ พระองค์ได้ทรงทำสงคราม เพื่อความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินไทย ตลอดพระชนมายุของพระองค์ ทำให้อาณาจักรอยุธยาแผ่ไปอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในสุวรรณภูมิ การสงครามครั้งสำคัญคือสงครามยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชา ที่ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี ผลจากสงครามครั้งนี้ทำให้พม่า ไม่กล้ายกกองทัพมารุกรานไทย เป็นระยะเวลาเกือบ ๒๐๐ ปี ทางด้านตะวันออก พระองค์ก็ได้ทรงปราบปรามกัมพูชา ที่คอยถือโอกาสซ้ำเติมเมื่อคราวไทยอ่อนแอ หรือเวลามีศึกสงครามทางด้านอื่น ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เป็นการเสียกรุงอย่างย่อยยับที่สุด ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะพม่าได้เผาผลาญทำลายทุกสิ่งทุกอย่างโดยสิ้นเชิง บ้านเมือง วัดวาอาราม ปราสาทราชวัง ถูกทำลายลงสิ้น ผู้คนที่อพยพหนีพม่า เข้ามาอยู่ในเมืองประมาณหนึ่งแสนคนเศษ ถูกพม่าฆ่าตายมากกว่าครึ่ง ที่เหลือก็ถูกกวาดต้อน นำไปเมืองพม่าอย่างทารุณ ได้รับความยากแค้นแสนสาหัส ทรัพย์สินของมีค่าต่าง ๆ ถูกนำกลับไปพม่านับประมาณมิได้ กรุงศรีอยุธยาอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด หมดสภาพที่จะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ได้ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงศรีอยุธยา ที่ว่างศึกสงครามมานานนับศตวรรษ ผู้คนมีความเป็นอยู่อย่างสนุกรื่นเริง ดังปรากฎในเพลงยาวรบพม่า พระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งมีอยู่ว่า "ทั้งพิธีปีเดือนคืนวัน สารพันจะมีอยู่อัตรา ฤดูใดได้เล่นเกษมสุข แสนสนุกทั่วเมืองหรรษา" ก็ถึงแก่กาลแตกดับอย่างไม่คาดผัน กลายเป็น "ไม่เห็นเช่นว่าจะเป็นถึงเพียงนี้ มายับเยินอัปรีย์ศรีศักดิ์คลาย .......... มาวินาสสิ้นสุดสูญหาย สารพัดย่อยยับกลับกลาย อันตรายไปทั่วพื้นปฐพี" อวสานของกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีเกิดก็มีดับ กรุงศรีอยุธยาดำรงความเป็นราชธานีไทย ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองจนล่วงมาถึง สมัยพระเจ้าเอกทัศน์ เป็นระยะเวลา ๔๑๗ ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๑๘๙๔ ถึง ปี พ.ศ.๒๓๑๐ ก็ถึงกาลล่มสลายอย่างย่อยยับด้วยความอ่อนแอ ของคนไทยเราเอง เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ดังกล่าว จึงขอยกเอาคำรำพึงของมหากวีเอกของไทยคือสุนทรภู่ ที่ได้บรรยายไว้ในนิราศพระบาทถึงสภาพของ กรุงศรีอยุธยาไว้บางตอนดังนี้ ........... ดูปราสาทราชวังเป็นรังกา ดังป่าช้าพงชัฏสงัดคน อนิจจาธานินสิ้นกษัตริย์ เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์ แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน จะสับสนแซ่เสียงทั้งเวียงวัง ................................. ........... ดูพาราน่าคิดอนิจจัง ยังได้ฟังแต่เสียงสกุณา

ความคิดเห็นที่ 117

ครู...ชิต
1 พ.ย. 2548 17:29
 1. พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งราชวงค์อู่ทอง

ความคิดเห็นที่ 118

2 พ.ย. 2548 09:36
 1. ไม่ปรากฎเหตุเสียเหมือนดังนี้ มีแต่บรมสุขา ครั้งนี้เหลือแต่พื้นพสุธา อนิจจาสังเวทนาใจ ทั้งนี้เป็นต้นด้วยผลเหตุ จะอาเพศกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ มิได้พิจารณาข้าไท เคยใช้ก้เลี้ยงด้วยเมตตา ไม่รู้รอบประกอบในราชกิจ ประพฤติพาลแต่ที่ผิดด้วยอิจฉา สุภาดิษท่านกล่าวเป็นราวมา อันจะตั้งแต่งเสนาธิบดี มิควรที่จะให้อัครฐาน จะเสียการแผ่นดินกรุงศรี เพราะไม่เชื่อตำนานโบราณมี จึงเสียทีเสียวงศ์กษัตรา เสียยศเสียศักดิ์นคเรศร เสียทั้งพระนิเวศน์วงศา เสียทั้งตระกูลนานา เสียทั้งไพร่ฟ้าประชาชน .... ชาติไพร่หลงฟุ้งแต่ยศฐา ครั้นทัพเขากลับยกมา จะองอาจอาสาก้ไม่มี เที่ยวเลี้ยวลดปดเจ้าทุกเช้าค่ำ ..... อาจจะเขีบยนผิดไปต้องขออภัยไว้ล้วงหน้าครับ พิมพ์เท่าที่จำได้ เป็นบทพรนะราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงบรรยายาความรู้สึกการเสียกรุงศรีอยุธยาไว้ในนิราศท่าดินแดงครับ

ความคิดเห็นที่ 119

2 พ.ย. 2548 17:18
 1. ก็ไม่รู้อะนะ

ความคิดเห็นที่ 120

6 พ.ย. 2548 02:35
 1. อยากได้ข้อมูลโครงสร้างชนชั้นในสังคมกับศิลปวัฒนธรรมของสมัยกรุงศรีใครมีขอหน่อยนะคร้าบ เบล ๐๑ ๕๕๕๔๖๒๘

ความคิดเห็นที่ 121

ครู...ชิต
6 พ.ย. 2548 08:14
 1. กรุงศรีอยุธยา ภายใต้การนำของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่ออาณาจักร เข้มแข็งขึ้นจึงได้รวบรวมอาณาจักรอื่น ๆ เข้าไว้ในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเกือบทั้งหมด ซึ่งกรุงสุโขทัยก็ได้ตกเป็น ประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 1894 และมีการขยายอำนาจออกไปทั่วบริเวณคาบสมุทรอินโดจีน แหลมมลายู จนถึงเกาะปีนังและสิงคโปร์ มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติหลายประเทศ จึงเป็นโอกาสที่วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้เผย แพร่เข้ามาต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2112-2124 กรุงศรีอยุธยาได้สูญเสียเอกราชครั้งที่ 1 ให้แก่พม่า ซึ่งต่อมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงกอบกู้แผ่นดินคืนได้ และประกาศอิสรภาพเมื่อ พ.ศ. 2127 จากนั้นได้ทรงขยายอาณาเขตให้กว้างไกลออกไป กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ แผ่นดินร่มเย็นเป็นสุข มีพระมหากษัตริย์ปกครองสืบเนื่องกันมารวม 33 พระองค์

ความคิดเห็นที่ 122

ครู...ชิต
6 พ.ย. 2548 08:19
 1. สังคมอยุธยาออกเป็นชนชั้นต่าง ๆดังนี้ 1.ชนชั้นมูลนาย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระาราชวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการ 2.ชนชั้นพิเศษ ได้แก่ สมณะชีพราหมณ์ และชาวต่างประเทศที่เป็นพ่อค้าวานิช 3.ชนชั้นไพร่ฟ้าข้าทาส ได้แก่ สามัญชน ซึ่งอาจมีฐานะเป็น ไพร่ ข้า หรือ ทาส ซึ่งมีจำนวนมาก ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมด สังคมสมัยอยุธยานั้นเป็นสังคมแบบศักดินา ซึ่งได้สร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาโดยเริ่มในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก- นาถ พระองค์ได้ทรงออกกฎหมายการควบคุมกำลังคนของฝ่ายพลเรือน-ทหารขึ้น มีการกำหนดฐานะและหน้าที่ไว้อย่าง เด่นชัด เช่น ประชาชนทั่วไปมีศักดินา 25 ไร่ ถ้าผู้ใดมีนามากกว่า 400 ไร่ ถือว่าเป็นชนชั้นผู้ดี ต่ำกว่าถือว่าเป็นชนชั้นไพร่ ความรับผิดชอบหน้าที่ก็แตกต่างกัน โดยที่ชนชั้นไพร่อยู่ภายใต้การควบคุมของชนชั้นผู้ดี ชนชั้นไพร่ไม่มีสิทธิมองกษัตริย์ ชนชั้นผู้ดีมีสิทธิในการช่วยเหลือพระพระมหากษัตริย์ระดมพลยามศึกสงคราม นอกจากนั้นยังได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ในระบบฐานันดรไพร่หรือระบบศักดินาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น สะท้อนให้เห็นได้จากบรรทัดฐานของ สังคมสมัยนี้ คือ กฎหมายบังคับให้ราษฎรทุกคนต้องมีมูลนาย และพระเจ้าแผ่นดินมีสิทธิบังคับให้ข้าแผ่นดินรับราชการ โดยไม่มีค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยง ถ้าไพร่กระทำผิดต่อพระเจ้าแผ่นดิน พ่อแม่ต้องรับโทษทัณฑ์ร่วมกับไพร่ที่เป็นลูก ปัจจัยที่ดิน และแรงงานถูกผูกขาดโดยมูลนาย ในสมัยนั้นมีรูปแบบเศรษฐกิจการเกษตรเลี้ยงตนเอง ชาวบ้านหาของป่า จักสาน ทำน้ำตาล ทำเกลือ และทำงานฝีมือตามความชำนาญเฉพาะด้าน ผลผลิตนำมากินหรือใช้ในครัวเรือน ที่เหลือใช้แลก เปลี่ยนกัน แต่ถ้าหากยังเหลืออีกต้องส่งให้มูลนาย

ความคิดเห็นที่ 124

6 พ.ย. 2548 20:53
 1. กรุงศรีอยุธยาแตกเพราะพระเจ้าเอกทัศน์ เสียดายจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 126

7 พ.ย. 2548 13:02
 1. การเสียกรุงศรีอยุธยา จะกล่าวโทษพระเจ้าเอกทัศน์ เพียงพระองค์เดียวคงจะเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ก่อนสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ตลอดจนสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นที่ทำให้กรุงศรอยุธยาอ่อนแอ มาประจวบเหมาะกับที่พระเจ้าเอกทัศนืทรงเป็นผู้นำที่ไม่เข็มแข็ง จึงไม่ทรงสามารถทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้ มีแต่จะตกต่ำลงในทุกๆ ด้าน ถ้าจะโทษก็ต้องโทษที่บรรพบุรุษของพระองค์รบราฆ่าฟันชิงราชสมบัติกันเอง โทษที่ขุนนางของพระองค์รักตัวเองยิ่งกว่ารักบ้านเมือง โทษบรรดาหัวเมืองทั้งหลายที่ปล่อยให้ข้าศีกมาถึงอยุธยาได้โดยง่าย และท้ายที่สุดต้องโทษที่พระองค์เป็น เจ้าแผ่นดิน และ เจ้าเหนือชีวิต ที่ไม่ดีพอใขณะที่บ้านเมืองเสื่อโทรม

ความคิดเห็นที่ 127

7 พ.ย. 2548 18:55
 1. ง่วงหงาวหาวนอน

ความคิดเห็นที่ 128

7 พ.ย. 2548 19:43
 1. ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 129

ครู...ชิต
7 พ.ย. 2548 21:44
 1. ขอเสริมครับ กรุงศรีอยุธยาพ่ายแก่พม่ามีหลายสาเหตุครับ 1.ความอ่อนแอของผู้นำ 2.การขาดความสามัคคีของข้าราชบริพารและคนไทย 3.ปัจจัยอีกหลายอย่างครับไม่ใช่พระเจ้าเอกทัศน์เพียงคนเดียวเป็นแน่ครับ 4..........

ความคิดเห็นที่ 130

8 พ.ย. 2548 16:29
 1. อยากให้ข้อมูล มีมากกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 131

12 พ.ย. 2548 14:30
 1. ประวัติรัชกาลที่6

ความคิดเห็นที่ 132

13 พ.ย. 2548 19:57
 1. อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้ารนการปกครอง,เศรษฐกิจ,วัฒนธรรมในสมัยอาณาจักรอยุธยาตอนต้น ใครมีข้อมูลช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ ทำรายงานนะคะ ยังหาข้อมูลไม่สมบูรณ์สักทีเลยคะ ขอบคุณมากคะ

ความคิดเห็นที่ 133

14 พ.ย. 2548 18:42
 1. ดี

ความคิดเห็นที่ 134

14 พ.ย. 2548 19:54
 1. หน้าจะเพิ่มเติมอีก

ความคิดเห็นที่ 139

19 พ.ย. 2548 13:54
 1. อยากรู้ประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยทั้งหมดเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 140

19 พ.ย. 2548 16:17
 1. พระเอกาทศรถเป็นลูกของใคร เเละมีลูกกี่คน ชื่ออะไรบ้าง เเละได้ปกครองเมืองกี่คน อย่าลืมส่งมา

ความคิดเห็นที่ 141

20 พ.ย. 2548 15:05
 1. สมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัย อันประสูติจากสมเด็จพระวิสุทธิกษัตรี พระอัครมเหสี ทรงมีพี่น้องร่วมพระครรโภทร ดังนี้ 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระสุพรรณกัลยาณี 2. สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระนเรศวร 3. สมเด็จพระเอกาทศรถ มีพระโอรสที่ประสูติจากพระมเหสี 2 พระองค์ คือ 1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทัศน์ ต่อมาได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล แตในปลายรัชกาลพระเอกาทศรถ ถูกพระบิดาเข้าใจผิดคิดว่าจะก่อการกบฏ จึงปลงพระชนม์เองจนสิ้นพระชนม์ 2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศรีเสาวภาค ครองราชย์ได้ไม่นานก็ถูกสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมชิงราชสมบัติ

ความคิดเห็นที่ 142

22 พ.ย. 2548 10:43
 1. สมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา

ความคิดเห็นที่ 144

22 พ.ย. 2548 12:15
 1. อยากรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ตอนแรกหาเจอแล้วแต่ลืมจดเว็บ พอดีทำรายงานแล้วหาชื่อเว็บไม่เจอ

ความคิดเห็นที่ 145

22 พ.ย. 2548 19:07
 1. ขอบคุณน่ะค่ะ กับความรู้น่ะ เรากำลังทำการบ้านเรื่องนี้พอดีเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 148

24 พ.ย. 2548 09:28
 1. สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ 121 ของครูชิต ที่ว่ากษัตริย์ปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยารวม 33 พระองค์ แต่ในหนังสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเรียบเรียงโดย ผศ. วิมล จิโรจพันธุ์ , ผศ. ประชิด สกุณะพัฒน์ , อุดม เชยกีวงศ์ พิมพ์ลงในหน้า 103 ว่ามีกษัตริย์ปกครองรวมถึง 34 พระองค์ ขอคำตอบที่ถูกต้องครับ และครูชิตช่วยเรียบเรียงพระราชนามว่ามีพระองค์ไหนบ้างโดยตามลำดับ ขอขอบคุณอย่างมาก

ความคิดเห็นที่ 149

หยดน้ำ
24 พ.ย. 2548 11:31
 1. นักประวัติศาสตร์หลายท่าน ไม่ยอมรับว่าขุนวรวงศาธิราช เป็นกษัตริย์น่ะครับ เลยไม่นับรวมด้วย ดังนั้นบางเล่มถึงมี 33 บางเล่มก็มี 34 น่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 150

25 พ.ย. 2548 11:15
 1. อยากให้มีความรู้เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ความคิดเห็นที่ 151

25 พ.ย. 2548 19:12
 1. อยากรู้ประวัติยางั่วนำถม ส่งเมลล์มาทีนะครับ (ด่วนนะครับจะส่งงานอาจารย์แล้ว)

ความคิดเห็นที่ 152

26 พ.ย. 2548 12:34
 1. กษัตริ์ราชวงค์ของไทยทุกราชวงค์มีใครบ้าง รีบรีบตอบนะครับ จะส่ง อาจารย์วันพรุ่งนี้ เร็วๆๆๆๆๆๆนะคร็าบ

ความคิดเห็นที่ 153

28 พ.ย. 2548 17:37
 1. อยากทราบประวัติความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยาค่ะ และอยากทราบว่าใครเป็ฯพระมหากษัตริย์องค์แรกและคนสุดท้ายคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 154

28 พ.ย. 2548 19:50
 1. อยากทราบประวัติของพระเจ้าเอกทัศค่ะพ.ศ.2301-2310

ความคิดเห็นที่ 155

28 พ.ย. 2548 20:44
 1. ใครเป็นกษัตริย์องศ์สุดท้ายของอยุธยาคะ

ความคิดเห็นที่ 156

28 พ.ย. 2548 21:21
 1. อยารู้เศรษฐิจสมัยกรุงรัตนโกสิน

ความคิดเห็นที่ 157

29 พ.ย. 2548 18:37
 1. ใครทราบบ้างไหมคะว่าจะหาลักบณะของเศษฐกิจในสมัยกรุงรัตนโกสิน จะหาได้จากที่ เว็ปไหนบ้าง ขอบคุณคะ. ant

ความคิดเห็นที่ 161

1 ธ.ค. 2548 20:06
 1. ครูบอกว่าพระเจ้าอู่ทองอยู่ราชวงค์อู่ทองเเต่หนังสือบอกว่าอยู่ราชวงค์เชียงรายหนูจะเชื่อใครดีคะ เด็กเก่ง

ความคิดเห็นที่ 162

1 ธ.ค. 2548 20:11
 1. สุโขทัยมีราชวงค์ชื่อพระร่วงแม่นบ่ เด็กเก่ง

ความคิดเห็นที่ 163

6 ธ.ค. 2548 15:03
 1. ต้องการทราบรายละเอียด เกี่ยวกับ กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และตอนปลาย อยากทราบถึงรายละเอียดการเมืองการปกครองค่ะ ช่วยกรุณาตอบด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 164

6 ธ.ค. 2548 17:46
 1. อยากรู้เกี่ยวกับด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมของอยุธยา

ความคิดเห็นที่ 165

8 ธ.ค. 2548 17:49
 1. อยากทราบประวัติของพระนเรศวรจังเลย

ความคิดเห็นที่ 166

8 ธ.ค. 2548 18:14
 1. พระเจ้าอู่ทอง

ความคิดเห็นที่ 167

8 ธ.ค. 2548 18:15
 1. พระเจ้าเอกทัศ

ความคิดเห็นที่ 169

13 ธ.ค. 2548 20:01
 1. อยากได้แผนที่/แผนผังของกรุงศรีอยุธยาใครมีขอหน่อยคร้าบครูผมจาให้เอาไปทำรายงาน บอกที่เว็บนี้หรือที่MAILก็ได้คับ T_T

ความคิดเห็นที่ 170

14 ธ.ค. 2548 12:50
 1. อยากทราบประวัติของราชการที่8ครับ

ความคิดเห็นที่ 171

14 ธ.ค. 2548 20:36
 1. อยากทราบประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ความคิดเห็นที่ 172

15 ธ.ค. 2548 18:38
 1. อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกษัตริย์เเต่ละองค์ของอยุธยา

ความคิดเห็นที่ 173

15 ธ.ค. 2548 20:17
 1. อยากทราบประวัติของรัชกาลที่ 6 ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ จะทำรายงานส่งคุณครูค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 174

18 ธ.ค. 2548 10:36
 1. เค้าต้องทำรายงาน เรื่อง ร.6 หาประวัติได้จากไหน บอกเว็บมาก็ได้ เดี๋ยวต้องส่งแว้ว

ความคิดเห็นที่ 175

จอมยุทธ
18 ธ.ค. 2548 12:00
 1. ตามประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยามี กษัตริย์34พระองค์ 5ราชวงศ์ ยาวนานถึง417ปี จขกท.- ราชวงศ์อู่ทองหรือพระเจ้ารามาธิบดีที่1 พระเจ้าอู่ทอง การตั้งกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากมาจากการอ่อนเเอของสุโขทัยหรือพระร่วง จะว่าไปเเล้วพระเจ้าอู่ทองเองก็เป็นลูกหลานของคนสุพรรณบุรี ประมาณว่าท่านเองก็เเยกบ้านมาอยู่ใหม่บริเวณที่เรียกว่าบึงพระราม หนองโสน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าอโยธยา ก่อนจะขยายอำนาจไปเรื่อยๆ อโยธายาเปลี่ยนชื่อเป็นอยุธยาอย่างถาวรในสมัยพระองค์ดำ เพราะชื่อเมืองตอนเเรกฟังไปมงคลเท่าไร อยุธยาจึงเเปลความหมายได้ว่า เมืองที่ไม่มีวันเเตกพ่าย เเต่ก็มาเสียกรุงอีกครั้งในสมัยรัชการพระเจ้าเอกทัศน์ เพราะขันทีข้างกายเป็นพิษ เมื่อวันสงกรานต์ ปี 2310

ความคิดเห็นที่ 176

18 ธ.ค. 2548 20:57
 1. ต้องทำรายงานส่งก่อนปีไหม่ อยากทราบข้อมูลของพระสุพรรณกัลยาทุกอย่างและอย่างละเอียด ผู้ใดที่หามาได้ดิฉันขอขอบคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 177

จอมยุทธ
18 ธ.ค. 2548 23:31
 1. คคห.176 - พระสุพรรณกัลยาณี คือลูกของพระมหาธรรมราชา หรือพูดให้เข้าใจง่าย คือ เป็นพี่สาวของพระองค์ดำ พระองค์ดำก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชย์ พระองค์ดำเป็นพี่ชายของพระองค์ขาว หรือสมเด็จพระเอกาทศรถนั่นเอง ทั้งสองพระองค์เป็นกษัตริย์สมัยอยุธยาทั้งคู่ เหตุการณ์นี่จะเกี่ยวข้องกับการเสียกรุงครั้งที่ 1 เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งเเรก เมื่อปี พศ. 2112 สมัยสมเด็จพระมหิทราธิราช เรื่องราวจะเกี่ยวเนื่องมาตั่งเเต่พระไชยราชาธิราช ท้าวศรีสุดาจันทร์ พระมหาจักรวรรติ เรื่อยมาจนถึงการเสียกรุง..... ครั้นเสียกรุง โดยที่คนไทยเปิดประตูเมืองให้ข้าศึกเข้ามา ครั้งนั้นเเม่ทัพใหญ่ของพม่าคือ "จะเด็ด" หรือพระเจ้าบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศนั้นเอง ครั้งเสียกรุงจึงนำเอาสามพี่น้องไปเลี้ยงดูที่กรุงหงสาวดี นัยยะว่าเป็นตัวประกันเเก่พระมหาธรรมราชาพระบิดา ก่อนที่จะปล่อยพระองค์ดำกลับมากรุงศรีอยุธยา เเละประกาศอิสรภาพในที่สุด พระสุพรรณกัลยาเป็นผู้มีรูปกายสวย สง่า ต้องตาชายหนุ่ม เมื่อไปอยู่กรุงหงสาวดีก็ไปเป็นพระราชเทวีของพระเจ้าบุเรงนอง บุเรงนองมีลูกชายอยู่คนหนึ่งที่ตัวรักมาก ชื่อนันทบุเรง บุเรงนองจึงตั้งลูกชายเป็นรัชทายาท ซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า "พระมหาอุปราช" เมื่อบุเรงนองทรงสิ้นชีพ นันทบุเรงทรงขึ้นครองราชย์ต่อ จึงได้มรดกอีกชิ้นที่พ่อตนทิ้งไว้ คือพระสุพรรณกัลยาณี ไปโดยปริยาย จุดสิ้นสุดของของพระสุพรรณกัลยา คือเมื่อพระองค์ดำกอบกู้บ้านเมืองเเล้วเสร็จ นันทบุเรงทรงโกรธมากที่พระองค์ดำที่ใกล้ชิดกับตัวตั่งเเต่ยังเด็ก ทรยศหักหลัง ทั้งที่พม่าเลี้ยงดูอย่างดี จึงเรียกพี่สาวพระองค์ดำ ก็คือพระสุพรรณกัลยามา ฟาดด้วยพระเเสงดาบให้สิ้นพระชนม์พร้อมลูกที่อยู่ในท้อง โดยสบถว่า "ไอ้พี่คนชั่ว คนทรยศหักหลัง " ************************************* ปล.ผมก็ฟังมาอีกทีนะ อ้างอิงไม่ได้หรอกนะครับ

ความคิดเห็นที่ 178

19 ธ.ค. 2548 17:52
 1. อยากทราบเกี่ยวกับ ประเทศอังกฤษที่มาติดต่อกับอยุธยา มาสมัยกษัตริย์พระองค์ใด แท้งกิ้วววววว ( เร็วหน่อยน่ะ เด่วส่งไม่ทัน )

ความคิดเห็นที่ 179

20 ธ.ค. 2548 13:19
 1. ช่วยบอกประวัติของราชการที่ 3 หน่อย อยากรู้จัง

ความคิดเห็นที่ 191

3 ม.ค. 2549 14:02
 1. อยากได้รูปแบบการปกครองค่ะของสมัยสุโขทัย เขียนนมาหน่อยน่ะค่ะจะทำรายงานส่งแล้ว

ความคิดเห็นที่ 192

6 ม.ค. 2549 14:27
 1. สอบก่อนเรียนไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 193

6 ม.ค. 2549 14:29
 1. อยากทราบข้อมูลอีกนิด

ความคิดเห็นที่ 195

8 ม.ค. 2549 16:41
 1. อยากจะทราบว่าพระราเมศวร ได้ทรงทำภารธกิจใดไว้บ้างครับ ต้องส่งรายงานอาจารย์พุธนี้แล้วยังหาไม่เจอเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 196

8 ม.ค. 2549 16:47
 1. ใครที่รู้ว่า พระราเมศวร ทรงได้ทำสิ่งใดไว้บ้างตั้งแต่ พ.ศ.1931- พ.ศ.1938(ครองราชย์ครั้งที่2) ช่วยบางเป็นข้อ ๆที่ครับต้องส่งพุธนี้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 197

9 ม.ค. 2549 21:04
 1. มีใครทราบเรื่องพระราเมศวรยังคับที่เคยถามว่าได้ทรงทำอะไรไว้บ้างคับที่วานให้บอกเป็นข้อๆอะครับจะส่งพรุ่งนี้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 199

16 ม.ค. 2549 14:25
 1. อ.ให้หาพระราชกรณียกิจของทั้ง5ราชวงศ์ราชวงศ์ละ2พระองค์องค์ไหนก็ได้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยส่งพรุ่งนี้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 201

21 ม.ค. 2549 16:44
 1. มีอู่ทองอู่เงินไปไหนT.T

ความคิดเห็นที่ 202

22 ม.ค. 2549 13:52
 1. พระเจ้าอู่ทองครับผม

ความคิดเห็นที่ 203

Bride Of Wind
23 ม.ค. 2549 09:27
 1. มีคำถามอยากถามอ่ะค่ะ ใครรู้ตอบที 1. กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ใด มีพระเนตรข้างเดียว 2. กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ใด ครองราชย์สั้นที่สุด

ความคิดเห็นที่ 204

24 ม.ค. 2549 19:03
 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่1 ปีที่ครองราชย์:พ.ศ.1893-พ.ศ.1912 หากมีคำถามก็มาถามที่นี่ได้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 205

24 ม.ค. 2549 19:09
 1. อยากทราบว่าใครเป็นกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่า"คนดีศรีอยุธยา"ครับ

ความคิดเห็นที่ 207

25 ม.ค. 2549 19:01
 1. ไม่เอาอันนี้อ่ะ

ความคิดเห็นที่ 210

29 ม.ค. 2549 18:40
 1. ประวัติของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้ง 9 พระองค์ช่วยตอบหน่อยนะค่ะจะทำรายงานส่งครูค่ะ

ความคิดเห็นที่ 211

31 ม.ค. 2549 07:43
 1. กษัตริย์ที่ครองราชย์สั้นที่สุดในสมัยอยุธยา คือ พระเจ้าทองลัน พระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครองราชย์ 7 วัน สมเด็จพระราเมศวร พระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่งราชวงศ์อู่ทอง ได้ทรงยกทัพจากลพบุรีมาชิงราชสมบัติคืน

ความคิดเห็นที่ 213

1 ก.พ. 2549 18:58
 1. อยากรุการแบ่งชนชั้นและหน้าที่ต่างๆในสังคมในสมัยอยุธยาคับ

ความคิดเห็นที่ 214

2 ก.พ. 2549 14:11
 1. ในสมัยอยุธยาการแบ่งชนชั้น ตามที่เราจำได้นะ ก็มี 1 ชนชั้นปกครอง มีพระัมหากษัตริย์ ขุนนาง 2 ชนชั้นธรรมดาสามัญ ก้อมี ชาวนา ชาวไร่ พวกพ่อค้า แม่ค้า หรือพูดง่ายๆ คือ ประชาชนทั่วไป สมัยนั้นเรียกว่า ไพร่ และก็พวกตำ่่สุดในสังคมคือ พวกทาส

ความคิดเห็นที่ 215

5 ก.พ. 2549 08:26
 1. อยากรู้จังเลยคะว่าสมัยอยุธยามีรูปแบบการยกทัพเป็นยังไง ถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบหน่อยนะคะ พอดีต้องทำรายงาน ด่วน

ความคิดเห็นที่ 216

5 ก.พ. 2549 12:46
 1. แนะนำให้เปิด www.google.co.th อยากรู้อะไร พิมพ์ลงไปในช่องว่าง กดปุ่ม ค้นหา เช่น พระนเรศวร ก็จะมีเวป ให้เลือกเยอะแยะ เปิดเวป เมื่อเห็นบทความแล้วก็ คลิ๊กขวา ลากแถบน้ำเงินคลุมข้อความนั้น สั่ง Copy จากนั้นเปิด MS.word คลิ๊กซ้าย แล้วก็เลือก paste (วาง) save File แล้วสั่งปริ้นส์ เท่านี้ก็เรียบร้อย "อยากฉลาด ขยันอ่าน (ขยันค้นใน google) ขยันคิด การบ้านทุกข้อมีอยู่ใน google น๊ะจ๊ะนักเรียน

ความคิดเห็นที่ 217

5 ก.พ. 2549 19:23
 1. พระเจ้าอู่ทองเด้อรู้เรื่องยังคับ

ความคิดเห็นที่ 219

8 ก.พ. 2549 15:36
 1. ต้องการจะรู้ประวัติของ พระยาเลอไทย ค่ะ ช่วยบอกเร็วๆได้ไหมคะ รีบค่ะ เอาทุกสถานการณ์เลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 220

8 ก.พ. 2549 15:42
 1. อยากรู้ประวัติของพระยาเลอไทยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 221

10 ก.พ. 2549 11:04
 1. ใครเก่งก็สู้พ่อหนูไม่ได้หรอก

ความคิดเห็นที่ 222

14 ก.พ. 2549 12:24
 1. ช่วยบอกประวัติความเป็นมาของกรุงสุโขทัยให้หน่อยได้ไหม

ความคิดเห็นที่ 223

16 ก.พ. 2549 16:14
 1. ขอประวัติการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ 2

ความคิดเห็นที่ 224

20 ก.พ. 2549 16:00
 1. ผมอยากรู้เรื่องรัชกาลที่6ครับท่าน

ความคิดเห็นที่ 227

1 มี.ค. 2549 21:00
 1. อยากทราบประวัติกรุงศรีอยุธยากับกรุงสุโขทัยแบบละเอียดมากๆ พอรู้จักเว็บเจ๋งๆมั้ยคะ

ความคิดเห็นที่ 229

24 มี.ค. 2549 00:18
 1. กษัตริย์สมัยอยุธยาที่ดำเนินรอยตามพระเจ้าอโศกมหาราช และทรงครองราชย์ ถึง 2 ครั้งคือกษัตริย์องค์ใด

ความคิดเห็นที่ 230

30 มี.ค. 2549 20:09
 1. เพิ่มเติม คห. 214 มีชนชั้นพิเศษด้วยค่ะ คือ พระสงฆ์ ส่วนเว้บ....ขอแนะนำ Google ค่ะ 555+

ความคิดเห็นที่ 231

15 เม.ย. 2549 18:11
 1. จะบอกกษัตริย์ในราชวงค์บ้านพลูหลวงให้เอาไหม(เท่าที่จำได้นะ) 1.พระเพทราชา 2.พระเจ้าสรรเพรชที่8(พระเจ้าเสือ) 3.พระเจ้าท้ายสระ 4.พระเจ้าเอกทัศน์(ครองราชครั้งที่1) 5.พระเจ้าอุทุมพร(เป็นผู้ที่ถูกพระเจ้าเอกทัศน์เรียกให้ขึ้นครองราช) 6.พระเจ้าเอกทัศน์(ครองราชครั้งที่2) 7.พระเจ้าตากสิน มหาราช

ความคิดเห็นที่ 232

16 เม.ย. 2549 15:16
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 203 มีคำถามอยากถามอ่ะค่ะ ใครรู้ตอบที 1. กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ใด มีพระเนตรข้างเดียว 2. กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ใด ครองราชย์สั้นที่สุด ตอบ 1. สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ ราชวงศ์สุโขทัย ราชโอรสองค์ที่ 2 ของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ 2. พระเจ้าทองลัน, ทองลั่น, ทองจันทร์ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธืราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว)

ความคิดเห็นที่ 233

16 เม.ย. 2549 15:18
 1. ขอแก้ไขข้อความ....................... 1.สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ เป็นราชโอรสของ สมเด็จพระเอกาทศรถ นะจ๊ะ อายจัง

ความคิดเห็นที่ 234

16 เม.ย. 2549 15:25
 1. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 1. สมเด็จพระมหาบุรุษ (สมเด็จพระเพทราชา) 2. สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ 3. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ 4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 5. สมเด็จเจ้าฟ้าชัย 6. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) 7. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาส์อมรินทร์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้สถาปนากรุงธนบุรี ทรงพระนาม สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 เมื่อขึ้นครองราชย์ ไม่จัดอยู่ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงแต่อย่างใด

ความคิดเห็นที่ 235

16 เม.ย. 2549 15:27
 1. อันดับที่ 4 และ 5 สลับกัน

ความคิดเห็นที่ 236

27 เม.ย. 2549 11:29
 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)ก่อตั้งกรุงอโยธยาศรีรามเทพนครหรือกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๙๓

ความคิดเห็นที่ 237

28 เม.ย. 2549 13:34
 1. อยากทราบประวัติพระมหากษัติยร์กรุงรัตนโกสิน

ความคิดเห็นที่ 238

6 พ.ค. 2549 19:08
 1. พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือที่รู้จักกันในนามพระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสแห่งสมเด็จพระมหาธรรมราชา(ขุนพิเรนทรเทพหรือเจ้าฟ้าสองแคว)และสมเด็จพระวิสุทธิ์กษัตรีย์(พระสวัสดิ์ราช)ทรงประสูติเมื่อปีพุทธศักราช ๑๐๙๗ หลังจากที่สมเด็จพระสุริโยไทผู้เป็นสมเด็จยายสิ้นพระชนม์ได้ ๖ ปี ทรงมีพระพี่นางคือสมเด็จพระสุพรรณกัลยา(พระองค์ทอง)และทรงมีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ(พระองค์ขาว) และเมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๐๖ พระองค์ก็ต้องตกเป็นเชลยศึกที่เมืองหงสาวดี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๑๒ เสียกรุงครั้งที่ ๑ จึงมีการแรกตัวพระองค์ดำกลับมาและให้สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาไปเป็นบาทบริจาริกา(พระสนม)ในพระเจ้าบุเรงนองแทน(ประวัติตอนแรกของท่านนะครับถ้าผมว่าง ๆ เดี่ยวผมจะมาเล่าประวัติของท่านต่อ)

ความคิดเห็นที่ 239

7 พ.ค. 2549 00:36
 1. ตอบคุณ เจน ย้อนรอยไปกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งแม่นมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคือ เจ้าแม่วัดดุสิต (ชื่อเดิม - หม่อมเจ้าหญิงบัว) สันนิษฐานว่าเป็นธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งหม่อมเจ้าหญิงบัวมีสามีชื่อ หม่อมเจ้าเจิดอภัยซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าปราสาททอง ทรงมีบุตรธิดา 3 คนด้วยกันคือ 1. เจ้าพระยาโกษา (เหล็ก) แม่ทัพเอกของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคราวไปตีเมืองเชียงใหม่ 2. เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตลิ้นทองไปฝรั่งเศส 3. ธิดา ชื่อ แช่มหรือฉ่ำ พระยาโกษาธิบดี (ปาน) มีบุตรชายชื่อ "ขุนทอง" รับราชการในสมัยพระเจ้าเสือ ได้รับยศเป็น พระยารัษฎาเรืองเดช, พระยากลาโหม, พระยาวรวงศาธิราช ตามลำดับ ขุนทองมีบุตรชายชื่อ "ทองคำ" รับราชการในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ได้รับยศเป็น ปลัดว่าการกรมมหาดไทย ทองคำมีบุตรชายชื่อ "ทองดี" รับราชการในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้รับยศเป็น หลวงพินิจอักษร ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นปฐมชนกราชวงศ์จักรี ได้แต่งงานกับดาวเรืองหรือหยก และมีบุตรธิดาด้วยกัน 5 พระองค์ 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี (ชื่อเดิม ลา) 2. ขุนรามณรงค์ (ชื่อเดิม สะ) - ตายเสียแต่ครั้งกรุงเก่า 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ (ชื่อเดิม แก้ว) 4. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ชื่อเดิม ทองด้วง) - รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี 5. สมเด็จพระเจ้าบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (ชื่อเดิม บุญมา) จะมาต่อให้พรุ่งนี้ครับเพราะยาวมาก nitee@powersupplysystems.com.sg

ความคิดเห็นที่ 240

7 พ.ค. 2549 01:47
 1. ตอบคุณเด็กเก่งประวัติศาสตร์ ต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง 1. พระเพทราชา (2231-2246) เป็นชาวบ้านพลูหลวง อ. สวนพลู จ. สุพรรณบุรี มีบิดาชื่อ หม่อมเจ้าเจิดอภัย ซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าปราสาททอง พระมารดาชื่อ "เปรม" ทรงคบคิดกับขุนหลวงสรศักดิ์ (พระเจ้าเสือในเวลาต่อมา) สังหารหม่อมเตี้ย, เจ้าพระยาวิไชยเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) และปราบดาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๒๘ (หมายเหตุ - สมเด็จพระนารายณ์มหาราชไม่มีโอรส) สร้างพระที่นั่งบรรยงรัตนาสน์ มีมเหสีสำคัญๆ ที่กล่าว 3 องค์ ด้วยกันคือ 1) มเหสีฝ่ายซ้าย (กรมหลวงโยธาเทพ - ธิดาพระนารายณ์) มีพระโอรสคือ เจ้าฟ้าชายตรัสน้อย 2) มเหสีฝ่ายขวา (กรมหลวงโยธาทิพ - น้องสาวพระนารายณ์) มีพระโอรสคือ เจ้าฟ้าชายเจ้าพระขวัญ (หมายเหตุ - ถูกพระเจ้าเสือสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ พูดง่ายๆ คือ แย่งราชสมบัติ) 3) มเหสีพระราชทานจากพระนารายณ์ ชื่อพระนางกุสาวดี เป็นธิดาพญาแสนหลวง (เชียงใหม่) เรื่องมีอยู่ว่า ปี ๒๒๐๕ พระนารายณ์ ตีเมืองเชียงใหม่ได้ หลังจากประทับในเชียงใหม่ได้ ๑๕ วัน แล้วจึงเสด็จกลับอยุธยา โดยนำตัวพระยาแสนหลวงและครอบครัวลงมาด้วย ระหว่างทางทรงมีสัมพันธ์สวาทกับธิดาพญาแสนหลวง และนางเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา ด้วยความละอายพระทัยเกรงการครหา จึงพระราชทานให้แก่พระเพทราชา ปลายปี ๒๒๐๕ พระนารายณ์เสด็จไปนมัสการพระพุทธชินราช (หล่อในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ แห่งกรุงสุโขทัย) เมื่อถึงบ้านโพธิ์ประทับช้าง "เมือง"โอฆะบุรี" นางพระราชทานเจ็บครรภ์จะคลอด พระนารายณ์จึงให้หยุดขบวนช้างพระที่นั่ง ณ ที่มีต้นโพธิ์และต้นมะเดื่อใหญ่อยู่ นางพระราชทานคลอดทารกเพศชาย พระนารายณ์จึงพระราชทานนามว่า "เดื่อ" 2. พระเจ้าเสือหรือพระสรรเพชรญ์ที่ ๘ (2246-2251) ทรงแย่งราชสมบัติมาจากเจ้าฟ้าชายเจ้าพระขวัญ บุคคลสำคัญได้แก่ พันท้ายนรสิงห์ ทรงสร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง, ขุดคลองโคกขาม มีอารมณ์โมโหร้าย ทรงมีพระราชโอรสสำคัญๆ ๒ องค์คือ 1) เจ้าฟ้าเพชรหรือพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระในเวลาต่อมา 2) เจ้าฟ้าพรหรือพระบัณฑรูน้อยหรือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในเวลาต่อมา 3. พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ(หรือเจ้าฟ้าเพชร) (2251-2275) ชอบเสวยปลาตะเพียน และตกปลา ฆ่าสัตว์ มีพระอัครมเหสีคือ กรมหลวงประชานุรักษ์ (ชื่อเดิมท้าวทองสุก) มีโอรสธิดา 5 พระองค์ด้วยกันคือ 1) เจ้าฟ้านเรนทร (ออกผนวช) 2) เจ้าฟ้าหญิงเทพ 3) เจ้าฟ้าหญิงปทุม 4) เจ้าฟ้าอภัย 5) เจ้าฟ้าปรเมศวร์ เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพระบัณฑรูน้อยกับเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศวร์ หลังจากพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระสวรรคต เนื่องจากในขณะนั้นพระบัณฑรูน้อยดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวร (วังหน้า) พูดง่ายๆ คือ พระมหาอุปราช ก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระสวรรคต ทรงเวนราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอภัย แต่พระบัณฑรูน้อยไม่ยอม แต่ถ้าเวนราชสมบัติให้เจ้าฟ้านเรนทรจะทรงยอม แต่ว่าเจ้าฟ้านเรนทรไม่ยอมลาผนวช พูดง่ายคือว่า อาแย่งสมบัติหลาน 4. พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (2275-2301) ทรงส่งพระสงฆ์ไปลังกาทวีป มีพระมเหสีสำคัญๆ 3 องค์ 1) อัครมเหสี (กรมหลวงอภัยนุชิต) (พระองค์ขาว) มีโอรสสำคัญๆ คือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง, กรมขุนเสนาพิทักษ์) - ราชากาพย์โคลงเห่เรือ ต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ เนื่องจากลอบมีความสัมพันธ์กับเจ้าฟ้านิ่ม (พระสนมพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) พระอัฐิบรรจุอยู่ในเจดีย์องค์หนึ่งในวัดไชยวัฒนาราม 2) พระมเหสี (กรมหลวงพิพิธมนตรี) (พระองค์พลับ) มีโอรสสำคัญๆ คือ 2.1) เจ้าฟ้าเอกทัศน์ (กรมขุนอนุรักษ์มนตรี) 2.2) เจ้าฟ้าอุทุมพร (กรมขุนพรพินิจ) 3) พระสนม มีโอรสสำคัญๆ คือ 3.1) กรมหมื่นเทพพิพิธ (พระองค์เจ้าแขก) - คนนี้ก็คือเจ้าพิมายหลังจากกรุงแตกปี 2310 และถูกพระเจ้าตากสินประหารชีวิตในเวลาต่อมา 3.2) กรมหมื่นจิตรสุนทร (ถูกประหารชีวิตโดยเจ้าฟ้าอุทุมพร) 3.3) กรมหมื่นสุนทรเทพ (ถูกประหารชีวิตโดยเจ้าฟ้าอุทุมพร) 3.4) กรมหมื่นเสพภักดี (ถูกประหารชีวิตโดยเจ้าฟ้าอุทุมพร) 5. เจ้าฟ้าอุทุมพร (กรมขุนพรพินิจ, ขุนหลวงหาวัด) (2301, 10 วัน บางตำราว่า 3 เดือน) ทรงออกผนวช เนื่องจากหลังขึ้นครองราชย์ เจ้าฟ้าเอกทัศน์ทรงลาผนวช และประทับที่พระที่นั่งสุริยามรินทร์เนื่องจากต้องการราชสมบัติจากน้อง ทรงสวรรคตที่พม่า 6. เจ้าฟ้าเอกทัศน์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน) (2301-2310) เสียกรุงวันที่ ๗ เมษายน ๒๓๑๐ เวลา 20:00PM พม่าเอาไฟจุดสุมรากกำแพงทางฝั่งหัวรอ (ซึ่งเป็นส่วนลำน้ำที่แคบที่สุด) ตั้งแต่เวลาบ่าย จนเวลาค่ำรากกำแพงทรุด พม่าจึงเข้าเมืองได้ เจ้าฟ้าเอกทัศน์หนีไปอยู่บริเวณท้ายวัด (จำไม่ได้ ต้องไปเปิดหนังสือก่อน แล้วจะมาบอกทีหลัง) อดอาหารอยู่ประมาณ ๗ วันพม่าจับตัวได้ อีกสองวันให้หลังสวรรคต

ความคิดเห็นที่ 241

7 พ.ค. 2549 02:04
 1. ตอบคุณตรีภูวเนตร ประวัติศาสตร์ช่วงนี้สับสน จากคำให้การชาวกรุงเก่าและคำให้การขุนหลวงหาวัด พระนเรศวร์และนางสุวรรณกัลยาณ์นั้นบุเรงนองนำไปเป็นตัวจำนพร้อมกัน แต่พระนเรศวร์ทรงหนีกลับมา แต่หนังสือไทยรบพม่าของกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐกล่าวว่า พระมหาธรรมราชาส่งพระสุวรรณกัลยาไปเป็นตัวประกันเปลี่ยนกับพระนเรศวร

ความคิดเห็นที่ 242

คุณพี่
7 พ.ค. 2549 17:29
 1. [[21348]] อยากจะได้พระรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ในอดีตครับใครมีช่วยส่งมาให้หน่อยอยากได้พระรูปที่คาดว่าหายากๆน่ะครับ ขอบพระคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 243

คุณพี่
7 พ.ค. 2549 17:34
 1. [[21349]] มีพระรูปของพระองค์เจ้าหญิงดาราวดี พระธิดาในสมเด็จเจ้าพระยามหาสุรสิงหนาทมาฝากครับ

ความคิดเห็นที่ 244

8 พ.ค. 2549 23:00
 1. อยากทราบประวัติของพระยาโกษา ปาน เเละผลงานของท่าน เเละรูปภาพประกอบ

ความคิดเห็นที่ 245

12 พ.ค. 2549 11:08
 1. คุณอ่ะมั่วพระเจ้าอู่ทองอยู่ในราชวงค์เชียงรายต่างหากเล่า

ความคิดเห็นที่ 246

17 มิ.ย. 2549 12:28
 1. ประเทศไทยมีอายุรวมกี่ปีครับ

ความคิดเห็นที่ 247

17 มิ.ย. 2549 14:01
 1. อยากรู้เรื่องพระนเรสศวรค่ะแบบละเอียดเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 248

19 มิ.ย. 2549 19:09
 1. สมเด็จพระรามาธิปดีที่๑ หรือ พระเจ้าอู่ทองนั้นเอง

ความคิดเห็นที่ 249

23 มิ.ย. 2549 16:02
 1. อย่านำกรุงศรีอยุธยาไปปะปนกับกรุงอโยธยาเพราะต่างกรุงกัน ตั้งกรุงก็ต่างกันครับ ต่างทั้งยุคสมัย ศิลปะ วัฒนธรรม ช่วงเวลาที่กรุงอโยธยาเรืองรองนั้น ก็ยังมีแคว้นสุพรรณภูมิก็แข็งแกร่งไม่น้อย โอ ... เรื่องนี้สนุกมากครับ ถ้าสนใจลองน้ำจิ้มยกแรกได้ที่วัดพระยาแมนก่อนก็จะดีครับ

ความคิดเห็นที่ 250

23 มิ.ย. 2549 16:38
 1. ความต่อเนื่องของรัฐสุโขทัยกับรัฐอยุธยาไม่ได้จบสุโขทัยแล้วมีอยุธยาเลย ... มีการทับซ้อนกันอยู่พอสมควร ... แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นรัฐไทยทั้งคู่ รวมทั้งราชวงศ์พระร่วงก็สามารถกลับมามีอิทธิพลในรัฐอยุธยาได้ในช่วงหนึ่ง ที่จริงก็เปลี่ยนมือกันไปมา 3-4 ราชวงศ์นี่แหละครับ (ในช่วงต้นกรุงศรีอยุธยา) ความจริงผมว่าเป็นการดีนะ ... ที่เราเสียกรุงครั้งที่ 2 ... ทำให้เรามีการสังคยานาและปรับปรุงระบบการปกครองกันอย่างขนานใหญ่ ไม่งั้นเราก็คงล่มจมไม่ต่างอะไรกับหงสาวดีที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก ... ... แค่ความเห็นหนึ่ง///

ความคิดเห็นที่ 251

26 มิ.ย. 2549 19:06
 1. อยากได้ประวัติเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร

ความคิดเห็นที่ 252

27 มิ.ย. 2549 13:59
 1. ช่วยบอกประวัติรัชกาลที่6หน่อย

ความคิดเห็นที่ 253

27 มิ.ย. 2549 20:12
 1. พระเจ้าอู่ทองไง

ความคิดเห็นที่ 254

30 มิ.ย. 2549 20:18
 1. พระเจ้าอู่ทองครับ .ฟันธง. ต้อนนั้นพระเจ้าอู่ทองยังเป็นเจ้าเมืองของกรุงลุโขทัยแต่พอว่าเมืองอู่ทองเกิดขาดแคนน้ำและเกิดโรคระบาดพะงั่วกับพระเจ้าอู่ทองได้ปรึกษากันว่าจะทำยังไงกันดีพะงั่วจึงออกความคิดเห็นว่าต้องยายเมืองจากนั้นพระเจ้าอู่ทองก็จึงสั่งให้ถ่ายคำสั่งให้เดนทางย้ายเมืองพอเจอทำเลที่ดีชาวบ้านก็คิดว่าพระเจ้าอู่ทองช่วยชาวบ้านทุกอย่างจึงบอกให้ตั้งตัวเป็นอยุธยาเองจากนั้นก็สร้างเมืองจนเสร็จได้สถาบันนาพระเจ้าอู่ทองเป็น............ผมจำไม่ได้...พระเจ้าอู่ทองจึงเป็น..องค์แรกของอยุธยาถ้าผมเขียนผิดก็ขออภัยไว้ด้วยเพราะจำไม่ค่อยจะได้ครับแต่พระเจ้าอู่ทองเป็น..องค์แรกจริงผมจำได้

ความคิดเห็นที่ 255

1 ก.ค. 2549 19:16
 1. อยากทราบประวัติของสมเด็จพระสุริโยทัย

ความคิดเห็นที่ 256

3 ก.ค. 2549 18:53
 1. พระแท่นวิปัสสนาของพระเจ้าตากสินประดิษฐานอยู่ที่วัดอะไรบอกทีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 257

3 ก.ค. 2549 18:56
 1. ใครเป็นคนบังคับให้พระเจ้าตากสินอกกผนวชบอกอีกทีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 258

4 ก.ค. 2549 15:19
 1. พระนเรศวร

ความคิดเห็นที่ 259

14 ก.ค. 2549 20:31
 1. พระเจ้าอู่ทอง

ความคิดเห็นที่ 260

17 ก.ค. 2549 17:48
 1. อยากรู้ประวัติต่างๆของกรุงรัตนโกสิน

ความคิดเห็นที่ 261

21 ก.ค. 2549 11:07
 1. ใครรู้ช่วยตอบที กษัตริย์สมัยสุโขทัยมีกี่พระองค์

ความคิดเห็นที่ 262

21 ก.ค. 2549 14:27
 1. ผมชอบท่านพระนเรศรวมหาราชมาก

ความคิดเห็นที่ 263

31 ก.ค. 2549 13:36
 1. ประวัติของพระนเรศวรแบบภาษาอังกฤษ พร้อมแปลภาษาไทยใครรู้บอกทีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 265

31 ก.ค. 2549 18:21
 1. ช่วยหาประวัติเกี่ยวกับสมัยอยุธยาหย่อยนะคะ จะทำรายงานนนนนนนนน

ความคิดเห็นที่ 266

31 ก.ค. 2549 23:17
 1. http://sw4201social.exteen.com/20060208/entry

ความคิดเห็นที่ 267

บัวอื่น
1 ส.ค. 2549 14:47
 1. บ้านเมืองภายหลังสงครามพม่าครั้งที่ 1 เมื่อกองทัพพม่าเลิกทัพกลับไปแล้ว สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ได้สั่งให้ทหารไปค้นค่ายพม่าที่เคยตั้งอยู่ที่ค่ายบ้านบางกุ่ม ได้ตรวจค้นค่ายพบปืนใหญ่ขนาด 3-4 นิ้ว ของพม่าฝังไว้ในค่าย 40 กระบอก จึงทรงโปรดเกล้าฯให้นำมาใช้ในราชการ เมื่อเสร็จสงครามแล้วอดีตกษัตริย์ก็เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ผู้เป็นพระเชษฐาธิราช ถึงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าหญิงแมงเม่า ซึ่งบวชเป็นชีอยู่สึกจากชี นำถวายเป็นพระอัครมเหสีของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ วันหนึ่ง สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไปหาถึงในพระที่ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เห็นพระแสงดาบวางพาดอยู่บนพระเพลา เมื่อสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเห็นเช่นนั้นก็เข้าพระทัยว่า สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ รังเกียจพระองค์ กลัวมาแย่งราชสมบัติ จึงเสด็จออกจากพระราชวังหลวงไปประทับที่พระตำหนักบ้านคำหยาด (ปัจจุบันอยู่ที่ จ. อ่างทอง) แล้วกลับมาทรงผนวชที่วัดประดู่โรงธรรมในอยุธยาดังเดิม ขณะนั้นบังเอิญทางพม่าเกิดความวุ่นวายภายใน เมืองไทยจึงได้สงบศึกมาหลายปี สงครามกับพม่าครั้งที่ 2 หลังจากพม่าเกิดความวุ่นวายภายในและทำการจัดระเบียบราชการแผ่นดินของพม่าใหม่ โดยมีมังลอกพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าอลองพญาได้ราชสมบัติ และต้องทำการสงครามปราบปรามหัวเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งแข็งเมืองกระด้างกระเดื่องอยู่เกือบปี ก็พอดีทรงพระประชวร และสวรรคตในเวลาต่อมา มังระพระราชโอรสองค์ที่ 2 ในพระเจ้าอลองพญา ได้เสวยราชสมบัติสืบต่อ มีนิสัยชอบการสงครามเหมือนพระราชบิดา จึงให้ มังมหานรธาเป็นแม่ทัพใหญ่ ยกทัพพม่าเข้ามาทางทวาย ตีหัวเมืองล้อมกรุงศรีอยุธยา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เนเมียวสีหบดีเป็นแม่ทัพใหญ่ ยกทัพเข้าโจมตีไทยฝ่ายเหนือ เริ่มตั้งแต่เชียงใหม่ เวียงจันทร์ แล้วรุดหน้ามาทางใต้เข้าล้อมอยุธยา เป็นทัพกระหนาบ โดย: นู๋ [IP: 124.120.50.135,,] - วันที่ 31 ก.ค. 2549 - 18:17:35

ความคิดเห็นที่ 268

3 ส.ค. 2549 13:33
 1. อยากทราบความเป็นมาของกษัตริย์อยุธยาครับว่ามีใครบ้าง

ความคิดเห็นที่ 270

3 ส.ค. 2549 19:00
 1. ไครรู้เวปเรื่องพระนเรศวนมหาราชบอกหน่อp

ความคิดเห็นที่ 271

3 ส.ค. 2549 19:37
 1. พระราชพิธีอะไรบ้างค่ะที่ปฏิบัติกันตอนที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาช่วยตอบทีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 272

7 ส.ค. 2549 09:31
 1. ประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ความคิดเห็นที่ 273

7 ส.ค. 2549 10:36
 1. มีพระแท่นของพระเจ้าตากสินอยู่ภายในวิหารหน้าพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

ความคิดเห็นที่ 274

7 ส.ค. 2549 18:00
 1. พระนครศรีอยุธยาเป็นโบราณสถานที่สวยงามมาก มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกรลักษร์ประจำชาติไทย

ความคิดเห็นที่ 275

7 ส.ค. 2549 18:04
 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง

ความคิดเห็นที่ 276

9 ส.ค. 2549 21:27
 1. เราอยากได้ ความสัมพัยธ์ระหว่างประเทศในสมัยอยุธยาอ่ะ แต่หาไม่เจอเลย Help me !

ความคิดเห็นที่ 277

10 ส.ค. 2549 13:45
 1. เท่าที่ทราบมาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ครองราชสั้นที่สุดน่าจะเป็นเจ้าฟ้าชัยที่ครองราชอยู่เพียง 2-3 วัน เท่านั้น มิใช่พระเจ้าทองลัน ใช่หรือไม่ ใครแน่ใจช่วยเฉลยด้วย

ความคิดเห็นที่ 278

10 ส.ค. 2549 16:43
 1. ในพงศาวดาร หรือบทความบางฉบับกล่าวอ้างว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร แต่บางฉบับก็กล่าวอ้างว่าทรงเป็นพระเชษฐา ฟังดูแล้วรู้สึกสับสน ใครมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงได้ ช่วยตอบให้หายสงสัยด้วย จะขอบพระคุณมาก ๆ

ความคิดเห็นที่ 279

10 ส.ค. 2549 16:46
 1. ต้องรายงานวิชาภาษาไทย เรื่องนิราศเจ้าฟ้าอภัย หาเนี้อหาได้จากที่ไหนบ้าง

ความคิดเห็นที่ 280

11 ส.ค. 2549 17:29
 1. ไม่มีประวัติสุโขทัย

ความคิดเห็นที่ 281

11 ส.ค. 2549 20:27
 1. ทำรายงานเรื่อง ราชวงศ์บ้านพลูหลวงอยู่ อยากรู้ประวัติราชวงศ์นี้ง่ะ

ความคิดเห็นที่ 282

18 ส.ค. 2549 20:21
 1. ผมอยากได้เวปประวัติสาสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย-ปัจจุบันใครช่วยแน่ะนำหน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 283

23 ส.ค. 2549 13:51
 1. อยากรู้ว่าสงครามที่เกิดขึ้นทั้งหมดในสมัยอยุธยามีอะไรบ้าง ช่วยบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามมาด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 284

24 ส.ค. 2549 20:38
 1. น่าเบื่อมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 285

เฌอปัน
28 ส.ค. 2549 20:44
 1. ช่วยอธิบายเกี่ยวกับ พระยาโกษาธิบดี(ปาน) หน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 286

1 ก.ย. 2549 19:21
 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงเก่าขอไทย มีโบราณสถานมาก มองไปทางใดก็มีแต่ยอดเจดีย์และยอดพระปรางค์ มักเรียกกันว่า กรุงเก่า ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และมีอุทยานประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สมเด็จพระรามาธิบดีที่๑หรือเรียกกันทั่วๆไปว่า สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เป็นกษัตริย์องต่อๆมา ได้สร้างพระที่นั่งเพิ่มขึ้นอีกหลายองค์ โบราณสถานเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษสร้างไว้ เช่น วัด โบสถ์ วิหาร พระเจดีย์ พระปรางค์ ปราสาทหิน พระราชวัง ซึ่งมีอายุกว่าหนึ่งร้อยปีและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังจะได้ศึกษา พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาประทับ จึงเป็นศูนย์กลางของการปกครอง วัฒนธรรม ศิลปกรรม เป็นศูนย์กลางของความเจริญของกรุงศรีอยุธยา แต่น่าเสียดายพระราชวังที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมต้องเสียหายย่อยยับ เพราะข้าศึกได้เข้ามาทำลายวัดปราสาทราชวังจนหมดสิ้น ทั้งนี้เราะคนไทยแตกความสามัคคี พระราชวังโบราณสถาน ทุกคนควรเคารพไม่ควรปีนป่ายเล่น อิฐทุกก้อน กระเบื้องทุกแผ่นล้วนแต่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ เราไม่ควรนำออกไปจากโบราณสถาน ไม่ควรขีดเขียนบนรายสถาน ควรถือว่าเป็นโบราณสถานเป็นสมบัติของชาติ ทุกคนต้องช่วยกันรักษา... ด้วยนะคะ บับบายคะ

ความคิดเห็นที่ 287

1 ก.ย. 2549 19:24
 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงเก่าขอไทย มีโบราณสถานมาก มองไปทางใดก็มีแต่ยอดเจดีย์และยอดพระปรางค์ มักเรียกกันว่า กรุงเก่า ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และมีอุทยานประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สมเด็จพระรามาธิบดีที่๑หรือเรียกกันทั่วๆไปว่า สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เป็นกษัตริย์องต่อๆมา ได้สร้างพระที่นั่งเพิ่มขึ้นอีกหลายองค์ โบราณสถานเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษสร้างไว้ เช่น วัด โบสถ์ วิหาร พระเจดีย์ พระปรางค์ ปราสาทหิน พระราชวัง ซึ่งมีอายุกว่าหนึ่งร้อยปีและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังจะได้ศึกษา พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาประทับ จึงเป็นศูนย์กลางของการปกครอง วัฒนธรรม ศิลปกรรม เป็นศูนย์กลางของความเจริญของกรุงศรีอยุธยา แต่น่าเสียดายพระราชวังที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมต้องเสียหายย่อยยับ เพราะข้าศึกได้เข้ามาทำลายวัดปราสาทราชวังจนหมดสิ้น ทั้งนี้เราะคนไทยแตกความสามัคคี พระราชวังโบราณสถาน ทุกคนควรเคารพไม่ควรปีนป่ายเล่น อิฐทุกก้อน กระเบื้องทุกแผ่นล้วนแต่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ เราไม่ควรนำออกไปจากโบราณสถาน ไม่ควรขีดเขียนบนรายสถาน ควรถือว่าเป็นโบราณสถานเป็นสมบัติของชาติ ทุกคนต้องช่วยกันรักษา...

ความคิดเห็นที่ 453

shirley
23 ม.ค. 2551 15:18
 1. ดิฉันเป็นนิสิดต่างชาติ อยากทราบว่าสภาพเศรษฐกิจสมัยสมเด็จพระนารายญ์มหาราช

ความคิดเห็นที่ 455

masada
8 ต.ค. 2551 13:00
 1. [[113177]] อยากได้ประวัติของพระเทพอะคะ ใครรู้ช่วยบอกทีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 456

yeed
8 ต.ค. 2551 13:49
 1. เอามาให้ครบเลยอ่านเอาเองนะ                    สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)           สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา เสด็จพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ.๑๘๗๕ ทรงสถาปนาอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อปี พ.ศ.๑๘๙๓ ปีขาล โทศก ณ วันศุกร์ เดือนห้า เพลาสามนาฬิกา ห้าบาท ได้รับถวายพระนามว่า สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตร พระเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยา ฯ ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ.๑๘๙๓ - ๑๙๑๒            สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงตั้งกรุงศรีอยุธยา ณ ชัยภูมิที่เอื้ออำนวยทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยจากข้าศึกและความอยู่ดีกินดีของชาวอยุธยา คือตั้งอยู่บนดินดอนสามเหลี่ยมที่มีแม่น้ำล้อมรอบ ตัวเมืองมีลักษณะเป็นเกาะ สะดวกในการป้องกันตัวเมืองจากผู้เข้ามารุกราน และพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการคมนาคม อันเนื่องจากมีแม่น้ำสามสายคือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี ไหลมาบรรจบกัน ควบคุมเส้นทางคมนาคมทางน้ำของบรรดาบ้านเมืองที่ อยู่เหนือขึ้นไปที่จะออกสู่ทะเล

             สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงนำลักษณะการปกครองทั้งของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกรุงสุโขทัย และของขอม มาประยุกต์ใช้กับกรุงศรีอยุธยา ได้จัดการปกครองบรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ในราชอาณาจักร ออกเป็น หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระราเมศวร พระราชโอรส ไปครองเมืองลพบุรี และขุนหลวงพะงั่ว ผู้เป็นพี่พระมเหสี ไปครองเมืองสุพรรณบุรี            ในด้านการแผ่ขยายพระราชอาณาเขต ในปี พ.ศ.๑๘๙๕ ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ยกทัพไปตีนครธม ราชธานีของขอม ได้สำเร็จ นับเป็นการทำสงครามครั้งแรกของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ.๑๘๙๗ ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ยกทัพไปยึดเมืองชัยนาท ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัย  เป็นผลให้พระเจ้าลิไทได้ส่งราชทูตมาขอเป็นไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา และขอเมืองชัยนาทคืน            นอกจากขอมและสุโขทัยแล้ว พระองค์ได้ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ เพื่อประโยชน์ทางการค้าและการเมือง โดยได้ทรงแต่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรี และการค้ากับจีน อินเดีย เปอร์เซีย ลังกา ชวา มลายูและญวน            สมเด็จพระเจ้าอู่ทองครองราชย์ได้ ๑๙ ปี เสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ.๑๙๑๒ พระชนมายุได้ ๕๕ พรรษา                              สมเด็จพระราเมศวร           สมเด็จพระราเมศวร ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ทรงครองราชย์สองครั้งคือ ครั้งแรกต่อจากสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ระหว่างปี พ.ศ.๑๙๑๒ - ๑๙๒๓ และครั้งที่สอง ต่อจากสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ระหว่างปี พ.ศ.๑๙๓๑ - ๑๙๓๘            ก่อนขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระราเมศวรได้รับโปรดเกล้า ฯ จากสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ให้ครองเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านเหนือของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อทางกัมพูชาไม่เป็นไมตรีกับทางกรุงศรีอยุธยาที่เรียกว่า ขอมแปรพักตร์  ก็ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ยกทัพไปตีนครธม ราชธานีของขอม ร่วมกับขุนหลวงพะงั่ว จนตีนครธมได้สำเร็จ            ในปี พ.ศ.๑๙๑๓ ขุนหลวงพะงั่วได้ยกกำลังจากเมืองสุพรรณบุรี มายังกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระราเมศวรทรงเชิญเสด็จเข้าพระนครแล้วถวายราชสมบัติให้ ส่วนพระองค์เองขึ้นไปครองเมืองลพบุรีดังเดิม            เมื่อขุนหลวงพะงั่วสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ.๑๙๓๑ สมเด็จพระเจ้าทองลันผู้เป็นพระราชโอรส ได้ขึ้นครองราชย์ได้เจ็ดวัน สมเด็จพระราเมศวรก็ยกกำลังจากเมืองลพบุรี จับพระเจ้าทองลันสำเร็จโทษ แล้วขึ้นครองราชย์ต่อมา            ในรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงทำสงครามแผ่ขยายราชอาณาเขตกรุงศรีอยุธยาออกไปยังอาณาจักรล้านนา และอาณาจักรขอมกล่าวคือ            ในปี พ.ศ.๑๙๓๓ ทรงยกกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ ในชั้นแรกเจ้าเมืองเชียงใหม่ขอสงบศึก และจะนำเครื่องราชบรรณาการมาถวาย แต่สุดท้ายไม่ได้ทำตามสัญญา พระองค์จึงยกกำลังเข้าตีเมืองเชียงใหม่ได้ จับนักสร้าง โอรสพระเจ้าเชียงใหม่ได้ แล้วกวาดต้อนผู้คนลงมาทางใต้ ให้ไปอยู่ที่เมืองจันทบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา            หลังจากตีเชียงใหม่แล้วก็ได้ยกกำลังไปทำสงครามกับอาณาจักรขอม เนื่องจากทางขอมได้ยกกำลังมากวาดต้อนผู้คนชาวเมืองจันทบุรี และเมืองชลบุรี ไปประมาณ ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ คน พระองค์ได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระยาไชยณรงค์เป็นแม่ทัพหน้า เมื่อตีเมืองขอมได้แล้วจึงได้นำชาวเมืองจันทบุรี และเมืองชลบุรีกลับคืนมา แล้วโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาไชยณรงค์ปกครองเมืองขอม พร้อมกับกำลังพล ๕,๐๐๐ คน  ต่อมาเมื่อญวนยกกำลังมารบ พระองค์จึงให้พระยาไชยณรงค์กวาดต้อนผู้คนมายังกรุงศรีอยุธยา            สมเด็จพระราเมศวรเสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ.๑๙๓๘ ครองราชย์ได้ ๘ ปี                    สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว)             สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ มีพระนามเดิมว่า ขุนหลวงพะงั่ว ทรงเป็นพระเชษฐาของพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เดิมครองเมืองสุพรรณบุรี พระองค์ทรงเป็นนักรบที่สามารถ ตั้งแต่ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทอง            ในรัชสมัยของพระองค์ ได้ยกกำลังไปตีหัวเมืองเหนือหลายครั้ง โดยได้ไปตีเมืองชากังราวสามครั้ง เนื่องจากเป็นเมืองที่กรุงสุโขทัยใช้เป็นเมืองหน้าด่าน จากการรุกเข้าโจมตีของกรุงศรีอยุธยา            ขุนหลวงพะงั่วได้ส่งราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับจักรพรรดิจีนหลายครั้ง มีการแลกเปลี่ยนเครื่องราชบรรณาการซึ่งกัน และกันทางไทยได้ส่งช้าง เต่าหกขา หมีดำ ลิงเผือกและของพื้นเมืองอื่น ๆ ไปถวาย ทางจีนได้ส่งผ้าแพรดอกขาว ผ้าแพรสี ผ้าไหมสีเงินทอง และปฏิทินหลวงมาถวาย            ในด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นองค์เอกอัครศาสนูปปถัมภกเช่นเดียวกันกับพระมหากษัตริย์องค์ก่อน และแม้ว่าจะอยู่ในช่วงต้น ๆ ของการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และต้องทำศึกสงครามเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของพระราชอาณาจักร พระองค์ยังได้สร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาขนาดใหญ่ คือ พระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งมีความสูงถึง ๑๙ วา            ขุนหลวงพะงั่วเสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ.๑๙๓๑ ครองราชย์ได้ ๑๘ ปี               สมเด็จพระเจ้าทองลัน (ทองจันทร์)            สมเด็จพระเจ้าทองลัน ทรงเป็นพระราชโอรสในขุนหลวงพะงั่ว เสด็จพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๑๗ เมื่อขุนหลวงพะงั่ว เสด็จสวรรคตขณะที่ทรงยกทัพไปตีเมืองชากังราวครั้งที่สี่ บรรดาข้าราชการจึงได้อัญเชิญพระองค์ซึ่งทรงเป็นรัชทายาทขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๓๑ ขณะที่มีพระชนมายุได้ ๑๕ พรรษา            พระเจ้าทองลันครองราชย์อยู่ได้เจ็ดวัน ก็เสด็จสวรรคตในปีเดียวกัน                          สมเด็จพระรามราชาธิราช           สมเด็จพระรามราชาธิราช ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราเมศวร เสด็จพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ.๑๘๙๙ ที่เมืองลพบุรี ทรงพระนามว่า เจ้าพระยาราม เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๓๘ พระชนมายุได้ ๔๐ พรรษา เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ห้าของกรุงศรีอยุธยา            ในห้วงเวลาที่พระองค์ครองราชย์ บ้านเมืองเป็นปกติสุขดี พระองค์ได้ทรงส่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ.๑๙๔๐ และก็ได้ส่งทูตแลกเปลี่ยนสัมพันธไมตรีอยู่เสมอในระยะต่อ ๆ มา            สมเด็จพระรามราชาธิราช พยายามที่จะขยายอำนาจไปยังอาณาจักรล้านนา แต่ไม่เป็นผล ทางอาณาจักรสุโขทัยก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจ และยังไม่ไว้วางพระทัยเจ้านครอินทร พระราชนัดดาในขุนหลวงพะงั่ว ซึ่งทางพระเจ้ากรุงจีนให้ความสนิทสนม อีกทั้งยังยกย่องว่าเป็นกษัตริย์อีกองค์หนึ่ง  ในปลายรัชสมัยของพระองค์ ได้มีข้อพิพาทกับเจ้าพระยามหาเสนาบดี ผู้เป็นอัครมหาเสนาบดี และเป็นผู้บังคับบัญชาทหาร เจ้าพระยามหาเสนาบดีได้หนีไปอยู่ฟากปทาคูจาม แล้วได้รวมกับเจ้านครอินทร์ ยกกำลังจากสุพรรณบุรีมายึดวังหลวง แล้วทูลเชิญเจ้านครอินทร์ขึ้นครองราชย์กรุงศรีอยุธยา ส่วนสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ไปครองเมืองปทาคูจาม เมื่อปี พ.ศ.๑๙๕๒ พระองค์ทรงครองราชย์กรุงศรีอยุธยาได้ ๑๕ ปี เสด็จสวรรคตปีใดไม่ปรากฏ                     สมเด็จพระนครินทราธิราช (พระนครอินทร์)            สมเด็จพระนครินทร์ ฯ ทรงเป็นพระราชนัดดาในขุนหลวงพะงั่ว เสด็จพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๐๒ ทรงครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๕๒ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่หกของกรุงศรีอยุธยา            ในปี พ.ศ.๑๙๖๒ พระยาบาลเมืองและพระยารามได้สู้รบชิงราชสมบัติกรุงสุโขทัย  พระองค์ได้ทรงเข้าไปไกล่เกลี่ย แล้วทรงอภิเศกพระยาบาลเมือง ให้ครองกรุงสุโขทัย และพระยารามราชครองเมืองศรีสัชนาลัย หลังจากนั้นได้ทรงปรับปรุงการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยาใหม่ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าอ้ายพระยาไปครองเมืองสุพรรณซึ่งเป็นเมืองลูกหลวง เจ้ายี่พระยาไปครองเมืองนครสวรรค์  และเจ้าสามพระยาไปครองเมืองชัยนาทซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านเหนือ            สมเด็จพระนครินทร์ ฯ เคยเสด็จไปเมืองจีน เมื่อปี พ.ศ.๑๙๒๐ เมื่อครั้งยังครองเมืองสุพรรณบุรี เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์แล้ว ก็ได้ทรงส่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับจีน            สมเด็จพระนครินทร์ ฯ ครองราชย์ได้ ๑๕ ปี เสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ.๑๙๖๗               สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา)               เจ้าสามพระยาเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่สามในสมเด็จพระนครินทร์ ฯ จากการแย่งราชสมบัติของเจ้าอ้ายพระยา กับเจ้ายี่พระยา จนสิ้นพระชนม์ไปทั้งสององค์ เจ้าสามพระยาจึงได้เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๖๗ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่เจ็ดแห่งกรุงศรีอยุธยา            พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการปกครอง และการรบ ดังจะเห็นได้จากกรณีเมืองเหนือ และเมืองกัมพูชา กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๗๔ พระองค์ได้ทรงยกกองทัพไปล้อมพระนครหลวง (นครธม) ของกัมพูชาอยู่ถึงเจ็ดเดือนจึงสามารถยึดได้ นับเป็นการขยายพระราชอาณาาเขตของ อาณาจักรอยุธยาตอนต้นอย่างเป็นรูปธรรม            ในปี พ.ศ.๑๙๘๕ พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ แต่ไม่สำเร็จ จึงได้ยกกองทัพไปตีเชียงใหม่อีกครั้ง เมื่อ พ.ศ.๑๙๘๘ ได้หัวเมืองชายแดนของเชียงใหม่ แต่ทรงประชวรเสียก่อน จึงทรงยกกองทัพกลับกรุงศรีอยุธยา            ในรัชสมัยของพระองค์นอกจากทำสงครามขยายพระราชอาณาเขตแล้ว ยังได้ปรับปรุงด้านการปกครอง โดยได้ทรงตรากฎหมายลักษณะอาญาศึก (อยู่ในลักษณะกบฎศึก) ขึ้นในกรุงศรีอยุธยา            ในด้านการพระศาสนา ได้ทรงสร้างวัดราชบูรณะ ประกอบด้วยพระธาตุ และพระวิหาร โดยสร้างไว้ ณ บยริเวณที่ถวายพระเพลิงศพเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา            เจ้าสามพระยาสิ้นพระชนม์ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๙๑ ครองราชญ์ได้ ๒๔ ปี                      สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ       สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จพระราชยสภพ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๗๔ พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ เมื่อพระองค์มีพระชนม์มายุได้เจ็ดพรรษา พระราชบิดาได้พระราชทานพระนามตามพระราชประเพณีว่า สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถบพิตร และเมื่อพระชนมายุได้ ๑๕ พรรษา ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เสด็จไปครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ โดยได้ประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลก เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ เสด็จสวรรคต พระองค์จึงได้เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.๑๙๙๑ พระชนมายุได้ ๑๗ พรรษา เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่แปดของกรุงศรีอยุธยา            สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงมีพระราชสมัญญาอีกพระนามหนึ่งว่า พระเจ้าช้างเผือก เนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ.๒๐๑๔ พระองค์ได้ทรงรับช้างเผือก ซี่งนับเป็นช้างเผือกช้างแรกของกรุงศรีอยุธยา            สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยทรงรวมอำนาจจากการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลางคือ ราชธานี และแยกฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือนออกจากกันคือ ฝ่ายทหารมีสมุหพระกลาโหมเป็นหัวหน้า รับผิดชอบ ฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายก เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ มีผู้ช่วยคือ จตุสดมภ์ ได้แก่ กรมเมือง กรมวัง กรมพระคลัง และกรมนา ในกรณีที่เกิดศึกสงครามทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือนจะต้องนำหน้าในกองทัพร่วมกัน            การปกครองในส่วนภูมิภาค ได้ยกเลิกระบบการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ แต่เดิมที่แบ่งออกเป็นเมืองลูกหลวง หลานหลวง แล้วระบบการปกครองหัวเมืองเสียใหม่ ดังนี้            หัวเมืองชั้นใน  เช่น เมืองราชบุรี นครสวรรค์ นครนายก เมืองฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี เป็นต้น จัดเป็นเมืองจัตวา พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมไปปกครอง แต่สิทธิอำนาจทั้งหมดยังขึ้นอยู่กับองค์พระมหากษัตริย์            หัวเมืองชั้นนอก หรือเมืองพระยามหานคร  เช่น เมืองพิษณุโลก สุโขทัย นครราชสีมา และทวาย จัดเป็น เมือง เอก โท ตรี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระราชวงศ์หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปเป็นเจ้าเมืองมีอำนาจบังคับบัญชาเป็นสิทธิขาด เป็๋นผู้แทนองค์พระมหากษัตริย์ มีกรมการปกครองในตำแหน่ง เมือง วัง คลัง นา เช่นเดียวกับของทางราชธานี            เมืองประเทศราช ทางกรุงศรีอยุธยาคงให้เจ้าเมืองของเมืองหลวงนั้นปกครองกันเอง โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเจ้าเมือง เมืองประเทศราชจะต้องถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองกับเครื่องราชบรรณาการทุกรอบสามปี และต้องส่งกองทัพมาช่วยทางราชธานี เมื่อเกิดการสงคราม            สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล ตำบล มีกำนันเป็นหัวหน้า  แขวง มีหมื่นแขวงเป็นหัวหน้า การปกครองท้องถิ่นดังกล่าวได้ใช้สืบทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์            มีการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์ตามลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุดคือ ทนาย พัน หมื่น ขุน หลวง พระ พระยา และเจ้าพระยา มีการกำหนดศักดินาเพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับราชการ และได้อาศัยใช้เป็นเกณฑ์กำหนดการมีที่นาและการปรับไหมตามกฎหมาย            ในปี พ.ศ.๒๐๐๑ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาล ขึ้นเป็นกฎหมายสำหรับการปกครอง แบ่งออกเป็นสามแผนคือ พระตำรา ว่าด้วยแบบแผนและการพระราชพิธีต่าง ๆ พระธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องตำแหน่งหน้าที่ราชการ พระราชกำหนด เป็นข้อบังคับในพระราชสำนัก            ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งหนังสือมหาชาติคำหลวง นับว่าเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยา และเป็นวรรณคดีชั้นเยี่ยมที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาภาษา และวรรณคดีของไทย นอกจากนี้ยังมีลิลิตพระลอ ซึ่งเป็นยอดวรรณคดีประเภทลิลิตของไทย            สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ.๒๐๓๑ ครองราชย์ได้ ๔๐ ปี พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา ๑๕ ปี และประทับที่เมืองพิษณุโลก ๔๐ ปี                สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (พระอินทราชา)


ความคิดเห็นที่ 457

yeed
8 ต.ค. 2551 13:53
 1. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (พระอินทราชา)

             สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ พระนามเดิมว่า พระอินทราชา ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.๒๐๓๑ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่เก้าของกรุงศรีอยุธยา            ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในช่วงที่ทำสงครามกับอาณาจักรล้านนาหลายครั้ง พระองค์ได้เสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกเป็นเวลา ๒๕ ปี จนเสด็จสวรรคต ในห้วงเวลาดังกล่าว สมเด็จพระบรมราชาจึงได้ครองกรุงศรีอยุธยา ที่เสมือนมีฐานะเมืองลูกหลวง ได้มีส่วนรับพระราชภาระจากพระราชบิดาให้เป็นไปด้วยดี

             ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ได้เสด็จยกทัพไปตีเมืองทวาย คืนมาจากกรุงหงสาวดี และได้กวาดต้อนผู้คนมาเป็นจำนวนมาก            สมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ.๒๐๓๔ ครองราชย์ได้ ๓ ปี


ความคิดเห็นที่ 458

yeed
8 ต.ค. 2551 13:55
 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒

             สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ พระนามเดิมว่า พระเชษฐาธิราช ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ.๒๐๑๕ ที่เมืองพิษณุโลก ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้อภิเษกเป็นพระมหาอุปราชเมื่อพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา เมื่อสมเด็จพระราชบิดาเสด็จสวรรคต พระองค์ได้ถวายราชสมบัติแก่พระบรมราชาธิราชที่ ๓ ผู้ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดา และครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลก พระองค์จึงอยู่ในฐานะพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ เสด็จสวรรคต พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.๒๐๓๔ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สิบของกรุงศรีอยุธยา

             สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ทรงจัดให้มีการจัดระเบียบกองทัพ และแต่งตำราพิชัยสงคราม ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้จัดทำบัญชีกำลังพล เมื่อปี พ.ศ.๒๐๖๑ เพื่อเกณฑ์พลเมืองเข้ารับราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน โดยกำหนดให้ไพร่ที่เป็นชาย อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๖๐ ปี ต้องเข้ารับราชการทหาร ยกเว้นผู้ที่มีบุตรชายแล้วเข้ารับราชการ ตั้งแต่สามคนขึ้น ผู้เป็นบิดาจึงพ้นหน้าที่รับราชการทหาร ชายที่มีอายุ ๑๘ ปี ต้องขึ้นทะเบียนทหารเพื่อเข้ารับการฝึกหัดทหาร เรียกว่า ไพร่สม  เมื่ออายุ ๒๐ ปี จึงเรียกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเรียกว่า ไพร่หลวง ส่วนพวกที่ไม่สามารถมารับราชการทหารได้ ก็ต้องมีของมาให้ราชการเป็นการชดเชยเรียกว่า ไพร่ส่วย            ได้มีการตั้งกรมพระสุรัสวดี ให้เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมีออกพระราชสุภาวดี เป็นเจ้ากรมรับผิดชอบในมณฑลราชธานี พระสุรัสวดีขวา รับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือ และพระสุรัสวดีซ้าย รับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายใต้            ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ พระเมืองแก้วเจ้าเมืองเชียงใหม่ ยกทัพมาตีกรุงสุโขทัย สมเด็จพระรามาธิบดี ได้ทรงออกทัพขึ้นไปช่วยโจมตี จนกองทัพเชียงใหม่แตกกลับไป            ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๐๕๘ พระองค์ได้ทรงยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองลำปางได้ เมื่อเสร็จยกทัพกลับอยุธยา พระองค์ได้ทรงสถาปนาพระอาทิตย์วงศ์ พระราชโอรสให้เป็นพระบรมราชาตำแหน่งสมเด็จหน่อพระพุทธางกูร หรือสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้ารัชทายาท โปรดเกล้า ฯ ให้ปกครองหัวเมืองเหนือประทับอยู่ ณ เมืองพิษณุโลก ทำให้ราชอาณาจักรล้านนาไม่มารบกวนเมืองเหนืออีกตลอดรัชสมัยของพระองค์            นอกจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๔๓ ยังได้ส่งกองทัพทั้งทางบก และทางเรือ ไปทำสงครามกับมะละกา ถึงสองครั้ง เข้าโจมตีชายฝั่งตะวันออกและตะวันตก แม้ไม่ประสบผลสำเร็จแต่ก็ทำให้มะละกาได้ตระหนักถึงอำนาจของอยุธยาที่มีอิทธิพลเหนือหัวเมืองในคาบสมุทรภาคใต้ โดยมีเมืองนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ใช้เป็นฐานในการควบคุมหัวเมืองต่าง ๆ ในคาบสมุทรแห่งนี้ กษัตริย์มะละกา ผู้ปกครอง ปัตตานี ปาหัง กลันตัน และเมืองท่าที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทั้งหมด ต้องส่งบรรณาการต่อกษัตริย์สยามทุกปี            ในปี พ.ศ.๒๐๕๔ ทูตนำสารของ อัลฟองโซ เดอร์ก แม่ทัพใหญ่ของโปรตุเกสได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยา เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและการค้า พระองค์ทรงตอบรับไมตรีจากโปรตุเกส และได้ทำสัญญาทางราชไมตรี และทางการค้าต่อกัน เมื่อปี พ.ศ.๒๐๕๙ นับเป็นสัญญาฉบับแรกที่ไทยทำกับต่างประเทศ            ผลจากการเข้ามาสร้างไมตรีของชาวโปรตุเกส ได้มีการนำเอาอาวุธแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาถวาย ได้แก่ ปืนประเภทต่าง ๆ และกระสุนดินดำ ต่อมาชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเป็นทหารอาสาฝรั่ง ได้ช่วยฝึกวิธีการใช้อาวุธแบบตะวันตก            สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ เสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๗๒ ครองราชย์ได้ ๓๘ ปี


ความคิดเห็นที่ 459

15 มิ.ย. 2553 20:04
 1. อยากได้ตัวอย่างศักราชชชชชชชชชชชชชชชช

ความคิดเห็นที่ 460

23 มิ.ย. 2553 10:56
 1. มีความรู้เยอะๆๆๆดีๆๆ

ความคิดเห็นที่ 461

21 ก.ค. 2553 13:15
 1. กรุงศรีอยุธยาก่อกําเนิดเมื่อ พ.ศ.1893

ความคิดเห็นที่ 462

13 ส.ค. 2553 16:08
 1. good Website for Kids

ความคิดเห็นที่ 464

9 ก.ย. 2553 09:17
 1. อยากรู้ประวัติสุโขทัย

ความคิดเห็นที่ 465

17 ก.ย. 2553 09:45
 1. อยากรู้ประวัติของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา

ความคิดเห็นที่ 466

ลิงดำ
11 ต.ค. 2553 00:32
 1. อยากได้รายพระนามของ กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์อ่ะครับ เอาแบบชัวร์ๆ ทุกราชวงศ์เลยนะ ใครรู้ตอบหน่อย??

   


ความคิดเห็นที่ 467

30 พ.ย. 2553 22:33
 1. สมเด็จพระรามาธิบทมี่ 1

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น