ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

ใครเป็นกษัตริย์องค์แรกของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะจ๊ะ
10 ม.ค. 2548 09:44
471 ความเห็น
189517 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  toon (Guest)

พระเจ้าอู่ทองไงจ๊ะ
17 ม.ค. 2548 17:17


ความคิดเห็นที่ 3 คนอยุธยาคะ (Guest)

พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนา และเป็นกษัตริย์องค์แรกของกรุงศรีอยุธยา.
27 ม.ค. 2548 12:13


ความคิดเห็นที่ 4 มาย (Guest)

อยากรู้ประวัติกนุศรีอยุธยา
7 ก.พ. 2548 09:18


ความคิดเห็นที่ 5 นา (Guest)

ใครรู้ประวัติกรุงศรีอยุธยา
7 ก.พ. 2548 10:17


ความคิดเห็นที่ 6 โดย Hotacunus

ชื่อที่ถูกต้องจริงตามพระราชพงศาวดารคือสมเด็จพระรามาธิบดี ครับพระเจ้าอู่ทอง หรือ ท้าวอู่ทอง เป็นชื่อทางนิทาน และตำนาน ในประวัติศาสตร์อาจะมีหลายองค์ก็ได้ เพราะเป็นการนำเอาชื่อเมืองมาเรียกตัวบุคคล นั่นคือ หมายถึง ผู้ปกครองเมืองอู่ทอง ตัวอย่างมีครับ เช่นพระเจ้ากรุงจีน หรือ พระร่วง เป็นต้น ชื่อพระร่วงก็เช่นกัน อาจมีเงื่อนงำที่ใช้เรียกผู้ครองเมืองสุโขทัยมาแต่เดิม ซึ่งสุโขทัย เดิมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นคำบาลีก็อาจชื่อเมืองร่วงมาก่อนอันที่จริงในเบื้องลึกแล้ว กรุงศรีอยุธยาไม่ได้อยู่ๆ เกิดขึ้นมาในรัชสมัยของพระองค์นะครับ ก่อนอยุธยา เมื่อนี้ชื่อว่า อโยธยา เป็นเมืองสำคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลพบุรี กับ สุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี)สมเด็จพระรามาธิบดีเพียงแต่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่เมืองนี้เท่านั้นส่วนที่กล่าวถึง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ นั้น ตัวเลขนี้มาเติมโดยนักวิชาการสมัยเรานี้เองครับ ในสมัยโบราณจริงๆ นั้นไม่มีการลำดับ ที่นักวิชาการมาเติมก็เพื่อความสะดวกในการศึกษาประวัติศาสตร์เท่านั้นเอง
6 มี.ค. 2548 12:46


ความคิดเห็นที่ 7 kandak@tot.co.th (Guest)

ขออภัยทีไม่เก่งประวัติศาสตร์มากนัก แต่ก็พอจะอธิบายพอสังเขปได้ว่า การก่อสร้างกรุงศรีอยุธยามาแต่เดิมนั้นเป็นอย่างไร

เดิมทีกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงแค่เมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ตั้ง ณ เกาะกลางน้ำในปัจจุบันแต่เป็นชุมชนเมืองที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แต่บังเอิญเมืองอยุธยาอยู่ระหว่างเมืองใหญ่สองมืองคือ เมืองสุพรรณบุรี(สุพรรณภูมิ) และเมืองลพบุรี(ละโว้) ซึ่งเจ้าครองเมืองทั้งสองเกิดแต่งงานกันขึ้นจึงเกิดความผูกพันซึ่งกันและกัน และในช่วงนั้นเองราชธานีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเห็นจะเป็นกรุงสุโขทัยที่เป็นศูนย์รวมความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองได้เกิดเสื่อมอำนาจลงทำให้พระเจ้าอู่ทองที่เคยอยู่เมืองลพบุรีได้ตั้งเมืองใหม่โดยไม่เลือกสุพรรณบุรีและลพบุรีเป็นราชธานี แต่กลับเลือกเมืองอยุธยาที่เห็นว่ามีชัยภูมิที่ดี และเป็นชื่อใหม่จากอยุธยาเป็น อโยธนาศรีรามเทพนคร และได้ย้ายผู้คนมาตั้งเมืองในปี พ.ศ.1893 นับแต่นั้นเป็นต้นมา
8 เม.ย. 2548 10:51


ความคิดเห็นที่ 8 natthaponge@yahoo.com (Guest)

แล้วกษัตริย์ของสุโขทัยองค์ต่อจากองค์สุดท้ายชื่ออะไรมีประวัติหรือไม่ ผมไม่รู้ว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยชื่ออะไรแล้วต่อมาเมืองสุโขทัยมีผู้ครองนครหรือเป็นเมืองขึ้นของอยุทธยาหรือเปล่า

ผมอยากรู้ประวัติศาสตร์ช่วงรอยต่อของสุโขทัยกับอยุทธยา ไม่ทราบว่าจะหาอ่านได้ที่ไหน เพราะตอนเรียนประวัติศาสตร์ช่วงนี้คลุมเครือเหลือเกิน
8 เม.ย. 2548 13:17


ความคิดเห็นที่ 9 autada_tatae92@hotmail.com (Guest)

พ่อขุนศรีอิทราทิตย์(กรุงสุโขทัย)

พระเจ้าอู้ทอง(กรุงศรีอยุธยา)

พระเจ้าตากสิน (กรุงธนบุรี)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(กรุงรัตนโกสิน)

อยากรู้อะไรถามเราเพิ่มเติมได้ที่เมลน่ะค่ะ
9 เม.ย. 2548 19:09


ความคิดเห็นที่ 10 autada_tatae92@hotmail.com (Guest)

หรือจะเรียก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ก็ได้ค่ะ ลืมบอกไป
9 เม.ย. 2548 19:12


ความคิดเห็นที่ 11 kandak@tot.co.th (อมร) (Guest)

ขอเรียบเรียงข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ ความเห็นที่ 8 เพื่อความเข้าใจต่อเนื่องดังนี้

ประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย

การก่อตั้งกรุงสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 1780 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงพระนามเดิมว่า พ่อขุนบางกลางหาว ทรงสถาปนาสุโขทัยขึ้นมาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทย โดยขยายเขตการปกครองออกไปอย่างกว้างขวาง สุโขทัยเป็นราชอาณาจักรของชาติไทย อยู่ประมาณ 200 ปี จึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1981

กษัตริย์ของกรุงสุโขทัย

1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

2. พ่อขุนบานเมือง

3. พ่อขุนรามคำแหง

4. พระยาเลอไทย

5. พระยางั่วนำถม

6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)

7. พระมหาธรรมราชาที่ 2

8. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลือไทย)

9. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

ความเสื่อมของกรุงสุโขทัย

1. การแย่งชิงราชสมบัติระหว่างเชื้อพระวงศ์ของสุโขทัยทำให้อำนาจการปกครองอ่อนแอลง

2. พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยสมัยต่อมา ทรงสนพระทัยทางด้านศาสนามากกว่าการป้องกันประเทศ

3. อาณาจักรอยุธยา สถาปนาขึ้นทางตอนใต้ มีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงผนวกอาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาเขตเดียวกัน

ความเสื่อมของกรุงสุโขทัยจนกลายมาเป็นยุคอยูธยาในปี พ.ศ.1893 ตามข้อความที่ 7
11 เม.ย. 2548 15:05


ความคิดเห็นที่ 17 วีรบุรุษ (Guest)

ถ้จะกล่าวให้ถูกต้องที่สุดทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1ครับ
10 มิ.ย. 2548 19:26


ความคิดเห็นที่ 18 keerabutra@hotmail.com (Guest)

สมเด็จพระเจ้าอู่ทองหร์อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑

ถ้าอยากทราบพระนามตามพระสุพรรณบัตร

ก็ต้องไปที่จดหมายหอสมุดเเห่งชาติเพราะผมเองก็ไม่เเน่ใจ
22 มิ.ย. 2548 22:17


ความคิดเห็นที่ 19 ต้นน้ำ (Guest)

คนตั้งกระทู้ใช่เพื่อนเราป่าวเนี่ย
5 ก.ค. 2548 20:44


ความคิดเห็นที่ 20 Mc (Guest)

การก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนั้น พระเจ้าอู่ทองได้หนีโรคห่า ไปตั้งเมือง ที่ตำบลหนองโสนและสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าอู่ทอง ( สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 )
11 ก.ค. 2548 11:07


ความคิดเห็นที่ 21 Mc (Guest)

อยากเอ่ยถึงเหคุการสำคัญ ในสมัยของกรุงศรีอยุธยาบางตอนในสมัยสมเด็จของพระนเรศวรมหาราช ราชการที่ 18 แห่งกรุงศรีอยุธยาคือตอนที่สมเด็จพระนเรศวรไปตีเมืองคัง ครั้งนั้นได้ยกกองทัพไปช่วยทางฝ่ายพม่าไปดีเมื่องดัง (เมืองคังแข็งเมือง)ได้ยกกองทัพไป 3 กองทัพตามคำสังของ บุเรงนอง (คร้งนั้นไทยยังเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่) พม่า 2 กองทัพ และฝ่ายไทย 1 กองทัพ โดยตกลงกันว่า ให้ฝ่ายกองทัพของ สมเด็จพระมหาอุปราช (ลูกของบุเรงนอง)เป้นทัพแรกที่ขึ้นไปตีเมือง เมืองคังเป็นเมืองเล็ก ๆแต่อยู่บนหน้าผาที่สูงชันยากต่อการเข้าตีเป็นอย่างมาก ปรากฏว่าทัพของสมเด็จพระมหาอุปราชเข้าตีไม่สำเร็จ

วันที่ 2 ให้กองทัพพม่าเข้าตีอีกทัพหนึ่งเพื่อเป็นการแก้หน้าให้พระมหาอุปราชแต่กระทำการไม่สำเร็จเช่นเดิม

วันที่ 3 ในช่วงที่ทางฝ่ายพม่าเข้าตีเมืองคังทั้งสองวันอยู่นี้น สมเด็จพราะนเรศวรได้ออกไปดูช่องทางปรากฏว่าท่านเเห็นทางลับเส้นทางหนึ่ง พอถึงวันที่สามให้ทางฝ่ายทัพไทยเข้าตี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ทหารส่วนน้อยเข้าตีด้านหน้าทางเดิมที่สมเด็จพระมหาอุปราชเข้าตี แต่ทำให้เป้นเหมือนเป็นคนหมู่มากเข้าตี โดยส่งเสียงร้องตีกลอง ทำให้เมืองคังเข้าใจผิดว่าได้เข้าตีทางเดียวแต่หารู้ไม่ว่ามีทหารไทยของเราส่วนมากเข้าตีทางด้านหลังทำให้เมืองคังแตกในเวลา ประมาณหกโมงเช้าหลังจากเข้าตีตอนประมาณตีสี่

ทำให้ชื่อเสียงของพระนเรศวรโด่งดังเป็นที่เลื่องลือไปทั้วสารทิศแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่โกรธเคืองของทางฝ่ายพม่าเพราะต้องเสียหน้าในการสู้รบ แต่บุเรงนองจำเป้นต้องให้รางวัลตามราชประเพณี
11 ก.ค. 2548 12:36


ความคิดเห็นที่ 22 Mc (Guest)

สมาชิกท่านใดผ่านมาทางทางนี้และอยากจะรู้เรื่องกรุงศรีอยุธยาตอนใดกระทู้ถามได้เลยนะครับ รับอาสาค้นหาคำตอบได้เพราะได้ศึกษาและสนใจมานานพอสมควร
11 ก.ค. 2548 12:41


ความคิดเห็นที่ 23 1234 (Guest)

อยากรู้ประเพณีของสุโขทัย
12 ก.ค. 2548 14:15


ความคิดเห็นที่ 27 www.dddjfhgduyg (Guest)

กรุงรัตนโกสินก่อตั้งเมื่อใด
13 ก.ค. 2548 20:13


ความคิดเห็นที่ 30 เฟิร์ส (Guest)

ก็ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ไง เป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในตอนแรกมาสร้างเมืองที่บริเวณบึงพระราม และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ทาง........(..ขอโทษทีจำไม่ได้..) โอกาสหน้าจะมาบอกต่อนะ
15 ก.ค. 2548 20:17


ความคิดเห็นที่ 32 โดย หยดน้ำ

กรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 ครับส่วนกรุงศรีอยุธยานั้นมีผู้สันนิษฐานว่า แต่เดิมตั้งอยู่บริเวณนอกเกาะเมือง ต่อมาในสมัยพระเจ้าอู่ทองเกิดอหิวาตกโรคระบาด จึงได้ย้ายเมืองมาอยู่บริเวณหนองโสนครับ
25 ก.ค. 2548 17:42

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น