ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

ใครเป็นกษัตริย์องค์แรกของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะจ๊ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

toon (Guest)
17 ม.ค. 2548 17:17
 1. พระเจ้าอู่ทองไงจ๊ะความคิดเห็นที่ 3

คนอยุธยาคะ (Guest)
27 ม.ค. 2548 12:13
 1. พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนา และเป็นกษัตริย์องค์แรกของกรุงศรีอยุธยา.ความคิดเห็นที่ 4

มาย (Guest)
7 ก.พ. 2548 09:18
 1. อยากรู้ประวัติกนุศรีอยุธยาความคิดเห็นที่ 5

นา (Guest)
7 ก.พ. 2548 10:17
 1. ใครรู้ประวัติกรุงศรีอยุธยาความคิดเห็นที่ 6

Hotacunus
6 มี.ค. 2548 12:46
 1. ชื่อที่ถูกต้องจริงตามพระราชพงศาวดารคือ  สมเด็จพระรามาธิบดี ครับ  พระเจ้าอู่ทอง หรือ ท้าวอู่ทอง เป็นชื่อทางนิทาน และตำนาน ในประวัติศาสตร์อาจะมีหลายองค์ก็ได้ เพราะเป็นการนำเอาชื่อเมืองมาเรียกตัวบุคคล นั่นคือ หมายถึง ผู้ปกครองเมืองอู่ทอง ตัวอย่างมีครับ เช่น  พระเจ้ากรุงจีน หรือ พระร่วง เป็นต้น ชื่อพระร่วงก็เช่นกัน อาจมีเงื่อนงำที่ใช้เรียกผู้ครองเมืองสุโขทัยมาแต่เดิม ซึ่งสุโขทัย เดิมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นคำบาลีก็อาจชื่อเมืองร่วงมาก่อน  อันที่จริงในเบื้องลึกแล้ว กรุงศรีอยุธยาไม่ได้อยู่ๆ เกิดขึ้นมาในรัชสมัยของพระองค์นะครับ ก่อนอยุธยา เมื่อนี้ชื่อว่า อโยธยา เป็นเมืองสำคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลพบุรี กับ สุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี)  สมเด็จพระรามาธิบดีเพียงแต่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่เมืองนี้เท่านั้น  ส่วนที่กล่าวถึง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ นั้น ตัวเลขนี้มาเติมโดยนักวิชาการสมัยเรานี้เองครับ ในสมัยโบราณจริงๆ นั้นไม่มีการลำดับ ที่นักวิชาการมาเติมก็เพื่อความสะดวกในการศึกษาประวัติศาสตร์เท่านั้นเองความคิดเห็นที่ 7

kandak@tot.co.th (Guest)
8 เม.ย. 2548 10:51
 1. ขออภัยทีไม่เก่งประวัติศาสตร์มากนัก แต่ก็พอจะอธิบายพอสังเขปได้ว่า การก่อสร้างกรุงศรีอยุธยามาแต่เดิมนั้นเป็นอย่างไร

  เดิมทีกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงแค่เมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ตั้ง ณ เกาะกลางน้ำในปัจจุบันแต่เป็นชุมชนเมืองที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แต่บังเอิญเมืองอยุธยาอยู่ระหว่างเมืองใหญ่สองมืองคือ เมืองสุพรรณบุรี(สุพรรณภูมิ) และเมืองลพบุรี(ละโว้) ซึ่งเจ้าครองเมืองทั้งสองเกิดแต่งงานกันขึ้นจึงเกิดความผูกพันซึ่งกันและกัน และในช่วงนั้นเองราชธานีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเห็นจะเป็นกรุงสุโขทัยที่เป็นศูนย์รวมความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองได้เกิดเสื่อมอำนาจลงทำให้พระเจ้าอู่ทองที่เคยอยู่เมืองลพบุรีได้ตั้งเมืองใหม่โดยไม่เลือกสุพรรณบุรีและลพบุรีเป็นราชธานี แต่กลับเลือกเมืองอยุธยาที่เห็นว่ามีชัยภูมิที่ดี และเป็นชื่อใหม่จากอยุธยาเป็น อโยธนาศรีรามเทพนคร และได้ย้ายผู้คนมาตั้งเมืองในปี พ.ศ.1893 นับแต่นั้นเป็นต้นมาความคิดเห็นที่ 8

natthaponge@yahoo.com (Guest)
8 เม.ย. 2548 13:17
 1. แล้วกษัตริย์ของสุโขทัยองค์ต่อจากองค์สุดท้ายชื่ออะไรมีประวัติหรือไม่ ผมไม่รู้ว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยชื่ออะไรแล้วต่อมาเมืองสุโขทัยมีผู้ครองนครหรือเป็นเมืองขึ้นของอยุทธยาหรือเปล่า

  ผมอยากรู้ประวัติศาสตร์ช่วงรอยต่อของสุโขทัยกับอยุทธยา ไม่ทราบว่าจะหาอ่านได้ที่ไหน เพราะตอนเรียนประวัติศาสตร์ช่วงนี้คลุมเครือเหลือเกินความคิดเห็นที่ 9

autada_tatae92@hotmail.com (Guest)
9 เม.ย. 2548 19:09
 1. พ่อขุนศรีอิทราทิตย์(กรุงสุโขทัย)

  พระเจ้าอู้ทอง(กรุงศรีอยุธยา)

  พระเจ้าตากสิน (กรุงธนบุรี)

  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(กรุงรัตนโกสิน)

  อยากรู้อะไรถามเราเพิ่มเติมได้ที่เมลน่ะค่ะความคิดเห็นที่ 10

autada_tatae92@hotmail.com (Guest)
9 เม.ย. 2548 19:12
 1. หรือจะเรียก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ก็ได้ค่ะ ลืมบอกไปความคิดเห็นที่ 11

kandak@tot.co.th (อมร) (Guest)
11 เม.ย. 2548 15:05
 1. ขอเรียบเรียงข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ ความเห็นที่ 8 เพื่อความเข้าใจต่อเนื่องดังนี้

  ประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย

  การก่อตั้งกรุงสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 1780 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงพระนามเดิมว่า พ่อขุนบางกลางหาว ทรงสถาปนาสุโขทัยขึ้นมาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทย โดยขยายเขตการปกครองออกไปอย่างกว้างขวาง สุโขทัยเป็นราชอาณาจักรของชาติไทย อยู่ประมาณ 200 ปี จึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1981

  กษัตริย์ของกรุงสุโขทัย

  1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

  2. พ่อขุนบานเมือง

  3. พ่อขุนรามคำแหง

  4. พระยาเลอไทย

  5. พระยางั่วนำถม

  6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)

  7. พระมหาธรรมราชาที่ 2

  8. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลือไทย)

  9. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

  ความเสื่อมของกรุงสุโขทัย

  1. การแย่งชิงราชสมบัติระหว่างเชื้อพระวงศ์ของสุโขทัยทำให้อำนาจการปกครองอ่อนแอลง

  2. พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยสมัยต่อมา ทรงสนพระทัยทางด้านศาสนามากกว่าการป้องกันประเทศ

  3. อาณาจักรอยุธยา สถาปนาขึ้นทางตอนใต้ มีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงผนวกอาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาเขตเดียวกัน

  ความเสื่อมของกรุงสุโขทัยจนกลายมาเป็นยุคอยูธยาในปี พ.ศ.1893 ตามข้อความที่ 7ความคิดเห็นที่ 17

วีรบุรุษ (Guest)
10 มิ.ย. 2548 19:26
 1. ถ้จะกล่าวให้ถูกต้องที่สุดทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1ครับความคิดเห็นที่ 18

keerabutra@hotmail.com (Guest)
22 มิ.ย. 2548 22:17
 1. สมเด็จพระเจ้าอู่ทองหร์อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑

  ถ้าอยากทราบพระนามตามพระสุพรรณบัตร

  ก็ต้องไปที่จดหมายหอสมุดเเห่งชาติเพราะผมเองก็ไม่เเน่ใจความคิดเห็นที่ 19

ต้นน้ำ (Guest)
5 ก.ค. 2548 20:44
 1. คนตั้งกระทู้ใช่เพื่อนเราป่าวเนี่ยความคิดเห็นที่ 20

Mc (Guest)
11 ก.ค. 2548 11:07
 1. การก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนั้น พระเจ้าอู่ทองได้หนีโรคห่า ไปตั้งเมือง ที่ตำบลหนองโสนและสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าอู่ทอง ( สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 )ความคิดเห็นที่ 21

Mc (Guest)
11 ก.ค. 2548 12:36
 1. อยากเอ่ยถึงเหคุการสำคัญ ในสมัยของกรุงศรีอยุธยาบางตอนในสมัยสมเด็จของพระนเรศวรมหาราช ราชการที่ 18 แห่งกรุงศรีอยุธยาคือตอนที่สมเด็จพระนเรศวรไปตีเมืองคัง ครั้งนั้นได้ยกกองทัพไปช่วยทางฝ่ายพม่าไปดีเมื่องดัง (เมืองคังแข็งเมือง)ได้ยกกองทัพไป 3 กองทัพตามคำสังของ บุเรงนอง (คร้งนั้นไทยยังเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่) พม่า 2 กองทัพ และฝ่ายไทย 1 กองทัพ โดยตกลงกันว่า ให้ฝ่ายกองทัพของ สมเด็จพระมหาอุปราช (ลูกของบุเรงนอง)เป้นทัพแรกที่ขึ้นไปตีเมือง เมืองคังเป็นเมืองเล็ก ๆแต่อยู่บนหน้าผาที่สูงชันยากต่อการเข้าตีเป็นอย่างมาก ปรากฏว่าทัพของสมเด็จพระมหาอุปราชเข้าตีไม่สำเร็จ

  วันที่ 2 ให้กองทัพพม่าเข้าตีอีกทัพหนึ่งเพื่อเป็นการแก้หน้าให้พระมหาอุปราชแต่กระทำการไม่สำเร็จเช่นเดิม

  วันที่ 3 ในช่วงที่ทางฝ่ายพม่าเข้าตีเมืองคังทั้งสองวันอยู่นี้น สมเด็จพราะนเรศวรได้ออกไปดูช่องทางปรากฏว่าท่านเเห็นทางลับเส้นทางหนึ่ง พอถึงวันที่สามให้ทางฝ่ายทัพไทยเข้าตี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ทหารส่วนน้อยเข้าตีด้านหน้าทางเดิมที่สมเด็จพระมหาอุปราชเข้าตี แต่ทำให้เป้นเหมือนเป็นคนหมู่มากเข้าตี โดยส่งเสียงร้องตีกลอง ทำให้เมืองคังเข้าใจผิดว่าได้เข้าตีทางเดียวแต่หารู้ไม่ว่ามีทหารไทยของเราส่วนมากเข้าตีทางด้านหลังทำให้เมืองคังแตกในเวลา ประมาณหกโมงเช้าหลังจากเข้าตีตอนประมาณตีสี่

  ทำให้ชื่อเสียงของพระนเรศวรโด่งดังเป็นที่เลื่องลือไปทั้วสารทิศแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่โกรธเคืองของทางฝ่ายพม่าเพราะต้องเสียหน้าในการสู้รบ แต่บุเรงนองจำเป้นต้องให้รางวัลตามราชประเพณีความคิดเห็นที่ 22

Mc (Guest)
11 ก.ค. 2548 12:41
 1. สมาชิกท่านใดผ่านมาทางทางนี้และอยากจะรู้เรื่องกรุงศรีอยุธยาตอนใดกระทู้ถามได้เลยนะครับ รับอาสาค้นหาคำตอบได้เพราะได้ศึกษาและสนใจมานานพอสมควรความคิดเห็นที่ 23

1234 (Guest)
12 ก.ค. 2548 14:15
 1. อยากรู้ประเพณีของสุโขทัยความคิดเห็นที่ 27

www.dddjfhgduyg (Guest)
13 ก.ค. 2548 20:13
 1. กรุงรัตนโกสินก่อตั้งเมื่อใดความคิดเห็นที่ 30

เฟิร์ส (Guest)
15 ก.ค. 2548 20:17
 1. ก็ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ไง เป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในตอนแรกมาสร้างเมืองที่บริเวณบึงพระราม และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ทาง........(..ขอโทษทีจำไม่ได้..) โอกาสหน้าจะมาบอกต่อนะความคิดเห็นที่ 32

หยดน้ำ
25 ก.ค. 2548 17:42
 1. กรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 ครับ  ส่วนกรุงศรีอยุธยานั้นมีผู้สันนิษฐานว่า แต่เดิมตั้งอยู่บริเวณนอกเกาะเมือง ต่อมาในสมัยพระเจ้าอู่ทองเกิดอหิวาตกโรคระบาด จึงได้ย้ายเมืองมาอยู่บริเวณหนองโสนครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น