วิชาการดอทคอม ptt logo

ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

โพสต์เมื่อ: 09:44 วันที่ 10 ม.ค. 2548         ชมแล้ว: 182,901 ตอบแล้ว: 471
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ใครเป็นกษัตริย์องค์แรกของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะจ๊ะ


หยก(203.151.155.4,,)

จำนวน 362 ความเห็น, หน้าที่ | 1| -2- 3| 4|
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 29 ต.ค. 2548 (13:29)
1. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 เริ่ม เมื่อวันที่เท่าไร พ.ศ. อะไร ค่ะ แล้วใครเป็นกษัตริย์อยู่ในขณะนั้นค่ะ

2. แล้วพระนเรศวรเป็นผู้กอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ใช่หรือไม่ค่ะ

3. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 นั้น เป็นการเสียแบบอลุ่มอล่วยใช่ไหมค่ะ คือ พม่าไม่ได้ยกทัพมาตี แต่ให้ไทยเราเป็นเมืองขึ้นของพม่าใช่หรือไม่ค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
น้องไอซ์,เซฟ,เจษ,เดย์ (IP:203.151.140.121,203.113.51.201,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 29 ต.ค. 2548 (15:42)
ยุคสมัยเริ่มแรกของไทยคืออะไรครับ
kwirat@thai.com (IP:203.113.76.8,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 29 ต.ค. 2548 (15:50)
ชาติไทยที่เป็นใหญ่และมีอำนาจในแหลมอินโดจีนก่อนที่ชนชาติไทยจะตั้งมั่นคืออะไรครับ
kwirat@thai.com (IP:203.113.76.8,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 29 ต.ค. 2548 (15:56)
การแบ่งยุคสมัยของชาติไทยที่ชัดเจนเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่เท่าไรครับ
kwirat@thai.com (IP:203.113.76.8,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 29 ต.ค. 2548 (16:01)
กฎหมายเกี่ยวกับทหารของกรุงสุโขทัยคืออะไรครับพี่
kwirat@thai.com (IP:203.113.76.8,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 29 ต.ค. 2548 (18:13)
ช่วยบอกประวัติศาตร์เกี่ยวกับกรุงธนบุรีให้หน่อย
กุ๊งกิ๊ง (IP:58.9.153.151,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 29 ต.ค. 2548 (18:13)
ตอบคำถามของคุณ kwirat@thai.com นะครับ

๑.ชาติที่มีอำนาจในแหลมอินโดจีนแต่ดั่งเดิมนั้นเป็นชนชาติที่มีดั่งเดิม และอพยพมาจากจีนตอนใต้อยู่ทางเหนือและตะวันออก ส่วนที่ติดทะเลเรื่อยมาจนถึงส่วนกลางนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอินเดียทางเรือ และได้เข้าปกครองดินแดนแถบนี้ โดยทางตะวันออกหรือเวียดนามมีอาณาจักรจำปา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออาณาจักรฟูนัน ทางตะวันตก(พม่า มอญ)เป็นอาณาจักรศรีเกษตร และสุธรรมวดี ภาคกลางเป็นอาณาจักรทวารวดี ภาคใต้ตลอดถึงอินโดนิเซีย เป็นอาณาจักรศรีวิชัยโดยอาณาจักรเหล่านี้อยู่ระหว่างปี พ.ศ.๕๐๐-๑๘๐๐นับถือศาสนาพราหมณ์ ฮินดูและพุทธนิกายมหายาน โดยช่วงปลายทวารวดีนั้น(เป็นยุคคาบเกี่ยวกับสุโขทัย)เกิดโรคระบาดพระเจ้าอู่ทองผู้เป็นกษัตริย์ทวารวดีจึงได้อพยพผู้คนผ่านทุ่งอันร้อนแรงและแห้งเกราะมาสร่างเมืองที่ลุ่มแม่นำเจ้าพระยาตะวันออก เมืองแห่งนี้ก็คือ "กรุงศรีอยุธยานั่นเอง"

๒.การแบ่งยุคของชาติไทยแบ่งคร่าวๆได้เป็น

๑.ยุคหินตั้งแต่เมื่อ๔๐๐๐๐๐ปีก่อน

๒.ยุคสำริดคือเมื่อ ๔๐๐๐-๒๕๐๐ปีก่อนยุคนี้เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวของอาณาจักรจามปาในทางตอนใต้ของจีน และชาวไท ในมณฑลยูนนานตรงกับสมัยราชวงศ์ซังของจีน

๓.ยุคเหล็กคือเมื่อ๒๕๐๐-๑๕๐๐ปีก่อนเริ่มมีอาณาจักรต่างๆข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ๑เป็นสมัยแห่งปรัชญาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เกิดลัทธิต่างๆในจีนและอินเดียเช่นเต๋า ขงจื้อ ชินะเป็นต้นซึ่งดินแดนแถบอินโดจีนรับวัฒนธรรมจากจีนโดยการค้า และการศึก ได้รับวัฒนธรรมอินเดียจากการค้า และการอพยพของผุ้คน

สามข้อข้างตนนี้เรียกรวมๆกันว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคโรณและหลังจากนี้ไม่นานสุโขทัยก็ถือกำเนิดขึ้นอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจลง

๔.ยุคกลาง สุโขทัยถือกำเนิดนครวัดถูกไทยยึดครองได้หลังจากนั้นเกือบ๒๐๐ปีอยุธยาก็ครอบครองสุวรรณภูมิแทนเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดในแถบนี้ช่วงปลายของยุคไทยเสียกรุงครั้งที่๑ ตรงกับช่วงราชวงศ์หมิงของจีนและเป็นช่วงสถาปัตยกรรมกอธิคและเรอเนซองส์ของยุโรป

๕.ยุคศตวรรษที่ ๑๖ อยุธยาติดต่อกับยุโรปมากมายพม่าเรืองอำนาจหลังจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาแล้ว ขุนนางกษัตริย์ไทยย่ำแย่บ้านเมืองระส่ำระส่ายอยุธยาปิดประเทศช่วงนี้ตรงกับยุคของพระนางเจ้าอลิซาเบธแห่งอังกฤษเป็นช่วงรุ่งเรืองของราชวงศ์โมกุลในอินเดีย

๖.ยุคศตวรรษที่ ๑๗ เป็นช่วงปลายอยุธยา เมืองย่ำแย่ถึงขีดสุดเป็ยช่วงราชวงศ์บ้านพลูหลวง ราชวงศ์ชิงของจีนรุ่งเรือง นิวตันค้นพบกฎแรงโน้มถ่วง ตระกูลโตกุกาว่ามีอำนาจในญี่ปุ่น

๗.ยุคศตวรรษที่ ๑๘ เสียกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชเกิดกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์สยามเปิดประเทศเป็นช่วงที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกตะวันตกและเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส

๘.ยุคศตวรรษที่ ๑๙.เป็นยุคล่าอณานิคมโดยสยามเป็นประเทศเดียวในอินโดจีนที่รอดพ้นจากการยึดครองด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ หอไอเฟล และเทพีเสรีภาพสร้างเสร็จ

๙.ยุคศตวรรษที่ ๒๐ เกิดการปฏิรูปการปกครองเป็นประชาธิปไตยในไทย เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ มีเสรีไทย เป็นช่วงของระบบจอมพลในไทยในตอนต้น ในท้ายๆของยุคประชาชนมีประชาธิไตยเต็มใบมากขึ้น

๑๐ ยุคปัจจุบัน(ค.ศ.๒๐๐๐เป็นต้นมา) ก็อย่างที่เห็นกันนี่แหละจ้าประเทศไทยเรารอดพ้นและอยู่อย่างมีความสุขได้นั้นก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของบรรพชนและพระบารมีปกเกล้าของบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์.....ขอจงทรงพระเจริญขอบคุณครับ
jade_jantara@hotmail.com (IP:203.118.121.207,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 30 ต.ค. 2548 (10:21)
อยากทราบเกี่ยวกับสงครามและรายละเอียดสงครามในสมัยอยุธยา

ส่งมาที่เมลล์ทีนะครับ
Beggar_Kewz@hotmail.com (IP:203.118.81.92,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 110 31 ต.ค. 2548 (10:11)
...
RanOnline (IP:61.90.69.228,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 111 31 ต.ค. 2548 (18:17)
ขุนศรีอินทราทิตย์ไง
วาน (IP:202.5.88.129,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 31 ต.ค. 2548 (18:52)
อยากทราบว่าใครเป็นคนปลงพระชนม์พระเจ้าตากสิน
ต้องการนำไปทำรายงาน (IP:203.118.117.137,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 113 31 ต.ค. 2548 (20:14)
อยากทราบเกี่ยวกับประวัติของการสถาปนาสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างละเอียดและโดยด่วนนะครับบ

พอดีว่าจาต้องทามรายงานเรื่องนี้นะคร้าบบ

ช่วยทีเถอะคร้าบ ปวดหัวจาแย่แว้ว T_T
ก๊อป (IP:202.5.88.135,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 114 31 ต.ค. 2548 (21:53)
ตอบคำถามความเห็นที่ 113

การสถาปนากรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอู่ทอง)เป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เดิมพระเจ้าอู่ทองประทับที่เมืองอโยธยา ต่อมาก็พาคนอพยพมาสร้างเมืองใหม่ที่หนองโสน แล้วสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พ.ศ.1893

หลักฐานแหล่งที่อยู่ของพระเจ้ารามาธิบดีที่1ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสืบเชื่อสายมาจากราชวงศ์ใด และมีถิ่นกำเนิดที่ใด ส่วนใหญ่เป็นข้อสันนิษฐาน หลักฐานต่างๆมีข้อขัดแย้งมากมาย แต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ระบุว่า พระองค์สืบเชื้อสายมาจากทางเหนือ คือ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ก่อนหน้าที่จะมาสร้างกรุงศรีอยุธยา อีกประการหนึ่ง กล่าวว่า พระเจ้าอู่ทองทรงประทับอยู่ที่เมืองอโยธยา และอพยพคนหนีอหิวาตกโรค โดยข้ามฟากแม่น้ำมาสร้างกรุงศรีอยุธยา อีกประการหนึ่งกล่าวว่า พระเจ้าอู่ทองทรงอพยพมาจากเมืองในแถบสุพรรณบุรี และพระองค์คงเป็นราชบุตรของเจ้าเมืองนั่น นอกจากนี้พระเจ้าอู่ทองน่าจะเป็นพระราชสมภพาว พ.ศ.1857 ในแค้วนละโว้ ซึ่งในขณะนั้นพระราชบิดาของพระองค์คงจะเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากต่อมาได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงสูงศักดิ์ในแคว้นละโว้และพระราชธิดาของกษัตริย์สุโขทัย รวมทั้งพระราชธิดาของแคว้นสุพรรณภูมิ คงเป็นไปเพื่อจุดหมายทางการเมืองในการผูกไมตรีกับอาณาจักรใกล้เคียง ทำให้มีความมั่นคงทางการเมือง ในระหว่างที่พระราชบิดาครองราชย์สมบัติ ณ แค้วนละโว้ พระเจ้าอุ่ทองได้เสด็จไปเมืองเพชรบุรี โดยยกฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว พระองค์ก็เสด็จมาครองราชย์สมบัติในแคว้นละโว้ ต่อมาพระองค์ได้เสด็จมาแถบเมืองอโยธยาระยะหนึ่ง เนื่องจากเมืองอโยธยาตั้งอยู่ระหว่างแคว้นละโว้และสุพรรณภูมิ ประกอบกับเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสมทั้งทางยุทธศาสตร์ ทำเลการค้าขายกับต่างประเทศและมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม พระเจ้าอู่ทองจึงได้ตั้งเป็นเมืองราชธานีอาณาจักรอยุธยาจึงได้ตั้งเป็นเมืองราชธานีอาณาจักรอยุธยา
พิรุณ (IP:61.19.168.171,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 116 31 ต.ค. 2548 (22:43)
ตอบคำถามความเห็นที่ 108 ถ้าเกิดผิดพลาดต้องขออภัยด้วยกรุงศรีอยุธยาได้พัฒนาในทุก ๆ ด้านมาโดยลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงจัดระบบการปกครอง ให้เป็นปึกแผ่น เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นรากฐาน ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาได้พัฒนาต่อไปตามลำดับ

มาถึงรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงปรับปรุงด้านการทหาร รวบรวมหัวเมืองอิสสระน้อยใหญ่มาอยู่ในอำนาจของ อาณาจักรอยุธยา ทำสงครามกับลานนายึดเมืองเชียงใหม่ได้ ในห้วงเวลาเดียวกันมอญ ได้ถูกพม่ารุกรานจนต้องตกอยู่ในอำนาจของพม่า ซึ่งกำลังทำสงคราม แผ่อาณาจักรอยู่ มีมอญส่วนหนึ่งจากเมืองเชียงกราน หนีพม่าเข้ามาพึ่งไทย

พม่าจึงยกกองทัพเข้ายึดเมืองเชียงกรานไว้ได้ สมเด็จพระชัยราชาธิราช จึงทรงยกกองทัพไปตีเมืองเชียงกรานกลับคืนมาได้ เป็นการเปิดฉากการสงครามระหว่างไทยกับพม่านับแต่นั้นมา พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาสมัยพระมหาจักรพรรดิ์ ได้มีการต่อสู้กันที่ทุ่งภูเขาทองจนสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ต้องสิ้นพระชนม์บนคอช้าง

ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๑๑๒ แต่อีก ๑๕ ปีต่อมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงสามารถ กอบกู้เอกราชกลับมาได้ โดยทรงประกาศอิสสรภาพที่เมืองแครง เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๒๗ พระองค์ได้ทรงทำสงคราม เพื่อความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินไทย ตลอดพระชนมายุของพระองค์ ทำให้อาณาจักรอยุธยาแผ่ไปอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในสุวรรณภูมิ

การสงครามครั้งสำคัญคือสงครามยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชา ที่ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี ผลจากสงครามครั้งนี้ทำให้พม่า ไม่กล้ายกกองทัพมารุกรานไทย เป็นระยะเวลาเกือบ ๒๐๐ ปี ทางด้านตะวันออก พระองค์ก็ได้ทรงปราบปรามกัมพูชา ที่คอยถือโอกาสซ้ำเติมเมื่อคราวไทยอ่อนแอ หรือเวลามีศึกสงครามทางด้านอื่น

ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เป็นการเสียกรุงอย่างย่อยยับที่สุด ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะพม่าได้เผาผลาญทำลายทุกสิ่งทุกอย่างโดยสิ้นเชิง บ้านเมือง วัดวาอาราม ปราสาทราชวัง ถูกทำลายลงสิ้น ผู้คนที่อพยพหนีพม่า เข้ามาอยู่ในเมืองประมาณหนึ่งแสนคนเศษ ถูกพม่าฆ่าตายมากกว่าครึ่ง ที่เหลือก็ถูกกวาดต้อน นำไปเมืองพม่าอย่างทารุณ ได้รับความยากแค้นแสนสาหัส ทรัพย์สินของมีค่าต่าง ๆ ถูกนำกลับไปพม่านับประมาณมิได้

กรุงศรีอยุธยาอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด หมดสภาพที่จะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ได้ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงศรีอยุธยา ที่ว่างศึกสงครามมานานนับศตวรรษ ผู้คนมีความเป็นอยู่อย่างสนุกรื่นเริง ดังปรากฎในเพลงยาวรบพม่า พระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งมีอยู่ว่า

"ทั้งพิธีปีเดือนคืนวัน สารพันจะมีอยู่อัตรา

ฤดูใดได้เล่นเกษมสุข แสนสนุกทั่วเมืองหรรษา"

ก็ถึงแก่กาลแตกดับอย่างไม่คาดผัน กลายเป็น

"ไม่เห็นเช่นว่าจะเป็นถึงเพียงนี้ มายับเยินอัปรีย์ศรีศักดิ์คลาย

.......... มาวินาสสิ้นสุดสูญหาย

สารพัดย่อยยับกลับกลาย อันตรายไปทั่วพื้นปฐพี"

อวสานของกรุงศรีอยุธยา

เมื่อมีเกิดก็มีดับ กรุงศรีอยุธยาดำรงความเป็นราชธานีไทย ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองจนล่วงมาถึง สมัยพระเจ้าเอกทัศน์ เป็นระยะเวลา ๔๑๗ ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๑๘๙๔ ถึง ปี พ.ศ.๒๓๑๐ ก็ถึงกาลล่มสลายอย่างย่อยยับด้วยความอ่อนแอ ของคนไทยเราเอง เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ดังกล่าว จึงขอยกเอาคำรำพึงของมหากวีเอกของไทยคือสุนทรภู่ ที่ได้บรรยายไว้ในนิราศพระบาทถึงสภาพของ กรุงศรีอยุธยาไว้บางตอนดังนี้

........... ดูปราสาทราชวังเป็นรังกา ดังป่าช้าพงชัฏสงัดคน

อนิจจาธานินสิ้นกษัตริย์ เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์

แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน จะสับสนแซ่เสียงทั้งเวียงวัง

.................................

........... ดูพาราน่าคิดอนิจจัง ยังได้ฟังแต่เสียงสกุณา
พิรุณ (IP:61.19.168.171,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 117 1 พ.ย. 2548 (17:29)
พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งราชวงค์อู่ทอง
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2941 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 118 2 พ.ย. 2548 (09:36)
ไม่ปรากฎเหตุเสียเหมือนดังนี้ มีแต่บรมสุขา

ครั้งนี้เหลือแต่พื้นพสุธา อนิจจาสังเวทนาใจ

ทั้งนี้เป็นต้นด้วยผลเหตุ จะอาเพศกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่

มิได้พิจารณาข้าไท เคยใช้ก้เลี้ยงด้วยเมตตา

ไม่รู้รอบประกอบในราชกิจ ประพฤติพาลแต่ที่ผิดด้วยอิจฉา

สุภาดิษท่านกล่าวเป็นราวมา อันจะตั้งแต่งเสนาธิบดี

มิควรที่จะให้อัครฐาน จะเสียการแผ่นดินกรุงศรี

เพราะไม่เชื่อตำนานโบราณมี จึงเสียทีเสียวงศ์กษัตรา

เสียยศเสียศักดิ์นคเรศร เสียทั้งพระนิเวศน์วงศา

เสียทั้งตระกูลนานา เสียทั้งไพร่ฟ้าประชาชน....ชาติไพร่หลงฟุ้งแต่ยศฐา ครั้นทัพเขากลับยกมา

จะองอาจอาสาก้ไม่มี เที่ยวเลี้ยวลดปดเจ้าทุกเช้าค่ำ.....อาจจะเขีบยนผิดไปต้องขออภัยไว้ล้วงหน้าครับ พิมพ์เท่าที่จำได้ เป็นบทพรนะราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงบรรยายาความรู้สึกการเสียกรุงศรีอยุธยาไว้ในนิราศท่าดินแดงครับ
สวนหงษ์ (IP:202.28.62.245,unknown,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 119 2 พ.ย. 2548 (17:18)
ก็ไม่รู้อะนะ
@_@เด็กเรียน (IP:203.147.24.50,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 120 6 พ.ย. 2548 (02:35)
อยากได้ข้อมูลโครงสร้างชนชั้นในสังคมกับศิลปวัฒนธรรมของสมัยกรุงศรีใครมีขอหน่อยนะคร้าบ เบล ๐๑ ๕๕๕๔๖๒๘
amornwut_2@hotmail.com (IP:61.90.63.246,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 121 6 พ.ย. 2548 (08:14)
กรุงศรีอยุธยา

ภายใต้การนำของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่ออาณาจักร เข้มแข็งขึ้นจึงได้รวบรวมอาณาจักรอื่น ๆ เข้าไว้ในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเกือบทั้งหมด ซึ่งกรุงสุโขทัยก็ได้ตกเป็น ประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 1894 และมีการขยายอำนาจออกไปทั่วบริเวณคาบสมุทรอินโดจีน แหลมมลายู จนถึงเกาะปีนังและสิงคโปร์ มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติหลายประเทศ จึงเป็นโอกาสที่วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้เผย แพร่เข้ามาต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2112-2124 กรุงศรีอยุธยาได้สูญเสียเอกราชครั้งที่ 1 ให้แก่พม่า ซึ่งต่อมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงกอบกู้แผ่นดินคืนได้ และประกาศอิสรภาพเมื่อ พ.ศ. 2127 จากนั้นได้ทรงขยายอาณาเขตให้กว้างไกลออกไป กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ แผ่นดินร่มเย็นเป็นสุข มีพระมหากษัตริย์ปกครองสืบเนื่องกันมารวม 33 พระองค์
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2941 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 122 6 พ.ย. 2548 (08:19)
สังคมอยุธยาออกเป็นชนชั้นต่าง ๆดังนี้1.ชนชั้นมูลนาย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระาราชวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการ

2.ชนชั้นพิเศษ ได้แก่ สมณะชีพราหมณ์ และชาวต่างประเทศที่เป็นพ่อค้าวานิช

3.ชนชั้นไพร่ฟ้าข้าทาส ได้แก่ สามัญชน ซึ่งอาจมีฐานะเป็น ไพร่ ข้า หรือ ทาส ซึ่งมีจำนวนมาก ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมดสังคมสมัยอยุธยานั้นเป็นสังคมแบบศักดินา ซึ่งได้สร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาโดยเริ่มในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก- นาถ พระองค์ได้ทรงออกกฎหมายการควบคุมกำลังคนของฝ่ายพลเรือน-ทหารขึ้น มีการกำหนดฐานะและหน้าที่ไว้อย่าง เด่นชัด เช่น ประชาชนทั่วไปมีศักดินา 25 ไร่ ถ้าผู้ใดมีนามากกว่า 400 ไร่ ถือว่าเป็นชนชั้นผู้ดี ต่ำกว่าถือว่าเป็นชนชั้นไพร่ ความรับผิดชอบหน้าที่ก็แตกต่างกัน โดยที่ชนชั้นไพร่อยู่ภายใต้การควบคุมของชนชั้นผู้ดี ชนชั้นไพร่ไม่มีสิทธิมองกษัตริย์ ชนชั้นผู้ดีมีสิทธิในการช่วยเหลือพระพระมหากษัตริย์ระดมพลยามศึกสงคราม นอกจากนั้นยังได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ในระบบฐานันดรไพร่หรือระบบศักดินาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น สะท้อนให้เห็นได้จากบรรทัดฐานของ สังคมสมัยนี้ คือ กฎหมายบังคับให้ราษฎรทุกคนต้องมีมูลนาย และพระเจ้าแผ่นดินมีสิทธิบังคับให้ข้าแผ่นดินรับราชการ โดยไม่มีค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยง ถ้าไพร่กระทำผิดต่อพระเจ้าแผ่นดิน พ่อแม่ต้องรับโทษทัณฑ์ร่วมกับไพร่ที่เป็นลูก ปัจจัยที่ดิน และแรงงานถูกผูกขาดโดยมูลนาย ในสมัยนั้นมีรูปแบบเศรษฐกิจการเกษตรเลี้ยงตนเอง ชาวบ้านหาของป่า จักสาน ทำน้ำตาล ทำเกลือ และทำงานฝีมือตามความชำนาญเฉพาะด้าน ผลผลิตนำมากินหรือใช้ในครัวเรือน ที่เหลือใช้แลก เปลี่ยนกัน แต่ถ้าหากยังเหลืออีกต้องส่งให้มูลนาย
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2941 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 124 6 พ.ย. 2548 (20:53)
กรุงศรีอยุธยาแตกเพราะพระเจ้าเอกทัศน์ เสียดายจริงๆ
ครูรัดดวง (IP:203.113.76.7,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 126 7 พ.ย. 2548 (13:02)
การเสียกรุงศรีอยุธยา จะกล่าวโทษพระเจ้าเอกทัศน์ เพียงพระองค์เดียวคงจะเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ก่อนสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ตลอดจนสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นที่ทำให้กรุงศรอยุธยาอ่อนแอ มาประจวบเหมาะกับที่พระเจ้าเอกทัศนืทรงเป็นผู้นำที่ไม่เข็มแข็ง จึงไม่ทรงสามารถทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้ มีแต่จะตกต่ำลงในทุกๆ ด้าน ถ้าจะโทษก็ต้องโทษที่บรรพบุรุษของพระองค์รบราฆ่าฟันชิงราชสมบัติกันเอง โทษที่ขุนนางของพระองค์รักตัวเองยิ่งกว่ารักบ้านเมือง โทษบรรดาหัวเมืองทั้งหลายที่ปล่อยให้ข้าศีกมาถึงอยุธยาได้โดยง่าย และท้ายที่สุดต้องโทษที่พระองค์เป็น เจ้าแผ่นดิน และ เจ้าเหนือชีวิต ที่ไม่ดีพอใขณะที่บ้านเมืองเสื่อโทรม
ฉนวนน้ำประจำท่าพระราชวังหลวง (IP:202.28.62.245,unknown,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 127 7 พ.ย. 2548 (18:55)
ง่วงหงาวหาวนอน
ง่วง (IP:61.19.168.154,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 128 7 พ.ย. 2548 (19:43)
ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย
n..... (IP:58.147.106.119,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 129 7 พ.ย. 2548 (21:44)
ขอเสริมครับ

กรุงศรีอยุธยาพ่ายแก่พม่ามีหลายสาเหตุครับ

1.ความอ่อนแอของผู้นำ

2.การขาดความสามัคคีของข้าราชบริพารและคนไทย

3.ปัจจัยอีกหลายอย่างครับไม่ใช่พระเจ้าเอกทัศน์เพียงคนเดียวเป็นแน่ครับ

4..........
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2941 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 130 8 พ.ย. 2548 (16:29)
อยากให้ข้อมูล

มีมากกว่านี้
น้องปาล์ม (IP:58.11.4.61,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 131 12 พ.ย. 2548 (14:30)
ประวัติรัชกาลที่6
พรุ่งนี้ต้องทำรานงานส่ง (IP:202.129.5.97,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 132 13 พ.ย. 2548 (19:57)
อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้ารนการปกครอง,เศรษฐกิจ,วัฒนธรรมในสมัยอาณาจักรอยุธยาตอนต้น ใครมีข้อมูลช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ ทำรายงานนะคะ ยังหาข้อมูลไม่สมบูรณ์สักทีเลยคะ ขอบคุณมากคะ
fanarok@thaimail.com (IP:58.147.51.57,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 133 14 พ.ย. 2548 (18:42)
ดี
1 (IP:202.57.183.143,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 134 14 พ.ย. 2548 (19:54)
หน้าจะเพิ่มเติมอีก
นางสาวเจนจิรา (IP:203.113.71.68,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 139 19 พ.ย. 2548 (13:54)
อยากรู้ประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยทั้งหมดเลยค่ะ
คนคนนึงที่อยากรู้ (IP:203.113.50.141,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 140 19 พ.ย. 2548 (16:17)
พระเอกาทศรถเป็นลูกของใคร

เเละมีลูกกี่คน

ชื่ออะไรบ้าง

เเละได้ปกครองเมืองกี่คน

อย่าลืมส่งมา
cat253 (IP:203.113.16.250,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 141 20 พ.ย. 2548 (15:05)
สมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ) ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัย อันประสูติจากสมเด็จพระวิสุทธิกษัตรี พระอัครมเหสีทรงมีพี่น้องร่วมพระครรโภทร ดังนี้1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระสุพรรณกัลยาณี

2. สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระนเรศวร

3. สมเด็จพระเอกาทศรถมีพระโอรสที่ประสูติจากพระมเหสี 2 พระองค์ คือ1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทัศน์ ต่อมาได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล แตในปลายรัชกาลพระเอกาทศรถ ถูกพระบิดาเข้าใจผิดคิดว่าจะก่อการกบฏ จึงปลงพระชนม์เองจนสิ้นพระชนม์2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศรีเสาวภาค ครองราชย์ได้ไม่นานก็ถูกสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมชิงราชสมบัติ
ฉนวนน้ำประจำท่าพระราชวังหลวง (IP:203.118.106.88,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 142 22 พ.ย. 2548 (10:43)
สมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา
satawat504@hotmail.com (IP:58.11.99.26,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 144 22 พ.ย. 2548 (12:15)
อยากรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ตอนแรกหาเจอแล้วแต่ลืมจดเว็บ พอดีทำรายงานแล้วหาชื่อเว็บไม่เจอ
คนเก่ง (IP:202.93.62.194,192.168.0.20,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 145 22 พ.ย. 2548 (19:07)
ขอบคุณน่ะค่ะ กับความรู้น่ะ เรากำลังทำการบ้านเรื่องนี้พอดีเลยค่ะ
รัก อีฟเสมอ (IP:203.172.117.55,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 148 24 พ.ย. 2548 (09:28)
สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ 121 ของครูชิต ที่ว่ากษัตริย์ปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยารวม 33 พระองค์ แต่ในหนังสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเรียบเรียงโดย ผศ. วิมล จิโรจพันธุ์ , ผศ. ประชิด สกุณะพัฒน์ , อุดม เชยกีวงศ์ พิมพ์ลงในหน้า 103 ว่ามีกษัตริย์ปกครองรวมถึง 34 พระองค์ ขอคำตอบที่ถูกต้องครับ และครูชิตช่วยเรียบเรียงพระราชนามว่ามีพระองค์ไหนบ้างโดยตามลำดับ ขอขอบคุณอย่างมาก
vipob@ine.co.th (IP:203.113.80.12,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 149 24 พ.ย. 2548 (11:31)
นักประวัติศาสตร์หลายท่าน ไม่ยอมรับว่าขุนวรวงศาธิราช เป็นกษัตริย์น่ะครับ เลยไม่นับรวมด้วย ดังนั้นบางเล่มถึงมี 33 บางเล่มก็มี 34 น่ะครับ
หยดน้ำ
ร่วมแบ่งปัน187 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 150 25 พ.ย. 2548 (11:15)
อยากให้มีความรู้เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โปเกมอน (IP:58.11.74.206,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 151 25 พ.ย. 2548 (19:12)
อยากรู้ประวัติยางั่วนำถม

ส่งเมลล์มาทีนะครับ (ด่วนนะครับจะส่งงานอาจารย์แล้ว)
Min/Min_30555@hotmail.com (IP:203.188.14.92,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 152 26 พ.ย. 2548 (12:34)
กษัตริ์ราชวงค์ของไทยทุกราชวงค์มีใครบ้างรีบรีบตอบนะครับ

จะส่ง อาจารย์วันพรุ่งนี้

เร็วๆๆๆๆๆๆนะคร็าบ
mean104_@yahoo.co.tk (IP:203.113.61.233,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 153 28 พ.ย. 2548 (17:37)
อยากทราบประวัติความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยาค่ะ และอยากทราบว่าใครเป็ฯพระมหากษัตริย์องค์แรกและคนสุดท้ายคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ
เด็ก ม.2 ค่ะ (IP:203.130.159.3,203.156.27.58,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 154 28 พ.ย. 2548 (19:50)
อยากทราบประวัติของพระเจ้าเอกทัศค่ะพ.ศ.2301-2310
555+ (IP:61.91.100.6,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 155 28 พ.ย. 2548 (20:44)
ใครเป็นกษัตริย์องศ์สุดท้ายของอยุธยาคะ
นานะ (IP:58.10.136.5,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 156 28 พ.ย. 2548 (21:21)
อยารู้เศรษฐิจสมัยกรุงรัตนโกสิน
ไอ (IP:58.147.92.37,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 157 29 พ.ย. 2548 (18:37)
ใครทราบบ้างไหมคะว่าจะหาลักบณะของเศษฐกิจในสมัยกรุงรัตนโกสิน จะหาได้จากที่ เว็ปไหนบ้าง ขอบคุณคะ.

ant
antpasakorn@hotmail.com (IP:203.172.49.150,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 161 1 ธ.ค. 2548 (20:06)
ครูบอกว่าพระเจ้าอู่ทองอยู่ราชวงค์อู่ทองเเต่หนังสือบอกว่าอยู่ราชวงค์เชียงรายหนูจะเชื่อใครดีคะเด็กเก่ง
ploy_ktt@hotmail.com (IP:203.144.214.197,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 162 1 ธ.ค. 2548 (20:11)
สุโขทัยมีราชวงค์ชื่อพระร่วงแม่นบ่เด็กเก่ง
ploy_ktt@hotmail.com (IP:203.144.214.197,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 163 6 ธ.ค. 2548 (15:03)
ต้องการทราบรายละเอียด เกี่ยวกับ กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และตอนปลาย อยากทราบถึงรายละเอียดการเมืองการปกครองค่ะ ช่วยกรุณาตอบด้วยนะค่ะ
plaranoy@thaimail.com (IP:61.19.21.20,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 164 6 ธ.ค. 2548 (17:46)
อยากรู้เกี่ยวกับด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมของอยุธยา
ploy (IP:203.172.178.98,192.168.0.27,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 165 8 ธ.ค. 2548 (17:49)
อยากทราบประวัติของพระนเรศวรจังเลย
tay_27517@hotmail.com (IP:61.90.14.211,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 166 8 ธ.ค. 2548 (18:14)
พระเจ้าอู่ทอง
... (IP:61.7.143.79,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 167 8 ธ.ค. 2548 (18:15)
พระเจ้าเอกทัศ
32 (IP:61.7.143.79,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 169 13 ธ.ค. 2548 (20:01)
อยากได้แผนที่/แผนผังของกรุงศรีอยุธยาใครมีขอหน่อยคร้าบครูผมจาให้เอาไปทำรายงาน บอกที่เว็บนี้หรือที่MAILก็ได้คับ T_T
sun sunjirokung@hotmail.com (IP:61.91.247.184,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 170 14 ธ.ค. 2548 (12:50)
อยากทราบประวัติของราชการที่8ครับ
one_ty@hotmail.com (IP:203.151.33.220,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 171 14 ธ.ค. 2548 (20:36)
อยากทราบประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ring_4005@hotmail.com (IP:203.151.140.116,203.113.33.12,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 172 15 ธ.ค. 2548 (18:38)
อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกษัตริย์เเต่ละองค์ของอยุธยา
ม้าสาสเอิส้วน่น (IP:58.136.225.162,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 173 15 ธ.ค. 2548 (20:17)
อยากทราบประวัติของรัชกาลที่ 6 ค่ะ

ช่วยหน่อยนะคะ จะทำรายงานส่งคุณครูค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
พลอย (IP:203.151.140.117,203.113.61.132,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 174 18 ธ.ค. 2548 (10:36)
เค้าต้องทำรายงาน เรื่อง ร.6 หาประวัติได้จากไหน

บอกเว็บมาก็ได้ เดี๋ยวต้องส่งแว้ว
เนโกะ (IP:58.10.251.29,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 175 18 ธ.ค. 2548 (12:00)
ตามประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยามี กษัตริย์34พระองค์ 5ราชวงศ์ ยาวนานถึง417ปีจขกท.- ราชวงศ์อู่ทองหรือพระเจ้ารามาธิบดีที่1 พระเจ้าอู่ทองการตั้งกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากมาจากการอ่อนเเอของสุโขทัยหรือพระร่วงจะว่าไปเเล้วพระเจ้าอู่ทองเองก็เป็นลูกหลานของคนสุพรรณบุรี ประมาณว่าท่านเองก็เเยกบ้านมาอยู่ใหม่บริเวณที่เรียกว่าบึงพระราม หนองโสน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าอโยธยาก่อนจะขยายอำนาจไปเรื่อยๆอโยธายาเปลี่ยนชื่อเป็นอยุธยาอย่างถาวรในสมัยพระองค์ดำเพราะชื่อเมืองตอนเเรกฟังไปมงคลเท่าไรอยุธยาจึงเเปลความหมายได้ว่า เมืองที่ไม่มีวันเเตกพ่ายเเต่ก็มาเสียกรุงอีกครั้งในสมัยรัชการพระเจ้าเอกทัศน์เพราะขันทีข้างกายเป็นพิษ เมื่อวันสงกรานต์ ปี 2310
จอมยุทธ
ร่วมแบ่งปัน83 ครั้ง - ดาว 154 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 176 18 ธ.ค. 2548 (20:57)
ต้องทำรายงานส่งก่อนปีไหม่อยากทราบข้อมูลของพระสุพรรณกัลยาทุกอย่างและอย่างละเอียดผู้ใดที่หามาได้ดิฉันขอขอบคุณมาก


ต้องการข้อมูลก่อนปีไหม่ (IP:202.133.157.44,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 177 18 ธ.ค. 2548 (23:31)
คคห.176 - พระสุพรรณกัลยาณี คือลูกของพระมหาธรรมราชาหรือพูดให้เข้าใจง่าย คือ เป็นพี่สาวของพระองค์ดำพระองค์ดำก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชย์พระองค์ดำเป็นพี่ชายของพระองค์ขาวหรือสมเด็จพระเอกาทศรถนั่นเองทั้งสองพระองค์เป็นกษัตริย์สมัยอยุธยาทั้งคู่เหตุการณ์นี่จะเกี่ยวข้องกับการเสียกรุงครั้งที่ 1เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งเเรก เมื่อปี พศ. 2112สมัยสมเด็จพระมหิทราธิราชเรื่องราวจะเกี่ยวเนื่องมาตั่งเเต่พระไชยราชาธิราชท้าวศรีสุดาจันทร์ พระมหาจักรวรรติเรื่อยมาจนถึงการเสียกรุง.....ครั้นเสียกรุง โดยที่คนไทยเปิดประตูเมืองให้ข้าศึกเข้ามาครั้งนั้นเเม่ทัพใหญ่ของพม่าคือ "จะเด็ด"หรือพระเจ้าบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศนั้นเองครั้งเสียกรุงจึงนำเอาสามพี่น้องไปเลี้ยงดูที่กรุงหงสาวดีนัยยะว่าเป็นตัวประกันเเก่พระมหาธรรมราชาพระบิดาก่อนที่จะปล่อยพระองค์ดำกลับมากรุงศรีอยุธยาเเละประกาศอิสรภาพในที่สุดพระสุพรรณกัลยาเป็นผู้มีรูปกายสวย สง่า ต้องตาชายหนุ่มเมื่อไปอยู่กรุงหงสาวดีก็ไปเป็นพระราชเทวีของพระเจ้าบุเรงนองบุเรงนองมีลูกชายอยู่คนหนึ่งที่ตัวรักมากชื่อนันทบุเรงบุเรงนองจึงตั้งลูกชายเป็นรัชทายาทซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า "พระมหาอุปราช"เมื่อบุเรงนองทรงสิ้นชีพ นันทบุเรงทรงขึ้นครองราชย์ต่อจึงได้มรดกอีกชิ้นที่พ่อตนทิ้งไว้คือพระสุพรรณกัลยาณี ไปโดยปริยายจุดสิ้นสุดของของพระสุพรรณกัลยาคือเมื่อพระองค์ดำกอบกู้บ้านเมืองเเล้วเสร็จนันทบุเรงทรงโกรธมากที่พระองค์ดำที่ใกล้ชิดกับตัวตั่งเเต่ยังเด็กทรยศหักหลัง ทั้งที่พม่าเลี้ยงดูอย่างดีจึงเรียกพี่สาวพระองค์ดำ ก็คือพระสุพรรณกัลยามาฟาดด้วยพระเเสงดาบให้สิ้นพระชนม์พร้อมลูกที่อยู่ในท้องโดยสบถว่า "ไอ้พี่คนชั่ว คนทรยศหักหลัง "*************************************

ปล.ผมก็ฟังมาอีกทีนะ อ้างอิงไม่ได้หรอกนะครับ
จอมยุทธ
ร่วมแบ่งปัน83 ครั้ง - ดาว 154 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 178 19 ธ.ค. 2548 (17:52)
อยากทราบเกี่ยวกับ ประเทศอังกฤษที่มาติดต่อกับอยุธยา

มาสมัยกษัตริย์พระองค์ใด แท้งกิ้วววววว

( เร็วหน่อยน่ะ เด่วส่งไม่ทัน )
อูด๊--อูด๊ (IP:203.209.117.226,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 179 20 ธ.ค. 2548 (13:19)
ช่วยบอกประวัติของราชการที่ 3 หน่อย อยากรู้จัง
สุพัตรา (IP:203.146.16.140,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 191 3 ม.ค. 2549 (14:02)
อยากได้รูปแบบการปกครองค่ะของสมัยสุโขทัย เขียนนมาหน่อยน่ะค่ะจะทำรายงานส่งแล้ว
aomp6@thaimail.com (IP:203.172.49.154,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 192 6 ม.ค. 2549 (14:27)
สอบก่อนเรียนไม่ได้
aom@456hotmail.com (IP:58.11.51.50,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 193 6 ม.ค. 2549 (14:29)
อยากทราบข้อมูลอีกนิด
aom_@456hotmail.com (IP:58.11.51.50,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 195 8 ม.ค. 2549 (16:41)
อยากจะทราบว่าพระราเมศวร ได้ทรงทำภารธกิจใดไว้บ้างครับ

ต้องส่งรายงานอาจารย์พุธนี้แล้วยังหาไม่เจอเลยครับ
กานต์ชนิต (IP:203.113.33.12,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 196 8 ม.ค. 2549 (16:47)
ใครที่รู้ว่า พระราเมศวร ทรงได้ทำสิ่งใดไว้บ้างตั้งแต่ พ.ศ.1931- พ.ศ.1938(ครองราชย์ครั้งที่2) ช่วยบางเป็นข้อ ๆที่ครับต้องส่งพุธนี้แล้ว
กานต์ชนิต(ด่วนคับต้องทำรายงาน) (IP:203.113.33.12,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 197 9 ม.ค. 2549 (21:04)
มีใครทราบเรื่องพระราเมศวรยังคับที่เคยถามว่าได้ทรงทำอะไรไว้บ้างคับที่วานให้บอกเป็นข้อๆอะครับจะส่งพรุ่งนี้แล้ว
กานต์ชนิต (IP:203.113.33.11,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 199 16 ม.ค. 2549 (14:25)
อ.ให้หาพระราชกรณียกิจของทั้ง5ราชวงศ์ราชวงศ์ละ2พระองค์องค์ไหนก็ได้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยส่งพรุ่งนี้แล้ว
nakarin_pak211@hotmail.com (IP:203.170.228.172,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 201 21 ม.ค. 2549 (16:44)
มีอู่ทองอู่เงินไปไหนT.T
0.0 (IP:202.129.3.60,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 202 22 ม.ค. 2549 (13:52)
พระเจ้าอู่ทองครับผม
Fighterไฟท์เตอร์ (IP:58.136.144.7,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 203 23 ม.ค. 2549 (09:27)
มีคำถามอยากถามอ่ะค่ะ ใครรู้ตอบที

1. กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ใด มีพระเนตรข้างเดียว

2. กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ใด ครองราชย์สั้นที่สุด
Bride Of Wind
ร่วมแบ่งปัน6 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 204 24 ม.ค. 2549 (19:03)
สมเด็จพระรามาธิบดีที่1

ปีที่ครองราชย์:พ.ศ.1893-พ.ศ.1912

หากมีคำถามก็มาถามที่นี่ได้นะครับ


Subsatit Tongdee (IP:58.147.87.243,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 205 24 ม.ค. 2549 (19:09)
อยากทราบว่าใครเป็นกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่า"คนดีศรีอยุธยา"ครับ


chitsanupat.oul@hotmail.com (IP:58.147.87.243,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 207 25 ม.ค. 2549 (19:01)
ไม่เอาอันนี้อ่ะ
.... (IP:61.90.80.97,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 210 29 ม.ค. 2549 (18:40)
ประวัติของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้ง 9 พระองค์ช่วยตอบหน่อยนะค่ะจะทำรายงานส่งครูค่ะ
waiyaseesang_nan@hotmail.com (IP:203.170.228.172,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 211 31 ม.ค. 2549 (07:43)
กษัตริย์ที่ครองราชย์สั้นที่สุดในสมัยอยุธยา คือ พระเจ้าทองลัน พระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครองราชย์ 7 วัน สมเด็จพระราเมศวร พระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่งราชวงศ์อู่ทอง ได้ทรงยกทัพจากลพบุรีมาชิงราชสมบัติคืน
หยดน้ำ (IP:203.185.141.9,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 213 1 ก.พ. 2549 (18:58)
อยากรุการแบ่งชนชั้นและหน้าที่ต่างๆในสังคมในสมัยอยุธยาคับ
pat (IP:203.113.35.9,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 214 2 ก.พ. 2549 (14:11)
ในสมัยอยุธยาการแบ่งชนชั้น ตามที่เราจำได้นะ ก็มี

1 ชนชั้นปกครอง มีพระัมหากษัตริย์ ขุนนาง

2 ชนชั้นธรรมดาสามัญ ก้อมี ชาวนา ชาวไร่ พวกพ่อค้า แม่ค้า หรือพูดง่ายๆ คือ

ประชาชนทั่วไป สมัยนั้นเรียกว่า ไพร่ และก็พวกตำ่่สุดในสังคมคือ พวกทาส
แล้วแต่จะคิด (IP:202.129.48.212,192.168.2.145,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 215 5 ก.พ. 2549 (08:26)
อยากรู้จังเลยคะว่าสมัยอยุธยามีรูปแบบการยกทัพเป็นยังไง ถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบหน่อยนะคะ พอดีต้องทำรายงาน ด่วน
หนุงหนิง (IP:203.113.55.206,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 216 5 ก.พ. 2549 (12:46)
แนะนำให้เปิด www.google.co.th อยากรู้อะไร พิมพ์ลงไปในช่องว่าง กดปุ่ม ค้นหา เช่น พระนเรศวร ก็จะมีเวป ให้เลือกเยอะแยะ เปิดเวป เมื่อเห็นบทความแล้วก็ คลิ๊กขวา ลากแถบน้ำเงินคลุมข้อความนั้น สั่ง Copy จากนั้นเปิด MS.word คลิ๊กซ้าย แล้วก็เลือก paste (วาง) save File แล้วสั่งปริ้นส์ เท่านี้ก็เรียบร้อย "อยากฉลาด ขยันอ่าน (ขยันค้นใน google) ขยันคิด การบ้านทุกข้อมีอยู่ใน google น๊ะจ๊ะนักเรียน
ครูแก่.com (IP:203.114.96.73,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 217 5 ก.พ. 2549 (19:23)
พระเจ้าอู่ทองเด้อรู้เรื่องยังคับ
นิว (IP:61.90.105.206,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 219 8 ก.พ. 2549 (15:36)
ต้องการจะรู้ประวัติของ พระยาเลอไทย ค่ะ

ช่วยบอกเร็วๆได้ไหมคะ รีบค่ะ

เอาทุกสถานการณ์เลยนะคะ
ยิ้ม (IP:61.19.109.22,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 220 8 ก.พ. 2549 (15:42)
อยากรู้ประวัติของพระยาเลอไทยค่ะ
ยิ้ม (IP:61.19.109.22,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 221 10 ก.พ. 2549 (11:04)
ใครเก่งก็สู้พ่อหนูไม่ได้หรอก
เด็กน้อย (IP:125.24.67.167,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 222 14 ก.พ. 2549 (12:24)
ช่วยบอกประวัติความเป็นมาของกรุงสุโขทัยให้หน่อยได้ไหม
preaw@hotmail.com (IP:202.28.120.11,202.28.120.13,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 223 16 ก.พ. 2549 (16:14)
ขอประวัติการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ 2
นักเรียน (IP:61.19.72.54,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 224 20 ก.พ. 2549 (16:00)
ผมอยากรู้เรื่องรัชกาลที่6ครับท่าน
คนไทยนะคับ (IP:125.24.71.72,192.168.1.36,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 227 1 มี.ค. 2549 (21:00)
อยากทราบประวัติกรุงศรีอยุธยากับกรุงสุโขทัยแบบละเอียดมากๆ พอรู้จักเว็บเจ๋งๆมั้ยคะ
Gay (IP:202.28.77.30,10.4.8.33,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 229 24 มี.ค. 2549 (00:18)
กษัตริย์สมัยอยุธยาที่ดำเนินรอยตามพระเจ้าอโศกมหาราช และทรงครองราชย์ ถึง 2 ครั้งคือกษัตริย์องค์ใด
narong_2511@hotmail.com (IP:58.64.105.156,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 230 30 มี.ค. 2549 (20:09)
เพิ่มเติม คห. 214

มีชนชั้นพิเศษด้วยค่ะ คือ พระสงฆ์ส่วนเว้บ....ขอแนะนำ Google ค่ะ 555+
alisma (IP:61.47.98.200,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 231 15 เม.ย. 2549 (18:11)
จะบอกกษัตริย์ในราชวงค์บ้านพลูหลวงให้เอาไหม(เท่าที่จำได้นะ)

1.พระเพทราชา

2.พระเจ้าสรรเพรชที่8(พระเจ้าเสือ)

3.พระเจ้าท้ายสระ

4.พระเจ้าเอกทัศน์(ครองราชครั้งที่1)

5.พระเจ้าอุทุมพร(เป็นผู้ที่ถูกพระเจ้าเอกทัศน์เรียกให้ขึ้นครองราช)

6.พระเจ้าเอกทัศน์(ครองราชครั้งที่2)

7.พระเจ้าตากสิน มหาราช
เด็กเก่งประวัติศาสตร์ (IP:203.153.128.66,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 232 16 เม.ย. 2549 (15:16)
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 203มีคำถามอยากถามอ่ะค่ะ ใครรู้ตอบที

1. กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ใด มีพระเนตรข้างเดียว

2. กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ใด ครองราชย์สั้นที่สุด

ตอบ 1. สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ ราชวงศ์สุโขทัย ราชโอรสองค์ที่ 2 ของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์

2. พระเจ้าทองลัน, ทองลั่น, ทองจันทร์ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธืราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว)
111 (IP:202.28.21.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 233 16 เม.ย. 2549 (15:18)
ขอแก้ไขข้อความ.......................

1.สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ เป็นราชโอรสของ สมเด็จพระเอกาทศรถ นะจ๊ะ อายจัง
111 (IP:202.28.21.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 234 16 เม.ย. 2549 (15:25)
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

1. สมเด็จพระมหาบุรุษ (สมเด็จพระเพทราชา)

2. สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ

3. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ

4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

5. สมเด็จเจ้าฟ้าชัย

6. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด)

7. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาส์อมรินทร์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน)สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้สถาปนากรุงธนบุรี ทรงพระนาม สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 เมื่อขึ้นครองราชย์ ไม่จัดอยู่ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงแต่อย่างใด
111 (IP:202.28.21.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 235 16 เม.ย. 2549 (15:27)
อันดับที่ 4 และ 5 สลับกัน
111 (IP:202.28.21.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 236 27 เม.ย. 2549 (11:29)
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)ก่อตั้งกรุงอโยธยาศรีรามเทพนครหรือกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๙๓
ตรีภูวเนตร (IP:203.144.141.79,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 237 28 เม.ย. 2549 (13:34)
อยากทราบประวัติพระมหากษัติยร์กรุงรัตนโกสิน
เจน (IP:61.19.227.2,,)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม