วัดความโปร่งแสงของน้ำ

ผมได้ทำการทดลองวัดความโปร่งแสงของน้ำที่บ้านมาอ่ะครับ

โดยใช้เซคิดิสก์ หรือแผ่นกระเบื้องที่ผูกติดกับเชือก ซึ่งทำเครื่องหมายบอกระยะความยาวไว้ หย่อนลงในแหล่งน้ำจนถึงระดับที่เริ่มมองไม่เห็น อ่านค่าความลึก แล้วปล่อย เชือกลงไปอีกเล็กน้อย แล้วยกขึ้นมาช้าๆจนเริ่มมองเห็นแผ่นกระเบื้อง อ่านค่าความลึกอีกครั้ง นำค่าที่อ่านได้ทั้ง 2 ครั้งมาหาค่าเฉลี่ย (จากหนังสือเรียนชีววิทยาม.4)คือผมอยากทราบว่าค่าความโปร่งแสงของน้ำที่ใช้เซคิดิสก์อ่ะครับ มีหน่วยเป็นอะไรครับ และก็การวัดความโปร่งแสงของน้ำนี้มีประโยชน์อะไรบ้างครับ ช่วยบอกด้วยนะครับความคิดเห็นที่ 1 

okkorn@yahoo.com (Guest)
26 มิ.ย. 2550 10:06
 1. ความโปร่งแสงของน้ำ

  ความโปร่งแสง (Transparency) ของน้ำจะแสดงถึงปริมาณแสงอาทิตย์ที่สามารถส่องผ่านตามชั้นต่างๆ ของน้ำเป็นระยะความลึกของน้ำที่สามารถมองเห็นวัตถุเป็นแผ่นวงกลมขาวดำ (secchi-disk) ที่หย่อนลงไปในน้ำจนถึงความลึกที่มองไม่เห็นแผ่นวงกลมขาวดำ โดยทั่วไปความโปร่งแสงของน้ำจะมีความสัมพันธ์กับความขุ่นของน้ำและปริมาณแพลงก์ตอนในน้ำ สำหรับค่าความโปร่งแสงที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำนั้นควรจะมีค่าอยู่ในช่วง 30-60 เซนติเมตร ถ้าหากมีค่ามากกว่า 60 เซนติเมตรขึ้นไปแสดงว่าแหล่งน้ำมีความขุ่นหรือมีปริมาณแพลงก์ตอนน้อยเกินไปซึ่งแหล่งน้ำนั้นก็จะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้ามีค่าต่ำกว่า 30 เซนติเมตร แสดงว่าน้ำมีความขุ่นมากเกินไปหรือมีปริมาณแพลงก์ตอนมากเกินไป

  สำหรับแผ่นวงกลมขาวดำหรือ secchi-disk นั้นจะใช้ในการวัดความโปร่งแสงของน้ำ โดยทั่วไปจะใช้แผ่นไม้มีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร ด้านล่างจะมีน้ำหนักถ่วง เพื่อให้จมน้ำด้านบนจะทาสีดำสลับขาวและตรงกลางมีหูสำหรับผูกเชือกเพื่อบอกระดับความลึก สำหรับระดับความลึกที่มองเห็นแผ่นวงกลมขาวดำในขณะที่ใช้ในการวัดความโปร่งแสงของน้ำจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่ การสะท้อนของแสงจากผิวหน้าน้ำ สีที่ใช้ในบนแผ่นวงกลม และปริมาณแสงที่จะส่องทะลุลงไปในน้ำเป็นต้นซึ่งทำให้ค่าความโปร่งแสงมีการคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นการวัดความโปร่งแสงของน้ำควรจะทำตอนช่วงเที่ยงวันที่มีท้องฟ้าแจ่มใสและไม่มีร่มเงาจากเรือหรือวัตถุใดๆ ซึ่งจะทำให้ค่าที่ได้ถูกต้องมากขึ้น

  วิธีการ

  1. หย่อนแผ่นวงกลมขาวดำลงในแหล่งน้ำที่จะทำการวัดจนถึงระดับความลึกสุดที่สามารถมองเห็นแผ่นไม้ (A) และระดับตื้นสุดที่มองไม่เห็นแผ่นไม้ (B)

  2. บันทึกค่าความลึกของน้ำของทั้ง 2 ระดับไว้ ซึ่งค่าความโปร่งแสงของน้ำ จะเท่ากับ (A+B)/2 มีหน่วยเป็นเซนติเมตร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น