ไฮดรา

ไฮดรามีระบบทางเดินอาหาร หรือเปล่า ไฮดรามีอวัยวะละเปล่าครับ และระบบประสาทแบบขั้นบันไดของพลานาเรียมีคุณสมบัติอย่างไร พี่ๆช่วยตอบด้วยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 114 

12126
18 มิ.ย. 2551 20:22
 1. มันมีซีดีของสสวท.อ่ะเขามีการสืบพันธุ์ของสัตวืแต่ไฮดราก็มีนะความคิดเห็นที่ 81

night (Guest)
3 ส.ค. 2549 18:40
 1. นุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 71

....................... (Guest)
23 ก.ค. 2549 16:29
 1. รู้ได้สาระล่ะวะไม่อยากรู้ก็อย่าเข้าดิความคิดเห็นที่ 11

นักวิชาการ length_chay@hotmail (Guest)
19 ก.ค. 2548 11:38
 1. ไฮดรา (Hydra) จัดเป็นพวกอาณาจักรสัตว์ (Animal Kingdom) อยู่ใน Class Hydrozoa, Phylum Cnidaria (L. kinde=ต่อย) (อดีตคือ Phylum Coelenterata) เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับแมงกะพรุน (Scyphozoa), ดอกไม้ทะเล ปะการัง กัลปังหา (Anthozoa) และหวีวุ้น (Cubozoa) รูปร่างเป้นแบบ Polyp มีหนวด (Tentacle) ภายในหนวดจะมี nematocyst เมื่อเยื่อถูตัวมันหรือมีใครไปจับมัน มันจะปล่อย nematocyst ออกมา ดังที่เราเคยโดนแมงกะพรุนไง มันหายยากนะครับ

  ในประเทศไทยพบฮดรา 2 สายพันธุ์ คือ ไฮดราสีน้ำตาล (Chlorohydra sp.) และไฮดราสีน้ำตาล พบได้ทั่งไปตามแหล่งน้ำที่ค่อนข้างสะอาด ตัวจะเล็กมาก ต้องสังเกตดี ๆ แต่ที่จะเห็นได้ชัดคือ chlorohydra

  จากที่ทราบกันดีว่าสัตว์ไม่สามารถสร้างอากหารเองได้ ดังนนั้นจึงไม่มีคลอโรพลาสต์ ทำให้เห็นเป้นสีเขียวในสาหร่ายและพืช มีคำถามว่าทำไมไฮดราจึงมีสีเขียว ไม่ได้หมายความว่าไอดราสามารถสังเคราะห์แสงได้ และทำไมจัดว่าเป็นสัตว์

  จริง ๆ แล้ว ที่เรเห็นเป้นสีเขียวเพราะมันเป็นการอยู่ร่วมกันของไฮดรากับสาหร่ายสีเขียวบางชนิด โดยสาหร่ายดังหล่าวจะเกาะอยู่ตามผนังชั้นในของไฮดรา โดยปกติไฮดราจะมีผนังที่บางและค่อนข้างใส ทำให้เราเห็นไฮดราเป็นสีเขียวครับความคิดเห็นที่ 41

cherry_cc1@hotmail.com (Guest)
1 พ.ย. 2548 12:17
 1. ไฮดรามีกระบวนการย่อยอาหารเป็นอย่างไรบ้างค่ะความคิดเห็นที่ 37

Due_n
12 ต.ค. 2548 18:49
 1. ไฮดราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับ แต่ต้องสังเกตดีๆ นะครับ ไฮดรามีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศ (แตกหน่อ) และไม่อาศัยเพศ () แต่ส่วนใหญ่จะไม่อาศัยเพศครับความคิดเห็นที่ 2

nop (Guest)
7 มี.ค. 2548 17:57
 1. ของแก้ไขคำตอบ

  มีช่องลำตัว ไม่ใช่ช่องลำไส้ นะครับความคิดเห็นที่ 3

rag xx (Guest)
12 เม.ย. 2548 22:33
 1. HYDRA เปนการ์ดครับ เอามะ ผมขาย2mเองความคิดเห็นที่ 24

นักวิชาการlength chay@hotmai (Guest)
27 ส.ค. 2548 10:45
 1. ไฮดรา (Hydra) จัดเป็นพวกอาณาจักรสัตว์ (Animal Kingdom) อยู่ใน Class Hydrozoa, Phylum Cnidaria (L. kinde=ต่อย) (อดีตคือ Phylum Coelenterata) เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับแมงกะพรุน (Scyphozoa), ดอกไม้ทะเล ปะการัง กัลปังหา (Anthozoa) และหวีวุ้น (Cubozoa) รูปร่างเป้นแบบ Polyp มีหนวด (Tentacle) ภายในหนวดจะมี nematocyst เมื่อเยื่อถูตัวมันหรือมีใครไปจับมัน มันจะปล่อย nematocyst ออกมา ดังที่เราเคยโดนแมงกะพรุนไง มันหายยากนะครับ

  ในประเทศไทยพบฮดรา 2 สายพันธุ์ คือ ไฮดราสีน้ำตาล (Chlorohydra sp.) และไฮดราสีน้ำตาล พบได้ทั่งไปตามแหล่งน้ำที่ค่อนข้างสะอาด ตัวจะเล็กมาก ต้องสังเกตดี ๆ แต่ที่จะเห็นได้ชัดคือ chlorohydra

  จากที่ทราบกันดีว่าสัตว์ไม่สามารถสร้างอากหารเองได้ ดังนนั้นจึงไม่มีคลอโรพลาสต์ ทำให้เห็นเป้นสีเขียวในสาหร่ายและพืช มีคำถามว่าทำไมไฮดราจึงมีสีเขียว ไม่ได้หมายความว่าไอดราสามารถสังเคราะห์แสงได้ และทำไมจัดว่าเป็นสัตว์

  จริง ๆ แล้ว ที่เรเห็นเป้นสีเขียวเพราะมันเป็นการอยู่ร่วมกันของไฮดรากับสาหร่ายสีเขียวบางชนิด โดยสาหร่ายดังหล่าวจะเกาะอยู่ตามผนังชั้นในของไฮดรา โดยปกติไฮดราจะมีผนังที่บางและค่อนข้างใส ทำให้เราเห็นไฮดราเป็นสีเขียวครับความคิดเห็นที่ 25

สุดที่รัก (Guest)
27 ส.ค. 2548 10:54
 1. ไฮดราคืออะไรความคิดเห็นที่ 68

......... (Guest)
4 ก.ค. 2549 17:56
 1. อยากเห็นภาพของไฮดรา เสียดายไม่มีความคิดเห็นที่ 55

pup258.love@hotmail.com (Guest)
26 ธ.ค. 2548 12:37
 1. ไฮดราคืออะไรกันแน่บอกหน่อยความคิดเห็นที่ 64

tuktukclub (Guest)
24 มิ.ย. 2549 18:19
 1. ไฮดราเคลื่อนที่อย่างไรความคิดเห็นที่ 19

เอก3 (Guest)
1 ส.ค. 2548 22:48
 1. ไร้สาระ จะรู้ไปทำไมก็ไม่รู้ งง...ความคิดเห็นที่ 22

banyangam.com (Guest)
19 ส.ค. 2548 11:12
 1. อาโทรโพรดามีอวัยวะที่เป๊นโพรงความคิดเห็นที่ 80

เด็กเก่ง (Guest)
2 ส.ค. 2549 18:18
 1. รู้ไหมคะว่าหนวดของไฮดรามีเข็มพิษ ถ้าโดนแล้วจะเป็นอัมพาตได้ แต่ถ้ามนุษย์โดนจะไมเป็นไรความคิดเห็นที่ 34

playfa.75@chaiyo.com (Guest)
8 ต.ค. 2548 12:13
 1. ไฮดรามีการสืบพันธุ์แบบใด แบบใดความคิดเห็นที่ 50

แป่มแป้ม (Guest)
30 พ.ย. 2548 18:09
 1. อยากรู้วิธีการกินอาหารของไฮดราความคิดเห็นที่ 45

pim_m09@hotmail.com (Guest)
9 พ.ย. 2548 13:11
 1. ไฮดราน่ารักความคิดเห็นที่ 49

เด็กสายวิทย์ทำรายงาน (Guest)
14 พ.ย. 2548 18:56
 1. การแลกเปลี่ยนก๊าซของไฮดราเป็นยังไงค่ะ ขอคำตอบด่วนเลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น