สาหร่ายทะเล/ ไฟโครีมิดิเอชั่น: ลดพิษจาก สารอินทรีย์ (TNT)

สาหร่ายทะเล/ ไฟโครีมิดิเอชั่น: ลดพิษจาก สารอินทรีย์ (TNT)

สาหร่ายทะเลจัดว่าเป็นพืชที่อาศัยอยู่ใต้ทะเล ที่เกิดมาพร้อม ๆ กับโลก และจัดเป็นสิ่งแรกที่เริ่ม สังเคราะห์แสงได้ และ สามารถใช้แสงอาทิตย์ในการสร้างอาหารเช่นเดียวกับพืชทั่วๆไป

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาหร่ายเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนให้กับโลกของเราถึง 70% เลยทีเดียว นอกจากจะสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแล้ว สาหร่ายทะเลก็สามารถ สร้างอาหารโดยการดูดซึม (osmosis) เอาแร่ธาตุและสิ่งมีประโยชน์ทั้งหลายโดยตรง มาจากทะเลด้วย ดังนั้นคุณค่า และคุณประโยชน์ของสาหร่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ น้ำทะเลเป็นสำคัญ แหล่งที่เก็บเกี่ยวสาหร่ายจึงจัดว่า มีความสำคัญอย่างมาก ในการพิจารณาถึงคุณประโยชน์ของสาหร่ายด้วย (คัดลอก จากนิตยสารใกล้หมอ ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2540)

สาหร่ายทะเลไม่มี ราก ดอก และใบเหมือนพืชบนบก สาหร่ายทะเลมีหลายสี เช่น เขียว แดง และน้ำตาล พวกสาหร่ายสีเขียว ต้องการแสงมาก จึงเจริญเติบโตอยู่ใกล้ชายฝั่ง ส่วนสาหร่ายใบพาย และสาหร่ายสีน้ำตาลชนิดอื่นๆ ไม่ต้องการแสงมากจึงอยู่ในน้ำที่ลึกลงไป และค่อนข้างมืดได้

ปัจจุบันมีการค้นพบว่ามีสาหร่ายอยู่ถึงประมาณ 20,000 ชนิดทั่วโลก ซึ่งก็พอจะแบ่งออก เป็นกลุ่มดังนี้ (ที่มา คัดลอก จากนิตยสารใกล้หมอ ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2540)
1. Blue seaweed (สาหร่ายสีน้ำเงิน) จัดเป็นสาหร่าย cell เดียวและมีขนาดเล็ก (microscopic and unicellular) ยกตัวอย่างเช่น Spirulina
2. Green seaweed (สาหร่ายสีเขียว) มีขนาด 10-50 ซม. จะพบบริเวณน้ำทะเล ในส่วนที่ตื้น ๆ (upper section) ยกตัวอย่างเช่น Aosa, Fucus vesiculosus และ Laminaria Digitata
3. Brown seaweed (สาหร่ายสีน้ำตาล) อยู่ในน่านน้ำทะเลที่ลึกปานกลาง (middle section) มีขนาดยาวตั้งแต่ 10 ซม. ถึง 100 เมตร, สาหร่ายสีน้ำตาลเป็นสาหร่าย ที่มีคุณค่ามากที่สุด เพราะมีส่วนประกอบของ amino acids, vitamins และ minerals มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น Ascophyllum Nodosum
4. Red seaweed (สาหร่ายสีแดง) อยู่ในส่วนน่านน้ำที่ลึกที่สุด (deepest level) มีขนาดยาวตั้งแต่ 10-40 ซม. ยกตัวอย่างเช่น Codium Corallina

เมื่อเร็วนี้ นักวิจัยจาก วอชิงตัน ดี ซี โดย ดร. แจอร์ โรเลอร์ ศ. ทางด้าน วิศวกรรมเคมี ที่ OSU หรือ Oregon state University ค้นพบวิธี ลดสารพิษ (Detoxify) จากสารพิษประเภทสารอินทรีย์ เช่น ทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene)หรือ สารไฮดรอคาร์บอนประเภท เป็นวงอะโรมาติก (aromatic) โดยใช้สาหร่ายทะเลสีแดง (Red seaweed)

โดยทั่วไปสารเคมีสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะสารในหมู่ที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจนเป็นหลัก อาจจะมีธาตุอื่นปนอยู่บ้างแต่พื้นฐานหลัก คือธาตุ 4 ตัวที่กล่าวมา สารอินทรีย์ถูกผลิตขึ้นมากมายทุกวันทำให้ยากแก่การจดจำ นักเคมีจึงได้ทำการจัดแบ่งประเภทของสารตามคุณสมบัติ โครงสร้างและการทำปฏิกิริยาต่อสารอื่น ได้ประมาณ 10 หมู่ที่สำคัญ โดยเน้นที่หมู่แสดงสมบัติเฉพาะหรือ ฟังก์ชันนอล กรุ๊ป (functional group)
สารอินทรีย์อีกหมู่หนึ่งซึ่งมีพันธะคู่สลับเดี่ยวและมีโครงสร้างเป็นวงที่มีเสถียรภาพมากทำปฏิกิริยาเคมียาก เราเรียกหมู่นี้ว่า อะโรมาติก (aromatic) บางตัวใช้เป็นตัวทำละลายและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภทเพื่อผลิตสีและยารวมทั้งวัตถุระเบิดเช่น ระเบิด ทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene)หรือ สารไฮดรอคาร์บอนประเภท เป็นวงอะโรมาติก (aromatic)
(ที่มา รุ่งนภา แซ่เอ็ง: สารอินทรีย์ใกล้ตัว)

ขบวนการดังกล่าว มีชื่อว่า ไฟโครีมิดิเอชั่น (Phycoremediation) โดยคำว่า Phyco มาจากรากศัพท์ จากภาษากรีก pykos แปลว่า สาหร่ายทะเล ส่วน คำว่า Remediation หมายถึงการบำบัด เยียวยา ในภาษาอังกฤษ นั่นเอง ส่วนใหญ่ใช้ในแง่ศัพท์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น ไฟโครีมิดิเอชั่น (Phycoremediation) หมายถึง การใช้ สาหร่ายทะเล ช่วยปรับปรุงระบบนิเวศน์และ สิ่งแวดล้อม นั่นเอง (Eugenia, 2003) ทั้งบนบกและในน้ำ ขบวนการทางชีวเคมีในสาหร่ายจะมีการสะสมสารมลพิษเข้าตัวมันเอง และ อาจมีการสลาย ตัว มลพิษ ให้มีความมีพิษลดลง ยกตัวอย่าง สาหร่าย สีเขียวสองชนิด เช่น Chlamydomonas reinhardtii (อยู่บนพื้นดิน), และ Dunaliella tertiolecta (อยู่ในทะเล) (ที่มา Kari Dresback., et al, 2001)

ประโยชน์ที่ได้รับกับงานวิจัยดังกล่าว สร้างคุณประโยชน์ แก่สัตว์น้ำ ทะเลอย่างยิ่ง เช่น หอยกาบ กุ้ง หอยนางรม แล ปูในน้ำทะเล ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการอยู่รอดต่ำ เมื่อได้รับสารอินทรีย์ ประเภทสาร ทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene)หรือ สารไฮดรอคาร์บอนประเภท เป็นวงอะโรมาติก (aromatic) อีกทั้ง ขบวนการ ไฟโครีมิดิเอชั่น (Phycoremediation) โดยใช้ สาหร่ายช่วยบำบัด มลพิษ จะช่วย ปรับสภาพ และช่วยรักษา ความเป็นกรด ด่าง และ ลดความเป็นเกลือ ในน้ำทะเลได้ อีกด้วย


เรียบเรียงและแปล Nattawut Boonyuen
Keywords: Phycoremediation, Marine Seaweed, TNT, Organic Pollutants,
อ้างอิง
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-02/osu-msc021805.php
http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=20203
http://www.sciencedaily.com/releases/2005/02/050223151656.htm
http://skunkhillstudio.com/galleries/citynguilds/August04/seaweed.jpg

Eugenia, J. O. 2003. Phycoremediation: key issues for cost-effective nutrient removal processes.
Biotechnology Advances , 22: 81-91

Kari Dresback, Durba Ghoshal and Arun Goyal. 2001. Phycoremediation of Trichloroethylene
(TCE). Physiol. Mol. Biol. Plants, 7(2):117-123


ความคิดเห็นที่ 1

big (Guest)
29 มิ.ย. 2548 12:16
 1. น่าจะเอารูปสาหร่ายชนิดต่าง

  ๆๆมาลงด้วยนะครับความคิดเห็นที่ 2

จิ๊บ (Guest)
29 มิ.ย. 2548 17:17
 1. ขอบจัยนะ ยินดีที่ได้รู้จักนะ

  รักนะจ๊ะ Loveความคิดเห็นที่ 3

thanyavee_l@hotmailcom (Guest)
27 ก.ค. 2548 12:34
 1. นอกจากจะให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วน่าจะมีข้อมูลทางด้านธรุกิจด้วยนะคะ เผื่อจะได้มึข้อมูลในการทำงานความคิดเห็นที่ 4

u know who (Guest)
30 ก.ค. 2548 15:11
 1. 1.สาหร่ายทะเลไม่ใช่พืชนะครับ เพราะมันไม่มีราก ดอก ใบ และลำต้นที่แท้จริงเหมือนพืช (ซึ่งในบทความก็ได้กล่าวไว้แล้ว) ควรใช้คำว่า สิ่งมีชีวิต จะดีกว่า

  2.Spirulina เป็นสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue green) นะครับ ไม่ใช่สาหร่ายสีน้ำเงิน

  3.Laminaria ไม่ใช่สาหร่ายสีแดงนะครับ ที่ถูกต้องเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลนะครับ

  ขอบคุณนะครับที่นำความรู้ดี ๆ มาให้อ่านกัน จะติดตามต่อไปครับความคิดเห็นที่ 5

Blueguy103@hotmail.com (Guest)
30 ก.ค. 2548 15:15
 1. บทความข้างบนยังมีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการครับฝากผู้โพสต์ช่วยตรวจสอบอีกครั้งครับ

  เท่าที่ศึกษามา Blue seaweed ผมยังไม่เคยได้ยินครับ คาดว่าน่าจะเป็น Blue-greenalgae สาหร่ายสีเขียวแกมนำเงินมากกว่านะครับ เพราะ Spirulina มีรงควัตถุเป็น phycocyanin กับ chlorophyll จึงมีสีเขียวแกมนำเงิน นอกจากนี้แล้ว Fucus และ Laminaria digitata ต่างก็เป็นสาหร่ายสีนำตาลด้วยครับ..อีก

  อย่าง อยากให้เห็นถึงความสำคัยของการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยครับ ประการแรกคือต้องเขียนและสะกดให้ถุกต้องครับเพราะเป็นชื่อเฉพาะ..และชื่อspecies ที่ตามหลังมาต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นนะครับ และต้องมีการเน้นชื่อวิทยาศาตร์ให้แตกต่างจากตัวอักษรอื่นด้วยครับ เช่น ขีดเส้นใต้ หรือทำตัวเอียงความคิดเห็นที่ 6

milkshake172@hotmail.com (Guest)
31 ก.ค. 2548 18:57
 1. ถ้าเป็นการบำบัดโดยพืชจะเรียกว่า phytoremediation ครับ

  ถ้าบำบัดโดยจุลชีพหรือสิ่งมีชีวิตอื่นจะเรียกรวมๆว่า bioremediationความคิดเห็นที่ 7

Nattawut Boonyuen
8 ส.ค. 2548 17:14
 1. เรียน คุณ Blueguy103@hotmail.com  ช่วยกรุณาดูที่อ้างอิงด้วยนะครับ พอดีผมไม่ใช่นัก สาหร่ายวิทยาด้วยซิ เพียงแค่เเปล มาจากต้นฉบับ ส่วนพื้นฐานงานวิจัยดังกล่าว  ผมยอมรับ ว่า ผมเป็นแค่ผู้เเปลและไม่ได้วิจัยเอง แต่สิ่งที่รู้สิ่งหนึ่งก็คือ  การ เขียนเอกสาร ไม่ว่า ตำราวิชาการ วารสาร วิชาการ ทั้งในและนอก อะไรก็ตาม ผม จะ อ้างอิงผู้แต่ง เสมอ  ในบทความดังกล่าว ผม คัดลอก นิตยสารใกล้หมอ

  เช่นประโยคว่า  "ปัจจุบันมีการค้นพบว่ามีสาหร่ายอยู่ถึงประมาณ 20,000 ชนิดทั่วโลก ซึ่งก็พอจะแบ่งออก เป็นกลุ่มดังนี้ (ที่มา คัดลอก จากนิตยสารใกล้หมอ ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2540)

  1. Blue seaweed (สาหร่ายสีน้ำเงิน) .............

  2. Green seaweed (สาหร่ายสีเขียว) ........

  . Brown seaweed (สาหร่ายสีน้ำตาล).........

  4. Red seaweed (สาหร่ายสีแดง) .........."  ถ้าคุณเป็นนักวิจัยทั้งด้าน สาหร่าย หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้

  ยินดีเลยครับ กับข้อเสนอเเนะดีๆ  ส่วน การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ทั้งดเส้นใต้ หรือทำตัวเอียง ผมเชื่อว่า นักเรียนไทย ม. ต้น บางโรงเรียน หรือ ม.ปลาย สายวิทย์ ก็คงทราบดีและได้เรียนกันมาแล้ว ในวิชาชีววิทยา

  ผมเห็นด้วยด้วย แต่ พอดี Program ในการ post ไม่ สามารถจะทำได้ นะครับ  หวังว่า คุณ Blueguy103@hotmail.com เข้าใจเหตุผลดังกล่าว  ขอบคุณกับข้อเสนอเเนะดีๆ  nattawutความคิดเห็นที่ 8

blueguy103 (Guest)
9 ส.ค. 2548 15:43
 1. ขอบคุณมากครับ...คุณ Nattawut ที่กรุณาเข้ามาแบ่งปันความรู้..ผมไม่ได้เป็นนักสาหร่ายวิทยาหรอกนะครับแต่ก็เคยได้เรียนผ่านมาบ้าง.เข้าใจครับว่าเป็นการแปลมา..และไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิคุณ Nattawut นะครับ..ตอนแรกนึกว่าพิมพ์ตกเท่านั้นเองครับ ส่วนเรื่องการเขียนชี้ววิทยาศาสตร์นั้นผมใจครับว่าโปรแกรมทำตัวเอียงไม่ได้..

  ขอบคุณมากครับผมความคิดเห็นที่ 9

~เมมโมรี่~ (Guest)
6 ก.ย. 2548 22:36
 1. ดีค่ะ /ด้ความรู้เพิ่มด้วยความคิดเห็นที่ 10

น้องหนิง โนนสูง (Guest)
10 ธ.ค. 2548 11:06
 1. อยากรู้ว่าการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ เขียนอย่างไรและมีหลักการอย่างไร บ้าง อยากทราบจริง ๆค่ะความคิดเห็นที่ 11

ju (Guest)
16 ธ.ค. 2548 15:54
 1. มีสาหร่ายอีกไหมค่ะความคิดเห็นที่ 15

blueguy103 (Guest)
20 ธ.ค. 2548 17:55
 1. ชื่อวิทยาศาสตร์ ถ้าพิมพ์ก็ต้องพิมพ์ตัวเอียงครับ ถ้าเขียนก็ต้องขีดเส้นใต้(ต้องทำให้มีความแตกต่างจากข้อความอื่นๆอะครับ) อักษรตัวแรกของชื่อจีนัสก้ต้องพิมพืตัวใหญ่ ตัวต่อๆๆมาพิมพืเล็ก ระหว่างชื่อจีนัสกะสปีชีส์ก็ต้องเว้นวรรค ครับความคิดเห็นที่ 16

jumcute91@hotmail.com (Guest)
31 ม.ค. 2549 11:53
 1. พอดีเรียนวิชาสาหร่ายวิทยาอยู่เลย อยากได้ข้อมูลของ จีนัส Cosmarium ถ้าพอทราบข้อมูลภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ช่วยโพสต์บอกหรือเมลล์มาให้หน่อยนะคะ

  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 17

นาราคุ (Guest)
7 ก.พ. 2549 20:45
 1. น่าจาเอาสาหร่ายมาเยอะ แล้วบอกชื่อด้วย

  แค่นี้มันน้อยไป ทำทั้งทีน้าจาเอามาให้เยอะที่สุดความคิดเห็นที่ 18

blueguy103 (Guest)
4 มี.ค. 2549 17:46
 1. คุณ jumcute91@hotmail.com น่าจะลองหาในกูเกิ้ลนะครับมีเยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น