โปรแกรม GSP ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

โรงเรียนสามารถทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึง สสวท. เพื่อขอใช้โปรแกรม GSP ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย สสวท. จะจัดโปรแกรมให้ในราคาลิขสิทธิ์ละ 990 บาท พร้อมคู่มือที่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วความคิดเห็นที่ 124


21 ก.ย. 2554 11:56
 1. อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ทำอย่างไรความคิดเห็นที่ 116

11 เม.ย. 2550 11:42
 1. แจกแผนการสอนฟรี ! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.marketathome.com/shop/ppsoftความคิดเห็นที่ 102

7 ก.ย. 2549 09:00
 1. วันที่4 - 6 ก.ย.ผมได้ไปอบรมโปรแกรม GSP ของเขตตรวจราชการที่ 4 ชอบมากครับมีประโยชน์ที่สุด จะพยายามนำไปใช้ให้ได้มากที่สุด ขอบคุณ อ.แมวคับ....จาก (ลูกน้อง)เก่าความคิดเห็นที่ 20

14 มิ.ย. 2548 11:20
 1. อยากทราบว่าถ้าต้องการสั่งซื้อโปรแกรม GSP ควรทำอย่างไร
  กรุณาบอกด้วยค่ะ ขอบคุณมาก ๆๆความคิดเห็นที่ 105

15 ก.ย. 2549 10:54
 1. อยากรู้ความหมายของคำว่า GSP ว่ามีเนื้อหาและความเป็นมาอย่างไร เนื้อหายิ่งเยอะยิ่งดีความคิดเห็นที่ 1

สุรัชน์
12 มี.ค. 2548 12:52
 1. ถ้ามีเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณครูไผ่มากครับความคิดเห็นที่ 5

17 มี.ค. 2548 20:44
 1. เป็นอย่างที่ครูไผ่เรียนให้ทราบครับ
  ทั้งนี้นั้นการเปลี่ยนแผนมาทำแบบนี้ช่วยลดคำถามต่าง ๆ จากสังคมได้ครับความคิดเห็นที่ 26

1 ก.ค. 2548 19:06
 1. โทร 0-2392-4021 ต่อ 1245ความคิดเห็นที่ 29

2 ก.ค. 2548 11:41
 1. วันก่อนมีอบรมครูคณิตม.ปลาย ตอนนี้ครูซื้อโปรแกรมได้แล้ว
  หากไม่แน่ใจว่าโปรแกรมมีอะไรทำอะไรได้บ้าง
  ลองดู http://www.ipst.ac.th/magazine/mag134/60-62%20math2.pdf หรือ
  http://www.ipst.ac.th/magazine/index.html
  ฉบับ 134 มีบทความ GSP อยู่ครับ

  ทดลองใช้ได้แน่นอนครับ ที่ สสวท. ยินดีมาก

  เมื่อโรงเรียนซื้อ ที่ผมเห็นจะมีหนังสือให้ผู้อำนวยการลงนามว่าจะใช้ที่โรงเรียนนั้น ๆ เท่านั้น จะไม่แจกจ่ายไปยังผู้อื่น ผมเข้าใจว่าแต่ละแผ่น CD จะมีรหัส ซึ่งจับคู่กับชื่อโรงเรียน หากโปรแกรมหลุดออกมาข้างนอก ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าหลุดมาจากโรงเรียนไหน (ผมเดาเอาครับว่าอาจจะเป็นอย่างนี้)

  หากว่าโรงเรียนอยู่ไกล ก็อาจจะสอบถามรายชื่อโรงเรียนที่มี GSP ที่อยู่ไกล้ ๆ แล้วไปดูเขาก่อนก็ได้ อาจไม่ต้องมาถึง สสวท. สำหรับรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดที่มี GSP ผมจะเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โปรดติดตามที่ http://thaigsp.ipst.ac.th/ความคิดเห็นที่ 34

27 ก.ค. 2548 08:05
 1. ในการสั่งซื้อโปรแกรม GSP นั้น ให้ทางโรงเรียนทำหนังสือสั่งซื้อ มายัง สสวท. พร้อมทั้งส่งธนาณัติ 990 + 28 บาท สั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่ายการคลัง สสวท.” (ซอฟต์แวร์ราคา 990 บาท ค่าส่ง 28 บาท ). สั่งจ่ายไปรษณีย์สันติสุข

  สสวท.จะจัดส่งซอฟต์แวร์ไปให้ พร้อม

  1.ใบเสร็จ ค่าซอฟต์แวร์ 990 บาท

  2. ใบ “ข้อตกลงการใช้โปรแกรม GSP “ ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนต้องลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียนในข้อตกลงนี้ด้วย แล้วส่งกลับมายัง สสวท.ความคิดเห็นที่ 37

สุรัชน์
2 พ.ย. 2548 17:52
 1. [[21764]]
  หน้าปกความคิดเห็นที่ 50

สุรัชน์
2 พ.ค. 2549 09:11
 1. หากมีคำถามเกี่ยวกับ GSP อาจติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลข 0-23924021 ต่อ 1239, 1245 หรืออีเมล pwait@ipst.ac.th

  เป็นคำถามที่ดีครับ ทำไมรัฐบาลไม่ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการศึกษาทุกโปรแกรมหรือบางโปรแกรมที่สำคัญมีประโยชน์แจกให้ครูใช้ฟรีกันไปเลย ท่านลองตอบคำถามของท่านเองและคำถามนี้ดูก่อนไหมครับความคิดเห็นที่ 51

sineenart
2 พ.ค. 2549 09:18
 1. คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ได้ที่เว็บไซต์ http://thaigsp.ipst.ac.thความคิดเห็นที่ 52

sineenart
2 พ.ค. 2549 11:59
 1. เด็กหญิงจินดาภัทร สินธวัชต์ (น้องปิ่น) นักเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ไอทีเป็นเครื่องมือ ่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องศิลปะและภูมิปัญญาไทย

  น้องปิ่นได้ออกแบบลายผ้าขิดใหม่ ๆ กว่า 20 ลาย จากโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีอาจารย์วาสนา ขุนทอง และอาจารย์ณัฐธิรา จันทรเสนา เป็นที่ปรึกษา หลังจากที่ได้ใช้โปรแกรม GSP ออกแบบลายขิด แล้ว ก็ได้เลือกสั่งทอบางลายออกมาเป็นผืนผ้าขิดได้อย่างสวยงาม ด้วยความช่วยเหลือของคุณป้าไพบูลย์ เชี่ยวชาญ และกลุ่มแม่บ้านทอผ้าอำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี ช่วยแปลงจินตนาการออกมาเป็นผ้าทอได้อย่างสวยงาม

  โรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้นำโปรแกรม GSP มาใช้สอนในโรงเรียน หลังจากที่ ซิสเตอร์ยุวดี อารีย์จิตรานุสรณ์ ผู้จัดการโรงเรียน ได้เข้ารับการอบรมจาก สสวท. แล้วเกิดความประทับใจ จึงได้นำมาอบรมต่อ ให้ครูหมวดคณิตศาสตร์ทุกคน และขยายผลการอบรมให้กับโรงเรียนในเครือซาเลเซียนหญิง ได้แก่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงเรียนนารีวุฒิบ้านโป่ง จ.ราชบุรี โรงเรียนนารีอุปถัมภ์สามพราน จ.นครปฐม และโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง จ.อุดรธานี พร้อมกับส่งครูคณิตศาสตร์คนอื่น ๆ ในโรงเรียนเซนต์เมรี่เข้ารับการอบรม GSP จาก สสวท. ในหลักสูตรที่จัดขึ้นภายหลังด้วย

  โดยในปี 2548 โรงเรียนเซนต์เมรี่ได้นำร่องนำ GSP มาสอน ชั้น ม. ต้นก่อน และปีการศึกษานี้ ได้ขยายผลนำไปใช้สอนในทุกระดับ อาทิ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) สอนเรื่องรูปเรขาคณิต ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) สอนเรื่องสูตรคูณ การคำนวณตัวเลข การหาพื้นที่ ที่เห็นได้ชัดอีกอย่างก็คือนักเรียนเกิดความคิดเชื่อมโรงระหว่าง ภาพที่สร้างกับสูตรคุณ และเกิดความจำสูตรคูณได้แม่นยำขึ้นมาก” ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สอนเรื่องกราฟพาราโบลา การเลื่อนขนาน การแปลง ซึ่งช่วงชั้นนี้ได้ประโยชน์มากเพราะเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรม GSP ในการสอน เด็กจะงงมากเวลาที่สอนการเลื่อนขนานและการแปลง แต่โปรแกรมนี้ทำให้เข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเยอะ และในช่วงชั้นที่ 3 นี้เอง ที่นักเรียนได้ลองใช้ GSP ทำสิ่งต่าง ๆ ตามจินตนาการ เช่น แบบจำลองการเคลื่อนไหวของอมีบา การออกแบบลายผ้า การสร้างภาพดอกไม้และหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวไว้

  “แม้แต่เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบางเรื่อง เช่น เอสโพนิเชี่ยน ฟังก์ชั่น ก็ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น ในวิชาคอมพิวเตอร์ได้นำทฤษฎีปิทากอรัสมาใช้กับการแปลงด้วย โดยประสานกับครูคอมพิวเตอร์เป็นระยะ เพราะบางเนื้อหาของคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว อนาคตจะขยายผลการใช้โปรแกรมนี้ให้โรงเรียนข้างเคียงด้วย” ซิสเตอร์ยุวดีกล่าวความคิดเห็นที่ 54

21 พ.ค. 2549 13:31
 1. โรงเรียนใดที่มีผลงานเกี่ยวกับโปรแกรม GSP โปรดติดต่อสสวท. เพื่อจะประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อต่างๆ พร้อมรับฟรีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน GSPโปรดส่งข้อมูลมาที่ thaigsp@ipst.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-กันยายน 2549ความคิดเห็นที่ 58

28 มิ.ย. 2549 17:24
 1. ขอความเห็นครับ หนังสือเอกสารที่มากับโปรแกรมอ่านง่ายและปฏิบัติตามได้จริงหรือไม่ครับ ถ้าไม่ยากมาก ไม่ต้องรออบรมครับ อ่านแล้วลุยลองปฏิบัติเองได้เลย ฝึกบ่อยก็จะเก่งครับความคิดเห็นที่ 60

สุรัชน์
1 ก.ค. 2549 10:44
 1. วันก่อนคุยกับอ.ชมัยพร อ.บอกว่ารู้จักชื่อครูไผ่ แต่ไม่แน่ใจว่าเคยคุยกันหรือเปล่า แล้วก็นึกย้อนไปว่า เคยมีอ.ผู้หญิงท่านหนึ่งเข้ามาคุยด้วยกับอ.ชมัยพร แต่ก็ไม่ได้นึกว่าเป็นครูไผ่ อ.ชมัยพรบอกว่าสงสัยต้องเป็นคนนั้นแน่เลย ตลกดีเหมือนกัน ถ้าเจออ.ชมัยพรอีก ก็ทักแกอีกนะครับความคิดเห็นที่ 16

ครูไผ่
9 เม.ย. 2548 20:58
 1. http://www.vcharkarn.com/snippets/vcafe/show_message.php?Cid=92&Pid=12449&brange=11_20

  ตั้งแต่ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 เป็นต้นไปความคิดเห็นที่ 7

ครูไผ่
18 มี.ค. 2548 21:08
 1. พีชคณิตทั้งหมดเขียนให้อยู่ในรูปของกราฟได้ค่ะความคิดเห็นที่ 8

ครูไผ่
18 มี.ค. 2548 21:23
 1. และเลขคณิตก็เขียนให้อยู่ในรูปของพีชคณิตได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น