โปรแกรม GSP ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

โรงเรียนสามารถทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึง สสวท. เพื่อขอใช้โปรแกรม GSP ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย สสวท. จะจัดโปรแกรมให้ในราคาลิขสิทธิ์ละ 990 บาท พร้อมคู่มือที่เขียนเป็นภาษาไทยแล้ว


ความคิดเห็นที่ 124

krupratom_2@hotmail.com (Guest)
21 ก.ย. 2554 11:56
 1. อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ทำอย่างไรความคิดเห็นที่ 20

krujeed@thaimail.com (Guest)
14 มิ.ย. 2548 11:20
 1. อยากทราบว่าถ้าต้องการสั่งซื้อโปรแกรม GSP ควรทำอย่างไร

  กรุณาบอกด้วยค่ะ ขอบคุณมาก ๆๆความคิดเห็นที่ 16

ครูไผ่ vcharkarn vteam
9 เม.ย. 2548 20:58
 1. http://www.vcharkarn.com/snippets/vcafe/show_message.php?Cid=92&Pid=12449&brange=11_20  ตั้งแต่ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 เป็นต้นไปความคิดเห็นที่ 7

ครูไผ่ vcharkarn vteam
18 มี.ค. 2548 21:08
 1. พีชคณิตทั้งหมดเขียนให้อยู่ในรูปของกราฟได้ค่ะความคิดเห็นที่ 8

ครูไผ่ vcharkarn vteam
18 มี.ค. 2548 21:23
 1. และเลขคณิตก็เขียนให้อยู่ในรูปของพีชคณิตได้ความคิดเห็นที่ 79

ครูไผ่ vcharkarn vteam
7 ก.ค. 2549 03:53
 1. ใช้ winzip เปิดไม่ได้ค่ะความคิดเห็นที่ 87

ครูไผ่ vcharkarn vteam
13 ก.ค. 2549 06:45
 1. เวียก คืออะไรคะคุณ npความคิดเห็นที่ 89

ครูไผ่ vcharkarn vteam
13 ก.ค. 2549 08:45
 1. อ้อ เข้าใจแล้วค่ะ

  ภาษาอีสานนี่คล้าย ๆ กับภาษาอังกฤษนะคะ

  เช่น ซุบหน่อไม้ ออกเสียงคล้าย soup

  เวียก ออกเสียงคล้าย work  ใครในโลกนี้จะเป็นยังไง ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของคน ๆ นั้นเองค่ะ  สำหรับบางคน การถูกกล่าวหาบ่อย ๆ อาจจะทำให้คนที่แต่เดิมดี ๆ อยู่ เกิดคล้อยตามปฏิบัติตัวเอนเอียงไปตามที่ถูกตอกย้ำโดยไม่รู้ตัวก็ได้  ดังนั้น ถ้าอยากให้โลกนี้มีคนดีเพิ่มขึ้น ก็ควรจะช่วย ๆ กันพูดตอกย้ำในเรื่องที่ดี ๆ ค่ะ

  ใคร ๆ ก็อยากทำดีนะคะ ถ้าทำดีแล้วได้รับการยอมรับความคิดเห็นที่ 28

ครูไผ่ vcharkarn vteam
2 ก.ค. 2548 09:14
 1. มี เครื่องมือสำหรับสร้างจุด เส้นตรง วงกลม เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน การแปลงทางเรขาคณิต และประกอบเข้าเป็นรูปต่าง ๆ สามารถเก็บรูปสำเร็จบางรูปที่ต้องใช้งานบ่อย ๆ ไว้ใช้ในโอกาสต่อไป มีเครื่องคิดเลข และเครื่องวัดความยาว มุม พื้นที่ เส้นรอบวง ค่าโคออร์ดิเนต ความชัน ฯลฯ มีเครื่องมือสร้างกราฟของฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ สามารถกำหนดตัวแปรที่สัมพันธ์กับรูป เมื่อเคลื่อนไหวให้รูปเปลี่ยนขนาด ค่าของตัวแปรก็จะเปลี่ยนตามให้เห็นกันจะจะ หรือค่าบางค่าที่เป็นค่าคงที่เช่น ค่าพาย จะไม่เปลี่ยนไปตามขนาดของเส้นรอบวงและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เปลี่ยนไป เป็นต้น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรุป concept ได้ด้วยตนเองจากผลที่ปรากฏ และสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาทั้งปัญหาที่เป็นโจทย์สัญลักษณ์และโจทย์เรื่องราวได้เป็นอย่างดี โดยแสดงให้เห็นทั้งภาพ กราฟ และฟังก์ชัน ของปัญหานั้นอย่างสัมพันธ์กัน  ใช้ได้ตั้งแต่เรื่องบวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึงเรื่องอนุพันธ์  คุณสุรัชน์อนุญาตให้ทดลองใช้ที่ สสวท. ไหมคะ

  โรงเรียนเตรียมหนังสือราชการไป พอครูทดลองใช้แล้วพอใจ ก็ซื้อเลย ไม่ต้องเสียเวลาเทียวไล้เทียวขื่อความคิดเห็นที่ 77

ครูไผ่ vcharkarn vteam
6 ก.ค. 2549 08:02
 1. คุณ np ช่วยบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ภาพธรรมดา แล้วเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยได้ไหมคะ

  ครูไผ่ไม่มีโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ .rar ค่ะ จึงไม่ทราบว่าคุณ np ส่งรูปอะไรมาให้ความคิดเห็นที่ 81

ครูไผ่ vcharkarn vteam
11 ก.ค. 2549 06:58
 1. สร้างรูปแสดงการพิสูจน์ตาม Idea ที่คุณ np เสนอมาเสร็จแล้วซีกหนึ่งค่ะ อีกซีกที่เหลือก็ทำนองเดียวกัน ต้องดูจากโปรแกรม GSP ค่ะ จึงจะเห็นลีลาที่ต้องการ
  ได้ลอง save เป็น htm แล้ว ไม่ work เพราะลีลาดังกล่าว โปรแกรม GSP รุ่นที่ครูไผ่มีอยู่ไม่สามารถแสดงในเว็บบราวเซอร์ได้ จึงกำลังค่อย ๆ สร้างให้เป็นไฟล์ gif เสร็จเมือไรจะเอามาโชว์ค่ะ
  ดูรูปนี้เล่น ๆ ไปพลาง ๆ ก่อนนะคะความคิดเห็นที่ 82

ครูไผ่ vcharkarn vteam
11 ก.ค. 2549 11:22
 1. มาแล้วจ้า

  ครูไผ่สร้าง animation รูปการพิสูจน์ทฤษฏีบทปีทาโกรัสตาม idea ที่คุณ np เสนอมา เสร็จแล้วค่ะ

  ดูรูปแล้ว ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะ

  1. พื้นที่ในกรอบสีแดง เท่ากับ พื้นที่ในกรอบสีชมพูหรือไม่ เพราะเหตุใด

  2. พื้นที่ในกรอบสีน้ำเงินเท่ากับพื้นที่ในกรอบสีฟ้าหรือไม่ เพราะเหตุใด

  3. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ ผลบวกของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาก (พื้นที่ในกรอบสีแดง + พื้นที่ในกรอบสีน้ำเงิน) หรือไม่ เพราะเหตุใดความคิดเห็นที่ 80

ครูไผ่ vcharkarn vteam
9 ก.ค. 2549 14:15
 1. ได้รับไฟล์ที่ส่งไปให้ใหม่แล้วค่ะ Idea เจ๋งมาก โยงไปทบทวนความรู้ข้างเคียงด้วย เดี๋ยวขอเคลียร์งานเร่งด่วนก่อน ค่อยมาทำเพราะดูท่าจะต้องใช้เวลาในการสร้างนานพอสมควรความคิดเห็นที่ 99

pinij1972@hotmail.com (Guest)
31 ส.ค. 2549 15:28
 1. ผมสนใจการใช้โปรแกรม GSP สร้างความรู้ในเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิค ทฤษฏีพีทาโกรัส ความเท่ากันทุกประการ และ เส้นขนาน พอมี Model บ้างไหม ช่วยส่งให้ดูหน่อยขอบคครับความคิดเห็นที่ 10

ครูไผ่ (Guest)
19 มี.ค. 2548 10:33
 1. สร้างโจทย์เลขคณิตที่เป็น Text และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ได้  ตั้งตัวแปรและคำนวณตัวแปรได้

  เมื่อค่าของตัวแปรเปลี่ยนไป ค่าที่คำนวณได้ก็จะเปลี่ยนตามด้วยความคิดเห็นที่ 23

ครูไผ่ vcharkarn vteam
29 มิ.ย. 2548 21:29
 1. ตอบคุณความเห็นที่ 19 และ 20

  ได้แนะนำไว้ที่หัวกระทู้และความเห็นที่ 4 แล้วนะคะ

  ต้องทำหนังสืออย่างเป็นทางการจากโรงเรียนถึง สสวท. ค่ะ

  ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3202 โทรสาร 0 2392 0583ความคิดเห็นที่ 49

32132@;lk.com (Guest)
1 พ.ค. 2549 23:43
 1. สสวท หารายได้จากการศึกษาหรือเปล่า ทำไมต้องขายความคิดเห็นที่ 39

555 (Guest)
22 พ.ย. 2548 18:31
 1. ได้ลองใช้ที่โรงเรียนแล้ว ดีมากๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 98

หมู (Guest)
25 ส.ค. 2549 22:02
 1. โปรแกรมนี้ดีมากเลยนะแต่ไม่ดีสำหรับเด็กมัธยมหรอกค่ะความคิดเห็นที่ 33

konrakpa@chaiyo.com (Guest)
22 ก.ค. 2548 15:59
 1. กรุณาส่งแบบฟอร์มใบสั่งซื้อโปรแกรม GSP ให้หน่อยครับ

  โรงเรียนต้องการซื้อ

  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

  หรือ ส่งทาง อีเมล์ ก็ได้ครับ

  ขอขอบพระคุณยิ่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น