การหาหรม.-ครน. ...

การหา หรม.- ครน. ของเศษส่วนหายังไงคะ


ความคิดเห็นที่ 1

คนหน้าตาดี (Guest)
28 มี.ค. 2548 21:44
 1. ถ้าโจทย์ให้หา ห.ร.ม. ของเศษส่วนทำได้โดย

  เศษ คือ ห.ร.ม.ของตัวเศษ ส่วนตัวส่วน คือค.ร.น. ของตัวส่วน

  แต่ถ้าโจทย์ถาม ค.ร.น.ของเศษส่วน เศษ คือ ค.ร.น ของตัวเศษ

  ส่วนคือ ห.ร.ม. ของตัวส่วน

  ตัวอย่างครับ เช่น จงหาห.ร.ม.ของ 3/2 5/4 7/6

  วิธีทำ..... ให้ใช้หลักห.ร.ม. ของเศษส่วนทำได้โดย

  เศษ คือ ห.ร.ม.ของตัวเศษ ส่วนตัวส่วน คือค.ร.น. ของตัวส่วน

  ดังนั้นเศษ เท่ากับ ห.ร.ม. ของ 3 5 และ 7 ก้อคือ 1

  ดังนั้นส่วน เท่ากับ ค.ร.น. ของ 2 4 และ 6 ก้อคือ 12

  ดังนั้นห.ร.ม.ของ 3/2 5/4 7/6 คือ 1/12ความคิดเห็นที่ 2

rs68^I (Guest)
30 มี.ค. 2548 13:48
 1. เอามาจากไหนครับว่า

  ห.ร.ม. ของเศษส่วนทำได้โดย

  เศษ คือ ห.ร.ม.ของตัวเศษ ส่วนตัวส่วน คือค.ร.น. ของตัวส่วน

  แต่ถ้าโจทย์ถาม ค.ร.น.ของเศษส่วน เศษ คือ ค.ร.น ของตัวเศษ

  ส่วนคือ ห.ร.ม. ของตัวส่วน

  ถ้าสั่งว่า จงหาหรม.ของ 3/2 5/4 7/6 เราจะหา หรม.ของ 3,5,7 ได้ 1 และหา หรม.ของ 2,4,6 ได้ 2 ดังนั้น หรม.ของ3/2 5/4 7/6 เท่ากับ 1/2 ได้ไหมครับ

  ตำราเล่มไหนบอกว่าเศษ คือ ห.ร.ม.ของตัวเศษ ส่วนตัวส่วน คือค.ร.น. ของตัวส่วน ช่วยบอกทีครับ เป็นความรู้ใหม่จริง ๆ น่าสนใจ  ครน. ค=พหุคูณ นะครับ แม่เลขดี ๆ นี่เอง  ครน. ของ 3,5,7  พหุคูณของ3 3x1=3, 3X2=6

  เอาไหม่

  พหุคูณของ3 ==> 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36...

  พหุคูณของ5 ==> 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 . . .

  พหุคูณของ7 ==> 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 . . .ความคิดเห็นที่ 3

คนผ่านมา (Guest)
31 มี.ค. 2548 23:11
 1. ค.ร.น=ตัวคูณร่วมน้อย

  เช่น ค.ร.น ของ 12กับ 16

  เพราะว่า 12=2x2x3 16=2x2x2x2

  แสดงว่า 2x2=4 เป็นตัวประกอบของ12 และ16

  ซึ่ง4 เป็น ห.ร.ม=ตัวหารร่วมมาก

  เมื่อดึง4 ออกจาก 12 และ16 จะเหลือ

  3 และ 4 ซึ่งไม่สามารถหาจำนวนใดๆที่เกิน1มาหารสองจำนวนดังกล่าวได้ลงตัว ดังนั้น

  ค.ร.น ของ 12กับ 16 คือ 4x3x4=48  **ข้อสังเกต ผลคูณของจำนวนนับใดๆ2จำนวนมีค่าเท่ากับ

  ผลคูณของ ห.ร.ม กับ ค.ร.น ของ2จำนวนนั้น (12x16=4x48)  จากนั้นสามารถ + - เศษส่วนได้โดยหา ค.ร.น ของตัวส่วน

  เช่น (4/9)+(2/3)-(8/15)

  ห.ร.ม ของตัวเศษ=(4,2,8) =2

  ค.ร.น ของตัวส่วน = [9,3,15]=45  จากนั้นนำ ค.ร.นของตัวส่วนคูณทั้งเศษและส่วน

  (4/9)+(2/3)-(8/15)

  = {[45x(4/9)]+[45x(2/3)]-[45x(8/15)]}/45

  = [(5x4)+(15x2)-(3x8)]/45

  =(20+30-24)/45

  =16/45ความคิดเห็นที่ 4

คนผ่านมา (Guest)
31 มี.ค. 2548 23:12
 1. ค.ร.น=ตัวคูณร่วมน้อย

  เช่น ค.ร.น ของ 12กับ 16

  เพราะว่า 12=2x2x3 16=2x2x2x2

  แสดงว่า 2x2=4 เป็นตัวประกอบของ12 และ16

  ซึ่ง4 เป็น ห.ร.ม=ตัวหารร่วมมาก

  เมื่อดึง4 ออกจาก 12 และ16 จะเหลือ

  3 และ 4 ซึ่งไม่สามารถหาจำนวนใดๆที่เกิน1มาหารสองจำนวนดังกล่าวได้ลงตัว ดังนั้น

  ค.ร.น ของ 12กับ 16 คือ 4x3x4=48  **ข้อสังเกต ผลคูณของจำนวนนับใดๆ2จำนวนมีค่าเท่ากับ

  ผลคูณของ ห.ร.ม กับ ค.ร.น ของ2จำนวนนั้น (12x16=4x48)  จากนั้นสามารถ + - เศษส่วนได้โดยหา ค.ร.น ของตัวส่วน

  เช่น (4/9)+(2/3)-(8/15)

  ห.ร.ม ของตัวเศษ=(4,2,8) =2

  ค.ร.น ของตัวส่วน = [9,3,15]=45  จากนั้นนำ ค.ร.นของตัวส่วนคูณทั้งเศษและส่วน

  (4/9)+(2/3)-(8/15)

  = {[45x(4/9)]+[45x(2/3)]-[45x(8/15)]}/45

  = [(5x4)+(15x2)-(3x8)]/45

  =(20+30-24)/45

  =26/45

  **ตายตอนจบ^^'ความคิดเห็นที่ 5

คนคิดมาก-นอนไม่หลับ (Guest)
1 เม.ย. 2548 02:57
 1. คำถามว่า "การหา หรม.- ครน. ของเศษส่วนหายังไงคะ"

  กับถามว่า "นำ หรม.- ครน. ไปใช้ ดำเนินการบวก ลบ เศษส่วนได้อย่างไรคะ"

  เป็นเรื่องเดียวกันไหมครับความคิดเห็นที่ 6

<*^๑^*>
12 เม.ย. 2548 09:51
 1. การหา หรม ของเศษส่วนทำได้โดย

  1. หา หรม ของเศษ ของเศษส่วนทั้งหมด(ที่โจทย์กำหนดมาน่ะ)

  2. หา ครน ของส่วน ของเศษส่วนทั้งหมด(ที่โจทย์กำหนดมาน่ะ)

  3. ก็เอามาซ้อนกัน จบ เช่น

  2/5 4/15 แล้วก็ 6/15

  ก็หา หรม ของ 2,4 แล้วก็ 6 = 2

  แล้วก็มาหา ครน ของ 5,15,15 = 15

  ก็ได้ 2/15

  การหา ครน มันก็กลับกันคือหา ครน ของเศษ แล้วก็ หรม ของส่วนค่ะความคิดเห็นที่ 8

Batominov
9 ก.ค. 2548 02:09
 1. Definition:  Greatest common divisor of fractions (in lowest terms) r1 = p1/q1, r2 = p2/q2, ..., rn = pn/qn is the largest positive fraction r = p/q such that ri/r for all i=1,2,...,n are integers.

  (We can write r = gcd (r1,r2,...,rn).)  Least common divisor of fractions (in lowest terms) r1 = p1/q1, r2 = p2/q2, ..., rn = pn/qn is the smallest positive fraction r = p/q such that r/ri for all i=1,2,...,n are integers.

  (We can write r = lcm (r1,r2,...,rn).)  Theorem:  gcd(r1,r2,...,rn) = gcd(p1,p2,...,pn)/lcm(q1,q2,...,qn) and lcm(r1,r2,...,rn) = lcm(p1,p2,...,pn)/gcd(q1,q2,...,qn).  Proof:  Let g=gcd(r1,r2,...,rn) and l=lcm(r1,r2,...,rn). Suppose that g=x/y and l=u/v where gcd(x,y)=1 and gcd(u,v)=1 and x,y,u, and v are positive integers.

  Since ri/g is an integer, then (pi/qi)(y/x) is an integer. Hence, x*qi|y*pi. Note that gcd(x,y)=gcd(pi,qi)=1, that is x|pi for every i and qi|y for every i.

  Thence, x|gcd(p1,p2,...,pn) and lcm(q1,q2,...,qn)|y.

  i.e. x/y less than or equal to gcd(p1,p2,...,pn)/lcm(q1,q2,...,qn).

  Observe that ri is divisible by gcd(p1,p2,...,pn)/lcm(q1,q2,...,qn) for every i.

  That is, gcd(p1,p2,...,pn)/lcm(q1,q2,...,qn) less than or equal to g.

  Thus, g=gcd(p1,p2,...,pn)/lcm(q1,q2,...,qn).  Parally, we have l=lcm(p1,p2,...,pn)/gcd(q1,q2,...,qn).  "QED"ความคิดเห็นที่ 9

ครูไผ่ vcharkarn vteam
9 ก.ค. 2548 04:14
 1. ห.ร.ม. ของจำนวนใดคือตัวหารที่มีค่ามากที่สุดที่ไปหารจำนวนเหล่านั้นได้ลงตัว
  หมายความว่าหารแล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม

  ในกรณีของเศษส่วน
  ห.ร.ม. ของเศษส่วนใดก็คือตัวหารที่มีค่ามากที่สุดที่ไปหารเศษส่วนเหล่านั้นแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเต็มนั่นเอง

  และเนื่องจากในการหารด้วยเศษส่วน วิธีการคือเอาตัวหารมากลับเศษเป็นส่วนแล้วคูณกับตัวตั้ง

  ให้จินตนาการว่า ตัวหารถูกกลับเศษเป็นส่วน !
  เพราะฉะนั้นส่วนของตัวหารจะถูกกลับขึ้นมาเป็นเศษ แล้วคูณกับเศษส่วนที่เป็นตัวตั้ง ถ้าต้องการให้คูณแล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม ก็ต้องให้จำนวนที่เป็นส่วนของตัวตั้งทุกจำนวนไปหารจำนวน
  ที่ถูกกลับขึ้นมาเป็นเศษได้ลงตัว
  ดังนั้น ในการหา ห.ร.ม. ของเศษส่วน จึงต้องหา ห.ร.ม. ของเศษ และหา ค.ร.น. ของส่วน

  ทดลองและตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง
  ไม่จำเป็นต้องอ้างตำราเล่มไหน
  ตำราทุกเล่มมนุษย์เป็นผู้เขียนขึ้น
  และเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถสร้างความรู้บางอย่างด้วยตนเองได้

  ตัวอย่างเช่น
  ห.ร.ม. ของ 2/3, 4/5, 6/7 คือ 2/105
  เพราะ 2 เป็น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 6
  105 เป็น ค.ร.น. ของ 3, 5, 7

  เมื่อนำตัวหารไปกลับเศษเป็นส่วน แล้วคูณกับตัวตั้ง จะหารกันได้ลงตัว ดังนี้ความคิดเห็นที่ 10

tewiz2003@yahoo.com (Guest)
14 ก.ค. 2548 23:18
 1. ช่วยพิสูจน์

  ผลคูณของจำนวนนับใดๆ2จำนวนมีค่าเท่ากับ

  ผลคูณของ ห.ร.ม กับ ค.ร.น ของ2จำนวนนั้น

  (เฉพาะ ของ2จำนวนเท่านั้น)

  ด้วยครับ

  ขอบคูณครับความคิดเห็นที่ 11

Batominov
14 ก.ค. 2548 23:56
 1. Let g=gcd(a,b) and l=lcm(a,b).

  Hence, l=ar=bs for some natural numbers r and s.

  Let n=ab/g.

  Note that a|n and b|n.

  From the definition of lcm, l|n.

  Since g=ax+by for some integer x and y, we have

  l/n = lg/ab = l(ax+by)/ab = (lax+lby)/ab = [(br)ax+(as)by]/ab = rx+sy.

  That is, n|l.

  Therefore n=l, giving that lcm(a,b)*gcd(a,b)=ab.  //In general, for all pairs of integers a and b, we have lcm(a,b)*gcd(a,b)=|a||b|. This is also true if a and b are rationals.//ความคิดเห็นที่ 12

tewiz2003@yahoo.com (Guest)
16 ก.ค. 2548 01:09
 1. ก่อนอื่น ต้องขอบคูณมากๆครับ,

  เพราะผมพยายามคิดแบบข้างบนไม่ออกมาก่อนเลย  แต่ก็ลองทำตามวิธี ของทางLogical ดู ก็ได้แค่นี้ เองครับ  Premiss G=gcd(a,b), L=lcm(a,b) then we will have

  (1) a = G*x where x = any number

  (2) b = G*y where y = any number

  (3) L=G*x*y from lcm of ( (1) , (2) )

  (4) a*b=G*xG*y= G* G*x*y from (1)*(2)

  (5) G * L=G*G*x*y from (3) , premiss

  (6) a*b = G*L from (4) and (5)

  Q.E.Dความคิดเห็นที่ 13

.................. (Guest)
23 ก.ค. 2548 22:05
 1. อ่านยังไงก้องงงงงงงงงงงงงงง ไม่เห็นเหมือนกันสักค.ห.เดียว

  ค.ห.ไหนถูกกันแน่คร๊าบ................ความคิดเห็นที่ 14

GFK vcharkarn veditor
24 ก.ค. 2548 02:20
 1. ตอบ คห.13 คุณ ..............  คุณ Batominov (ขออนุญาตเอ่ยนาม) ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงในความเห็นที่ 8 แล้วครับความคิดเห็นที่ 15

วิว (Guest)
15 มิ.ย. 2549 18:41
 1. ืห.ร.ม.ของจำนวนนับใดๆหารค.ร.น.ของจำนวนนับสองจำนวนนับนั้น ได้ลงตัวเพราะเหตุใดความคิดเห็นที่ 16

ค้นหามานาน (Guest)
18 ส.ค. 2549 17:37
 1. สุดยอดเลยครับ

  ผมได้ความรู้ที่จะเอาไปสอบแล้ว

  ขอบคุนมากนะครับ

  น่าจะให้ระเอียดมากกว่านี้อะความคิดเห็นที่ 17

ค้นหามานาน (Guest)
18 ส.ค. 2549 17:42
 1. เด๋ววันที่21สิงหาคมปีนี้นะ

  ผมก้อสอบแล้วงับ

  ได้ความรู้เยอะมากเลยความคิดเห็นที่ 18

สสสสสสสสสสสสส้สสสสสสสสสสสส (Guest)
24 ส.ค. 2549 18:47
 1. ดีเลยความคิดเห็นที่ 19

pirinjung@hotmail.com (Guest)
24 ส.ค. 2549 19:43
 1. สนุกมาสำหรับการหาห.ร.ม.และค.ร.น. แลช่วงนี้ก็ได้เรียนอยู่
ความคิดเห็นที่ 33

พักใจ (Guest)
25 พ.ค. 2553 20:49
 1. อยากได้วิธีทํา ค.ร.น จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งใช้วิธีการหารแล้วเหลือเศษเท่ากัน เศา 5 ก็ดี

  เช่น 9,16,24 แล้วเหลือเศษ 5 เท่ากัน

  OK มัย

  ค่ะ

  ขอร้อง

  ช่วยคิดให้ด้วยนะ

  ทำไม่เป็น

  กรุณาด้วย

  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 34

นักเรียนผู้น่าสงสาร (Guest)
27 พ.ค. 2553 13:47
 1. อาจารย์คณิตใจร้ายมากเลยค่ะ ไม่มีเหตุผลเลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น