PHYS0110 47/3 ตัวอย่างเวกเตอร์ไดอแกรม

จะแสดงตัวอย่างเว็กเตอร์ไดอะแกรมที่ใช้สอนในห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ

เผื่อว่า นักศึกษาจด หรือวาดตามไม่ถูกจะได้ดาวโหลดไปลองทำตามให้ถูกต้องนะครับใครจะตอบ ให้ส่งเป็น SMS ถึงผมนะครับความคิดเห็นที่ 4

44131273
3 เม.ย. 2548 22:10
 1. กำหนดมวลเท่ากันทัง3กรณี =10 นิวตันครับจากรูปทำการเขียนในกระดาษความเร่งคิดจาก การรวมแรงหารด้วยมวล

  1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน

  ค่ามิวข้อ 2-3

  2.= 85

  3.=87ความคิดเห็นที่ 5

45121800 (Guest)
6 เม.ย. 2548 20:21
 1. กำหนดให้ มวล = 5 kg เท่ากันหมด  ความเร่งรูปที่ 1 เท่ากับ 5 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง  ความเร่งรูปที่ 2 เท่ากับ 0 และมีค่ามิว เท่ากับ 0.6  ความเร่งรูปที่ 3 เท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง และมีค่ามิว เท่ากับ 0.8ความคิดเห็นที่ 6

s4611410198
6 เม.ย. 2548 20:23
 1. ให้มวลเท่ากันทั้ง3รูป =10 นิวตัน

  จากรูปทำในกระดาษแล้ว ความเร่งได้จาก

  การรวมแรงหารด้วยมวล

  1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน

  ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว)ข้อ 2-3

  2.= 8.5

  3.= 8.7
ความคิดเห็นที่ 7

.... (Guest)
7 เม.ย. 2548 20:26
 1. อ.ครับการบ้านในเน็ตต้องทำส่งไหมครับความคิดเห็นที่ 8

45121791 (Guest)
8 เม.ย. 2548 09:17
 1. g = 9.8 m/s2

  1. จงหาความเร่งในแต่ละกรณี

  การรวมแรงหารด้วยมวล

  1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน

  2. จงหาค่ามิว ใน 2 กรณีหลัง

  ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว)ข้อ 2-3

  2.= 8.5

  3.= 8.7ความคิดเห็นที่ 9

44111450
8 เม.ย. 2548 21:21 1. จากโจทย์

  กำหนดให้ m= 4.5 kgความคิดเห็นที่ 10

44111450
8 เม.ย. 2548 21:30
 1. จากโจทย์ จะได้ค่าดังนี้ความคิดเห็นที่ 11

44111450
8 เม.ย. 2548 21:35
 1. จากโจทย์

  กำหนดให้ค่า m= 4.5 กิโลกรัม

  g = 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

  ความเร่งรูปที่ 1 = 5.11 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง  ความเร่งรูปที่ 2 = 0.33 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

  และมีค่ามิว = 0.58  ความเร่งรูปที่ 3 = 0.54 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

  และมีค่ามิว = 0.84ความคิดเห็นที่ 12

s45121510
8 เม.ย. 2548 22:56
 1. กำหนดให้มวลมีค่าเท่ากับ 5 kg ทำการวาดรูปเวกเตอร์เเละหาค่าความเร่ง จากการรวมเเรงทั้งหมดหารด้วยมวล

  รูปที่ 1 ความเร่งเท่ากับ 5 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

  รูปที่ 2 ความเร่งเท่ากับ 0 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

  รูปที่ 3 ความเร่งเท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

  เเละหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว) ในข้อ 2,3

  รูปที่ 2 = 0.6

  รูปที่ 3 = 0.8ความคิดเห็นที่ 13

4611210405
8 เม.ย. 2548 23:04
 1. ให้มวล m = 5k ทั้งสามรูป

  รูปที่1 ความเร่ง = 5m/s^2

  รูปที่2 ความเร่ง = 0 , u = 0.58

  รูปที่3 ความเร่ง = 0.6 , u = 0.8 - -"ความคิดเห็นที่ 14

4611210285 (Guest)
8 เม.ย. 2548 23:43
 1. จากโจทย์

  กำหนดให้ค่า m= 50 กิโลกรัม

  g = 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

  ความเร่งรูปที่ 1 = 24 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง  ความเร่งรูปที่ 2 = 0 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

  และมีค่ามิว = 0.57  ความเร่งรูปที่ 3 = 0.018 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

  และมีค่ามิว = 0.83ความคิดเห็นที่ 15

44111134
9 เม.ย. 2548 00:42
 1. กำหนด m = 5.1 kg

  จากโจทย์ g = 9.8 m/s^2

  รูปตย.ที่ 2 มี mg = 50 N.

  N = 43 N.

  แอลฟา มีค่าเท่ากับ 15 องศา (จากการวัด)

  ดังนั้น มิว = 0.267

  f = 11.5 N.

  ซิกม่าเอฟ = 14.5 N.

  ดังนั้นรูปในตย. ที่ 2 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2  รูปตย.ที่ 3 มี mg = 50 N.

  N = 37.5 N.

  แอลฟา มีค่าเท่ากับ 25 องศา (จากการวัด)

  ดังนั้น มิว = 0.466

  f = 17.5 N.

  ซิกม่าเอฟ = 14.5 N.

  ดังนั้นรูปในตย. ที่ 3 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2  ปล. ผมมองเห็น รูปแค่ 2 รูปเท่านั้นเองครับ เลยทำไปเท่านี้ความคิดเห็นที่ 16

44111134
9 เม.ย. 2548 00:56
 1. ขอโทษครับ ขอตอบใหม่พอดีพิมพ์ผิด ตรงคำตอบ บางส่วน ครับ  รูปตย.ที่1

  mg = 50 N.

  N = 43 N.

  ดังนั้นมีความเร่งเท่ากับ 25 m/s^2  กำหนด m = 5.1 kg

  จากโจทย์ g = 9.8 m/s^2

  รูปตย.ที่ 2 มี mg = 50 N.

  N = 43 N.

  แอลฟา มีค่าเท่ากับ 15 องศา (จากการวัด)

  ดังนั้น มิว = 0.267

  f = 11.5 N.

  ซิกม่าเอฟ = 13.5 N.

  ดังนั้นรูปในตย. ที่ 2 มีความเร่ง = 2.65 m/s^2  รูปตย.ที่ 3 มี mg = 50 N.

  N = 37.5 N.

  แอลฟา มีค่าเท่ากับ 25 องศา (จากการวัด)

  ดังนั้น มิว = 0.466

  f = 17.5 N.

  ซิกม่าเอฟ = 14.5 N.

  ดังนั้นรูปในตย. ที่ 3 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2ความคิดเห็นที่ 17

4711110359 (Guest)
9 เม.ย. 2548 01:29
 1. ให้มวล m = 5k ทั้งสามรูป

  รูปที่1 ความเร่ง = 5m/s^2

  รูปที่2 ความเร่ง = 0 , u = 0.58

  รูปที่3 ความเร่ง = 0.6 , u = 0.8 - -"

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น