PHYS0110 47/3 ตัวอย่างเวกเตอร์ไดอแกรม

จะแสดงตัวอย่างเว็กเตอร์ไดอะแกรมที่ใช้สอนในห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ

เผื่อว่า นักศึกษาจด หรือวาดตามไม่ถูกจะได้ดาวโหลดไปลองทำตามให้ถูกต้องนะครับใครจะตอบ ให้ส่งเป็น SMS ถึงผมนะครับ

3 เม.ย. 2548 11:46
21 ความเห็น
9862 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 4 โดย 44131273

กำหนดมวลเท่ากันทัง3กรณี =10 นิวตันครับจากรูปทำการเขียนในกระดาษความเร่งคิดจาก การรวมแรงหารด้วยมวล

1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน

ค่ามิวข้อ 2-3

2.= 85

3.=87
3 เม.ย. 2548 22:10


ความคิดเห็นที่ 5 45121800 (Guest)

กำหนดให้ มวล = 5 kg เท่ากันหมดความเร่งรูปที่ 1 เท่ากับ 5 เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร่งรูปที่ 2 เท่ากับ 0 และมีค่ามิว เท่ากับ 0.6ความเร่งรูปที่ 3 เท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง และมีค่ามิว เท่ากับ 0.8
6 เม.ย. 2548 20:21


ความคิดเห็นที่ 6 โดย s4611410198

ให้มวลเท่ากันทั้ง3รูป =10 นิวตัน

จากรูปทำในกระดาษแล้ว ความเร่งได้จาก

การรวมแรงหารด้วยมวล

1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน

ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว)ข้อ 2-3

2.= 8.5

3.= 8.7

6 เม.ย. 2548 20:23


ความคิดเห็นที่ 7 .... (Guest)

อ.ครับการบ้านในเน็ตต้องทำส่งไหมครับ
7 เม.ย. 2548 20:26


ความคิดเห็นที่ 8 45121791 (Guest)

g = 9.8 m/s2

1. จงหาความเร่งในแต่ละกรณี

การรวมแรงหารด้วยมวล

1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน

2. จงหาค่ามิว ใน 2 กรณีหลัง

ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว)ข้อ 2-3

2.= 8.5

3.= 8.7
8 เม.ย. 2548 09:17


ความคิดเห็นที่ 9 โดย 44111450
จากโจทย์

กำหนดให้ m= 4.5 kg
8 เม.ย. 2548 21:21


ความคิดเห็นที่ 10 โดย 44111450

จากโจทย์ จะได้ค่าดังนี้
8 เม.ย. 2548 21:30


ความคิดเห็นที่ 11 โดย 44111450

จากโจทย์

กำหนดให้ค่า m= 4.5 กิโลกรัม

g = 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

ความเร่งรูปที่ 1 = 5.11 เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร่งรูปที่ 2 = 0.33 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

และมีค่ามิว = 0.58ความเร่งรูปที่ 3 = 0.54 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

และมีค่ามิว = 0.84
8 เม.ย. 2548 21:35


ความคิดเห็นที่ 12 โดย s45121510

กำหนดให้มวลมีค่าเท่ากับ 5 kg ทำการวาดรูปเวกเตอร์เเละหาค่าความเร่ง จากการรวมเเรงทั้งหมดหารด้วยมวล

รูปที่ 1 ความเร่งเท่ากับ 5 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

รูปที่ 2 ความเร่งเท่ากับ 0 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

รูปที่ 3 ความเร่งเท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

เเละหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว) ในข้อ 2,3

รูปที่ 2 = 0.6

รูปที่ 3 = 0.8
8 เม.ย. 2548 22:56


ความคิดเห็นที่ 13 โดย 4611210405

ให้มวล m = 5k ทั้งสามรูป

รูปที่1 ความเร่ง = 5m/s^2

รูปที่2 ความเร่ง = 0 , u = 0.58

รูปที่3 ความเร่ง = 0.6 , u = 0.8 - -"
8 เม.ย. 2548 23:04


ความคิดเห็นที่ 14 4611210285 (Guest)

จากโจทย์

กำหนดให้ค่า m= 50 กิโลกรัม

g = 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

ความเร่งรูปที่ 1 = 24 เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร่งรูปที่ 2 = 0 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

และมีค่ามิว = 0.57ความเร่งรูปที่ 3 = 0.018 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

และมีค่ามิว = 0.83
8 เม.ย. 2548 23:43


ความคิดเห็นที่ 15 โดย 44111134

กำหนด m = 5.1 kg

จากโจทย์ g = 9.8 m/s^2

รูปตย.ที่ 2 มี mg = 50 N.

N = 43 N.

แอลฟา มีค่าเท่ากับ 15 องศา (จากการวัด)

ดังนั้น มิว = 0.267

f = 11.5 N.

ซิกม่าเอฟ = 14.5 N.

ดังนั้นรูปในตย. ที่ 2 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2รูปตย.ที่ 3 มี mg = 50 N.

N = 37.5 N.

แอลฟา มีค่าเท่ากับ 25 องศา (จากการวัด)

ดังนั้น มิว = 0.466

f = 17.5 N.

ซิกม่าเอฟ = 14.5 N.

ดังนั้นรูปในตย. ที่ 3 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2ปล. ผมมองเห็น รูปแค่ 2 รูปเท่านั้นเองครับ เลยทำไปเท่านี้
9 เม.ย. 2548 00:42


ความคิดเห็นที่ 16 โดย 44111134

ขอโทษครับ ขอตอบใหม่พอดีพิมพ์ผิด ตรงคำตอบ บางส่วน ครับรูปตย.ที่1

mg = 50 N.

N = 43 N.

ดังนั้นมีความเร่งเท่ากับ 25 m/s^2กำหนด m = 5.1 kg

จากโจทย์ g = 9.8 m/s^2

รูปตย.ที่ 2 มี mg = 50 N.

N = 43 N.

แอลฟา มีค่าเท่ากับ 15 องศา (จากการวัด)

ดังนั้น มิว = 0.267

f = 11.5 N.

ซิกม่าเอฟ = 13.5 N.

ดังนั้นรูปในตย. ที่ 2 มีความเร่ง = 2.65 m/s^2รูปตย.ที่ 3 มี mg = 50 N.

N = 37.5 N.

แอลฟา มีค่าเท่ากับ 25 องศา (จากการวัด)

ดังนั้น มิว = 0.466

f = 17.5 N.

ซิกม่าเอฟ = 14.5 N.

ดังนั้นรูปในตย. ที่ 3 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2
9 เม.ย. 2548 00:56


ความคิดเห็นที่ 17 4711110359 (Guest)

ให้มวล m = 5k ทั้งสามรูป

รูปที่1 ความเร่ง = 5m/s^2

รูปที่2 ความเร่ง = 0 , u = 0.58

รูปที่3 ความเร่ง = 0.6 , u = 0.8 - -"
9 เม.ย. 2548 01:29

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น