ภูเขาไฟ

เกิดภูเขาไฟระเบิดที่เกาะสุมาตรา อยากทราบตำแหน่งที่แน่นอนเพื่อเปรียบเทียบกับการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักเรียนครับ


ความคิดเห็นที่ 1 

พวงร้อย vcharkarn veditor
16 เม.ย. 2548 10:54
 1. Check news page naka. Here's the most recent one: แผ่นดินไหวขนาด ๘.๗ ริคเต้อร์ ที่เกาะสุมาตราอีก แจ้งผู้ตายร่วม ๓๐๐ บาดเจ็บอีก ๒๐๐๐ แล้ว http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Cid=24&Pid=29083  Sorry for using English. I ruined my keyboard and the spared one I have uses different key positions, so the Thai font positions I memorized are useless.ความคิดเห็นที่ 19

nightindream@hotmail.com (Guest)
25 มิ.ย. 2548 21:23
 1. อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาไฟพินาตูโบที่เกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์อย่างละเอียดค่ะ เพราะจะต้องทำรายงานส่งอาจารย์ความคิดเห็นที่ 25

จ้อ vcharkarn vmaster
30 มิ.ย. 2548 09:25
 1. ก็หัดหาเองสิครับน้อง รายงานเขาให้เขียนเอง ค้นคว้าเองความคิดเห็นที่ 51

นักเรียนธรณี (Guest)
31 ส.ค. 2548 13:24
 1. หาได้ที่ลำปางก็มี เด่นชัยก็มี เพชรบูรณ์ก็มี น่านก็มีคร้าบความคิดเห็นที่ 59

นายไข่ (Guest)
13 ต.ค. 2548 00:51
 1. สำหรับท่านที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องภูเขาไฟ และแผ่นดินไหว ลองไปหาดูในweb site ของ USGS หรือweb อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลายweb ลองหาดูไยกเลยครับความคิดเห็นที่ 74

ครู...ชิต vcharkarn veditor
27 พ.ย. 2548 14:17
 1. ลิงค์สำหรับท่านที่สนใจภูเขาไฟฉบับภาษาอังกฤษครับ


  http://pubs.usgs.gov/gip/volc/cover2.htmlความคิดเห็นที่ 75

ครู...ชิต vcharkarn veditor
1 ม.ค. 2549 10:58

 1. ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมา แก๊ส และเถ้าจากใต้เปลือกโลก

  ภาพจาก กรมทรัพยากรธรณีความคิดเห็นที่ 88

เด็กวันพุธ (Guest)
23 มี.ค. 2549 11:33
 1. ลองดูจากhttp://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/volc_images.htmlความคิดเห็นที่ 89

pichit@mod.go.th (Guest)
24 มี.ค. 2549 12:27
 1. กรมทรัพยากรธรณ๊ควรนำความรู้เรื่อภูเขาไฟในประเทศไทยมาลงได้แล้ว สงสารเด็กไทย ก้อนหินภูเขาไฟก็ไม่รูจัก

  ผมไปเที่ยวประเทศลาว แขวงจำปาศักดิ์ ที่ปากซองมีน้ำตกชื่อตาดฝาน ได้เห็นก้อนหิน บอกได้เลยว่าเป็นภูเขาไฟ น้ำตกก็ตกลงในปล่องภูเขาไฟ คนลาวเองบางคนยังไม่รู้เลย ,มัคคุเทศน์ก็ไม่รู้ อยากดูน้ำตกตาดฝานให้ไปอ่านหนังสือลาวใต้กำลังวางแผงขายอยู่

  ไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะมีรูปให้ดู ไม่ใช่บอกให้ไปดูที่กรมทรัพยากรธรณ๊ พนมรุ้งก็เป็นภูเขาไฟ แต่ดับสนิทแล้ว เคยพบนักท่องเที่ยวที่เป็นคณะครูนำนักเรียนมาชมพนมรุ้ง ยังเรียกชื่อหินไม่ถูกเลย แย่มากความคิดเห็นที่ 90

bee685724@hotmail.com (Guest)
24 มี.ค. 2549 17:50
 1. ภูเขาไฟ  ภูเขาไฟเป็นเสมือนช่องประทุหรือแนวประทุที่แมกมา (หินร้อนเหลวที่อยู่ในส่วนลึกใต้เปลือกโลก) เคลื่อนตัวด้วยแรงผ่านเปลือกโลกขึ้นมาบนผิวโลก เรียกหินร้อนเหลวที่ไหลบนผิวโลกนี้ว่า ลาวา ภูเขาไฟมักเกิดขึ้นตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก แต่ส่วนใหญ่เกิดในบริเวณเรียกว่าวงแหวนภูเขาไฟ (Ring of Fire) ซึ่งเป็นแนวตามขอบมหาสมุทรแปซิฟิก ภูเขาไฟแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของความรุนแรงและความถี่ของการระเบิดภูเขาไฟ ตามรอยแตกที่เปลือกโลกแยกตัวออกจากกันมักเกิดขึ้นโดยไม่มีการระเบิดรุนแรง ลาวาประเภทหินบะซอลต์จะไหลผ่านรอยแตกขึ้นมา และไหลแผ่ไปบนพื้นผิวโลกเป็นบริเวณกว้างอย่างรวดเร็วและแข็งตัวเป็นหิน เกิดภูมิประเทศภูเขาไฟเป็นเนินไม่ลาดชัน สำหรับการระเบิดอย่างรุนแรงมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เปลือกโลกชนกัน ผลของการระเบิดภูเขาไฟจะมีลาวาประเภทหินไรโอไลต์ที่มีลักษณะหนืดข้น เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับกลุ่มควันของผงฝุ่นและเศษหินภูเขาไฟ (ชิ้นส่วนที่เกิดจากลาวาเย็นตัว) ลาวาจะไม่ไหลแผ่ออกไปไกล แต่จะเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภูเขาไฟ มีลักษณะลาดชันคล้ายกรวยคว่ำ ภูเขาไฟบางแห่งมีหินลาวาและเถ้า ภูเขาไฟถูกพ่นออกมาสลับกัน เมื่อเย็นตัวจะเป็นชั้น ๆ สลับกัน เกิดเป็นภูเขาไฟสูง ภูเขาไฟที่ยังมีการระเบิด เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะเรียกว่า ภูเขาไฟมีพลัง (active volcanoes) ภูเขาไฟที่ไม่มีการระเบิดมานานเรียกว่า ภูเขาไฟหมดสภาพ (domant) และภูเขาไฟที่หยุดการระเบิดไปแล้วอย่างถาวรเรียกว่า ภูเขาไฟดับสนิท (extinct) ในบริเวณภูเขาไฟนอกจากจะพบภูเขาไฟแล้ว ยังมีสิ่งที่เกิดร่วมกับภูเขาไฟที่ควรรู้ ได้แก่ พุน้ำร้อนไกเซอร์ (geysers), พุน้ำแร่ร้อน (hot mineral springs), พุก๊าซกำมะถัน (Solfataras), พุก๊าซ (Fumnaroles) และ โคลนเดือด (bubbling mud pools) เป็นต้น

  ภูเขาไฟ

  เมื่อแผ่นเปลือกโลกมาปะทะกัน จะเป็นตัวเร่งให้ภูเขาไฟมีพลังขึ้น เมื่อเปลือกโลกท่อนหนึ่งเกยขึ้นไปบนเปลือกโลกอีกท่อนหนึ่ง ส่วนที่อยู่ทางด้านล่างก็จะถูกกดลงไปในชั้นแมนเทล น้ำที่ขังตัวอยู่ในเปลือกโลกจะทำให้เกิดปฏิกิริยาภายในแมนเทล ทั้งนี้เป็นเพราะน้ำดังกล่าวจะถูกผสมเข้ากับแมนเทล ทำให้แมนเทลมีจุดหลอมเหลวต่ำลงและแมนเทลที่อยู่ในสภาพของแข็ง มีการหลอมตัวกลายเป็น แมกมานั่นเอง

  เนื่องจากหินที่เป็นของเหลวจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าของแข็ง ดังนั้นแมกมาพวกนี้ก็จะดันตัวผ่านเปลือกโลกขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็จะหลอมเอาหินรอบๆ ให้เหลวกลายเป็นแมกมาไปด้วย

  แมกมาพวกนี้จะหยุดดันตัวออกมาที่เปลือกโลกก็ต่อเมื่อไปเจอเอาชั้นหินที่มีแรงกดมากๆ พวกแมกมาที่ดันออกไปไม่ได้ก็จะรวมตัวกันใต้ผิวโลกเป็นชั้น “Magma Chamber”

  เมื่อแมกมาใน Chamber นี้สะสมแรงดันไว้มากๆ ก็ระเบิดดันเปลือกโลกออกมาเป็นการระเบิดของภูเขาไฟนั่นเองความคิดเห็นที่ 96

ดินแดนถูกสาบ (Guest)
30 พ.ค. 2549 10:47
 1. สมัยก่อนชวานับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธเคยเจริญรุ่งเรื่องในดินแดนแห่งนี้ หลังเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดหลายครังทำให้เป็นช่องทางของศาสนาอื่นได้เข้ามาเผยแพร่ทำให้ศาสนาที่เคยรุ่งโรจน์บริเวณนี้ได้เปลี่ยนไปและในโอกาศข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นในบริเวณภูมิภาคนี้ไม่มีใครทราบได้ความคิดเห็นที่ 102

กรกช dsi (Guest)
5 ก.ค. 2549 18:54
 1. สวย ดี มีความรู้ ดีความคิดเห็นที่ 109

พิม (Guest)
25 ก.ค. 2549 20:30
 1. อยากรู้ว่าการเรียนคณะวิทย์เอกธรณีวิทยาเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างและจบมาแล้วทำงานอะไรความคิดเห็นที่ 113

รู้ก้อบอก
23 ส.ค. 2549 20:54

 1. ภาพภูเขาไฟฮีลีน่านะครับ ที่ประเทศอเมริกา (จำเวปเจ้าของภาพมะได้)ความคิดเห็นที่ 114

รู้ก้อบอก
23 ส.ค. 2549 21:02
 1. กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดนั้นยังไม่ทราบถึงวิธีระเบิดที่แน่ชัดแต่มีทฤษฎีที่เราพอจารู้(จากเวป) 3 ข้อนะครับ  อย่างแรก ความร้อนที่รวมตัวกันในปากปล่องภูเขาไฟทำให้เกิดไอน้ำและแก๊ซดันตัวออกมาพร้อมกับการปะทุของลาวา ความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับ ปริมาณของไอน้ำและแก๊ซ หลังจากการปะทุแล้ว แก๊ซจะควบแน่นในอากาศดึงเอาไอน้ำลงมาถล่มเป็นโคลนไหลลงมา ยิ่งถ้าภูเขาไฟนั้นปกคลุมด้วยหิมะแล้วยิ่งมีโคลนมากขึ้นเพราะมันจะละลายหิมะลงมาด้วย  อย่างที่สอง คือ การเกิดแผ่นดินไหวทำให้แผ่นดินซ้อนทับกันโดยที่แผ่นดินที่อยู่ข้างล่างจะไหลลงสู่ชั้นแมนเทิลกลายเป็นแมกม่า จากนั้นดันตัวขึ้นสู่ผิวโลก กลายเป็นการปะทุ โดยความรุนแรงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผ่นดินไหว  อย่างที่สาม แม็กม่าใต้พื้นโลกมีแรงดันเกิดขึ้นเนื่องจากสะสมอยู่มากเกินไป และดันตัวออกมาตามรอยแตกของผิวโลก ไอน้ำและแก๊ซเกิดจากการที่แม็กม่าปะทุผ่านชั้นหินขึ้นมา ทำให้เกิดไอร้อนขึ้นมา  ที่ผมหามาหมดนี้คือการสรุปย่อๆจากความรู้ที่ผมมีไม่มากนักแต่ก้อยากแบ่งปัน ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก้อขออภัยด้วยนะครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น