โพรคาริโอต

อยากทราบว่าโพรคาริโอตคืออะไรค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

k w ( A ) n G -* (Guest)
10 พ.ค. 2548 22:31
 1. คือเซลล์ มี 2 ชนิดค่ะ คือ โปรคาริโอตเซลล์กับยูคาริโอตเซลล์  Prokaryotic cell มีลักษณะสำคันก็คือ ภายในไซโตพลาสซึมไม่มีการแยกสารพันธุกรรม DNA ออกเปนสัดส่วนให้เหนในสภาพนิวเคลียส แล้วก้ไม่มี organelles หลายๆชนิดที่พบประจำใน Eukaryotic cellความคิดเห็นที่ 2

oasis
13 พ.ค. 2548 16:46
 1. เพิ่มจากข้างบนหน่อยนะจ๊ะ

  เซลล์มี 2 ชนิดจ้ะคือ prokaryotic cell และ eukaryotic cell ถูกต้องแล้ว โดย  1. Prokaryotic cells เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ พวกแบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียว แกมน้ำเงิน และไมโครพลาสมา ลักษณะเด่นคือ เซลล์ไม่มีเยื่อหุ้ม แบ่งแยกต่างหาก ลักษณะเซลล ์จะค่อนข้างเล็ก มีขนาด 0.2-10 ไมโครเมตร  2. Eukaryotic cells ได้แก่ เห็ด รา เซลล์ของพืช และสัตว์ทั่วๆไป มีขนาด 10-100 ไมโครเมตร  เปรียบเทียบลักษณะ ของเซลล์โปรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต  ลักษณะ เซลล์โปรคาริโอต

  1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต แบคทีเรีย, สาหร่ายสีเขียว แกมน้ำเงิน (ไซยาโนแบคทีเรีย)

  2. ขนาด 1-2 ไมโครเมตร x 1-4 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่านี้

  3. โครงสร้างนิวเคลียส ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส, มีโครโมโซม เป็นวงกลมเส้นเดียว, โครโมโซม ไม่มีฮีสโตน ไม่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส4. การไหลเวียน ของไซโตปลาสซึม ไม่มี มี

  5. ฟิโนไซโตซิส ไม่มี

  6. กาซแวคิวโอ มีในบางพวก

  7. มีโซโซม มี

  8. ไรโบโซม 70 S กระจายในไซโตปลาสซึม

  9. ไมโตคอนเดรีย ไม่มี

  10. คลอโรพลาสต์ ไม่มี

  11. กอลจิบอดี ไม่มี

  12. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม ไม่มี

  13. แวคิวโอที่มีเยื่อหุ้ม ไม่มี

  14. เยื่อหุ้มเซลล์ โดยทั่วไปไม่มีสเตอรอล เป็นองต์ประกอบ, บางส่วนทำหน้าที่ เกี่ยวกับการหายใจ, เซลล์บางชนิด ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง

  15. ผนังเซลล์ ประกอบด้วย เปปติโดไกลแคน (มิวรีน หรือมิวโคเปปไทด์) ยกเว้น ไมโครพลาสมา

  16. อวัยวะในการเคลื่อนที่ เส้นใยไฟบริลสานกันง่ายๆ ประกอบด้วย แฟลกเจลลิน (flagelin)

  17. เท้าเทียม ไม่มี

  18. อัตราส่วนของเบส ของ DNA เมื่อเทียบเป็นโมล % ของเบส กวานีน+ไซโตซีน (G+C%) เท่ากับ 28-73

  ขอเพิ่มลักษณะเซลล์ยูคาริโอต ให้ด้วยละกันนะ

  1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต สาหร่าย, รา, โปรโตซัว, พืช, สัตว์

  2. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 5 ไมโครเมตร

  3. โครงสร้างนิวเคลียส มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส, มีโครโมโซมมากกว่า 1 เส้น, ฮีสโตน มีการแบ่งนิวเคลียส แบบไมโตซิส

  4. การไหลเวียน ของไซโตปลาสซึม มี

  5. ฟิโนไซโตซิส มี

  6. กาซแวคิวโอ ไม่มี

  7. มีโซโซม ไม่มี

  8. ไรโบโซม 80 S เกาะตามเยื่อหุ้ม เช่น ER, 70 S ในไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์

  9. ไมโตคอนเดรีย มี

  10. คลอโรพลาสต์ มีในเซลล์บางชนิด

  11. กอลจิบอดี มี

  12. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม มี

  13. แวคิวโอที่มีเยื่อหุ้ม มี

  14. เยื่อหุ้มเซลล์ มีสเตอรอลเป็นองค์ประกอบ, ไม่ทำหน้าที่หายใจ และสังเคราะห์แสง

  15. ผนังเซลล์ ไม่มี เปปติโดไกลแคน เป็นองค์ประกอบ, ราส่วนใหญ่มีไคติน, พืชส่วนใหญ่มีเซลล์ลูโลส, สัตว์ไม่มี

  16. อวัยวะในการเคลื่อนที่ ประกอบด้วยไมโครทิวบูล มาเรียงกันในลักษณะ 9+2

  17. เท้าเทียม เซลล์บางชนิดมี

  18. อัตราส่วนของเบส ของ DNA เมื่อเทียบเป็นโมล % ของเบส กวานีน+ไซโตซีน (G+C%) ประมาณ 40  ถ้ามาเทียบกันเป็นตารางจะเข้าใจง่ายกว่านะ...ความคิดเห็นที่ 3

คอมบุ
13 พ.ค. 2548 18:49
 1. ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 4

theking_kwang@hotmail.com (Guest)
26 พ.ค. 2548 19:35
 1. เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรความคิดเห็นที่ 5

uppz (Guest)
29 พ.ค. 2548 21:54
 1. - เยื่อหุ้มเซลล์เปน semi-permiable คับ เป็นเยื่อเลือกผ่าน คัดสารเข้าเซลล์ คล้ายๆกับยามมั้งคับ สารที่มีขนาดเล็กก่าเยื่อหุ้มเซลล์ก้อจาผ่านเค้าไปด้ายคับความคิดเห็นที่ 6

Biosaturn_4@yahoo.com (Guest)
30 พ.ค. 2548 14:37
 1. อีกอย่างคับมันยังมีโปรตีนที่เป็น carrier ด้วยที่ใช้ในเรื่อง แอกทีฟทรานสปอร์ต และการใช้โปรตีนเป็นตัวพาโดยไม่ใช้ ATPความคิดเห็นที่ 7

..... (Guest)
5 มิ.ย. 2548 20:36
 1. โพรคาริโอตไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ยูคาฯมีความคิดเห็นที่ 8

SirBrave
5 มิ.ย. 2548 21:16
 1. พวกโพรคาริโอตมีผนังเซลล์เป็น Peptidoglycans ยกเว้นอาร์เคียแบคทีเรีย ที่ผนังเซลล์ไม่มีสารเพปทิโดไกลแคน และไมโคพลาสมาที่ไม่มีผนังเซลล์  ขออนุญาตแก้ความเห็นที 2 หน่อยคับ  จาก ไมโครพลาสมา เป็น ไมโคพลาสมา (Mycoplasma)ความคิดเห็นที่ 9

amp (Guest)
17 มิ.ย. 2548 15:47
 1. อยากทราบว่าข้อแตกต่างของไรโบโซมของยูคาริโอต กับ โบคาริโอตความคิดเห็นที่ 10

GiNn
17 มิ.ย. 2548 16:55
 1. ในยูคาริโอตมีไรโบโซม ที่มีค่าความเร็วในการตกตะกอน 80S ส่วนในโพรคาริโอตมี 70S แล้วก็ในโพรคาริโอตไรโซมมีขนาดเล็กกว่าความคิดเห็นที่ 11

nuna (Guest)
25 มิ.ย. 2548 23:37
 1. อยากทราบว่า ไรโบโซม 80s 70s 40s มีลักษณะการจัดแยกกลุมกันอย่างไร ทำไมถึงแบ่งได้ความคิดเห็นที่ 12

ttt (Guest)
4 ก.ค. 2548 12:59
 1. อยากทราบว่าไมโครพลาสมากับไพโรพลาสมา เหมือนกันหรือไม่ และมีความแตกต่างกันอย่างไรคับความคิดเห็นที่ 13

Sandy (Guest)
31 ก.ค. 2548 14:05
 1. ผมอยากรู้ว่าไซโกตคืออะไรความคิดเห็นที่ 14

ดอกหญ้า (Guest)
3 ส.ค. 2548 21:55
 1. ไซโกต คือผลการผสมกันระหว่างไข่กับอสุจิ

  ไข่+อสุจิ=ไวโกตความคิดเห็นที่ 15

ดอกหญ้า (Guest)
3 ส.ค. 2548 21:57
 1. อยากรู้ว่า เม็ดไรโบโซม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรความคิดเห็นที่ 16

ดอกหญ้า (Guest)
3 ส.ค. 2548 22:00
 1. แก้ข้อ 14 เป็น ไข่+อสุจิ=ไซโกตความคิดเห็นที่ 17

ดอกหญ้า (Guest)
3 ส.ค. 2548 22:03
 1. 1.อยากรู้ว่าไซโทพลาสซึมมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

  2.โครมาติน-กรดนิวคลีอิก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

  *ใครรู้ตอบให้หน่อย ต้องส่งแบฝึกหัดครูแล้วความคิดเห็นที่ 18

อเลสสานโด (Guest)
25 ส.ค. 2548 23:03
 1. กลุม่สิ่งมีชีวิตมีอะไร ยกตัวอย่างให้หน่อยครับความคิดเห็นที่ 19

ngbg,kd.,nf (Guest)
8 ก.ย. 2548 18:43
 1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็น 5 อาณาจักรครับ ได้แก่ พืช สัตว์ มอเนอรา โพรทิสต์ตาและฟังำจครับความคิดเห็นที่ 20

joe_suthipong@hotmail.com (Guest)
14 ก.ย. 2548 20:33
 1. การลำเลียงสารแบบแอกทีฟทรานสปอร์ตมีวิธีการอย่างไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น