โพรคาริโอต

อยากทราบว่าโพรคาริโอตคืออะไรค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1


10 พ.ค. 2548 22:31
 1. คือเซลล์ มี 2 ชนิดค่ะ คือ โปรคาริโอตเซลล์กับยูคาริโอตเซลล์ Prokaryotic cell มีลักษณะสำคันก็คือ ภายในไซโตพลาสซึมไม่มีการแยกสารพันธุกรรม DNA ออกเปนสัดส่วนให้เหนในสภาพนิวเคลียส แล้วก้ไม่มี organelles หลายๆชนิดที่พบประจำใน Eukaryotic cell

ความคิดเห็นที่ 2

oasis
13 พ.ค. 2548 16:46
 1. เพิ่มจากข้างบนหน่อยนะจ๊ะ เซลล์มี 2 ชนิดจ้ะคือ prokaryotic cell และ eukaryotic cell ถูกต้องแล้ว โดย 1. Prokaryotic cells เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ พวกแบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียว แกมน้ำเงิน และไมโครพลาสมา ลักษณะเด่นคือ เซลล์ไม่มีเยื่อหุ้ม แบ่งแยกต่างหาก ลักษณะเซลล ์จะค่อนข้างเล็ก มีขนาด 0.2-10 ไมโครเมตร 2. Eukaryotic cells ได้แก่ เห็ด รา เซลล์ของพืช และสัตว์ทั่วๆไป มีขนาด 10-100 ไมโครเมตร เปรียบเทียบลักษณะ ของเซลล์โปรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต ลักษณะ เซลล์โปรคาริโอต 1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต แบคทีเรีย, สาหร่ายสีเขียว แกมน้ำเงิน (ไซยาโนแบคทีเรีย) 2. ขนาด 1-2 ไมโครเมตร x 1-4 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่านี้ 3. โครงสร้างนิวเคลียส ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส, มีโครโมโซม เป็นวงกลมเส้นเดียว, โครโมโซม ไม่มีฮีสโตน ไม่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส4. การไหลเวียน ของไซโตปลาสซึม ไม่มี มี 5. ฟิโนไซโตซิส ไม่มี 6. กาซแวคิวโอ มีในบางพวก 7. มีโซโซม มี 8. ไรโบโซม 70 S กระจายในไซโตปลาสซึม 9. ไมโตคอนเดรีย ไม่มี 10. คลอโรพลาสต์ ไม่มี 11. กอลจิบอดี ไม่มี 12. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม ไม่มี 13. แวคิวโอที่มีเยื่อหุ้ม ไม่มี 14. เยื่อหุ้มเซลล์ โดยทั่วไปไม่มีสเตอรอล เป็นองต์ประกอบ, บางส่วนทำหน้าที่ เกี่ยวกับการหายใจ, เซลล์บางชนิด ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง 15. ผนังเซลล์ ประกอบด้วย เปปติโดไกลแคน (มิวรีน หรือมิวโคเปปไทด์) ยกเว้น ไมโครพลาสมา 16. อวัยวะในการเคลื่อนที่ เส้นใยไฟบริลสานกันง่ายๆ ประกอบด้วย แฟลกเจลลิน (flagelin) 17. เท้าเทียม ไม่มี 18. อัตราส่วนของเบส ของ DNA เมื่อเทียบเป็นโมล % ของเบส กวานีน+ไซโตซีน (G+C%) เท่ากับ 28-73 ขอเพิ่มลักษณะเซลล์ยูคาริโอต ให้ด้วยละกันนะ 1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต สาหร่าย, รา, โปรโตซัว, พืช, สัตว์ 2. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 5 ไมโครเมตร 3. โครงสร้างนิวเคลียส มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส, มีโครโมโซมมากกว่า 1 เส้น, ฮีสโตน มีการแบ่งนิวเคลียส แบบไมโตซิส 4. การไหลเวียน ของไซโตปลาสซึม มี 5. ฟิโนไซโตซิส มี 6. กาซแวคิวโอ ไม่มี 7. มีโซโซม ไม่มี 8. ไรโบโซม 80 S เกาะตามเยื่อหุ้ม เช่น ER, 70 S ในไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ 9. ไมโตคอนเดรีย มี 10. คลอโรพลาสต์ มีในเซลล์บางชนิด 11. กอลจิบอดี มี 12. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม มี 13. แวคิวโอที่มีเยื่อหุ้ม มี 14. เยื่อหุ้มเซลล์ มีสเตอรอลเป็นองค์ประกอบ, ไม่ทำหน้าที่หายใจ และสังเคราะห์แสง 15. ผนังเซลล์ ไม่มี เปปติโดไกลแคน เป็นองค์ประกอบ, ราส่วนใหญ่มีไคติน, พืชส่วนใหญ่มีเซลล์ลูโลส, สัตว์ไม่มี 16. อวัยวะในการเคลื่อนที่ ประกอบด้วยไมโครทิวบูล มาเรียงกันในลักษณะ 9+2 17. เท้าเทียม เซลล์บางชนิดมี 18. อัตราส่วนของเบส ของ DNA เมื่อเทียบเป็นโมล % ของเบส กวานีน+ไซโตซีน (G+C%) ประมาณ 40 ถ้ามาเทียบกันเป็นตารางจะเข้าใจง่ายกว่านะ...

ความคิดเห็นที่ 3

คอมบุ
13 พ.ค. 2548 18:49
 1. ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4

26 พ.ค. 2548 19:35
 1. เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไร

ความคิดเห็นที่ 5

29 พ.ค. 2548 21:54
 1. - เยื่อหุ้มเซลล์เปน semi-permiable คับ เป็นเยื่อเลือกผ่าน คัดสารเข้าเซลล์ คล้ายๆกับยามมั้งคับ สารที่มีขนาดเล็กก่าเยื่อหุ้มเซลล์ก้อจาผ่านเค้าไปด้ายคับ

ความคิดเห็นที่ 6

30 พ.ค. 2548 14:37
 1. อีกอย่างคับมันยังมีโปรตีนที่เป็น carrier ด้วยที่ใช้ในเรื่อง แอกทีฟทรานสปอร์ต และการใช้โปรตีนเป็นตัวพาโดยไม่ใช้ ATP

ความคิดเห็นที่ 7

5 มิ.ย. 2548 20:36
 1. โพรคาริโอตไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ยูคาฯมี

ความคิดเห็นที่ 8

SirBrave
5 มิ.ย. 2548 21:16
 1. พวกโพรคาริโอตมีผนังเซลล์เป็น Peptidoglycans ยกเว้นอาร์เคียแบคทีเรีย ที่ผนังเซลล์ไม่มีสารเพปทิโดไกลแคน และไมโคพลาสมาที่ไม่มีผนังเซลล์ ขออนุญาตแก้ความเห็นที 2 หน่อยคับ จาก ไมโครพลาสมา เป็น ไมโคพลาสมา (Mycoplasma)

ความคิดเห็นที่ 9

17 มิ.ย. 2548 15:47
 1. อยากทราบว่าข้อแตกต่างของไรโบโซมของยูคาริโอต กับ โบคาริโอต

ความคิดเห็นที่ 10

GiNn
17 มิ.ย. 2548 16:55
 1. ในยูคาริโอตมีไรโบโซม ที่มีค่าความเร็วในการตกตะกอน 80S ส่วนในโพรคาริโอตมี 70S แล้วก็ในโพรคาริโอตไรโซมมีขนาดเล็กกว่า

ความคิดเห็นที่ 11

25 มิ.ย. 2548 23:37
 1. อยากทราบว่า ไรโบโซม 80s 70s 40s มีลักษณะการจัดแยกกลุมกันอย่างไร ทำไมถึงแบ่งได้

ความคิดเห็นที่ 12

4 ก.ค. 2548 12:59
 1. อยากทราบว่าไมโครพลาสมากับไพโรพลาสมา เหมือนกันหรือไม่ และมีความแตกต่างกันอย่างไรคับ

ความคิดเห็นที่ 13

31 ก.ค. 2548 14:05
 1. ผมอยากรู้ว่าไซโกตคืออะไร

ความคิดเห็นที่ 14

3 ส.ค. 2548 21:55
 1. ไซโกต คือผลการผสมกันระหว่างไข่กับอสุจิ ไข่+อสุจิ=ไวโกต

ความคิดเห็นที่ 15

3 ส.ค. 2548 21:57
 1. อยากรู้ว่า เม็ดไรโบโซม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ความคิดเห็นที่ 16

3 ส.ค. 2548 22:00
 1. แก้ข้อ 14 เป็น ไข่+อสุจิ=ไซโกต

ความคิดเห็นที่ 17

3 ส.ค. 2548 22:03
 1. 1.อยากรู้ว่าไซโทพลาสซึมมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 2.โครมาติน-กรดนิวคลีอิก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร *ใครรู้ตอบให้หน่อย ต้องส่งแบฝึกหัดครูแล้ว

ความคิดเห็นที่ 18

25 ส.ค. 2548 23:03
 1. กลุม่สิ่งมีชีวิตมีอะไร ยกตัวอย่างให้หน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 19

8 ก.ย. 2548 18:43
 1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็น 5 อาณาจักรครับ ได้แก่ พืช สัตว์ มอเนอรา โพรทิสต์ตาและฟังำจครับ

ความคิดเห็นที่ 20

14 ก.ย. 2548 20:33
 1. การลำเลียงสารแบบแอกทีฟทรานสปอร์ตมีวิธีการอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 21

10 พ.ย. 2548 16:01
 1. อยากทราบการจัดเรียงตัวของผนังเซลล์โปรคาริโอต

ความคิดเห็นที่ 22

30 พ.ย. 2548 19:07
 1. อยากรู้การกำเนิดของเซลล์โพรคาริโอต และการกำเนิดเซลล์ยูคาริโอตครับ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยคับ

ความคิดเห็นที่ 23

|\|uT~
30 พ.ย. 2548 19:39
 1. แอคทีฟทรานสปอตก็เหมือนการแพร่หละครับ แต่แตกต่างกันตรงที่มันอพร่จากที่ๆมีความเข้มข้นน้อยอยุ๋แล้วไปยังที่ๆมีความเข้มข้นมากกว่า

ความคิดเห็นที่ 24

|\|uT~
30 พ.ย. 2548 19:45
 1. คห.21 ผมรู้แต่การเรียงตัวของผนังเซลล์แบคทีเรียอ่าครับ Gram+ จะเป็นชั้นของPeptidoglycanหนาๆแล้วตามด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ Gram- จะมีเยื่อหุ้มสองชั้น ระหว่างเยอะหุ้มทั้ง2ชั้นจะมีชั้นของpeptidoglycanแทรกตัวอยุ่บางๆครับ สำหรับpeptidoglycan ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกรดอะมิโนเชื่อมอยู่

ความคิดเห็นที่ 25

30 ธ.ค. 2548 10:17
 1. ขอลายละอียดเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยนน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26

10 ม.ค. 2549 15:33
 1. ลักษณะ DNA ของโพรคาริโอตและ ยูคาริโอตเป็นเกลียวคู่ ไม่มีปลายเปิดหรือมีปลายเปิด

ความคิดเห็นที่ 27

10 ม.ค. 2549 15:35
 1. ลักษณะ DNA ของโพรคาริโอตและ ยูคาริโอตเป็นเกลียวคู่ ไม่มีปลายเปิดหรือมีปลายเปิด

ความคิดเห็นที่ 28

10 ม.ค. 2549 15:35
 1. ลักษณะ DNA ของโพรคาริโอตและ ยูคาริโอตเป็นเกลียวคู่ ไม่มีปลายเปิดหรือมีปลายเปิด

ความคิดเห็นที่ 29

4 ก.พ. 2549 16:51
 1. อยากรู้ว่าส่วนประกอบของคลอโรพลาสต์ มีอะไรบ้าง และแต่ละอันมีหน้าที่อะไรอ่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 30

9 ก.พ. 2549 17:09
 1. ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 31

25 ก.พ. 2549 16:38
 1. อยากทราบเรื่อง ปฏิกริยาโครงสร้างนิวเคลียส ใครรู้ช่วยบอกหน่อยจะทำรายงานส่งอาจารย์ ถ้าใครตอบได้ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ ( ด่วนมากๆค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 32

darkmagic
21 พ.ค. 2549 19:35
 1. สุดยอดเลยครับ กำลังหาพอดี เอาไปทำโครงงานงับ

ความคิดเห็นที่ 33

21 พ.ค. 2549 20:29
 1. อยากทราบว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมคืออะไรค่ะ ตอบด้วย

ความคิดเห็นที่ 34

21 พ.ค. 2549 20:38
 1. เซนโทเมียร์คืออะไร ช่วยตอยหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 35

21 พ.ค. 2549 20:41
 1. โฮโมโลกัสโครโมโซม คือ โครโมโซมที่มีลักษณะจีโนไทป์เหมืนกัน เข้าคู่กัน เช่น TT tt จะตรงข้ามกัน เฮททาโรไซกัส เช่น Tt เป้นต้น

ความคิดเห็นที่ 36

c_cin
22 พ.ค. 2549 18:25
 1. อืม

ความคิดเห็นที่ 37

21 มิ.ย. 2549 15:25
 1. ขอบคุณคราบ

ความคิดเห็นที่ 38

30 มิ.ย. 2549 22:56
 1. ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ความคิดเห็นที่ 39

4 ก.ค. 2549 13:51
 1. ทำไมมีการทำกันอย่างนี้เเต่ไม่มีการที่จะหาข้อมูลใหม่เลยหละเอาเเต่อันข้อมูลเก่ามาให้อ่านเเล้วอย่างนี้จะอ่านได้กี้ครั้งกันหละ เอาเเต่ข้อมูลเก่ามาให้อ่านเเล้วมันน่าเบื่อมากทำให้อ่านได้ทุกวันทุกคืนถึงจะอ้านได้เเต่มันได้ความรู้นะควรจะเอาข้อมลูใหม่มาลงบ้างเเละรูปด้วยนะคะ ขอบคุณคราบผม โอก่าศหน้าจะมาเขียนใหม่นะคะ

ความคิดเห็นที่ 40

14 ก.ค. 2549 18:46
 1. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับไซตโรตอีกหน่อยคะ

ความคิดเห็นที่ 41

14 ก.ค. 2549 18:49
 1. ขอรายละเอียดของไซโกต

ความคิดเห็นที่ 42

9 ส.ค. 2549 19:52
 1. ใครมีรูปของ ไรโบโซม และยูคาริโอต โพสให้ด้วยนะครับ อยากได้

ความคิดเห็นที่ 43

diadaros
9 ส.ค. 2549 20:06
 1. [[22595]] Ribosome

ความคิดเห็นที่ 44

diadaros
9 ส.ค. 2549 20:07
 1. [[22596]] Eukaryotic cell : Plant cell

ความคิดเห็นที่ 45

28 ส.ค. 2549 20:53
 1. ขอบคุณมากๆๆค่ะที่ช่วย (แม้ทางอ้อม)

ความคิดเห็นที่ 56

bio_bum
12 ก.ย. 2551 09:57
 1. ช่วยเหลือหน่อยค่ะอยากทราบลักษณะโครงสร้างยีนของโพคาริโอต ยูคาริโอต ลักษณธโครงสร้างจีโนมในไมโทคอนเดรีย ในคลอโรพลาสต์ และโครงสร้างจีนและโครงสร้างจีโนมจำเป็นมากค่ะกำลังจะสอบแต่ไม่เข้าใจหาเนื้อหาอ่านได้ไม่ชัดเจนและเข้าใจใครก็ได้ช่วยหน่อยค่ะใช่สอบวันจันนี้จำเป็นมากเลย

ความคิดเห็นที่ 57

5110122118003
7 พ.ย. 2551 15:32
 1. อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตมีเยอะใหม


ความคิดเห็นที่ 58

13 ก.ค. 2553 21:27
 1. Eukaryoticมีกี่sคับผมไม่เข้าใจคับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น