โพรคาริโอต

อยากทราบว่าโพรคาริโอตคืออะไรค่ะ


ความคิดเห็นที่ 56 

bio_bum
12 ก.ย. 2551 09:57
 1. ช่วยเหลือหน่อยค่ะอยากทราบลักษณะโครงสร้างยีนของโพคาริโอต ยูคาริโอต ลักษณธโครงสร้างจีโนมในไมโทคอนเดรีย ในคลอโรพลาสต์ และโครงสร้างจีนและโครงสร้างจีโนมจำเป็นมากค่ะกำลังจะสอบแต่ไม่เข้าใจหาเนื้อหาอ่านได้ไม่ชัดเจนและเข้าใจใครก็ได้ช่วยหน่อยค่ะใช่สอบวันจันนี้จำเป็นมากเลยความคิดเห็นที่ 39

ไม่บอกคราบผมว่าชื่ออะไร (Guest)
4 ก.ค. 2549 13:51
 1. ทำไมมีการทำกันอย่างนี้เเต่ไม่มีการที่จะหาข้อมูลใหม่เลยหละเอาเเต่อันข้อมูลเก่ามาให้อ่านเเล้วอย่างนี้จะอ่านได้กี้ครั้งกันหละ

  เอาเเต่ข้อมูลเก่ามาให้อ่านเเล้วมันน่าเบื่อมากทำให้อ่านได้ทุกวันทุกคืนถึงจะอ้านได้เเต่มันได้ความรู้นะควรจะเอาข้อมลูใหม่มาลงบ้างเเละรูปด้วยนะคะ ขอบคุณคราบผม โอก่าศหน้าจะมาเขียนใหม่นะคะความคิดเห็นที่ 2

oasis
13 พ.ค. 2548 16:46
 1. เพิ่มจากข้างบนหน่อยนะจ๊ะ

  เซลล์มี 2 ชนิดจ้ะคือ prokaryotic cell และ eukaryotic cell ถูกต้องแล้ว โดย  1. Prokaryotic cells เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ พวกแบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียว แกมน้ำเงิน และไมโครพลาสมา ลักษณะเด่นคือ เซลล์ไม่มีเยื่อหุ้ม แบ่งแยกต่างหาก ลักษณะเซลล ์จะค่อนข้างเล็ก มีขนาด 0.2-10 ไมโครเมตร  2. Eukaryotic cells ได้แก่ เห็ด รา เซลล์ของพืช และสัตว์ทั่วๆไป มีขนาด 10-100 ไมโครเมตร  เปรียบเทียบลักษณะ ของเซลล์โปรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต  ลักษณะ เซลล์โปรคาริโอต

  1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต แบคทีเรีย, สาหร่ายสีเขียว แกมน้ำเงิน (ไซยาโนแบคทีเรีย)

  2. ขนาด 1-2 ไมโครเมตร x 1-4 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่านี้

  3. โครงสร้างนิวเคลียส ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส, มีโครโมโซม เป็นวงกลมเส้นเดียว, โครโมโซม ไม่มีฮีสโตน ไม่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส4. การไหลเวียน ของไซโตปลาสซึม ไม่มี มี

  5. ฟิโนไซโตซิส ไม่มี

  6. กาซแวคิวโอ มีในบางพวก

  7. มีโซโซม มี

  8. ไรโบโซม 70 S กระจายในไซโตปลาสซึม

  9. ไมโตคอนเดรีย ไม่มี

  10. คลอโรพลาสต์ ไม่มี

  11. กอลจิบอดี ไม่มี

  12. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม ไม่มี

  13. แวคิวโอที่มีเยื่อหุ้ม ไม่มี

  14. เยื่อหุ้มเซลล์ โดยทั่วไปไม่มีสเตอรอล เป็นองต์ประกอบ, บางส่วนทำหน้าที่ เกี่ยวกับการหายใจ, เซลล์บางชนิด ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง

  15. ผนังเซลล์ ประกอบด้วย เปปติโดไกลแคน (มิวรีน หรือมิวโคเปปไทด์) ยกเว้น ไมโครพลาสมา

  16. อวัยวะในการเคลื่อนที่ เส้นใยไฟบริลสานกันง่ายๆ ประกอบด้วย แฟลกเจลลิน (flagelin)

  17. เท้าเทียม ไม่มี

  18. อัตราส่วนของเบส ของ DNA เมื่อเทียบเป็นโมล % ของเบส กวานีน+ไซโตซีน (G+C%) เท่ากับ 28-73

  ขอเพิ่มลักษณะเซลล์ยูคาริโอต ให้ด้วยละกันนะ

  1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต สาหร่าย, รา, โปรโตซัว, พืช, สัตว์

  2. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 5 ไมโครเมตร

  3. โครงสร้างนิวเคลียส มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส, มีโครโมโซมมากกว่า 1 เส้น, ฮีสโตน มีการแบ่งนิวเคลียส แบบไมโตซิส

  4. การไหลเวียน ของไซโตปลาสซึม มี

  5. ฟิโนไซโตซิส มี

  6. กาซแวคิวโอ ไม่มี

  7. มีโซโซม ไม่มี

  8. ไรโบโซม 80 S เกาะตามเยื่อหุ้ม เช่น ER, 70 S ในไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์

  9. ไมโตคอนเดรีย มี

  10. คลอโรพลาสต์ มีในเซลล์บางชนิด

  11. กอลจิบอดี มี

  12. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม มี

  13. แวคิวโอที่มีเยื่อหุ้ม มี

  14. เยื่อหุ้มเซลล์ มีสเตอรอลเป็นองค์ประกอบ, ไม่ทำหน้าที่หายใจ และสังเคราะห์แสง

  15. ผนังเซลล์ ไม่มี เปปติโดไกลแคน เป็นองค์ประกอบ, ราส่วนใหญ่มีไคติน, พืชส่วนใหญ่มีเซลล์ลูโลส, สัตว์ไม่มี

  16. อวัยวะในการเคลื่อนที่ ประกอบด้วยไมโครทิวบูล มาเรียงกันในลักษณะ 9+2

  17. เท้าเทียม เซลล์บางชนิดมี

  18. อัตราส่วนของเบส ของ DNA เมื่อเทียบเป็นโมล % ของเบส กวานีน+ไซโตซีน (G+C%) ประมาณ 40  ถ้ามาเทียบกันเป็นตารางจะเข้าใจง่ายกว่านะ...ความคิดเห็นที่ 26

- (Guest)
10 ม.ค. 2549 15:33
 1. ลักษณะ DNA ของโพรคาริโอตและ ยูคาริโอตเป็นเกลียวคู่ ไม่มีปลายเปิดหรือมีปลายเปิดความคิดเห็นที่ 27

apple (Guest)
10 ม.ค. 2549 15:35
 1. ลักษณะ DNA ของโพรคาริโอตและ ยูคาริโอตเป็นเกลียวคู่ ไม่มีปลายเปิดหรือมีปลายเปิดความคิดเห็นที่ 28

apple (Guest)
10 ม.ค. 2549 15:35
 1. ลักษณะ DNA ของโพรคาริโอตและ ยูคาริโอตเป็นเกลียวคู่ ไม่มีปลายเปิดหรือมีปลายเปิดความคิดเห็นที่ 21

gghhh (Guest)
10 พ.ย. 2548 16:01
 1. อยากทราบการจัดเรียงตัวของผนังเซลล์โปรคาริโอตความคิดเห็นที่ 12

ttt (Guest)
4 ก.ค. 2548 12:59
 1. อยากทราบว่าไมโครพลาสมากับไพโรพลาสมา เหมือนกันหรือไม่ และมีความแตกต่างกันอย่างไรคับความคิดเห็นที่ 32

darkmagic
21 พ.ค. 2549 19:35
 1. สุดยอดเลยครับ  กำลังหาพอดี  เอาไปทำโครงงานงับความคิดเห็นที่ 30

กัลยานี (Guest)
9 ก.พ. 2549 17:09
 1. ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 18

อเลสสานโด (Guest)
25 ส.ค. 2548 23:03
 1. กลุม่สิ่งมีชีวิตมีอะไร ยกตัวอย่างให้หน่อยครับความคิดเห็นที่ 5

uppz (Guest)
29 พ.ค. 2548 21:54
 1. - เยื่อหุ้มเซลล์เปน semi-permiable คับ เป็นเยื่อเลือกผ่าน คัดสารเข้าเซลล์ คล้ายๆกับยามมั้งคับ สารที่มีขนาดเล็กก่าเยื่อหุ้มเซลล์ก้อจาผ่านเค้าไปด้ายคับความคิดเห็นที่ 33

คนไม่รู้ (Guest)
21 พ.ค. 2549 20:29
 1. อยากทราบว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมคืออะไรค่ะ ตอบด้วยความคิดเห็นที่ 34

.... (Guest)
21 พ.ค. 2549 20:38
 1. เซนโทเมียร์คืออะไร ช่วยตอยหน่อยค่ะความคิดเห็นที่ 35

18189 (Guest)
21 พ.ค. 2549 20:41
 1. โฮโมโลกัสโครโมโซม คือ โครโมโซมที่มีลักษณะจีโนไทป์เหมืนกัน เข้าคู่กัน เช่น TT tt  จะตรงข้ามกัน เฮททาโรไซกัส เช่น Tt เป้นต้นความคิดเห็นที่ 31

Sprite (Guest)
25 ก.พ. 2549 16:38
 1. อยากทราบเรื่อง ปฏิกริยาโครงสร้างนิวเคลียส ใครรู้ช่วยบอกหน่อยจะทำรายงานส่งอาจารย์ ถ้าใครตอบได้ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ ( ด่วนมากๆค่ะ)ความคิดเห็นที่ 42

คนอยากได้ (Guest)
9 ส.ค. 2549 19:52
 1. ใครมีรูปของ ไรโบโซม และยูคาริโอต โพสให้ด้วยนะครับ อยากได้ความคิดเห็นที่ 29

nam_chaninat@hotmail.com (Guest)
4 ก.พ. 2549 16:51
 1. อยากรู้ว่าส่วนประกอบของคลอโรพลาสต์ มีอะไรบ้าง

  และแต่ละอันมีหน้าที่อะไรอ่ะค่ะความคิดเห็นที่ 14

ดอกหญ้า (Guest)
3 ส.ค. 2548 21:55
 1. ไซโกต คือผลการผสมกันระหว่างไข่กับอสุจิ

  ไข่+อสุจิ=ไวโกตความคิดเห็นที่ 15

ดอกหญ้า (Guest)
3 ส.ค. 2548 21:57
 1. อยากรู้ว่า เม็ดไรโบโซม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น