โพรคาริโอต

อยากทราบว่าโพรคาริโอตคืออะไรค่ะ
9 พ.ค. 2548 11:59
58 ความเห็น
62028 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  k w ( A ) n G -* (Guest)

คือเซลล์ มี 2 ชนิดค่ะ คือ โปรคาริโอตเซลล์กับยูคาริโอตเซลล์Prokaryotic cell มีลักษณะสำคันก็คือ ภายในไซโตพลาสซึมไม่มีการแยกสารพันธุกรรม DNA ออกเปนสัดส่วนให้เหนในสภาพนิวเคลียส แล้วก้ไม่มี organelles หลายๆชนิดที่พบประจำใน Eukaryotic cell
10 พ.ค. 2548 22:31


ความคิดเห็นที่ 2 โดย oasis

เพิ่มจากข้างบนหน่อยนะจ๊ะ

เซลล์มี 2 ชนิดจ้ะคือ prokaryotic cell และ eukaryotic cell ถูกต้องแล้ว โดย1. Prokaryotic cells เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ พวกแบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียว แกมน้ำเงิน และไมโครพลาสมา ลักษณะเด่นคือ เซลล์ไม่มีเยื่อหุ้ม แบ่งแยกต่างหาก ลักษณะเซลล ์จะค่อนข้างเล็ก มีขนาด 0.2-10 ไมโครเมตร2. Eukaryotic cells ได้แก่ เห็ด รา เซลล์ของพืช และสัตว์ทั่วๆไป มีขนาด 10-100 ไมโครเมตรเปรียบเทียบลักษณะ ของเซลล์โปรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอตลักษณะ เซลล์โปรคาริโอต

1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต แบคทีเรีย, สาหร่ายสีเขียว แกมน้ำเงิน (ไซยาโนแบคทีเรีย)

2. ขนาด 1-2 ไมโครเมตร x 1-4 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่านี้

3. โครงสร้างนิวเคลียส ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส, มีโครโมโซม เป็นวงกลมเส้นเดียว, โครโมโซม ไม่มีฮีสโตน ไม่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส4. การไหลเวียน ของไซโตปลาสซึม ไม่มี มี

5. ฟิโนไซโตซิส ไม่มี

6. กาซแวคิวโอ มีในบางพวก

7. มีโซโซม มี

8. ไรโบโซม 70 S กระจายในไซโตปลาสซึม

9. ไมโตคอนเดรีย ไม่มี

10. คลอโรพลาสต์ ไม่มี

11. กอลจิบอดี ไม่มี

12. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม ไม่มี

13. แวคิวโอที่มีเยื่อหุ้ม ไม่มี

14. เยื่อหุ้มเซลล์ โดยทั่วไปไม่มีสเตอรอล เป็นองต์ประกอบ, บางส่วนทำหน้าที่ เกี่ยวกับการหายใจ, เซลล์บางชนิด ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง

15. ผนังเซลล์ ประกอบด้วย เปปติโดไกลแคน (มิวรีน หรือมิวโคเปปไทด์) ยกเว้น ไมโครพลาสมา

16. อวัยวะในการเคลื่อนที่ เส้นใยไฟบริลสานกันง่ายๆ ประกอบด้วย แฟลกเจลลิน (flagelin)

17. เท้าเทียม ไม่มี

18. อัตราส่วนของเบส ของ DNA เมื่อเทียบเป็นโมล % ของเบส กวานีน+ไซโตซีน (G+C%) เท่ากับ 28-73

ขอเพิ่มลักษณะเซลล์ยูคาริโอต ให้ด้วยละกันนะ

1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต สาหร่าย, รา, โปรโตซัว, พืช, สัตว์

2. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 5 ไมโครเมตร

3. โครงสร้างนิวเคลียส มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส, มีโครโมโซมมากกว่า 1 เส้น, ฮีสโตน มีการแบ่งนิวเคลียส แบบไมโตซิส

4. การไหลเวียน ของไซโตปลาสซึม มี

5. ฟิโนไซโตซิส มี

6. กาซแวคิวโอ ไม่มี

7. มีโซโซม ไม่มี

8. ไรโบโซม 80 S เกาะตามเยื่อหุ้ม เช่น ER, 70 S ในไมโตคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์

9. ไมโตคอนเดรีย มี

10. คลอโรพลาสต์ มีในเซลล์บางชนิด

11. กอลจิบอดี มี

12. เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม มี

13. แวคิวโอที่มีเยื่อหุ้ม มี

14. เยื่อหุ้มเซลล์ มีสเตอรอลเป็นองค์ประกอบ, ไม่ทำหน้าที่หายใจ และสังเคราะห์แสง

15. ผนังเซลล์ ไม่มี เปปติโดไกลแคน เป็นองค์ประกอบ, ราส่วนใหญ่มีไคติน, พืชส่วนใหญ่มีเซลล์ลูโลส, สัตว์ไม่มี

16. อวัยวะในการเคลื่อนที่ ประกอบด้วยไมโครทิวบูล มาเรียงกันในลักษณะ 9+2

17. เท้าเทียม เซลล์บางชนิดมี

18. อัตราส่วนของเบส ของ DNA เมื่อเทียบเป็นโมล % ของเบส กวานีน+ไซโตซีน (G+C%) ประมาณ 40ถ้ามาเทียบกันเป็นตารางจะเข้าใจง่ายกว่านะ...
13 พ.ค. 2548 16:46


ความคิดเห็นที่ 3 โดย คอมบุ

ขอบคุณค่ะ
13 พ.ค. 2548 18:49


ความคิดเห็นที่ 4 theking_kwang@hotmail.com (Guest)

เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไร
26 พ.ค. 2548 19:35


ความคิดเห็นที่ 5 uppz (Guest)

- เยื่อหุ้มเซลล์เปน semi-permiable คับ เป็นเยื่อเลือกผ่าน คัดสารเข้าเซลล์ คล้ายๆกับยามมั้งคับ สารที่มีขนาดเล็กก่าเยื่อหุ้มเซลล์ก้อจาผ่านเค้าไปด้ายคับ
29 พ.ค. 2548 21:54


ความคิดเห็นที่ 6 Biosaturn_4@yahoo.com (Guest)

อีกอย่างคับมันยังมีโปรตีนที่เป็น carrier ด้วยที่ใช้ในเรื่อง แอกทีฟทรานสปอร์ต และการใช้โปรตีนเป็นตัวพาโดยไม่ใช้ ATP
30 พ.ค. 2548 14:37


ความคิดเห็นที่ 7 ..... (Guest)

โพรคาริโอตไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ยูคาฯมี
5 มิ.ย. 2548 20:36


ความคิดเห็นที่ 8 โดย SirBrave

พวกโพรคาริโอตมีผนังเซลล์เป็น Peptidoglycans ยกเว้นอาร์เคียแบคทีเรีย ที่ผนังเซลล์ไม่มีสารเพปทิโดไกลแคน และไมโคพลาสมาที่ไม่มีผนังเซลล์ขออนุญาตแก้ความเห็นที 2 หน่อยคับจาก ไมโครพลาสมา เป็น ไมโคพลาสมา (Mycoplasma)
5 มิ.ย. 2548 21:16


ความคิดเห็นที่ 9 amp (Guest)

อยากทราบว่าข้อแตกต่างของไรโบโซมของยูคาริโอต กับ โบคาริโอต
17 มิ.ย. 2548 15:47


ความคิดเห็นที่ 10 โดย GiNn

ในยูคาริโอตมีไรโบโซม ที่มีค่าความเร็วในการตกตะกอน 80S ส่วนในโพรคาริโอตมี 70S แล้วก็ในโพรคาริโอตไรโซมมีขนาดเล็กกว่า
17 มิ.ย. 2548 16:55


ความคิดเห็นที่ 11 nuna (Guest)

อยากทราบว่า ไรโบโซม 80s 70s 40s มีลักษณะการจัดแยกกลุมกันอย่างไร ทำไมถึงแบ่งได้
25 มิ.ย. 2548 23:37


ความคิดเห็นที่ 12 ttt (Guest)

อยากทราบว่าไมโครพลาสมากับไพโรพลาสมา เหมือนกันหรือไม่ และมีความแตกต่างกันอย่างไรคับ
4 ก.ค. 2548 12:59


ความคิดเห็นที่ 13 Sandy (Guest)

ผมอยากรู้ว่าไซโกตคืออะไร
31 ก.ค. 2548 14:05


ความคิดเห็นที่ 14 ดอกหญ้า (Guest)

ไซโกต คือผลการผสมกันระหว่างไข่กับอสุจิ

ไข่+อสุจิ=ไวโกต
3 ส.ค. 2548 21:55


ความคิดเห็นที่ 15 ดอกหญ้า (Guest)

อยากรู้ว่า เม็ดไรโบโซม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
3 ส.ค. 2548 21:57


ความคิดเห็นที่ 16 ดอกหญ้า (Guest)

แก้ข้อ 14 เป็น ไข่+อสุจิ=ไซโกต
3 ส.ค. 2548 22:00


ความคิดเห็นที่ 17 ดอกหญ้า (Guest)

1.อยากรู้ว่าไซโทพลาสซึมมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

2.โครมาติน-กรดนิวคลีอิก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

*ใครรู้ตอบให้หน่อย ต้องส่งแบฝึกหัดครูแล้ว
3 ส.ค. 2548 22:03


ความคิดเห็นที่ 18 อเลสสานโด (Guest)

กลุม่สิ่งมีชีวิตมีอะไร ยกตัวอย่างให้หน่อยครับ
25 ส.ค. 2548 23:03


ความคิดเห็นที่ 19 ngbg,kd.,nf (Guest)

กลุ่มสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็น 5 อาณาจักรครับ ได้แก่ พืช สัตว์ มอเนอรา โพรทิสต์ตาและฟังำจครับ
8 ก.ย. 2548 18:43


ความคิดเห็นที่ 20 joe_suthipong@hotmail.com (Guest)

การลำเลียงสารแบบแอกทีฟทรานสปอร์ตมีวิธีการอย่างไร
14 ก.ย. 2548 20:33

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น