การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

ต้องการทราบรายละเอียดการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน ปลาหมึก ปลาดาว ครับ ขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ตอบด้วยนะครับ
21 พ.ค. 2548 15:23
94 ความเห็น
50216 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  MaMa_ck1@yahoo.com (Guest)

อยากทราบว่าถ้าเราจะดูลักษณะของราในขนมปังโดยใช้กล้องจุลทรรศน์จะต้องทำอย่างไรบ้างและถ้าอยากดูเชื้อราจากแหล่งอื่นๆอีกจะต้องทำอย่างไร
21 พ.ค. 2548 15:35


ความคิดเห็นที่ 2 www (Guest)

google. เถอะค่ะ มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

เราก็ได้งานนี้มาเหมือนกัน ก็ใช้ google หา

และก็ใช้หนังสือชีวฯ ของ พศ. หาไปส่งอาจารย์น่ะค่ะ
22 พ.ค. 2548 13:25


ความคิดเห็นที่ 3 tabojung@friends.co.th (Guest)

อยากทราบว่า สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในโลก มีโครงสร้างของกระดูกเป็นอย่างไร และอยากทราบรายละเอียดของโรคกระดูกและโรคกล้ามเนื้อ
24 พ.ค. 2548 12:08


ความคิดเห็นที่ 4 hika_ri_k@hotmail.com (Guest)

อาจารย์เราก็ให้หาเหมือนกัน

ใครที่รู้ก็ตอบมาได้ก็ดีน่ะ ขอบใจ
24 พ.ค. 2548 19:39


ความคิดเห็นที่ 5 malimas45@hotmail.com (Guest)

ขอเลือกตอบความเห็นที่ 1 ครับ

"อยากทราบว่าถ้าเราจะดูลักษณะของราในขนมปังโดยใช้กล้องจุลทรรศน์จะต้องทำอย่างไรบ้างและถ้าอยากดูเชื้อราจากแหล่งอื่นๆอีกจะต้องทำอย่างไร"มีหลายวิธีที่คุณพอที่จะทำได้ครับ

1. วิธีรวดเร็ว 1 โดยใช้เทปกาวใสแปะบนเส้นใยราโดยเฉพาะบริเวณที่มีความหนาแน่นของสปอร์น้อยๆ น่ะครับ แล้วก็นำมาวางบนสไลด์ แล้วส่องกล้องที่ กำลังขยาย 10-40 ครับ2. วิธีรวดเร็ว 2 ใช้ปลายเข็มเขี่ยกระจุกรามาแล้วก็ย้อมสีดูครับ โดยอาจใช้สี acid fuchsin ครับ จะดูสวยงามขึ้นมากว่าวิธีแรกครับ เพราะจะติดสีสวยกว่าครับ หรือถ้าไม่อยากย้อมสีกะได้ครับโดยใช้น้ำธรรมดา แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ครับ โดยห้ามขยี้โดยเด็ดขาด เพียงกดเบาๆครับ แล้ว ส่องกล้องที่ กำลังขยาย 10-40 ครับ3. เพาะเลี้ยงด้วยวิธีทำสไลด์คัลเจอร์ 1 (slide culture) โดยนำมาเพาะเลี้ยงหรือคัดแยกให้บริสุทธิ์ลงบนอาหารวุ้นแข็ง (PDA medium) และเมื่อเจริญได้ 2-3 วันก็ตัดชิ้นวุ้นอาหารที่มีราเจริญอยู่ขนาดชิ้นไม่ใหญ่มาก ไปวางบนสไลด์ โดยมีกระจกปิดสไลด์ทับไว้ด้านบนอีกทีหนึ่ง จากนั้นปล่อยที้งไว้ 2-3 วัน พอเชื้อราเจริญไปตามสไลด์และกระจกปิดสไลด์ แล้วจึงนำชิ้นวุ้นออกและนำสไลด์และกระจกปิดสไลด์มาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยอาจย้อมสี หรือไม่ย้อมก็ได้ (วิธีนี้จะได้ราที่มีส่วนประกอบครบและสมบูรณ์ที่สุดครับ)4. เพาะเลี้ยงด้วยวิธีทำสไลด์คัลเจอร์ 2 (slide culture)โดยนำมาเพาะเลี้ยงหรือคัดแยกให้บริสุทธิ์ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อรา (PDA medium) และใช้กระจกปิดสไลด์เสียบลงบนโคโลนีของรากหรือบริเวณที่มีเส้นใยของราเอียงประมาณ 45 องศา จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้ราเจริญขึ้นมายังกระจกปิดสไลด์ซักระยะหนึ่งแล้วจึงนำมาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ครับ โดยอาจย้อมสี หรือไม่ย้อมก็ได้(วิธีนี้จะได้ราที่มีส่วนประกอบครบและสมบูรณ์ที่สุดครับ แต่เร็วกว่า วิธีที่ 3)และอีกหลายวิธีครับขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของแต่ละคนครับราอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันครับ ยกเว้นบางกลุ่มีที่เป็นพวกปรสิตครับ ที่อาจจะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงธรรมดาไม่ได้ครับ ซึ่งต้องเลี้ยงบน Host
25 พ.ค. 2548 01:25


ความคิดเห็นที่ 6 sunny_winddy@hotmail.com (Guest)

การเคลื่อนของแมงกระพรุน คือ ก่อนอื่นจะแนะนำส่วนประกอบของมันก่อนนะคะ แมงกระพรุนจัดเป็นสัตว์พวกเดียวกันกับไฮดราแต่มีรูปร่างต่างกันรูปร่างของมันเหมือนระฆังคว่ำ ตรงกลางลำตัวจะมีช่องที่มีน้ำอยู่ภายใน เรียกว่า ช่องแกสโตรวาสคิวลาร์ รอบๆช่องนี้จะมีกล้ามเนื้อล้อมรอบอยู่เรียกว่า กล้ามเนื้อขอบกระดิ่ง และมีเนื่อเยื่ิอ 2 ชั้นหุ้มอยู่ ภายนอกและภายใน(มันจึงจัดเปนสัตว์ชนิเดียวกับไฮดรา)ฉะนั้น วิธีการเคลื่อนที่คือ จะอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวนขอบกระดิ่งดันให้น้ำในช่องแกสโตรวาสคิวล่าร์พุ่งออกมามีแรงดัน ซึ่งก็คือแรงกริยา ตามกฎของนิวตัน เมื่อเกิดแรงกริยาจะเกิดแรงปฎิกริยาเสมอในทิศตรงข้ามกัน แมงกระพรุนจึงพุ่งตัวเหมือนกับจรวด คือพุ่งออกไป หรือเคลื่อนที่ไปตามแรงปฎิกริยานั้นๆ
29 พ.ค. 2548 08:55


ความคิดเห็นที่ 7 sunny_winddy@hotmail.com (Guest)

สำหรับปลาหมึกนะค่ะ เปนสัตว์พวกเดียวกับหอย แต่ไม่มีเปลือกหุ้มมีแค่เยื่อบางๆ หุ้มไว้เรียกว่า แมนเทิล มีหนวดและมีครีบ

โครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนคือ 1.ท่อไซฟอนอยู่บริเวนในร่างกายของมัน เคยเหนตอนที่เข้าเอาปลาหมึกมาล้างมั้ยค่ะ ตรงที่มันเปนท่อยาวเหมือนพลาสติกใสๆอ่ะคะ นั่นแหละ มันสามารถจะยื่นออกมานอกตัวได้ ปรับทิศได้ ภายในจะมีน้ำ สามารถยืดหรือหดได้ 2.ครีบ มีหน้าที่บังคับทิศทางในการเคลื่อนที่

วิธีการเคลื่อนที่

อาศัยการบีบตัวหรือคลายตัวของท่อไซฟอน ดันให้น้ำในท่อพุ่งออก ทำให้เกิดแรงดัน เรียกว่าแรงกริยาเกิดแรงปฎิกริยาในทิศตรงข้ามกัน ทำให้เคลื่อนที่ไปตามแรงปฎิกริยาได้
29 พ.ค. 2548 09:05


ความคิดเห็นที่ 8 sunny_winddy@hotmail.com (Guest)

อันนี้เสริมให้นะค่ะ แอนตาโกลึซึม คือการเคลื่อนที่โดยอาศัยกล้ามเนื้อ 2 ชนิดทำงานตรงข้ามกัน ในเวลาเดียวกัน เช่นการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน คือเมื่อไส้เดือนดิน จะเคลื่อน มันจะยื่อนส่วนที่เปนเดือยออกมาจากลำัตัวของมันด้านล่าง จะใช้ปากของมันจิกดินเมื่อกล้ามเนื้อวงของใส้เดือนหดตัว กล้ามเนื้อตามยาวของมันจะคลายตัว(เกิดแอนตาโกนึซึม)จะเปนอย่างนี้สลับกันไปกล่าวคือกล้ามเนื้อ 2 ชนิดทำงานตรงข้ามกันภายในเวลาเดียวกาน เพราะฉะนั้น พวกหอยกับปลาหมึกจะไม่ใช้ แอนตาโกนึซึมอย่างแน่นอน ส่วนปลาดาว ถ้าเรียนมาแล้วจะตอบให้นะคะ ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร
29 พ.ค. 2548 09:13


ความคิดเห็นที่ 9 ณภัทร ทองยอด (Guest)

ิื่่I love you
30 พ.ค. 2548 13:40


ความคิดเห็นที่ 12 aom/aom_sss@hotmail.com (Guest)

การเคลื่อนที่ของปลาดาวอาศัยแรงดันของน้ำโดย

น้ำจะเข้าไปในมาดรีโพไรต์ ไปยังท่อวงแหวน

ส่งต่อไปที่ท่อแนวรัศมี ถึงแอมพูลล่าซึ่งมี

ลักษณะคล้ายกระเปาะอยู่ติดกับทิวบ์ฟีท

น้ำจะดันทิวบ์ฟีทให้ยืดออกจากนั้นกล้ามเนื้อ

ทิวบ์ฟีทจะหดตัวสั้นลงดันน้ำกลับไปที่แอมพูลลา

การยือดหดตัวของทิวบ์ฟีทหลายๆอันต่อเนื่องกัน

ทำให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ได้

(ถ้าดูภาพประกอบจะทำให้เข้าใจมากขึ้น)
30 พ.ค. 2548 19:46


ความคิดเห็นที่ 13 WACHIRAPON.YOD@chaiyo.com (Guest)

รักทุกคน
31 พ.ค. 2548 16:55


ความคิดเห็นที่ 14 sunny_winddy@hotmail.com (Guest)

สัตว์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในโรคคือ เสือซีต้า เคลื่อนที่ 110 kg./h โครงสร้างที่สำคัญที่ทำให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วคือ มันจะมีสันหลังยาวและก็โค้งงอได้ดี (สังเกตจากสารคดีเสือชีต้า)และมันจะมีกระดูกระยางค์(ส่วนที่ยื่นออกมา=กระดูกขา)ที่แข็งแรงและกล้ามเนื้อแข็งแรง มีช่วงก้าวยาว และมีความถี่ในช่วงก้าวในการเคลื่อนที่
4 มิ.ย. 2548 08:12


ความคิดเห็นที่ 15 sunny_winddy@hotmail.com (Guest)

เสริมการเคลื่อนที่ปลาดาวจากข้างบนนะคะ(เพิ่งเรียน)น้ำจะเข้าสู่ ช่องน้ำเข้า(madreposite)แล้วจะไหลไปตามวงแหวนตรงกลางลำตัว(ring canal) แล้วไหลไปตาม ท่อแนวรัศมี(radial canal)จากนั้นเมื่อเข้าสู่ Ampulla (ถุงที่ตีนปลาดาว) จะพบ Tube feet (เท้าเล็กๆที่ยื่นออกมา) วิธีการเคลื่อนที่ เกิดจาก Ampulla หดตัวดัน Tube feetให้ยื่นออกมายึดพื้น tube feet จะยึดพื้น เรียกว่า sucker จากนั้น Ampulla จะคลายตัว Tube feet จะหดตัว พร้อมๆกัน เกิดแรงดันทำให้ปลาดาวเคลื่นที่ได้ (ปลาดาวจะไม่มีแอนตาโกนิซึม)*ดาวทะเล เคลื่อนที่ด้วย "ระบบท่อน้ำ" จะพบในสัตว์ประเภทนี้เท่านั้น
4 มิ.ย. 2548 08:46


ความคิดเห็นที่ 18 for_fay@thaimail.com (Guest)

เพื่อนๆๆ ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต...กรุณาส่งมาให้หน่อย.........ขอบใจจ้ะ
9 มิ.ย. 2548 20:46


ความคิดเห็นที่ 20 Gigky@chaiyo.com (Guest)

การเคลื่อนที่ของพารามีเซียมจะทำได้โดยอาศัยซิเลียที่มีลักษณะเป็นขนที่อยู่รอบตัวคอยโบกพัดทำให้เคลื่อนที่ได้ ตัวควบคุมของซิเลียคือตรงโคนขนหรือเรียกว่า basal body และจะมีเส้นใยประสานงานควบคุมตัวนี้อีกที ถ้าเส้นใยประสานงานไม่ทำงาน พารามีเซียมก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
10 มิ.ย. 2548 14:06


ความคิดเห็นที่ 22 sunny_winddy@hotmail.com (Guest)

การเคลื่อนที่ของกบ 1.กระโดด การกระโดดของกบจะอาศัยกล้ามเนื้อที่ขา ทำงานแบบ แอนตาโกนึซึม กล่าวคือ ทำงานตรงข้ามกันภายในเวลาเดียวกัน

2.ว่ายน้ำ อาศัยกล้ามเนื้อ 2 ชนิดบริเวณขาเช่นเดียวกันแต่จะมีส่วนที่ยื่นออกมาช่วยในการว่ายน้ำ คือ พังผืด ส่วนนี้จะเรียกว่า Web
10 มิ.ย. 2548 21:42


ความคิดเห็นที่ 23 ผ.อ (Guest)

ดีมากผมชอบมีในเว็บ
14 มิ.ย. 2548 17:17


ความคิดเห็นที่ 25 สุภาวดี ม.5/2 (Guest)

ข้อดีและข้อเสียของสัตว์ที่มีโคงร่างแข็งแรงภายนอกกับสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งแรงภายในแตกต่างกันอย่างไร
22 มิ.ย. 2548 14:47


ความคิดเห็นที่ 26 Earth (Guest)

เรื่องแค่นี้ทำไมไม่รู้ต้องรูกศึกษาค้นคว้าเองบ้างขณะเด็กปยังรู้เลย

การเคลื่อนที่ของปลาดาวจะใช้ทิวป์ฟิตบอกแคนนี้แหละ
23 มิ.ย. 2548 21:07


ความคิดเห็นที่ 27 asma (Guest)

หนูอย่ากรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของหนู่ ช่วยตอบให้ได้ใหมคะ
26 มิ.ย. 2548 09:23

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น