ขอโน้ตเพลงซอด้วงหน่อยค่ะ

เคยหัดเล่นเมื่อนานมากแล้ว ตอนนี้กะลังรื้อใหม่ค่ะ แต่มีโน้ตอยู่ไม่กี่เพลง อยากได้โน้ตเพลงสตริงใหม่ๆมาเล่นบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

อ.อ้อย
19 มิ.ย. 2548 19:52
 1. ลซซซ ม ซม รม ซม รมซมรดรม

  ลซซซ ม ซม รม ซม รม ซมรดรด

  รรรร มรดร มรดร มรดท ลซลทดร.........

  รรรร มรดร มรดรมดรมซมรดทล............

  ดลลล ซลดลซ มซ มลซมซ มซลซดล

  ดลลล ซลดลซมซ มลซมซ มรซมมม..  เพลงใจเธอกอดใคร ( NO-X)

  ฟ ฟ ซ ล\' ล ซ ฟ\' ด ร\' ฟ ม ม\' ฟ ซ ล\' ล ซ ฟ\' ด ร ม ฟ ล ซ\'

  ฟ ซ ฟ\' ล ด\' ล ท\' ล ท ท ล ซ ฟ \'ล ด \'ล ท ล ท ล ท ล ซ ฟ  แฮปปี้เบริดเดย์

  ดดร ดฟม ดดร ดซฟ ดดล ฟมร ลลล ฟลซ

  ดดร ดฟม ดดร ดซฟ ดดลฟมร ลลล ฟซฟ  ไว้ใจได้กา ลานนา

  ดดรมมรมซมมรมดํลลซลซมลลซลซมมรดดดรมรดรดร

  ดดรมมรมซมมรมดํลลซลซมลลซลซมมรดดดมมรดรดรด

  ดรดดดรดรดรมรมมซลซมรมดรดดดรดรดรมรดํลดํลดํลซ

  ดดรมมรมซมมรมดํลลซลซมลลซลซมมรดดดรมรดรดร

  ดดรมมรมซมมรมดํลลซลซมลลซลซมมรดดดมมรดรดรด

  ดํลดํลซมซลดํลดํลซลดํ ดํลดํลดํมรดลซลดํรํดํลซลดํ

  มซซซดํลมซ มซซมซมรด

  มซซซดํลมซ มซซมซมรด

  มซซซดํลมซ มซมซมซรมดความคิดเห็นที่ 2

ai_i_ice
10 ก.ค. 2548 20:35
 1. ความจริงโน๊ตดนตรีไทยน่ะ ถ้าเอามาดัดแปลง หรืออาจจาเรียกว่า มิกซ์ แอนด์ แมทช์ ตามถนัดล่ะก็ ใช้ได้หมดแหละค่ะ จาโน๊ตขิม,โน๊ตขลุ่ย ฯลฯ "ไอซ์ก็เคยเรียนซอด้วงมาเมื๋อนกันนะ"

  แขกขาว------2ชั้นท่อน1

  /-ร-ร/---ม/---ฟ/---ซ/-ฟมร/----/ซดรม/-ฟ-ซ/

  /----/----/ซดรม/รมฟซ/ลซฟม/รมฟซ/ลซฟซ/ลทซล/

  /----/----/ทลซด/-ท-ล/ทลซด/รดทล/--ซล/ซฟมฟ/

  /----/ซฟมร/มรดร/-ม-ฟ/--ซล/ซฟมซ/ฟมรฟ/มรดร/

  ท่อน 2

  /---ซ/ลทดร/---/มรดล/-ด-ซ/-ด-ล/--ซล/ซฟมร/

  /----/ดรฟซ/ลซฟซ/-ล-ร/ดรฟซ/ลซฟซ/ลทซล/

  /----/ลทลล/ลทลล/ลทลล/--ลล/ดซลด/--ลร/ดลซฟ/

  /----/ซฟมร/มรดร/-ม-ฟ/--ซล/ซฟมซ/ฟมรฟ/มรดร/
ความคิดเห็นที่ 3

เด็กรักดนตรีไทย (Guest)
16 ก.ค. 2548 09:15
 1. มันก็จริงอย่างที่ว่าแหละ โน๊ตอะไรก็มาเล่นกันได้ทั้งนั้นเมื่อก่อนเราก็เรียน ซอ ขิม ขลุ่ย เหมื่อนกันมันก็เล่นๆได้ทั้งนั้นแหละ

  ลอยกระทง

  มมซมรดรลล มมซมรมซลดซซ มมซมรดรลล ลลดลซมรดด ลลดลซมซซ ดรดม ดรดลซลล ลลดลซมซซ ดรดม ดรดลซดดความคิดเห็นที่ 4

เด็กรักดนตรีไทยอ่ะ (Guest)
16 ก.ค. 2548 09:33
 1. จริงด้วยโน่ความคิดเห็นที่ 5

้คนไร้นาม (Guest)
20 ก.ค. 2548 18:24
 1. เพลง แฟนฉัน  ซลดด ดรมล รมลซ ลมรม มซมร ดรซล ซลดร มดทด รรมท

  ลซลด รซลร รมซร รรมซ ซซลด ดลรซ ลดดด รมลร มลซล

  มรมม ซมรด รซลซ ลดรม ดทดซ ลดรม ดทด  ผิดไปตัวนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าตัวอะไรความคิดเห็นที่ 6

chawanat-tong@chaiyo.com (Guest)
17 ส.ค. 2548 12:24
 1. ขอโน๊ตเพลง เดือนเพ็ญความคิดเห็นที่ 7

อ.อ้อย
17 ส.ค. 2548 18:59
 1. ---- ---- ---ท ---ท

  ---- -ร-ล ---ซ -ล-ม

  ---- -ซ-ร -ท-ร -ท-ซ

  -ล-ท -ร-ล -ท-ม -ร-ท

  ---- ---- ---- ---ร

  ---- -ท-ล ---ซ ---ม

  ---- -ซ-ร -ท-ร -ม-ซ

  -ล-ท -ร-ล -ซ-ม -ร-ซความคิดเห็นที่ 8

คนจะสอบดนตรี (Guest)
24 ส.ค. 2548 13:35
 1. ขอบคุณเจ้าของเพลงค้างคาวกินมากครับความคิดเห็นที่ 9

คนจะสอบดนตรี2 (Guest)
24 ส.ค. 2548 13:38
 1. อยากได้โน๊ตเพลง ความรักทำให้คนตาบอดมากครับ ถ้าไม่มีขอ เพลง คือว่ารักเธอ กับ ส่วนเกินก็ได้นะครับความคิดเห็นที่ 10

คนฝั่งโขง (Guest)
25 ส.ค. 2548 04:16
 1. ขอโน๊ตขลุ่ยเพลงหมอลำหน่อยจ้ามีบ่อความคิดเห็นที่ 11

love_rr@thaimail.com (Guest)
27 ส.ค. 2548 17:16
 1. ขอเนื้อเพลงลาวเสี่ยงเทียนความคิดเห็นที่ 12

น้ำ 5011..................... (Guest)
29 ส.ค. 2548 17:53
 1. เพลงลาวเสียงเทียน

  ดรดดด/ลลลล/ซลดซ/-ฟ-ม/-รมซ/-ลซซ

  ซ-ม/-ร-ซ/ดรมร/-ด-ล/--ดล/ซมซล/-ซดร/- มรด

  ลืมไปแว้ว 11เอาไปก่อนละกันครับความคิดเห็นที่ 13

c (Guest)
29 ส.ค. 2548 21:26
 1. ขอโน๊ตขลุ่ยเพลงค่าน้ำนมและเพลงใหม่ๆที่เพราะๆส่งมาให้หน่อยที่

  krittin36@hotmail.com

  บอกด้วยนะว่าเพลงอะไรความคิดเห็นที่ 14

ออย (Guest)
30 ส.ค. 2548 18:41
 1. ขอโน๊ตขลุ่ยเพลงอะไรก๊ได้ความคิดเห็นที่ 15

ป......... (Guest)
2 ก.ย. 2548 12:39
 1. จริงดว้ยความคิดเห็นที่ 16

อ.อ้อย
4 ก.ย. 2548 16:11
 1. เพลง : ค่าน้ำนม

  มรล ซมร ---- ร---

  มฟ ด รฟ ด ร-ม- ----

  ร--- รมฟม รซ-- มซม-

  ร -- รล ร ลมซ ล---

  ม--- ฟลฟม ร--- มร

  ล--- ซลซม ร -- ----

  ดรฟ ---- รมร ร --

  ซลซม ร ลด ร ลซ ม --ความคิดเห็นที่ 17

ghy (Guest)
4 ก.ย. 2548 19:16
 1. เพรงสรรเสริญพระบารมี

  ฟซฟซลฟ ฟมฟมลซ ซลซลฟซลฟซล ลซลซดล ไม่จบความคิดเห็นที่ 18

นักเรียนที่ชอบขลุ่ย (Guest)
5 ก.ย. 2548 20:15
 1. ขอเพลงขลุ่ยที่เป็นเพลงอะไรก็ได้คับ/ค่ะความคิดเห็นที่ 19

pogsagon.chum.com@chaiyo.com (Guest)
6 ก.ย. 2548 12:35
 1. อยากได้โน๊ตขลุ่ยเพลงแต่ปางก่อนและเพลงสาวเชียงใหม่และขวัญเรียม โปรดส่งไปให้ทางemailหน่อยครับขอบคุณมากครับความคิดเห็นที่ 20

แพรวา (Guest)
7 ก.ย. 2548 18:01
 1. แพรอยากได้โน้ตเพลงแต่ปางก่อน ลาวม่านแก้ว ใจสั่งมา

  ( เสก ) จัดให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น