ขอโน้ตเพลงซอด้วงหน่อยค่ะ

เคยหัดเล่นเมื่อนานมากแล้ว ตอนนี้กะลังรื้อใหม่ค่ะ แต่มีโน้ตอยู่ไม่กี่เพลง อยากได้โน้ตเพลงสตริงใหม่ๆมาเล่นบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
7 มิ.ย. 2548 16:46
816 ความเห็น
709475 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย อ.อ้อย

ลซซซ ม ซม รม ซม รมซมรดรม

ลซซซ ม ซม รม ซม รม ซมรดรด

รรรร มรดร มรดร มรดท ลซลทดร.........

รรรร มรดร มรดรมดรมซมรดทล............

ดลลล ซลดลซ มซ มลซมซ มซลซดล

ดลลล ซลดลซมซ มลซมซ มรซมมม..เพลงใจเธอกอดใคร ( NO-X)

ฟ ฟ ซ ล\' ล ซ ฟ\' ด ร\' ฟ ม ม\' ฟ ซ ล\' ล ซ ฟ\' ด ร ม ฟ ล ซ\'

ฟ ซ ฟ\' ล ด\' ล ท\' ล ท ท ล ซ ฟ \'ล ด \'ล ท ล ท ล ท ล ซ ฟแฮปปี้เบริดเดย์

ดดร ดฟม ดดร ดซฟ ดดล ฟมร ลลล ฟลซ

ดดร ดฟม ดดร ดซฟ ดดลฟมร ลลล ฟซฟไว้ใจได้กา ลานนา

ดดรมมรมซมมรมดํลลซลซมลลซลซมมรดดดรมรดรดร

ดดรมมรมซมมรมดํลลซลซมลลซลซมมรดดดมมรดรดรด

ดรดดดรดรดรมรมมซลซมรมดรดดดรดรดรมรดํลดํลดํลซ

ดดรมมรมซมมรมดํลลซลซมลลซลซมมรดดดรมรดรดร

ดดรมมรมซมมรมดํลลซลซมลลซลซมมรดดดมมรดรดรด

ดํลดํลซมซลดํลดํลซลดํ ดํลดํลดํมรดลซลดํรํดํลซลดํ

มซซซดํลมซ มซซมซมรด

มซซซดํลมซ มซซมซมรด

มซซซดํลมซ มซมซมซรมด
19 มิ.ย. 2548 19:52


ความคิดเห็นที่ 2 โดย ai_i_ice

ความจริงโน๊ตดนตรีไทยน่ะ ถ้าเอามาดัดแปลง หรืออาจจาเรียกว่า มิกซ์ แอนด์ แมทช์ ตามถนัดล่ะก็ ใช้ได้หมดแหละค่ะ จาโน๊ตขิม,โน๊ตขลุ่ย ฯลฯ "ไอซ์ก็เคยเรียนซอด้วงมาเมื๋อนกันนะ"

แขกขาว------2ชั้นท่อน1

/-ร-ร/---ม/---ฟ/---ซ/-ฟมร/----/ซดรม/-ฟ-ซ/

/----/----/ซดรม/รมฟซ/ลซฟม/รมฟซ/ลซฟซ/ลทซล/

/----/----/ทลซด/-ท-ล/ทลซด/รดทล/--ซล/ซฟมฟ/

/----/ซฟมร/มรดร/-ม-ฟ/--ซล/ซฟมซ/ฟมรฟ/มรดร/

ท่อน 2

/---ซ/ลทดร/---/มรดล/-ด-ซ/-ด-ล/--ซล/ซฟมร/

/----/ดรฟซ/ลซฟซ/-ล-ร/ดรฟซ/ลซฟซ/ลทซล/

/----/ลทลล/ลทลล/ลทลล/--ลล/ดซลด/--ลร/ดลซฟ/

/----/ซฟมร/มรดร/-ม-ฟ/--ซล/ซฟมซ/ฟมรฟ/มรดร/

10 ก.ค. 2548 20:35


ความคิดเห็นที่ 3 เด็กรักดนตรีไทย (Guest)

มันก็จริงอย่างที่ว่าแหละ โน๊ตอะไรก็มาเล่นกันได้ทั้งนั้นเมื่อก่อนเราก็เรียน ซอ ขิม ขลุ่ย เหมื่อนกันมันก็เล่นๆได้ทั้งนั้นแหละ

ลอยกระทง

มมซมรดรลล มมซมรมซลดซซ มมซมรดรลล ลลดลซมรดด ลลดลซมซซ ดรดม ดรดลซลล ลลดลซมซซ ดรดม ดรดลซดด
16 ก.ค. 2548 09:15


ความคิดเห็นที่ 4 เด็กรักดนตรีไทยอ่ะ (Guest)

จริงด้วยโน่
16 ก.ค. 2548 09:33


ความคิดเห็นที่ 5 ้คนไร้นาม (Guest)

เพลง แฟนฉันซลดด ดรมล รมลซ ลมรม มซมร ดรซล ซลดร มดทด รรมท

ลซลด รซลร รมซร รรมซ ซซลด ดลรซ ลดดด รมลร มลซล

มรมม ซมรด รซลซ ลดรม ดทดซ ลดรม ดทดผิดไปตัวนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าตัวอะไร
20 ก.ค. 2548 18:24


ความคิดเห็นที่ 6 chawanat-tong@chaiyo.com (Guest)

ขอโน๊ตเพลง เดือนเพ็ญ
17 ส.ค. 2548 12:24


ความคิดเห็นที่ 7 โดย อ.อ้อย

---- ---- ---ท ---ท

---- -ร-ล ---ซ -ล-ม

---- -ซ-ร -ท-ร -ท-ซ

-ล-ท -ร-ล -ท-ม -ร-ท

---- ---- ---- ---ร

---- -ท-ล ---ซ ---ม

---- -ซ-ร -ท-ร -ม-ซ

-ล-ท -ร-ล -ซ-ม -ร-ซ
17 ส.ค. 2548 18:59


ความคิดเห็นที่ 8 คนจะสอบดนตรี (Guest)

ขอบคุณเจ้าของเพลงค้างคาวกินมากครับ
24 ส.ค. 2548 13:35


ความคิดเห็นที่ 9 คนจะสอบดนตรี2 (Guest)

อยากได้โน๊ตเพลง ความรักทำให้คนตาบอดมากครับ ถ้าไม่มีขอ เพลง คือว่ารักเธอ กับ ส่วนเกินก็ได้นะครับ
24 ส.ค. 2548 13:38


ความคิดเห็นที่ 10 คนฝั่งโขง (Guest)

ขอโน๊ตขลุ่ยเพลงหมอลำหน่อยจ้ามีบ่อ
25 ส.ค. 2548 04:16


ความคิดเห็นที่ 11 love_rr@thaimail.com (Guest)

ขอเนื้อเพลงลาวเสี่ยงเทียน
27 ส.ค. 2548 17:16


ความคิดเห็นที่ 12 น้ำ 5011..................... (Guest)

เพลงลาวเสียงเทียน

ดรดดด/ลลลล/ซลดซ/-ฟ-ม/-รมซ/-ลซซ

ซ-ม/-ร-ซ/ดรมร/-ด-ล/--ดล/ซมซล/-ซดร/- มรด

ลืมไปแว้ว 11เอาไปก่อนละกันครับ
29 ส.ค. 2548 17:53


ความคิดเห็นที่ 13 c (Guest)

ขอโน๊ตขลุ่ยเพลงค่าน้ำนมและเพลงใหม่ๆที่เพราะๆส่งมาให้หน่อยที่

krittin36@hotmail.com

บอกด้วยนะว่าเพลงอะไร
29 ส.ค. 2548 21:26


ความคิดเห็นที่ 14 ออย (Guest)

ขอโน๊ตขลุ่ยเพลงอะไรก๊ได้
30 ส.ค. 2548 18:41


ความคิดเห็นที่ 15 ป......... (Guest)

จริงดว้ย
2 ก.ย. 2548 12:39


ความคิดเห็นที่ 16 โดย อ.อ้อย

เพลง : ค่าน้ำนม

มรล ซมร ---- ร---

มฟ ด รฟ ด ร-ม- ----

ร--- รมฟม รซ-- มซม-

ร -- รล ร ลมซ ล---

ม--- ฟลฟม ร--- มร

ล--- ซลซม ร -- ----

ดรฟ ---- รมร ร --

ซลซม ร ลด ร ลซ ม --
4 ก.ย. 2548 16:11


ความคิดเห็นที่ 17 ghy (Guest)

เพรงสรรเสริญพระบารมี

ฟซฟซลฟ ฟมฟมลซ ซลซลฟซลฟซล ลซลซดล ไม่จบ
4 ก.ย. 2548 19:16


ความคิดเห็นที่ 18 นักเรียนที่ชอบขลุ่ย (Guest)

ขอเพลงขลุ่ยที่เป็นเพลงอะไรก็ได้คับ/ค่ะ
5 ก.ย. 2548 20:15


ความคิดเห็นที่ 19 pogsagon.chum.com@chaiyo.com (Guest)

อยากได้โน๊ตขลุ่ยเพลงแต่ปางก่อนและเพลงสาวเชียงใหม่และขวัญเรียม โปรดส่งไปให้ทางemailหน่อยครับขอบคุณมากครับ
6 ก.ย. 2548 12:35


ความคิดเห็นที่ 20 แพรวา (Guest)

แพรอยากได้โน้ตเพลงแต่ปางก่อน ลาวม่านแก้ว ใจสั่งมา

( เสก ) จัดให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ
7 ก.ย. 2548 18:01

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น