วิเคราะห์ผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง สรุปผล วิจารณ์การทดลอง

คืออยากทราบ

1. คำจำกัดความของคำเหล่านี้อ่ะครับ

2. ลำดับก่อนหลังในรายงานด้วยอ่าคับ

3. วิธีการเขียน (ข้อนี้อยากรู้มากเลยครับ) คือ อยากทราบว่า ต้องเขียนอย่างไร มีหลักอย่างไร เช่น วิเคราะห์ผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง วิจารณ์ผลการทดลอง แต่ละข้อมีหลักการเขียนอย่างไร ต้องเขียนอะไรลงไปบ้าง ครอบคลุมเนื้อหาการทดลองในส่วนไหนวัตถุประสงค์

วิธีการทดลอง

ผลการทดลอง

วิเคราะห์ผลการทดลอง

อภิปรายผล

สรุปผล

วิจารณ์การทดลอง(ถ้ามีผิดก็ขอโทษด้วยนะครับ)ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 1


16 มิ.ย. 2548 08:29
 1. วัตถุประสงค์
  ทำไปเพื่ออะไร จะหาอะไร

  วิธีการทดลอง
  จะทำอย่างไร เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ

  ผลการทดลอง
  สิ่งที่ได้จากวิธีการทดลองที่กล่าวไว้ก่อนหน้า

  วิเคราะห์/อภิปราย/วิจารณ์
  1. ผลการทดลองที่ได้น่าเชื่อถือหรือไม่ มีข้อมูลไหนบ้างที่ไม่ควรนำมาพิจารณา (ข้อมูลที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ)
  2. หาคำอธิบายผลการทดลองที่ได้ ว่าทำไปจึงได้อย่างนั้น
  (ประเภทแปลตัวเลขหรือกราฟหรือสมการเป็นคำพูดที่เข้าใจง่าย)
  มีกี่สมมุติฐานที่สามารถอธิบายผลการทดลองแต่ละส่วนได้
  และเหลือกี่สมมุติฐานที่สามารถอธิบายผลการทดลองทั้งหมดได้

  สรุปผล
  สิ่งที่ได้ค้นพบ (เอาเฉพาะส่วนข้อสรุปในส่วน วิเคราะห์/อภิปราย/วิจารณ์ มาเขียนใหม่)ความคิดเห็นที่ 12

16 ก.พ. 2554 17:42
 1. ดีใจมากกกกกกกกกกที่ได้คะแนนที่ดีที่สุดในห้องความคิดเห็นที่ 4

thawankesmala
24 ก.ย. 2549 10:50
 1. การอภิปรายผลการทดลอง มีหลักการเขียนดังนี้ครับ

  1. ไม่ทวนผลการทดลอง (ในบางกรณีอาจเขียนผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลองไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความนิยมของหน่วยงาน หรือวารสารที่เราจะลงตีพิมพ์) แต่ในกรณีเขียนแยกกันไม่ควรทวนผลการทดลอง

  2. อ้างอิงทฤษฎีหรือหลักการที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาของเรา ว่าทฤษฎีนั้นคืออะไร งานทดลองของเรามีผลสนับสนุนทฤษฎีหรือไม่ หรือขัดแย้ง เพราะอะไร

  3. ชูประเด็นที่เป็นเอกภาพของงานวิจัยเรา เราค้นพบอะไรบ้างที่เด่น ๆ แตกต่างจากคนอื่น (เน้นจุดขาย)

  4. เปรียบเทียบผลการวิจัยของเรากับของคนอื่น ๆ ที่เคยทำมาก่อนแล้ว ว่าแตกต่างกัน หรือเหมือนกันอย่างไร ทำไมเป็นอย่างนั้น งานของเราสนับสนุนสิ่งที่ค้นพบแล้ว หรือขัดแย้ง หรือเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

  5. การทดลองของเรามีข้อจำกัดใดบ้าง อธิบายอะไรได้บ้าง อะไรที่ตอบคำถามไม่ได้ อะไรที่ควรเป็นประเด็นการวิจัยต่อไป

  6. เขียนให้กระชับ ใช้ภาษาเป็นทางการ ง่าย ตรงไปตรงมา มีการเชื่อมโยงที่ดี

  7. ย่อหน้าสุดท้ายควรมีสรุป (ถ้าไม่แยกสรุปไว้ต่างหาก) การสรุปเอาเฉพาะประเด็นสำคัญที่เป็นหัวใจจริง ๆความคิดเห็นที่ 2

Vinicy de Planetia
16 มิ.ย. 2548 11:31
 1. ขอบคุณมาก ๆ เลยครับความคิดเห็นที่ 3

23 ก.ย. 2549 23:14
 1. อภิปรายผลการทดลอง เขียนยังไงค่ะความคิดเห็นที่ 5

2 ม.ค. 2550 11:16
 1. ขอบคุณค่า

  แต่อยากเห็นตัวอย่างอ่าค่า ยังไม่ค่อยเก็ตความคิดเห็นที่ 11

1 ก.พ. 2554 20:42
 1. ขอบคุณมากกำลังทามอยู่เลยความคิดเห็นที่ 10

1 ก.พ. 2554 20:40
 1. oh goodความคิดเห็นที่ 6

29 มิ.ย. 2553 17:11
 1. ยังไม่เข้าใจเท่าไร แต่ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 7

16 ก.ย. 2553 19:44
 1. ขอบคุณมากๆครับ สำหรับข้อมูล ซึ้งใจอย่างแรง แบบว่าค้นหาแล้วก็เจอเลย (ToT)ความคิดเห็นที่ 8

3 ต.ค. 2553 19:51
 1. ผมไม่คอยเข้าใจ ว่าวิเคราะหืผลการทดลอง กับสรุปผล เเตกต่างกันอย่างไร อยากเห้นตัวอย่างคับความคิดเห็นที่ 9

28 พ.ย. 2553 07:05
 1. อยากได้คำตอบ บันทึกผลการทดลองและสรุปผลพร้อมคำตอบจากคำถาม เรื่อง ปากใบ จากกิจกรรมที่12.5 หนังสือ ชีววิทยาเล่ม 4 ช่วยหน่อยน่ะคะ เร็วหน่อยน่ะคะรีบเอามากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขอบพระคุณค่ะความคิดเห็นที่ 13

12 มิ.ย. 2554 19:45
 1. thanksความคิดเห็นที่ 14

8 ก.ค. 2554 20:01
 1. ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับคำแนะนำดีๆความคิดเห็นที่ 15

4 ก.พ. 2555 17:49
 1. เอ่อ อยากได้วิธีการแบบตารางบันทึกผลการทดลอง ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น