หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

ศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับสถาบันภาษานานาชาติยูนิเซิร์ช ยินดีนำเสนอหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือมีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างเป็นระบบ เริ่มเรียนวันที่ 10 กันยายน 2548 เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนสอบถามรายละเอียดได้แล้ววันนี้ !!

Tel. 0 2877 5800
18 มิ.ย. 2548 11:54
0 ความเห็น
4569 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น