Hydrochloric acid 37 % ถ้าต้องการความเข้มข้น 1.0 N และ 0.1 N

ต้องดูดมาเจือจางกี่ ม.ล. ช่วยสอนวิธีทำด้วยครับ.

ขอบคุณครับ.ความคิดเห็นที่ 28


19 ธ.ค. 2553 16:19
 1. อยากทราบวิธีการเปลี่ยน จากร้อยละปริมาตร เป็นโมลต่อลิตร แบบเทียบบัญญัติไตรยางค์มากเลยค่ะ ใครมคำตอบช่วยหน่อยนะคะความคิดเห็นที่ 16

28 ต.ค. 2549 13:52
 1. • Molarity (M) is defined as the number of moles of solute per liter of solution.

  molarity = moles of solute / liters of solution

  Normality (N)
  It is defined as the number of equivalents per liter of solution:

  normality = number of equivalents / 1 L of solution

  กรณีของ HCl
  HCl 36.5 g (1 mole) ให้ proton 1 mole (H+ ion) เท่ากับ 1 equivalent
  1 molarity ็HCl จึงเท่ากับ 1 normality HCความคิดเห็นที่ 13

20 ม.ค. 2549 19:22
 1. ขอรายละเอียดของ HCl หน่อยคับความคิดเห็นที่ 11

27 มิ.ย. 2548 09:59
 1. หน่วย N และ F นี่ถ้าเป็นตำราเก่า ๆ ก็ต้องเรียนหัดแปลงหน่วยกัน
  แต่ปัจจุบันคงเป็นแค่การเรียนเพื่อให้รู้จักมากกว่า เผื่อเจอของเก่าเข้า

  หน่วย N ปัจจุบันยังพอเห็นอยู่บ้าง เช่นในงานไทเทรตกรด-เบส
  เช่นใช้กรดเข้มข้น 0.1 N
  ถ้าเป็น HCl ก็ต้องเข้มข้น 0.1 mol/l
  ถ้าเป็น H2SO4 ก็ต้องเข้มข้น 0.05 mol/l (โปรตอนเท่ากัน)

  ส่วนหน่วย F นี่ ถ้าพบเข้าก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้าย
  (ประเภทเจอของที่อนุรักษ์นิยมจริง ๆ)
  ตัวอย่างเช่นกรด HA เมื่อละลายน้ำจะแตกตัวได้ 100% เป็น H+ และ A-

  ถ้าเราเอา HA 1 โมลมาละลายน้ำ 1 ลิตร แล้วถามว่าในน้ำมีกรดอยู่เข้มข้นเท่าใด
  ถ้าเป็นแบบเก่าจะบอกว่ามี HA เข้มข้น 0.0 mol/l (คือมันแตกตัวหมด ไม่มีเหลือเป็นโมเลกุล HA) แต่มี HA 1.0 F (คือถ้าเอา H+ และ A- มารวมกัน จะได้ HA 1 โมล)

  ถ้าเป็นแบบปัจจุบันเราก็จะบอกว่ามี HA 1.0 mol/l (ไม่ได้สนใจว่ามันแตกตัวกี่เปอร์เซนต์) แต่ถ้าบอกแบบนี้ตำราเก่าไม่ค่อยอยากจะยอมรับเท่าไร (ก็มันแตกตัวหมดจนไม่มีโมเลกุล HA เหลือ แล้วจะบอกว่ามีอยู่ในสารละลายได้อย่างไร)

  อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา บางทีก็ต้องรอให้คนรุ่นเก่า ๆ ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ค่อย ๆ หมดบทบาทไป
  แต่ในช่วงนี้คนรุ่นใหม่บางทีก็ต้องเรียนรู้ภาษาของคนรุ่นเก่าบ้าง
  จะได้พอสื่อสารกันได้เข้าใจความคิดเห็นที่ 6

24 มิ.ย. 2548 11:06
 1. กรด HCl เข้มข้นที่ขายกันจะมีความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 35-37 wt%
  ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.2

  หน่วยความเข้มข้นที่เป็น Normality (N), Molar (mol/l) และ Formular (F)
  ทั้ง 3 หน่วยนี้ไม่เหมือนกัน 100% ลองหาอ่านในตำราเคมีเก่า ๆ ดู จะมีใช้กันอยู่เยอะ ส่วนตำราใหม่ ๆ ไม่ค่อยปรากฏแล้ว
  (เว้นแต่เป็นความเคยชินของคนสอนที่สอนมานาน)
  ในกรณีของ HCl ความเข้มข้น 1 N ถือว่าเท่ากับ 1 Mความคิดเห็นที่ 19

9 ก.ย. 2550 20:01
 1. อยากทราบว่ามวลโมเลกุลของ humic acid เท่าไรค่ะ ช่วยส่งมาให้ที่เมล play0120@hotmail.com ด่วนมากค่ะความคิดเห็นที่ 3

Chemist
24 มิ.ย. 2548 04:19
 1. Normal? ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น Molar นะครับ เพราะหน่วยนี้เราใช้กับเป็นปรกติ... แล้วความเข้มข้นเริ่มต้นของ HCl ละครับ เป็น%โดยอะไร?ความคิดเห็นที่ 1

Chemist
23 มิ.ย. 2548 04:20
 1. HCl เข้มข้น 37% โดยมวล หรือว่า โดยปริมาตร หรือว่า โดยมวลต่อปริมาตร ครับ???

  แล้วความเข้าเข้นที่ต้องการ N คืออะไรครับ? Molar หรือ Molal?ความคิดเห็นที่ 8

Chemist
25 มิ.ย. 2548 12:53
 1. ขอบคุณคุณ วคม มากครับที่ช่วยชี้แจงเรื่องหน่วย Normality (N), Molar (mol/l) และ Formular (F) ซึ่งผมไม่เคยได้ยิน Normality (N) มาก่อน (ผม New Generation ครับ :) พอไปค้นดูตำราเก่าๆก็เลยได้ความรู้ว่า N คืออะไรและไม่ใช่ในรุ่นใหม่เพราะมีค่า Ka (Kb) มาแทนที่... ส่วน F กำลังค้นอยู่ความคิดเห็นที่ 7

Chemist
25 มิ.ย. 2548 12:48
 1. ถ้าคำถามที่คุณ เด็กใหม่ ถามมามีข้อมูลตรงกับที่คุณ วคม ให้มาละก็ มีวิธีทำดังนี้ (ทั้งหมดคือการเทียบบัญญัติไตรยางค์)

  1. เปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นจาก % โดยมวลเป็น Molarlity (หรือ Normality)

  - หาความเข้มข้น HCl mole ต่อสารละลาย 1000 g
  สารละลาย 100 g มี HCl 37 g
  ถ้าสารละลาย 1000 g จะมี HCl (37x1000)/100 = 370 g
  - HCl 36.5 g คือ 1 mol
  HCl 370 g จะเท่ากับ (370x1)/36.5 = 10.137 mol
  ดังนั้นสารละลายเข้มัน 10.137 mole ต่อสารละลาย 1000 g

  -หาความเข้มข้น HCl mole ต่อสารละลาย 1000 cm3 (Molarity)
  สารละลาย HCl หนัก 1.2 g มีปริมาตร 1 cm3
  ถ้าสารละลาย หนัก 1000 g มีปริมาตร (1x1000)/1.2 = 1000/1.2 cm3

  สารละลาย 1000/1.2 cm3 มีHCl 10.137 mol
  สารละลาย 1000 cm3 จะมีHCl (10.14x1000) x 1.2/1000 = 10.137 x 1.2 = 12.16
  ดังนั้นสารละลายเข้มข้น 12.16 M

  2. หาปริมาตรน้ำที่ต้องเติมเข้าไป (Y cm3)

  สารละลาย 1000 cm3 มี HCl 12.16 mole
  สารละลาย X cm3 มี HCl (12.16 x X)/1000 mole
  X คือปริมาตรเริ่มต้นของสารละลาย HCl 37% ที่คุณต้องการจะนำมาเจือจาง โดยการเติมน้ำ ซึ่งคุณ เด็กใหม่ ไม่ได้ให้มา

  สารละลาย (X+Y) cm3 มี HCl (12.16 x X)/1000 mole
  สารละลาย 1000 cm3 มี Hcl (((12.16x X)/1000)) x 1000)/(X + Y) mole

  จากตรงนี้เราก็นำ สามาการ (((12.16x X)/1000)) x 1000)/(X + Y) มาเท่ากับ 0.1 (หรือ 1.0) เพื่อแก้หา Y ก็จะได้จำนวนน้ำที่ต้องเติมเข้าไป

  ดังนั้นต้องเติมน้ำ 120.6X cm3 เพื่อจะได้ความเข้มข้น 0.1 M
  และต้องเติมน้ำ 11.16X cm3 เพื่อจะได้ความเข้มข้น 1 Mความคิดเห็นที่ 10

Chemist
26 มิ.ย. 2548 07:14
 1. ผมไม่ได้เป็นอาจารย์ครับ ~:> แค่มาช่วยไขปัญหาเล็กๆน้อยที่พอจะทำได้เท่านั้นเองความคิดเห็นที่ 14

10 ก.พ. 2549 23:19
 1. สมบัติบางประการของสารละลายมีอะไรบ้างคับ bคับความคิดเห็นที่ 18

7 ส.ค. 2550 13:30
 1. อยากทราบเรื่องบัญญัติไตรยาง และการคิดเปอร์เซ็นต์และร้อยละ ช่วยตอบด้วยนะค่ะความคิดเห็นที่ 27

23 มี.ค. 2553 20:59
 1. ขอความช่วยเหลือหน่อยนะค่ะ อยากทราบการเตรียม 0.1 vol. H3PO4 5%(v/v)ความคิดเห็นที่ 9

25 มิ.ย. 2548 21:34
 1. ขอบคุณมากๆครับ ท่านอาจารย์ Chemist และ อ.วคม
  แจ่มแจ้งแดงแจ้ ทะลุปุโปร่ง
  ขอบคุณมากๆสมกับเว็ปวิชาการเยี่ยมมากๆๆๆๆครับ.ความคิดเห็นที่ 2

23 มิ.ย. 2548 08:11
 1. 1.0 Normal ครับ.ความคิดเห็นที่ 4

24 มิ.ย. 2548 10:57
 1. HCl ความเข้มข้นเริ่มต้น 37% ครับ ทำให้เหลือ 1.0 Molar และ0.1 Molar ช่วยสอนวิธีทำแบบง่ายๆ
  หน่วย Molar เหมือนกับ Nomality หรือแตกต่างกันอย่างไร.
  ขอบคุณครับ.ความคิดเห็นที่ 5

24 มิ.ย. 2548 11:00
 1. ต่อ 1000 ม.ล. ครับ.ความคิดเห็นที่ 12

6 ม.ค. 2549 18:27
 1. จตุณรงค์ศิษย์รัก
  ให้เธออ่าหนังสือเตรียมสอบกลางภาค ให้ดีด้วย เพราะห่วงใย และหวังดีความคิดเห็นที่ 20

25 ก.ย. 2550 16:35
 1. ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย HCl 18% จำนวน 500 ml จาก HCl 35% จะต้องเตรียมอย่างไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น