Hydrochloric acid 37 % ถ้าต้องการความเข้มข้น 1.0 N และ 0.1 N

ต้องดูดมาเจือจางกี่ ม.ล. ช่วยสอนวิธีทำด้วยครับ.

ขอบคุณครับ.


ความคิดเห็นที่ 1 

Chemist
23 มิ.ย. 2548 04:20
 1. HCl เข้มข้น 37% โดยมวล หรือว่า โดยปริมาตร หรือว่า โดยมวลต่อปริมาตร ครับ???  แล้วความเข้าเข้นที่ต้องการ N คืออะไรครับ? Molar หรือ Molal?ความคิดเห็นที่ 2

เด็กใหม่ (Guest)
23 มิ.ย. 2548 08:11
 1. 1.0 Normal ครับ.ความคิดเห็นที่ 3

Chemist
24 มิ.ย. 2548 04:19
 1. Normal? ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น Molar นะครับ เพราะหน่วยนี้เราใช้กับเป็นปรกติ... แล้วความเข้มข้นเริ่มต้นของ HCl ละครับ เป็น%โดยอะไร?ความคิดเห็นที่ 4

เด็กใหม่ (Guest)
24 มิ.ย. 2548 10:57
 1. HCl ความเข้มข้นเริ่มต้น 37% ครับ ทำให้เหลือ 1.0 Molar และ0.1 Molar ช่วยสอนวิธีทำแบบง่ายๆ

  หน่วย Molar เหมือนกับ Nomality หรือแตกต่างกันอย่างไร.

  ขอบคุณครับ.ความคิดเห็นที่ 5

เด็กใหม่ (Guest)
24 มิ.ย. 2548 11:00
 1. ต่อ 1000 ม.ล. ครับ.ความคิดเห็นที่ 6

วคม (Guest)
24 มิ.ย. 2548 11:06
 1. กรด HCl เข้มข้นที่ขายกันจะมีความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 35-37 wt%

  ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.2  หน่วยความเข้มข้นที่เป็น Normality (N), Molar (mol/l) และ Formular (F)

  ทั้ง 3 หน่วยนี้ไม่เหมือนกัน 100% ลองหาอ่านในตำราเคมีเก่า ๆ ดู จะมีใช้กันอยู่เยอะ ส่วนตำราใหม่ ๆ ไม่ค่อยปรากฏแล้ว

  (เว้นแต่เป็นความเคยชินของคนสอนที่สอนมานาน)

  ในกรณีของ HCl ความเข้มข้น 1 N ถือว่าเท่ากับ 1 Mความคิดเห็นที่ 7

Chemist
25 มิ.ย. 2548 12:48
 1. ถ้าคำถามที่คุณ เด็กใหม่ ถามมามีข้อมูลตรงกับที่คุณ วคม ให้มาละก็ มีวิธีทำดังนี้ (ทั้งหมดคือการเทียบบัญญัติไตรยางค์)  1. เปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นจาก % โดยมวลเป็น Molarlity (หรือ Normality)  - หาความเข้มข้น HCl mole ต่อสารละลาย 1000 g

  สารละลาย 100 g มี HCl 37 g

  ถ้าสารละลาย 1000 g จะมี HCl (37x1000)/100 = 370 g

  - HCl 36.5 g คือ 1 mol

  HCl 370 g จะเท่ากับ (370x1)/36.5 = 10.137 mol

  ดังนั้นสารละลายเข้มัน 10.137 mole ต่อสารละลาย 1000 g  -หาความเข้มข้น HCl mole ต่อสารละลาย 1000 cm3 (Molarity)

  สารละลาย HCl หนัก 1.2 g มีปริมาตร 1 cm3

  ถ้าสารละลาย หนัก 1000 g มีปริมาตร (1x1000)/1.2 = 1000/1.2 cm3  สารละลาย 1000/1.2 cm3 มีHCl 10.137 mol

  สารละลาย 1000 cm3 จะมีHCl (10.14x1000) x 1.2/1000 = 10.137 x 1.2 = 12.16

  ดังนั้นสารละลายเข้มข้น 12.16 M  2. หาปริมาตรน้ำที่ต้องเติมเข้าไป (Y cm3)  สารละลาย 1000 cm3 มี HCl 12.16 mole

  สารละลาย X cm3 มี HCl (12.16 x X)/1000 mole

  X คือปริมาตรเริ่มต้นของสารละลาย HCl 37% ที่คุณต้องการจะนำมาเจือจาง โดยการเติมน้ำ ซึ่งคุณ เด็กใหม่ ไม่ได้ให้มา  สารละลาย (X+Y) cm3 มี HCl (12.16 x X)/1000 mole

  สารละลาย 1000 cm3 มี Hcl (((12.16x X)/1000)) x 1000)/(X + Y) mole  จากตรงนี้เราก็นำ สามาการ (((12.16x X)/1000)) x 1000)/(X + Y) มาเท่ากับ 0.1 (หรือ 1.0) เพื่อแก้หา Y ก็จะได้จำนวนน้ำที่ต้องเติมเข้าไป  ดังนั้นต้องเติมน้ำ 120.6X cm3 เพื่อจะได้ความเข้มข้น 0.1 M

  และต้องเติมน้ำ 11.16X cm3 เพื่อจะได้ความเข้มข้น 1 Mความคิดเห็นที่ 8

Chemist
25 มิ.ย. 2548 12:53
 1. ขอบคุณคุณ วคม มากครับที่ช่วยชี้แจงเรื่องหน่วย Normality (N), Molar (mol/l) และ Formular (F) ซึ่งผมไม่เคยได้ยิน Normality (N) มาก่อน (ผม New Generation ครับ :) พอไปค้นดูตำราเก่าๆก็เลยได้ความรู้ว่า N คืออะไรและไม่ใช่ในรุ่นใหม่เพราะมีค่า Ka (Kb) มาแทนที่... ส่วน F กำลังค้นอยู่ความคิดเห็นที่ 9

เด็กใหม่ (Guest)
25 มิ.ย. 2548 21:34
 1. ขอบคุณมากๆครับ ท่านอาจารย์ Chemist และ อ.วคม

  แจ่มแจ้งแดงแจ้ ทะลุปุโปร่ง

  ขอบคุณมากๆสมกับเว็ปวิชาการเยี่ยมมากๆๆๆๆครับ.ความคิดเห็นที่ 10

Chemist
26 มิ.ย. 2548 07:14
 1. ผมไม่ได้เป็นอาจารย์ครับ ~:> แค่มาช่วยไขปัญหาเล็กๆน้อยที่พอจะทำได้เท่านั้นเองความคิดเห็นที่ 11

วคม (Guest)
27 มิ.ย. 2548 09:59
 1. หน่วย N และ F นี่ถ้าเป็นตำราเก่า ๆ ก็ต้องเรียนหัดแปลงหน่วยกัน

  แต่ปัจจุบันคงเป็นแค่การเรียนเพื่อให้รู้จักมากกว่า เผื่อเจอของเก่าเข้า  หน่วย N ปัจจุบันยังพอเห็นอยู่บ้าง เช่นในงานไทเทรตกรด-เบส

  เช่นใช้กรดเข้มข้น 0.1 N

  ถ้าเป็น HCl ก็ต้องเข้มข้น 0.1 mol/l

  ถ้าเป็น H2SO4 ก็ต้องเข้มข้น 0.05 mol/l (โปรตอนเท่ากัน)  ส่วนหน่วย F นี่ ถ้าพบเข้าก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้าย

  (ประเภทเจอของที่อนุรักษ์นิยมจริง ๆ)

  ตัวอย่างเช่นกรด HA เมื่อละลายน้ำจะแตกตัวได้ 100% เป็น H+ และ A-  ถ้าเราเอา HA 1 โมลมาละลายน้ำ 1 ลิตร แล้วถามว่าในน้ำมีกรดอยู่เข้มข้นเท่าใด

  ถ้าเป็นแบบเก่าจะบอกว่ามี HA เข้มข้น 0.0 mol/l (คือมันแตกตัวหมด ไม่มีเหลือเป็นโมเลกุล HA) แต่มี HA 1.0 F (คือถ้าเอา H+ และ A- มารวมกัน จะได้ HA 1 โมล)  ถ้าเป็นแบบปัจจุบันเราก็จะบอกว่ามี HA 1.0 mol/l (ไม่ได้สนใจว่ามันแตกตัวกี่เปอร์เซนต์) แต่ถ้าบอกแบบนี้ตำราเก่าไม่ค่อยอยากจะยอมรับเท่าไร (ก็มันแตกตัวหมดจนไม่มีโมเลกุล HA เหลือ แล้วจะบอกว่ามีอยู่ในสารละลายได้อย่างไร)  อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา บางทีก็ต้องรอให้คนรุ่นเก่า ๆ ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ค่อย ๆ หมดบทบาทไป

  แต่ในช่วงนี้คนรุ่นใหม่บางทีก็ต้องเรียนรู้ภาษาของคนรุ่นเก่าบ้าง

  จะได้พอสื่อสารกันได้เข้าใจความคิดเห็นที่ 12

nong-macky@hotmail.com (Guest)
6 ม.ค. 2549 18:27
 1. จตุณรงค์ศิษย์รัก

  ให้เธออ่าหนังสือเตรียมสอบกลางภาค ให้ดีด้วย เพราะห่วงใย และหวังดีความคิดเห็นที่ 13

kodomojmix@hotmail.com (Guest)
20 ม.ค. 2549 19:22
 1. ขอรายละเอียดของ HCl หน่อยคับความคิดเห็นที่ 14

shisukabbb@hotmail.com (Guest)
10 ก.พ. 2549 23:19
 1. สมบัติบางประการของสารละลายมีอะไรบ้างคับ bคับความคิดเห็นที่ 15

Aj (Guest)
8 มิ.ย. 2549 12:40
 1. F ก็คล้ายกับ M วิธีการเตรียมเหมือนกันกับ M โดยปกติเวลาคำนวณใช้เลขมวลของสาร molecular weight (Mw) มาคิด แต่สารประกอบบางชนิด เช่นสารประกอบไอออนิก เขาจะใช้ มวลตามสูตร fomular weight (Fw) เพราะสารไม่มีโมเลกุลที่แท้จริง มีแต่อัตราส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบอย่างง่ายเท่านั้น  mole= g/Mw หรือ g/Fw เมื่อเตรียมเป็นความเข้มข้นก็จะเรียกตามลำดับว่า M หรือ Fความคิดเห็นที่ 21

laos22 (Guest)
23 ก.ค. 2551 15:14
 1. ตอบ คห.17 เข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้ดี เลยขอเสริมความเห็นเพิ่มเติมครับ
  HCl(conc.) ถ้าดูในขวดสารเคมี(ผมใช้ของMerck) จะมี
  ปริมาณเนื้อกรด 37% w/v , density=1.19 g/ml , MW=36.5 g/mol
  ขั้นแรก หาความเข้มข้นของ HCl conc. ก่อนครับ ผมใช้สูตรนี้ครับ
  C = 10dx / MW โดย
  C = ความเข้มข้น หน่วยเป็น N (Normal)
  d = density
  x = %ปริมาณเนื้อกรด
   จะได้ C = (10 x 1.19 x 37)/36.5 = 12.06 N.
  ขั้นที่2 เตรียมสารโดยการDilute
  N1V1 = N2V2
  12.06 x V1 = 1 x 250
  V1 = (1x250)/12.06 = 20.73 ml
  ต้องปิเปตกรดHCl conc.มา 20.73 มล. แล้วdiluteเป็น250มล
  ***เพื่อความปลอดภัย ให้เทกรดลงในน้ำ อย่าเทน้ำใส่กรดเด็ดขาด
ความคิดเห็นที่ 22

patanee_pri@hotmail.com (Guest)
19 ก.ย. 2552 10:59
 1. อยากทราบวิธีเตรียม 0.05 N H2SO4�� ปริมาตร 1 ลิตรค่ะ� ต้องใช้สูตรยังไง� ช่วยบอกวิคิดด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 23

nangfha_narok@hotmail.com (Guest)
7 ต.ค. 2552 14:27
 1. ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  ได้ความรู้เยอะแยะเลยความคิดเห็นที่ 24

ศ.ดร. นายแพทย์ บักจ่อย เดอคาปลิโอ (Guest)
31 ต.ค. 2552 12:18
 1. ไม่ว่าจะรุ่นเก่า หรือ รุ่นใหม่ ทุกอย่างมีเหตุผลทั้งนั้น
  นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องชำนาญ ทักษะการตีความหมาย การสื่อสาร การวิเคราะห์ต่างๆ
  ซึ่งตัวอย่างแบบรุ่นเก่าเขาอธิบายไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาคิดมากเกินไปนะครับแต่มันเป็นข้อมูล
  เมื่อใครจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์ในระดับตัวเลขที่มีนัยสำคัญ หรือ ระดับการวิจัย
  เพื่อหาเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมจึงได้ผลต่างๆ เกิดขึ้น เรื่องของอัตราการละลายมีผลไหม ปัจจัยอื่นๆ มีผลไหม แตกตัวหมด หรือไม่หมด มีผลต่อปฏิกิริยาอย่างไร เขาจึงมีข้อมูลนี้มา
  ส่วนรุ่นใหม่ที่เขาตัดออกก็เพราะว่ามองในระดับการใช้งานจริงๆ โดยทั่วไปส่วนใหญ่มักจะใช้
  กันเพียงเท่านี้ เพื่อความสะดวก ไม่วุ่นวาย จึงไม่จำเป็นต้องใช้อย่างรุ่นเก่า เขาจึงให้รู้เท่านี้
  ซึ่งก็สุดแล้วแต่ใครจะเก็บเกี่ยวไว้เป็นความรู้ และเลือกนำไปใช้ครับความคิดเห็นที่ 25

GBcotton ; cotton-giggle.hi5.com (Guest)
26 พ.ย. 2552 07:25
 1. normality เป็นหน่วยความเข้มข้นที่มีหน่วยเป็น mol/l เหมือนกัน molarity ค่ะ
  แต่ว่า normality = (gram of solute/EW)/L of solution ซึ่ง EW(equivalent weight) มีค่าเท่ากับ MW หรือmolecular weight หารด้วยค่า Z ซึ่งค่าZคือ the absolute value of the in charge (ค่าสัมบูรณ์ของประจุของสารประกอบหนนึ่งๆ) เช่น CaCO3 มาค่า Z=|-2|หรือ|2| ซึ่งก็คือ 2นั่นเอง และ เนื่องจากCaCO3 มีMW= 40+12+16x3=100g/mol จึงๆด้ว่า EW=MW/Z=100/2 ก้อคือ50g/equivalent นั่นเอง�
  ฉะนั้น N ก็คือ (gram of solute/EW)/L of solution�; EW=MW/Z
  �� ส่วน M คือ� (gram of solute/MW)/L of solution


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น