Hydrochloric acid 37 % ถ้าต้องการความเข้มข้น 1.0 N และ 0.1 N

ต้องดูดมาเจือจางกี่ ม.ล. ช่วยสอนวิธีทำด้วยครับ.

ขอบคุณครับ.


ความคิดเห็นที่ 1

Chemist
23 มิ.ย. 2548 04:20
 1. HCl เข้มข้น 37% โดยมวล หรือว่า โดยปริมาตร หรือว่า โดยมวลต่อปริมาตร ครับ??? แล้วความเข้าเข้นที่ต้องการ N คืออะไรครับ? Molar หรือ Molal?

ความคิดเห็นที่ 2

23 มิ.ย. 2548 08:11
 1. 1.0 Normal ครับ.

ความคิดเห็นที่ 3

Chemist
24 มิ.ย. 2548 04:19
 1. Normal? ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น Molar นะครับ เพราะหน่วยนี้เราใช้กับเป็นปรกติ... แล้วความเข้มข้นเริ่มต้นของ HCl ละครับ เป็น%โดยอะไร?

ความคิดเห็นที่ 4

24 มิ.ย. 2548 10:57
 1. HCl ความเข้มข้นเริ่มต้น 37% ครับ ทำให้เหลือ 1.0 Molar และ0.1 Molar ช่วยสอนวิธีทำแบบง่ายๆ หน่วย Molar เหมือนกับ Nomality หรือแตกต่างกันอย่างไร. ขอบคุณครับ.

ความคิดเห็นที่ 5

24 มิ.ย. 2548 11:00
 1. ต่อ 1000 ม.ล. ครับ.

ความคิดเห็นที่ 6

24 มิ.ย. 2548 11:06
 1. กรด HCl เข้มข้นที่ขายกันจะมีความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 35-37 wt% ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.2 หน่วยความเข้มข้นที่เป็น Normality (N), Molar (mol/l) และ Formular (F) ทั้ง 3 หน่วยนี้ไม่เหมือนกัน 100% ลองหาอ่านในตำราเคมีเก่า ๆ ดู จะมีใช้กันอยู่เยอะ ส่วนตำราใหม่ ๆ ไม่ค่อยปรากฏแล้ว (เว้นแต่เป็นความเคยชินของคนสอนที่สอนมานาน) ในกรณีของ HCl ความเข้มข้น 1 N ถือว่าเท่ากับ 1 M

ความคิดเห็นที่ 7

Chemist
25 มิ.ย. 2548 12:48
 1. ถ้าคำถามที่คุณ เด็กใหม่ ถามมามีข้อมูลตรงกับที่คุณ วคม ให้มาละก็ มีวิธีทำดังนี้ (ทั้งหมดคือการเทียบบัญญัติไตรยางค์) 1. เปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นจาก % โดยมวลเป็น Molarlity (หรือ Normality) - หาความเข้มข้น HCl mole ต่อสารละลาย 1000 g สารละลาย 100 g มี HCl 37 g ถ้าสารละลาย 1000 g จะมี HCl (37x1000)/100 = 370 g - HCl 36.5 g คือ 1 mol HCl 370 g จะเท่ากับ (370x1)/36.5 = 10.137 mol ดังนั้นสารละลายเข้มัน 10.137 mole ต่อสารละลาย 1000 g -หาความเข้มข้น HCl mole ต่อสารละลาย 1000 cm3 (Molarity) สารละลาย HCl หนัก 1.2 g มีปริมาตร 1 cm3 ถ้าสารละลาย หนัก 1000 g มีปริมาตร (1x1000)/1.2 = 1000/1.2 cm3 สารละลาย 1000/1.2 cm3 มีHCl 10.137 mol สารละลาย 1000 cm3 จะมีHCl (10.14x1000) x 1.2/1000 = 10.137 x 1.2 = 12.16 ดังนั้นสารละลายเข้มข้น 12.16 M 2. หาปริมาตรน้ำที่ต้องเติมเข้าไป (Y cm3) สารละลาย 1000 cm3 มี HCl 12.16 mole สารละลาย X cm3 มี HCl (12.16 x X)/1000 mole X คือปริมาตรเริ่มต้นของสารละลาย HCl 37% ที่คุณต้องการจะนำมาเจือจาง โดยการเติมน้ำ ซึ่งคุณ เด็กใหม่ ไม่ได้ให้มา สารละลาย (X+Y) cm3 มี HCl (12.16 x X)/1000 mole สารละลาย 1000 cm3 มี Hcl (((12.16x X)/1000)) x 1000)/(X + Y) mole จากตรงนี้เราก็นำ สามาการ (((12.16x X)/1000)) x 1000)/(X + Y) มาเท่ากับ 0.1 (หรือ 1.0) เพื่อแก้หา Y ก็จะได้จำนวนน้ำที่ต้องเติมเข้าไป ดังนั้นต้องเติมน้ำ 120.6X cm3 เพื่อจะได้ความเข้มข้น 0.1 M และต้องเติมน้ำ 11.16X cm3 เพื่อจะได้ความเข้มข้น 1 M

ความคิดเห็นที่ 8

Chemist
25 มิ.ย. 2548 12:53
 1. ขอบคุณคุณ วคม มากครับที่ช่วยชี้แจงเรื่องหน่วย Normality (N), Molar (mol/l) และ Formular (F) ซึ่งผมไม่เคยได้ยิน Normality (N) มาก่อน (ผม New Generation ครับ :) พอไปค้นดูตำราเก่าๆก็เลยได้ความรู้ว่า N คืออะไรและไม่ใช่ในรุ่นใหม่เพราะมีค่า Ka (Kb) มาแทนที่... ส่วน F กำลังค้นอยู่

ความคิดเห็นที่ 9

25 มิ.ย. 2548 21:34
 1. ขอบคุณมากๆครับ ท่านอาจารย์ Chemist และ อ.วคม แจ่มแจ้งแดงแจ้ ทะลุปุโปร่ง ขอบคุณมากๆสมกับเว็ปวิชาการเยี่ยมมากๆๆๆๆครับ.

ความคิดเห็นที่ 10

Chemist
26 มิ.ย. 2548 07:14
 1. ผมไม่ได้เป็นอาจารย์ครับ ~:> แค่มาช่วยไขปัญหาเล็กๆน้อยที่พอจะทำได้เท่านั้นเอง

ความคิดเห็นที่ 11

27 มิ.ย. 2548 09:59
 1. หน่วย N และ F นี่ถ้าเป็นตำราเก่า ๆ ก็ต้องเรียนหัดแปลงหน่วยกัน แต่ปัจจุบันคงเป็นแค่การเรียนเพื่อให้รู้จักมากกว่า เผื่อเจอของเก่าเข้า หน่วย N ปัจจุบันยังพอเห็นอยู่บ้าง เช่นในงานไทเทรตกรด-เบส เช่นใช้กรดเข้มข้น 0.1 N ถ้าเป็น HCl ก็ต้องเข้มข้น 0.1 mol/l ถ้าเป็น H2SO4 ก็ต้องเข้มข้น 0.05 mol/l (โปรตอนเท่ากัน) ส่วนหน่วย F นี่ ถ้าพบเข้าก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้าย (ประเภทเจอของที่อนุรักษ์นิยมจริง ๆ) ตัวอย่างเช่นกรด HA เมื่อละลายน้ำจะแตกตัวได้ 100% เป็น H+ และ A- ถ้าเราเอา HA 1 โมลมาละลายน้ำ 1 ลิตร แล้วถามว่าในน้ำมีกรดอยู่เข้มข้นเท่าใด ถ้าเป็นแบบเก่าจะบอกว่ามี HA เข้มข้น 0.0 mol/l (คือมันแตกตัวหมด ไม่มีเหลือเป็นโมเลกุล HA) แต่มี HA 1.0 F (คือถ้าเอา H+ และ A- มารวมกัน จะได้ HA 1 โมล) ถ้าเป็นแบบปัจจุบันเราก็จะบอกว่ามี HA 1.0 mol/l (ไม่ได้สนใจว่ามันแตกตัวกี่เปอร์เซนต์) แต่ถ้าบอกแบบนี้ตำราเก่าไม่ค่อยอยากจะยอมรับเท่าไร (ก็มันแตกตัวหมดจนไม่มีโมเลกุล HA เหลือ แล้วจะบอกว่ามีอยู่ในสารละลายได้อย่างไร) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา บางทีก็ต้องรอให้คนรุ่นเก่า ๆ ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ค่อย ๆ หมดบทบาทไป แต่ในช่วงนี้คนรุ่นใหม่บางทีก็ต้องเรียนรู้ภาษาของคนรุ่นเก่าบ้าง จะได้พอสื่อสารกันได้เข้าใจ

ความคิดเห็นที่ 12

6 ม.ค. 2549 18:27
 1. จตุณรงค์ศิษย์รัก ให้เธออ่าหนังสือเตรียมสอบกลางภาค ให้ดีด้วย เพราะห่วงใย และหวังดี

ความคิดเห็นที่ 13

20 ม.ค. 2549 19:22
 1. ขอรายละเอียดของ HCl หน่อยคับ

ความคิดเห็นที่ 14

10 ก.พ. 2549 23:19
 1. สมบัติบางประการของสารละลายมีอะไรบ้างคับ bคับ

ความคิดเห็นที่ 15

8 มิ.ย. 2549 12:40
 1. F ก็คล้ายกับ M วิธีการเตรียมเหมือนกันกับ M โดยปกติเวลาคำนวณใช้เลขมวลของสาร molecular weight (Mw) มาคิด แต่สารประกอบบางชนิด เช่นสารประกอบไอออนิก เขาจะใช้ มวลตามสูตร fomular weight (Fw) เพราะสารไม่มีโมเลกุลที่แท้จริง มีแต่อัตราส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบอย่างง่ายเท่านั้น mole= g/Mw หรือ g/Fw เมื่อเตรียมเป็นความเข้มข้นก็จะเรียกตามลำดับว่า M หรือ F

ความคิดเห็นที่ 21

23 ก.ค. 2551 15:14
 1. ตอบ คห.17 เข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้ดี เลยขอเสริมความเห็นเพิ่มเติมครับHCl(conc.) ถ้าดูในขวดสารเคมี(ผมใช้ของMerck) จะมีปริมาณเนื้อกรด 37% w/v , density=1.19 g/ml , MW=36.5 g/molขั้นแรก หาความเข้มข้นของ HCl conc. ก่อนครับ ผมใช้สูตรนี้ครับC = 10dx / MW โดยC = ความเข้มข้น หน่วยเป็น N (Normal) d = densityx = %ปริมาณเนื้อกรด  จะได้ C = (10 x 1.19 x 37)/36.5 = 12.06 N.ขั้นที่2 เตรียมสารโดยการDiluteN1V1 = N2V212.06 x V1 = 1 x 250V1 = (1x250)/12.06 = 20.73 mlต้องปิเปตกรดHCl conc.มา 20.73 มล. แล้วdiluteเป็น250มล***เพื่อความปลอดภัย ให้เทกรดลงในน้ำ อย่าเทน้ำใส่กรดเด็ดขาด


ความคิดเห็นที่ 22

19 ก.ย. 2552 10:59
 1. อยากทราบวิธีเตรียม 0.05 N H2SO4�� ปริมาตร 1 ลิตรค่ะ� ต้องใช้สูตรยังไง� ช่วยบอกวิคิดด้วยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 23

7 ต.ค. 2552 14:27
 1. ขอบคุณมากๆ ค่ะ ได้ความรู้เยอะแยะเลย

ความคิดเห็นที่ 24

31 ต.ค. 2552 12:18
 1. ไม่ว่าจะรุ่นเก่า หรือ รุ่นใหม่ ทุกอย่างมีเหตุผลทั้งนั้น นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องชำนาญ ทักษะการตีความหมาย การสื่อสาร การวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งตัวอย่างแบบรุ่นเก่าเขาอธิบายไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาคิดมากเกินไปนะครับแต่มันเป็นข้อมูล เมื่อใครจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์ในระดับตัวเลขที่มีนัยสำคัญ หรือ ระดับการวิจัย เพื่อหาเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมจึงได้ผลต่างๆ เกิดขึ้น เรื่องของอัตราการละลายมีผลไหม ปัจจัยอื่นๆ มีผลไหม แตกตัวหมด หรือไม่หมด มีผลต่อปฏิกิริยาอย่างไร เขาจึงมีข้อมูลนี้มา ส่วนรุ่นใหม่ที่เขาตัดออกก็เพราะว่ามองในระดับการใช้งานจริงๆ โดยทั่วไปส่วนใหญ่มักจะใช้ กันเพียงเท่านี้ เพื่อความสะดวก ไม่วุ่นวาย จึงไม่จำเป็นต้องใช้อย่างรุ่นเก่า เขาจึงให้รู้เท่านี้ ซึ่งก็สุดแล้วแต่ใครจะเก็บเกี่ยวไว้เป็นความรู้ และเลือกนำไปใช้ครับ

ความคิดเห็นที่ 25

26 พ.ย. 2552 07:25
 1. normality เป็นหน่วยความเข้มข้นที่มีหน่วยเป็น mol/l เหมือนกัน molarity ค่ะแต่ว่า normality = (gram of solute/EW)/L of solution ซึ่ง EW(equivalent weight) มีค่าเท่ากับ MW หรือmolecular weight หารด้วยค่า Z ซึ่งค่าZคือ the absolute value of the in charge (ค่าสัมบูรณ์ของประจุของสารประกอบหนนึ่งๆ) เช่น CaCO3 มาค่า Z=|-2|หรือ|2| ซึ่งก็คือ 2นั่นเอง และ เนื่องจากCaCO3 มีMW= 40+12+16x3=100g/mol จึงๆด้ว่า EW=MW/Z=100/2 ก้อคือ50g/equivalent นั่นเอง�ฉะนั้น N ก็คือ (gram of solute/EW)/L of solution�; EW=MW/Z�� ส่วน M คือ� (gram of solute/MW)/L of solution


ความคิดเห็นที่ 26

11 ธ.ค. 2552 15:35
 1. อยากทราบว่าหน่วย wt% เป็นหน่วยของอะไรค่ะ ต้องการเปลี่ยน 0.04 wt% ให้เป็นกรัม มีวิธีคิดอย่างไรค่ะ ถ้าจะใส่สารเคมี 0.04 wt% จะต้องใส่น้ำ 100 กรัม หรือ 1000 กรัมค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27

23 มี.ค. 2553 20:59
 1. ขอความช่วยเหลือหน่อยนะค่ะ อยากทราบการเตรียม 0.1 vol. H3PO4 5%(v/v)

ความคิดเห็นที่ 29

PrasongTUN
22 เม.ย. 2554 17:20
 1. ถาม ความเห็นที่ 21เป็นลูกศิษย์เคมีอ.อู๊ แน่นอนเลย ^^


ความคิดเห็นที่ 30

23 มี.ค. 2555 16:06
 1. ต้องการเตรียม 0.1 N Na2 S2 O3 (Sodium thiosulphate) จาก 0.1 M Na2 S2 O3 ต้องเตรียมยังไงคะ ช่วยตอบที

ความคิดเห็นที่ 31

14 มิ.ย. 2555 17:59
 1. จะทราบแค่ %assay อย่างเดียวไม่ได้ครับต้องทราบ specific gravity ของสารตัวนั้นด้วยแล้วก็ต้องรู้ molecular weight ด้วยครับ ทั่วๆไป HCl จะมี %assay 37% แล้วก็ sp.gr 1.19 แล้วก็ MW 36.5 sp.gr 1.19 หมายความว่า 1 ml มี HCl 1.19g ดังนั้น 1000 ml มี HCl 1190g จากสูตร M=g/MW จะได้ว่า 1190/36.5 = 32.60M ดังนั้น HCl มีความเข้มข้น 32.60M แต่ %assay เพียง 37% ดังนั้น (32.60*37)/100 = 12.06 หรือ 12M สรุปคือ HCl มีความเข้มข้น 12M ครับ คราวนี้จะเตรียมเป็นความเข้มข้นเท่าไรก็ใช้สูตร c1v1=c2v2 ครับ ส่วน normality ก็ดูจากจำนวน valent (คือ จำนวนบวกของสารนั้น เช่น H ก็ 1+ Ca ก็ 2+ เป็นต้น) ของสารครับอย่าง HCl นั้นจะเป็น 1+ ส่วน CaCl2 ก็จะเป็น 2+ ครับ ถ้า 1+ ก็มีความเข้มข้นเท่ากับ 1M แต่ถ้า 2+ นั้น 1N จะมีค่าเท่ากับ 2M ครับ

ความคิดเห็นที่ 32

2 ส.ค. 2555 13:51
 1. แล้วถ้า HCl 1.5 N ละค่ะ ต้องเตรียมยังไง ? ต้องการเป็นหน่วย Molar อ่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33

15 มี.ค. 2556 14:10
 1. 1 นอร์ลัลเท่ากับกี่ลิตรค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34

16 พ.ย. 2556 00:48
 1. จากความคิดเห็นที่ 21 ขอบคุณมากครับ อยากสอบถามเพิ่มเติมว่าสามารถนำมาปรับเปลี่ยนสารตัวอื่นความเข้มข้นอื่นแล้วคำนวนตามนั้นได้ไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 35

24 ส.ค. 2557 21:32
 1. เราจะเปลี่ยน HCl ให้เป็น 10N HCl ได้ยังไงคะ?

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น