อยากรู้เรื่อง โครโมโซม.....

อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโครโมโซม,DNA,ยีน

ช่วยหน่อยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 1


25 มิ.ย. 2548 15:38
 1. OH! my Budd้ha.. เยอะหลายเด้อ(เอางี้) โครโมโซมมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ ของมนุษย์(ปกติ) มี 46แท่ง 23คู่ ในจำนวนนั้นมีโครโมโซมเพศอีก 1 คู่ ถ้าเกิดความผดปกติของโครโมโซม ก็จะทำให้ร่างกายหรือสติปัญญาผิดแปลกไป ส่วนยีนจะอยู่บนแท่งโครโมโซมเป็นหน่วยทางพันธุกรรม ที่ทำให้คนเราหรือสัตว์โลกมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ยีนเป็นตัวกำหนดและบรรจุข้อมูลหลาย ๆ อย่าง เช่น ยีนของสีผม/สีผิว ฯลฯ

ความคิดเห็นที่ 2

125 66
25 มิ.ย. 2548 20:07
 1. ยีน คือ ส่วนของสายดีเอ็นเอ ที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของชีวิต เช่น คุมสีตา สีผิว ดีเอ็นเอ เป็นสายยาวๆ ยาวมากๆๆๆๆๆๆๆ เมื่อขดรวมกันแน่นๆ จะได้โครโมโซม ที่สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆมีโครโมโซมไม่เท่ากัน

ความคิดเห็นที่ 3

Bi-t
25 มิ.ย. 2548 22:35
 1. DNA DEOXY RIBONUCLEIC แปลว่าการเอาออกซิเจน 1อะตอม ออกจากน้ำตาลไรโบส 4อะตอม ดีเอ็นเอ เป็นกรดนิวคลีอิก 2 สาย มาต่อกันลักษณะคล้ายบันไดวนขวา

ความคิดเห็นที่ 4

11 ก.ค. 2548 18:51
 1. O my God งั้นๆ

ความคิดเห็นที่ 5

Mr.T
11 ก.ค. 2548 19:35
 1. โครโมโซม เป็นโครงสร้างที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ ถ้าเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตพวกโพรคาริโอต โครโมโซมมีโรงสร้างแบบง่าย ๆ คือ ประกอบด้วยโมเลกุลของ DNA ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นวงกลม แต่ถ้าเป็นโครโมโซมของพวกยูคาริโอตของสิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่โครโมโซมประกอบด้วยโมเลกุลของ DNA และโปรตีนหลายชนิดรวมกันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน เรียกว่า นิวคลีโอโปรตีน (nucleoprotein) โครโมโซมจะมีลักษณะยืดยาวออกคล้ายเส้นใยเล็กสานกันคล้ายร่างแหอยู่ในนิวเคลียสซึ่งเรียกว่า โครมาทิน (chromatin) โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิด 2 โครมาทิดที่เหมือนกัน ซึ่งเกิดจากการที่โครโมโซมจำลองตัว โครมาทิดทั้งสองมีส่วนที่ติดกันอยู่ เรียกว่า เซนโทรเมียร์ โครโมโซมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ออโตโซม(autosome) คือ โครโมโซมที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของร่างกาย 2.โครโมโซฒเพศ (sex chromosome) เป็นโครโมโซมที่ทำหน้าที่ กำหนดเพศ ได้แก่ โครโมโซม X และโครโมโซม Y ถ้าเพศหญิงจะเป็นโครโมโซมคือ XX เพศชายคือ XY โครโมโซม X จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าโครโมโซม Y มาก

ความคิดเห็นที่ 6

12 ก.ค. 2548 16:49
 1. DNA และยีนแตกต่างกันอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 7

Mr.T
12 ก.ค. 2548 22:49
 1. DNA เป็นสารพันธุกรรม แต่ยีน เป็นตัวที่กำหนดลักษณะนั้น ๆ ช่ายป่าวหว่า

ความคิดเห็นที่ 8

28 ก.ค. 2548 18:14
 1. คือว่าเรามีขอสงสัยว่า ดีเอ็นเออยู่ในยีนและยีนอยู่บนโครมาโซม หรือว่ายีนอยู่ในดีเอ็นเอและดีเอ็นเออยู่บนโครมาโซม

ความคิดเห็นที่ 9

18 ส.ค. 2548 10:52
 1. โครโมโซมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเซลล์ที่เกิดจากการหดตัวของโครมาติค จะพบเห็นได้ง่ายในพวก eucaryotic cell dkioy การนับจำนวนโครโมโซมให้นับที่เซนโตเมียห้านนับที่โครมมาติคเด็ดขาด

ความคิดเห็นที่ 10

20 ส.ค. 2548 12:50
 1. เราอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครโมโซมและยีน พันธุกรรรมกับคุณภาพชีวิต

ความคิดเห็นที่ 11

25 ส.ค. 2548 10:56
 1. ดีเอ็นเอพันรวมกับโปรตีนหลายชนิดเป็นโครโมโซมเพื่อบรรจุภายในนิวเคลียส หากดึงเฉพาะส่วนดีเอ็นเอออกมา พบว่าเป็นเส้นยาวของนิวคลีโอไทด์ 4 ตัว เรียกง่ายๆ ว่า ATCG จากการเรียงลำดับของทั้ง 4 อักษร จะได้ช่วงของดีเอ็นเอที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ ซึ่งมีความยาวแตกต่างกัน เรียกช่วงของดีเอ็นเอที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ว่า ยีน ทำให้ยีนตั้งอยู่บนโครโมโซม แต่ไม่ทุกส่วนของโครโมโซมเป็นยีน

ความคิดเห็นที่ 13

7 ก.ย. 2548 14:01
 1. โครโมโซมคืออะไรคะ

ความคิดเห็นที่ 14

20 พ.ย. 2548 23:23
 1. สายของ DNA ที่ขดรวมกัน (สินะ...?)

ความคิดเห็นที่ 15

9 ธ.ค. 2548 02:10
 1. เซล1เซลมีโครโมโซมกี่คู่ครับ ช่วยตอบทางเมลหน่อยครับ แล้วในนิวเครียส มีโครโมโซม ยีน และดีเอ็นเอ เนื่องจากว่า ยีนและดีเอ็นเอ อยู่บนโครโมโซมอยากถามว่ายีนคือตัวคุมพันธุกรรม ส่วนดีเอ็นเอคือการควบคุมอาหารและผลิตเซลตัวใหม่ใช่ใหมครับ แล้วก็โครโมโซมควบคุม กระดูกแล้วก็อวัยวะต่างๆๆใช่ใหมครับ

ความคิดเห็นที่ 16

27 ธ.ค. 2548 10:04
 1. อยากจะทราบข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับ"โครโมโซมของโคพันธุ์พื้นเมือง"ใครทราบช่วยหน่อยน่ะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 17

9 ม.ค. 2549 14:16
 1. นิวคลีโอโปรตีนคืออะไรเราเรียนสายศิลป์ภาษาน่ะเลยไม่รู้

ความคิดเห็นที่ 18

18 ม.ค. 2549 13:30
 1. โรคที่เกิดจากโครโมโซมคือมีอะไรบางนะ

ความคิดเห็นที่ 19

23 ก.พ. 2549 21:10
 1. อยากรู้โครโมโซมของสิ่งมีชีวิตดังต่อไปนี้ ข้าวโพด กล้วย ถั่นลันเตา ยุงก้นปล่อง แมลงหวี่ กบ หมู สุนัข แมว ม้า

ความคิดเห็นที่ 20

krutank
25 ก.พ. 2549 03:16
 1. ตอบ กระทู้, ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6, ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7, ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่า เรื่องนี้มีการตั้งกระทู้กันบ่อย อย่างเช่น กระทู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม DNA สามคำนี้ต่างกันอย่างไร นที [IP: 131.111.8.68] วันที่ 20 มี.ค. 2544 - 16:22:41 ก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดูได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 21

krutank
25 ก.พ. 2549 03:50
 1. ตอบ กระทู้, ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6, ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7, ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 คำว่า โครโมโซม ยีน และดีเอ็นเอ มักจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจเสมอ คำว่า ยีน (gene) เป็นคำที่กำหนดขึ้นในวิชาพันธุศาสตร์ เริ่มแรกเป็นคำสมมุติ หมายถึงส่วนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม ที่อยู่ในสิ่งมีชีวิต เมื่อความรู้เรื่องเซลล์ก้าวหน้าขึ้น พบว่า โครงสร้างที่ทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในเซลล์คือโครโมโซม และเมื่อศึกษาทางเคมี โครงสร้างของโครโมโซมประกอบด้วยสารเคมี 2 อย่างคือ ดีเอ็นเอ (DNA) กับโปรตีน เมื่อศึกษาระหว่างสารดีเอ็นเอกับสารโปรตีน สารดีเอ็นเอ สามารถจำลองตัวเองได้ ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน และควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารดีเอ็นเอจึงเป็นสารพันธุกรรม (genetic material) เมื่อนำความรู้เรื่อง ยีน มาเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอ นักวิทยาศาสตร์จึงเข้าใจว่า ยีน ซึ่งเป็นคำที่สมมุติ ก็คือ สารดีเอ็นเอ นั่นเอง แต่เมื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอ พบว่าดีเอ็นเอบางส่วนควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได้ แต่ดีเอ็นเอบางส่วนไม่ได้ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม ฉะนั้น ยีน จึงหมายถึง เฉพาะส่วนของดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได้เท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 22

krutank
25 ก.พ. 2549 03:58
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 โครโมโซม (chromosome) เกิดจากการหดตัว ของโครมาทิน (chromatin) ครับ ไม่ใช่ โครมาติค และโครโมโซม ที่จำลองตัวเองแล้ว จะมีส่วนย่อย คือ โครมาทิด (chromatid) 2 อัน ส่วน คำว่า dkioy ผมไม่เคยเห็น พิมพ์ผิดหรือเปล่า ?

ความคิดเห็นที่ 23

krutank
25 ก.พ. 2549 04:08
 1. ตอบ ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 อ่านความเห็นที่ 21, 22 โครโมโซม เกิดจากโครมาทิน ซึ่งเป็นเส้นบาง ๆ ยาว ๆ ขดพันกันหนาขึ้น จนเป็นแท่งโครโมโซม ซึ่งจะพบในช่วงที่มีการแบ่งเซลล์ โดยเห็นชัดที่สุดในระยะเมทาเฟสของการแบ่งเซลล์

ความคิดเห็นที่ 24

krutank
25 ก.พ. 2549 04:18
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 ใน เซลล์แบบยูคาริโอต (eukaryotic cell) มีสารพันธุกรรม (DNA) พันกันอยู่กับโปรตีนฮีสโทน เรียกว่า โครโมโซม ส่วนเซลล์แบบโพรคาริโอต (prokaryotic cell) เช่น เซลล์แบคทีเรีย มีเฉพาะ สารพันธุกรรม (DNA) ที่ไม่ได้พันกันอยู่กับโปรตีนฮีสโทน ซึ่งก็มีการเรียกว่า เป็นโครโมโซม ได้เหมือนกัน แต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับที่เรียกแบบนี้ เพราะเซลล์แบคทีเรีย มี ดีเอ็นเอ (DNA) อีกอันหนึ่ง เป็นวงแหวน ที่เรียกว่า พลาสมิด (plasmid) แต่ไม่ยักกะเรียกว่าโครโมโซม

ความคิดเห็นที่ 25

krutank
25 ก.พ. 2549 04:30
 1. ตอบ ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ตอบทาง Mail เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้ด้วย -การจะบอกเซลล์ 1 เซลล์มีโครโมโซมกี่คู่ นั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตครับ อย่างเช่น ในเซลล์ของคน 1 เซลล์ มีโครโมโซม 23 คู่, เซลล์ยูกลีนามี 45 คู่, เซลล์ยีสต์ มี 15 คู่, เซลล์ถั่วลันเตามี 7 คู่, เซลล์อ้อยมี 40 คู่ เป็นต้น -คำว่า นิวเครียส พิมพ์ผิดนะครับ ต้องเป็น นิวเคลียส (nucleus) เรื่อง โครโมโซม ยีน และดีเอ็นเอ อ่านความเห็น 20 - 24ครับ

ความคิดเห็นที่ 26

krutank
25 ก.พ. 2549 04:32
 1. ตอบ ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 นิวคลีโอโปรตีนคือ สารเคมี ที่เกิดจากกรดนิวคลีอิก (DNA หรือ RNA) จับพันธะกันกับโปรตีน ครับ

ความคิดเห็นที่ 27

krutank
25 ก.พ. 2549 04:37
 1. ตอบ ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ก็ได้แก่ ดาวน์ซินโดรม (Down's syndrome), แคทครายซินโดรม (Cat cry syndrome), เทอเนอร์ซินโดรม (turner syndrome) เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 28

krutank
25 ก.พ. 2549 04:41
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 แมลงหวี่ มีโครโมโซม 8 แท่ง สุนัข มีโครโมโซม 78 แท่ง

ความคิดเห็นที่ 29

2 พ.ค. 2549 10:29
 1. รู้มั้ยเขาบอกว่า ในอนาคตเรา เราทุกคนจะมีแผนที่ยีนเป็นของตัวเอง เพื่อจะได้รู้ว่า เรามีโอกาสจะเป็นโรคอะไรได้บ้าง แล้วต้องกินยาอะไรป้องกันไว้ก่อน

ความคิดเห็นที่ 30

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
2 พ.ค. 2549 21:14
 1. ถ้ามีจริงๆก็คงจะดีนะค่ะ จะได้ป้องกันโอกาสที่จะเป็นโรคนั้นๆได้

ความคิดเห็นที่ 31

25 พ.ค. 2549 05:19
 1. ใครที่ออนอยู่ช่วยตอบให้เดี่ยวนี้เลยนะค่ะ คือ อยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโคโมโซมและยีนว่าเป็นอย่างไรค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32

25 พ.ค. 2549 17:35
 1. ย๊นเป็นตัวชีแนะว่าถ้ายีนมาจะทำให้อายุยืนหรือไม่ โปรดชีชัดด้วครับ

ความคิดเห็นที่ 33

27 พ.ค. 2549 10:36
 1. ช่วยบอกหน่อยครับว่าโครโมโซม เมื่อตอนแรกที่ผสมพันธุ์กัน จะมีโครโมโซมเกินกว่า 23 คู่ แล้วเพราะเหตุใดโครโมโซมจึง ลดลงเท่ากับ 46 แท่ง หรือ 23 คู่ ตอบทางเมล์ให้ด้วย นะครับ

ความคิดเห็นที่ 34

30 พ.ค. 2549 21:21
 1. ตอบความเห็นที่ 33 ตอนผสมพันธุ์กันนั้นมีเซลล์สืบพันธ์เพศผู้ที่เรียกว่า อสุจิ ในนิวเคลียสของอสุจิมีโครโมโซมอยู่ 23 แท่ง ไม่ใช่ 23 คู่ กับเซลล์สืบพันธ์เพศเมีย( ไข่ )ก็มีโครโมโซม 23 แท่ง เช่นกัน เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ( อสุจิ+ไข่) โครโซมรวมกันก็ได้ 23 คู่ พอดีจ๊ะ ไม่ขาดไม่เกิน ( ในกรณีปกติ )

ความคิดเห็นที่ 35

1 มิ.ย. 2549 09:37
 1. ยีนและโครโมโซม

ความคิดเห็นที่ 36

1 มิ.ย. 2549 18:57
 1. o ho รู้ไหม ในยูคาริโอต โครโมโซมประกอบด้วย DNA RNA และโปรตีน 2ชนิดคือ โปรตีน ฮิสโทน ( histone ) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนประจุบวก ( โฮ ใครก็รู้ )

ความคิดเห็นที่ 37

3 มิ.ย. 2549 21:13
 1. อยากรู้ว่าข้อแตกต่างระหว่างโครโมโซมพืชกับโครโมโซมสัตว์ต่างกันอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 38

5 มิ.ย. 2549 21:26
 1. อยากรู้เกื่ยวกับความผิดปกติของโครโมโซม นอกจากภาวะปัญญาอ่อนแล้ว ยังมีอะไรอีกบ้าง ช่วยตอบให้หน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 39

10 มิ.ย. 2549 11:14
 1. โครโมโซมทำหน้าที่

ความคิดเห็นที่ 40

19 มิ.ย. 2549 19:00
 1. ไม่เห็นมีเรื่องโครโมโซมเลย

ความคิดเห็นที่ 41

19 มิ.ย. 2549 21:01
 1. ลักษณะเด่นทางพันธุ์กรรมที่เป็นลักษณะด้อยบนโครโมโซม X คือไรเนี่ยหาเท่าไรก็ไม่เจอซักทื เซงแล้ว

ความคิดเห็นที่ 42

20 มิ.ย. 2549 22:20
 1. โครโมโซม : Chromosomes ถ้าใช้กล้องจุลทรรศนส่องดูนิวเครียส (ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์) ขณะกำลังแบ่งเซลล์ จะเห็นเป็นโครงสร้างยาวๆ เล็กๆ ขดไปมาเต็มไปหมด เรียกโครงสร้างนี้ว่า โครโมโซม มนุษย์มีโครโมโซม 23 คู่ (46แท่ง) Humans have 23 pairs of chromosomes:ในขณะที่ลิงซิมแพนซีมี 24คู่, สุนัข 39คู่, แมว 19 คู่ เซลล์สืบพันธุ์ (เซลล์ไข่ และ อสุจิ) มีจำนวนโครโมโซม เพียงครึ่งนึงของ เซลล์ร่างกาย (23แท่งในมนุษย์) เซลล์ไข่ และ อสุจิ มารวมตัวกันเป็น ไซโกท(zygote) จะมีโครโมโซมครบ ตามที่เซลล์ร่างกายมี (46แท่งในมนุษย์) ซึ่งzygoteก็จะเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น สืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไป 1 คู่ เป็น โครโมโซมเพศ 1 pair of sex chromosomes ที่เหลืออีก 22 คู่ เป็นโครโมโซมที่เรียกว่า ออโตโซม 22 pairs of autosomes เกลียวของ DNA Strands of DNA ยีน Genes คือ :ส่วนหนึ่งของDNA( Segments of your DNA ) ในโครโมโซม 1 ตัว ประกอบด้วยยีนจำนวนมาก รับผิดชอบการควบคุบการผลิตโปรตีน( Responsible for controlling what proteins are produced ) เป็นหน่วยของการถ่ายทอดและควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะต่างๆ ที่สิ่งมีชีวิตถ่ายทอด จากพ่อแม่ไปสู่ลูก ยีนควบคุมลักษณะที่สามารถสังเกตได้ง่าย เช่น ความสูง สีตา สีผม ( การที่คนบนโลกหน้าตาไม่เหมือนกัน เพราะมียีนที่ต่างกันนั่นเอง และการที่ ฝาแฝดแท้ มีหน้าตาเหมือนกันทุกประการ ก็เพราะมียีนที่เหมือนกันทุกประการนั่นเอง ) ไปจนกระทั่ง ลักษณะที่สังเกตได้ยาก เช่น ลายนิ้วมือ สติปัญญา หมู่เลือด ออโตโซม autosomes Dominant and Recessive Genes ยีนควบคุมการแสดงออกอย่างไร ยีนในส่วนที่เป็นออโตโซม จะมียีนควบคุมลักษณะมี2ชนิดคือ ยีนเด่น (Dominant) และ ยีนด้อย (Recessive) ยีนจะมีการจับคู่กัน2ตัวโดย ตัวนึงได้รับจากพ่อ อีกตัวได้รับจากแม่ ยีนเด่น จะข่ม ยีนด้อยเสมอ ลักษณะแต่ละอย่างจะมีความเด่นและความด้อย ยกตัวอย่างเช่น สีตาของเรา ตาสีดำจะเป็นลักษณะเด่น( ขอใช้สัญลักษณ์ว่า D ) ตาสีฟ้าจะเป็นลักษณะเด่น( ขอใช้สัญลักษณ์ว่า r ) ยีน(ที่ควบคุมสีตา)จะมีการจับคู่กัน2ตัวโดย ตัวนึงได้รับจากพ่อ อีกตัวได้รับจากแม่ การจับคู่มีโอกาสเกิดได้ดังนี้ * DD แสดงว่ายีนสีตาของเราทั้งสองตัวทำให้ตาเป็นสีดำ ดังนั้นเราจะมีตาสีดำแน่นอน * Dr แสดงว่ายีนสีตาของเรามีทั้งยีนเด่นและยีนด้อย ซึ่งตามกฎที่ว่า ยีนเด่น จะข่ม ยีนด้อยเสมอ เนื่องจาก ตาสีดำเป็นยีนเด่น ก็จะข่ม ตาสีฟ้า ซึ่งเป็นยีนด้อย ไม่ให้แสดงออกมา ดังนั้นตาของเราก็จะเป็นสีดำ * rr แสดงว่ายีนสีตาของเราทั้งสองตัวทำให้ตาเป็นสีฟ้า ดังนั้นเราจะมีตาสีฟ้าแน่นอน การจับคู่แบบ DD เรียกว่า เด่นพันธุ์แท้ การจับคู่แบบ Dr เรียกว่า เด่นพันธุ์ทาง การจับคู่แบบ rr เรียกว่า ด้อย จากตารางจะเห็นว่าลักษณะที่ถ่ายทอดทาง พันธุกรรมนั้นละเอียดอ่อนมาก แม้แต่ขนในแต่ละแห่ง จะมีหรือไม่ จะหยิกหรือตรง ต่างก็ขึ้นกับพันธุกรรม ลักษณะที่ปรากฎของแต่ละคนตั้งแต่หัวจรดเท้านั้น เป็นเพราะพันธุกรรมทั้งสิ้น แต่สิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อลักษณะของคนเช่นกัน เช่น สายตาสั้น อาจเกิดจากการใช้สายตาเพ่งมากไปก็ได้ และเราสามารถปิดบังลักษณะที่เกิดจากพันธุกรรมของเราได้ เช่นว่า เรามีตาสีดำ เราสามารถใส่ คอนแทคเลนส์ เปลี่ยนสีตาให้เป็นสีฟ้าใด้ หรือ ถ้าเรามีผมสีดำเราสามารถย้อมเป็นสีทองได้ แต่ไม่ว่าเราจะทำอย่างไรเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนหรือDNAได้ เมื่อเราเกิดมามี DNA อย่างไร มันก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไป และจะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นๆ ต่อไปยังลูกหลานของเราต่อไป ลักษณะผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมใน ออโตโซม ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนด้อย ได้แก่ ธาธาลัสซีเมีย, ผิวเผือก , เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นรูปเคียว ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนเด่น ได้แก่โรคท้าวแสนปม , คนแคระ , นิ้วมือสั้น โครโมโซมเพศ sex chromosomes โครโมโซมของคน 23 คู่นั้น เป็น ออโตโซม 22คู่ อีก1คู่เป็น โครโมโซมเพศ ในหญิงจะเป็นแบบ XX ในชายจะเป็นแบบ XY โครโมโซม Y มีขนาดเล็กมียีนอยู่เล็กน้อย ได้แก่ ยีนที่ควบคุมขนบนใบหูก็อยู่บนโครโมโซม Y ดังนั้นลักษณะการมีขนบนหูจะถูกถ่ายทอดโดยตรง จากพ่อ ไปยัง ลูกชาย สืบต่อไปยัง หลานชาย และ สืบต่อไปเรื่อยๆในทายาทที่เป็นชาย ดังนั้น การมีขนที่หูจึงไม่ปรากฎในลูกสาวหรือ หลานสาว เมื่อเทียบกับ ออโตโซมแล้ว โครโมโซมYคือยีนเด่น(ทำให้มีเพศเป็นชาย) ส่วน โครโมโซมX คือยีนด้อย ต่างกันที่ว่าการจับคู่แบบ YY (เด่นพันธุ์แท้) ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย เนื่องจากคนที่เป็นชายกับคนที่เป็นชายไม่สามารถ ปฎิสนธิ ให้กำเนิดชีวิตใหม่ได้ มีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างที่ อยู่บนโครโมโซม X ได้แก่ ตาบอดสี เลือดใหลไม่หยุด(haemophilia) หัวล้าน ( รวมทั้ง ความเป็นเกย์ ด้วยซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ q28 ของ โครโมโซม X) ผู้ชายมี โครโมโซม X เพียงแท่งเดียว ส่วนอีกแท่งเป็น โครโมโซม Y ดังนั้นแม้ได้รับยีนด้อยที่ผิดปกติติดมากับ โครโมโซม X เพียงตัวเดียว ก็สามารถแสดงลักษณะทางพันธุกรรมนั้นออกมาได้ ส่วนผู้หญิงมี โครโมโซม X อยู่ 2 แท่ง ถ้าได้รับยีนด้อยที่ผิดปกติติดมากับ โครโมโซม X 1 แท่ง ก็จะยังไม่แสดง อาการของโรคพันธุกรรมให้ปรากฏ ทั้งนี้เพราะยีนปกติที่เหลืออีกตัวจะข่มลักษณะด้อยเอาไว้ ดังนั้นเราจะพบอาการหัวล้าน, ตาบอดสี ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง การที่ลูกจะเป็นชายหรือหญิงนั้นขึ้นอยู่กับ โครโมโซมเพศที่ได้รับจากพ่อ เนื่องจาก แม่ให้ได้เฉพาะ โครโมโซม X ถ้าลูกได้รับโครโมโซม Y จากพ่อก็จะเป็นลูกชาย ถ้าได้รับโครโมโซม X จากพ่อก็จะเป็นลูกสาว ในลูกชายนั้นจะได้รับ โครโมโซม Y จากพ่อเท่านั้น ( เพราะแม่ไม่มีโครโมโซม Y ) เพราะฉะนั้น โครโมโซม X ก็จะได้รับจากแม่เท่านั้น ดังนั้น หากลูกชาย ตาบอดสี , เลือดใหลไม่หยุด , แสดงว่าแม่มี ลักษณะนั้นๆแฝงตัวอยู่ใน โครโมโซม X อย่างน้อย1ตัว ของแม่ หากชายที่ ตาบอดสี , เลือดใหลไม่หยุด มีลูกสาว ลักษณะนั้นๆก็จะแฝงไปยัง โครโมโซม X 1ตัว ที่ได้ถ่ายทอดไปยังลูกสาวอย่างแน่นอน ฝาแฝด Twins Monozygotic การเกิดจากไซโกทตัวเดียวกัน ทำให้เกิดฝาแฝดแท้ Identical twins Fertilized egg cleaves apart เกิดจาก ไข่ 2 ฟอง แต่ละฟองรวมกับอสุจิคนละตัว กลายเป็นคนละ ZYGOTE ซึ่งแต่ละ ZYGOTE ไดกลายเป็นพี่น้องฝาแฝดเทียม 2 คน ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกัน ความสำคัญของโครโมโซม โครโมโซม มีลักษณะเป็นเส้นยาวเล็กๆ ขดไปขดมาอยู่ภายในเซลล์ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ ซึ่งทำหน้าที่ประกอบกันเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมซึ่งจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ ถ้าเปรียบเทียบว่าโครโมโซมคือหนังสือเล่มหนึ่ง ดีเอ็นเอก็ทำหน้าที่เหมือนตัวหนังสือนั่นเอง และการที่คนมีลักษณะรูปร่าง หน้าตา รวมทั้งนิสัยใจคอบางอย่างต่างกัน ก็เป็นเพราะตัวหนังสือหรือดีเอ็นเอนั้นเขียนและเรียงต่างกัน สำหรับตัวหนังสือที่เราอ่านและแปลเป็นคำที่มีความหมาย เช่น ข้าวต้ม ขนมครก เทียบได้กับยีน (สรุปแล้วยีนก็คือส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอนั่นเอง) ส่วนเจ้าดีเอ็นเอที่ประกอบกันเป็นตัวหนังสือที่เราไม่สามารถแปลความหมายได้ เช่น กกขขกดกกขคขคขคกค ส่วนนี้ไม่ใช่ยีน ในดีเอ็นเอทั้งหมดของคนที่อยู่ในโครโมโซมนั้น มีส่วนที่เป็นยีนประมาณ 5% และส่วนที่ไม่ใช่ยีนอีกมากกว่า 95% ส่วนที่เป็นยีนนี่เองที่สามารถแปลความหมายได้) ทำให้มีการสร้างโปรตีนเป็นจำนวนมาก การทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ก็เกิดจากการทำงานของโปรตีนซึ่งเป็นผลิตผลของยีนนับพันนับหมื่นชนิดร่วมกันนั่นเอง ปกติโครโมโซมของคนเราจะอยู่กันเป็นคู่ๆ เราเรียกว่า 2n (ไม่ใช่แปลว่า 2 อัน...แต่หมายถึงการที่โครโมโซม...ซึ่งจะมีกี่คู่ก็แล้วแต่ ถ้ามาจับกันเป็นคู่ เราจะเรียกชุดโครโมโซมนั้นว่า 2n ...และถ้าแยกกันจะเรียกว่า n ) ในแต่ละเซลล์ (ยกเว้นเซลล์สืบพันธุ์และซลล์เม็ดเลือดแดง) ของคนเราจะมีจำนวนโครโมโซม 23 คู่ (2n) ถ้าตรวจแล้วพบว่าใครมีโครโมโซมมากกว่า... หรือน้อยกว่า 23 คู่ (46แท่ง) แสดงว่าคนนั้นเกิดความผิดปกติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งจะมีการแสดงออกถึงความผิดปกติทางด้านร่างกาย จิตใจ มากน้อยแตกต่างกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับโครโมโซมนั้นๆด้วย ลักษณะอาการที่เกิดขึ้น บางคนคิดว่าเป็นเวรกรรมแต่ชาติก่อนหรืออิทธิพลของผีเจ้าที่หรือถูกเทวดาลงโทษ แต่แท้จริงแล้วมีสาเหตุ ปกติโครโมโซมในแต่ละเซลล์จะมีจำนวน 23 คู่ (2n) แต่เมื่อมีการสร้างสเปิร์มหรือเซลล์ไข่ จะมีการลดจำนวนโครโมโซมลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือเหลือ 23 แท่งเดี่ยวๆ ไม่จับกันเป็นคู่อีกต่อไป (n) ทำไมต้องมีการลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งด้วยในเซลล์สืบพันธุ์ของคนเราจะมีการลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นกลไกหนึ่ง ที่ช่วยให้จำนวนชุดของโครโมโซมในเซลล์ต่างๆ คงที่ ไม่ว่าจะในพ่อ แม่ ลูก หลาน เหลน ...สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด จะมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันไป จำนวนโครโมโซมนี้ต้องเป็นจำนวนที่แน่นอนและคงที่ เช่น สุนัขมีโครโมโซม 39 คู่ ลิงชิมแพนซีมี 24 คู่ ส่วนแมวก็มี 19 คู่ เป็นต้นเมื่อเซลล์ไข่ (n) กับสเปิร์ม (n) มาผสมกัน โครโมโซมจากเซลล์ทั้งสองจะมาจับกันเป็นคู่ และมีจำนวน 23 คู่ (2n) เหมือนเดิม (23 แท่ง+23 แท่ง = 46 แท่ง (23 คู่) นั่นคือเซลล์ใหม่ที่เกิดมาจะมีจำนวนโครโมโซมเท่าโครโมโซมของเซลล์ในร่างกายทั่วไป (2n) ถ้าไม่มีการลดโครโมโซมลงให้เหลือครึ่งหนึ่ง เซลล์ใหม่ที่ได้จะกลายเป็นเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 46 คู่ หรือ 92 แท่ง หากเป็นเช่นนี้ต่อไปในรุ่นลูก หลาน เหลน จำนวนชุดของโครโมโซมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โครโมโซมในแต่ละรุ่นก็จะไม่เท่ากัน ซึ่งธรรมชาติไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นแน่นอน ทำไมต้องเป็นหญิง-ชายเราต้องมาพิจารณาที่โครโมโซมอีกในจำนวนโครโมโซมทั้งหมด 23 คู่ ประกอบด้วยโครโมโซมร่างกายที่เรียกว่า ออโตโซม (autosome) 22 คู่ และโครโมโซมเพศ (sex chromosome) 1 คู่ โครโมโซมร่างกายนี่ล่ะ เป็นตัวบันทึกข้อมูลของเราเอาไว้ (เหมือนที่เคยบอกว่าโครโมโซมก็เหมือนหนังสือ ดีเอ็นเอก็เหมือนหนังสือ ) แต่ในที่นี้ เราจะไม่สนใจโครโมโซมร่างกาย เราจะดูคู่สุดท้ายที่เรียกว่า โครโมโซมเพศ ซึ่งเป็นโครโมโซมที่กำหนดความเป็นชายหรือหญิงในผู้ชาย โครโมโซมเพศ 1 คู่นั้น มีรูปร่างลักษณะและขนาดต่างกัน คือ X และ Y ให้สัญลักษณ์ XY จากรูปที่ 1 เราจะเห็นว่าโครโมโซม Y คือ โครโมโซมที่มีขนาดเล็กที่สุด เมื่อเทียบกับโครโมโซมอื่น และมียีนอยู่จำนวนน้อย เช่น ยีนที่ควบคุมลักษณะเพศชาย ลักษณะที่มีขนอยู่บนใบหู เป็นต้น เดิมนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่า โครโมโซม Y ไม่มีความสำคัญอะไรมาก ประกอบด้วยยีนจำนวนเพียงเล็กน้อยแค่ 40 ยีนเท่านั้น แต่จากการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้กลับพบว่าโครโมโซม Y มีศักยภาพมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ประเมินไว้ อีกทั้งมียีนอยู่บนแท่งโคโมโซมถึง 78 ยีนด้วยกันในผู้หญิง โครโมโซมเพศ 1 คู่ มีรูปร่างลักษณะและขนาดเท่ากัน คือ X และ X ให้สัญลักษณ์ XX โครโมโซม X มีขนาดใหญ่กว่าโครโมโซม Y มียีนจำนวนมากที่ควบคุมลักษณะของเพศหญิงคราวนี้ย้อนกลับมาดูโครโมโซมที่เซลล์สืบพันธุ์ ...สเปิร์มและเซลล์ไข่กันดีกว่าค่ะในเพศชายสเปิร์มมีโครโมโซมเพศแท่งเดียว (n) คือ ไม่เป็น X ก็เป็น Y ดังนั้น เพศชายจึงสามารถสร้างสเปิร์มที่มีโครโมโซมได้ 2 แบบ สเปิร์มที่มีโครโมโซม X มีขนาดตัวอ้วนใหญ่ หัวเป็นรูปไข่ เคลื่อนไหวได้ช้า แต่จะทนต่อสภาวะเป็นกรดในช่องคลอด ขณะที่สเปิร์ม Y มีขนาดตัวเล็กกว่า หัวกลม เคลื่อนไหวแหวกว่ายได้รวดเร็วกว่าแต่อายุสั้นและมีความทนทานน้อยกว่า คือจะตายเมื่อในช่องคลอดมีสภาวะเป็นกรด โดยทั่วไป ในการหลั่งน้ำอสุจิจะมีสเปิร์มทั้ง 2 ชนิดรวมกันประมาณ 200-400 ล้านตัว โดยมีสเปิร์ม Y มากกว่าสเปิร์ม X ประมาณ 2 เท่าในเพศหญิงเซลล์ไข่มีโครโมโซมเพศแบบเดียวกันคือ X เท่านั้น เซลล์ไข่นี้ผลิตมาจากรังไข่ ในแต่ละรอบเดือนจะมีเซลล์ไข่จำนวนหลายเซลล์พัฒนาขึ้นพร้อมๆกัน แต่มีเพียงเซลล์เดี่ยวเท่านั้นที่หลุดออกจากรังไข่ข้างใดข้างหนยึ่งซึ่งเราเรียกว่า "การตกไข่" ปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าทำไมการตกไข่จึงเกิดขึ้นเพียงครั้งละฟองเดียว เซลล์ไข่ที่หลุดออกมาจากรังวไข่จะเดินทางสู่ท่อนำไข่เพื่อไปปฏิสนธิกับอสุจิต่อไป และหากไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น เซลล์ไข่ก็จะสลายตัวไปภายใน 24-36 ชั่วโมงเมื่อสเปิร์มสามารถวิ่งไปถึงไข่ที่ปล่อยออกจากรังไข่ได้ก็จะเกิดการปฏิสนธิ (การที่จะทำให้สเปิร์ม X หรือ Y วิ่งไปถึงไข่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะสิ่งแวดล้อมและจังหวะโอกาสในช่วงของการมีเพศสัมพันธ์) โครโมโซมร่างกายแต่ละแท่งตั้งแต่ 1-22 ทั้งในไข่และสเปิร์มจะวิ่งจับคู่ของตนเอง แลโครโมโซมเพศก็จะจับคู่กันด้วย- ถ้าสเปิร์ม Y ผสมกับเซลล์ไข่ X ทารกที่เกิดมาจะเป็นเพศชาย (เพราะเกิดจาก X+Y=XY)- ถ้าสเปิร์ม X ผสมกับเซลล์ไข่ X ทารกที่เกิดมาจะกลายเป็นเพศหญิง (เพราะเกิดจาก X+X=XX )จะเห็นได้ว่า การที่ลูกจะเป็นชายหรือหญิงนั้นขึ้นอยู่กับโครโมโซมเพศที่ได้รับจากพ่อ เนื่องจาก แม่ให้ได้เฉพาะโครโมโซม X ถ้าลูกได้รับโครโมโซม Y จากพ่อก็จะเป็นลูกชาย ถ้าได้รับโครโมโซม X จากพ่อก็จะเป็นลูกสาว ดังนั้น คุณผู้ชายทั้งหลายซึ่งมักโทษฝ่ายหญิงที่คลอดบุตรเป็นผู้หญิง แล้วใช้เป็นข้ออ้างเพื่อไปมีภรรยาใหม่ที่จะให้กำเนิดบุตรชายได้ ต้องกลับมาโทษตัวเองเสียแล้ว หรือไม่ก็ต้องท่องสุภาษิต "รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง" ให้ขึ้นใจ หรือไม่ก็ต้องปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า ไม่ว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นหญิงหรือชาย หรือมีหน้าตาอย่างไรก็ตาม ลูกก็คือผลรวมของการสืบทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ (การถ่ายทอดดีเอ็นเอจากพ่อและแม่คนละครึ่ง) ของเรานั่นเอง

ความคิดเห็นที่ 43

26 มิ.ย. 2549 19:47
 1. โครโมโซมของคนแท่งหนึ่งประกอบด้วยดีเอ็นเอยาว 50 มิลลิเมตร โครโมโซมนี้มีนิวคลีโอไทด์อยู่กี่คู่เบส มีวิธีคิดอย่างไรครับ ถ้าตอบได้จะขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 44

26 มิ.ย. 2549 19:52
 1. ตอบคำถาม:เรื่องจำนวนของโครโมโซนในสิ่งมีชีวิต ต่างๆ มนุษย์ ( Homo sapiens ) 46 แท่ง สน (Pinus ponderosa) 24 แท่ง ลิงชิมแพนซี (Pan trogodytes) 48 แท่ง กะหล่ำปลี (Brassica oleracea) 18 แท่ง ม้า (Equus calibus) 64 แท่ง ถัวลันเตา (Pisum sativum) 14 แท่ง สุนัข (Canis familiaris) 78 แท่ง ฝ้าย (Gossypium hirsutum) 52 แท่ง แมว (Feris domesticus) 38 แท่ง มะเขือเทศ (Lycopercicon esculentum) 24 แท่ง หนู (Mus musculus) 40 แท่ง หอม (Allicum cepa) 16 แท่ง ไก่ (Gallus domesticus) 78 แท่ง ยาสูบ (Nicotiana tabacum) 48 แท่ง กบ (Rama pipiens) 26 แท่ง ข้าว (Oryza sativa) 24 แท่ง ผึ้ง (Apis mellifera) 32 แท่ง ข้าวโพด (Zea Mays) 20 แท่ง แมลงวัน (Musca domestica) 12 แท่ง กล้วย (Musa paradisiacal) 22 แท่ง แมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) 8 แท่ง แตงโม (Citrillus vulgalis) 22 แท่ง ยุงก้นปล่อง (Anopheles dirus) 6 แท่ง ชา (Cemellia sinensis) 30 แท่ง

ความคิดเห็นที่ 45

26 มิ.ย. 2549 20:04
 1. พวกถาม:อยากรู้โครโมโซมของสิ่งมีชีวิตดังต่อไปนี้ ข้าวโพด กล้วย ถั่นลันเตา ยุงก้นปล่อง แมลงหวี่ กบ หมู สุนัข แมว ม้า สงสัยเรียนใช้หนังสือวิทยาศาสตร์ 4 (3000-1423) หน้า 166 แน่ๆเลย ถามเหมือนในหนังสือน้องผมเลย ดูเอาน่ะครับ จำได้ แค่นี้อ่ะ ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 [IP: 124.157.178.123,,]

ความคิดเห็นที่ 46

29 มิ.ย. 2549 21:27
 1. อะไรคืองค์ประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรมค่ะ แล้ววาดรูปให้ดูด้วยได้น๊ะค่ะ^^ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 47

2 ก.ค. 2549 18:45
 1. โรคที่ผิดปกติของโครโมโซมมีอะไรบ้าง ลักษณะอาการเป็นอย่างไร ลักษณะโครโมโซมที่ผิดปกต และชนิดของโครโมโซมที่ผิดปกติ

ความคิดเห็นที่ 76

12 ก.พ. 2551 15:52
 1. <P>อยากได้รูปโครโมโซมพืชค่ะ</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 80

4 มิ.ย. 2551 11:59
 1. <P><STRONG><FONT size=1>โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมและยีนส์มีโรคอะไรบ้าง</FONT></STRONG></P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 81

13 มิ.ย. 2551 12:57
 1. <FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3><STRONG>อยากรู้ว่ามนุษย์จิงเเล้วว่ามียีนเท่าไรอะ</STRONG></FONT>

ความคิดเห็นที่ 83

21 มิ.ย. 2551 13:54
 1. โครโมโซม Y มีข้อมูลทางพันธุกรรมอะไรบ้างหรอ ชอบบอกทีนะคะ ขอบคุงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 84

21 มิ.ย. 2551 13:56
 1. <P>โครโมโซม Y มีข้อมูลทางพันธุกรรมอะไรบ้างหรอ ช่วยบอกทีนะคะ ขอบคุงค่ะ</P>

ความคิดเห็นที่ 85

30 มิ.ย. 2551 18:47
 1. อยากรู้เกี่ยวกับตารางโคโมโซมบอกหน่อยได้ไหมค่ะ

   


ความคิดเห็นที่ 86

11 ก.ค. 2551 11:21
 1. อยากรู้ว่าโคโมโมคืออะไร เด็กกาญ

ความคิดเห็นที่ 87

27 ก.ค. 2551 11:56
 1. อยากรู้เรื่องคนแคระที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะช่วยบอกที

ความคิดเห็นที่ 88

27 ก.ค. 2551 13:46
 1. บนโครโมโซมY จะมีgeneที่ควบคุมลักษณะเช่นขนที่ใต้ติ่งหู หรืออาจจะก่อให้เกิดความผิดปกติ XX-male syndrome เป็นต้นนะครับ


ความคิดเห็นที่ 89

27 ก.ค. 2551 13:57
 1. ยีนที่อยู่บน chromosome Y เราเรียกว่า Holandric gene ซึ่งจะมียีนที่ควบคุมลักษณะน้อยกว่าบนโครโมโซมXหลายเท่า โดยดูจากดัชนีcentromere เทียบกับchromosome xก็รู้แล้ว อะครับ


ความคิดเห็นที่ 90

10 ก.ย. 2551 20:19
 1. อยากทราบโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ ถั่วลั่นเตา หัวหอม ข้าวโพด มะเขือเทศ แตงโม แมลงหวี่ กบ แมว สุกร กระต่าย มนุษย์ ลิงชิมแปมซี วัว ม้า สุนัข

ความคิดเห็นที่ 92

15 ต.ค. 2551 11:42
 1. เว็บนี้หายากจัง

ความคิดเห็นที่ 93

17 ต.ค. 2551 13:12
 1. ดัเอ็นเอเป็นกรดหรือเบส

ความคิดเห็นที่ 94

5 พ.ย. 2551 11:18
 1. หัวหอมมีโครโมโซม 16 มะเขือเทศ 24  แมลงหวี่ 8 มนุษย์46 ลิงชิมแปนซี 48สุนัข 78


ความคิดเห็นที่ 95

5 พ.ย. 2551 11:23
 1. ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมทางโครโมโซมร่างกายในคน ได้แก่ ลักษณะอะไรบ้าง ช่วยตอบหน่อยได้มั้ย


ความคิดเห็นที่ 96

27 ม.ค. 2552 21:13
 1. คุณครูให้ค้นหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมน่ะค่ะ ช่วยหนูหน่อยนะคะ

  -_-!!


ความคิดเห็นที่ 97

27 ม.ค. 2552 21:16
 1. ความผิดปกติของโครโมโซมทำให้เกิดโรคอะไรบ้างคะ Y_Yพวกพี่ๆ ช่วยหนูหน่อยเถอะนะคะนะคะนะคะนะคะ -.-:p อุอุ......


ความคิดเห็นที่ 98

16 พ.ค. 2552 18:14
 1. อยากรู้จักกะโคโมโซมจัง


ความคิดเห็นที่ 99

20 พ.ค. 2552 22:42
 1. โครโมโซนสืบพันธุ์ และโครโมโซนร่างกายเป็นอย่างไรค่ะ


ความคิดเห็นที่ 100

GOTTI
20 พ.ค. 2552 23:10
 1. โครมาทิด กะโครโมโซมเกี่ยวกานยางงายงับ งงมาก เพิ่งเรียนได้ 2 คบงับ


ความคิดเห็นที่ 101

30 พ.ค. 2552 11:02
 1. โครโมโซมคนปกติ 1 ชุด มีจำนวนเท่าใดค่ะช่วยตอบด้วย


ความคิดเห็นที่ 102

30 พ.ค. 2552 11:12
 1. คือ มันจะแอลลีล เด่น กับ แอลลีล ด้อย�� โครโมโซมเนี่ยนะคับคือมันจะ เป็น (T=ลักษณะเด่น)�(t=ลักษณะด้อย)ลักษณะเด่นของเรามันจะไปกลบลักษณะด้อยไว้คับเอาภาพมาให้ดูไม่รู้จะเอาลงได้ไหมคับ� คือ� เพิ่งเรียนจบไปตอนนี้เรียนเรื่องการกลายของโครโมโซม กับเรียนเรื่อง เด็กดาวลักษณะของพวกเด็กดาว� =� ลิ้นจุกปาก� คิ้วห่าง� ตาห่าง� นิ้วโป้งเท้าแยกออกจากนิ้วทั้ง4� สังเกตได้งแต่เด็ก�� ง่ายๆเลยครับ อ่านตามหนังสือ� วิทย์ ม.3� เรื่องแรกเลย


ความคิดเห็นที่ 103

30 พ.ค. 2552 11:19
 1. โครโมโซม มี 23คู่


ความคิดเห็นที่ 105

30 พ.ค. 2552 16:38
 1. เด็กที่เกิดมา จากโครโมโซมที่ผิดปกติกะเป็นเด็กดาว  แล้วเด็กดาวสังเกตจากที่บอกไป   ปัญญาอ่อน แล้วก็  มันจะมีเชื้อโรค ชนิดนึง  ถ้าระวังแม่ตั้งครรภ์ แล้วพ่อไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นที่มีเชื้อโรคน้ แล้วมามีเพศสัมพันธ์กับแม่เชื้อโรคนี้จะไปเกาะตามร่างกายทำให้พิการ เช่น ยกตัวย่าง  เชื้อโรคไปเกาะที่แขนขวา  พอเด็กเกิดมา แขนขวาจะหายไป 


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น