ปรากฏการณ์น้ำแข็งขั้วโลกละลายเมื่อโลกหมุนเร็ว !!

Source: http://www.nextstep.co.thเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองในแต่ละรอบ สิ่งมีชีวิตล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย และถ้าโลกหมุนรอบ

ตัวเองช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ย่อมส่งผลต่อโลกทั้งใบในอดีตเมื่อกว่า 4,000 ล้านปีก่อน นักธรณีวิทยามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโลกเต็มไปด้วยน้ำทะเล

และหินชั้น(Sedimentary Rock) ที่ถือกำเนิดอยู่ภายใต้น้ำตั้งแต่ยุคนั้น ซึ่งหลักฐานนี้ได้ขัดแย้ง

กับความเชื่อของนักดาราศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่าดวงอาทิตย์ในโลกดึกดำบรรพ์มีความสว่างเพียง 70

เปอร์เซ็นต์ของดวงอาทิตย์ในปัจจุบันเท่านั้น แต่มันกลับมีขนาดที่ใหญ่กว่า สาเหตุที่ทำให้เป็นเช่น

นั้นก็เพราะว่าแรงดึงดูดในตัวมันทำให้ขนาดของมันค่อยๆลดลงในขณะที่อุณหภูมิก็สูงขึ้นอย่าง

ช้าๆโลกจึงปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งไม่ใช่น้ำทะเลจากข้อถกเถียงนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พากันหาคำตอบถึงความเป็นจริง โดยการตั้งสมมติฐานว่า

ภูเขาไฟที่มีอยู่มากมายในอดีตได้ระเบิดพ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมายังอากาศ ซึ่งก๊าซเหล่า

นั้นมีปริมาณมากกว่าปัจจุบันกว่า 1,000 เท่า โลกจึงเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกและมีอากาศ

อบอ้าว อากาศที่อบอุ่นขึ้นนี้ทำให้น้ำแข็งค่อยๆละลาย และกลายเป็นน้ำดังที่นักธรณีวิทยากล่าวไว้ถึงแม้ว่าสมมติฐานนี้จะค่อนข้างลงรอยกันได้ระหว่างนักดาราศาสตร์ และนักธรณีวิทยา แต่ว่าใน

ส่วน ความเข้มข้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นอาจจะมากเกินไป ดังนั้น G. Jenkins

แห่ง National Center for Atmospheric Research รัฐโคโลลาโด ผู้ที่เสนอว่าปริมาณ

ของก๊าซดังกล่าวน่าจะมากเกินจริง เขาจึงเสนอทฤษฎีใหม่ ว่า อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นมาจากโลก

ในอดีตหมุนเร็วกว่าโลกในปัจจุบันและเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำแข็งละลายตามแบบจำลองของ G. Jenkins โลกในอดีตหมุนรอบตัวเองประมาณ 14 ชั่วโมงต่อ 1 วัน

แต่ปัจจุบันโลกใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิม คือ 24 ชั่วโมง โดยการหมุนรอบตัวเองของโลกนั้น

เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์และน้ำในมหาสมุทร จึงเกิดแรงต้านการหมุนของโลกเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงการหมุนรอบตัวเอง ผลกระทบต่อสภาวะอากาศจึงตามมา ถ้าหากว่าโลก

เมื่ออดีต ปกคลุมไปด้วยน้ำทะเลและไม่มีแผ่นดินเลย อีกทั้งน้ำที่มีอยู่ยังสามารถสะท้อนแสงจาก

ดวงอาทิตย์ได้น้อยกว่าแผ่นดิน การดูดกลืนจึงทำได้ดีกว่า ส่งผลให้มันเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

์สะสมไว้มาก อุณหภูมิของโลกจึงอยู่ในระดับอบอุ่น เพราะพลังงานที่ตัวมันสะสมมีมาก มันก็ย่อม

จะแผ่รังสีออกไปยังชั้นบรรยากาศมากเช่นกันดังนั้นโลกในยุค 4,000 ล้านปีก่อนตามทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์อย่าง G. Jenkins จึงไม่ได้มี

น้ำแข็งปกคลุม ด้วยเหตุที่ว่าโลกหมุนรอบตัวเองเร็วมาก และการหมุนตัวอย่างเร็วนี้ทําให้นํ้าทะเล

มีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำทะเลในปัจจุบันถึง 10 องศาเซลเซียส เมื่ออากาศบริเวณด้านบนสูงก็ย่อมไม่

สามารถทำให้น้ำแข็งตัวได้


ความคิดเห็นที่ 1

เด็กม1เหมือนกัน (Guest)
12 มี.ค. 2549 18:59
 1. แต่โลกจะหมุนเร็วยังไง1น้ำแข็งขั้วโลกก็ละลายเพราะโลกจะต้องเปลี่ยนแกนอยู่แล้ว เมื่อก่อน(ไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้ว)แถวแอฟริกา ฮาวาย ก็อยู่แถวขั้วโลกเหมือนกัน

  2เมื่อดวงอาทิตย์ไกล้จะดับมันต้องขยายตัวก่อนจะเป็นซุปเปอร์โนว่า ตอนนั้นดวงอาทิตย์คงกลืนดวงทุกดวงแถบนี้หมดแล้วล่ะ

  แค่นี้ก่อนนะเราต้องสอนการบ้านน้องก่อน บายความคิดเห็นที่ 2

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 มี.ค. 2549 21:25
 1. โลกของเราเคยเป็นดาวเคราะห์แห่งธารน้ำแข็งมาก่อน เคยผ่านยุคน้ำแข็งมาก็หลายยุค ครั้งสุดท้ายเมื่อ 20,000 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกเพียง 6 องศาเซลเซียส น้ำแข็งปกคลุมแม้กระทั้งบริเวณเส้นศูนย์สูตรความคิดเห็นที่ 3

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 มี.ค. 2549 22:35

 1. โลกเปลี่ยนทิศของแกนการหมุนรอบตัวเอง ซึ่งจะเห็นชัดในรอบ 12,000 ปี และกลับมาเหมือนเดิมในรอบ 21,000 ปี จะทำให้ฤดูกาลสลับกับปัจจุบัน ช่วงที่ซีกโลกเหนือเคยเป็นฤดูร้อนจะเปลี่ยนเป็นฤดูหนาว และช่วงที่เคยเป็นฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเป็นต้นความคิดเห็นที่ 4

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 มี.ค. 2549 22:47
 1. วงโคจรของโลกจะยืดออกมีความรีมากขึ้น และกลับมารีน้อยลงในทุกๆ รอบระยะเวลา 95,000 ปี ช่วงที่วงโคจรของโลกรีมากขึ้นอุณหภูมิของโลกค่อยๆ ลดลงจนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ธารน้ำแข็งขยายตัว

  หมายเหตุ ความเร็วในการโคจรและการหมุนรอบตัวเองของโลกจะผันแปรเป็นปฏิภาคผกผันกับระยะทางระว่างโลกกับดวงอาทิตย์ เมื่อโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ความเร็วในการโคจรและหมุนรอบตัวเองจะเร็วขึ้น และจะช้าลงเมื่อโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ในส่วนของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ตามกฎของเคปเลอร์นิวตันพบว่า “ขนาดของแรง จะแปรผกผันกับ ค่ากำลังสองของระยะห่างระหว่างวัตถุ” หรือกฎการแปรผกผันยกกำลังสอง” (Inverse square law)ความคิดเห็นที่ 5

ครู...ชิต vcharkarn veditor
12 มี.ค. 2549 22:55

 1. อาการเอียงของแกนการหมุนรอบตัวเองของโลก ซึ่งปัจจุบันทำให้แสงอาทิตย์ส่องตั้งฉากระหว่างละติจูด 23 องศา 30 ลิปดาใต้ ถึง 23 องศา 30 ลิปดาเหนือ แต่ในความเป็นจริงอาการเอียงของแกนโลกจะผันแปรอยู่ระหว่าง 21 องศา 30 ลิปดา ถึง 24 องศา 30 ลิปดา จะเห็นได้ชัดเจนในรอบ 42,000 ปี แกนโลกเอียงมากขึ้นฤดูร้อนจะร้อนมากขึ้นฤดูหนาวก็จะหนาวมากขึ้น แกนโลกเอียงน้อยลงฤดูร้อนจะร้อนน้อยลงฤดูหนาวจะหนาวน้อยลง

  ดังนั้น เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นน้ำแข็งที่ขั้วโลกจะลาย เพราะโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ความเร็วในการโคจรและหมุนรอบตัวเองจะเร็วขึ้น และจะช้าลงเมื่อโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์

  ภาพอนุเคราะห์โดย : อ.น้อม งามนิสัย มศวความคิดเห็นที่ 6

ThaiHack
15 มี.ค. 2549 15:52
 1. ถ้าอย่านั้น ก็แปลว่า นำแข็งจะต้องละลายมากขึ้นซิครับ

  เพราะ ว่าบรรยากาศที่ปกคลุมโลก ถูก มลพิษ ทำลาย

  ความร้อนก็ร้อนมากขึ้น นำแข็งก็ละลายมากขึ้น

  เหตุการณ์ที่จะเข้าสู่ยุคนำแข็งก็เกิดเร็วขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่า  ต้อนเด็กผมคิดว่า ขั้วโลกมีการคลื่นที่ได้ แต่สิ่งที่ผมเคยคิดเป็นความจริง แต่เหตุการณ์ ต่างๆๆจากที่เคยสังเกตุมา

  ต้อนนี้อากาศก็เริ่มกว่า ปกติ สมัยผมเด็กๆ อากาศไม่ได้แบบนี้

  ต้อนนั้น หนาว จนต้องใส่สือกันหนาว สมัยนี้ความหนาว

  เหมือนแค่อยู่ในห้องแอร์ บ้างที่หนาว มีฝนตกเฉย อีกวันก็ร้อน

  อีกวันก็หนาว แปลว่าคงใกล้เข้ามาแล้ว ผมคิดว่าคงอีกไม่น่านแน่นอนความคิดเห็นที่ 7

คนรักจักรวาล
16 มี.ค. 2549 11:07
 1. ละลายมากขึ้นทุกวันแน่ ๆ ครับ แต่เมื่อไหร่จะน้ำท่วมโลก ไม่ทราบเหมือนกันครับ ถึงตอนนั้น ผมคงสบายไปแล้วละครับความคิดเห็นที่ 8

ไม้ขีด
19 มี.ค. 2549 19:19
 1. ถ้าน้ำท่วมโลก วัฏจักรของการเกิดสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการจะเริ่มขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าความคิดเห็นที่ 27

hbk1818@gmail.com (Guest)
30 พ.ค. 2553 09:56
 1. ช่วยๆกันหน่อยคับ เราจะด้ายอยู่นานๆ
  นี่ก้อเปนความรู้ แต่ว่าก้อต้องช่วยกันปลุกต้นไม้เยอะๆคับ
  ถ้าขี้เกียดปลุกต้นไม้ **เราก้อจะได้ไปจากโลกนี้อย่างเร็วมากคับ**ความคิดเห็นที่ 28

hbk1818@gmail.com (Guest)
30 พ.ค. 2553 10:01
 1. ปลูกต้นไม่คับ ลดโลกร้อน
  ถ้าพวกเราไม่ช่วยกัน
  ไม่แน่คับ*เราอาจจะซิมองเท่ง*ก่อนโลกแตกอีกคับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น