พันธะเคมี

ไม่เข้าใจเรื่องพันธะเคมี


ความคิดเห็นที่ 1


14 ก.ค. 2548 21:58
  1. ชีววิทยา ครับ ลองไปถามที่ บอร์ดเคมีดู

ความคิดเห็นที่ 2

9 ส.ค. 2548 09:47
  1. แรงวันเดอร์วาลคืออะไรครับ

ความคิดเห็นที่ 3

9 ส.ค. 2548 17:17
  1. แรงวันเดอร์วาล คือแรงยึดเหนื่อยว ระหว่าง โมเลกุล คะ อย่าสับสนกับ พวก ไอออนิก หรือ โคววาเลนต์นะ ไอออนิกกับ โคววาเลนต์ คือแรงยึดเหนื่ยวระหว่างอะตอม แรงวันเดอร์วาล มีแบ่งเปน 3 ประเภท 1.Dipole-Dipole คือแรงยึดเหนื่ยวระหว่างโมเลกุล มีขั้วกับ มีขั้ว จะแข็งแรงมากที่สุด จะเกิดจากการเหนี่ยวนำ ให้อิเลกตรอน อีก ตัวของอีกโมเลกุล กลายเปนตัวตรงกันข้าม จะได้ดูดกัน 2.ลอนดอน คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว กับไม่มีขั้ว โดยเป็นแรงที่เกิดไม่ตลอด จะเกิด ก็ต่อเมื่อ อิเลกตรอน + กับ ลบ ของ แต่ ละโมเลกุล เคลื่อนที่มาเจอกัน จะแข็งแรงน้อยที่สุด 3.Induce(อินดิ้ว เขียนถูกป่าวไม่รู้แฮะ)-Dipole คือรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ไม่มีขั้ว กับ มีขั้ว จะแข็งแรงลองลงมาจาก Dipole-Dipole ผิดป่าวไม่รู้น๊า เหมือนเคยอ่านเจอคะ =_="

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น