คำว่าไมโคร และ ไมครอน

ขอผู้รู้จริงช่วยอธิบายข้อแตกต่างระหว่างคำว่าไมโคร กับไมครอนให้เข้าใจหน่อย หรือมันไม่ต่างกันแล้วในเมื่อ ไมโครคือ 1 ในล้านของเมตร แล้วทำไม เครื่องมือวัดในโรงงานจึงบอกว่า 1 มิล = 100 ไมโคร จริงๆต้อง เป็น 1000ไมโคร


ความคิดเห็นที่ 1

Sigma
25 ก.ค. 2548 14:49
 1. ไมโคร (micro) คือคำอุปสรรค (prefix) ที่ใช้แทนตัวคูณ 1ในล้านส่วนของคำที่อยู่ข้างหลังคำอุปสรรคนี้ (เวลาเขียนเหมือนตัว u แต่ลากหางข้างหน้ายาว) เช่น ไมโครเมตร หรือ ไมครอน คือ 1ในล้านส่วนของเมตร 1มิลลิ = 10-3 =10-3x (ไมโคร/10-6) =103 ไมโคร ทั้งนี้เวลาใช้จะใส่คำอุปสรรคเพียงตัวเดียวไม่ใส่ซ้อนๆกัน เช่น 1cm = 1ในร้อยส่วนของเมตร ไม่ใช้ 1000cmm http://www.bangkokbiznews.com/scitech/2004/0904/news.php?news=column_14768238.html

ความคิดเห็นที่ 8

6 เม.ย. 2556 15:52
 1. 0.01 มิล เท่ากับ กี่ไมครอน ตอบ 10 ไมครอน ครับ ผมเป็น engineer อยู่ทีบริษัท ครับ

ความคิดเห็นที่ 9

ศานติ
6 เม.ย. 2556 19:26
 1. mil เป็นหน่วยวัดขนาดเส้นลวด เป็นหน่วยอังกฤษ (นิ้ว ฟุต หลา ไมล์)  ไม่ใช้วัดความยาว ใช้วัดขนาดเส้นลวดเท่านั้น โดย 1 mil = 1/1000 นิ้ว  ต้องระวังไม่เอาไปสับสนกับ มิลลิเมตร ซึ่งเป็นหน่วยเมตริก ที่ใช้วัดความยาว เพราะบางคนมักง่าย แทนที่จะพูดว่า 'มิลลิเมตร' กลับพูดว่า 'มิล' (ต่างกับ mil) 1 mil =  0.0254 มิลลิเมตร (mm) 1 micron (ตัวย่อ μ) = 1/1,000,000 เมตร หรือ 1/1000 มิลลิเมตร


ความคิดเห็นที่ 10

Ankkarn
6 เม.ย. 2556 21:15
 1. ตุณหมอศานติครับ ในระบบอังกฤษมีเครื่องมือวัดความหนาที่เรียกว่า Filler gauge1 filler  = 1/1000 inch เหมือนกันครับ ผมไม่แน่ใจว่า คำว่า filler นี้หมายถึงหน่วยวัดจริงๆหรือเพียงแต่เป็นขื่อที่ใข้เรียกอะไรก็ตามที่มีความบางมากๆครับ


ความคิดเห็นที่ 11

ศานติ
7 เม.ย. 2556 05:42
 1. ดูเหมือนเขาจะสะกด Feeler gauge ครับ ผมคิดว่าคำว่า feeler มาจากคำว่า feel หรือ คลำ เพราะใช้แหย่ๆดูช่องโหว่ระหว่างชิ้นส่วนสองชิ้น เช่นวัดช่องว่างระหว่างขั้วหัวเทียน (spark plug gap) เวลาจะตั้งให้ตรง spec  ส่วนมากมีหลายๆแผ่นซ้อนกันตั้งแต่หนาจนบางมาก เวลาใช้ก็คลื่ออกมาแบบพัดญี่ปุ่น ดูเหมือนจะมีทั้งเมตริก (ละเอียดถึง 1/100 mm) กับระบบอังกฤษ (ละเอียดถึง 1/1000 นิ้ว)

   


ความคิดเห็นที่ 12

Ankkarn
7 เม.ย. 2556 13:55
 1. ขอบพระคุณมากครับคุณหมอศานติ เข้าใจว่าจะเป็นเครื่องมืออย่างเดียวกันครับ


ความคิดเห็นที่ 13

9 พ.ค. 2556 10:03
 1. ไมครอนจัดเป็นเครื่องวัดหรือไม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 14

Ankkarn
12 พ.ค. 2556 11:48
 1. ไมครอน เป็นหน่วยของความยาว ไม่ใช่เครื่องมือวัดเครื่องมือวัดที่วัดได้ละเอียดระดับไมครอน เรียกว่า "ไมโครมิเตอร์ " ครับ


ความคิดเห็นที่ 15

25 ก.ย. 2556 17:16
 1. มาตอบทันไม๊ครับ การเรียกหน่วยวัดไมโครหรือไมครอนตามโรงงานของไทยโดยมากยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เจ้าของกระทู้เข้าใจถูกแล้วว่า 1000ไมโคร เท่ากับ 1 mm แต่เนื่องจากผู้ใช้สมัยก่อนที่ใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่าไมโครมิเตอร์ ตัวเลขที่อ่านได้ละเอียด คือ 0.01 mm แต่ มีตัวเลขประมาณอีกตัวนึง มันจึงวัดได้ 0.010 ตัวเลขสุดท้ายคือประมาณครับ โดยมาก ประมาณกันที่ 0 หรือ 5 เครื่องมือชนิดนี้จึงถูกเรียกว่า ไมโครมิเตอร์ ด้วยเหตุดังกล่าว คนไทย ก้อจะพูดกันแค่ ตัวเลขที่อ่านได้คับแค่ 0.01 และตามด้วย ไมโคร เพราะวัดกับ ไมโครมิเตอร์ จนกลายเป็นความนิยม ถ่ายทอดความผิดพลาดกันมาตลอด

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น