ช่วยอธิบายการเกิดกระแสประสาทหน่อยค่ะ

ช่วยอธิบายการเกิดกระแสประสาทหน่อยค่ะละเอียดด้วยนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

..นู๋โดมมี้.. (Guest)
24 ก.ค. 2548 12:40
 1. เกิดจากมีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึกจะถูกเปลี่ยนเป็นกระแสประสาท

  กระบวนการโซเดีมโพแทสเซียมปั๊ม คือ เมื่อดัน Na+ ออกนอกเซลล์พร้อมกับดึง K+ เข้าไปในเซลล์ ในอัตตราส่วน 3Na+:2K+ เพื่อเซลล์สามารถดำรงความเข้มข้นของไอออนที่แตกต่างกัน

  ความต่างศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ประสาทระยะพักมีค่า -70 มิลลิโวลต์(mv)

  เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของศักย์เยื่อเซลล์ คือ Na+ เข้าไปในเซลล์ ทำให้ภายในเซลล์เป็นประจุบวก เรียกว่า ดีโพลาไรเซชัน ความต่างศักย์จะเป็น +50 มิลลิโวลต์ และ K+ จะออกมานอกเซลล์ ทำให้ภายในเซลล์เป็นประจุลบ เรียกว่า รีโพลาไรเซชัน ความต่างศักย์จะกลับเป็น -70 มิลลิโวลต์ กลับสู่สภาวะเดิม การเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ดังกล่าวเรียกว่า แอกชันโพแทนเชียล

  ความเร็วของกระแสประสาทขึ้นอยู่กับ

  1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใยประสาทของแอกซอนที่ไม่มีเยื่อหุ้มไมอีลิน

  2. ระยะห่างของโนดออฟแรนเวียร์มากกว่าของแอกซอนที่มีเยื่อหุ้มไมอีลินความคิดเห็นที่ 2

na (Guest)
24 ก.ค. 2548 23:50
 1. แล้วการsynapseล่ะค่ะความคิดเห็นที่ 3

..นู๋โดมมี้.. (Guest)
25 ก.ค. 2548 18:40
 1. synapse เป็นช่องว่างระหว่างปลายเซลล์ประสาทที่แตกแขนง 2 เซลล์ที่อยู่ติดกันเพื่อถ่ายทอดกระแสประสาท โดยใช้ neurotransmitter

  neurotransmitter เป็นสารจากปลาย axon ของเซลล์ประสาทก่อน synapse ส่งข้าม synapse ไปยัง dendrite ของเซลล์ประสาทหลัง synapse

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น