ใช้ GSP หาจุดตัดอย่างไร

ใช้โปรแกรมสร้างพาราโบลาและสร้างเส้นตรง เมื่อเลือกแล้ว intersection ไม่ให้เลือก
คลิกหาจุดตัดเอง ก็ไม่ขึ้นสีฟ้าทั้งสองเส้น ใครมีความรู้โปรดตอบด้วย

27 ก.ค. 2548 16:30
26 ความเห็น
19597 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  ppp (Guest)

คำนวณจุดตัดแล้วใช้คำสั่ง plot point(x,y)
27 ก.ค. 2548 23:22


ความคิดเห็นที่ 2 โดย ครูไผ่

ในกรณีที่ต้องการสร้างความเข้าใจ concept ของคำตอบด้วยกราฟก่อนการคำนวณ
เพื่อให้เข้าใจคำตอบของกราฟทั้งสองอย่างเป็นรูปธรรม
ให้เลือกกราฟทีละเส้น ใช้เมนู สร้าง เลือก จุดบนกราฟของฟังก์ชัน
จะได้จุดมาสองจุด
เลือกแต่ละจุด ใช้เมนู การวัด หาค่า พิกัด ของแต่ละจุด
เลื่อนจุดไปมาบนกราฟทีละเส้น พร้อมกับสังเกตค่า พิกัด ที่เปลี่ยนไป เพื่ออธิบายว่า คำตอบของกราฟแต่ละเส้นมีหลายคำตอบ
แต่คำตอบที่เป็นคำตอบของกราฟทั้งสองเส้นคือเมื่อจุดทั้งสองเลื่อนไปซ้อนเป็นจุดเดียวกัน
(มีพิกัด เดียวกัน)

และเด็กจะต้องสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างเพิ่มเติมด้วยตนเองในสิ่งที่โปรแกรมไม่ได้ให้มา 
เช่น การหาจุดตัดของกราฟของฟังก์ชัน เป็นสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องหาเองได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรม จึงจะถือว่าบรรลุจุดประสงค์การเรียนในเรื่องนั้น 

เมื่อหาจุดตัดด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้แล้ว  ก็สามารถนำมาตรวจสอบกับโปรแกรม โดยสั่งลงจุดตามพิกัดที่คำนวณได้ ดูว่าจุดที่สั่งไปนั้นอยู่ตรงที่กราฟของฟังก์ชันทั้งสองตัดกันหรือไม่

28 ก.ค. 2548 02:20


ความคิดเห็นที่ 4 ครูวิท (Guest)

การหาจุดตัดของกราฟ ควรใช้ tool intersection function
10 ก.ค. 2549 13:06


ความคิดเห็นที่ 5 โดย verMouth

---> ผมพิมพ์แล้วเอามาโพสในวิชาการไม่ได้ ( GSP )

ทำไงครับ
10 ก.ค. 2549 13:21


ความคิดเห็นที่ 6 โดย GFK

จะหา GSP ได้จากที่ไหน
11 ก.ค. 2549 13:14


ความคิดเห็นที่ 7 โดย ครูไผ่

ซื้อจาก สสวท. ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Cid=92&Pid=28313
11 ก.ค. 2549 13:59


ความคิดเห็นที่ 8 โดย ครูไผ่

ตอบคุณ verMouth

ให้ คัดลอก สิ่งที่ต้องการจะ post ไปวางไว้ในโปรแกรมสร้างกราฟิก และเก็บเป็นไฟล์ภาพสกุล jpg หรือ gif
11 ก.ค. 2549 14:15


ความคิดเห็นที่ 9 MTS (Guest)

ตย.  สมการ y  =  x^2   ........(1)และ  สมการ  y  =  2x    ........(2)(1)-(2)  จะได้    x^2  - 2x    =   0แก้สมการหาค่า  x  ได้  0  และ  2แล้วแทนค่า  x  ในสมการ  จะได้ ค่า yหากใช้โปรแกรม GSP เขียนกราฟของสมการ    y  =  x^2 - 2xแล้วหาจุดตัดแกน x  ลองพิจารณา ณ ตำแหน่งพิกัด x จะตรวจสอบได้ว่ากราฟของสมการ (1) และ (2) ตัดกัน  ลองเปลี่ยนสมการ (1) และ (2) ที่ยากกว่านี้ก็ได้ เช่น  y  =  x^3  และy  =  3^x    y  =  cos xกรณีสมการยาก ๆ หาจุดตัดได้ยาก อาจหาอนุพันธ์ แล้วใช้ความรู้เรื่องเส้นสัมผัส และการทำซ้ำ หาจุดตัดได้ 

5 ก.ค. 2551 00:03


ความคิดเห็นที่ 10 MTS (Guest)

การหาคำตอบโดยใช้ GSP ซึ่งอาจใช้เมนูที่ให้มา เช่นเมนูการวัด หรือเครื่องมือสำเร็จ  ไม่น่าจะสำคัญกว่าการสอนให้นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอด เชื่อมโยงวิธีพีชคณิต แล้วใช้ความสามารถของ GSP ในการอธิบายขยายแนวคิดให้กว้างขวาง  GSP ก็จะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนอ่อนเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย และนักเรียนเก่งได้เรียนรู้อย่างท้าทายยิ่งขึ้น

5 ก.ค. 2551 00:11


ความคิดเห็นที่ 11 โดย ครูไผ่

เห็นด้วยกับคุณ MTS ค่ะ เด็กควรใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และใช้โปรแกรมในการเสริมเติมเต็มให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น  ไม่ใช่หวังพึ่งเครื่องมือสำเร็จรูปของโปรแกรมแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่คิดอะไรเลย แทนที่จะได้ผลดีกลับจะกลายเป็นผลเสียไป 

5 ก.ค. 2551 06:20


ความคิดเห็นที่ 12 โดย ครูไผ่

นั่นคือ  เด็กจะต้องสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างเพิ่มเติมด้วยตนเองในสิ่งที่โปรแกรมไม่ได้ให้มา เช่น การหาจุดตัดของกราฟของฟังก์ชัน เป็นสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องหาเองได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรม จึงจะถือว่าบรรลุจุดประสงค์การเรียนในเรื่องนั้น แล้วใช้โปรแกรมในการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทางคณิตศาสตร์ของตนให้เห็นจริงในเชิงประจักษ์เมื่อหาจุดตัดด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้แล้ว  ก็สามารถนำมาตรวจสอบกับโปรแกรม โดยสั่งลงจุดตามพิกัดที่คำนวณได้ ดูว่าจุดที่สั่งไปนั้นอยู่ตรงที่กราฟของฟังก์ชันทั้งสองตัดกันหรือไม่

5 ก.ค. 2551 07:41


ความคิดเห็นที่ 13 indylerkangsay@hotmail.com (Guest)

อยากได้ที่เขียนเป็นกราฟด้วย� GSP� แล้วได้เป็นกราฟรูปแผนที่ประเทศไทย

ส่งไปที่เมลให้หน่อยนะครับ


25 ก.ย. 2551 16:40


ความคิดเห็นที่ 14 indylerkangsay@hotmail.com (Guest)

อยากได้สมการที่เขียนเป็นกราฟด้วย  GSP  แล้วได้เป็นกราฟรูปแผนที่ประเทศไทย ส่งไปที่เมลให้หน่อยนะครับ

25 ก.ย. 2551 16:43


ความคิดเห็นที่ 16 ออ (Guest)

ลองใช้โปรแกรมฟรี www.geogebra.org

25 พ.ย. 2551 16:58


ความคิดเห็นที่ 17 โดย ครูไผ่

ขอบคุณ ออ ค่ะ
ลองใช้ดูแล้ว ง่าย และดีค่ะ ฟรีด้วย ชอบมาก

30 พ.ค. 2553 17:27


ความคิดเห็นที่ 18 artist6690@hotmail.com (Guest)

ช่วยบอกการวิธีการทำไฮเปอร์โปลาได้ไหมครับ
เร่งด่วนน่ะครับเพราะใกล้แข่งแล้ว ขอบคุณครับ
26 ต.ค. 2553 16:22

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น