พืชใบเลี้ยงเดี่ยว&คู่

อยากได้ข้อมูลเรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และ พืชใบเลี้ยงคู่ ดังนี้

- ระบบราก

- ลำต้น

- การสืบพันธุ์

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1

125 66
29 ก.ค. 2548 20:27
 1. เดี่ยว - รากฝอย - ลำต้นมีช่องว่างภายใน ไม่มีเนื้อไม้ มัดท่อลำเลียงเรียงไม่เป็นระเบียบ - สืบพันธุ์ เห็นว่าการแตกหน่อท่าจะเป็นลักษณะเด่น คู่ - รากแก้ว - ต้นไม้มีเนื้อไม้ เนื้อแน่น มัดท่อลำเลียงเป็นระเบัยบ - ก้อเหนปักชำ/เมล็ด นะครับ

ความคิดเห็นที่ 2

10 ส.ค. 2548 12:50
 1. รากคู่

ความคิดเห็นที่ 9

4 ก.ย. 2548 11:47
 1. ใครให้ความหมายของพืชได้ตอบที

ความคิดเห็นที่ 11

16 ธ.ค. 2548 18:07
 1. อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อแตกของพืชใบเลี้ยวคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ความคิดเห็นที่ 12

Due_n
18 ธ.ค. 2548 01:46
 1. พืชมีท่อลำเลียงจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มหรือ 2 คลาส คือ คลาส Magnoliopsida (Dicotyledons) และคลาส Liliopsida (Monocotyledons) 1. Dicot - เอมบริโอมีใบเลี้ยง 2 ใบ ส่วนใหญ่เจริญเหนือดิน เมล็ดอาจมีหรือไม่มีเอนโดสเปิร์ม - เป็นพืชล้มลุกหรือพืชมีเนื้อไม้ - เส้นใบแบบร่างแห - กลีบดอก 4 หรือ 5 กลีบ หรือทวีคูณของ 4 หรือ 5 - ส่วนใหญ่มีแคมเบียม จึงมีการเจริญขั้นที่ 2 การเรียงตัวของท่อลำเลียงเป็นระเบียบ - รากเป็นระบบรากแก้ว 2. Monocot - เอมบริโอมีใบเลี้ยง 1 ใบ ส่วนใหญ่เจริญใต้ดิน เมล็ดมี เอนโดสเปิร์ม - ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก - เส้นใบแบบขนาน - กลีบดอก 3 กลีบ หรือทวีคูณของ 3 - ส่วนใหญ่ไม่มีแคมเบียม จึงไม่มีการเจริญขั้นที่ 2 การเรียงตัวของท่อลำเลียงกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ - รากเป็นระบบรากฝอย ข้างบนเป็นข้อแตกต่างหลักๆ นะครับ แต่อย่าลืมว่า "ทุกอย่างมีข้อยกเว้น" หุหุหุ

ความคิดเห็นที่ 13

21 ธ.ค. 2548 14:51
 1. ผมได้ยินมาว่าตอนแรกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็มีรากแก้วแต่ภายหลังจะกลายเป็นรากฝอย-รากแขนง และลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยวจะไม่มีเนื้อเยื่อเจริญจึงไม่สามารถขยายขนาดลำต้นได้มากๆๆๆๆๆๆๆ ได้แต่สูงขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 14

31 พ.ค. 2549 18:46
 1. อยากทราบเรื่องรากใบเลี้ยงคู่คะ

ความคิดเห็นที่ 15

15 มิ.ย. 2549 20:38
 1. ยกตัวอย่างเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมาทีครับ

ความคิดเห็นที่ 16

19 มิ.ย. 2549 02:22
 1. คหที่13 ks_matan ผมได้ยินมาว่าตอนแรกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็มีรากแก้วแต่ภายหลังจะกลายเป็นรากฝอย-รากแขนง และลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยวจะไม่มีเนื้อเยื่อเจริญจึงไม่สามารถขยายขนาดลำต้นได้มากๆๆๆๆๆๆๆ ได้แต่สูงขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่น่าใช่รากแก้วนะแต่น่าจะเป็นรากแรกเกิด(radical root) คหที่ 15 ข้าว ข้าวโพด

ความคิดเห็นที่ 17

19 มิ.ย. 2549 02:22
 1. คหที่13 ks_matan ผมได้ยินมาว่าตอนแรกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็มีรากแก้วแต่ภายหลังจะกลายเป็นรากฝอย-รากแขนง และลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยวจะไม่มีเนื้อเยื่อเจริญจึงไม่สามารถขยายขนาดลำต้นได้มากๆๆๆๆๆๆๆ ได้แต่สูงขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่น่าใช่รากแก้วนะแต่น่าจะเป็นรากแรกเกิด(radical root) คหที่ 15 ข้าว ข้าวโพด

ความคิดเห็นที่ 18

11 ก.ค. 2549 10:14
 1. อยากรู้ว่าพืชใบเลี้ยงคู่มีอะไรบ้าง

ความคิดเห็นที่ 19

6 ส.ค. 2549 17:48
 1. ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 21

28 ส.ค. 2549 10:36
 1. รร

ความคิดเห็นที่ 45

10 ม.ค. 2551 17:45
 1. อยากได้ข้อมูลเรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่ว่าลักษณะอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 46

10 ม.ค. 2551 18:00
 1. อยากได้ข้อมุลเกี่ยวกับพืช2ชนิด

ความคิดเห็นที่ 47

22 ม.ค. 2551 15:42
 1. วีธีการจำแนกพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวแบบง่ายๆน่ะค่ะ 1 .ลำต้น ใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงเรียงเป็นวงและเป็นระเบียบ ใบเลี้ยงเดี่ยวท่อลำเลียงจะกระจัดกระจาย 2. ใบ ใบเลี้ยงคู่เส้นใบจะเป็นร่างแห ใบเลี่ยงเดี่ยวเส้นใบจะขนานกันเสมอ 3. ราก ใบเลี้ยงคู่จะมีรากแก้ว ส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวรากฝอย แค่นี้ก็สามารถแยกใบเลี้ยงคู่กะเดี่ยวออกจากกันขาดแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48

22 ม.ค. 2551 15:44
 1. อยากได้ความรุ้เกี่ยวกับ Eudicot มากกว่านี้ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ ด่วน

ความคิดเห็นที่ 49

28 ม.ค. 2551 15:01
 1. อยากได้ลักษณะที่ชัดเจนชองพืชใบเลี้ยงคู่-ใบเลี้ยงเดี่ยว ส่งมาทางE-mailหรือว่าช่วยเพสใส่บอร์ดนี้ไว้ด้วยนะค่ะ จากเด็กพระกุมาร101 ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 50

5 มิ.ย. 2551 11:04
 1. ...................................

ความคิดเห็นที่ 52

22 มิ.ย. 2551 14:44
 1. <FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>ขอบคุณมากๆเลยน่ะค่ะ</STRONG></FONT>

ความคิดเห็นที่ 53

23 มิ.ย. 2551 20:21
 1. <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #9966ff" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#660099 size=1><STRONG>ขอบคณมากค่ะ</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=1><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #00ccff" color=#3300ff>ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับใบเลี้ยงเดี่ยว</FONT> </STRONG></FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #00ff99" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#009900 size=1><STRONG>และใบเลี้ยงคู่นะค่ะ</STRONG></FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ffcc00 size=1><STRONG>และขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ</STRONG></FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9966" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff6600 size=1><STRONG>มิ้นท์ค่ะ</STRONG></FONT></P> <P><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ff0000 size=1>บายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ</FONT></STRONG></P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9966" size=1></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 54

j_sawat
23 มิ.ย. 2551 21:24
 1. ความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวสามารถตอบได้ 2 ลักษณะ คือ

  1. ตอนโตแล้ว เป็นการเปรียบเทียบลักษณะของพืช 2 ชนิดจากสิ่งที่มองเห็น เช่น ราก ลำต้น ดอก ใบ ผล ซึ่ง มีผู้ตอบค่อนข้างละเอียดแล้ว ในความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 และ 12 แต่ ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 ให้ความแตกต่างที่สำคัญ คือ

  2. ตอนเกิด ซึ่ง มีความแตกต่างกัน ดังนี้

  ก. ใบเลี้ยงเดียว

  1) เมื่องอก นมเมล็ด(เช่นนมข้าว)จะแตกรากก่อนเพียงรากเดียว ต่อเมื่อต้นแข็งแรงแล้วจึงงอกรากเป็นกลุ่ม รอบข้อ แล้วจึง งอกยอดภายหลัง

  2) ยอดอ่อนมีใบหุ้ม เพื่อป้องกันใบอ่อน และใช้ชอนไชดิน เมื่อโตจะดันใบหุ้มออกมา มีใบเดียว ม้วนตัวยืดออกมา

  3) ลำต้นบางส่วน ชอนไชไปภายใต้พื้นดิน เป็นปล้องมีผิดแข็ง เป็นข้อ มีตาชัดเจนที่ข้อ

  4) ตอนงอก จะเหนือดินหรือใต้ดินก็ได้ อยู่ที่การปลูก แต่ส่วนมากเหนือดิน ถ้าเกิดตามธรรมชาติ

  5) เมล็ดเดิมกลายเป็นใบเลี้ยงซึ่งมีชิ้นดียว ไม่แตกเป็นสอง

  ข.  ใบเลี้ยงคู่

  1) เมื่องอก นมเมล็ด(เช่นนมข้าว)จะแตกยอดก่อน แล้วจึง งอกรากภายหลัง เป็นรากแก้ว แล้วจึงแตกรากแขนง

  2) ยอดอ่อนไม่มีใบหุ้ม เพราะไม่ต้องชอนไชดิน เพราะอยู่เหนือดิน และแตกออกระหว่างใบเลี้ยงทั้งสอง เฃ่น มะม่วง

  3) ตอนงอก จะเหนือดินหรือใต้ดินก็ได้ อยู่ที่การปลูก แต่ส่วนมากเหนือดิน ถ้าเกิดตามธรรมชาติ ข้อ ปล้อง ตา มองเห็นไม่ชัดเจน มีเปลือก แต่บางชนิดก็มีข้อปล้องชัดเจน ดูเหมือนพวกใบเลี้ยงเดี่ยว

  4) เมล็ดเดิมกลายเป็นใบเลี้ยง ซึ่งจะแตกออกเป็นสองชิ้น

  การผสมพันธุ์

  เหมือนกัน คือ อาศัยเกสรผู้ เมีย แต่ลักษณะผลต่างกัน

  การแพร่พันธุ์

  ชำ สำหรับ พืชใยเลี้ยงเดียวดีที่สุด แต่ใบเลี้ยงคู่บางชนิดก็ชำได้

  ตอน ต่อกิ่ง ต่อยอด เหมาะสำหรับใบเลี้ยงคู่ เดียวทำได้ยาก เพราะโฟลเอ็มกลับมาอยู่ข้างนอก

  ส่วนลักษณะผล ไปศึกษาเอาเองบ้างนะ บอกไปเดี๋ยวก็ลืม เปล่าประโยชน์


ความคิดเห็นที่ 57

5 ส.ค. 2551 22:27
 1. ดเหกอกดอกหดอหกอกดอ

ความคิดเห็นที่ 58

19 ส.ค. 2551 13:03
 1. อยากรู้เรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะ ช่วยส่งจดหมายมาที่ที่อยู่ 20/2 หมู่16 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160ช่วยหนูหน่อยนะคะต้องทำส่งอาทิตย์นี้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 60

8 ต.ค. 2551 11:24
 1. ´ÃÊÃ

ความคิดเห็นที่ 61

27 ต.ค. 2551 10:56
 1. จำเเนกพืชของใบเลี้ยงเดียว


ความคิดเห็นที่ 62

29 ต.ค. 2551 18:05
 1. อยากรู้ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่� ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ�� ขอบคุณค่ะ�


ความคิดเห็นที่ 63

22 พ.ย. 2551 16:43
 1. อยากทราบเกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่


ความคิดเห็นที่ 64

16 มิ.ย. 2552 16:58
 1. ความรู้เรื่องพืชน้อยมากๆๆ/kai0898738925/รักเเละห่วงมากๆๆๆ/อยากเป


ความคิดเห็นที่ 65

28 มิ.ย. 2552 13:07
 1. ความแตกต่างของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับคู่ต่างกันยังไง

ความคิดเห็นที่ 66

kingpol
22 ก.ค. 2552 20:59
 1. แล้วโครงสร้างในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี่ยงคู่มีอะไรแตกต่างกันบ้างช่วยทีครับ


ความคิดเห็นที่ 67

27 ก.ค. 2552 18:42
 1. บบบบบบบบบบบบบบบบบ้ามมมมมมมมมมมมมมมมมมมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


ความคิดเห็นที่ 68

1 ส.ค. 2552 18:13
 1. อิอิอิ

ความคิดเห็นที่ 69

22 ก.ย. 2552 09:44
 1. ไม่เห็นสนุกเยยยะ แต่ก้อดีปานกลาง


ความคิดเห็นที่ 70

21 ต.ค. 2552 18:28
 1. ขอบคุณความคิดเห็นที่ 54 มากๆเลยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 73

12 ธ.ค. 2552 21:05
 1. ดีๆ อยากรุอะว่าไชเลมกะโฟเอ็มต่างกันไงอะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น