พลังงานแสงอาทิตย์ ยังรอการพัฒนาในด้านใดบ้าง


การจะให้พลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้พลังงานทั่วโลก เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ในปัจจุบันต้องมีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ อย่างๆไรก็ดีการพัฒนาใหม่ๆก็ทำให้มันมีความเป็นไปได้มากขึ้น อันที่จริง ประสิทธิภาพของ solar cell ได้พัฒนาให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปีที่ผ่านมา และด้วยกำลังผลิตที่มากขึ้น ค่าติดตั้งของแผง solar cell ก็ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในญี่ปุ่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง 7% ต่อปี ตั้งแต่ปี 1992-2003 แต่ถึงกระนั้น ราคาก็ยังต้องลดลงมากกว่านี้อีก 10 ถึง 100 เท่า ถึงจะทำให้ราคาต่ำพอที่จะแข่งขันกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ ใช้ในการคมนาคม และใช้เป็นแหล่งพลังงานให้ความร้อนตามครัวเรือนทั่วไปได้ ในการที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านราคานี้ กรมพลังงานของอเมริกาได้รายงานถึง หัวข้อสำคัญสำหรับการวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีดังนี้

ต้องมีวิวัฒนาการรูปแบบของ เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Photovoltaic cell)
แผง solar cell มาตรฐานสามารถแปลง หนึ่งในสาม ของพลังงานจากโฟตอนที่มาชนมันไปเป็นกระแสไฟฟ้า แต่บางโฟตอนก็ไม่มีพลังงานมากพอที่จะกระตุ้นอิเล็กตรอนใน solar cell หรือโฟตอนบางตัวที่มีพลังงานมากเกินก็ปล่อยออกมาเป็นความร้อน คือถึงแม้ว่าโฟตอนที่มาชนมีพลังงานมากแต่ solar cell ก็ไม่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นตาม อย่างไรก็ดี การวิจัยใหม่ๆชี้ให้เห็นว่า เราอาจจะกักเก็บพลังงานที่มากเกินเหล่านี้ด้วย สารจำพวกตะกั่วที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร ที่สามารถกระตุ้นมากกว่าหนึ่งอิเล็กตรอน จากหนึ่งโฟตอนที่มาชนได้ แต่ว่าเทคนิคนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าใช้ได้จริงใน solar cell

พลาสติกเซลล์
solar cell ที่สร้างจากสารอินทรีย์ รวมถึงโพลีเมอร์ราคาถูก จะลดราคาของไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลงอย่างมาก แต่พลาสติกเซลล์ในปัจจุบันนี้ยังมีประสิทธิภาพต่ำอยู่ นั่นคือส่วนใหญ่สามารถแปลงเพียง 2% ของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับไปเป็นกระแสไฟฟ้า การค้นพบวัตถุดิบใหม่ๆหรือการออกแบบใหม่ๆอาจช่วยเพิ่มตัวเลขนี้ให้เพิ่มขึ้นได้

นาโนเทคโนโลยี
ถึงแม้ว่า solar cell แบบคริสตัล ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพประมาณ 30% การผลิตซิลิกอนคริสตัลเองก็ใช้พลังงานมาก และมีราคาแพง ผู้ผลิต solar cell ได้เริ่มหันมาใช้เทคนิคการผลิตทางเคมีที่มีราคาถูกลงในการสร้าง semiconductor คริสตัลขนาดระดับนาโนใส่เข้าไปใน solar cell ซึ่งทำให้ค่าผลิตถูกลงกว่าเดิมอย่างมาก แต่ประสิทธิภาพของเซลล์เหล่านี้ยังอยู่ที่แค่ 10% หรือน้อยกว่า นักวิจัยอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เหล่านี้ได้ ถ้าสามารถหาวิธีจัดเรียงอนุภาคนาโนเสียใหม่ ให้ขนย้ายอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นหลายๆตัวออกจากเซลล์ได้

จากอากาศและน้ำ สู่เชื้อเพลิง
แสงอาทิตย์สามารถแยกโมเลกุลน้ำเป็น ออกซิเจนและ ก๊าซไฮโดรเจนได้ ซึ่งอยู่ในรูปที่สามารถกักเก็บ ขนส่งผ่านท่อ และสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงของยานพาหนะ หรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ แต่ในจุดนี้ ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพก็เป็นปัญหาเช่นกัน ตัวกระตุ้น (catalyst) ที่ใช้แยกโมเลกุลน้ำสามารถดูดซึมเพียงไม่กี่ % ของพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับ และก็มีบ่อยๆที่มันไม่เสถียรพอในเซลล์ที่ใช้จริง ปัญหานี้คงจะแก้ได้ถ้านักวิจัยสามารถหา catalyst ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้ และเสถียรกว่านี้ ที่น่าสนใจพอๆกันก็คือการหา catalyst ที่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศให้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่พร้อมใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ตัวรวมแสงอาทิตย์
ในปัจจุบัน ตัวสะท้อนที่ใช้รวมแสงอาทิตย์จำนวนมากให้ตกลงบน photovoltaic cell ตัวเดียว ได้ช่วยทำให้ค่าไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ถูกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วขณะนี้ นักวิจัยกำลังมองหารูปแบบที่คล้ายๆกันในการแยกโมเลกุลน้ำ เพื่อสร้างก๊าซไฮโดรเจน หรือเพื่อใช้แยกไฮโดรเจนก๊าซและคาร์บอนออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตัวก่อปฏิกิริยาเหล่านี้ต้องสามารถสะสมแสงอาทิตย์ได้มากพอถึงระดับ 2000 เคลวิน แต่ว่าที่อุณหภูมินี้ก็จะก่อให้เกิความร้อนที่ทำลายอุปกรณ์เซรามิกที่เป็นส่วนประกอบของตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีเสียเอง นั่นคือต้องมีเซรามิกทนความร้อนจึงจะสามารถทำให้เชื้อเพลิงจากแสงอาทิตย์เป็นจริงได้

ข้อมูลจาก
- SOLAR ENERGY:Solar Report Sets the Agenda. Science, Vol 309, Issue 5734, 549 , 22 July 2005
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/309/5734/549

ข้อมูลเพิ่มเติม
- ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์
http://www.solarenergy.com/
http://www.history.rochester.edu/class/solar/solar.htm
http://www.solarenergy.org/


ความคิดเห็นที่ 1

กล้วยตาก (Guest)
6 ส.ค. 2548 14:25
 1. วันก่อนไปฟัง Top ทางด้านพลังงานไทย บอก พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ใช่ทางเลือก ฝรั่งญี่ปุ่นที่มันฉลาด มันไม่อยากพัฒนาแล้ว มันไปพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแทนกันหมด  โรงงานแสงอาทิตย์ที่แม่ฮ่องสอน ผลิตไฟฟ้าแล้วโคตรแพงเลย จำตัวเลขไม่ได้แต่ แพงกว่าปกตินับ 10 เท่า  อีกอย่างต้องตั้งแผงเยอะ กินพื้นที่บ้านเราที่เพาะปลูกได้ ถ้าเป็นทะเลทรายก็ว่าไปอย่าง ใช้พื้นที่อะไรไม่ได้ หรือว่าอาจจะเหมาะกับประเทศเราที่กำลังจะเป็นทะเลทราย เพราะท่านผู้ใหญ่กินคำใหญ่ ผู้เล็กก็ไม่มีใครแคร์ ทุระไม่ใช่ ทุเรศเท่านั้นที่ทำความคิดเห็นที่ 2

eq0 (Guest)
7 ส.ค. 2548 19:24
 1. ใช้ในรูปความร้อนดีกว่าครับ เอาไปผลิตสารที่เดือดง่าย ๆ แล้วเอาแกสนั้นไปปลั่นไฟฟฟ้าให้เราใช้ ประสิทธิภาพสูงกว่ากันเยอะ

  ประมาณ 60 - 70 %ความคิดเห็นที่ 4

ผ่านมา (Guest)
11 ส.ค. 2548 11:40
 1. จำได้ว่าเคยเห็นข่าวว่าที่ ออสเตรเลีย กำลังทำโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเปิดใช้เร็วๆนี้

  (หาข่าวนั้นไม่เจอแล้ว)

  อยากทราบความคืบหน้าครับ (เปิดใช้เมื่อไร และ ผลเป็นอย่างไร)  ส่วนตัวผมเห็นว่า ประเทศทางซีกโลกเหนือ (อเมริกา,ยุโรป) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์อาจจะไม่คุ้มเพราะ ปริมาณแสงเขาน้อย ไม่เหมือนประเทศที่ใกล้แนวศูนย์สูตร อย่างบ้านเรา (ดูจากความนิยมอาบแดดของบ้านเขา ขณะที่บ้านเราหาวิธีหลบสุดชีวิต)

  ผมเลยเห็นว่าประเทศเราควรพยายามศึกษาเพื่อเป็นผู้พัฒนาด้วยตนเอง

  เพราะรอการพัฒนาจากประเทศในแถบอื่นคงไปไม่ถึงไหน ครับความคิดเห็นที่ 7

ฝ้าย (Guest)
31 ส.ค. 2548 13:25
 1. มีใครรู้วิธการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นประโนชน์แบบว่าวิธีการกลังพลังงานแสงอาทิตย์ให่เป็นพลังงานกล ช่วยตอบหน่อยความคิดเห็นที่ 8

tom_nan2005@hotmail.com (Guest)
1 ก.ย. 2548 18:58
 1. อยากทราบรายระเอียดขอแผงโฃล้าเฃลและติดต่อฃื้อได้ที่ไหนบ้างครับใครรู้ช่วยบอกหน่อย069538077 ศราวุฒิความคิดเห็นที่ 10

0123456789 (Guest)
5 ก.ย. 2548 10:06
 1. ดีความคิดเห็นที่ 12

Mr.M (Guest)
14 ก.ย. 2548 00:08
 1. ทำไม่ผลิตพลังงาน จากคลื่นในทะเลกันบ้าง พื้นที่ออกมาก มีคลื่นเคลื่อนต้วตลอด ที่สำคัญ การแปลงและกักเก็บก็ไม่ซับซ้อน เพราะเป็นเชิงกลอยู่แล้วความคิดเห็นที่ 13

โก๋แก่ vcharkarn veditor
15 ก.ย. 2548 11:59 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 ทำไม่ผลิตพลังงาน จากคลื่นในทะเลกันบ้าง.......

  เห็นด้วยครับ ไอ้ที่เราพอจะทำเองและพัฒนาเองได้
  ไม่ค่อยอยากจะทำนักหรอก เดี๋ยวฝรั่งมันไม่มีเครื่ิงบินขี่ ต้องช่วยกันหาเงินไปให้มันใช้กันหน่อย

  บ้าจี้กับ Solar Cell กันจัง ไปบ้าเล่น Fuel Cell กันบ้างดีกว่านะ แค่หาเทคโนโลยีทาง วัสดุศาสตร์ ทำ Membrane และ Electrode อีกหน่อยก็ได้ไฟฟ้าใช้แล้ว ลองไปดูพื้นฐานเล่น นะ

  http://www.epa.gov/fuelcell/basicinfo.htm

ความคิดเห็นที่ 14

dakanda@thaimail.com (Guest)
26 ต.ค. 2548 18:34
 1. อยากให้คนพิมพ์เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์มาเยอะๆเลยคค่ะความคิดเห็นที่ 15

komonpop@hotmail.com (Guest)
8 พ.ย. 2548 10:46
 1. ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับความคิดเห็นที่ 16

dia_w@hotmail.com (Guest)
10 พ.ย. 2548 12:21
 1. อยากได้ความคิดเห็นที่ 17

กอกล้วย altis_01@hotmail.com (Guest)
13 พ.ย. 2548 15:47
 1. อยากให้มีความหมายของพลังงานแสงอาทิตย์บ้างงงงงงงงงงงงง T_Tความคิดเห็นที่ 18

atnthailand@yahoo.com (Guest)
16 พ.ย. 2548 12:14
 1. เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จาก atntechnology  atntechnology ผู้ให้บริการ

  จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

  ปรับแต่ง เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

  ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการประหยัดค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน ด้วยการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

  เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวิธีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทำเป็นน้ำร้อนโดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์เป็นตัวช่วย

  ซึ่งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นี้ เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป โรงแรม โรงงาน สถานพยาบาล บ้านพักตากอากาศ

  อพาร์ทเม้นท์ สนใจติดต่อ 01-194-0160 คุณธนู หรือ 02-599-7366  http://www.atntechnology.comความคิดเห็นที่ 19

atnthailand@yahoo.com (Guest)
16 พ.ย. 2548 13:14
 1. เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จาก atntechnology (ต้องการจำหน่ายครับ)  atntechnology ผู้ให้บริการ

  จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

  ปรับแต่ง เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

  ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการประหยัดค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน ด้วยการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

  เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นวิธีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทำเป็นน้ำร้อนโดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์เป็นตัวช่วย

  ซึ่งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นี้ เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป โรงแรม โรงงาน สถานพยาบาล บ้านพักตากอากาศ

  อพาร์ทเม้นท์ สนใจติดต่อ 01-194-0160 คุณธนู หรือ 02-599-7366  http://www.atntechnology.comความคิดเห็นที่ 20

อุดร (Guest)
25 พ.ย. 2548 19:58
 1. พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานจากก๊าซไฮโดรเจน(fuel cell)มันคืออนาคต อยากรู้จัก 2 พลังงานนี้ให้ถึงแก่นผมจะหาความรู้ได้จากที่ใด ผมทึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากความคิดเห็นที่ 21

รักทุกคนในชาติ (Guest)
25 พ.ย. 2548 20:12
 1. อยากให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจไฟฟ้ากระแสจากพลังงานแสงอาทิตยิ์และพลังงานจากไฮโดรเจน ประเทศเราพอที่จะเป็นได้ไหมครับเพราะว่าเรามีแสงแดดและเรามีก๊าซไฮโดรเจน มากมาย " ขอคำตอบจากกระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทยช่วยตอบประชาชนด้วย"ความคิดเห็นที่ 22

MUBEE_012@HOTMAIL.COM (Guest)
19 ธ.ค. 2548 18:24
 1. อยากให้มีเนื้อหาเยอะๆกว่านี้ความคิดเห็นที่ 23

suttineesri@yahoo.com (Guest)
19 ธ.ค. 2548 19:52
 1. ลองทำ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อวาน ทำจากกล่องกระดาษเก่า อบเค็กแบนๆได้ 1 ถาด ตอนทดลองค่อนข้างสายแล้วคะ บ่าย 2 โมงกว่า แดดล่มลมตก เลยไม่ได้อุณหภูมิที่ต้องการเท่าไร และอุปกรณ์ที่ทำการทดลองก็ทำแบบ จำๆ ดูๆมาจากในเวปต่างประเทศ นี่ขนาดทดลองครั้งแรก ก็ ค่อนข้างประทับใจค่ะ และอยากให้มีผู้รู้มาแนะนำเตาแบบนี้เยอะๆ ก็พลังงานฟรีๆแบบนี้ใครจะไม่ชอบ สนุกมากค่ะ เห็นต่างประเทศเค้าทำกันแบบเป็นลำเป็นสัน ใช้กันแบบมืออาชีพ และใช้กันในชีวิตประจำวันเป็นหลายสิบปีแล้ว เมืองไทยแดดดีออก น่าจะใช้ประโยชน์ได้มาก รักษาทรัพยากรณ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แถมไม่เกิดมลพิษด้วย ถ้ามีผู้รู้ท่านใดได้อ่านข้อความนี้แล้วมีข้อเสนอแนะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ส่ง เมล์ได้ตามที่แสดงไว้จะเป็นความกรุณาอย่างมากความคิดเห็นที่ 24

โก๋แก่ vcharkarn veditor
20 ธ.ค. 2548 00:01
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23
  เห็นความเห็นนี้ แล้วดีใจสุดยอด โก๋ฯ มีแนวร่วมแล้ว อยากให้ท่านที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมในแนวความคิดนี้

  ในต่างประเทศเขาทำกันเป็นล่ำเป็นสันมากๆ เรื่องนำความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ บ้านเรามีมากมายกลับไป บ้าจี้จะทำไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลูกเดียว
  แพงก็แพง ความคุ้มค่าก็มองไม่เห็น

  หากทำเรื่องเอาความร้อนมาใช้งาน เห็นผลได้ทันตาเห็น ทำเองในบ้านเราก็ได้ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเครื่องบินให้ฝรั่งมันนั่ง

  หากโก๋ฯ เป็นระดับหรือมีอำนาจ จะสั่งทำและเร่งปรับปรุง เรื่องที่น้อง suttineesri สนใจเหล่านี้

  หากจะสนับสนุนเรื่องนี้คิดว่าทำได้ไม่ยากเลย
  -เอานักเรียนที่ต้องทำโปรเจ็กวิทย์(ทำแล้วทิ้ง)มาออกแบบทำเรื่องเตาพลังงานแสงอาทิตย์แล้วแบ่งขันกัน
  ยังน่าสนุกเสียกว่า แข่งในระดับชั้น ระดับ รร. ระดับอำเภอ..จว..ภาค...ถึงระดับประเทศ
  เราจะได้การปลูกจิตรสำนึกในการ ใช้และแสวงหาพลังงานทดแทนได้อีกมากๆๆๆๆ
  ใช้ได้แน่นอนในเรื่อง หุงหาอาหาร ถนอมอาหาร กลั่นน้ำดื่ม กลั่นแอลกอฮอล์ก็ได้ ฯลฯ
  แทนที่จะใช้พลังงานจาก ฟืน ถ่าน น้ำมันและกาซ ที่สร้างมลพิษทำลายโอโซน เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค Asia

  หากใครจะทำการแข่งขันในเรื่องเตาพลังงานแสงอาทิตย์ระดับ อำเภอหรือจังหวัดละก็ โก๋ฯ สมทบทุนในรางวัลให้ 1000บาท
  อยากทำเรื่องนี้แต่คนเดียวทำไม่ไหว

  น้อง suttineesri อย่าล้มเลิกความคิดเรื่องนี้นะมันมีอีกหลายแบบที่น่าจะลองทำและหาข้อมูลกับมันมากเลยละ
  มีความคิดจะทำอะไร แล้วติดขัดอะไรก็บอกมานะยินดีร่วมมือด้วยความคิดเห็นที่ 25

Paiyon@thaimail.com (Guest)
25 ม.ค. 2549 20:32
 1. ผมว่ารถที่ใช้น้ำมันน่าจะมีระบบใช้การหมุนของล้อมาปั่นไฟฟ้าเก็บไว้ใช้สลับกับน้ำมันได้ด้วย.....ก็วิ่งไป...ปั่นไฟฟ้าไปงัย

  ผมเคยคิดเตลิดไปอีกว่า พัดลมไฟฟ้าที่เรา ๆ ท่าน ๆ ใช้อยู่น่าจะไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ....อ้าวแล้วมันจะหมุนได้อย่างไร..?

  อ๋อ....ก็บนแกนเดียวกันมันมีเครื่องปั่นไฟฟ้าให้มันอยู่งัยและการปั่นไฟฟ้ากับการใช้ไฟฟ้าของพัดลมตัวนี้ต้องสัมพันธ์กัน...ทำให้หมุนไป..ปั่นไฟฟ้าไปเลี้ยงตัวเองด้วย

  เพียงแต่เราต้องหมุนหรือ Start การทำงานในช่วงแรกที่ความเร็วระดับหนึ่ง .....น่าจะเป็นไปได้ไหมเอ่ย.....ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีให้เห็น

  .......ตื่น ๆ ๆ ๆ ๆ ฝันไปป่าว.....

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น