ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญ และคุณสมบัติของรา ค่ะ

อยากทราบชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญ และคุณสมบัติของรา ค่ะ ..** ขอบคุณมากๆนะค่ะความคิดเห็นที่ 3


15 ส.ค. 2548 14:32
 1. อ้างอิงจาก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html
  Ascomycota (ascomycetes) LinkOut
  Neolectomycetes LinkOut
  Neolectales LinkOut
  Pezizomycotina LinkOut
  Arthoniomycetes LinkOut
  Chaetothyriomycetes LinkOut
  Dothideomycetes LinkOut
  Eurotiomycetes LinkOut
  Laboulbeniomycetes LinkOut
  Lecanoromycetes LinkOut
  Leotiomycetes LinkOut
  Lichinomycetes
  Orbiliomycetes LinkOut
  Pezizomycetes LinkOut
  Sordariomycetes LinkOut
  mitosporic Pezizomycotina
  unclassified Pezizomycotina
  Dothideomycetes et Chaetothyriomycetes incertae sedis
  Pezizomycotina incertae sedis
  environmental samples
  Pneumocystidomycetes LinkOut
  Pneumocystidales LinkOut
  Saccharomycotina LinkOut
  Saccharomycetes LinkOut
  Schizosaccharomycetes LinkOut
  Schizosaccharomycetales LinkOut
  Taphrinomycetes LinkOut
  Protomycetales
  Taphrinales LinkOut
  mitosporic Ascomycota
  Acremonium LinkOut
  Acrodontium LinkOut
  Alatospora LinkOut
  Anguillospora LinkOut
  Antennariella LinkOut
  Anungitopsis LinkOut
  Aphanocladium LinkOut
  Bispora LinkOut
  Brachyconidiella LinkOut
  Calcarisporium LinkOut
  Capnobotryella LinkOut
  Cephaliophora LinkOut
  Chaetasbolisia LinkOut
  Cheiromoniliophora LinkOut
  Clathrosporium LinkOut
  Colispora LinkOut
  Coniosporium LinkOut
  Corynespora LinkOut
  Cryomyces LinkOut
  Curvicladium LinkOut
  Cytoplea LinkOut
  Dictyosporium LinkOut
  Digitodesmium LinkOut
  Duddingtonia LinkOut
  Eladia LinkOut
  Endoconidioma LinkOut
  Engyodontium LinkOut
  Flagellospora LinkOut
  Fonsecaea LinkOut
  Friedmanniomyces LinkOut
  Geniculifera LinkOut
  Glarea LinkOut
  Gliocephalis LinkOut
  Goniopila LinkOut
  Gonytrichum LinkOut
  Gyoerffyella LinkOut
  Helminthosporium LinkOut
  Hormococcus LinkOut
  Humicola LinkOut
  Hyphozyma LinkOut
  Kabatina LinkOut
  Kamatia LinkOut
  Kendrickiella LinkOut
  Kloeckera LinkOut
  Lecophagus LinkOut
  Lemonniera LinkOut
  Leptodontidium LinkOut
  Limaciniaseta LinkOut
  Lunulospora LinkOut
  Macrophoma LinkOut
  Macrophomina LinkOut
  Madurella LinkOut
  Mauginiella LinkOut
  Memnoniella LinkOut
  Microsphaeropsis LinkOut
  Moniliella LinkOut
  Myxocephala LinkOut
  Nakataea LinkOut
  Neoplaconema LinkOut
  Ochroconis LinkOut
  Oosporidium LinkOut
  Peltaster
  Phaeoisariopsis LinkOut
  Phaeomoniella LinkOut
  Phaeoramularia LinkOut
  Phaeosclera LinkOut
  Phaeoseptoria LinkOut
  Phaeotheca LinkOut
  Phaeotrichoconis LinkOut
  Phialemonium LinkOut
  Phoma LinkOut
  Polycytella LinkOut
  Pseudodictyosporium LinkOut
  Pseudofusarium LinkOut
  Pseudotaeniolina LinkOut
  Raffaelea LinkOut
  Readeriella LinkOut
  Rhizopycnis LinkOut
  Rhizosphaera LinkOut
  Rhynchosporium LinkOut
  Robillarda LinkOut
  Saitoella LinkOut
  Sarocladium LinkOut
  Scleroconidioma LinkOut
  Sclerotium
  Scolecobasidium LinkOut
  Scytalidium LinkOut
  Sirococcus LinkOut
  Spegazzinia LinkOut
  Sphaerographium LinkOut
  Spicellum LinkOut
  Spirosphaera LinkOut
  Stachybotrys LinkOut
  Stanjemonium LinkOut
  Symbiotaphrina LinkOut
  Synchaetomella LinkOut
  Termitaria LinkOut
  Tetrachaetum LinkOut
  Tetracladium LinkOut
  Thermomyces LinkOut
  Tilachlidium LinkOut
  Tricellulortus LinkOut
  Trichosporonoides LinkOut
  Trichothecium LinkOut
  Tricladium LinkOut
  Tritirachium LinkOut
  Tumularia LinkOut
  Verticimonosporium LinkOut
  Wallemia LinkOut
  Xenochalara LinkOut
  Zalerion LinkOut
  Zygophiala
  environmental samples
  unclassified Ascomycota
  Cerataphis fransseni yeast-like symbiont
  Cladosporium fungal contaminant 'Hungary 1b'
  dark septate endophyte DS16b
  endophyte RAa3
  endophyte RAa4
  endophyte RAa6/RAb6/RAb8/RBa2/RBa5/RBa6/RBb2/RBb3
  endophyte RAa7
  endophyte RAb1
  endophyte RAb4
  endophyte RAb5
  endophyte RAb7
  endophyte RBa1/RBb1
  endophyte RBa3
  endophyte RBa4
  endophyte RBa7
  endophyte RBb4
  endophyte RBb5
  endophyte RBb7/RCa4/RCa6/RCa7/RDa2/RDa3
  endophyte RCa2
  endophyte RCa3
  endophyte RDa1
  endophyte RDb1
  endophyte RDb2
  endophyte REa1
  endophyte SA2
  endophyte SC4
  endophyte SF1
  epacrid root endophyte AP-1
  epacrid root endophyte AP-3
  epacrid root endophyte AP-8
  epacrid root endophyte E1-9
  epacrid root endophyte E2-1-6
  epacrid root endophyte E3-1
  epacrid root endophyte E4-1-2
  epacrid root endophyte E4-5-5
  epacrid root endophyte EI1-1
  epacrid root endophyte MG104
  epacrid root endophyte MG110
  epacrid root endophyte MG6b
  epacrid root endophyte MG70
  epacrid root endophyte MG72
  epacrid root isolate E2-1
  ericoid mycorrhiza C5
  ericoid mycorrhiza Duclos I
  ericoid mycorrhiza Duclos IX
  ericoid mycorrhiza Duclos VI
  ericoid mycorrhiza Duclos VIII
  ericoid mycorrhiza G1(I.IIIb/9)
  ericoid mycorrhiza G2(I.IIIb/8)
  ericoid mycorrhiza I1(III.Ib/3)
  ericoid mycorrhiza I2(III.Ib/4)
  ericoid mycorrhiza PS IV
  ericoid mycorrhiza Sd3
  ericoid mycorrhizal fungus PSIV
  ericoid root endophyte B3
  Festuca arizonica symbiont p1572
  fungal endophyte ATm-9
  fungal endophyte MS1 IS2
  fungal endophyte MS1 IS264
  fungal endophyte MS2 IS37
  fungal endophyte MS2 IS81
  fungal endophyte MS2 IS83
  fungal endophyte MS3 IS106
  fungal endophyte MS3 IS107
  fungal endophyte MS3 IS109
  fungal endophyte MS4 IS117
  fungal endophyte MS4 IS139
  fungal endophyte MS5 IS113
  fungal endophyte MS5 IS33
  fungal endophyte MS5 ISP5B3
  fungal endophyte MS6 IS133
  fungal endophyte MS6 IS2-1
  fungal endophyte MS6 IS3-1
  fungal endophyte MUT 2720
  fungal endophyte MUT 2721
  fungal endophyte MUT 2723
  fungal endophyte MUT 2726
  fungal endophyte MUT 2727
  fungal endophyte MUT 2728
  fungal endophyte MUT 2729
  fungal endophyte MUT 585
  fungal endophyte MUT 769
  fungal endophyte MUT 771
  fungal endophyte MUT 784
  fungal endophyte MUT 788
  fungal endophyte MUT 791
  fungal endophyte OTm-1
  fungal endophyte OTm-4
  fungal endophyte OTm-7
  fungal endophyte Tm4-6
  fungal endophyte Tm8-1
  fungal endophyte WMS11
  fungal endophyte WMS14
  fungal endophyte WMS15
  fungal endophyte WMS16
  fungal endophyte WMS3
  fungal endophyte WMS4
  fungal endophyte WMS7
  fungal isolate MH-1997
  fungal pathogen UWFP-388
  Geisha distinctissima yeast-like symbiont
  Glyphinaphis bambusae yeast-like symbiont
  Hamiltonaphis styraci yeast-like symbiont
  Laodelphax striatellus yeast-like symbiont
  Lasioderma serricorne yeast-like symbiont
  leaf litter ascomycete strain its003
  leaf litter ascomycete strain its004
  leaf litter ascomycete strain its006
  leaf litter ascomycete strain its007
  leaf litter ascomycete strain its008
  leaf litter ascomycete strain its009
  leaf litter ascomycete strain its011
  leaf litter ascomycete strain its012
  leaf litter ascomycete strain its013
  leaf litter ascomycete strain its014
  leaf litter ascomycete strain its015
  leaf litter ascomycete strain its016
  leaf litter ascomycete strain its017
  leaf litter ascomycete strain its018
  leaf litter ascomycete strain its019
  leaf litter ascomycete strain its020
  leaf litter ascomycete strain its022
  leaf litter ascomycete strain its024
  leaf litter ascomycete strain its025
  leaf litter ascomycete strain its026
  leaf litter ascomycete strain its028
  leaf litter ascomycete strain its029
  leaf litter ascomycete strain its031
  leaf litter ascomycete strain its032
  leaf litter ascomycete strain its035
  leaf litter ascomycete strain its036
  leaf litter ascomycete strain its039
  leaf litter ascomycete strain its040
  leaf litter ascomycete strain its041
  leaf litter ascomycete strain its042
  leaf litter ascomycete strain its043
  leaf litter ascomycete strain its044
  leaf litter ascomycete strain its045
  leaf litter ascomycete strain its046
  leaf litter ascomycete strain its048
  leaf litter ascomycete strain its049
  leaf litter ascomycete strain its050
  leaf litter ascomycete strain its051
  leaf litter ascomycete strain its052
  leaf litter ascomycete strain its055
  leaf litter ascomycete strain its056
  leaf litter ascomycete strain its057
  leaf litter ascomycete strain its059
  leaf litter ascomycete strain its060
  leaf litter ascomycete strain its062
  leaf litter ascomycete strain its063
  leaf litter ascomycete strain its064
  leaf litter ascomycete strain its065
  leaf litter ascomycete strain its066
  leaf litter ascomycete strain its067
  leaf litter ascomycete strain its068
  leaf litter ascomycete strain its069
  leaf litter ascomycete strain its070
  leaf litter ascomycete strain its071
  leaf litter ascomycete strain its072
  leaf litter ascomycete strain its073
  leaf litter ascomycete strain its074
  leaf litter ascomycete strain its075
  leaf litter ascomycete strain its076
  leaf litter ascomycete strain its077
  leaf litter ascomycete strain its078
  leaf litter ascomycete strain its080
  leaf litter ascomycete strain its081
  leaf litter ascomycete strain its082
  leaf litter ascomycete strain its083
  leaf litter ascomycete strain its084
  leaf litter ascomycete strain its085
  leaf litter ascomycete strain its086
  leaf litter ascomycete strain its087
  leaf litter ascomycete strain its088
  leaf litter ascomycete strain its089
  leaf litter ascomycete strain its090
  leaf litter ascomycete strain its092
  leaf litter ascomycete strain its093
  leaf litter ascomycete strain its095
  leaf litter ascomycete strain its096
  leaf litter ascomycete strain its097
  leaf litter ascomycete strain its098
  leaf litter ascomycete strain its099
  leaf litter ascomycete strain its100
  leaf litter ascomycete strain its101
  leaf litter ascomycete strain its102
  leaf litter ascomycete strain its103
  leaf litter ascomycete strain its104
  leaf litter ascomycete strain its106
  leaf litter ascomycete strain its107
  leaf litter ascomycete strain its108
  leaf litter ascomycete strain its109
  leaf litter ascomycete strain its112
  leaf litter ascomycete strain its113
  leaf litter ascomycete strain its114
  leaf litter ascomycete strain its115
  leaf litter ascomycete strain its116
  leaf litter ascomycete strain its117
  leaf litter ascomycete strain its118
  leaf litter ascomycete strain its120
  leaf litter ascomycete strain its121
  leaf litter ascomycete strain its122
  leaf litter ascomycete strain its123
  leaf litter ascomycete strain its157
  leaf litter ascomycete strain its160
  leaf litter ascomycete strain its161
  leaf litter ascomycete strain its163
  leaf litter ascomycete strain its164
  leaf litter ascomycete strain its166
  leaf litter ascomycete strain its167
  leaf litter ascomycete strain its168
  leaf litter ascomycete strain its169
  leaf litter ascomycete strain its170
  leaf litter ascomycete strain its173
  leaf litter ascomycete strain its174
  leaf litter ascomycete strain its176
  leaf litter ascomycete strain its177
  leaf litter ascomycete strain its178
  leaf litter ascomycete strain its180
  leaf litter ascomycete strain its181
  leaf litter ascomycete strain its182
  leaf litter ascomycete strain its183
  leaf litter ascomycete strain its184
  leaf litter ascomycete strain its185
  leaf litter ascomycete strain its186
  leaf litter ascomycete strain its187
  leaf litter ascomycete strain its188
  leaf litter ascomycete strain its190
  leaf litter ascomycete strain its191
  leaf litter ascomycete strain its192
  leaf litter ascomycete strain its193
  leaf litter ascomycete strain its194
  leaf litter ascomycete strain its196
  leaf litter ascomycete strain its197
  leaf litter ascomycete strain its198
  leaf litter ascomycete strain its199
  leaf litter ascomycete strain its200
  leaf litter ascomycete strain its201
  leaf litter ascomycete strain its202
  leaf litter ascomycete strain its204
  leaf litter ascomycete strain its205
  leaf litter ascomycete strain its206
  leaf litter ascomycete strain its207
  leaf litter ascomycete strain its208
  leaf litter ascomycete strain its209
  leaf litter ascomycete strain its210
  leaf litter ascomycete strain its211
  leaf litter ascomycete strain its212
  leaf litter ascomycete strain its213
  leaf litter ascomycete strain its214
  leaf litter ascomycete strain its215
  leaf litter ascomycete strain its216
  leaf litter ascomycete strain its219
  leaf litter ascomycete strain its220
  leaf litter ascomycete strain its221
  leaf litter ascomycete strain its222
  leaf litter ascomycete strain its223
  leaf litter ascomycete strain its224
  leaf litter ascomycete strain its225
  leaf litter ascomycete strain its226
  leaf litter ascomycete strain its227
  leaf litter ascomycete strain its228
  leaf litter ascomycete strain its229
  leaf litter ascomycete strain its230
  leaf litter ascomycete strain its232
  leaf litter ascomycete strain its233
  leaf litter ascomycete strain its234
  leaf litter ascomycete strain its235
  leaf litter ascomycete strain its238
  leaf litter ascomycete strain its239
  leaf litter ascomycete strain its240
  leaf litter ascomycete strain its241
  leaf litter ascomycete strain its242
  leaf litter ascomycete strain its243
  leaf litter ascomycete strain its244
  leaf litter ascomycete strain its245
  leaf litter ascomycete strain its246
  leaf litter ascomycete strain its247
  leaf litter ascomycete strain its248
  leaf litter ascomycete strain its249
  leaf litter ascomycete strain its250
  leaf litter ascomycete strain its251
  leaf litter ascomycete strain its252
  leaf litter ascomycete strain its253
  leaf litter ascomycete strain its254
  leaf litter ascomycete strain its255
  leaf litter ascomycete strain its256
  leaf litter ascomycete strain its257
  leaf litter ascomycete strain its259
  leaf litter ascomycete strain its260
  leaf litter ascomycete strain its261
  leaf litter ascomycete strain its262
  leaf litter ascomycete strain its264
  leaf litter ascomycete strain its265
  leaf litter ascomycete strain its266
  leaf litter ascomycete strain its267
  leaf litter ascomycete strain its268
  leaf litter ascomycete strain its269
  leaf litter ascomycete strain its270
  leaf litter ascomycete strain its273
  leaf litter ascomycete strain its274
  leaf litter ascomycete strain its277
  leaf litter ascomycete strain its281
  leaf litter ascomycete strain its283
  leaf litter ascomycete strain its284
  leaf litter ascomycete strain its286
  leaf litter ascomycete strain its287
  leaf litter ascomycete strain its288
  leaf litter ascomycete strain its289
  leaf litter ascomycete strain its290
  leaf litter ascomycete strain its291
  leaf litter ascomycete strain its292
  leaf litter ascomycete strain its293
  leaf litter ascomycete strain its294
  leaf litter ascomycete strain its295
  leaf litter ascomycete strain its296
  leaf litter ascomycete strain its297
  leaf litter ascomycete strain its298
  leaf litter ascomycete strain its300
  leaf litter ascomycete strain its301
  leaf litter ascomycete strain its302
  leaf litter ascomycete strain its303
  leaf litter ascomycete strain its305
  leaf litter ascomycete strain its306
  leaf litter ascomycete strain its307
  leaf litter ascomycete strain its308
  leaf litter ascomycete strain its309
  leaf litter ascomycete strain its310
  leaf litter ascomycete strain its311
  leaf litter ascomycete strain its312
  leaf litter ascomycete strain its313
  leaf litter ascomycete strain its315
  leaf litter ascomycete strain its316
  leaf litter ascomycete strain its317
  leaf litter ascomycete strain its318
  leaf litter ascomycete strain its319
  leaf litter ascomycete strain its320
  leaf litter ascomycete strain its321
  leaf litter ascomycete strain its323
  leaf litter ascomycete strain its324
  leaf litter ascomycete strain its325
  leaf litter ascomycete strain its326
  leaf litter ascomycete strain its327
  leaf litter ascomycete strain its328
  leaf litter ascomycete strain its329
  leaf litter ascomycete strain its330
  leaf litter ascomycete strain its331
  leaf litter ascomycete strain its332
  leaf litter ascomycete strain its333
  leaf litter ascomycete strain its334
  leaf litter ascomycete strain its338
  leaf litter ascomycete strain its339
  leaf litter ascomycete strain its341
  leaf litter ascomycete strain its342
  leaf litter ascomycete strain its344
  leaf litter ascomycete strain its345
  leaf litter ascomycete strain its348
  leaf litter ascomycete strain its349
  leaf litter ascomycete strain its351
  leaf litter ascomycete strain its352
  leaf litter ascomycete strain its353
  leaf litter ascomycete strain its354
  leaf litter ascomycete strain its355
  leaf litter ascomycete strain its356
  leaf litter ascomycete strain its357
  leaf litter ascomycete strain its358
  leaf litter ascomycete strain its359
  leaf litter ascomycete strain its361
  leaf litter ascomycete strain its363
  leaf litter ascomycete strain its365
  leaf litter ascomycete strain its367
  leaf litter ascomycete strain its368
  leaf litter ascomycete strain its371
  leaf litter ascomycete strain its372
  leaf litter ascomycete strain its376
  leaf litter ascomycete strain its377
  leaf litter ascomycete strain its380
  leaf litter ascomycete strain its381
  leaf litter ascomycete strain its383
  leaf litter ascomycete strain its384
  leaf litter ascomycete strain its386
  leaf litter ascomycete strain its389
  leaf litter ascomycete strain its390
  leaf litter ascomycete strain its391
  leaf litter ascomycete strain its393
  leaf litter ascomycete strain its394
  leaf litter ascomycete strain its395
  leaf litter ascomycete strain its398
  leaf litter ascomycete strain its399
  leaf litter ascomycete strain its402
  leaf litter ascomycete strain its404
  leaf litter ascomycete strain its406
  leaf litter ascomycete strain its407
  leaf litter ascomycete strain its408
  leaf litter ascomycete strain its409
  leaf litter ascomycete strain its410
  leaf litter ascomycete strain its411
  leaf litter ascomycete strain its412
  leaf litter ascomycete strain its413
  leaf litter ascomycete strain its414
  leaf litter ascomycete strain its416
  leaf litter ascomycete strain its417
  leaf litter ascomycete strain its418
  leaf litter ascomycete strain its419
  leaf litter ascomycete strain its420
  leaf litter ascomycete strain its421
  leaf litter ascomycete strain its423
  Leptosphaeria fungal contaminant 'Hungary 3'
  loculoascomycete CBS 133.30
  Lolium perenne symbiont ATCC 56210
  marine ascomycete SAP142
  marine ascomycete SAP162
  marine ascomycete SAP163
  marine ascomycete SAP164
  melanized limestone ascomycete CR-2004
  mycorrhizal ascomycete of Rhododendron type 2
  mycorrhizal ascomycete of Rhododendron type 3
  mycorrhizal ascomycete of Rhododendron type 4
  Nilaparvata lugens yeast-like symbiont
  Phoma-like coelomycete 1-L-3-5
  Phoma-like coelomycete 2-1-1-1
  Ricania japonica yeast-like symbiont
  salal mycorrhizal fungus UBCtra179
  salal mycorrhizal fungus UBCtra323
  salal mycorrhizal fungus UBCtra43
  salal mycorrhizal fungus UBCtra51
  salal mycorrhizal fungus UBCtra56
  salal mycorrhizal fungus UBCtra69
  salal root associated fungus UBCtra1016C
  salal root associated fungus UBCtra1018C
  salal root associated fungus UBCtra1022C
  salal root associated fungus UBCtra1025C
  salal root associated fungus UBCtra1061C
  salal root associated fungus UBCtra1121C
  salal root associated fungus UBCtra1128C
  salal root associated fungus UBCtra1157C
  salal root associated fungus UBCtra1170C
  salal root associated fungus UBCtra1181C
  salal root associated fungus UBCtra1182C
  salal root associated fungus UBCtra1205C
  salal root associated fungus UBCtra1253C
  salal root associated fungus UBCtra1254C
  salal root associated fungus UBCtra1256C
  salal root associated fungus UBCtra1271C
  salal root associated fungus UBCtra1278C
  salal root associated fungus UBCtra1311C
  salal root associated fungus UBCtra1314C
  salal root associated fungus UBCtra1317C
  salal root associated fungus UBCtra1340C
  salal root associated fungus UBCtra143
  salal root associated fungus UBCtra152
  salal root associated fungus UBCtra153
  salal root associated fungus UBCtra180
  salal root associated fungus UBCtra264
  salal root associated fungus UBCtra280
  salal root associated fungus UBCtra288
  salal root associated fungus UBCtra29
  salal root associated fungus UBCtra300
  salal root associated fungus UBCtra305
  salal root associated fungus UBCtra40
  salal root associated fungus UBCtra64
  Schedonorus arundinaceus symbiont ATCC 56207
  Schedonorus pratensis symbiont p178
  Schedonorus pratensis symbiont p180
  Sogatella furcifera yeast-like symbiont
  Stegobium paniceum yeast-like symbiont
  Tuberaphis styraci yeast-like symbiont
  Tuberaphis taiwana yeast-like symbiont
  Tuberaphis takenouchii yeast-like symbiont
  wheat root associated euascomycete 00W8
  Woollsia mycorrhizal fungus VI
  Woollsia mycorrhizal fungus VII
  Woollsia mycorrhizal fungus XXIII
  Woollsia mycorrhizal fungus XXV
  Woollsia mycorrhizal fungus XXVI
  Woollsia root associated fungus IX
  Woollsia root associated fungus VIII
  Woollsia root associated fungus X
  Woollsia root associated fungus XI
  Woollsia root associated fungus XIII
  Woollsia root associated fungus XIV
  Woollsia root associated fungus XIX
  Woollsia root associated fungus XV
  Woollsia root associated fungus XVI
  Woollsia root associated fungus XVII
  Woollsia root associated fungus XVIII
  Woollsia root associated fungus XX
  Woollsia root associated fungus XXI
  Woollsia root associated fungus XXII
  Woollsia root associated fungus XXIV
  acoelocete sp. CL116C
  cf. Acremonium sp. BE4-1-7
  cf. Acremonium sp. FSU2858
  cf. Acremonium sp. KR21-2
  ascomycete sp. 112/LC2
  ascomycete sp. 21
  ascomycete sp. 27-2
  ascomycete sp. 33
  ascomycete sp. 340/HP2
  ascomycete sp. 378/HP2
  ascomycete sp. 4/97-110
  ascomycete sp. 4/97-9
  ascomycete sp. 452/LP2
  ascomycete sp. 5/97-57
  ascomycete sp. 5/97-81
  ascomycete sp. 51058
  ascomycete sp. 55
  ascomycete sp. 6/97-10
  ascomycete sp. 6/97-36
  ascomycete sp. 6/97-53
  ascomycete sp. 6/97-92
  ascomycete sp. 60
  ascomycete sp. 87
  ascomycete sp. A1
  ascomycete sp. A2
  ascomycete sp. A75
  ascomycete sp. A77
  ascomycete sp. A8
  ascomycete sp. Ae
  ascomycete sp. Ano10TA
  ascomycete sp. Ano18
  ascomycete sp. BBA71218
  ascomycete sp. BEG01
  ascomycete sp. CBS 554.86
  ascomycete sp. cl 1-10
  ascomycete sp. cl 1-18
  ascomycete sp. cl 1-21
  ascomycete sp. cl 1-25
  ascomycete sp. cl 3-24
  ascomycete sp. cl 6-12
  ascomycete sp. cl 8-25
  ascomycete sp. cl 8-5
  ascomycete sp. cl 9-24
  ascomycete sp. CM 21
  ascomycete sp. CM 22
  ascomycete sp. CM 26
  ascomycete sp. CM 27
  ascomycete sp. CM 31
  ascomycete sp. CM 34
  ascomycete sp. CM 36
  ascomycete sp. CM 5
  ascomycete sp. CM 6
  ascomycete sp. CM 8
  ascomycete sp. CM40
  ascomycete sp. CM41
  ascomycete sp. CM42
  ascomycete sp. CM44
  ascomycete sp. CM46
  ascomycete sp. CM47
  ascomycete sp. CM48
  ascomycete sp. CM50
  ascomycete sp. CM53
  ascomycete sp. CM58
  ascomycete sp. CM61
  ascomycete sp. CM64
  ascomycete sp. CM65
  ascomycete sp. DAR 73142
  ascomycete sp. DGC-2
  ascomycete sp. DGC-6(5)
  ascomycete sp. Dune17
  ascomycete sp. Gr57
  ascomycete sp. HA1600
  ascomycete sp. HC-C2/1
  ascomycete sp. ikaite c56
  ascomycete sp. IPSC5M1B
  ascomycete sp. JA28
  ascomycete sp. JSFCB5
  ascomycete sp. JSFCW1
  ascomycete sp. LB68A1A2
  ascomycete sp. LB68A1A3
  ascomycete sp. MA 4553
  ascomycete sp. MA 4568
  ascomycete sp. MA 4643
  ascomycete sp. MA 4651
  ascomycete sp. MA 4652
  ascomycete sp. MA 4662
  ascomycete sp. MA 4671
  ascomycete sp. MA 4687
  ascomycete sp. MA 4690
  ascomycete sp. MA 4694
  ascomycete sp. MA 4697
  ascomycete sp. MA 4698
  ascomycete sp. MA 4708
  ascomycete sp. MA 4711
  ascomycete sp. MA 4771
  ascomycete sp. MA 4776
  ascomycete sp. MA 4786
  ascomycete sp. MA 4905
  ascomycete sp. MA 4907
  ascomycete sp. MA 4921
  ascomycete sp. MA 4926
  ascomycete sp. MA 4935
  ascomycete sp. MA 4950
  ascomycete sp. MA 4951
  ascomycete sp. MA 4954
  ascomycete sp. MA 4983
  ascomycete sp. MF5453
  ascomycete sp. MO1
  ascomycete sp. N1
  ascomycete sp. O2
  ascomycete sp. olrim124
  ascomycete sp. olrim135
  ascomycete sp. olrim144
  ascomycete sp. olrim149
  ascomycete sp. olrim19
  ascomycete sp. olrim237
  ascomycete sp. olrim320
  ascomycete sp. olrim330
  ascomycete sp. olrim339
  ascomycete sp. olrim345
  ascomycete sp. olrim349
  ascomycete sp. olrim365
  ascomycete sp. olrim401
  ascomycete sp. olrim457
  ascomycete sp. olrim488
  ascomycete sp. olrim538
  ascomycete sp. olrim543
  ascomycete sp. olrim549
  ascomycete sp. olrim6
  ascomycete sp. olrim78
  ascomycete sp. olrim782
  ascomycete sp. olrim79
  ascomycete sp. olrim884
  ascomycete sp. olrim903
  ascomycete sp. olrim916
  ascomycete sp. olrim917
  ascomycete sp. olrim933
  ascomycete sp. olrim96
  ascomycete sp. olrim967
  ascomycete sp. RAa2
  ascomycete sp. RAa8
  ascomycete sp. RDb3
  ascomycete sp. RH 10-1
  ascomycete sp. RJG-2003
  ascomycete sp. SA5
  ascomycete sp. SPBLF1
  ascomycete sp. Sun29
  ascomycete sp. SV13F8
  ascomycete sp. SV22K11
  ascomycete sp. WRCF-A1
  ascomycete sp. WRCF-A2
  ascomycete sp. WRCF-A3
  ascomycete sp. Zmo22
  ascomycota sp. 99018
  ascomycota sp. 99019
  ascomycota sp. 99032
  ascomycota sp. 99036
  Ascomycota sp. C23
  Ascomycota sp. D42
  Ascomycota sp. P20
  ascomycota sp. pb235
  barley straw ascomycete sp. GS-1
  barley straw ascomycete sp. GS-3
  dematiaceous sp. CL038
  dematiaceous sp. CL087
  dematiaceous sp. CL088
  dematiaceous sp. CL090
  dematiaceous sp. CL094
  dematiaceous sp. CL103
  dematiaceous sp. CL128
  foliar endophyte of Picea glauca sp. A1
  foliar endophyte of Picea glauca sp. A10
  foliar endophyte of Picea glauca sp. A11
  foliar endophyte of Picea glauca sp. A8
  foliar endophyte of Picea glauca sp. B17
  foliar endophyte of Picea glauca sp. B18
  foliar endophyte of Picea glauca sp. E1
  foliar endophyte of Picea glauca sp. E6
  foliar endophyte of Picea glauca sp. H1
  foliar endophyte of Picea glauca sp. H2
  foliar endophyte of Picea glauca sp. I1
  foliar endophyte of Picea glauca sp. I7
  foliar endophyte of Picea glauca sp. I9
  foliar endophyte of Picea glauca sp. J2
  foliar endophyte of Picea glauca sp. J4
  foliar endophyte of Picea glauca sp. K2
  foliar endophyte of Picea glauca sp. L1
  foliar endophyte of Picea glauca sp. L10
  foliar endophyte of Picea glauca sp. L4
  foliar endophyte of Picea glauca sp. L6
  foliar endophyte of Picea glauca sp. L8
  foliar endophyte of Picea glauca sp. M13
  foliar endophyte of Picea glauca sp. M3
  foliar endophyte of Picea glauca sp. M4
  foliar endophyte of Picea glauca sp. M6
  foliar endophyte of Picea glauca sp. N1
  foliar endophyte of Picea glauca sp. N3
  foliar endophyte of Picea glauca sp. N4
  foliar endophyte of Picea glauca sp. O6
  foliar endophyte of Picea glauca sp. P3
  foliar endophyte of Picea glauca sp. Q1
  fungal contaminant of Leptosphaeria sp.
  leotialean sp. cl 3-34
  leotialean sp. cl 7-8
  leotialean sp. cl 8-12
  mycorrhizal sp. UBCS246
  mycorrhizal sp. UBCS9
  cf. Myrothecium sp. 84/HC2
  cf. Myrothecium sp. 87/HC2
  cf. Rotiferophthora sp. 473/LC1
  Ascomycota incertae sedis LinkOut
  Amorphothecaceae LinkOut
  Aporospora LinkOut
  Coccotremataceae LinkOut
  Coniocybaceae LinkOut
  Coryneliales LinkOut
  Diehliomyces LinkOut
  Flammispora LinkOut
  Medeolariales LinkOut
  Mycocaliciales LinkOut
  Myxotrichaceae LinkOut
  Phaeomyces LinkOut
  Protothelenellaceae LinkOut
  Pseudeurotiaceae LinkOut
  Pyrenulales LinkOut
  Sirodesmium LinkOut
  Strigula LinkOut
  Swampomyces LinkOut
  Testudinaceae LinkOut
  Thelenellaceae LinkOut
  Thrombiaceae LinkOut
  Torpedospora LinkOut
  Trichotheliales LinkOut
  Tromeropsis LinkOut
  Xanthopyreniaceae LinkOut
  environmental samples
  endophyte DG vagiga2
  endophyte DG vagiga3
  endophyte DG vagiga4
  endophyte DG vagiga5
  iceman fungal clone 'Sim C-a1'
  iceman fungal clone 'Sim C-a2'
  iceman fungal clone 'Sim C2'
  iceman fungal clone T2709
  iceman fungal clone T44NS-4
  salal root associated fungus UBCTRA 1041.3
  salal root associated fungus UBCTRA 1522.5
  salal root associated fungus UBCTRA 1542.2
  salal root associated fungus UBCTRA 1542.5
  salal root associated fungus UBCtra1.07
  salal root associated fungus UBCtra1.14
  salal root associated fungus UBCtra1011.13
  salal root associated fungus UBCtra1041.9
  salal root associated fungus UBCtra1086.11
  salal root associated fungus UBCtra1086.12
  salal root associated fungus UBCtra1322.2
  salal root associated fungus UBCtra14424
  salal root associated fungus UBCtra1482.11
  salal root associated fungus UBCtra1482.3
  salal root associated fungus UBCtra1522.12
  salal root associated fungus UBCtra1522.2
  salal root associated fungus UBCtra1522.7
  salal root associated fungus UBCtra15222
  salal root associated fungus UBCtra1542.6
  salal root associated fungus UBCtraSeq1.1A
  salal root associated fungus UBCtraSeq46
  salal root associated fungus UBCtraSeq53
  salal root associated fungus UBCtraSeq62
  salal root associated fungus UBCtraSeq66
  salal root associated fungus UBCtraSeq67
  salal root associated fungus UBCtraSeq68
  uncultured ascomycete
  uncultured ascomycete from Acaulospora colossica spore IVA.13
  uncultured ascomycete from Acaulospora colossica spore IVB.3-2
  uncultured ascomycetous yeast
  uncultured ascomycota sp. 93-G7
  uncultured ascomycota sp. JK1-1
  uncultured ascomycota sp. JK1-16
  uncultured ascomycota sp. JK2-17
  uncultured ascomycota sp. JK2-2
  uncultured ascomycota sp. JK2-22
  uncultured ascomycota sp. JK2-4
  uncultured ascomycota sp. JK2-9
  uncultured ascomycota sp. JK3-18
  uncultured ascomycota sp. JK3-21
  uncultured ascomycota sp. JK3-25
  uncultured ascomycota sp. JK3-26
  uncultured ascomycota sp. JK3-30
  uncultured ascomycota sp. JKX-3
  uncultured ascomycote Concarneau_12
  uncultured ascomycote Concarneau_5
  uncultured ascomycote Cons2
  uncultured ascomycote Marennes-Oleron
  uncultured Greenland glacial ice fungus GI685
  uncultured Greenland glacial ice fungus IM124
  uncultured Greenland glacial ice fungus IM132-2
  uncultured Greenland glacial ice fungus IM135-1
  uncultured Greenland glacial ice fungus IM1945-1(1)
  uncultured Greenland glacial ice fungus IM1945-1(2)
  uncultured Greenland glacial ice fungus IM49-2
  uncultured Greenland glacial ice fungus IM571-1
  uncultured Greenland glacial ice fungus IM60-1
  uncultured Greenland glacial ice fungus IM65-3
  uncultured marine ascomycete LIF01
  uncultured marine ascomycete LIF03
  uncultured marine ascomycete LIF04
  uncultured marine ascomycete LIF05
  uncultured marine ascomycete LIF06
  uncultured marine ascomycete LIF09
  uncultured marine ascomycete LIF11
  uncultured marine ascomycete LIF12
  uncultured marine ascomycete LIF14
  uncultured marine ascomycete LIF15
  uncultured marine ascomycete LIF16
  uncultured marine ascomycete LIF17
  uncultured marine ascomycete LIF19
  uncultured marine ascomycete LIF20
  uncultured marine ascomycete LIF22
  uncultured marine ascomycete LIF26
  uncultured marine ascomycete LIF27
  uncultured marine ascomycete LIF36
  uncultured marine ascomycete LIF38
  uncultured marine ascomycete LIF39
  uncultured marine ascomycete SIF02
  uncultured marine ascomycete SIF03
  uncultured marine ascomycete SIF04
  uncultured marine ascomycete SIF05
  uncultured marine ascomycete SIF06
  uncultured marine ascomycete SIF07
  uncultured marine ascomycete SIF08
  uncultured marine ascomycete SIF09
  uncultured marine ascomycete SIF10
  uncultured marine ascomycete SIF12
  uncultured marine ascomycete SIF13
  uncultured marine ascomycete SIF14
  uncultured marine ascomycete SIF15
  uncultured marine ascomycete SIF16
  uncultured marine ascomycete SIF17
  uncultured marine ascomycete SIF19
  uncultured marine ascomycete SIF20
  uncultured marine ascomycete SIF21
  uncultured marine ascomycete SIF22
  uncultured marine ascomycete SIF23
  uncultured marine ascomycete SIF24
  uncultured marine ascomycete SIF25
  uncultured marine ascomycete SIF26
  uncultured marine ascomycete SIF28
  uncultured marine ascomycete SIF29
  uncultured marine ascomycete SIF30
  uncultured marine ascomycete SIF31
  uncultured marine ascomycete SIF32
  uncultured marine ascomycete SIF33
  uncultured marine ascomycete SIF34
  uncultured marine ascomycete SIF37
  uncultured marine ascomycete SIF38
  uncultured mycorrhizal ascomycete
  uncultured phyllosphere ascomycote 1-6
  uncultured phyllosphere ascomycote 1-7
  uncultured phyllosphere ascomycote 1-8
  uncultured rhizosphere ascomycete
  uncultured soil ascomycete
  Basidiomycota (basidiomycetes) LinkOut
  Hymenomycetes LinkOut
  Heterobasidiomycetes LinkOut
  Homobasidiomycetes LinkOut
  mitosporic Hymenomycetes
  unclassified Hymenomycetes
  environmental samples
  Urediniomycetes
  Agaricostilbomycetidae
  Atractiellales
  Erythrobasidium clade
  Microbotryomycetidae
  Mixiaceae
  Urediniomycetidae
  mitosporic Urediniomycetes
  Urediniomycetes incertae sedis
  environmental samples
  Ustilaginomycetes LinkOut
  Entorrhizomycetidae
  Exobasidiomycetidae
  Ustilaginomycetidae
  unclassified Ustilaginomycetes
  environmental samples
  mitosporic Basidiomycota
  Cerinosterus LinkOut
  Jaculispora LinkOut
  unclassified Basidiomycota
  basidiomycete ectomycorrhiza S62
  basidiomycete from Arundinaria gigantea
  basidiomycete from Bashania fargesii
  basidiomycete from Chimonobambusa marmorea
  basidiomycete from Phyllostachys pubescens
  basidiomycete from Pseudosasa japonica
  basidiomycete from Sasa variegata
  basidiomycete from Shibataea kumasaca
  basidiomycete from Yushania exilis
  basidiomycete IEF4
  basidiomycete INF1-A
  basidiomycete INF1-B
  basidiomycete isolate wb382
  basidiomycete isolate wb436
  basidiomycete isolate wb534
  basidiomycete isolate wb551
  basidiomycete isolate wb592
  basidiomycete mycorrhizal isolate EL100
  basidiomycete PM1
  basidiomycete RV94/140
  Brazilian basidiomycete F14
  fungal endophyte Tm3-3
  fungal endophyte Tm3-5
  glacial ice basidiomycete GI254
  Mallorcan basidiomycete 01
  Mallorcan basidiomycete 02
  Mallorcan basidiomycete 03
  Mallorcan basidiomycete 04
  mycorrhizal basidiomycete of Epipogium roseum
  mycorrhizal basidiomycote isolate T01
  mycorrhizal isolate DM3
  oat root associated basidiomycete 00012
  oat root associated basidiomycete 00026
  PAH-contaminated sludge fungus nPF-64
  salal associated fungal clone UBCtra1011_6
  salal associated fungal clone UBCtra1522_15
  salal associated fungal clone UBCtraSeq48
  salal associated fungal isolate UBCtra1255C
  white-rot fungus AH28-2
  white-rot fungus b11
  Woollsia root associated fungus XII
  basidiomycete sp. 2-MF-2004
  basidiomycete sp. 22/2-24
  basidiomycete sp. BEUw1
  basidiomycete sp. CBS599.79
  basidiomycete sp. CBS710.87
  basidiomycete sp. CBS930.72
  basidiomycete sp. cl 1-9
  basidiomycete sp. cl 3-12
  basidiomycete sp. cl 4-3
  basidiomycete sp. cl 5-17
  basidiomycete sp. cl 5-5
  basidiomycete sp. cl 6-7
  basidiomycete sp. cl 9-23
  basidiomycete sp. cl 9-5
  basidiomycete sp. Gr177
  basidiomycete sp. HKUCC 4062
  basidiomycete sp. L3
  basidiomycete sp. L4
  basidiomycete sp. MTCC 5159
  basidiomycete sp. MUT 2750
  basidiomycete sp. OE-31
  basidiomycete sp. olrim302
  basidiomycete sp. olrim303
  basidiomycete sp. olrim499
  basidiomycete sp. olrim516
  basidiomycete sp. Pa
  basidiomycete sp. pm1
  basidiomycete sp. WRCF-B2
  basidiomycete yeast sp. A11
  basidiomycete yeast sp. BG01-7-21-008A-2-1
  basidiomycete yeast sp. BG01-7-22-001C-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG01-7-22-006A-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG01-7-22-009A-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG01-7-23-019A-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG01-8-26-001B-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG01-8-5-001B-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-5-23-001-C2
  basidiomycete yeast sp. BG02-5-23-003I-7
  basidiomycete yeast sp. BG02-5-27-3-2-2
  basidiomycete yeast sp. BG02-5-30-002A-3
  basidiomycete yeast sp. BG02-5-30-002A-7
  basidiomycete yeast sp. BG02-5-30-004A-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-5-30-005A-4
  basidiomycete yeast sp. BG02-5-30-005A-5
  basidiomycete yeast sp. BG02-6-15-006A-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-6-6-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-6-6-1-5
  basidiomycete yeast sp. BG02-6-6-1-9
  basidiomycete yeast sp. BG02-6-6-2-5
  basidiomycete yeast sp. BG02-6-9-2
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-13-014-4-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-14-002A-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-15-015A-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-16-015A-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-17-001A-1-3
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-18-013E-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-18-013E-1-3
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-18-032B-1-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-20-006A-2-1
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-20-011B-1-2
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-21-004G-1-4
  basidiomycete yeast sp. BG02-7-21-004Q-1-4
  basidiomycete yeast sp. BG98-12-9-1-2
  basidiomycete yeast sp. BG98-9-24-3-1
  basidiomycete yeast sp. HA1554
  basidiomycete yeast sp. HB1047
  basidiomycota sp. 6/97-17
  basidiomycota sp. 6/97-58
  basidiomycota sp. 6/97-6
  basidiomycota sp. 99028
  basidiomycota sp. Chiang 2499
  basidiomycota sp. Collyb2-39
  basidiomycota sp. Gr86
  basidiomycota sp. MS1167
  basidiomycota sp. MS191
  basidiomycota sp. MS325
  leaf litter basidiomycete sp. 1/1-13
  leaf litter basidiomycete sp. 1/1-34.2
  leaf litter basidiomycete sp. 1/1-47
  leaf litter basidiomycete sp. 12/2-11
  leaf litter basidiomycete sp. 12/2-27
  leaf litter basidiomycete sp. 12/2-9.1
  leaf litter basidiomycete sp. 13/2-11
  leaf litter basidiomycete sp. 13/2-48
  leaf litter basidiomycete sp. 14/2-27
  leaf litter basidiomycete sp. 15/2-40
  leaf litter basidiomycete sp. 16/2-36
  leaf litter basidiomycete sp. 18/2-28
  leaf litter basidiomycete sp. 19/2-32
  leaf litter basidiomycete sp. 2/1-41
  leaf litter basidiomycete sp. 21/1-16
  leaf litter basidiomycete sp. 23/2-14
  leaf litter basidiomycete sp. 3/1-44
  leaf litter basidiomycete sp. 4/1-33
  leaf litter basidiomycete sp. 6/1-30
  leaf litter basidiomycete sp. 7/1-43
  leaf litter basidiomycete sp. Collyb2-39
  leaf litter basidiomycete sp. MSG18
  mycorrhizal sp. EL1
  environmental samples
  iceman fungal clone T18217
  iceman fungal clone T44NS-7
  uncultured basidiomycete
  uncultured basidiomycete yeast
  uncultured basidiomycota sp. 93-G6
  uncultured basidiomycota sp. 93-G9
  uncultured basidiomycota sp. 94-14
  uncultured basidiomycota sp. 94-15
  uncultured basidiomycota sp. 94-16
  uncultured basidiomycota sp. 94-17
  uncultured basidiomycota sp. 94-18
  uncultured basidiomycota sp. 94-G11
  uncultured basidiomycota sp. 94-G11A
  uncultured basidiomycota sp. 94-G11B
  uncultured basidiomycota sp. 94-G12A
  uncultured basidiomycota sp. 94-G12B
  uncultured basidiomycota sp. 94-G13
  uncultured basidiomycota sp. 96-G1
  uncultured basidiomycota sp. 96-G3
  uncultured basidiomycota sp. 96-G6
  uncultured basidiomycota sp. p1-9
  uncultured basidiomycote Cons3
  uncultured basidiomycote Marennes-Oleron_12
  uncultured basidiomycote Marennes-Oleron_21
  uncultured ectomycorrhiza (Basidiomycota)
  uncultured fungal associate of Acromyrmex octospinosus
  uncultured fungal symbiont of Acromyrmex octospinosus
  uncultured Greenland glacial ice fungus IM49-3
  uncultured mycorrhizal basidiomycete
  uncultured rhizosphere basidiomycete
  uncultured soil basidiomycete
  Chytridiomycota LinkOut
  Blastocladiales LinkOut
  Blastocladiaceae LinkOut
  Catenariaceae LinkOut
  Coelomomycetaceae LinkOut
  Physodermataceae LinkOut
  Chytridiales LinkOut
  Chytridiaceae LinkOut
  Cladochytriaceae LinkOut
  Endochytriaceae
  Megachytriaceae LinkOut
  Synchytriaceae LinkOut
  unclassified Chytridiales
  Chytridiales incertae sedis
  environmental samples
  Monoblepharidales LinkOut
  Gonapodyaceae LinkOut
  Harpochytriaceae
  Monoblepharidaceae
  Oedogoniomycetaceae
  Monoblepharidales incertae sedis
  Neocallimastigales
  Neocallimastigaceae
  Spizellomycetales
  Olpidiaceae LinkOut
  Spizellomycetaceae
  unclassified Spizellomycetales
  Spizellomycetales incertae sedis
  environmental samples
  uncultured chytridiomycete
  uncultured rhizosphere chytridiomycete
  uncultured Spizellomyces
  Glomeromycota
  Glomeromycetes
  Archaeosporales
  Diversisporales
  Glomerales LinkOut
  Paraglomerales
  unclassified Glomeromycota
  Glomeromycete sp. S46
  environmental samples
  uncultured glomeromycete
  Microsporidia (microsporidians) LinkOut
  Apansporoblastina
  Caudosporidae
  Enterocytozoonidae
  Mrazekiidae
  Nosematidae LinkOut
  Spraguidae
  Tubulinosematidae
  Unikaryonidae
  Endoreticulatus LinkOut
  Endoreticulatus bombycis
  Endoreticulatus schubergi
  Endoreticulatus sp.
  Endoreticulatus sp. CHW-2004 Bulgaria
  Endoreticulatus sp. CHW-2004 Taiwan
  Gurleyidae
  Gurleya LinkOut
  Hazardia LinkOut
  Marssoniella LinkOut
  Nadelsporidae
  Nadelspora LinkOut
  Ordosporidae
  Ordospora LinkOut
  Pansporablastina
  Amblyosporidae
  Burenellidae
  Dubosqiidae
  Glugeidae LinkOut
  Pleistophoridae LinkOut
  Polydispyrenia LinkOut
  Thelohaniidae LinkOut
  Tuzetiidae
  Pereziidae
  Ameson LinkOut
  Pseudonosematidae
  Bryonosema LinkOut
  Pseudonosema LinkOut
  Trichonosema LinkOut
  Tetramicriidae
  Tetramicra LinkOut
  unclassified Microsporidia
  Antonospora LinkOut
  Dictyocoela LinkOut
  Edhazardia LinkOut
  Fibrillanosema LinkOut
  Kabatana LinkOut
  Microsporidium LinkOut
  Myosporidium LinkOut
  Oligosporidium LinkOut
  Pseudoloma LinkOut
  Trichotuzetia LinkOut
  Visvesvaria LinkOut
  unidentified microsporidian GHB1
  unidentified microsporidian MYX1
  unidentified microsporidian S1
  Zygomycota LinkOut
  Trichomycetes LinkOut
  Harpellales LinkOut
  Zygomycetes LinkOut
  Dimargaritales LinkOut
  Endogonales LinkOut
  Entomophthorales LinkOut
  Kickxellales LinkOut
  Mortierellales LinkOut
  Mucorales (pin moulds) LinkOut
  Zoopagales LinkOut
  unclassified Zygomycetes
  environmental samples
  unclassified Zygomycota
  Nephridiophagidae
  zygomycete sp. FFI 6
  zygomycete sp. FFI 9
  zygomycete sp. GFI 1
  zygomycete sp. GFI 2
  zygomycete sp. GFI 5
  zygomycete sp. GFI 7
  zygomycete sp. olrim272
  zygomycete sp. olrim287
  zygomycete sp. olrim313
  zygomycete sp. olrim370
  zygomycete sp. olrim448
  zygomycete sp. olrim456
  zygomycete sp. olrim922
  environmental samples
  uncultured rhizosphere zygomycete
  uncultured soil zygomycete
  uncultured zygomycete
  uncultured zygomycete JK1-14
  unclassified Fungi
  beech leaf mycelium 1
  ectomycorrhiza of Salix reinii
  ectomycorrhizal isolate ECM 133
  ectomycorrhizal isolate ECM 189
  ectomycorrhizal isolate ECM 2
  ectomycorrhizal isolate ECM 202
  ectomycorrhizal isolate ECM 224
  ectomycorrhizal isolate ECM 289
  ectomycorrhizal isolate ECM 307
  ectomycorrhizal isolate ECM 31
  ectomycorrhizal isolate ECM 57
  ectomycorrhizal isolate ECM 58
  ectomycorrhizal isolate ECM 72
  ectomycorrhizal isolate ECM 95
  ectomycorrhizal root tip 110_Ny1.B1-23.2
  ectomycorrhizal root tip 116_Ny1.B1-1.1
  ectomycorrhizal root tip 117_Ny1.B2-4.1
  ectomycorrhizal root tip 121_Ny1.B2-9.3
  ectomycorrhizal root tip 132_Ny1.C-23.1
  ectomycorrhizal root tip 133_Ny1.C-23.1
  ectomycorrhizal root tip 145-sepB_Ny2.E1-7.1
  ectomycorrhizal root tip 158_Ny2.E2-26.5
  ectomycorrhizal root tip 159_Ny2.B1-17.1
  ectomycorrhizal root tip 162_Ny2.B1-26.1
  ectomycorrhizal root tip 165-sepB_Ny2.B1-27.3
  ectomycorrhizal root tip 168_Ny2.B2-17.1
  ectomycorrhizal root tip 169_Ny2.B2-26.1
  ectomycorrhizal root tip 176_Ny2.C-29.1
  ectomycorrhizal root tip 180_Ny2.C-29.5
  ectomycorrhizal root tip 203_Ny3.O-32.2
  ectomycorrhizal root tip 214_Ny3.E1-50.1
  ectomycorrhizal root tip 217_Ny3.E2-19.2
  ectomycorrhizal root tip 229-sepB_Ny3.E2-30.3
  ectomycorrhizal root tip 237-sepB_Ny3.1.B2-30.1
  ectomycorrhizal root tip 238_Ny3.B2-34.1
  ectomycorrhizal root tip 23_Ny1.O-13.2
  ectomycorrhizal root tip 240_Ny3.B2-34.3
  ectomycorrhizal root tip 24_Ny1.O-13.3
  ectomycorrhizal root tip 250_Ny3.C-35.2
  ectomycorrhizal root tip 255-4b_Ny2.EB-14.1
  ectomycorrhizal root tip 270_Ny1.O-22.1
  ectomycorrhizal root tip 277_Ny1.O-37.5
  ectomycorrhizal root tip 3-sepB_Ny1.O-1.3
  ectomycorrhizal root tip 32_Ny1.O-12.5
  ectomycorrhizal root tip 45_Ny1.E1-15.1
  ectomycorrhizal root tip 49_Ny1.E1-18.1
  ectomycorrhizal root tip 55-sepA_Ny1.E2-22.3
  ectomycorrhizal root tip 55-sepB_Ny1.E2-22.3
  ectomycorrhizal root tip 57_Ny1.E2-8.1
  ectomycorrhizal root tip 69_Ny1.E2-17.1
  ectomycorrhizal root tip 70_Ny1.E2-17.2
  ectomycorrhizal root tip 74_Ny1.EB-4.1
  ectomycorrhizal root tip 7_Ny1.O-3.2
  ectomycorrhizal root tip 81-sepA_Ny1.EB-17.1
  ectomycorrhizal root tip 81-sepB_Ny1.EB-17.1
  ectomycorrhizal root tip 93-sepA_Ny1.EB-23.5
  Epacris microphylla root associated fungus 1
  Epacris microphylla root associated fungus 10
  Epacris microphylla root associated fungus 11
  Epacris microphylla root associated fungus 12
  Epacris microphylla root associated fungus 13
  Epacris microphylla root associated fungus 14
  Epacris microphylla root associated fungus 15
  Epacris microphylla root associated fungus 16
  Epacris microphylla root associated fungus 17
  Epacris microphylla root associated fungus 18
  Epacris microphylla root associated fungus 19
  Epacris microphylla root associated fungus 2
  Epacris microphylla root associated fungus 20
  Epacris microphylla root associated fungus 21
  Epacris microphylla root associated fungus 22
  Epacris microphylla root associated fungus 23
  Epacris microphylla root associated fungus 24
  Epacris microphylla root associated fungus 25
  Epacris microphylla root associated fungus 26
  Epacris microphylla root associated fungus 27
  Epacris microphylla root associated fungus 28
  Epacris microphylla root associated fungus 29
  Epacris microphylla root associated fungus 3
  Epacris microphylla root associated fungus 30
  Epacris microphylla root associated fungus 31
  Epacris microphylla root associated fungus 32
  Epacris microphylla root associated fungus 33
  Epacris microphylla root associated fungus 34
  Epacris microphylla root associated fungus 35
  Epacris microphylla root associated fungus 36
  Epacris microphylla root associated fungus 37
  Epacris microphylla root associated fungus 38
  Epacris microphylla root associated fungus 39
  Epacris microphylla root associated fungus 4
  Epacris microphylla root associated fungus 5
  Epacris microphylla root associated fungus 6
  Epacris microphylla root associated fungus 7
  Epacris microphylla root associated fungus 8
  Epacris microphylla root associated fungus 9
  Epacris pulchella root associated fungus EP1
  Epacris pulchella root associated fungus EP12
  Epacris pulchella root associated fungus EP13
  Epacris pulchella root associated fungus EP14
  Epacris pulchella root associated fungus EP15
  Epacris pulchella root associated fungus EP17
  Epacris pulchella root associated fungus EP18
  Epacris pulchella root associated fungus EP19
  Epacris pulchella root associated fungus EP2
  Epacris pulchella root associated fungus EP20
  Epacris pulchella root associated fungus EP21
  Epacris pulchella root associated fungus EP22
  Epacris pulchella root associated fungus EP23
  Epacris pulchella root associated fungus EP26
  Epacris pulchella root associated fungus EP27
  Epacris pulchella root associated fungus EP3
  Epacris pulchella root associated fungus EP34
  Epacris pulchella root associated fungus EP35
  Epacris pulchella root associated fungus EP36
  Epacris pulchella root associated fungus EP4
  Epacris pulchella root associated fungus EP42
  Epacris pulchella root associated fungus EP43
  Epacris pulchella root associated fungus EP49
  Epacris pulchella root associated fungus EP50
  Epacris pulchella root associated fungus EP51
  Epacris pulchella root associated fungus EP52
  Epacris pulchella root associated fungus EP53
  Epacris pulchella root associated fungus EP54
  Epacris pulchella root associated fungus EP55
  Epacris pulchella root associated fungus EP56
  Epacris pulchella root associated fungus EP57
  Epacris pulchella root associated fungus EP58
  Epacris pulchella root associated fungus EP7
  Epacris pulchella root associated fungus EP8
  Epacris pulchella root associated fungus EP9
  epistomatal fungus 'Bracebridge'
  fungal contaminant of QPX isolate
  fungal endophyte MSU-2259
  fungal isolate from Newtonia buchananii seed
  fungal isolate from Newtonia buchananii wood
  mycorrhizal root tip MC1
  oat root associated fungus 00011
  oat root associated fungus 00045
  oat root associated fungus 00047
  sterile fungus F-002,496
  ectomycorrhizal fungal sp. DI-2003
  epacrid root endophyte sp. EMK 1-29-8
  epacrid root endophyte sp. EMK1.26.7
  epacrid root endophyte sp. EMK2.23.8
  epacrid root endophyte sp. EPK 2.15
  epacrid root endophyte sp. EPK1-1
  epacrid root endophyte sp. EPK1.7
  epacrid root endophyte sp. EPTK 1-26-7
  epacrid root endophyte sp. LMK 3.31
  epacrid root endophyte sp. LMK 3.32
  epacrid root endophyte sp. LMK 3.7
  epacrid root endophyte sp. RK 2.1
  epacrid root endophyte sp. RK1-11
  epacrid root endophyte sp. RK2-9
  epacrid root endophyte sp. RK2.4
  fungal endophyte sp. CEY 01
  fungal endophyte sp. CEY 02
  fungal endophyte sp. CEY 03
  fungal endophyte sp. CEY 04
  fungal endophyte sp. CEY 05
  fungal endophyte sp. CEY 06
  fungal endophyte sp. CEY 07
  fungal endophyte sp. CEY 08
  fungal endophyte sp. CEY 09
  fungal endophyte sp. CEY 10
  fungal endophyte sp. CEY 11
  fungal endophyte sp. CEY 12
  fungal endophyte sp. CEY 13
  fungal endophyte sp. CEY 14
  fungal endophyte sp. CEY 15
  fungal endophyte sp. CEY 16
  fungal endophyte sp. CEY 17
  fungal endophyte sp. CEY 18
  fungal endophyte sp. CEY 19
  fungal endophyte sp. CEY 20
  fungal endophyte sp. CEY 21
  fungal endophyte sp. CEY 22
  fungal endophyte sp. CEY 23
  fungal endophyte sp. CEY 24
  fungal endophyte sp. CEY 25
  fungal endophyte sp. CR216
  fungal endophyte sp. CR265
  fungal endophyte sp. CR310
  fungal endophyte sp. CR38
  fungal endophyte sp. CR47
  fungal endophyte sp. CR475
  fungal endophyte sp. CR483
  fungal endophyte sp. CR493
  fungal endophyte sp. CR513
  fungal endophyte sp. CR61
  fungal endophyte sp. CR97
  fungal endophyte sp. J1
  fungal endophyte sp. J26
  fungal endophyte sp. J30
  fungal endophyte sp. J48
  fungal sp. 'melon seed'
  fungal sp. 1.20
  fungal sp. 1.20bis
  fungal sp. 10.33
  fungal sp. 10.34
  fungal sp. 10.42
  fungal sp. 10.43
  fungal sp. 11.25
  fungal sp. 11.44
  fungal sp. 11.45
  fungal sp. 11.46
  fungal sp. 13.37
  fungal sp. 16.24
  fungal sp. 16.30
  fungal sp. 16.40
  fungal sp. 18.32
  fungal sp. 18.36
  fungal sp. 19.19
  fungal sp. 21.31
  fungal sp. 21.49
  fungal sp. 21.50
  fungal sp. 25.18
  fungal sp. 25.27
  fungal sp. 25.28
  fungal sp. 25.29
  fungal sp. 25.31
  fungal sp. 25.36
  fungal sp. 27.20
  fungal sp. 27.37
  fungal sp. 28.26
  fungal sp. 28.4
  fungal sp. 28.43
  fungal sp. 31.44
  fungal sp. 31.51
  fungal sp. 32.20
  fungal sp. 32.27
  fungal sp. 32.40
  fungal sp. 4.31
  fungal sp. 4.32
  fungal sp. 4.48
  fungal sp. 5.46
  fungal sp. 8.30
  fungal sp. 8.31
  fungal sp. 8.33
  fungal sp. 8.42
  fungal sp. 8.43
  fungal sp. 8.48
  fungal sp. 8.57ความคิดเห็นที่ 1

11 ส.ค. 2548 18:20
 1. โอ้โฮ ถามสั้นนิดเดียว แต่คำตอบนี่ยาวน่าดูเลยนะครับ แต่ผมขอตอบเพื่อเป็นพื้นความรู้ละกัน

  ชื่อวิทยาศาสตร์ของรามีเยอะมาก พอ ๆ กับชื่อพืชเลย แต่ชื่อสามัญมักไม่ค่อยมี เพราะจะเรียกทับศัพท์ตามชื่อวิทยาศาสตร์เลย

  ราอยู่ในอาณาจักรฟังไจ แต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์จัดพวกฟังไจอยู่ในกลุ่มของพืช แต่ในปัจจุบันได้ศึกษาแล้วพบว่าไม่มีส่วนคล้ายพืชเลย แต่กลับคล้ายพวกสัตว์มากกว่า ในการจำแนกราในปัจจุบันจากข้อมูลล่าสุด แบ่งออกเป็น 4 division คือ
  Division Chytridiomycota
  Dividion Zygomycota
  Division Ascomycota
  Division Basidiomycota
  ซึ่งถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละกลุ่มก็ลอง search ใน google ดู ผมจะพูดถึงรายละเอียดละกัน แต่จะพูดรวม
  cell membrane ของราจะมีองค์ประกอบเป็นสารพวก chitin (N-acetyle-D-glucosamine) chitosan (D-glucosamine) glucan (beta 1,3 glycosidic bond) เป้นต้น ซึ่งสร้างความแข็งแรงให้แก่พวกรา และราเหล่านี้จะมีการสร้างสปอร์ซึ่งทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี เช่นอุณหภูมิสูง หนาว ลม ความร้อน เป็นต้น
  ตัวอย่างของราที่ควรรู้จัก
  Chytridomyces sp. ,
  Allomyces sp. ,
  Rhizopus nigrican ,
  Rhizopus niger ,
  Aspergillus flavus ผลิตสารก่อมะเร็ง คือ Aflatoxin
  Aspergillus oryzae
  Penicillium crysogenum ผลิต Penicillin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ
  Penicillium notatum
  Neurospora crassa
  Pseudales
  Pseudallescheria boydii ทำให้เกิดฝีในสมองบิ๊ก ดีทูบี
  Amanita muscara ผลิต Amanitin ซุ่งเป็นสารพิษที่ทำให้เป็นอัมภาพได้และอาจถึงตายได้

  พวกยีสต์ เช่น
  Trichoderma sp.
  Candida sp.
  Schizosaccharomyces pombe
  Saccharomyces cerivisiae
  Saccharomyces calbergensis

  เป้นต้นความคิดเห็นที่ 5

25 ม.ค. 2550 13:09
 1. อยากรู้รายละเอียดของราในorder glomales พวกendomycorrhizaความคิดเห็นที่ 7

27 ม.ค. 2550 11:41
 1. อยากรู้รายละเอียดของ chromoblastomycosis ว่าเกิดจากเชื้ออะไร และลักษณะของเชื้อเป็นอย่างไร นิวเวศวิทยา การติดต่อ ลักษณะอาการทางคลีนิก การตรวจวินิจฉัย และการรักษา อยากรู้ด่วนมาก ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 6

27 ม.ค. 2550 11:34
 1. อยากทราบเรื่องของเชื้อ ที่ก่อให้เกิดโรค อยากทราบลักษณะของเชื้อ นิเวศวิทยาของเชื้อ การติดต่อ ลักษณะอาการทางคลีนิก การตรวจวินิจฉัย และการรักษาความคิดเห็นที่ 4

18 ม.ค. 2550 17:33
 1. รบกวนช่วยอธิบายเกี่ยวกับเชื้อรา Syncephalis sp. เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้าง ,วงจรชีวิต,ความสำคัญและมันก่อโรคหรือไม่ค่ะ

  ช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 2

12 ส.ค. 2548 00:04
 1. ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ แหะๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น