ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญ และคุณสมบัติของรา ค่ะ

อยากทราบชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญ และคุณสมบัติของรา ค่ะ ..** ขอบคุณมากๆนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

chay_swu@yahoo.com (Guest)
11 ส.ค. 2548 18:20
 1. โอ้โฮ ถามสั้นนิดเดียว แต่คำตอบนี่ยาวน่าดูเลยนะครับ แต่ผมขอตอบเพื่อเป็นพื้นความรู้ละกัน  ชื่อวิทยาศาสตร์ของรามีเยอะมาก พอ ๆ กับชื่อพืชเลย แต่ชื่อสามัญมักไม่ค่อยมี เพราะจะเรียกทับศัพท์ตามชื่อวิทยาศาสตร์เลย  ราอยู่ในอาณาจักรฟังไจ แต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์จัดพวกฟังไจอยู่ในกลุ่มของพืช แต่ในปัจจุบันได้ศึกษาแล้วพบว่าไม่มีส่วนคล้ายพืชเลย แต่กลับคล้ายพวกสัตว์มากกว่า ในการจำแนกราในปัจจุบันจากข้อมูลล่าสุด แบ่งออกเป็น 4 division คือ

  Division Chytridiomycota

  Dividion Zygomycota

  Division Ascomycota

  Division Basidiomycota

  ซึ่งถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละกลุ่มก็ลอง search ใน google ดู ผมจะพูดถึงรายละเอียดละกัน แต่จะพูดรวม

  cell membrane ของราจะมีองค์ประกอบเป็นสารพวก chitin (N-acetyle-D-glucosamine) chitosan (D-glucosamine) glucan (beta 1,3 glycosidic bond) เป้นต้น ซึ่งสร้างความแข็งแรงให้แก่พวกรา และราเหล่านี้จะมีการสร้างสปอร์ซึ่งทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี เช่นอุณหภูมิสูง หนาว ลม ความร้อน เป็นต้น

  ตัวอย่างของราที่ควรรู้จัก

  Chytridomyces sp. ,

  Allomyces sp. ,

  Rhizopus nigrican ,

  Rhizopus niger ,

  Aspergillus flavus ผลิตสารก่อมะเร็ง คือ Aflatoxin

  Aspergillus oryzae

  Penicillium crysogenum ผลิต Penicillin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ

  Penicillium notatum

  Neurospora crassa

  Pseudales

  Pseudallescheria boydii ทำให้เกิดฝีในสมองบิ๊ก ดีทูบี

  Amanita muscara ผลิต Amanitin ซุ่งเป็นสารพิษที่ทำให้เป็นอัมภาพได้และอาจถึงตายได้  พวกยีสต์ เช่น

  Trichoderma sp.

  Candida sp.

  Schizosaccharomyces pombe

  Saccharomyces cerivisiae

  Saccharomyces calbergensis  เป้นต้นความคิดเห็นที่ 2

นู๋ๆ (Guest)
12 ส.ค. 2548 00:04
 1. ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ แหะๆความคิดเห็นที่ 3

chay_swu@yahoo.com (Guest)
15 ส.ค. 2548 14:32
 1. อ้างอิงจาก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html

  Ascomycota (ascomycetes) LinkOut

  Neolectomycetes LinkOut

  Neolectales LinkOut

  Pezizomycotina LinkOut

  Arthoniomycetes LinkOut

  Chaetothyriomycetes LinkOut

  Dothideomycetes LinkOut

  Eurotiomycetes LinkOut

  Laboulbeniomycetes LinkOut

  Lecanoromycetes LinkOut

  Leotiomycetes LinkOut

  Lichinomycetes

  Orbiliomycetes LinkOut

  Pezizomycetes LinkOut

  Sordariomycetes LinkOut

  mitosporic Pezizomycotina

  unclassified Pezizomycotina

  Dothideomycetes et Chaetothyriomycetes incertae sedis

  Pezizomycotina incertae sedis

  environmental samples

  Pneumocystidomycetes LinkOut

  Pneumocystidales LinkOut

  Saccharomycotina LinkOut

  Saccharomycetes LinkOut

  Schizosaccharomycetes LinkOut

  Schizosaccharomycetales LinkOut

  Taphrinomycetes LinkOut

  Protomycetales

  Taphrinales LinkOut

  mitosporic Ascomycota

  Acremonium LinkOut

  Acrodontium LinkOut

  Alatospora LinkOut

  Anguillospora LinkOut

  Antennariella LinkOut

  Anungitopsis LinkOut

  Aphanocladium LinkOut

  Bispora LinkOut

  Brachyconidiella LinkOut

  Calcarisporium LinkOut

  Capnobotryella LinkOut

  Cephaliophora LinkOut

  Chaetasbolisia LinkOut

  Cheiromoniliophora LinkOut

  Clathrosporium LinkOut

  Colispora LinkOut

  Coniosporium LinkOut

  Corynespora LinkOut

  Cryomyces LinkOut

  Curvicladium LinkOut

  Cytoplea LinkOut

  Dictyosporium LinkOut

  Digitodesmium LinkOut

  Duddingtonia LinkOut

  Eladia LinkOut

  Endoconidioma LinkOut

  Engyodontium LinkOut

  Flagellospora LinkOut

  Fonsecaea LinkOut

  Friedmanniomyces LinkOut

  Geniculifera LinkOut

  Glarea LinkOut

  Gliocephalis LinkOut

  Goniopila LinkOut

  Gonytrichum LinkOut

  Gyoerffyella LinkOut

  Helminthosporium LinkOut

  Hormococcus LinkOut

  Humicola LinkOut

  Hyphozyma LinkOut

  Kabatina LinkOut

  Kamatia LinkOut

  Kendrickiella LinkOut

  Kloeckera LinkOut

  Lecophagus LinkOut

  Lemonniera LinkOut

  Leptodontidium LinkOut

  Limaciniaseta LinkOut

  Lunulospora LinkOut

  Macrophoma LinkOut

  Macrophomina LinkOut

  Madurella LinkOut

  Mauginiella LinkOut

  Memnoniella LinkOut

  Microsphaeropsis LinkOut

  Moniliella LinkOut

  Myxocephala LinkOut

  Nakataea LinkOut

  Neoplaconema LinkOut

  Ochroconis LinkOut

  Oosporidium LinkOut

  Peltaster

  Phaeoisariopsis LinkOut

  Phaeomoniella LinkOut

  Phaeoramularia LinkOut

  Phaeosclera LinkOut

  Phaeoseptoria LinkOut

  Phaeotheca LinkOut

  Phaeotrichoconis LinkOut

  Phialemonium LinkOut

  Phoma LinkOut

  Polycytella LinkOut

  Pseudodictyosporium LinkOut

  Pseudofusarium LinkOut

  Pseudotaeniolina LinkOut

  Raffaelea LinkOut

  Readeriella LinkOut

  Rhizopycnis LinkOut

  Rhizosphaera LinkOut

  Rhynchosporium LinkOut

  Robillarda LinkOut

  Saitoella LinkOut

  Sarocladium LinkOut

  Scleroconidioma LinkOut

  Sclerotium

  Scolecobasidium LinkOut

  Scytalidium LinkOut

  Sirococcus LinkOut

  Spegazzinia LinkOut

  Sphaerographium LinkOut

  Spicellum LinkOut

  Spirosphaera LinkOut

  Stachybotrys LinkOut

  Stanjemonium LinkOut

  Symbiotaphrina LinkOut

  Synchaetomella LinkOut

  Termitaria LinkOut

  Tetrachaetum LinkOut

  Tetracladium LinkOut

  Thermomyces LinkOut

  Tilachlidium LinkOut

  Tricellulortus LinkOut

  Trichosporonoides LinkOut

  Trichothecium LinkOut

  Tricladium LinkOut

  Tritirachium LinkOut

  Tumularia LinkOut

  Verticimonosporium LinkOut

  Wallemia LinkOut

  Xenochalara LinkOut

  Zalerion LinkOut

  Zygophiala

  environmental samples

  unclassified Ascomycota

  Cerataphis fransseni yeast-like symbiont

  Cladosporium fungal contaminant 'Hungary 1b'

  dark septate endophyte DS16b

  endophyte RAa3

  endophyte RAa4

  endophyte RAa6/RAb6/RAb8/RBa2/RBa5/RBa6/RBb2/RBb3

  endophyte RAa7

  endophyte RAb1

  endophyte RAb4

  endophyte RAb5

  endophyte RAb7

  endophyte RBa1/RBb1

  endophyte RBa3

  endophyte RBa4

  endophyte RBa7

  endophyte RBb4

  endophyte RBb5

  endophyte RBb7/RCa4/RCa6/RCa7/RDa2/RDa3

  endophyte RCa2

  endophyte RCa3

  endophyte RDa1

  endophyte RDb1

  endophyte RDb2

  endophyte REa1

  endophyte SA2

  endophyte SC4

  endophyte SF1

  epacrid root endophyte AP-1

  epacrid root endophyte AP-3

  epacrid root endophyte AP-8

  epacrid root endophyte E1-9

  epacrid root endophyte E2-1-6

  epacrid root endophyte E3-1

  epacrid root endophyte E4-1-2

  epacrid root endophyte E4-5-5

  epacrid root endophyte EI1-1

  epacrid root endophyte MG104

  epacrid root endophyte MG110

  epacrid root endophyte MG6b

  epacrid root endophyte MG70

  epacrid root endophyte MG72

  epacrid root isolate E2-1

  ericoid mycorrhiza C5

  ericoid mycorrhiza Duclos I

  ericoid mycorrhiza Duclos IX

  ericoid mycorrhiza Duclos VI

  ericoid mycorrhiza Duclos VIII

  ericoid mycorrhiza G1(I.IIIb/9)

  ericoid mycorrhiza G2(I.IIIb/8)

  ericoid mycorrhiza I1(III.Ib/3)

  ericoid mycorrhiza I2(III.Ib/4)

  ericoid mycorrhiza PS IV

  ericoid mycorrhiza Sd3

  ericoid mycorrhizal fungus PSIV

  ericoid root endophyte B3

  Festuca arizonica symbiont p1572

  fungal endophyte ATm-9

  fungal endophyte MS1 IS2

  fungal endophyte MS1 IS264

  fungal endophyte MS2 IS37

  fungal endophyte MS2 IS81

  fungal endophyte MS2 IS83

  fungal endophyte MS3 IS106

  fungal endophyte MS3 IS107

  fungal endophyte MS3 IS109

  fungal endophyte MS4 IS117

  fungal endophyte MS4 IS139

  fungal endophyte MS5 IS113

  fungal endophyte MS5 IS33

  fungal endophyte MS5 ISP5B3

  fungal endophyte MS6 IS133

  fungal endophyte MS6 IS2-1

  fungal endophyte MS6 IS3-1

  fungal endophyte MUT 2720

  fungal endophyte MUT 2721

  fungal endophyte MUT 2723

  fungal endophyte MUT 2726

  fungal endophyte MUT 2727

  fungal endophyte MUT 2728

  fungal endophyte MUT 2729

  fungal endophyte MUT 585

  fungal endophyte MUT 769

  fungal endophyte MUT 771

  fungal endophyte MUT 784

  fungal endophyte MUT 788

  fungal endophyte MUT 791

  fungal endophyte OTm-1

  fungal endophyte OTm-4

  fungal endophyte OTm-7

  fungal endophyte Tm4-6

  fungal endophyte Tm8-1

  fungal endophyte WMS11

  fungal endophyte WMS14

  fungal endophyte WMS15

  fungal endophyte WMS16

  fungal endophyte WMS3

  fungal endophyte WMS4

  fungal endophyte WMS7

  fungal isolate MH-1997

  fungal pathogen UWFP-388

  Geisha distinctissima yeast-like symbiont

  Glyphinaphis bambusae yeast-like symbiont

  Hamiltonaphis styraci yeast-like symbiont

  Laodelphax striatellus yeast-like symbiont

  Lasioderma serricorne yeast-like symbiont

  leaf litter ascomycete strain its003

  leaf litter ascomycete strain its004

  leaf litter ascomycete strain its006

  leaf litter ascomycete strain its007

  leaf litter ascomycete strain its008

  leaf litter ascomycete strain its009

  leaf litter ascomycete strain its011

  leaf litter ascomycete strain its012

  leaf litter ascomycete strain its013

  leaf litter ascomycete strain its014

  leaf litter ascomycete strain its015

  leaf litter ascomycete strain its016

  leaf litter ascomycete strain its017

  leaf litter ascomycete strain its018

  leaf litter ascomycete strain its019

  leaf litter ascomycete strain its020

  leaf litter ascomycete strain its022

  leaf litter ascomycete strain its024

  leaf litter ascomycete strain its025

  leaf litter ascomycete strain its026

  leaf litter ascomycete strain its028

  leaf litter ascomycete strain its029

  leaf litter ascomycete strain its031

  leaf litter ascomycete strain its032

  leaf litter ascomycete strain its035

  leaf litter ascomycete strain its036

  leaf litter ascomycete strain its039

  leaf litter ascomycete strain its040

  leaf litter ascomycete strain its041

  leaf litter ascomycete strain its042

  leaf litter ascomycete strain its043

  leaf litter ascomycete strain its044

  leaf litter ascomycete strain its045

  leaf litter ascomycete strain its046

  leaf litter ascomycete strain its048

  leaf litter ascomycete strain its049

  leaf litter ascomycete strain its050

  leaf litter ascomycete strain its051

  leaf litter ascomycete strain its052

  leaf litter ascomycete strain its055

  leaf litter ascomycete strain its056

  leaf litter ascomycete strain its057

  leaf litter ascomycete strain its059

  leaf litter ascomycete strain its060

  leaf litter ascomycete strain its062

  leaf litter ascomycete strain its063

  leaf litter ascomycete strain its064

  leaf litter ascomycete strain its065

  leaf litter ascomycete strain its066

  leaf litter ascomycete strain its067

  leaf litter ascomycete strain its068

  leaf litter ascomycete strain its069

  leaf litter ascomycete strain its070

  leaf litter ascomycete strain its071

  leaf litter ascomycete strain its072

  leaf litter ascomycete strain its073

  leaf litter ascomycete strain its074

  leaf litter ascomycete strain its075

  leaf litter ascomycete strain its076

  leaf litter ascomycete strain its077

  leaf litter ascomycete strain its078

  leaf litter ascomycete strain its080

  leaf litter ascomycete strain its081

  leaf litter ascomycete strain its082

  leaf litter ascomycete strain its083

  leaf litter ascomycete strain its084

  leaf litter ascomycete strain its085

  leaf litter ascomycete strain its086

  leaf litter ascomycete strain its087

  leaf litter ascomycete strain its088

  leaf litter ascomycete strain its089

  leaf litter ascomycete strain its090

  leaf litter ascomycete strain its092

  leaf litter ascomycete strain its093

  leaf litter ascomycete strain its095

  leaf litter ascomycete strain its096

  leaf litter ascomycete strain its097

  leaf litter ascomycete strain its098

  leaf litter ascomycete strain its099

  leaf litter ascomycete strain its100

  leaf litter ascomycete strain its101

  leaf litter ascomycete strain its102

  leaf litter ascomycete strain its103

  leaf litter ascomycete strain its104

  leaf litter ascomycete strain its106

  leaf litter ascomycete strain its107

  leaf litter ascomycete strain its108

  leaf litter ascomycete strain its109

  leaf litter ascomycete strain its112

  leaf litter ascomycete strain its113

  leaf litter ascomycete strain its114

  leaf litter ascomycete strain its115

  leaf litter ascomycete strain its116

  leaf litter ascomycete strain its117

  leaf litter ascomycete strain its118

  leaf litter ascomycete strain its120

  leaf litter ascomycete strain its121

  leaf litter ascomycete strain its122

  leaf litter ascomycete strain its123

  leaf litter ascomycete strain its157

  leaf litter ascomycete strain its160

  leaf litter ascomycete strain its161

  leaf litter ascomycete strain its163

  leaf litter ascomycete strain its164

  leaf litter ascomycete strain its166

  leaf litter ascomycete strain its167

  leaf litter ascomycete strain its168

  leaf litter ascomycete strain its169

  leaf litter ascomycete strain its170

  leaf litter ascomycete strain its173

  leaf litter ascomycete strain its174

  leaf litter ascomycete strain its176

  leaf litter ascomycete strain its177

  leaf litter ascomycete strain its178

  leaf litter ascomycete strain its180

  leaf litter ascomycete strain its181

  leaf litter ascomycete strain its182

  leaf litter ascomycete strain its183

  leaf litter ascomycete strain its184

  leaf litter ascomycete strain its185

  leaf litter ascomycete strain its186

  leaf litter ascomycete strain its187

  leaf litter ascomycete strain its188

  leaf litter ascomycete strain its190

  leaf litter ascomycete strain its191

  leaf litter ascomycete strain its192

  leaf litter ascomycete strain its193

  leaf litter ascomycete strain its194

  leaf litter ascomycete strain its196

  leaf litter ascomycete strain its197

  leaf litter ascomycete strain its198

  leaf litter ascomycete strain its199

  leaf litter ascomycete strain its200

  leaf litter ascomycete strain its201

  leaf litter ascomycete strain its202

  leaf litter ascomycete strain its204

  leaf litter ascomycete strain its205

  leaf litter ascomycete strain its206

  leaf litter ascomycete strain its207

  leaf litter ascomycete strain its208

  leaf litter ascomycete strain its209

  leaf litter ascomycete strain its210

  leaf litter ascomycete strain its211

  leaf litter ascomycete strain its212

  leaf litter ascomycete strain its213

  leaf litter ascomycete strain its214

  leaf litter ascomycete strain its215

  leaf litter ascomycete strain its216

  leaf litter ascomycete strain its219

  leaf litter ascomycete strain its220

  leaf litter ascomycete strain its221

  leaf litter ascomycete strain its222

  leaf litter ascomycete strain its223

  leaf litter ascomycete strain its224

  leaf litter ascomycete strain its225

  leaf litter ascomycete strain its226

  leaf litter ascomycete strain its227

  leaf litter ascomycete strain its228

  leaf litter ascomycete strain its229

  leaf litter ascomycete strain its230

  leaf litter ascomycete strain its232

  leaf litter ascomycete strain its233

  leaf litter ascomycete strain its234

  leaf litter ascomycete strain its235

  leaf litter ascomycete strain its238

  leaf litter ascomycete strain its239

  leaf litter ascomycete strain its240

  leaf litter ascomycete strain its241

  leaf litter ascomycete strain its242

  leaf litter ascomycete strain its243

  leaf litter ascomycete strain its244

  leaf litter ascomycete strain its245

  leaf litter ascomycete strain its246

  leaf litter ascomycete strain its247

  leaf litter ascomycete strain its248

  leaf litter ascomycete strain its249

  leaf litter ascomycete strain its250

  leaf litter ascomycete strain its251

  leaf litter ascomycete strain its252

  leaf litter ascomycete strain its253

  leaf litter ascomycete strain its254

  leaf litter ascomycete strain its255

  leaf litter ascomycete strain its256

  leaf litter ascomycete strain its257

  leaf litter ascomycete strain its259

  leaf litter ascomycete strain its260

  leaf litter ascomycete strain its261

  leaf litter ascomycete strain its262

  leaf litter ascomycete strain its264

  leaf litter ascomycete strain its265

  leaf litter ascomycete strain its266

  leaf litter ascomycete strain its267

  leaf litter ascomycete strain its268

  leaf litter ascomycete strain its269

  leaf litter ascomycete strain its270

  leaf litter ascomycete strain its273

  leaf litter ascomycete strain its274

  leaf litter ascomycete strain its277

  leaf litter ascomycete strain its281

  leaf litter ascomycete strain its283

  leaf litter ascomycete strain its284

  leaf litter ascomycete strain its286

  leaf litter ascomycete strain its287

  leaf litter ascomycete strain its288

  leaf litter ascomycete strain its289

  leaf litter ascomycete strain its290

  leaf litter ascomycete strain its291

  leaf litter ascomycete strain its292

  leaf litter ascomycete strain its293

  leaf litter ascomycete strain its294

  leaf litter ascomycete strain its295

  leaf litter ascomycete strain its296

  leaf litter ascomycete strain its297

  leaf litter ascomycete strain its298

  leaf litter ascomycete strain its300

  leaf litter ascomycete strain its301

  leaf litter ascomycete strain its302

  leaf litter ascomycete strain its303

  leaf litter ascomycete strain its305

  leaf litter ascomycete strain its306

  leaf litter ascomycete strain its307

  leaf litter ascomycete strain its308

  leaf litter ascomycete strain its309

  leaf litter ascomycete strain its310

  leaf litter ascomycete strain its311

  leaf litter ascomycete strain its312

  leaf litter ascomycete strain its313

  leaf litter ascomycete strain its315

  leaf litter ascomycete strain its316

  leaf litter ascomycete strain its317

  leaf litter ascomycete strain its318

  leaf litter ascomycete strain its319

  leaf litter ascomycete strain its320

  leaf litter ascomycete strain its321

  leaf litter ascomycete strain its323

  leaf litter ascomycete strain its324

  leaf litter ascomycete strain its325

  leaf litter ascomycete strain its326

  leaf litter ascomycete strain its327

  leaf litter ascomycete strain its328

  leaf litter ascomycete strain its329

  leaf litter ascomycete strain its330

  leaf litter ascomycete strain its331

  leaf litter ascomycete strain its332

  leaf litter ascomycete strain its333

  leaf litter ascomycete strain its334

  leaf litter ascomycete strain its338

  leaf litter ascomycete strain its339

  leaf litter ascomycete strain its341

  leaf litter ascomycete strain its342

  leaf litter ascomycete strain its344

  leaf litter ascomycete strain its345

  leaf litter ascomycete strain its348

  leaf litter ascomycete strain its349

  leaf litter ascomycete strain its351

  leaf litter ascomycete strain its352

  leaf litter ascomycete strain its353

  leaf litter ascomycete strain its354

  leaf litter ascomycete strain its355

  leaf litter ascomycete strain its356

  leaf litter ascomycete strain its357

  leaf litter ascomycete strain its358

  leaf litter ascomycete strain its359

  leaf litter ascomycete strain its361

  leaf litter ascomycete strain its363

  leaf litter ascomycete strain its365

  leaf litter ascomycete strain its367

  leaf litter ascomycete strain its368

  leaf litter ascomycete strain its371

  leaf litter ascomycete strain its372

  leaf litter ascomycete strain its376

  leaf litter ascomycete strain its377

  leaf litter ascomycete strain its380

  leaf litter ascomycete strain its381

  leaf litter ascomycete strain its383

  leaf litter ascomycete strain its384

  leaf litter ascomycete strain its386

  leaf litter ascomycete strain its389

  leaf litter ascomycete strain its390

  leaf litter ascomycete strain its391

  leaf litter ascomycete strain its393

  leaf litter ascomycete strain its394

  leaf litter ascomycete strain its395

  leaf litter ascomycete strain its398

  leaf litter ascomycete strain its399

  leaf litter ascomycete strain its402

  leaf litter ascomycete strain its404

  leaf litter ascomycete strain its406

  leaf litter ascomycete strain its407

  leaf litter ascomycete strain its408

  leaf litter ascomycete strain its409

  leaf litter ascomycete strain its410

  leaf litter ascomycete strain its411

  leaf litter ascomycete strain its412

  leaf litter ascomycete strain its413

  leaf litter ascomycete strain its414

  leaf litter ascomycete strain its416

  leaf litter ascomycete strain its417

  leaf litter ascomycete strain its418

  leaf litter ascomycete strain its419

  leaf litter ascomycete strain its420

  leaf litter ascomycete strain its421

  leaf litter ascomycete strain its423

  Leptosphaeria fungal contaminant 'Hungary 3'

  loculoascomycete CBS 133.30

  Lolium perenne symbiont ATCC 56210

  marine ascomycete SAP142

  marine ascomycete SAP162

  marine ascomycete SAP163

  marine ascomycete SAP164

  melanized limestone ascomycete CR-2004

  mycorrhizal ascomycete of Rhododendron type 2

  mycorrhizal ascomycete of Rhododendron type 3

  mycorrhizal ascomycete of Rhododendron type 4

  Nilaparvata lugens yeast-like symbiont

  Phoma-like coelomycete 1-L-3-5

  Phoma-like coelomycete 2-1-1-1

  Ricania japonica yeast-like symbiont

  salal mycorrhizal fungus UBCtra179

  salal mycorrhizal fungus UBCtra323

  salal mycorrhizal fungus UBCtra43

  salal mycorrhizal fungus UBCtra51

  salal mycorrhizal fungus UBCtra56

  salal mycorrhizal fungus UBCtra69

  salal root associated fungus UBCtra1016C

  salal root associated fungus UBCtra1018C

  salal root associated fungus UBCtra1022C

  salal root associated fungus UBCtra1025C

  salal root associated fungus UBCtra1061C

  salal root associated fungus UBCtra1121C

  salal root associated fungus UBCtra1128C

  salal root associated fungus UBCtra1157C

  salal root associated fungus UBCtra1170C

  salal root associated fungus UBCtra1181C

  salal root associated fungus UBCtra1182C

  salal root associated fungus UBCtra1205C

  salal root associated fungus UBCtra1253C

  salal root associated fungus UBCtra1254C

  salal root associated fungus UBCtra1256C

  salal root associated fungus UBCtra1271C

  salal root associated fungus UBCtra1278C

  salal root associated fungus UBCtra1311C

  salal root associated fungus UBCtra1314C

  salal root associated fungus UBCtra1317C

  salal root associated fungus UBCtra1340C

  salal root associated fungus UBCtra143

  salal root associated fungus UBCtra152

  salal root associated fungus UBCtra153

  salal root associated fungus UBCtra180

  salal root associated fungus UBCtra264

  salal root associated fungus UBCtra280

  salal root associated fungus UBCtra288

  salal root associated fungus UBCtra29

  salal root associated fungus UBCtra300

  salal root associated fungus UBCtra305

  salal root associated fungus UBCtra40

  salal root associated fungus UBCtra64

  Schedonorus arundinaceus symbiont ATCC 56207

  Schedonorus pratensis symbiont p178

  Schedonorus pratensis symbiont p180

  Sogatella furcifera yeast-like symbiont

  Stegobium paniceum yeast-like symbiont

  Tuberaphis styraci yeast-like symbiont

  Tuberaphis taiwana yeast-like symbiont

  Tuberaphis takenouchii yeast-like symbiont

  wheat root associated euascomycete 00W8

  Woollsia mycorrhizal fungus VI

  Woollsia mycorrhizal fungus VII

  Woollsia mycorrhizal fungus XXIII

  Woollsia mycorrhizal fungus XXV

  Woollsia mycorrhizal fungus XXVI

  Woollsia root associated fungus IX

  Woollsia root associated fungus VIII

  Woollsia root associated fungus X

  Woollsia root associated fungus XI

  Woollsia root associated fungus XIII

  Woollsia root associated fungus XIV

  Woollsia root associated fungus XIX

  Woollsia root associated fungus XV

  Woollsia root associated fungus XVI

  Woollsia root associated fungus XVII

  Woollsia root associated fungus XVIII

  Woollsia root associated fungus XX

  Woollsia root associated fungus XXI

  Woollsia root associated fungus XXII

  Woollsia root associated fungus XXIV

  acoelocete sp. CL116C

  cf. Acremonium sp. BE4-1-7

  cf. Acremonium sp. FSU2858

  cf. Acremonium sp. KR21-2

  ascomycete sp. 112/LC2

  ascomycete sp. 21

  ascomycete sp. 27-2

  ascomycete sp. 33

  ascomycete sp. 340/HP2

  ascomycete sp. 378/HP2

  ascomycete sp. 4/97-110

  ascomycete sp. 4/97-9

  ascomycete sp. 452/LP2

  ascomycete sp. 5/97-57

  ascomycete sp. 5/97-81

  ascomycete sp. 51058

  ascomycete sp. 55

  ascomycete sp. 6/97-10

  ascomycete sp. 6/97-36

  ascomycete sp. 6/97-53

  ascomycete sp. 6/97-92

  ascomycete sp. 60

  ascomycete sp. 87

  ascomycete sp. A1

  ascomycete sp. A2

  ascomycete sp. A75

  ascomycete sp. A77

  ascomycete sp. A8

  ascomycete sp. Ae

  ascomycete sp. Ano10TA

  ascomycete sp. Ano18

  ascomycete sp. BBA71218

  ascomycete sp. BEG01

  ascomycete sp. CBS 554.86

  ascomycete sp. cl 1-10

  ascomycete sp. cl 1-18

  ascomycete sp. cl 1-21

  ascomycete sp. cl 1-25

  ascomycete sp. cl 3-24

  ascomycete sp. cl 6-12

  ascomycete sp. cl 8-25

  ascomycete sp. cl 8-5

  ascomycete sp. cl 9-24

  ascomycete sp. CM 21

  ascomycete sp. CM 22

  ascomycete sp. CM 26

  ascomycete sp. CM 27

  ascomycete sp. CM 31

  ascomycete sp. CM 34

  ascomycete sp. CM 36

  ascomycete sp. CM 5

  ascomycete sp. CM 6

  ascomycete sp. CM 8

  ascomycete sp. CM40

  ascomycete sp. CM41

  ascomycete sp. CM42

  ascomycete sp. CM44

  ascomycete sp. CM46

  ascomycete sp. CM47

  ascomycete sp. CM48

  ascomycete sp. CM50

  ascomycete sp. CM53

  ascomycete sp. CM58

  ascomycete sp. CM61

  ascomycete sp. CM64

  ascomycete sp. CM65

  ascomycete sp. DAR 73142

  ascomycete sp. DGC-2

  ascomycete sp. DGC-6(5)

  ascomycete sp. Dune17

  ascomycete sp. Gr57

  ascomycete sp. HA1600

  ascomycete sp. HC-C2/1

  ascomycete sp. ikaite c56

  ascomycete sp. IPSC5M1B

  ascomycete sp. JA28

  ascomycete sp. JSFCB5

  ascomycete sp. JSFCW1

  ascomycete sp. LB68A1A2

  ascomycete sp. LB68A1A3

  ascomycete sp. MA 4553

  ascomycete sp. MA 4568

  ascomycete sp. MA 4643

  ascomycete sp. MA 4651

  ascomycete sp. MA 4652

  ascomycete sp. MA 4662

  ascomycete sp. MA 4671

  ascomycete sp. MA 4687

  ascomycete sp. MA 4690

  ascomycete sp. MA 4694

  ascomycete sp. MA 4697

  ascomycete sp. MA 4698

  ascomycete sp. MA 4708

  ascomycete sp. MA 4711

  ascomycete sp. MA 4771

  ascomycete sp. MA 4776

  ascomycete sp. MA 4786

  ascomycete sp. MA 4905

  ascomycete sp. MA 4907

  ascomycete sp. MA 4921

  ascomycete sp. MA 4926

  ascomycete sp. MA 4935

  ascomycete sp. MA 4950

  ascomycete sp. MA 4951

  ascomycete sp. MA 4954

  ascomycete sp. MA 4983

  ascomycete sp. MF5453

  ascomycete sp. MO1

  ascomycete sp. N1

  ascomycete sp. O2

  ascomycete sp. olrim124

  ascomycete sp. olrim135

  ascomycete sp. olrim144

  ascomycete sp. olrim149

  ascomycete sp. olrim19

  ascomycete sp. olrim237

  ascomycete sp. olrim320

  ascomycete sp. olrim330

  ascomycete sp. olrim339

  ascomycete sp. olrim345

  ascomycete sp. olrim349

  ascomycete sp. olrim365

  ascomycete sp. olrim401

  ascomycete sp. olrim457

  ascomycete sp. olrim488

  ascomycete sp. olrim538

  ascomycete sp. olrim543

  ascomycete sp. olrim549

  ascomycete sp. olrim6

  ascomycete sp. olrim78

  ascomycete sp. olrim782

  ascomycete sp. olrim79

  ascomycete sp. olrim884

  ascomycete sp. olrim903

  ascomycete sp. olrim916

  ascomycete sp. olrim917

  ascomycete sp. olrim933

  ascomycete sp. olrim96

  ascomycete sp. olrim967

  ascomycete sp. RAa2

  ascomycete sp. RAa8

  ascomycete sp. RDb3

  ascomycete sp. RH 10-1

  ascomycete sp. RJG-2003

  ascomycete sp. SA5

  ascomycete sp. SPBLF1

  ascomycete sp. Sun29

  ascomycete sp. SV13F8

  ascomycete sp. SV22K11

  ascomycete sp. WRCF-A1

  ascomycete sp. WRCF-A2

  ascomycete sp. WRCF-A3

  ascomycete sp. Zmo22

  ascomycota sp. 99018

  ascomycota sp. 99019

  ascomycota sp. 99032

  ascomycota sp. 99036

  Ascomycota sp. C23

  Ascomycota sp. D42

  Ascomycota sp. P20

  ascomycota sp. pb235

  barley straw ascomycete sp. GS-1

  barley straw ascomycete sp. GS-3

  dematiaceous sp. CL038

  dematiaceous sp. CL087

  dematiaceous sp. CL088

  dematiaceous sp. CL090

  dematiaceous sp. CL094

  dematiaceous sp. CL103

  dematiaceous sp. CL128

  foliar endophyte of Picea glauca sp. A1

  foliar endophyte of Picea glauca sp. A10

  foliar endophyte of Picea glauca sp. A11

  foliar endophyte of Picea glauca sp. A8

  foliar endophyte of Picea glauca sp. B17

  foliar endophyte of Picea glauca sp. B18

  foliar endophyte of Picea glauca sp. E1

  foliar endophyte of Picea glauca sp. E6

  foliar endophyte of Picea glauca sp. H1

  foliar endophyte of Picea glauca sp. H2

  foliar endophyte of Picea glauca sp. I1

  foliar endophyte of Picea glauca sp. I7

  foliar endophyte of Picea glauca sp. I9

  foliar endophyte of Picea glauca sp. J2

  foliar endophyte of Picea glauca sp. J4

  foliar endophyte of Picea glauca sp. K2

  foliar endophyte of Picea glauca sp. L1

  foliar endophyte of Picea glauca sp. L10

  foliar endophyte of Picea glauca sp. L4

  foliar endophyte of Picea glauca sp. L6

  foliar endophyte of Picea glauca sp. L8

  foliar endophyte of Picea glauca sp. M13

  foliar endophyte of Picea glauca sp. M3

  foliar endophyte of Picea glauca sp. M4

  foliar endophyte of Picea glauca sp. M6

  foliar endophyte of Picea glauca sp. N1

  foliar endophyte of Picea glauca sp. N3

  foliar endophyte of Picea glauca sp. N4

  foliar endophyte of Picea glauca sp. O6

  foliar endophyte of Picea glauca sp. P3

  foliar endophyte of Picea glauca sp. Q1

  fungal contaminant of Leptosphaeria sp.

  leotialean sp. cl 3-34

  leotialean sp. cl 7-8

  leotialean sp. cl 8-12

  mycorrhizal sp. UBCS246

  mycorrhizal sp. UBCS9

  cf. Myrothecium sp. 84/HC2

  cf. Myrothecium sp. 87/HC2

  cf. Rotiferophthora sp. 473/LC1

  Ascomycota incertae sedis LinkOut

  Amorphothecaceae LinkOut

  Aporospora LinkOut

  Coccotremataceae LinkOut

  Coniocybaceae LinkOut

  Coryneliales LinkOut

  Diehliomyces LinkOut

  Flammispora LinkOut

  Medeolariales LinkOut

  Mycocaliciales LinkOut

  Myxotrichaceae LinkOut

  Phaeomyces LinkOut

  Protothelenellaceae LinkOut

  Pseudeurotiaceae LinkOut

  Pyrenulales LinkOut

  Sirodesmium LinkOut

  Strigula LinkOut

  Swampomyces LinkOut

  Testudinaceae LinkOut

  Thelenellaceae LinkOut

  Thrombiaceae LinkOut

  Torpedospora LinkOut

  Trichotheliales LinkOut

  Tromeropsis LinkOut

  Xanthopyreniaceae LinkOut

  environmental samples

  endophyte DG vagiga2

  endophyte DG vagiga3

  endophyte DG vagiga4

  endophyte DG vagiga5

  iceman fungal clone 'Sim C-a1'

  iceman fungal clone 'Sim C-a2'

  iceman fungal clone 'Sim C2'

  iceman fungal clone T2709

  iceman fungal clone T44NS-4

  salal root associated fungus UBCTRA 1041.3

  salal root associated fungus UBCTRA 1522.5

  salal root associated fungus UBCTRA 1542.2

  salal root associated fungus UBCTRA 1542.5

  salal root associated fungus UBCtra1.07

  salal root associated fungus UBCtra1.14

  salal root associated fungus UBCtra1011.13

  salal root associated fungus UBCtra1041.9

  salal root associated fungus UBCtra1086.11

  salal root associated fungus UBCtra1086.12

  salal root associated fungus UBCtra1322.2

  salal root associated fungus UBCtra14424

  salal root associated fungus UBCtra1482.11

  salal root associated fungus UBCtra1482.3

  salal root associated fungus UBCtra1522.12

  salal root associated fungus UBCtra1522.2

  salal root associated fungus UBCtra1522.7

  salal root associated fungus UBCtra15222

  salal root associated fungus UBCtra1542.6

  salal root associated fungus UBCtraSeq1.1A

  salal root associated fungus UBCtraSeq46

  salal root associated fungus UBCtraSeq53

  salal root associated fungus UBCtraSeq62

  salal root associated fungus UBCtraSeq66

  salal root associated fungus UBCtraSeq67

  salal root associated fungus UBCtraSeq68

  uncultured ascomycete

  uncultured ascomycete from Acaulospora colossica spore IVA.13

  uncultured ascomycete from Acaulospora colossica spore IVB.3-2

  uncultured ascomycetous yeast

  uncultured ascomycota sp. 93-G7

  uncultured ascomycota sp. JK1-1

  uncultured ascomycota sp. JK1-16

  uncultured ascomycota sp. JK2-17

  uncultured ascomycota sp. JK2-2

  uncultured ascomycota sp. JK2-22

  uncultured ascomycota sp. JK2-4

  uncultured ascomycota sp. JK2-9

  uncultured ascomycota sp. JK3-18

  uncultured ascomycota sp. JK3-21

  uncultured ascomycota sp. JK3-25

  uncultured ascomycota sp. JK3-26

  uncultured ascomycota sp. JK3-30

  uncultured ascomycota sp. JKX-3

  uncultured ascomycote Concarneau_12

  uncultured ascomycote Concarneau_5

  uncultured ascomycote Cons2

  uncultured ascomycote Marennes-Oleron

  uncultured Greenland glacial ice fungus GI685

  uncultured Greenland glacial ice fungus IM124

  uncultured Greenland glacial ice fungus IM132-2

  uncultured Greenland glacial ice fungus IM135-1

  uncultured Greenland glacial ice fungus IM1945-1(1)

  uncultured Greenland glacial ice fungus IM1945-1(2)

  uncultured Greenland glacial ice fungus IM49-2

  uncultured Greenland glacial ice fungus IM571-1

  uncultured Greenland glacial ice fungus IM60-1

  uncultured Greenland glacial ice fungus IM65-3

  uncultured marine ascomycete LIF01

  uncultured marine ascomycete LIF03

  uncultured marine ascomycete LIF04

  uncultured marine ascomycete LIF05

  uncultured marine ascomycete LIF06

  uncultured marine ascomycete LIF09

  uncultured marine ascomycete LIF11

  uncultured marine ascomycete LIF12

  uncultured marine ascomycete LIF14

  uncultured marine ascomycete LIF15

  uncultured marine ascomycete LIF16

  uncultured marine ascomycete LIF17

  uncultured marine ascomycete LIF19

  uncultured marine ascomycete LIF20

  uncultured marine ascomycete LIF22

  uncultured marine ascomycete LIF26

  uncultured marine ascomycete LIF27

  uncultured marine ascomycete LIF36

  uncultured marine ascomycete LIF38

  uncultured marine ascomycete LIF39

  uncultured marine ascomycete SIF02

  uncultured marine ascomycete SIF03

  uncultured marine ascomycete SIF04

  uncultured marine ascomycete SIF05

  uncultured marine ascomycete SIF06

  uncultured marine ascomycete SIF07

  uncultured marine ascomycete SIF08

  uncultured marine ascomycete SIF09

  uncultured marine ascomycete SIF10

  uncultured marine ascomycete SIF12

  uncultured marine ascomycete SIF13

  uncultured marine ascomycete SIF14

  uncultured marine ascomycete SIF15

  uncultured marine ascomycete SIF16

  uncultured marine ascomycete SIF17

  uncultured marine ascomycete SIF19

  uncultured marine ascomycete SIF20

  uncultured marine ascomycete SIF21

  uncultured marine ascomycete SIF22

  uncultured marine ascomycete SIF23

  uncultured marine ascomycete SIF24

  uncultured marine ascomycete SIF25

  uncultured marine ascomycete SIF26

  uncultured marine ascomycete SIF28

  uncultured marine ascomycete SIF29

  uncultured marine ascomycete SIF30

  uncultured marine ascomycete SIF31

  uncultured marine ascomycete SIF32

  uncultured marine ascomycete SIF33

  uncultured marine ascomycete SIF34

  uncultured marine ascomycete SIF37

  uncultured marine ascomycete SIF38

  uncultured mycorrhizal ascomycete

  uncultured phyllosphere ascomycote 1-6

  uncultured phyllosphere ascomycote 1-7

  uncultured phyllosphere ascomycote 1-8

  uncultured rhizosphere ascomycete

  uncultured soil ascomycete

  Basidiomycota (basidiomycetes) LinkOut

  Hymenomycetes LinkOut

  Heterobasidiomycetes LinkOut

  Homobasidiomycetes LinkOut

  mitosporic Hymenomycetes

  unclassified Hymenomycetes

  environmental samples

  Urediniomycetes

  Agaricostilbomycetidae

  Atractiellales

  Erythrobasidium clade

  Microbotryomycetidae

  Mixiaceae

  Urediniomycetidae

  mitosporic Urediniomycetes

  Urediniomycetes incertae sedis

  environmental samples

  Ustilaginomycetes LinkOut

  Entorrhizomycetidae

  Exobasidiomycetidae

  Ustilaginomycetidae

  unclassified Ustilaginomycetes

  environmental samples

  mitosporic Basidiomycota

  Cerinosterus LinkOut

  Jaculispora LinkOut

  unclassified Basidiomycota

  basidiomycete ectomycorrhiza S62

  basidiomycete from Arundinaria gigantea

  basidiomycete from Bashania fargesii

  basidiomycete from Chimonobambusa marmorea

  basidiomycete from Phyllostachys pubescens

  basidiomycete from Pseudosasa japonica

  basidiomycete from Sasa variegata

  basidiomycete from Shibataea kumasaca

  basidiomycete from Yushania exilis

  basidiomycete IEF4

  basidiomycete INF1-A

  basidiomycete INF1-B

  basidiomycete isolate wb382

  basidiomycete isolate wb436

  basidiomycete isolate wb534

  basidiomycete isolate wb551

  basidiomycete isolate wb592

  basidiomycete mycorrhizal isolate EL100

  basidiomycete PM1

  basidiomycete RV94/140

  Brazilian basidiomycete F14

  fungal endophyte Tm3-3

  fungal endophyte Tm3-5

  glacial ice basidiomycete GI254

  Mallorcan basidiomycete 01

  Mallorcan basidiomycete 02

  Mallorcan basidiomycete 03

  Mallorcan basidiomycete 04

  mycorrhizal basidiomycete of Epipogium roseum

  mycorrhizal basidiomycote isolate T01

  mycorrhizal isolate DM3

  oat root associated basidiomycete 00012

  oat root associated basidiomycete 00026

  PAH-contaminated sludge fungus nPF-64

  salal associated fungal clone UBCtra1011_6

  salal associated fungal clone UBCtra1522_15

  salal associated fungal clone UBCtraSeq48

  salal associated fungal isolate UBCtra1255C

  white-rot fungus AH28-2

  white-rot fungus b11

  Woollsia root associated fungus XII

  basidiomycete sp. 2-MF-2004

  basidiomycete sp. 22/2-24

  basidiomycete sp. BEUw1

  basidiomycete sp. CBS599.79

  basidiomycete sp. CBS710.87

  basidiomycete sp. CBS930.72

  basidiomycete sp. cl 1-9

  basidiomycete sp. cl 3-12

  basidiomycete sp. cl 4-3

  basidiomycete sp. cl 5-17

  basidiomycete sp. cl 5-5

  basidiomycete sp. cl 6-7

  basidiomycete sp. cl 9-23

  basidiomycete sp. cl 9-5

  basidiomycete sp. Gr177

  basidiomycete sp. HKUCC 4062

  basidiomycete sp. L3

  basidiomycete sp. L4

  basidiomycete sp. MTCC 5159

  basidiomycete sp. MUT 2750

  basidiomycete sp. OE-31

  basidiomycete sp. olrim302

  basidiomycete sp. olrim303

  basidiomycete sp. olrim499

  basidiomycete sp. olrim516

  basidiomycete sp. Pa

  basidiomycete sp. pm1

  basidiomycete sp. WRCF-B2

  basidiomycete yeast sp. A11

  basidiomycete yeast sp. BG01-7-21-008A-2-1

  basidiomycete yeast sp. BG01-7-22-001C-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG01-7-22-006A-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG01-7-22-009A-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG01-7-23-019A-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG01-8-26-001B-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG01-8-5-001B-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-5-23-001-C2

  basidiomycete yeast sp. BG02-5-23-003I-7

  basidiomycete yeast sp. BG02-5-27-3-2-2

  basidiomycete yeast sp. BG02-5-30-002A-3

  basidiomycete yeast sp. BG02-5-30-002A-7

  basidiomycete yeast sp. BG02-5-30-004A-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-5-30-005A-4

  basidiomycete yeast sp. BG02-5-30-005A-5

  basidiomycete yeast sp. BG02-6-15-006A-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-6-6-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-6-6-1-5

  basidiomycete yeast sp. BG02-6-6-1-9

  basidiomycete yeast sp. BG02-6-6-2-5

  basidiomycete yeast sp. BG02-6-9-2

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-13-014-4-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-14-002A-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-15-015A-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-16-015A-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-17-001A-1-3

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-18-013E-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-18-013E-1-3

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-18-032B-1-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-20-006A-2-1

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-20-011B-1-2

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-21-004G-1-4

  basidiomycete yeast sp. BG02-7-21-004Q-1-4

  basidiomycete yeast sp. BG98-12-9-1-2

  basidiomycete yeast sp. BG98-9-24-3-1

  basidiomycete yeast sp. HA1554

  basidiomycete yeast sp. HB1047

  basidiomycota sp. 6/97-17

  basidiomycota sp. 6/97-58

  basidiomycota sp. 6/97-6

  basidiomycota sp. 99028

  basidiomycota sp. Chiang 2499

  basidiomycota sp. Collyb2-39

  basidiomycota sp. Gr86

  basidiomycota sp. MS1167

  basidiomycota sp. MS191

  basidiomycota sp. MS325

  leaf litter basidiomycete sp. 1/1-13

  leaf litter basidiomycete sp. 1/1-34.2

  leaf litter basidiomycete sp. 1/1-47

  leaf litter basidiomycete sp. 12/2-11

  leaf litter basidiomycete sp. 12/2-27

  leaf litter basidiomycete sp. 12/2-9.1

  leaf litter basidiomycete sp. 13/2-11

  leaf litter basidiomycete sp. 13/2-48

  leaf litter basidiomycete sp. 14/2-27

  leaf litter basidiomycete sp. 15/2-40

  leaf litter basidiomycete sp. 16/2-36

  leaf litter basidiomycete sp. 18/2-28

  leaf litter basidiomycete sp. 19/2-32

  leaf litter basidiomycete sp. 2/1-41

  leaf litter basidiomycete sp. 21/1-16

  leaf litter basidiomycete sp. 23/2-14

  leaf litter basidiomycete sp. 3/1-44

  leaf litter basidiomycete sp. 4/1-33

  leaf litter basidiomycete sp. 6/1-30

  leaf litter basidiomycete sp. 7/1-43

  leaf litter basidiomycete sp. Collyb2-39

  leaf litter basidiomycete sp. MSG18

  mycorrhizal sp. EL1

  environmental samples

  iceman fungal clone T18217

  iceman fungal clone T44NS-7

  uncultured basidiomycete

  uncultured basidiomycete yeast

  uncultured basidiomycota sp. 93-G6

  uncultured basidiomycota sp. 93-G9

  uncultured basidiomycota sp. 94-14

  uncultured basidiomycota sp. 94-15

  uncultured basidiomycota sp. 94-16

  uncultured basidiomycota sp. 94-17

  uncultured basidiomycota sp. 94-18

  uncultured basidiomycota sp. 94-G11

  uncultured basidiomycota sp. 94-G11A

  uncultured basidiomycota sp. 94-G11B

  uncultured basidiomycota sp. 94-G12A

  uncultured basidiomycota sp. 94-G12B

  uncultured basidiomycota sp. 94-G13

  uncultured basidiomycota sp. 96-G1

  uncultured basidiomycota sp. 96-G3

  uncultured basidiomycota sp. 96-G6

  uncultured basidiomycota sp. p1-9

  uncultured basidiomycote Cons3

  uncultured basidiomycote Marennes-Oleron_12

  uncultured basidiomycote Marennes-Oleron_21

  uncultured ectomycorrhiza (Basidiomycota)

  uncultured fungal associate of Acromyrmex octospinosus

  uncultured fungal symbiont of Acromyrmex octospinosus

  uncultured Greenland glacial ice fungus IM49-3

  uncultured mycorrhizal basidiomycete

  uncultured rhizosphere basidiomycete

  uncultured soil basidiomycete

  Chytridiomycota LinkOut

  Blastocladiales LinkOut

  Blastocladiaceae LinkOut

  Catenariaceae LinkOut

  Coelomomycetaceae LinkOut

  Physodermataceae LinkOut

  Chytridiales LinkOut

  Chytridiaceae LinkOut

  Cladochytriaceae LinkOut

  Endochytriaceae

  Megachytriaceae LinkOut

  Synchytriaceae LinkOut

  unclassified Chytridiales

  Chytridiales incertae sedis

  environmental samples

  Monoblepharidales LinkOut

  Gonapodyaceae LinkOut

  Harpochytriaceae

  Monoblepharidaceae

  Oedogoniomycetaceae

  Monoblepharidales incertae sedis

  Neocallimastigales

  Neocallimastigaceae

  Spizellomycetales

  Olpidiaceae LinkOut

  Spizellomycetaceae

  unclassified Spizellomycetales

  Spizellomycetales incertae sedis

  environmental samples

  uncultured chytridiomycete

  uncultured rhizosphere chytridiomycete

  uncultured Spizellomyces

  Glomeromycota

  Glomeromycetes

  Archaeosporales

  Diversisporales

  Glomerales LinkOut

  Paraglomerales

  unclassified Glomeromycota

  Glomeromycete sp. S46

  environmental samples

  uncultured glomeromycete

  Microsporidia (microsporidians) LinkOut

  Apansporoblastina

  Caudosporidae

  Enterocytozoonidae

  Mrazekiidae

  Nosematidae LinkOut

  Spraguidae

  Tubulinosematidae

  Unikaryonidae

  Endoreticulatus LinkOut

  Endoreticulatus bombycis

  Endoreticulatus schubergi

  Endoreticulatus sp.

  Endoreticulatus sp. CHW-2004 Bulgaria

  Endoreticulatus sp. CHW-2004 Taiwan

  Gurleyidae

  Gurleya LinkOut

  Hazardia LinkOut

  Marssoniella LinkOut

  Nadelsporidae

  Nadelspora LinkOut

  Ordosporidae

  Ordospora LinkOut

  Pansporablastina

  Amblyosporidae

  Burenellidae

  Dubosqiidae

  Glugeidae LinkOut

  Pleistophoridae LinkOut

  Polydispyrenia LinkOut

  Thelohaniidae LinkOut

  Tuzetiidae

  Pereziidae

  Ameson LinkOut

  Pseudonosematidae

  Bryonosema LinkOut

  Pseudonosema LinkOut

  Trichonosema LinkOut

  Tetramicriidae

  Tetramicra LinkOut

  unclassified Microsporidia

  Antonospora LinkOut

  Dictyocoela LinkOut

  Edhazardia LinkOut

  Fibrillanosema LinkOut

  Kabatana LinkOut

  Microsporidium LinkOut

  Myosporidium LinkOut

  Oligosporidium LinkOut

  Pseudoloma LinkOut

  Trichotuzetia LinkOut

  Visvesvaria LinkOut

  unidentified microsporidian GHB1

  unidentified microsporidian MYX1

  unidentified microsporidian S1

  Zygomycota LinkOut

  Trichomycetes LinkOut

  Harpellales LinkOut

  Zygomycetes LinkOut

  Dimargaritales LinkOut

  Endogonales LinkOut

  Entomophthorales LinkOut

  Kickxellales LinkOut

  Mortierellales LinkOut

  Mucorales (pin moulds) LinkOut

  Zoopagales LinkOut

  unclassified Zygomycetes

  environmental samples

  unclassified Zygomycota

  Nephridiophagidae

  zygomycete sp. FFI 6

  zygomycete sp. FFI 9

  zygomycete sp. GFI 1

  zygomycete sp. GFI 2

  zygomycete sp. GFI 5

  zygomycete sp. GFI 7

  zygomycete sp. olrim272

  zygomycete sp. olrim287

  zygomycete sp. olrim313

  zygomycete sp. olrim370

  zygomycete sp. olrim448

  zygomycete sp. olrim456

  zygomycete sp. olrim922

  environmental samples

  uncultured rhizosphere zygomycete

  uncultured soil zygomycete

  uncultured zygomycete

  uncultured zygomycete JK1-14

  unclassified Fungi

  beech leaf mycelium 1

  ectomycorrhiza of Salix reinii

  ectomycorrhizal isolate ECM 133

  ectomycorrhizal isolate ECM 189

  ectomycorrhizal isolate ECM 2

  ectomycorrhizal isolate ECM 202

  ectomycorrhizal isolate ECM 224

  ectomycorrhizal isolate ECM 289

  ectomycorrhizal isolate ECM 307

  ectomycorrhizal isolate ECM 31

  ectomycorrhizal isolate ECM 57

  ectomycorrhizal isolate ECM 58

  ectomycorrhizal isolate ECM 72

  ectomycorrhizal isolate ECM 95

  ectomycorrhizal root tip 110_Ny1.B1-23.2

  ectomycorrhizal root tip 116_Ny1.B1-1.1

  ectomycorrhizal root tip 117_Ny1.B2-4.1

  ectomycorrhizal root tip 121_Ny1.B2-9.3

  ectomycorrhizal root tip 132_Ny1.C-23.1

  ectomycorrhizal root tip 133_Ny1.C-23.1

  ectomycorrhizal root tip 145-sepB_Ny2.E1-7.1

  ectomycorrhizal root tip 158_Ny2.E2-26.5

  ectomycorrhizal root tip 159_Ny2.B1-17.1

  ectomycorrhizal root tip 162_Ny2.B1-26.1

  ectomycorrhizal root tip 165-sepB_Ny2.B1-27.3

  ectomycorrhizal root tip 168_Ny2.B2-17.1

  ectomycorrhizal root tip 169_Ny2.B2-26.1

  ectomycorrhizal root tip 176_Ny2.C-29.1

  ectomycorrhizal root tip 180_Ny2.C-29.5

  ectomycorrhizal root tip 203_Ny3.O-32.2

  ectomycorrhizal root tip 214_Ny3.E1-50.1

  ectomycorrhizal root tip 217_Ny3.E2-19.2

  ectomycorrhizal root tip 229-sepB_Ny3.E2-30.3

  ectomycorrhizal root tip 237-sepB_Ny3.1.B2-30.1

  ectomycorrhizal root tip 238_Ny3.B2-34.1

  ectomycorrhizal root tip 23_Ny1.O-13.2

  ectomycorrhizal root tip 240_Ny3.B2-34.3

  ectomycorrhizal root tip 24_Ny1.O-13.3

  ectomycorrhizal root tip 250_Ny3.C-35.2

  ectomycorrhizal root tip 255-4b_Ny2.EB-14.1

  ectomycorrhizal root tip 270_Ny1.O-22.1

  ectomycorrhizal root tip 277_Ny1.O-37.5

  ectomycorrhizal root tip 3-sepB_Ny1.O-1.3

  ectomycorrhizal root tip 32_Ny1.O-12.5

  ectomycorrhizal root tip 45_Ny1.E1-15.1

  ectomycorrhizal root tip 49_Ny1.E1-18.1

  ectomycorrhizal root tip 55-sepA_Ny1.E2-22.3

  ectomycorrhizal root tip 55-sepB_Ny1.E2-22.3

  ectomycorrhizal root tip 57_Ny1.E2-8.1

  ectomycorrhizal root tip 69_Ny1.E2-17.1

  ectomycorrhizal root tip 70_Ny1.E2-17.2

  ectomycorrhizal root tip 74_Ny1.EB-4.1

  ectomycorrhizal root tip 7_Ny1.O-3.2

  ectomycorrhizal root tip 81-sepA_Ny1.EB-17.1

  ectomycorrhizal root tip 81-sepB_Ny1.EB-17.1

  ectomycorrhizal root tip 93-sepA_Ny1.EB-23.5

  Epacris microphylla root associated fungus 1

  Epacris microphylla root associated fungus 10

  Epacris microphylla root associated fungus 11

  Epacris microphylla root associated fungus 12

  Epacris microphylla root associated fungus 13

  Epacris microphylla root associated fungus 14

  Epacris microphylla root associated fungus 15

  Epacris microphylla root associated fungus 16

  Epacris microphylla root associated fungus 17

  Epacris microphylla root associated fungus 18

  Epacris microphylla root associated fungus 19

  Epacris microphylla root associated fungus 2

  Epacris microphylla root associated fungus 20

  Epacris microphylla root associated fungus 21

  Epacris microphylla root associated fungus 22

  Epacris microphylla root associated fungus 23

  Epacris microphylla root associated fungus 24

  Epacris microphylla root associated fungus 25

  Epacris microphylla root associated fungus 26

  Epacris microphylla root associated fungus 27

  Epacris microphylla root associated fungus 28

  Epacris microphylla root associated fungus 29

  Epacris microphylla root associated fungus 3

  Epacris microphylla root associated fungus 30

  Epacris microphylla root associated fungus 31

  Epacris microphylla root associated fungus 32

  Epacris microphylla root associated fungus 33

  Epacris microphylla root associated fungus 34

  Epacris microphylla root associated fungus 35

  Epacris microphylla root associated fungus 36

  Epacris microphylla root associated fungus 37

  Epacris microphylla root associated fungus 38

  Epacris microphylla root associated fungus 39

  Epacris microphylla root associated fungus 4

  Epacris microphylla root associated fungus 5

  Epacris microphylla root associated fungus 6

  Epacris microphylla root associated fungus 7

  Epacris microphylla root associated fungus 8

  Epacris microphylla root associated fungus 9

  Epacris pulchella root associated fungus EP1

  Epacris pulchella root associated fungus EP12

  Epacris pulchella root associated fungus EP13

  Epacris pulchella root associated fungus EP14

  Epacris pulchella root associated fungus EP15

  Epacris pulchella root associated fungus EP17

  Epacris pulchella root associated fungus EP18

  Epacris pulchella root associated fungus EP19

  Epacris pulchella root associated fungus EP2

  Epacris pulchella root associated fungus EP20

  Epacris pulchella root associated fungus EP21

  Epacris pulchella root associated fungus EP22

  Epacris pulchella root associated fungus EP23

  Epacris pulchella root associated fungus EP26

  Epacris pulchella root associated fungus EP27

  Epacris pulchella root associated fungus EP3

  Epacris pulchella root associated fungus EP34

  Epacris pulchella root associated fungus EP35

  Epacris pulchella root associated fungus EP36

  Epacris pulchella root associated fungus EP4

  Epacris pulchella root associated fungus EP42

  Epacris pulchella root associated fungus EP43

  Epacris pulchella root associated fungus EP49

  Epacris pulchella root associated fungus EP50

  Epacris pulchella root associated fungus EP51

  Epacris pulchella root associated fungus EP52

  Epacris pulchella root associated fungus EP53

  Epacris pulchella root associated fungus EP54

  Epacris pulchella root associated fungus EP55

  Epacris pulchella root associated fungus EP56

  Epacris pulchella root associated fungus EP57

  Epacris pulchella root associated fungus EP58

  Epacris pulchella root associated fungus EP7

  Epacris pulchella root associated fungus EP8

  Epacris pulchella root associated fungus EP9

  epistomatal fungus 'Bracebridge'

  fungal contaminant of QPX isolate

  fungal endophyte MSU-2259

  fungal isolate from Newtonia buchananii seed

  fungal isolate from Newtonia buchananii wood

  mycorrhizal root tip MC1

  oat root associated fungus 00011

  oat root associated fungus 00045

  oat root associated fungus 00047

  sterile fungus F-002,496

  ectomycorrhizal fungal sp. DI-2003

  epacrid root endophyte sp. EMK 1-29-8

  epacrid root endophyte sp. EMK1.26.7

  epacrid root endophyte sp. EMK2.23.8

  epacrid root endophyte sp. EPK 2.15

  epacrid root endophyte sp. EPK1-1

  epacrid root endophyte sp. EPK1.7

  epacrid root endophyte sp. EPTK 1-26-7

  epacrid root endophyte sp. LMK 3.31

  epacrid root endophyte sp. LMK 3.32

  epacrid root endophyte sp. LMK 3.7

  epacrid root endophyte sp. RK 2.1

  epacrid root endophyte sp. RK1-11

  epacrid root endophyte sp. RK2-9

  epacrid root endophyte sp. RK2.4

  fungal endophyte sp. CEY 01

  fungal endophyte sp. CEY 02

  fungal endophyte sp. CEY 03

  fungal endophyte sp. CEY 04

  fungal endophyte sp. CEY 05

  fungal endophyte sp. CEY 06

  fungal endophyte sp. CEY 07

  fungal endophyte sp. CEY 08

  fungal endophyte sp. CEY 09

  fungal endophyte sp. CEY 10

  fungal endophyte sp. CEY 11

  fungal endophyte sp. CEY 12

  fungal endophyte sp. CEY 13

  fungal endophyte sp. CEY 14

  fungal endophyte sp. CEY 15

  fungal endophyte sp. CEY 16

  fungal endophyte sp. CEY 17

  fungal endophyte sp. CEY 18

  fungal endophyte sp. CEY 19

  fungal endophyte sp. CEY 20

  fungal endophyte sp. CEY 21

  fungal endophyte sp. CEY 22

  fungal endophyte sp. CEY 23

  fungal endophyte sp. CEY 24

  fungal endophyte sp. CEY 25

  fungal endophyte sp. CR216

  fungal endophyte sp. CR265

  fungal endophyte sp. CR310

  fungal endophyte sp. CR38

  fungal endophyte sp. CR47

  fungal endophyte sp. CR475

  fungal endophyte sp. CR483

  fungal endophyte sp. CR493

  fungal endophyte sp. CR513

  fungal endophyte sp. CR61

  fungal endophyte sp. CR97

  fungal endophyte sp. J1

  fungal endophyte sp. J26

  fungal endophyte sp. J30

  fungal endophyte sp. J48

  fungal sp. 'melon seed'

  fungal sp. 1.20

  fungal sp. 1.20bis

  fungal sp. 10.33

  fungal sp. 10.34

  fungal sp. 10.42

  fungal sp. 10.43

  fungal sp. 11.25

  fungal sp. 11.44

  fungal sp. 11.45

  fungal sp. 11.46

  fungal sp. 13.37

  fungal sp. 16.24

  fungal sp. 16.30

  fungal sp. 16.40

  fungal sp. 18.32

  fungal sp. 18.36

  fungal sp. 19.19

  fungal sp. 21.31

  fungal sp. 21.49

  fungal sp. 21.50

  fungal sp. 25.18

  fungal sp. 25.27

  fungal sp. 25.28

  fungal sp. 25.29

  fungal sp. 25.31

  fungal sp. 25.36

  fungal sp. 27.20

  fungal sp. 27.37

  fungal sp. 28.26

  fungal sp. 28.4

  fungal sp. 28.43

  fungal sp. 31.44

  fungal sp. 31.51

  fungal sp. 32.20

  fungal sp. 32.27

  fungal sp. 32.40

  fungal sp. 4.31

  fungal sp. 4.32

  fungal sp. 4.48

  fungal sp. 5.46

  fungal sp. 8.30

  fungal sp. 8.31

  fungal sp. 8.33

  fungal sp. 8.42

  fungal sp. 8.43

  fungal sp. 8.48

  fungal sp. 8.57

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น