การกระเจิงของแสง

ใครสามารถให้คำตอบได้บ้างว่า ทำไมเราถึงเห็นท้องฟ้าในตอนเช้าเป็นสีฟ้า แล้วเห็นท้องฟ้าในตอนเย็นเป็นสีแดง มันเกียวกับแสงตรงไหนความคิดเห็นที่ 1 

GFK vcharkarn veditor
13 ส.ค. 2548 07:36ความคิดเห็นที่ 2

bankbagam@hotmail.com (Guest)
19 พ.ย. 2548 16:32
 1. สีของท้องฟ้า

  สีของท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ตอนกลางวันท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ส่วนตอนเช้าและตอนเย็นท้องฟ้าเป็นสีส้มแดง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะ “การกระเจิงของแสง” (Scattering of light) คลื่นแสงแต่ละสีมีขนาดความยาวคลื่นไม่เท่ากัน เมื่อตกกระทบโมเลกุลของอากาศ ก็จะเกิดการกระเจิงของแสงที่แตกต่างกันออกไป คล้ายกับการที่คลื่นของน้ำเมื่อกระแทกกับเขื่อน ถ้าขนาดของคลื่นเล็กกว่าเขื่อน (<d) คลื่นก็จะกระเจิงหรือสะท้อนกลับ แต่ถ้าขนาดของคลื่นใหญ่กว่าเขื่อน (>d) คลื่นก็จะเคลื่อนที่ข้ามเขื่อนไปได้  ภาพที่ 1 การกระเจิงของแสง

  ปัจจัยของการกระเจิงของแสง

  ขนาดความยาวคลื่น: แสงสีน้ำเงินมีคลื่นสั้น แสงสีแดงมีคลื่นยาว แสงคลื่นสั้นเกิดการกระเจิงได้ดีกว่าแสงคลื่นยาว

  ขนาดของอุปสรรค: โมเลกุลของก๊าซในบรรยากาศมีขนาดเล็ก ส่วนโมเลกุลของไอน้ำ และฝุ่นที่แขวนลอยในบรรยากาศมีขนาดใหญ่

  มุมที่แสงตกกระทบกับบรรยากาศ: แสงอาทิตย์เวลาเที่ยงทำมุมชันกับพื้นโลก แสงเดินทางผ่านมวลอากาศเป็นระยะทางสั้น ทำให้แสงเดินทางผ่านอุปสรรคไม่มากนัก ส่วนในตอนเช้าและตอนเย็นแสงอาทิตย์ทำมุมลาดกับพื้นโลก แสงเดินทางผ่านมวลอากาศเป็นระยะทางยาว ทำให้อุปสรรคตามทางเดินของแสงมีมาก

  ปริมาณสารแขวนลอยในอากาศ: ในช่วงเวลาบ่ายและเย็น อากาศและพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูง มีฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศมาก เป็นอุปสรรคขวางกั้นทางเดินของแสง  ภาพที่ 2 การเคลื่อนที่ข้ามโมเลกุลอากาศของคลื่น  ท้องฟ้าเวลากลางวัน

  แสงอาทิตย์ทำมุมชันกับพื้นโลก แสงเดินทางผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางสั้น อุปสรรคที่กีดขวางมีน้อย แสงสีม่วง คราม และน้ำเงิน มีความยาวคลื่นเล็กกว่าโมเลกุลของอากาศจึงกระเจิงไปบนท้องฟ้าในหลายทิศทาง ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ในบริเวณที่มีมลภาวะทางอากาศน้อย เช่น ตามเกาะในทะเล เราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงิน ส่วนในบริเวณที่มีมลภาวะ มีสารแขวนลอยในอากาศมาก แสงสีเขียวและสีเหลืองจะเกิดการกระเจิงด้วย เราจึงมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อน  ภาพที่ 3 ท้องฟ้าเวลากลางวัน

  หมายเหตุ: แม้ว่ารังสีจากดวงอาทิตย์มีความยาวคลื่นที่ให้พลังงานสูงสุด (lmax) อยู่ในย่านสีเหลือง แต่เราจะมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีขาวในเวลากลางวัน เนื่องจากความเข้มของแสงอาทิตย์มีมาก

  ท้องฟ้าเวลาเช้า และเวลาเย็น

  แสงอาทิตย์ทำมุมลาดกับพื้นโลก แสงเดินทางผ่านมวลอากาศเป็นระยะทางยาว อุปสรรคที่ขวางกั้นมีมาก แสงสีม่วง คราม และน้ำเงิน ไม่สามารถเดินทางผ่านอุปสรรคไปได้ จึงกระเจิงอยู่รอบนอก ส่วนแสงสีเหลือง ส้ม และแดง กระเจิงในแนวราบตามแนวลำแสง ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์และท้องฟ้าในบริเวณใกล้เคียงเป็นสีแดง  หมายเหตุ: ท้องฟ้าเวลาเย็นมีสีแดงมากกว่าตอนรุ่งเช้า เนื่องจากอุณหภูมิสูงในตอนบ่าย ทำให้มีฝุ่นละอองในอากาศมากกว่าตอนเช้า ประกอบกับฝุ่นละอองในอากาศถูกชะล้างด้วยน้ำค้างในตอนเช้ามืด ดังนั้นตอนเย็นจึงมีการกระเจิงของแสงสีแดงมากกว่าตอนเช้า  ภาพที่ 4 ท้องฟ้ารุ่งเช้าและยามเย็นความคิดเห็นที่ 3

ครู...ชิต vcharkarn veditor
19 พ.ย. 2548 17:51
 1. แนะนำอีกลิงค์ครับ
  http://www.lesa.in.th/energy/em_wave/scattering/scattering.htmความคิดเห็นที่ 4

เด็กเกรต3
19 พ.ย. 2548 22:57
 1. เมื่อแสงตกกระทบพื้นผิว แล้วสะท้อนกลับออก เราเรียกว่าเกิด การสะท้อนของแสง (reflection)  แสงส่วนที่สะท้อนออก หากไม่ได้เป็นลำเดียวอย่างตอนเข้ามา แต่กระจัดกระจายออกเป็นหลายๆลำแสง ก็ไม่เรียกว่าการสะท้อน ก็เรียกว่า เป็น การกระเจิงแสง Scattering การกระเจิงแสงนี้ แยกได้สองแบบตามลักษณะการกระจายพลังงานคือ  ๑ การกระเจิง ที่พลังงานรวมก่อนและหลังต่างกัน คือแสงสูญพลังงานไปส่วนหนึ่ง เรียกว่าเป็นการสะท้อนแบบ Inelastic Scattering พลังงานที่สูญไป ทำให้แสงสะท้อนออกมาคนละความถี่กับตอนที่เข้าไป อาจทำให้กลายเป็นคนละคลื่นไปเลย หรืออย่างน้อยๆก็กลายเป็นคนละสีไป  ๒ การกระเจิงแบบเด้งดี๋ง Elastic Scattering ที่พลังงานก่อนเข้า เท่ากันกับพลังงานรวมที่กระเจิงออกมา การกระเจิงแบบนี้ ที่กำหนดด้วยลักษณะทางกายภาพ คือขนาดของวัตถุ กำหนดการกระเจิงให้แตกต่างกัน  หยดน้ำเล็กๆที่ประกอบกันเป็นเมฆ มีขนาดประมาณไม่เกิน 1 uM(micrometer = 1 mm) แต่ในบรรยากาศ มีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดคือ โมเลกุลของอากาศหรือก๊าซต่างๆ ที่มีขนาดเล็กลงไปอีกมากๆๆๆๆ การกระเจิง ก็ต่างกันไป เพราะแสงมีความยาวคลื่นต่างกัน ก็กระเจิงออกจากพื้นผิวเดียวกันต่างกัน สำหรับโมเลกุลของก๊าซที่มีขนาดเล็กมากๆ พอๆกับความยาวคลื่นใดคลื่นหนึ่ง ก็มักจะสะท้อนกลับคลื่นนั้นๆได้ดีกว่าคลื่นตัวอื่นที่ยาวสั้นต่างกันออกไป  การกระเจิงแบบ Inelastic ที่สำคัญมีสองอย่างคือ Mie Scattering และ Rayleigh Scattering ตอนนี้จะขอพูดถึงแบบ Rayleigh ก่อนนะคะ  การกระเจิงแบบ เรลี่ คือ การกระเจิงแบบเลือกที่รักมักที่ชัง โมเลกุลของก๊าซในบรรยากาศของเรา จะกระเจิงแสงสีฟ้าได้ดีกว่า โดยเฉพาะก็คือ โมเลกุลของก๊าซอ๊อกซิเจน และไนโตรเจน จะกระเจิงแสงสีฟ้าได้ดีกว่าสีแดงที่มีความยาวคลื่นมากกว่าสีฟ้า  แต่ความจริงแล้ว แสงสีม่วงก็ยิ่งกระเจิงได้ดีกว่าแสงสีฟ้าตั้ง ๑๖ เท่าแน่ะค่ะ แต่ในเรติน่าของคนเรา มีประสาทรับแสงที่ไวต่อแสงสีฟ้ามากกว่าสีม่วงค่ะ เลยมองไม่ค่อยเห็นส่วนที่เป็นสีม่วง แต่จะเห็นสีฟ้ามากกว่า  รูปแสดงการกระเจิงแบบ Rayleigh ค่ะ

  พวงร้อย วันที่ 18 ต.ค. 2544 02:50:24

  ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2  เพราะว่าโมเลกุลของอากาศมันเลือกกระเจิงแสงสีฟ้าออกไปมากกว่าสีอื่น เราจึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าค่ะ เมื่อลำแสงจากดวงอาทิตย์ ผ่านบรรยากาศเข้ามาตรงหัว หรือเกือบตรงหัว แสงที่เดิมทีเป็นสีขาวก็แยกตัวออกด้วยการกระเจิงกลายเป็นมีสีฟ้ามากกว่าเพื่อน  แต่ตอนเย็นหรือตอนเช้า แดดเข้ามาเฉียงๆ เป็นมุมทแยงกับพื้นโลก ก็ต้องผ่านบรรยากาศหนาขึ้นมาก จนแสงสีฟ้ากระเจิงออก ส่วนหนึ่งจะหายไปในอวกาศ ทำให้แสงที่เหลือ ซึ่งเป็นพวกสีส้มสีแดง มีอิทธิพลมากขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ เมื่อเข้าเวลาเย็นลงท้องฟ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปทางสีส้มมากขึ้น  พวงร้อย วันที่ 18 ต.ค. 2544 02:54:08

  ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3  รูปนี้จะเห็นได้ถนัดว่า มุมที่ต่างกันของแดดที่เข้าตาเรา จะทำให้เรามองเห็นสีต่างกันไปค่ะ ด้านซ้ายจะเห็นว่า ชั้นของบรรยากาศเมื่อแสงเข้ามาตรงๆ จะบางกว่าเมื่อเข้ามาในมุมทแยงมากกว่ามากเลยค่ะ ในรูปขวา เมื่อแสงทแยงมากๆเข้าจนกลายเป็นมุมราบ สีฟ้าที่กระเจิงออกไปก็หายไปในอวกาศเลยค่ะ อันนี้คงอธิบายได้ว่า ทำไมฟ้าจึงเป็นสีแดงเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกเท่านั้น เพราะต้องรอให้แสงอาทิตย์เกือบจะเป็นมุมราบแล้วเท่านั้น ถึงจะกำจัดแสงสีฟ้า ด้วยการที่มันกระเจิงออกไปในอวกาศ ได้มากพอจนแสงสีแดงเด่นชัดขึ้นมา  พวงร้อย วันที่ 18 ต.ค. 2544 02:57:09

  ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4  กำลังพยายามแก้ให้ครับ แต่ยังแก้ไม่ได้ แหะๆๆๆ  ผมว่าถ้าน้องยากจะทดลองเรื่องนี้ก็ทำได้ไม่ยากครับ

  หาตู้ปลาซักตู้หนึ่ง เอาที่ใหญ่พอสมควร จะให้คุณครูช่วยหามาก็ได้

  ใส่น้ำลงไปให้เยอะหน่อย จะเต็มก็ได้ไม่ว่ากัน

  แล้วก็หาพวกปูนขาว หรือแป้งมันก็ได้ มาละลายน้ำให้ขุ่นๆ

  (พยามหาสีขาวๆ หน่อย เพราะจะได้สังเกตุปรากฎการณ์ชัดๆ)

  จากนั้นก็เอาโคมไฟที่ให้แสงสีขาว ( อาจจะใช้หลอดประหยัดไฟก็ได้)

  ส่องเข้าที่ด้านข้างๆใดข้างหนึ่งของตู้ปลา แล้วลองสังเกตุดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น

  ลองมองดูด้านหน้าตู้ปลาจะเห็นน้ำที่เคยขุ่นขาวๆ ออกสีฟ้าๆ

  นั่นคือแสงสีฟ้า กระเจิงออกมาจากฝุ่น หรือ แป้ง ที่ลอยอยู่ในน้ำครับ

  แต่ถ้าเราไปมองที่ด้านข้างอีกข้างหนึ่งของตู้ปลา ลองมองที่ดวงไฟ

  จะเห็นว่าดวงไฟออกสีแดงหน่อยๆ นั่นคือ แสงสีฟ้าที่อยู่ในแสงขาว

  กระเจิงออกไป เลยเหลือแต่แสงสีแดงมาเข้าตาเรา

  ปรากฎการณ์เดียวกันก็เกิดขึ้นกับแสงที่ผ่านเข้ามาในบรรยากาศของโลกครับ  ลองไปทดลองดูแล้วช่วยมาบอกพี่ๆด้วยว่าได้ผลหรือเปล่า  Jor วันที่ 18 ต.ค. 2544 03:15:48

  ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5  ขอบคุณมากนะคะ คุณจ้อ  ไหนๆก็ไหนๆแล้ว อธิบายไปถึงสาเหตุว่า ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าในตอนกลางวัน และทำไมถึงเป็นสีแดงตอนเช้ากับตอนเย็น เพื่ออธิบาย Inelastic scattering แบบ Mie ให้ครบชุดไปเลยค่ะ  ทำไมเมฆเป็นสีขาว  เพราะเมฆประกอบด้วยหยดน้ำกลมๆ ซึ่งมีขนาดกำลังดีให้กระเจิงแสงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังว่าจะกระเจิงสีไหนได้ดีกว่าสีไหน เลยกระเจิงออกไปทุกๆสีเท่าๆกัน เมื่อเข้ามาถึงตาของเรา ก็กลับไปรวมกันใหม่ให้เห็นเป็นสีขาวอีกน่ะค่ะ  รูปการกระเจิงแบบ Mie Scattering  พวงร้อย วันที่ 18 ต.ค. 2544 04:35:53

  ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6  เราจึงเห็นเมฆเป็นสีขาว ที่ข้างใต้เมฆเป็นสีเทาๆ ก็เพราะแสงแดดส่วนมากส่องไม่ถึงน่ะค่ะ ที่ทะลุลงไปได้ก็มี เมฆฝนก็เหมือนกัน มันมีมากจนแสงแดดส่องไม่ถึงหลายๆส่วน คนที่เคยขึ้นเครื่องบินคงสังเกตได้ เวลาเครื่องบินทะยานทะลุเมฆ เราจะไม่เห็นเมฆทึบๆเหมือนที่เห็นเมื่อมองจากพื้นดิน แต่เมฆจะเป็นหมอกบางๆที่แสงส่องผ่านได้บ้าง เมื่อประกอบชั้นหนาๆกันไปเข้า แสงที่ส่องทะลุมาข้างล่างได้ก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆ ทำให้เราเห็นสีของเมฆคล้ำลงเมื่อเข้าใกล้ฐานเมฆลงมาน่ะค่ะ  สำหรับเมฆฝนที่มืดคล้ำมาก ก็เพราะมันมีความหนาแน่นมาก แสงส่องผ่านได้น้อยลงๆเมื่อความหนาแน่นของไอน้ำในเมฆฝนมีมากขึ้นๆ เมื่อไม่มีแสงส่องเข้ามามันก็เลยดูมืดๆไปค่ะ  พวงร้อย วันที่ 18 ต.ค. 2544 04:39:08

  ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7  ขอย้อนกลับไปความเห็นที่สามนะคะ (ขออภัยที่ต้องให้กลับไปกลับมา ลืมไปหน่อยค่ะ) นั่นเป็นภาพอาทิตย์ตกดินตามปกติ  แต่หากมีอนุภาคในบรรยากาศที่ผิดปกติไป ก็จะทำให้การกระเจิงแสงเปลี่ยนไป อนุภาคที่มากขึ้น หากมีขนาดกำลังเหมาะ ก็จะกระเจิงสีบางอย่างออกไปให้สีของท้องฟ้าตอนตะวันตกดินเปลี่ยนไปอีก  ที่มีบ่อยก็สภาพมลพิษในอากาศ อาจจะเกิดมาจากเขม่าจากไฟไหม้ เขม่าควันละเอียดที่ลอยขึ้นไปสูง ก็ช่วยไปกระเจิงแสงสีฟ้า และหรือรวมทั้งแสงสีเขียว ออกไปได้มากขึ้น ท้องฟ้าก็เป็นสีแดงคล้ำยั่งขึ้นไปอีก  หรือในกรณีที่เกิดภูเขาไฟ พวก aerosol ที่เป็นรูปหยดน้ำเล็กๆมากๆ ลอยขึ้นไปในบรรยากาศชั้นสูง ทำให้คนที่อยู่ไกลออกไป จะเห็นสีของท้องฟ้าแดงจัเยิ่งขึนไปอีก  ตอนที่เกิดระเบิดภูแขาไฟที่พินาทูโบในฟิลิปปินส์ พระอาทิตย์ตกดินที่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐ มีสีสดสวยผิดปกติเป็นเดือนๆเลยค่ะ  เป็นรางวัลทดแทนจากธรรมชาติในยามมนุษย์เกิดความสูญเสียอย่างหนึ่งมังคะ  ภาพเปรียบเทียบกับข้อ ๓ ข้างบน ที่เมื่้อมีภาวะมลพิษ ท้องฟ้าจะดูมีสีแดงมากขึ้น เพราะอนุภาคที่เพิ่มขึ้น ช่วยกระเจิงแสงสีอื่นออกไปออกไปมากขึ้น เหลือแต่สีแดงที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดใน visible light มาให้เราเห็นความคิดเห็นที่ 5

น้องนู๋ (Guest)
16 ม.ค. 2549 09:07
 1. ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดี ๆความคิดเห็นที่ 6

ไดมอน thanaporn_eye@thaimail. (Guest)
19 ม.ค. 2549 12:57
 1. ขอบคุณมากนะคะสำหรับความรู้เรื่องสีของท้องฟ้าความคิดเห็นที่ 7

Runglawan_puy@Thaimail.com (Guest)
19 ม.ค. 2549 14:44
 1. อยากทราบว่าแสงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ยังไงแล้วมีปรากฏการณ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับแสงบ้าง

  !ช่วยตอบหน่อยนะคะ จากเด็กเหนือ !ความคิดเห็นที่ 8

... (Guest)
20 มิ.ย. 2549 21:38
 1. เราอยากได้รูปการกระเจิงของแสงที่เป็นแอนนิเมชั่นอ่ะค่ะ ใครมี ขอบ้างนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 22

wisai@windowslive.com (Guest)
11 ธ.ค. 2551 20:00
 1. ครับความคิดเห็นที่ 23

jjLoveDonaemon (Guest)
15 ม.ค. 2552 18:44
 1. การกระเจิงของแสงเป็นอย่างไรบอกทีศิษโนต
ความคิดเห็นที่ 24

kumsuk_3755@hotmail.com (Guest)
29 ม.ค. 2552 11:11
 1. แล้วการกระเจิงของแสงมีผลเสียอย่างไรบ้าง

  อย่างเช่นจะทฃมีผลต่อการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนรึเปล่า


  ถ่ามีหนูขอให้ช่วยอะบายหน่อยค่ะ


  บอกโทษให้หมดเลยนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 25

loveyou_neverdie@hotmail.com (Guest)
15 ก.ย. 2552 16:45
 1. งง อ่ะค่ะ หนุเรียนอิงลิชดโปรแกมครูให้มาหาว่า tyndoll effect คืออะไร
  มันคือการกระเจิงของแสงรึป่าวคะ แล้วอย่างท้องฟ้านี่มันเป็นการกระเจิงของแสงยังไงอะคะ??
ความคิดเห็นที่ 26

kanlayawee - franceza_four@hotmail.com (Guest)
23 ส.ค. 2553 22:22
 1. การกระเจิงของแสง คือ ปรากฏการณ์ที่แสงกระจัดกระจายไปโดยรอบ เมื่อแสงเดินผ่านผ่านโมเลกุลต่าง ๆ โดยแสง
  ที่มีความยาวคลื่นน้อยจะสามารถกระเจิงแสงได้ดีกว่าแสงที่มีความยาวคลื่นสูง
  ท้องฟ้ากับการกระเจิงของแสง
  ท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั้นเกิดจากการกระเจิงแสงของโมเลกุลในชั้นบรรยากาศของโลก โดยเมื่อแสงขาวจากแสงแดด
  ผ่านเข้ามายังชั้นบรรยากาศของโลกจะกระทบกับโมเลกุลของอากาศทำให้กระจัดกระจายไปโดยรอบ เราพบว่าแสงสีม่วง
  ซึ่งมีความยาวคลื่นน้อยที่สุดจะกระเจิงได้ดีที่สุดถัดมาคือแสงสีฟ้า แต่ในความเป็นจริงเรตินาของคนเรา มีประสาทรับแสง
  ที่ไวต่อแสงสีฟ้ามากกว่าสีม่วง ทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นส่วนที่เป็นสีม่วง แต่จะเห็นสีฟ้ามากกว่าในเวลากลางวัน
  เมื่อถึงช่วงเวลาเย็นท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีส้มหรือสีแดง นั่นเป็นเพราะในเวลาเย็นหรือเช้า แสงจะเข้ามาเฉียงๆ
  เป็นมุม ทแยงกับพื้นโลก และต้องผ่านบรรยากาศหนาขึ้นมากกว่าเวลาที่พระอาทิตย์ตรงศีรษะ และกว่าจะเดินทางถึงตาเรา
  แสงสีฟ้าส่วนใหญ่จะกระเจิงออกไปหมด ทำให้แสงที่เหลือ ซึ่งเป็นพวกสีส้มสีแดงที่จะกระเจิงแสงเข้าสู่ตา เมื่อเวลาเย็น
  ท้องฟ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปทางสีส้มมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น